BOĞA BURCUNU TANIYALIMBurcun ÖzellikleriBoğa, varlığıyla dünyaya renk ve zenginlik katan, umudun burcudur.Boğasız bir burç...
Bu yüzden ani değiĢikliklerin meslek ve özel yaĢamınızda dengenizibozması ĢaĢırtıcı değildir. Yer değiĢtirdikten sonra ken...
Boğa, genelde sabit fikirlileri temsil eder ve hayatı değiĢmez birsiyah beyaz resim gibi görür. Aynı zaman da yakın çevres...
dinleyicisiniz. Boğa insanlarının yaĢam boyu savaĢacakları bir eğilimlerivardır; zevkle ve çok fazla yerler, bu yüzden de ...
kadını seçmesi için yeterli değildir, aĢk onun için daha önemlidir.YaĢadığı bütün iliĢkileri evlenmeden önce unutmak konus...
yaĢatacaktır.Kadının Diğer Burçlarla ĠliĢkileriBoğa Kadını - Koç ErkeğiBu iki burç, çok ortak yanları olmasına rağmen evli...
Boğa için hayatı sanat gibi yaĢamak, diğerlerine göre daha kolaydır.Aslında bununla sadece aĢağılık duygularını örtmek ist...
ayağıyla da gerçeklerin üstüne basan ve pratik, gerçekçi bir anlayıĢ.Yengeç erkeği eski centilmenlerdendir, sizi iltifata ...
Boğa Kadını - BaĢak ErkeğiBaĢak erkeği, kendini keskin bir zeka, mantıklı ve realist bir yaĢamanlayıĢıyla gösterir. O, sak...
Boğa kadını olarak Ģansınız var. Örneğin, bir Akrebe âĢık oldunuz veonunla olmak istiyorsunuz. Sizin burcunuzun özellikler...
Parayı dikkatli harcayamaz. Bunun için harcamaları ele almanız, enazından mutfak parası ve kendinize özel parayı, örneğin ...
kiĢiliği vardır, Kovanın ise tam tersi. Ama Erosun oku isabetederse...Boğanın ayakları yere sağlam basar. Kova romantik ve...
kalacaktır. ġanslıdır ve aldığı risk, genelde nakit para olarak ona geridöner. Onunla yaĢam kolay olmayacaktır.Buna rağmen...
sonrasına da etki eden iliĢkileri çok erken yaĢamıĢ olmalarıdır. Onun,cinsel tutkuyla doldurmaya çalıĢtığı duygu ihtiyacın...
gerçekten ilgi duyarsa, onu tutkularıyla mutlu edeceği yatak odasınagötürür.Birçok Aslan kadınının kariyer tutkunu oldukla...
arasındaki bir iliĢkinin uzun süremeyeceğini söylerler. Birçok ortakyönünüz olmasına rağmen, bu kadını kendinize bağlamak ...
Çocuklarınıza iyi bir anne olmayacağı açıktır, ama iliĢkiniz asla kısasürmeyecektir.Boğa Erkeği - Oğlak KadınıÇok ortak yö...
fırtınalarından kurtulmayı baĢarırsanız, size çok uygun bir eĢolacaktır. Çok romantik, aĢk ve mutluluk özlemi içerisindedi...
görülür. Ama bunlarla ciddi bir Ģeklide ilgilenirseniz, her zaman birboğa kadar sağlıklı olursunuz. Boğa erkekleri, zevkle...
* Mimar, müteahhit, boyacı, dııvar ustası3. Güzel sanatlar:* Resim, heykeltraĢlık4. Parayla ilgili meslekler:* Bankacı, ba...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Boğa burcundansanız...

2,067 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,067
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boğa burcundansanız...

 1. 1. BOĞA BURCUNU TANIYALIMBurcun ÖzellikleriBoğa, varlığıyla dünyaya renk ve zenginlik katan, umudun burcudur.Boğasız bir burçlar çemberi düĢünülemez.Sabırlı, sorumluluk sahibi Boğa, burçlar içinde en insancıl ve sıcakkanlı olanıdır. Doğa ona bütün insancıl davranıĢları bahĢetmiĢtir. Boğainsanı ruhsal varlığına olduğu kadar maddesel varlığına da bağlıdır.Burç, aĢkın yıldızı olan Venüs tarafından yönetilir: Gezegenin etkisi,onun sanatsal baĢarılarından çok, sanat eserlerinin hem maddi hemmanevi değerlerini tahmin ve takdir edebilme gücünde görülür.Sanatla sadece manevi olarak ilgilenmekle kalmaz, herhangi bir sanateserini kendi koleksiyonunda görmekten de büyük zevk alır. Doğayıseversiniz; boĢ zamanlarınızı balık avlayarak veya dolaĢarakgeçirirsiniz. Bu sizin doğaya ve toprağa bağlılığınızı gösterir.
 2. 2. Bu yüzden ani değiĢikliklerin meslek ve özel yaĢamınızda dengenizibozması ĢaĢırtıcı değildir. Yer değiĢtirdikten sonra kendinizi yenidenhuzurlu hissetmeniz uzun zaman alır. Kendinizi her Ģeyin sonsuzakadar süreceğine inandırırsınız. Bunun sebebi ise güven ve dayanıĢmaisteğinizdir. Size göre bunlar her değiĢimde tehdit altındadır. Siz birsabır, istikrar ve dayanıklılık örneğisiniz. BaĢkaları bir Ģeyden uçargibi kaçarken, siz dayanırsınız ve ellerinizdekileri koruyup saklarsınız.Et rafınızdaki her Ģey tuz buz olsa bile, siz onları toplayıp tekrar biraraya getirebilecek yapıda bir insansınız. Diğer yandan da dıĢçevreye çok zor uyum sağlarsanız ve bundan dolayı kuralları kesinolan iĢleri seçersiniz. Ama bu, çeĢitli teĢebbüslerde bulunmayacağınızanlamına gelmez. Kritik durumlarda cesaretini ilk kaybeden kesinlikle.siz olmazsınız. Koruma içgüdünüzün güçlü olduğu aĢi kârdır.Böyle durumlarda varlığınızı ve malınıza korumak için alıĢılmadık ölçüdegüç ve irade gösterebilirsiniz.Boğa insanı, mantığından çok duygııları tarafından yönetilir. Bunedenle, tahminen okulda "ezber dersleri"nde diğerlerine yetiĢmekiçin zorluk çekmiĢtiniz. Büyük baĢarıları, sadece kendinizi bir Ģeyeduygusal olarak bağlı hissettiğinizde kazanırsınız. Bu duygu eksikolursa konuya olan ilginiz de hemen dağılır. Çocukluktan itibaren sevgive aĢırı ilgiye ihtiyacınız vardır. Bu yetiĢkin olduğunuz zaman bilebastıramadığınız bir içgüdüdür. Bu, karĢı cinse olan bağlılığınız için degeçerlidir. Onlar sizi çeker, ama yine de ilk adımı atan genelde sizolmazsınız. Kendinizi hareketli bir dıĢ dünyaya bırakırsınız. Bu da siziçoğunlukla istenen baĢarıya götürür. Ara sıra arkadaĢlarınızıbeklenmedik ataklarla ĢaĢırtmanız, Ģimdiye kadar söylenenlerin birinkârı değildir. Bu sadece duygularınız incindiğinde geçerli olur. Ozaman hayvanlar alemindeki akrabalarınız gibi Ģiddetle hücumageçebilirsiniz. Doğrusu, kontrolünüzü kaybedip adeta yolunuza çıkanher Ģeye toslayacak hale gelmeniz; uzun bir zaman alır. Bundan zarargörmek istemeyen kiĢiler, bu konuda uyarılmalıdır. Boğa insanınınkrizleri korkunç olabilir ve bunun sonuçlarını hiç düĢünmez. Böyledurumlarda sakin kalmayı becermesinin tek sebebi dikkafalılığıdır.Çünkü damarına basıp, sinirlendirmek uzun zaman alır.
