Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RTU Scientific Library

1,049 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RTU Scientific Library

 1. 1. Pieredzes apmaiņas projekti – bibliotēkas pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai MOBILITĀTES PROJEKTU PIEREDZE RTU ZB <ul><ul><ul><ul><ul><li>RTU Zinātniskās bibliotēkas </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Projektu vadītāja </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ilrita Jundase </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>13.11.2010 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. Bibliotēka piedalās Leonardo da Vinci M OBILITĀTES PROJEKTI Erasmus MĀCĪBSPĒKIEM UN ADMINISTRATĪVAM PERSONĀLAM
 3. 3. RTU ZB pieredzes apmaiņas projekti NORVĒĢIJA 2010 2 ČEHIJA 2010 2 NORVĒĢIJA 2010 2 HOLANDE 2009 4 SOMIJA 2008 6 PIEREDZES APMAIŅAS PROJEKTI POLIJA 2011 4 VĀCIJA 2010 2 2012
 4. 4. 4 6 6 6 Dalībnieku skaits 8016,00 8964,00 9748,00 4 4 4 PRAKSES projekta pieteikums atbalstīts Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci apakškprogrammā 2910,00 2910,00 2 2 PIEREDZES APMAIŅA S pieteikums atbalstīts RTU « ERASMUS » MĀCĪBSPĒKIEM UN ADMINISTRATĪVAM PERSONĀLAM 9798,00 6 PIEREDZES APMAIŅA S projekts atbalstīts Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci apakškprogrammā 11 874 EUR 12 658 EUR 9798,00 EUR 2011 2010 2009 2008 RTU ZB DARBINIEKU SKAITS PROJEKTI
 5. 5. 2007.gadā tika atbalstīts RTU ZB mobilitātes projekts „Informācijpratības pilnveidošana” (Nr.LLP-LdV-VETPRO-2007-LV-301) <ul><li>Atbalstīts Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci apakškprogrammā. </li></ul><ul><li>Piešķirtais finansējums: 9798,00 EUR </li></ul><ul><li>Projekta mērķis - iepazīties ar Helsinku Tehnoloģiskās universitātes bibliotēkas pieredzi informācijpratības veidošanas jomā, apgūt jaunu pieredzi vietējo elektronisko datubāzu veidošanā un uzlabot Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas lietotāju informācijpratības prasmes informācijas avotu atrašanā un izmantošanā. </li></ul>
 6. 6. PIEREDZES APMAIŅA HELSINKOS <ul><li>Pieredzes apmaiņā uz Helsinku Tehnoloģiskās universitātes bibliotēku 2008. gada aprīlī uz 1 nedēļu devās 6 Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas speciālistes - Sarmīte Krauze, Larisa Levinoka, Dzintra Līdaka, Dace Kivliša, Maija Neilande, Ilrita Jundase. </li></ul><ul><li>Tika pētītas un apgūtas inovācijas lietotāju informācijpratības pilnveidošanas darbā, datubāzu administrēšanā. </li></ul>
 7. 7. Projektā paredzējām labāko, mums piemērotāko Helsinku augstskolu bibliotēku pieredzi aprobēt savā darbā: <ul><li>pilnveidot visu bibliotēkas darbinieku zināšanas informācijpratībā; </li></ul><ul><li>iesaistīt vairāk darbinieku informācijpratības kursu izstrādē un vadīšanā; </li></ul><ul><li>sadarbībā ar docētājiem izstrādāt jaunus kursus un nodarbības studentiem informācijpratībā; </li></ul><ul><li>piedāvāt un popularizēt individuālās konsultācijas visiem bibliotēkas lietotājiem; </li></ul><ul><li>papildināt un pilnveidot RTU 1.kursu studentu apmācības bibliotēkas izmantošanā; </li></ul><ul><li>uzlabot sadarbību ar mācību spēkiem; </li></ul><ul><li>reorganizēt lokālo datubāzu administrēšanu; </li></ul><ul><li>sagatavot jaunus informatīvos materiālus, papildināt informāciju RTU ZB mājaslapā. </li></ul>
 8. 8. 2008. gadā tika atbalstīts RTU ZB mobilitātes projekts „ Eiropas prakses apgūšana bibliotēku darbā ar elektroniskajiem resursiem” (Nr.LLP-LdV-PLM-2008-LV-203) <ul><li>Atbalstīts Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci apakškprogrammā. </li></ul><ul><li>Piešķirtais finansējums: 9748,00 EUR </li></ul><ul><li>Projekta īstenošanas periods sākās 2009.gada 5.oktobrī un beidzās 2009.gada 16.oktobrī. </li></ul><ul><li>Projekta mērķis - nodrošināt Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas darbinieku praksi Nīderlandē, ar mērķi palīdzēt pilnveidot darbinieku kompetences un zināšanas par Eiropā izmantojamām darba metodēm ar dažādiem elektroniskajiem resursiem. </li></ul>
