Informatiebijeenkomst fusie 14 mei

454 views

Published on

Om ook in de toekomst een betekenisvolle coöperatieve bank te blijven voor onze leden en klanten, hebben Rabobank Achterhoek-Oost en Rabobank Graafschap-Noord het voornemen om vanaf 1 augustus aanstaande samen verder te gaan als één bank.

Tijdens de informatiebijeenkomst voor leden werden vragen van leden beantwoord, deelden leden hun ideeën en was er tijd voor dialoog. Bovendien gaf Dr.Frans H.J.M. Coenen (1960), managing director van het CSTM (Twente Centre for Studies in Technology and Sustainable Development) van de Universiteit Twente een presentatie. Hij is gespecialiseerd in lokale en regionale duurzame ontwikkeling.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatiebijeenkomst fusie 14 mei

 1. 1. NAAR EEN NIEUWE ‘KWALITEIT VAN LEVEN’ IN DE ACHTERHOEK? FRANS COENEN UNIVERSITEIT TWENTE
 2. 2.  (Overheids)studies, (overheids)plannen en strategieën  Achterhoek 2020 Agenda  Elke organisatie (zoals de RABO-bank) en elke burger zal zijn eigen weg moeten vinden in de ontwikkelingen die op ons af komen  ‘Er is een verschil tussen de toekomst kennen, de toekomst voorspellen, de toekomst vormgeven en met de toekomst omgaan  de levensloop van een regio  Dit en dit’ gaat er gebeuren en ‘dat en dat’ gaan we (er aan) doen …  Het creëren van schijnzekerheden en teleurstellingen  Onderzoek naar ‘kwaliteit van leven’ en lokale participatie mei-14Kwaliteit van leven 2 DE ACHTERHOEK HEEFT EEN UNIEKE ‘KWALITEIT VAN LEVEN’ DIE WE MOETEN KOESTEREN EN WAAROP WE MOETEN VOORTBOUWEN. DE MENS CENTRAAL EN NIET VOORZIENINGEN EN SERVICES
 3. 3. EN EEN PERSOONLIJK TINTJE EN ANEKDOTES ..…. GEWONE MENSENTAAL? mei-14Kwaliteit van leven 3
 4. 4. .. PAPIER VAN LINKS NAAR RECHTS ….. DE TOEKOMSTSCENARIOS IN MIJN KANTOOR .. mei-14Kwaliteit van leven 4 Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat (A.J.P. Taylor)
 5. 5. VASTHOUDEN AAN WAT ER EENS WAS OF AANPASSEN AAN ONTWIKKELINGEN HET LEVEN VAN EEN MENS EN HET LEVEN VAN EEN REGIO mei-14Kwaliteit van leven 5 Schijnzekerheden en teleurstellingen (het vinden van een rijke schoonvader)
 6. 6. Het is beter een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis. Confucius (Chinees wijsgeer) Drie constateringen vooraf  De relativiteit van toekomstige ontwikkelingen  De relativiteit van voorspelde gevolgen  Er zijn meer grote maatschappelijke uitdagingen dan bevolkingskrimp ONZE TOEKOMST VOORSPELLEN OF VORMGEVEN? WE GAAN VANAVOND NIET KLAGEN OVER BEVOLKINGSKRIMP mei-14Kwaliteit van leven 6
 7. 7.  Neerwaartse spiraal (of ons zelf de put in praten …)  Bedrijfsvertrek in Zuid-Limburg  Samenhangende ontwikkelingen en onverwachte gevolgen  Mobiliteit in krimpgebieden stijgt  Onverwachte gebeurtenissen  Geboorten in Tilligte DE RELATIVITEIT VAN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN mei-14Kwaliteit van leven 7
 8. 8. …….DE GEVOLGEN VAN STROOMSTORINGEN … ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN mei-14Kwaliteit van leven 8
 9. 9.  De Centrale As (N356) in Noord-Oost Friesland en de N18  Cottage industrieën en micromultinationals  Kansrijke grensregio’s GECREËERDE MOGELIJKHEDEN EN ONVERWACHTE ONTWIKKELINGEN mei-14Kwaliteit van leven 9
 10. 10.  De laatste neanderthalers werden tienduizend jaar geleden in Spanje gezien … RELATIVEREN VAN GEVOLGEN DE ACHTERHOEKERS STERVEN NIET UIT … mei-14Kwaliteit van leven 10
 11. 11. AANPASSEN AAN DE OMSTANDIGHEDEN DE LES VAN DE NEANDERTHALERS mei-14Kwaliteit van leven 11 De neanderthalers wisten zich in tegenstelling tot de moderne mens niet aan te passen aan de veranderende (klimaat)omstandigheden …
 12. 12. VAN KALE VOETBALMILJONAIR TOT KAPPER … MENSEN KUNNEN ZICH HEEL VERRASSEND AANPASSEN mei-14Kwaliteit van leven 12
 13. 13.  Het helpt niet als we de negatieve spiraal zelf veroorzaken  ‘Hede gij ook twee gebroken benen’ Kamiel Brabant hardloper  Het helpt niet als we allerlei positieve effecten van krimp gaan benadrukken  Elk voordeel heb zijn nadeel J. Cruijff  Negatieve gevolgen zijn subjectief en persoonlijk RELATIVERING VAN GEVOLGEN HET HELPT NIET ALS IEMAND ANDERS TWEE GEBROKEN BENEN HEEFT EN IK MAAR EEN mei-14Kwaliteit van leven 13