 3. 3. Boğa, genelde sabit fikirlileri temsil eder ve hayatı değiĢmez birsiyah beyaz resim gibi görür. Aynı zaman da yakın çevresindekiinsanlarla birlikteyken anlaĢmaya daha yatkındır. Siyah ve beyazınyanı sıra gri tonlarında olduğunu görmeye çalıĢmalısınız. Eğer ara sırapes etmeyi öğrenirseniz, hayatınız kolaylaĢacaktır.Bunun yanında dayanıklılık ve sabrınız, baĢarınızın temelidir. "Devamlı akan damlalar taĢı deler" ata sözünde olduğu gibi, baĢarılıolmanız, yükselmenizin anlık olmamasına bağlıdır. Finansal kararlardaçok dikkatlisinizdir ve her riski önceden hesaplarsınız. Sizi sevmeyenbiri, size cimri bile diyebilir. Bunun sebebi hayatın her döneminde,biriktirdiklerinizle ayakta kalmayı istemenizdir. Boğa erkeği, maneviolan her Ģeye bağlı olmasına rağmen, bir kadının bütün entellektüelyanını ortaya koymasına çok da değer vermez. Bu durumda kadınerkeğin kayıtsızlığını ifade eden soğuk bakıĢlara maruz kalır. Bunoktada, Boğa kadını da Boğa erkeğine çok benzer. Akıllı insanlarlasohbet etmeyi sevmesine rağmen, filozofu oynayan bir adamın Boğakadını karĢısında hiç Ģansı yoktur. Kadın ya da erkek olsun bir Boğabütün insanlara, istediklerini yapma hakkı tanır, karĢısındaki insanınbir serseri, bilim adamı veya çöpçü olması farketmez.Kendisine de kendini ortaya koyma hakkı tanır ve çok belirgin olaneĢitlik anlayıĢı sayesinde diğerlerine de bu hakkı verir. Bu bazengarip tiplerle arkadaĢ olmanıza yol açar. Beraber olmayakatlanamadığınız kiĢiye bunu hissettirir ve onu aranıza almazsınız.Buradan da dürüst yapınız anlaĢılabilir. Boğalar fiziksel olarak çokçekicidirler ve doğanın bu hediyesinin bilincindedirler. Bakımlıgörünmeye büyük önem verirsiniz. Sizin için kendinize bakmak çokanlamlı bir iĢtir. Anlamlılık ve anlamlı ifade, size baĢkalarından dahaçok Ģey ifade eder. Kendinizi göstermek için yaptığınız hareketlerinhepsi çevrenizin en çok da onları kıskandırarak dikkatini çekmekiçindir ve bunu genelde baĢarırsınız. Söylediğimiz gibi Boğa, Venüstarafından yönetilir. Özlem ve duygu yoğunluğuyla çok sıkı iliĢkili olanAyın etkisi altındadır. Duygularınızı ifade etmek size zor gelse deözlem ve hislerin tadını çıkarmayı istersiniz.Kesinlikle konuĢkan, çok sesli ve düĢüncelerini açıkça belirten iyi bir
 4. 4. dinleyicisiniz. Boğa insanlarının yaĢam boyu savaĢacakları bir eğilimlerivardır; zevkle ve çok fazla yerler, bu yüzden de fazla kilolarına karĢıdevamlı bir savaĢ içindedirler. Üstüne üstlük zaten iri bir vücutyapıları vardır. Bazıları, bir bira reklamını seyrederken bile kiloaldıklarını söylerler. Eğer dünyevi lezzetlerden, diğer ölümlülere göredaha fazla zevk alıyorsa, bunda Boğa insanının ne suçu olabilir ki?Boğa insanları, inisiyatifi ele almazlar. Onlara göre, önemli birkararı, getireceği yarar ve zararları düĢünerek ya da ölçüp biçereksakin bir Ģekilde vermek daha iyidir. Kararı veren Boğa hareketegeçer. Artık onu durdurmak mümkün değildir.KünyesiEn önemli özellikleri : Güvenilirlik, sabır, iyi huylulukEn zayıf noktaları : Hantallık, kıskançlık, tatlı düĢkünlüğüToplumda tercih ettiği rol : BahçıvanlıkBaĢarısız olduğu alan : GazetecilikTercih ettiği araç : TraktörSevdiği yemek : Lahana dolmasıSevdiği renk : YeĢilSevdiği gazete : Ġktisat dergileriSevdiği spor : HalterTercih ettiği giysi : Pijama ya da sabahlıkBaĢucu kitabı : Cinsel Bilgiler AnsiklopedisiHayat teorisi : Thesasus ve MinotaurusSevdiği televizyon programı : Borsada BugünEn sevdiği mobilya : KoltuklarMetal : BakırUğurlu taĢı : SafirHastalığa yatkın organı : BoyunSeverek dinlediği müzik : Akordeonla çalınan WagnerEn fazla konakladığı yer : EviErkek ve AĢk, EvlililikBoğa erkeği, aĢkı ve kadınları, vücudu ve duygularıyla sever. Kadındane aradığını kesinlikle bilir, kendisini Ģımartmasını ve olduğu gibisevmesini ister. Eğer kadın eve para getiriyorsa, sosyal saygınlığı veolumlu iliĢkileri varsa, bu Boğayı kızdırmaz. Ama sadece bunlar bir
 5. 5. kadını seçmesi için yeterli değildir, aĢk onun için daha önemlidir.YaĢadığı bütün iliĢkileri evlenmeden önce unutmak konusundakararsızdır. Evlendikten sonra sadık ve Ģefkatli bir koca ve iyi birâĢık olur. Çok ateĢli değildir. Sarsılmaz ve sabırlıdır. Bu özelliklerinona oldukça fazla yararları da vardır. Sadık bir sevgili arar. Onuniçin dürüstlük; uzun süreli bir birlikteliğin değiĢmez temelidir.Boğa erkeği, aynı zamanda mükemmel bir iĢadamıdır. Bu yeteneğisayesinde yükselecektir. Her türlü riskli iĢten çekinmesi ve parayıdikkatli kullanması sayesinde, eĢinin geleceği tamamiyle güvencealtındadır, parasal sorunları dert etmesine gerek kalmaz.AĢkta tutkulu, ara sıra ateĢli bir âĢıktır. Aynı zamanda kıskançtır,çok çabuk kıskanır. Romantiktir, daima kendisi