 9. 9. P RAKSE NĪDERLANDĒ <ul><li>Praksē uz 2 nedēļām uz Delft Tehnoloģiskās universitātes bibliotēku devās Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas (RTU ZB) speciālistes – Larisa Levinoka, Linda Braže, Sandra Silmane un Sarmīte Krauze . </li></ul>
 10. 10. Projekta dalībnieku ieguvumi <ul><li>Visi dalībnieki pilnveidoja savas profesionālās prasmes un ieguva jaunas praktiskas iemaņas darbā ar elektroniskajiem resursiem bibliotēkā un darbā ar jaunām Informācijas tehnoloģijām, kā arī uzlaboja profesionālo angļu valodu, apguva jaunus terminus IT un bibliotēku jomā un ieguva praktiskas zināšanas par darbu ar brīvpieejas elektroniskajiem resursiem un e-resursu menedžmentu Nīderlandes bibliotēkās. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Larisa Levinoka ieguva jaunas, praktiskas zināšanas e-resursu vadībā, komplektēšanā, </li></ul><ul><li>e-grāmatu pasūtīšanā, brīvpieejas un augstskolu dokumentu e-arhivēšanā, Wiki un Webloga satura veidošanā, kā arī papildināja savas zināšanas informācijpratības nodarbību organizēšanā. </li></ul><ul><li>Linda Braže ieguva jaunas, praktiskas zināšanas e-resursu vadībā, komplektēšanā, </li></ul><ul><li>e-grāmatu pasūtīšanā, brīvpieejas un augstskolu dokumentu e-arhivēšanā, Wiki un Webloga satura veidošanā, kā arī papildināja savas zināšanas Starpbibliotēku abonementa (SBA) darbā. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Sandrai Silmanei tā bija pirmā iespēja klātienē redzēt un praktiski strādāt ārzemju bibliotēkā. Viņa uzlaboja savas angļu valodas zināšanas, kļuva pārliecinātāka par sevīm un pilnveidoja savas profesionālās zināšanas - ieguva jaunas, praktiskas zināšanas e-resursu vadībā, komplektēšanā, e-grāmatu pasūtīšanā, Wiki un Webloga satura veidošanā. </li></ul><ul><li>Sarmīte Krauze ieguva noderīgas inovatīvas idejas kā plānot un attīstīt darbu ar elektroniskajiem resursiem RTU ZB tuvākajā nākotnē, kā mainīt komplektēšanas un pasūtīšanas politiku no tradicionālajiem uz e-resursiem, kā arī pilnveidoja savas angļu valodas zināšanas un ieguva jaunas zināšanas un prasmes darbā ar elektroniskajiem resursiem bibliotēkā. </li></ul><ul><li>Uzņemošās puses koordinators sagatavoja apliecinājumu par praksi Nīderlandē katram dalībniekam. </li></ul><ul><li>Atgriežoties Latvijā, dalībnieki saņēma Europass Mobility dokumentu. </li></ul><ul><li>Europass Mobilitātes apliecinājums ir standartizēts Eiropas līmeņa dokuments, kurā uzskatāmā veidā ir parādītas prasmes un kompetences, ko tā īpašnieks ir ieguvis citās Eiropas valstīs mācību, prakses, darba vai pieredzes apmaiņas laikā. </li></ul><ul><li>  http://www.europass.lv/ </li></ul>
 13. 13. Uzņemošā organizācija izveidoja Interneta blogu http:// rigavistingdelft.blogspot.com / <ul><li>kur prakses dalībnieki rakstīja par iespaidiem un iegūto pieredzi šajā praksē. Blogā tika ievietotas fotogrāfijas no Nīderlandes Tehniskās universitātes bibliotēkas. </li></ul><ul><li>Komentārus varēja ievietot visi interesenti gan no uzņemošās, gan no nosūtošās puses. </li></ul><ul><li>Tā bija lieliska iespēja iegūt operatīvu informāciju par prakses gaitu un dalībnieku iespaidiem un vērtējumu. </li></ul>
