Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 áprilisi hírmondó

400 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 áprilisi hírmondó

 1. 1. 1Rogers személyközpontú középiskolaés Rogers Akadémia2013. áprilisi hírmondója1121 Bp. Konkoly-Thege Miklós u. 21.Telefon: 274 5758www.rogers-kozepiskola.huwww.rogersakademia.huAz Akadémián egyéni megbeszélés után minden napnyílt nap. Várunk szeretettel! 
 2. 2. 2Hippi Day(még márc. 26.)Mi történt?Ezt a napot Varga Dorka szervezte, mert ez az őtársadalomismeret érettségi vizsgájának a része volt. Ajelképek szerepe volt a téma, és egy témanapot kellettmegszerveznie. A jelek szerint sikerült.
 3. 3. 3Béres Tomi és a Film klubBéres Tomi azegyetlen diákunk, aki a13. évet is elvégeztenálunk. Mostvisszatért, hogy nálunktöltse a szociálismunkás gyakorlatát.Az jutott eszébe, hogyfilmklubot szervezne.Meg is írta a plakátot.Íme:A szűnni nem akaró lelkesedésnek köszönhetően ismétmegrendezésre kerül filmbemutató programunk a Rogersiskolában. (1221 Bp. Konkoly-Thege Miklós út 21. III.pavilon) Az időpont szerda délután 2-fél 3, a belépésdíjtalan, a résztvevők között ajándék esernyőt sorsolunkki. Kérem, hogy ezen papírlap üres részére írják fel amegnézni kívánt filmeket, a papír hátoldalára meg azokatamiket semmiképpen sem szeretnének látni. Mindenkedves résztvevőt szeretettel várunk. Akit nem érdekel,kérem makacsolja meg magát. További részletek.www.exit.hu
 4. 4. 4Ökonap (ápr.20.)
 5. 5. 5folytatás
 6. 6. 6még folytatásMár harmadik éve nyerjük el a Fővárosi Önkormányzattámogatását komposzt programunkkal. Arra kaptunk pénzt,hogy megírjuk saját tananyagunkat, majd ezt elvigyük általánosiskolákba, és a papíralapú füzet mellett e-learning tananyaggáis átírjuk. Emellett évente 50 komposzt ládát adhatunk áttérítésmentesen ökotudatos budapestieknek. Alább egy képKostyál Kata kooperatív komposzt órájából, amelyet ezen azökonapon nekünk, diákoknak, tanároknak, szülőknekszervezett meg:
 7. 7. 7Minek kell nekem olvasni a Kőszívűt? Olyan unalmas éshülye nyelven íródott!Ezt a mondatot – nem meglepő módon – a kislányomtólhallottam, és gondolkodtam is rajta. Erre megkaptam a nekemmegfelelő választ az egyik „agyas” folyóiratomban.Brit tudósok – ki hitte volna? – a Liverpool-i Egyetemről úgytalálták, hogy klasszikus írók-költők olvasásakor az agyunksokkal inkább mozgásba lendül, mint a mai nyelvezeteníródott szövegek esetén. (Az egyik tudósítás itt található, én aBrain in the News folyóiratban olvastam róla).A tudósok Shakespeare (Macbeth, Othello, Lear király) ésklasszikus költők (Wordsworth, Donne, Browning) műveinekrészleteit, illetve ezek mai nyelvezetre átültetett fordításaitolvastatták agyi szkenner készülékbe ültetett (fMRI, PET,EEG) emberekkel. Az eredmény a magyar tanárok számáranem lesz meglepő: azt találták, hogy nem csupán sokkalnagyobb igénybe vételnek teszi ki az agyat a klasszikus művekolvasása, hanem kifejezetten olyan területeket is megmozgat,amely az önreflexióhoz is köthetőek, tehát (feltehetően) aklasszikus szövegek / versek önismereti munkára isösztönöznek minket. Nem kifejezetten az olvasás – maga aszöveg értelmezésének szükségessége az, ami az agyatbeindítja, tehát a felolvasás is ide tartozik.Folytatás. a blogban:http://www.guardian.co.uk/science/blog/2013/feb/21/renaissance-brains-shakespeare-galileoVirág blog bejegyzése
 8. 8. 8rBallagás(Május 3.)Utolsó Ballagásunkat rendeztük Május 3-ánCsillebércen. A képen a négy ballagó – Kata, Sebő,Marci és Miki látható. Középen – Andris és Marci -az őket ünneplő zenés csapat tagjai. Ahagyományokhoz híven minden teremben ajándékkaltöltötték meg tarisznyájukat: kis csillebérci föld azöko teremből, egy bölcsesség a jövőre, személyesüzenet, só, pénzecske… Az utolsó terembenrendhagyó ajándék várta az ünnepelteket: egyelőadás. A kis jelenetsor, amelynek fókuszában - aLeonardo programunk témája - a munkavállalóikészségek álltak, az Akadémisták ajándéka volt.