için evde olmasınıistediği sevgili karısını ve evini çok sever. Bazen inatçı ve dikkafalıolabilir. Belkide bu yolla kendisini frenlemek istemektedir.Kadın ve AĢk, EvlilikBoğa kadınında, gençken yaĢamak ve tatmin etmek istediği duygularçok erken geliĢir. Ama "gençlik ve arzu yıllarından sonra, sevgiliseçerken çok seçici davranır ve aĢkını tehlikeye sokabilecek herĢeyden vazgeçer. O, sadece kendisine güvenli bir gelecek vadedebilenbir adama bağlanır. Eğer onu fethetmek istiyorsanız, iĢ çantanızıniçini görmesini sağlamanız gerekir.Boğa kadını için bir birlikteliğin temeli, onu çıldırasıya seven biradam, rahat bir ev, sosyal saygınlık ve sağlam bir banka hesabıdır.Sonuncuya sanatsal eğilimlerini ve güzel Ģeylere olan merakınıdindirebilmek için ihtiyaç duyar. Seçtiği erkeğe sadık kalır ve sevdiğierkekten de bunu bekler. Aldatılmayı ve sadakatsizliği aslakaldıramaz. Boğa kadını ne istediğini bilir ve verdiği karardan aslavazgeçmez. Ona olan sevginizin, sempatinizin az olduğunu hissedersesomurtkan, sinirli ve çekilmez olacaktır. Bu aynı zamanda sizintarafınızdan ihmal edilmiĢ olduğu anlamına da gelebilir.Boğa kadını hayattan zevk alır. Eğer ona yaĢamaya değer birberaberlik sunabilirseniz, sizi yedi kat yukarıda, cennette
 6. 6. yaĢatacaktır.Kadının Diğer Burçlarla ĠliĢkileriBoğa Kadını - Koç ErkeğiBu iki burç, çok ortak yanları olmasına rağmen evliliği nadirenyürütebilirler. Çünkü söylendiği gibi, benzer kutuplar birbirini iter.Koç erkeği, baĢka bir insandan emir almayı kaldıramayacak kadargüçlü bir karaktere sahiptir. Eğer idareyi ele almayı seven bir Boğakadınıysanız, size zor gelse de onu kazanmak için ya bu huylarınızadeğiĢtirmelisiniz ya da Koç erkeği sizin için ideal bir hayat arkadaĢıolmasına rağmen, kendinize yeni bir eĢ bulmalısınız. O, baĢarılı,gayretli ve geleceği parlak olan bir erkektir. Koç için aĢk, iki insanarasındaki özel bir Ģeydir ve baĢkalarına kapalıdır. Herkesin önündeyapılan ilan-ı aĢklar ona çok ters gelir.Çok zeki olmanıza rağmen, Koçun düĢünme hızına ayak uydurma dabazen zorluk çekeceksiniz. Ġddialı biridir, sizinle bütün hobi, merakve eğilimlerini paylaĢmak ister. Siz de birçok role girmeye hazır vebuna yetenekli olmalısınız: Ev kadını, çocuklarının anası, kız arkadaĢve tutkulu bir sevgili gibi.Ġkinizin de isteğiyle, ortak para konularını siz ele almalısınız, çünküticari anlayıĢınız onunkinden daha geliĢmiĢtir. Koç da Boğa da kincideğildirler, bunun için bazı tehlikeli engeller çevresinde dönüpdururlar.Boğa Kadını - Boğa ErkeğiHer zaman düĢünmeye değer bir konuda aynı burçta doğanların uyumiçinde beraber olup olmayacaklarıdır, çünkü kendi hatalarınızı vezayıflıklarınızı eĢinizde hemen göreceksiniz. Yine de "Boğa-Boğa"birlikteliği ideal bir evliliğe dönüĢebilir, çünkü ikisi de Venüs yıldızıtarafından yönetilir, bu yüzden aynı derecede heyecanlı birisinindoldurabileceği erotik istek ve ihtiyaçlara sahiptirler. Boğa kendiyoluna gitmeye alıĢkındır. Bu yüzden ciddi fikir ayrılıklarındaniliĢkileri etkilenmez. Uzun bir birliktelik için ortak ilgi alanlarınıortaya çıkarıp beslemeleri gereklidir.
 7. 7. Boğa için hayatı sanat gibi yaĢamak, diğerlerine göre daha kolaydır.Aslında bununla sadece aĢağılık duygularını örtmek ister. Bu ona,kendine güvenini bulması için yardımcı olur. Ġkiniz de rahat biryuvadan hoĢlanırsınız. Özellikle de akĢamlardan ve akĢamlarıbirbirinizin arkadaĢlığımdan zevk alırsınız. Boğa erkeği hatayapmaktan nefret eder. Bu nedenle sizden fedakârlık bekler ki bupek kolay değildir. Kötü zamanlarda ona destek olmanız ve tekrar özgüvenini kazanmasına yardım etmeniz için size özellikle ihtiyacı vardır.Birçok ortak ilgi alanlarınız vardır. AĢk ve sadakatten aynı Ģeylerianlarsınız. Bir Boğa eĢine, sadakat sizlik olarak nitelendirebileceğiĢaĢkınlıklar yaĢatmaz. Böyle bir güven eksikliği beraberliğin bozulmasıiçin yeterli bir sebep olur. Ġkisi de çocukları sevdiği için, çocuklarBoğaları birbirine daha çok bağlayacaktır.Boğa Kadını - Ġkizler ErkeğiĠkizler erkeği, etrafındakilerin özellikle de kadınların gözlerinicazibesiyle öyle bir kamaĢtırır ki Boğa kadını olarak, ona çok zorkarĢı durabilirsiniz. Kaygısızlığı ve ilgisizliği, sizin gibi gerçekçi birinsanı çok sinirlendirebilir. Örneğin siz baĢladığınız bir Ģeyi sonaerdirmek isterken, o eline geçen imkânları hiçbir zamandeğerlendirmez. Çünkü her Ģeyden sıkılır. Genellikle Ġkizlerin yanındaneyle karĢı karĢıya olduğunuzu kestirmek çok zordur. Bir yandanonunla yaĢamak Ģüphesiz çok heyecanlı olabilir, ama eğer uzun sürelibir beraberlik istiyorsanız, çok fedâkarlık yapmanız gerekir. Bununiçin Ġkizler erkeğiyle birlikte olmak isteyip istemediğinizi öncedeniyice tartın. Ġlginçtir, "Ġkizler" sembolü bile, onun tek bir insanlayapamayacağını gösterir. Duygularınızı sakin bir Ģekilde tartın. O, bireĢe kesin bir Ģekilde bağlanamaz ve gerçekte asla olgunlaĢmaz.Ayrıca sadakatten pek anlamaz, bunun çevresindekiler için de parayabağlı olduğunu düĢünür.Boğa Kadını - Yengeç ErkeğiYengeç erkeği, güvenini bütünüyle kazanmayı baĢardığınız zaman sizikabul edecektir. Çünkü o, kabuğundan zor çıkarılan utangaç veçekingen bir insandır. Alacağınız sonuç, zaman harcamaya vesabretmeye değer. Birçok ortak yönünüz var; düzenli, güvenilir, iki