 14. 14.  We worden allemaal getroffen door bevolkingskrimp, bijvoorbeeld omdat we langer moeten reizen om voorzieningen te bereiken ….  Maar ben ik een eigenhuisbezitter, zoek ik een nieuwbouwhuis, heb ik schoolgaande kinderen, heb ik een winkel, zoek ik personeel voor mijn bedrijf, gebruik ik sportfaciliteiten of ga ik graag naar het theater, gebruik ik OV of zorg, ….  Als er persoonlijke gevolgen zijn hoe waardeer ik die dan … NEGATIEVE GEVOLGEN ZIJN SUBJECTIEF EN PERSOONLIJK ANDERS IS SLECHTER? mei-14Kwaliteit van leven 14
 15. 15.  We hebben er niet zelf voor gekozen: we hadden het zelf graag anders gezien (of een ander heeft beslist)  Ons verwachtingspatroon is anders en het heeft invloed op ons behoeftenpatroon  We worden bedreigd in onze zekerheden  Cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed  Referentiesituaties en referentiegroepen  Vroeger was alles beter (toen hadden we ook geen …)  In het westen van het land … NEGATIEF GEVOEL OVER TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN WAAROM ZIJN WE NEGATIEF OVER VERANDERINGEN? mei-14Kwaliteit van leven 15
 16. 16. • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie • Zekere, veilige, schone en efficiënte energievoorziening • Slim, groen en geïntegreerd transport • Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen • Inclusieve en innovatieve samenleving • Veilige samenleving GROTE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN BEVOLKINGSKRIMP IS NIET DE ENIGE GROTE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING mei-14Kwaliteit van leven 16
 17. 17. • Onze problemen vragen behalve om concrete oplossingen ook om een visie en een richting • De behoeften en wensen van mensen zijn een afgeleide van het aanbod aan voorzieningen en services • Wat bindt mensen aan de Achterhoek? • Op initiatief van de VN denken lokale gemeenschappen al vijfentwintig jaar over grote maatschappelijke uitdagingen, wat zijn de lessen? (Wie doet mee en waarom en het gebruik lokale kennis) ONZE TOEKOMST VORMGEVEN? WAT TE DOEN? mei-14Kwaliteit van leven 17
 18. 18. TWENTE, IK WIL ER NOG NIET DOOD GEVONDEN WORDEN (AMSTERDAMMER) KWALITEIT VAN LEVEN IS SUBJECTIEF? mei-14Kwaliteit van leven 18
 19. 19.  Het project ‘Quality of life’  Waarom kiezen getalenteerde mensen die overal in de wereld kunnen wonen en werken voor een regio zoals de Achterhoek (Hedmark, Navarra, Sudwestfalen)?  Locatie en agglomeratietheorie, creatieve klasse  Mensen zoeken andere dingen in het leven dan alleen economische welvaart  Sociale netwerken, nabijheid van familie, vertrouwen, veiligheid  Een andere wijze van zaken doen ONDERZOEK NAAR ‘KWALITEIT VAN LEVEN’ WAT BINDT MENSEN AAN EEN REGIO? mei-14Kwaliteit van leven 19
 20. 20. WELKE KWALITEIT VAN LEVEN FACTOREN VINDT MEN HEEL BELANGRIJK? mei-14Kwaliteit van leven 20
 21. 21.  Wat kunnen we aanpassen (niet het weer) en creëren voor ons zelf?  Kom (of blijf) wonen in een vitale, duurzame regio …..  Of kom (blijf) wonen in een regio waar het leven minder hectisch is, waar sociale netwerken belangrijk zijn, waar mensen elkaar kunnen vertrouwen, waar groen nabij is …..  Er is een profiel van mensen die in een regio als de Achterhoek wil wonen en anderen (bijvoorbeeld kosmopolieten) die nooit in een dergelijke regio willen wonen  Vak P FC Twente ‘aanpassen of oprotten’ ZOEKEN NAAR EEN MATCH DATEN MET EEN REGIO … mei-14Kwaliteit van leven 21
 22. 22. VOORAL OP LOKAAL NIVEAU .. NADENKEN OVER DE TOEKOMST VAN ONZE WERELD mei-14Kwaliteit van leven 22 • Wat voor dorp willen we onze kinderen nalaten … • Balans tussen economische, ecologische en sociale aspecten (duurzame ontwikkeling)
 23. 23. Van een TV in iedere kamer naar nauwelijks plaats voor een TV. Gelukkig heeft …… • De overheid en maatschappelijke organisaties • De RABO-bank • De lokale samenleving WIE CREËERT ER ‘KWALITEIT VAN LEVEN’ IK BEN BLIJ DAT IK IN …. WOON WANT …. mei-14Kwaliteit van leven 23
 24. 24. • Elftalleider of bestuurslid • Concreet versus strategisch (kleur vuilnisbak, rondweg, dorpsvisie) • Lokale kennis en draagvlak versus competenties om mee te doen • Emancipatie van de deelnemers • Verwachtingenmanagement DE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ ALS ZWAKTEBOD? LESSEN UIT LOKALE PARTICIPATIE-EXPERIMENTEN mei-14Kwaliteit van leven 24
 25. 25.  Is er een Achterhoekse identiteit waarop we kunnen voortbouwen?  Is er een gedeelde visie op kwaliteit van leven? Moeten we die (verder) ontwikkelen? Zijn er regionale verschillen?  Heeft u het gevoel dat u meedenkt, gaat de toekomstontwikkeling ‘van onderop’?  Wat is de rol van de RABO-bank? VRAGEN mei-14Kwaliteit van leven 25

×