 9. 9. 9Folytatás - az előadásAz előadás összesen öt jelenetből állt. Minden második jelent videóbejátszással készült. A folyamatot segítőként Kata kísérte végig, Leventepedig néhány videó felvételében segédkezett. Igazi csapatmunkaként kb.három hét alatt állt össze a produkcióA fiatalok egy képzeletbeli cég munkatársaiként merítkeztek meg adöntéshozatal, külső fenyegetés és a cég sikerességével vagysikertelenségével való szembenézés témájában mozogtak. Azinterjúzástól az értékelő beszélgetésig ívelő történet folyását a nézőkszabták meg: az ő szavazatuk döntött a hierarchikus berendezkedés melletaz együttműködő ellenében.Mint legtöbbször, nemcsak az előadás, hanem az a folyamat iseredményként könyvelhető el, amin a próbák folyamán végigmentek arésztvevők. Erbits Éva, drámapedagógus vezette végig a fiatalokat azinterjútól a munkában való felelős részvételig. Nem csak a kézfogás, az ötmondat magamról, a testbeszéd, az önbizalom és magabiztosság témájaugyanúgy felmerült, mint a konstruktív konfrontáció vagy a felelősrészvétel kérdései. Nem maradhattak el a werk jelenetek sem. Jótszórakoztunk Viki sörcsapos interjúján és Carivel bemutatott zenés-táncosinterjú-részletén. 
 10. 10. 10Rogers Napi előzetes
 11. 11. 11Egy nagyon fontos felismerés talán alapja lehet mindannak,amit eddig mondtam. Ennek tanulságát az a több, mint 25év érlelte meg bennem, aminek során megpróbáltamsegíteni a bajba jutott embereken. Ez nagyjából akövetkező. Rájöttem, hogy az emberek beállítottságaalapvetően pozitív. Ezt a megállapítást érvényesnek tartoma terápia során létrejött legszorosabb kapcsolatban is, mégolyan egyéneknél is, akiknek különösen nehéz problémáikvannak, akik nagyon antiszociálisan viselkednek, akiklátszólag abnormális érzelmeket produkálnak. Ha képesvagyok érzékenyen fordulni érzéseik felé, el tudom őketfogadni, mint öntörvényű egyéneket, akkor rájövök, hogymind hajlamosak azonos irányba fordulni. Hogy melyikirány az, ami felé fordulnak? A legközkeletűbb kifejezés,amivel az irányt érzékeltetni tudom, azt hiszem, a pozitív,konstruktív, az önmegvalósítás tendenciái, az érés, aszocializáció iránya. Egyre inkább azt érzem, hogy minéljobban megértenek és elfogadnak egy embert, annálvalószínűbb, hogy elhagyja a hibás magatartási sémákat,amikkel az élet elé ment, és annál inkább fordul azelőremutató irányba.A teljes szöveg olvasható: www.rogers-kozepiskola.huRogerst idézzük: „Ilyen vagyok”
 12. 12. 12KULTÚRÁK KÖZÖTTIKOMMUNIKÁCIÓTALÁLKOZÓPécs2013. július 15 - 21.1984-óta ötödik alkalommal nemzetköziszemélyközpontú találkozó lesz CARLROGERS humanisztikus megközelítésénekszellemében. Téged is várnak a szervezők!Tel: +36 30 256 0960+36 23 377 249E-mail: info@edge2000.huwww.encounter.huHol a helyem a világban?Miben különbözünk? Miben hasonlítunk?Kell-e az, hogy egyetértsünk?Számít-e az önismeret?Hogy lehetek jobb terapeuta/pedagógus/orvos/szociális munkás/anya – hogylehetek jobb ember?Keressük együtt a válaszokat!