 8. 8. ayağıyla da gerçeklerin üstüne basan ve pratik, gerçekçi bir anlayıĢ.Yengeç erkeği eski centilmenlerdendir, sizi iltifata boğacak;okĢayacak ve tarafınızdan istenip sevilmek için her Ģeyi yapacaktır.Gerçi bir âĢık olarak utangaçtır, çok fazla tutkulu değildir, amasabırlıdır. En sonunda cinsel doyuma ulaĢırsınız. O baĢka biriyleolmanın ne demek olduğunu bile bilmez. YaĢamınızın büyük bölümüonunla evinizde geçecektir. Çünkü evde oturmaktan hoĢlanır ve evi.yalnızken de düzenli tutar. Eğer onu Ģefkatli davranıĢlarlaĢımartırsanız, bir kaç gün hiç düĢünmeden evde yalnız bırakabilirsiniz.Ev iĢlerine giriĢmekle kendisinden bir Ģey kaybedeceğini düĢünmez.Evlendikten sonra da iĢinize devam etmek istiyorsanız, bunu anlayıĢlakarĢılayacak ve ev iĢlerine yardım edecektir. Çocuklarla da iyianlaĢacak ve onlara sevgi dolu ve anlayıĢlı bir baba olacaktır.Boğa Kadını - Aslan ErkeğiHerhalde birbirlerini Boğa ve Aslan kadar iyi tamamlayan iki insan azbulunur. Ġkisi de diğerinin yetenekleri, zayıf noktaları ve hatalarındanhaberdar değildir. Buna rağmen ikisi de gerçekçi, yaĢam hakkındasabit fikirli, güçlü, iradeli ve yumuĢamaz bir yapıdadırlar. Bundandolayı düĢünce ayrılıklarında sonuna kadar kavga eder ve kendilerinisavunurlar. Aslan sizi samimi olarak seviyorsa ve siz de onunyelelerini okĢuyorsanız, "elinizden yemek bile yer". Yine de siztetikte olun. Onun çizdiği sınırları aĢarsanız, kesinlikle bir pençedarbesi alırsınız. Yaralanırsa, yaralarını iyileĢtirmek için hazırbulunun. Bunun için size güvenli bir hayat sunar. Her durumda meslekikariyerinizden vazgeçmelisiniz, bunu haysiyetine yediremez. Bukadarını hak ettiğine inanır.Aslan, el iĢlerinde çok yeteneklidir. Damlayan bir musluktamiratından, biraz Ģans isteyen ince iĢlere kadar evde yapamayacağıĢey yoktur. Büyük bir aileniz olmayacaktır. Ama o çocuklar içindisiplinli ve adil bir babadır. Onun kendini gösterme isteğine "izinvermelisiniz", buna kendi huzuru için ihtiyacı vardır. Böyle olursa iyianlaĢan mutlu bir çift olursunuz.
 9. 9. Boğa Kadını - BaĢak ErkeğiBaĢak erkeği, kendini keskin bir zeka, mantıklı ve realist bir yaĢamanlayıĢıyla gösterir. O, sakin ve genelde dürüst bir insandır. Amasizin karĢı cinste aradığınız tutku ve ateĢ onda eksiktir. Yaralanma veyanlıĢ yapma korkusundan dolayı ilk adımı nadiren o atar. Eğer onaâĢık olduysanız, inisiyatifi ele almaktan korkmayın, çünkü ona kalırsabu uzun, belki de çok çok uzun bir zaman alır. Romantik ve kâĢif birâĢık değildir, ama ona biraz yardım eder seniz fırtına gibi olabilir.BaĢağı mutlaka biraz "itmelisiniz". Eğer kendisiyle ilgili bir Ģeyanlatıyorsa heyecanlı ve coĢkulu olur. Diğer insanların yanlıĢlarını vezayıf yönlerini anlama konusunda yeteneklidir. Bunu size de uygular,ama bir hata yaptığınızda bunları görmezden gelir ve kızmaz. BaĢakerkeği bakımlı olmaya önem verir ve çevresinde, öncelikle de eĢindebunu arar. Dağınıklığı asla anlayıĢla karĢılamaz. Yine de sevgi veanlayıĢ dolu bir baba ve koca olacak, size güven verecektir.Boğa Kadını - Terazi ErkeğiĠkiniz de Venüs tarafından yönetilirsiniz, bu yüzden bütün güzelliklerisevmek gibi bir çok ortak yönünüz vardır. Terazi erkeği yaĢamınınher evresinde olumlu öğütler verir ve yardımını kimseden esirgemez.Kendinden emin bir kadın olmanıza rağmen, onun öğütlerini tutmaksize zor gelmeyecektir. Dikkat çekici ve çok saygı duyulan birerkektir. Onu mutlu etmek için yaptığınız her Ģeyi görecek ve takdiredecektir. Sizi aldatmasından kokmanıza hiç gerek yoktur. Bazıdurumlarda, inisiyatifi ele almak durumunda kalacaksınız. Böylehallerde tembelliğe kaçar ve karar vermekten korkar.Bir âĢık olarak bütün istek ve taleplerinizi tatmin edecektir. Siziseksüel açıdan doyuma ulaĢtırmaktan zevk ve mutluluk duyan çokarzulu bir erkektir. Boğa kadını olarak onu seçmekle, büyük armağanıkazandınız.Boğa Kadını - Akrep ErkeğiAkrep insanlarıyla baĢa çıkmak genelde zordur. Somurtkan ve bazıiddialara göre kötü niyetlidirler. Ama bir Akrep erkeğini tanımadanmahkûm etmeyin, yararlı olabilir. Kendine güvenir, tutkuludur ve biriliĢkideki cinsel bağlar onda, hükmedici bir rol oynar.
