Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Büyük tehlike !!!

570 views

Published on

 • Be the first to comment

Büyük tehlike !!!

 1. 1. THE DANG! TEHLİKE! Tıklayınız
 2. 2. Data released by the United States Environmental Protection Agency shows that somewhere between 500 billion and a trillion plastic bags are consumed worldwide each year. National Geographic News September 2, 2003 Amerikan Çevre koruma ajansının bilgi verilerine göre 500 milyarla 1 Trilyon arasındaki plastik torbalar her sene dünyaya yayılmaktadır.
 3. 3. Less than 1% of bags are recycled. It cost more to recycle a bag than to produce a new one. - Christian Science Monitor News Paper Torbaların %1 den az bölümü geri dönüştürülebilmektedir. Bir torbanın geri dönüşüm maliyeti yeni bir torba üretmekten daha masraflıdır.
 4. 4. “ There's harsh economics behind bag recycling: It costs $4,000 to process and recycle 1 ton of plastic bags, which can then be sold on the commodities market for $32” - Jared Blumenfeld (Director of San Francisco's Department of the Environment) Yeniden geri dönüşümün arkasında ekonomik zorluklar vardır: 1Ton plastik torbanın geri dönüşümünün maliyeti 4000$ ı bulmaktadır. Ancak bu ürün daha sonra marketlerde 32$ a satılabilmektedir.
 5. 5. Then… Where Do They Go? Bu işin sonu nereye varır?
 6. 6. A study in 1975, showed oceangoing vessels together dumped 8 million pounds of plastic annually. The real reason that the world's landfills weren't overflowing with plastic was because most of it ended up in an ocean-fill - U.S. National Academy of Sciences 1975 Yılındaki bir çalışmaya göre okyanus tekneleri 8 milyon poundluk plastik maddeyi çöp olarak dökmüşlerdir.Gerçek şudurki, bu naylonlarla okyanusların dolmasına ramak kalmıştır.
 7. 7. Bags get blown around… Torbalar ne yazıkki her yanımızda …
 8. 8. … to different parts of our lands … dünyamızın farklı bölgelerine uçuşmaktadır
 9. 9. … and to our seas, lakes and rivers. … ve denizlerimize,göllerimize, nehirlerimize.
 10. 10. Bags find their way into the sea via drains and sewage pipes - CNN.com/tecnhology November 16, 2007 Torbalar dranaj ve lağım borularıyla denize giden yollarını bulurlar
 11. 11. Plastic bags have been found floating north of the Arctic Circle near Spitzbergen, and as far south as the Falkland Islands - British Antarctic Survey Plastik torbalar Folkland adalarının en güneyindeki Güney kutup dairesinin yakınındaki Spitzbergende dahi görülmüştür.
 12. 12. Plastic bags account for over 10 percent of the debris washed up on the U.S. coastline - National Marine Debris Monitoring Program Plastik torbalar enkazı birleşik devletler sahilinin %10 nundan fazlasını kaplamaktadır
 13. 13. Plastic bags photodegrade: Over time they break down into smaller, more toxic petro-polymers - CNN.com/tecnhology November 16, 2007 Plastik torbalar zamanla küçük parçacıklara ayrılarak daha zehirli petrol ürünlerine dönüşmektedir
 14. 14. which eventually contaminate soils and waterways - CNN.com/tecnhology November 16, 2007 Sonuç olarak topraklar ve sular kirlenmektedir
 15. 15. As a consequence microscopic particles can enter the food chain - CNN.com/tecnhology November 16, 2007 Bunun sonucunda mikroskopik parçalar yiyecek zincirine girebilir
 16. 16. The effect on wildlife can be catastrophic - World Wildlife Fund Report 2005 Vahşi yaşama etkiside faciaya neden olabilir
 17. 17. Birds become terminally entangled - World Wildlife Fund Report 2005 Bu kuşlar için de ölümcül olur
 18. 19. Nearly 200 different species of sea life including whales, dolphins, seals and turtles die due to plastic bags - World Wildlife Fund Report 2005 200 e yakın deniz hayvanı;balinalar,yunuslar,foklar ve deniz kamplumbağaları bu plastik torbalar yüzündan ölmüşlerdir
 19. 20. They die after ingesting plastic bags which they mistake for food - World Wildlife Fund Report 2005 Tecrübesiz hayvanlar bu plastik torbaları yanlışlıkla yiyerek ölmektedirler
 20. 21. So… What do we do? Buna biz ne yapabiliriz?
 21. 22. If we use a cloth bag, we can save 6 bags a week Eğer kumaş torba kullanırsak haftada 6 plastik torba karımız olur
 22. 23. That's 24 bags a month Bu ayda 24 torba eder
 23. 24. That's 288 bags a year Bir yılda 288 torba eder
 24. 25. That's 22,176 bags in an average life time Bu ortalama bir yaşamda 22176 torba demektir
 25. 26. If just 1 out of 5 people in our country did this we would save 1,330,560,000,000 bags over our life time Eğer memleketimizdeki 5 kişiden biri bunu yaparsa yaşamımız boyunca1.330.560.000.000 torba tasarruf edilecektir.
 26. 27. Bangladesh has banned plastic bags - MSNBC.com March 8, 2007 Bengaldeş plastik torbaları yasaklamıştır
 27. 28. China has banned free plastic bags - CNN.com/asia January 9, 2008 Çin plastik torbaları serbest bırakmıştır
 28. 29. Ireland took the lead in Europe, taxing plastic bags in 2002 and have now reduced plastic bag consumption by 90% - BBC News August 20, 2002 İrlanda Avrupada liderliği ele alarak 2002 yılında plastik torbaları vergilendirdi ve şimdi tüketim %90 azaldı
 29. 30. In 2005 Rwanda banned plastic bags - Associated Press 2005 yılında Ruanda da plastik torbaları yasakladı
 30. 31. Israel, Canada, western India, Botswana, Kenya, Tanzania, South Africa, Taiwan, and Singapore  have also banned or are moving toward banning the plastic bag - PlanetSave.com February 16, 2008 İsrail,Kanada,Batı Hindistan,Botsvana,Kenya,Tanzanya,Güney Afrika, Tayvan veSingapur gibi ülkeler ya yasakladı yada yasaklamak üzereler
 31. 32. On March 27th 2007, San Francisco becomes first U.S. city to ban plastic bags  - NPR.org (National Public Radio) 27 Mart 2007 de San Fransisko Amerikada Plastik torbaları yasaklayan İlk şehir oldu
 32. 33. Oakland and Boston are considering a ban - The Boston Globe May 20, 2007 Okland ve Boston da aynı yoldalar
 33. 34. Plastic shopping bags are made from polyethylene: a thermoplastic made from oil - CNN.com/tecnhology November 16, 2007 Plastik alış veriş torbaları petrolden ısıtma yoluyla elde edilen polietilen den yapılmıştır
 34. 35. Reducing plastic bags will decrease foreign oil dependency Plastik torbaların azaltılması yabancı petrol bağımlılığını azaltacaktır
 35. 36. China will save 37 million barrels of oil each year due to their ban of free plastic bags - CNN.com/asia January 9, 2008 Çin plastik torbaları yasaklaması halinde yılda 37 milyon varil petrol tasarruf edecektir
 36. 37. It is possible ... Bu olanaklıdır… Türkçeye çevirenler: Utku GÜLERMAN - Nusret DEMREN

×