 14. 14. 2009. gadā tika atbalstīts RTU ZB mobilitātes projekts „Bibliotekāru prakse Informācijpratībā” (Nr. LPP-LdV-PLM-2009-LV-204) <ul><li>Atbalstīts Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci apakškprogrammā. </li></ul><ul><li>Piešķirtais finansējums: 8964,00 EUR </li></ul><ul><li>Projekta īstenošanas periods sākās 2010.gada 10.maijā un beidzās 2010.gada 19.jūnijā. </li></ul><ul><li>Projekta mērķis - nodrošināt Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas darbinieku praksi Vācijā un Čehijā ar mērķi pilnveidot darbinieku kompetences un zināšanas par Eiropā izmantojamām darba metodēm informācijpratībā un bibliotēkas integrētās informācijas sistēmas ALEPH500 18.versijas izmantošanas paplašināšanā. </li></ul>
 15. 15. PRAKSE ČEHIJĀ <ul><li>RTU Zinātniskās bibliotēkas darbinieces Lāsma Zariņa, Maija Neilande devās praksē uz Prāgas Tehnoloģiskās universitātes bibliotēku no 09.05.2010 līdz 22.05.2010 . </li></ul>
 16. 16. Projekta dalībnieku ieguvumi <ul><li>Projekta dalībnieki praktizējās arī ar jaunām, nozīmīgām datubāzēm, kā IEEE Computer Society Digital Library , IoP Science & ACM Digital Library , kā arī ieguva informāciju par jaunām meklēšanas sistēmām – Dspace, eBooks on Demand, </li></ul><ul><li>360 Search , kuru plānojām ieviest. Bibliotēkā tiks ieviesta līdzīga Latvijā izstrādāta programma. </li></ul>
 17. 17. PRAKSE VĀCIJĀ <ul><li>RTU Zinātniskās bibliotēkas darbinieces Lolita Jonikāne, Gita Teide devās praksē uz Berlīnes Tehnoloģiskās universitātes bibliotēku no 06.06.2010 līdz 19.06.2010. </li></ul>
 18. 18. Projekta dalībnieku ieguvumi <ul><li>Projekta dalībnieki iepazinās un apguva visus bibliotēkas darba procesus, kas saistīti ar lietotāju informācijpratības veidošanas darba metodēm un formām un to vadību bibliotēkā, praktiski apguva jaunu darba pieredzi lietotāju apmācību organizēšanā bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu (elektroniskais katalogs, datubāzes, e-grāmatas, drukātie dokumenti, bibliotēkas mājaslapa) izmantošanā. Ieguva jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas darbā ar programmām Citavi, Wiki, Datenbank-Infosystem (DBIS), e-Zeitschriften, ISIS, Galilea . </li></ul>
 19. 19. Pieredzes apmaiņas IEGUVUMI <ul><li>visi mobilitātes projektu dalībnieki pilnveidoja savas profesionālās prasmes un ieguva jaunas praktiskas iemaņas, </li></ul><ul><li>uzlaboja profesionālo angļu un vācu valodu, </li></ul><ul><li>apguva jaunus terminus IT un bibliotēku jomā, </li></ul><ul><li>tā bija lieliska iespēja iepazīt citu valstu kultūru, valsti un nodibināt jaunus kontaktus, </li></ul><ul><li>tā bija lieliska iespēja redzēt, salīdzināt kā strādā tehnisko augstskolu bibliotēkas ārpus Latvijas, </li></ul><ul><li>projekta dalībniekiem ir radusies papildus motivācija un interese strādāt savā bibliotēkā, </li></ul><ul><li>jaunās iegūtās zināšanas projekta dalībnieki varēs sekmīgi izmantot gan turpmākajā dzīvē, gan bibliotēkas pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai. </li></ul>
 20. 20. 2010.gadā tika atbalstīts RTU ZB mobilitātes projekts “ Bibliotēkas lietotāju apmācību programmu plānošana, izstrāde un vadīšana ” <ul><li>Projekta virsmērķis – nodrošināt 4 Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas darbinieku praksi Polijā, pilnveidojot un paplašinot darbinieku kompetences un prasmes Eiropā izmantojamo progresīvo darba metožu pielietošanā dažādu līmeņu bibliotēkas lietotāju informācijpratības attīstīšanas un pilnveidošanas programmu un kursu organizēšanā, veidošanā, vadīšanā . </li></ul><ul><li>Projekta mērķis ir doties praksē 2011.gada pavasarī un iepazīties Varšavas Tehnoloģiskās universitātes bibliotēkā ar visiem darba procesiem bibliotēkas lietotāju apmācību programmu un kursu plānošanā, izstrādē, vadīšanā, apgūt dažādas sadarbības metodes. </li></ul>
 21. 21. Leonardo da Vinc i programmas aktivitāšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi mobilitātes projekt a pieteikumiem - līdz 2011.gada 4.februārim Idejas, ierosinājumi, jautājumi? Paldies par uzmanību!  [email_address]

×