 10. 10. Boğa kadını olarak Ģansınız var. Örneğin, bir Akrebe âĢık oldunuz veonunla olmak istiyorsunuz. Sizin burcunuzun özellikleri onunkinin tamtersidir ve bilindiği gibi zıt kutuplar birbirini çeker. Açık sözlülüğünütemel alarak, ne zaman sizin tarafınızı tuttuğunu bilirsiniz ve sizialdattığından Ģüphe etmenize gerek yoktur. Ara sıra cimri olabilirama hiçbir Ģeyiniz eksik kalmayacaktır, çünkü sizi ellerindetaĢımaktan hoĢlanır. Sadakatsizliği asla kaldıramaz. Cinsel açıdanbirbirinizi tamamlıyorsunuz. Eğer Akrebi ĢaĢırtmak istemiyorsanız,duygularınızı saklamaya çalıĢmayın. Aldatılma düĢüncesi taĢımaktannefret eder. Size baskı yapan ve rahatsız olduğunuz bir sorun varsa,onunla açık açık konuĢun aynı zamanda iyi bir dinleyicidir ve birliktebir çözüm bulmaya çalıĢın. Genelde onun da yardımıyla sonucavarırsınız.ArkadaĢlarınız ve tanıdıklarınız, bir Akrebi seçtiğinizi duyuncakesinlikle ĢaĢıracaklar ve iliĢkinizin uyumlu ve mutlu bir ĢekildegeliĢtiğini duyunca hayret edeceklerdir.Boğa Kadını - Yay ErkeğiBir Yay erkeğiyle uyumlu bir beraberlik için kendinizi hazırhissettiğinizde kiĢiliğinizden daha çok ödün vermeniz gerekir. Ġnsan,bu çingene ruhlu neĢeli adamın, bir gün büyüyüp kiĢiliğinin nasıl oturacağını merak eder. Bir sürü insanla birlikte içki âlemi yapıp sabahkaranlığında keyifli bir halde eve gelmek onu çok eğlendirir. Onuazarlarsanız da kendisini merak etmenizi ve kızmanızı hiçbir Ģekildeanlamaz.Sinirlendirmeyi sever ve sakarlık yapabileceği tehlikeli iĢler arar. Yayile heyecanlı bir yaĢam sizi beklemektedir. Ama bu size göre değildir.Yine de teselli ve yardıma ihtiyacınız olduğunda bütün bir geceyi sizidinleyerek geçirebilir. Sizi değiĢtirmekten bir süre sonravazgeçecektir. EndiĢe ve korkularınız varsa, Yayın yanında doğruadrestesiniz demektir. Bazen onun Ģefkatli bir âĢık olmasınıdileyeceksiniz. Büyük bir olasılıkla bu Ģartlar altında onun derinduygulara ve gerçek aĢka meyilli olup olmadığını değerlendireceksiniz.
 11. 11. Parayı dikkatli harcayamaz. Bunun için harcamaları ele almanız, enazından mutfak parası ve kendinize özel parayı, örneğin o içmeyegitmeden almaya çalıĢmanız gerekecektir. Çocukları sever ve onlarlaiyi anlaĢır ve bu bile onu sevmeye yetebilir. Uyumlu bir aile hayatı,durulmasını sağlayabilir.Boğa Kadını - Oğlak ErkeğiBir erkek bir kadın için "meydan okuyorsa", bu kesinlikle Oğlakerkeğidir. Neredeyse titizlik derecesinde düĢünceli, utangaç ve ilgisizgibi görünmesine yol açacak derecede sabırlıdır. Beraberliğinikorumak için çok az konuĢur. Aslında bu bir korunma yöntemidir.Çünkü duygularının incinmesinden çok korkar. Eğer ona bir görüĢteâĢık olduysanız, tekrar görüĢmek istediğini söyleyen taraf sizolmalısınız.Sizi bir çapkın sanmasına yol aç madan bu sonun baĢlangıcı olurduonun sevgisini kazanabildiyseniz, her koĢulda çaba, sabır ve uğraĢmaya değecek, güvenilir bir erkek kazandınız demektir. Parabiriktirmeyi bilir, her Ģeye büyük bir özen gösterir. Onun için, sizinve kendisinin güvenliği çok önemlidir. Bütün karĢıtlıklara rağmen rahatbir yuva isteği gibi ortak yönler bulacaksınız. Oğlak erkeği güvenliğebüyük ihtiyaç duyar ve önünüzde güvenli bir gelecek göre bilmeniz içinelinden gelen her Ģeyi yapar, çünkü sorumluluklarını çok ciddiyealmaktadır.Aslında biraz kötümserlik ve kaderciliğe meyillidir. Siz onun olumsuzdüĢüncelerini yenebilmesi ve mutlu yaĢamayı keĢfedebilmesineyardımcı olabilirsiniz. Aile içinde her Ģeyin alıĢtığı gibi gitmesi onuniçin çok önemlidir, çocukların biraz disiplinsizliği onu çileden çıkartır.Ailenin bütün üyeleri tarafından aile reisi olarak tanınmak ve saygıgörmek ister. Bu yüzden eğitim yöntemi biraz sıkıdır ve buna alıĢmakherkes için kolay olmayabilir.Boğa Kadını - Kova ErkeğiBu iki burçta doğanların bakıĢ açıları yaĢamın her alanında karĢıkarĢıyadır, öyle ki aralarında bir iliĢki olması ve bunun yürümesiolanaksız gibi görünür. Örneğin Boğa kadınının daima gerçekçi bir
 12. 12. kiĢiliği vardır, Kovanın ise tam tersi. Ama Erosun oku isabetederse...Boğanın ayakları yere sağlam basar. Kova romantik ve hayalcidir,rüyalara dalar ve dünyadaki haksızlıklardan Ģikâyet eder. Dünyanınnasıl olması gerektiği hakkında düĢünür. Bununla ilgili düĢüncelerivardır, ama bunları sadece düĢünür. Kendisinin gerçeğin vadilerineçekilmesi ne kolay kolay izin vermez.Eğer kendinizi hayalci, aklı hava da, hesapsız bir adama kaptırmakistiyorsanız, bir Kovayı ne zaman yakalayabileceğinizi hesaplayın.Kovaya, tek bir insanla yaĢamak zor gelir. Bu davranıĢını sizin içindeğiĢtirmeyecektir. Bunun için kendinizi dikkatli olmaya hazırlayın vekıskançlığınızı saklayın, yoksa bir Kovanın yanında hayatınız boyuncamutlu olamazsınız. Bu, azimli Boğa kadınına göre bile zor bir iĢtir.Yine de maceraları yüzünden ona sitem etmezseniz, anlayıĢ gösteripküçük Ģeyleri fazla büyütmezseniz, her zaman size geri dönecektir.Boğa Kadını - Balık ErkeğiBalık erkeği ilk karĢılaĢmanızda, size hassas ve çaresiz bir insanizlenimi verir. Onun kiĢiliği sizi Ģüphelendirmelidir. Durgun sularderindir. Ve bu burcu Neptün yönetir. Daima aykırılıklarıyla bilinenbir insandır ve her sabah sizi yeni bir fikirle karĢılayabilir.DüĢüncelerinizi sabırla dinler, ama çoğu konuda sizin mantığınızlahareket edeceğini sanmayın. Sabrınızı korumak ve en yakındaki sivribir aleti kafasına fırlatmamak için, sinirlerinizin dayanıklı olmasıgerekir. Balık erkeği için, nasıl yaĢadığı önemli değildir. Bu yüzdensize iĢe yarar bir öğüt verelim: ĠĢinizden ayrılmak istemiyorsanız, birBalıkla evlenin!En azından ayaklarınız üzerinde durursunuz buna ihtiyacınız olacaktır.Çocuklarınızın iyi bir yere gelmelerini istiyorsanız, eğitimsorumluluklarını siz üstlenmek zorunda kalacaksınız. Balık erkeği,hayatın bir çok yönünü anlamaz. Büyük bir olasılıkla ona bir emeklilikmaaĢı bağlayan, ama onu ilgilendirmeyen bir iĢe girmeyecektir. Herzaman değiĢimi ve heyecanı seven kumarbaz ruhlu bir adam olarak