 13. 13. 13A bizalom ereje... A nemzetközi kitekintő negyedik részeRobert A. Compton dokumentumfilmes és Dr. Tony Wagner, AHarvard Egyetem professzora arra tesznek kísérletet, hogykiderítsék, mi a finn diákok eredményességének titka a nemzetközioktatási felmérésekben, és hogy mi az, amit szemléletmód ésgyakorlat tekintetében érdemes lehet eltanulni tőlük. A nemcsak avilágklasszis (bizalomalapú) oktatási rendszer szemléletmódjábaadnak bepillantást, de a napi tanítási gyakorlathoz is inspirációulszolgálhatnak. Mit mondanak a statisztikák?- 3 finn tanulóból 2 továbbtanul- a teszt eredményeik kiválóak- a tanár – diák arány = 1:24- A sztandardizált tesztek aránya minimális- a finn kisiskolásoknak nincs házi feladatuk- csak a legjobbakat veszik fel Tanárképzőbe- Társadalmi elismertség tekintetében az orvosok és ügyvédekmellett vannak a tanárokMi az, amit nemzeti és mi az, amit helyi szinten oldanak meg azoktatásban?Milyen társadalmi-kulturális érték(ek) ágyaz(nak) meg a finnoktatás eredményességének?Milyen problémákkal néz szembe a világ nemzetközi felméréseinrendre az első 5-ben végző oktatási rendszere?Milyen alapkérdésekkel foglakoznak most a finn oktatásiszakemberek?Itt a válasz:Nemzetközi kitekintő - A finn oktatási csoda (1.) - Látogatóként egy finn iskolában>>Nemzetközi kitekintő - A finn oktatási csoda (2.) – Milyen szerepe van a tanárnak a tanulásifolyamatban?>>Nemzetközi kitekintő - A finn oktatási csoda (3.) – Kíváncsiságtól hajtott tanulás…>>Oktatás - érdekes
 14. 14. 14AngolRejtvény oldal – megoldások a honlapunkonwww.rogers-kozepiskola.huNéhány fejtörő a következő oldalról:http://logikairejtveny.5mp.eu/web.php?a=logikairejtveny&o=cWST5633l01. 100 gyereket felállítanak 10x10-esnégyzetalakban. Mindegyikük magasságakülönböző. Minden oszlopból a legnagyobbatkinevezik óriásnak és minden sorból a legkisebbet törpének.Lehet-e, hogy a legkisebb óriás is alacsonyabb legyen, mint alegmagasabb törpe?2. Egy tortát öt egyenes vágással hány (nem feltétlenülegyforma) darabra lehet szétvágni, ha az egyes vágások után adarabokat mindig a helyükön hagyjuk?3. Egy 7 centi átmérőjű és 15 centi magas üveghenger félig televan vízzel. Mennyivel emelkedik a vízszint, ha beleejtünk egy5 centi oldalhosszúságú tömör alumíniumkockát? (Azalumínium elmerül a vízben.)4. Melyik az a legkisebb pozitív egész szám, amelyik osztható225-tel, valamint csak 1 és 0 számjegyekből áll (10-esszámrendszerben)?
 15. 15. 15Öko rovatMint egy meseház - pedig a hírekszerint - igazi!http://www.pozitivnap.hu/kulfold/ime-az-uj-megoldas-csaladi-haz-egymillio-forintbol-es-teljesen-onfenntarto-kepekkel?fb_action_ids=4021671919404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map={%224021671919404%22%3A10150615580059416}&action_type_map={%224021671919404%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map
 16. 16. 16Érdekes linkek1. http://www.letnetwork.com/readings.php - Gordon-tréningelemek2. http://www.2nd-wind.co.jp/eng/let/index.html - A Gordon-rendszerről3. https://www.facebook.com/photo.php?v=584012134961708&set=vb.100000587808143&type=2&theater – változtass a szavaidon,megváltozik a világod.4. http://www.youtube.com/watch?v=falHoOEUFz0 – Adolescenceis not a problem it is an opportunity5. http://www.youtube.com/watch?v=QNVd1yeuvzk&feature=endscreen&NR=1 – Hat híres elmegyakorlat magyarázata 60 mp alatt6. http://www.treehugger.com/natural-sciences/nature-blows-my-mind-strange-ice-circles-appear-lakes-rivers-winter.html -érdekes természeti jelenségek (ha igazak)7. http://belamuhely.com/video/ - magyar Stomp8. http://wohoo.hu/image_700/5489.jpg - öko-csónak ped-palackból9. http://www.fcsm.hu/rendezvenyek/lakossagi_nyilt_nap/ -telejesen biológaii szennyvíztusztitó BudapestenÉRDEKES LINKEK
 17. 17. 17Vicces innen - onnan
 18. 18. 18Áprilisi előzetes1. Érettségik2. Programok az érettségi-szünetben3. Rogers NapokLátogass el hozzánk!Örömmel várunk!www.rogersakademia.hu

×