 13. 13. kalacaktır. ġanslıdır ve aldığı risk, genelde nakit para olarak ona geridöner. Onunla yaĢam kolay olmayacaktır.Buna rağmen size çok Ģeyverebilecek romantik bir âĢıktır. Siz yanındayken bile baĢkalarına kuryapar. Buna kolay kolay alıĢamazsınız.Erkeğin Diğer Burçlarla ĠliĢkileriBoğa Erkeği - Koç KadınıBu iliĢkide iki güçlü karakter karĢılaĢır, ikisi de her Ģeyi ellerindetutmak ister. Sadece kendine güvenen bir erkek, Koç kadınını seçer.Koç kadını hırslıdır ve hiçbir Ģekilde evlenince iĢini bırakmayıdüĢünmez. Tersini gerektiren durumlarda, ayakları üzerindedurabilecek hale gelmeye çalıĢır. Rahat bir yuvayı en az sizin kadarsever. Esprilidir, çok neĢeli ve açık fikirlidir. Bir Koç kadınınınyanında hayat asla sıkıcı olmaz. Ama bazen gerçekten zor bir insanolabilir, çok anlayıĢlı ve sabırlı olmanız gerekebilir. Ne olursa olsunonu asla ihmal edemezsiniz, yoksa size olan ilgisini derhal kaybeder.Aslında size dayanmak isteyen, biraz güvensiz bir insandır. Ġki tarafda birbirine destek olmaya hazır olduğunda iyi bir iliĢki olabilir.Boğa Erkeği - Boğa Kadınılkinizi de yöneten Venüs gezegeni aranızdaki kıvılcımları etrafasıçratır. Buna rağmen onu zaptetmeye ve karıĢmaya kalkıĢmayınyoksa aĢk semalarınızda kara bulutlar çıkabilir. Sizin gibi o daevlilikte, düĢünce ve hareket özgürlüğünü kaybetmekten,kısıtlanmaktan hoĢlanmaz. Gerekli hareket alanını verirseniz, onu herzaman güler yüzlü bulursunuz. GörüĢ farklılıkları sadece özeldurumlarda artacaktır. Evlilikten kopmaya hiç çalıĢmayın, yoksa Boğakadınının korkularını ve kıskançlığını tanımak durumunda kalırsınız.ĠliĢkiniz, ikiniz de kendinizi geriye çekip egoizminizi sınırlayınca dahaiyi olur. Ġkiniz de tutkulu insanlarsınız. Eğer güler yüzlü olursanız,ideal bir çift ve ebeveyn olursunuz.Boğa Erkeği - Ġkizler KadınıEğer sürprizleri seven bir Boğa erkeğiyseniz, aradığınız eĢi Ġkizlerdebulursunuz, sürprizlere hazırlıklı değilseniz, bu huyu sinirlerinizibozabilir, bugün böyle yarın öyle olabilir. Bunun nedeni bu burçtadoğan kadınların, çoğu hüsranla biten ve hayatlarının bundan
 14. 14. sonrasına da etki eden iliĢkileri çok erken yaĢamıĢ olmalarıdır. Onun,cinsel tutkuyla doldurmaya çalıĢtığı duygu ihtiyacını gidermek için, çoksabır ve anlayıĢa ihtiyacınız olacak.Ikizler kadını sizi devamlı tetikte tutacaktır, çünkü ona "namuslu evkadını" kadar uzak olan bir Ģey yoktur. Buna rağmen "eviniz veçiftliğiniz" için endiĢe etmenize gerek yoktur, oradaki her Ģeyihavaya uçuracaktır. Ayrıca ev iĢlerinde payınızı mutlaka ayıracaktır.Bütçenizi kendiniz tutsanız iyi olur. Çünkü parayla arası iyi değildir,yani onu rahatça harcar.Boğa Erkeği - Yengeç KadınıYengeç kadını sizde, sert gerçekliği ve aykırılıklarını maskeleyecekerkeği bulur. Ama ona olmadığınız güçlü, güvenilir, erkek rolünüoynamayın, sezgisiyle bunu hemen anlar. Onu, tam tersine,içtenliğinizle etkileyin. Böylece karakter özelliklerinizle her Ģartaltında söz sahibi olacaksınız.Hemen hemen bütün Yengeç kadınları, duygusal iniĢ çıkıĢlar veduygularında sonsuz bir değiĢkenlik yaĢarlar. Onun dengesine tekrarkavuĢması için birbirinize güvenmelisiniz. Örneğin onun devamlı evinaltını üstüne getirmesine ve mobilyaların yerini değiĢtirmesine sonvermek mi istiyorsunuz`? Eğer bu size biraz zor geliyorsa...Zayıf noktalarını çok zor düzeltir, özel yaĢamında, mesleğindeiĢlerinde söz sahibi olmak ister, birinin zayıf noktalarını göstermesionu çok sinirlendirir. Ama zamanla Yengeç kadını da yumuĢayacaktır.Boğa Erkeği - Aslan KadınıAslan kadını da hemcinsleri gibi her erkeği delirme ve yıkılmanınkıyısına sürükleyebilir. Bunun nedeni sırf çok seçici olan zevki değil,daha çok bir erkeğe mutluluk verebilecek gibi gözükmemesidir.Nerede ne yapacağını tahmin edemezsiniz, sizi sıkıntılı durumlarasokmaktan hoĢlandığını bile düĢünebilirsiniz.Bir Boğa ile Aslan arasında uyumlu ve uzun bir beraberlik olması içinaralarında çok büyük bir aĢk olması gerekir. Aslan kadını birisine
 15. 15. gerçekten ilgi duyarsa, onu tutkularıyla mutlu edeceği yatak odasınagötürür.Birçok Aslan kadınının kariyer tutkunu olduklarını ve erkeklerin çoğunabunu kabul etmenin kolay gelmediğini de düĢünün. Ona geleceğipaylaĢacağınızı kabul ettirirseniz âĢkından ve sempatisinden eminolabilirsiniz. Kendini düzeltmeyi istemez ve onu zaptetmek için yapılanher deneme baĢarısızlıkla sonuçlanır.Boğa Erkeği - BaĢak KadınıBu burcun kadını sizden, birçok konuda onunla aynı yaĢam görüĢünüpaylaĢmanızı ister. Örneğin yaĢamı hafife almaz, her konuda haklıdır,para biriktirir ve maddeleri gerçekçi bir gözle görür. Kendine güvenlive haklarını iyi bilen bir insandır, koruyucu bir erkekten hoĢlanmaz.Buna ihtiyacı da yoktur. Sorumluluk almaya alıĢıktır ve evlendiktensonra da bu değiĢmez. Bazen çok sabit fikirli ve tutkusuz olur. Ancaksize âĢık olursa, maske sinin arkasında neler taĢıdığını öğrenirsizin.BaĢaklar iyi gözlemcilerdir, onlardan zayıf noktalarınızı saklamayaçalıĢmayın. Çok dürüsttürler ve eĢlerinden de bunu beklerler. Yalan,onu hayal kırıklığına uğratan ve bağıĢlayamayacağı tek Ģeydir.Çevrelerindeki herkesten dürüstlük beklerler. KarĢılaĢtığınız herĢeyde, özel olanlarda bile, dürüst olmayı öğrenmelisiniz. Bir BaĢağıhemen hemen kimse kandıramaz. Böyle manevraları hemen hisseder vebundan çok rahatsız olur. Ġnsanların mükemmeli yakalama konusundaher zaman çok bilinçli olmadıklarını bilir ve kendi de farkında olmadanbunun için çabalar. Kötü sonuçların onu amacından saptırmasına izinvermez.Boğa Erkeği - Terazi KadınıTerazi kadını bir erkeğe hayatı çok rahatlıkla zorlaĢtırabilir. Bir günsıcak ve içten aĢkını ısrarla ifade ederken, bir baĢka gün sizi birbuzdağı gibi karĢılayabilir. Ġnsan bunun, kendi hisleri mi, yoksa huyve ya anlamsız bir ruh hali değiĢimi mi olduğunu bilemez. Her analiziboĢa çıkarır. Onu keĢfetme denemelerinden vazgeçmelisiniz. Onu,arkadaĢları, zevkleri ve eğilimleriyle paylaĢmaya hazır olmalısınız,ama yine de asla sadece sizin olmayacaktır. Bazıları bu iki burcun
 16. 16. arasındaki bir iliĢkinin uzun süremeyeceğini söylerler. Birçok ortakyönünüz olmasına rağmen, bu kadını kendinize bağlamak için çok Ģeyvermeniz gerekir, bu da gerekli harçlık için çok çalıĢmak demektir.Öte yandan evlilikten sonra da iĢinden ayrılmaz, çünkü özel ilgialanlarına yönelmek ister.Boğa Erkeği - Akrep KadınıĠki burç da kendi yollarına gitme ye alıĢıktır ve bunu yaparlar. Marsve Plütondan etkilenirler, bu onların duygularını dıĢavurumdakendilerini kontrol edemediklerini gösterir. Eğer hakimiyetinikaybeder ve zehrini size akıtırsa, tek yapabileceğiniz Ģey susmaktır.Güçlü duyguları yüzünden Akrep kadınları gizemli görünmeyemeyillidirler, bazen bu yüzden gerçeklikle olan bağlarını kaybederler.Bir Akrep kadınını kıskançlığından ve sahiplenme isteğindenvazgeçiremezsiniz. Bunlar bir iliĢki için iyi özellikler değildir vebaĢlangıçtan itibaren ona doğru dürüst davranamazsanız, Ģansınız yokdemektir, bunu hemen hisseder. Akrep kadını, birçok erkeği kendineçeker, dıĢarıdan çok cazip ve çekici görünen bir kadındır. Akrepkadını, her türden insanı hemen anlamasıyla kendini gösterir. Adetainsanın içini görür. Bu yüzden arkasından dolap çevirme fikrini hemenunutun. Böyle bir durumda aynısı baĢınıza gelecektir.Boğa Erkeği - Yay KadınıYay kadını, Boğa erkeği için fazla ateĢli ve daldan dala konan birtiptir. Tam olarak nerede olduğunu asla bilemezsiniz. SonbuluĢmanızdan sonra görüĢmediyseniz, herhangi bir yerde tatilyaptığını öğrenmeniz, alıĢılmadık bir Ģey olmayacaktır. Ama bunuondan değil, iyi bir arkadaĢından öğrenirsiniz. Sizden kesin birdakiklik bekler, gecikmeniz gerektiğinde beĢ dakika bilebeklemeyecektir. Yay kadını, iĢkadını dediğimiz tiplerdendir.Statüsünü yükseltmeye yaramayacak bir iĢ, onu uzun süreilgilendirmez. Kendini size yakın hisseder, çünkü kendinize duyduğunuzgüven ve bilginiz, onu ĢaĢırtır. Genelde öğüt isteyeceği tipte birerkeksiniz. Diplomasi Yaya göre değildir, genelde yanlıĢ Ģeyi yanlıĢyerde söyler. Ama yine de Yay kadınında aradığınızı bulduğunuzudüĢünüyorsanız, bu kararınızdan asla piĢman olmayacaksınız.
 17. 17. Çocuklarınıza iyi bir anne olmayacağı açıktır, ama iliĢkiniz asla kısasürmeyecektir.Boğa Erkeği - Oğlak KadınıÇok ortak yönünüz var, onunla ilk karĢılaĢmanızda sanki çok öncedentanıĢıyormuĢsunuz duygusuna kapılırsınız. Hiçbir Ģey bu iliĢkiyietkileyemez. Oğlak kadınının kullanmasını bildiği keskin bir zekâsıvardır. Bununla sadece kendi çevresinde değil, mesleki ve özelyaĢamınızdaki ilgi ve eğilimlerinizde de kendine yer edinecektir.Paranın değerini bilmesine rağmen, paha biçilmez, güzel Ģeylerialabilme gücüne değer verir. Zenginlik onun için çok da önemlideğildir. NeĢeli olmasına rağmen, bunun arkasında ciddi ve düĢüncelibir doğası vardır. Derin, yoğun duygulara sahiptir. Çok pratikolmasına rağmen, yine de sizi yeni ve alıĢılmamıĢ fikirlerleĢaĢırtacaktır. Ġkinize de rahat bir yuva ve mutlu bir aile yaĢamı çokĢey ifade eder. Kendini verme sanatının arkasında daha çok aĢkanlayıĢı vardır. Bu fikre alıĢabilirseniz, sevgîsinden emin olabilirsiniz.Boğa Erkeği - Kova KadınıKova kadını, sizin gibi makul ve pratik zekâlı bir erkeğe, yumuĢakbaĢlı ve esrarengiz gelecektir. KarmaĢık yapısı sizi baĢlangıçta sihirlibir Ģekilde cezbeder ama siz onda neyi sevdiğinizi hiçbilemeyeceksiniz. Onun hayallerinin "mimar"ı olamazsınız ve olmak daistemezsiniz. Bu yüzden onu yere indirmeye çalıĢacaksınız vekesinlikle baĢarılı olacaksınız. Bu kadına ayak uydurmak, bir Boğaerkeği için kolay değildir. Güveninizi sarsmamasına dikkat edin.Sakın bazı hareketlerinin sizi utandırdığını fark ettirmeyin, yoksa sizibu yolla kızdırmak, onu çok eğlendirecektir. En belirgin özelliklerindenbiri de sınırsız yardımseverliğidir. Beklenen yardımı yapabilmek içinbütün gücünü seferber edecektir. Kova kadınıyla ciddi bir iliĢkiyegirmeden önce uzun bir tanıĢma zamanı gereklidir. Bütün insanlar gibisevilebilir yanları vardır, ama siz ve o birbirinize pek uymuyorsunuz.Boğa Erkeği - Balık KadınıEğer Balık kadınının sıkıcı ruh çözümlemesinden ve Ģiddetli duygu
 18. 18. fırtınalarından kurtulmayı baĢarırsanız, size çok uygun bir eĢolacaktır. Çok romantik, aĢk ve mutluluk özlemi içerisindedir ve sizingibi prensip sahibi bir erkek arar. Canlılığınızdan hoĢlanır ve iĢinizdede bunu devam ettirmenizi ister. Ama entrikalardan da sakınmaz.Bazen de kendi özel düĢ dünyasına kapanır. Ona "dikkat edecek" birerkeğe ihtiyacı vardır. Çünkü düĢüncesiz hareketlere meyillidir. GüzelĢeylerden hoĢlanır, bunlar onu mutlu eder ve hiç düĢünmeden çokfazla para harcayabilir. Ġçinde kendinizi iyi hissedeceğiniz, iyidöĢenmiĢ güzel bir eve son derece önem verir. Balık kadını,çocuklarını doğumlarından olgunluklarına kadar koruyan iyi bir annedir.Balık kadını sınırlandırılmaya dayanamaz. Bu duyguyu ona aslayaĢatmamanızı ister. Çocukluğunda yoksun olduğu Ģeylere çocuklarınında alıĢmasını ister, ama bazen hedefi ĢaĢırır.Arası Ġyi Olduğu BurçlarÇok iyi :BaĢak, OğlakĠyi :Ġkizler, Yengeç, Balık, Koç Kötü: Kova, Aslan, AkrepNe iyi ne kötü :Terazi, YaySağlık Eğitim ve Mesleki EğilimlerBoğa insanı, sağlıklı, aynı zaman da enerji doludur. Çok iri bir vücutyapısına, ĢaĢılası bir bünyeye, direnç gücüne ve sabra sahip olmanızĢaĢırtıcı değildir. Siz normal birinin altından kalkamayacağı yüklerikaldırabilirsiniz.Bu kuvvet bazen size zarar verir. Kendinizi iyi hissetmeniz nedeniyle,bazı rahatsızlık ve hastalıklara hiç önem vermezsiniz. Sağlığınızı kötüye kullanma ve ciddi hastalık belirtilerini önemsememe yüzünden,tehlikeli durumlar yaĢayabilirsiniz. Bir kere hastalanırsanz, neyse kibu çok sık olmaz, iyileĢmeniz uzun zaman alır. Boğa insanları, özelliklegırtlak bölgesinde olabilecek enfeksiyonlara karĢı bağıĢıklıkkazanamazlar. Bademcik iltihapları ve kulak ağrıları sizde sık sık
 19. 19. görülür. Ama bunlarla ciddi bir Ģeklide ilgilenirseniz, her zaman birboğa kadar sağlıklı olursunuz. Boğa erkekleri, zevkle ve çok fazlayemek yerler. Size bir öğüt; yemek yeme isteğinizi yenin, yüksekkalorili yiyeceklerden, yağ ve tuzdan kaçının. Bunlar kalp içinzararlıdır. Bu duruma güçlü bir boğa bile dayanamaz. Hemen hemenbütün Boğaların fazla kilolarla savaĢmalarının nedeni oburluklarıdır.Boğaların, varis ve fazla kilo yüzünden ayak kemiklerinin deformeolması gibi bir durumda, çok fazla sebze ve meyve yemeleri gerekir.Ama maalesef bu öğütler, Boğanın bir kulağından girip diğerindençıkar. Sağlığınıza dikkat etmemenin, çok kötü sonuçlandığınıunutmayın. YaĢam koĢullarınızda ani değiĢiklik, hava değiĢimi,alıĢılmamıĢ bir yorgunluk veya yemek alıĢkanlıklarınızda bir değiĢikliksonucu kendinizi iyi hissetmezseniz, daha da kötüsü hastalanırsanız,vücudunuz kendini değiĢen koĢullara uydurmakta, diğer insanlara göredaha çok zorlanır. Yukarıdaki öğütlere uyarsanız, bu tür sağlıkproblemleriyle uğraĢmazsınız.Sizin gibi özeleĢtiri yapan akıllı bir insanın fark edeceği gibi, yaĢamınher alanında yetenek sahibi olmak uzun zamanınızı alacaktır. Amakafanıza koyduğunuz Ģeyi hayatınız boyunca unutmazsınız.Sabrınız ve dürüstlüğünüz nedeniyle her Ģeyi çok yönlü olarakdüĢündükten sonra benimsersiniz ve herkes uzun zaman önce bundanvazgeçmiĢ olsa bile, siz devam edersiniz. Genelde alıĢılmamıĢ ölçüdegüç gereken iĢlerde, Boğa burcundan insanları görürüz. Kendinizidayanılmaz gücünüzle gösterirsiniz. Diğer insanlara kolay gelen bazıĢeyler için, sizin çok çalıĢmanız gerekebilir.Uygun Meslekler1. Toprak ve doğayla ilgili olarak yapacağı iĢler:* Coğrafyacı, bahçe bakıcılığı, hayvan yetiĢtiriciliği ve çiçeklerle,bitki lerle ilgili her Ģey2. Yapıyla ilgili iĢler:
 20. 20. * Mimar, müteahhit, boyacı, dııvar ustası3. Güzel sanatlar:* Resim, heykeltraĢlık4. Parayla ilgili meslekler:* Bankacı, banka memuru, yatırım uzmanlığı, maliye müfettiĢiĠĢ HayatıAslında, siz birçok mesleği benimseyebilirsiniz, sadece yapabildiğiniziçin değil, istediğiniz için de. Ama devamlı değiĢiklikler gerektireniĢlerde kendinizi pek iyi hissetmezsiniz. Size düzenli, planlı bir iĢ,daha kolay gelir. Sabır ve dürüstlük gibi özelliklerinize ters birkariyer yapamazsınız. Ama kendi iĢinizde iyi bir yere gelirsiniz.Herkes tarafından saygı göreceğiniz bir yer, sizin için çok önemlidir.Meslek seçiminde Boğa için son derece tipik ne istediğinize kararvermeniz uzun zaman alır. Ama bir kere bu kararı verdiniz mi, bütünyeteneğinizi ve gücünüzü bu amaca yöneltirsiniz. Eğer iĢinizle duygusalbir bağ kurarsanız, kendinizi bu iĢe adayabilirsiniz, özellikle demesleğiniz sevdiklerinizin iyiliği içinse. Boğa insanı çevresindekilertarafından çok fazla tanınmaz, bunun sebebi ise dürüstlüğü vemümkün olduğunca riske girmeme isteğidir, bu yüzden dikkafalılık vekonsantrasyon eksikliğiyle suçlanır. Boğa olarak, uzun vadede büyükbir Ģey yapmak istediğinizde, tersliklerin cesaretinizi kırmasına izinvermezsiniz.Boğanın doğduğu an, hareket ve yeteneklerini etkiler. Bu yüzdenBoğaları zanaatkarlıktan, halkla iliĢkiler müdürlüğüne kadar çeĢitliiĢler de görebilirsiniz.__

×