ZONH-congres 2012: Presentatie VGZ

1,167 views

Published on

Presentatie van Jacqueline Heeremans op het ZONH-congres Zorg in de wijk; deal or no deal?! Jacqueline Heeremans is zorginkoper Integrale Zorg bij Coöperatie VGZ. Sinds 2002 is zij werkzaam bij de Coöperatie VGZ en haar voorlopers in de functie van Zorginkoper Integrale Zorg Regio Noord, met als aandachtsgebied wijkgerichtwerken en ouderenzorg.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,167
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
194
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • VGZ heeft het volgende plaatje. Zorgcirkels. Rondom de burger bestaan diverse netwerken (cirkels) die allen een bepaalde behoefte invullen dan wel uitvoeren voor de burger. Het netwerk van de sociale omgeving: alles en iedereen waarmee de burger direct, vaak of onmiddellijk contact heeft, hij bij betrokken is, zorg of verantwoordleijkheid voor heeft of zal krijgen, waar de burger afhankelijk van is, waar hij zich vertrouwd mee voelt. Het betreft hier niet de zorgverlener, Voorbeelden: zelfzorgondersteuning, mantelzorgondersteuning, participatie/dagbesteding, welzijnsorganisaties, buurtnetwerken, bewonersnetwerken, vrijwilligers, jongerenwerk, familie, vrienden, collega’s etc. Het netwerk van alledaagse zorg: eerstelijnszorg (huisartsen, praktijkondersteuners somatiek of GGZ, fysiotherapeuten, apotheken, verloskundigen etc.) Het netwerk van specialistische zorg: kortdurende GGZ, Ziekenhuizen, verblijfszorg AWBZ Het netwerk van expertzorg: universitair medische centra, expertzorg AWBZ. Binnen de scope van het thema wijknetwerken vallen twee zorgcirkels waarbij de leefwereld van de verzekerde (klant) het uitgangspunt is.
 • Er is geen eenduidige definitie voor Zorg en ondersteuning in de buurt. Willen we concreet beleid hierop ontwikkelen als zorgverzekeraar, dan is een definitie van belang. Binnen VGZ hebben we aan deze ontwikkeling een groot belang toegekend en hebben dit wijknetwerken genoemd, zowel in de cure als in de care. Een reden waarom we zijn afgeweken van landelijke terminologie is dat de term netwerken een samenhang in zich heeft en zorg en ondersteuning in de buurt niet.
 • Wijknetwerken worden gevormd door een multidisciplinair team zorg, welzijn en wonen. Het gaat hier niet primair om een organisatievorm, maar om een verbinding tussen de verschillende dienstverleners zoals bijv. HA, wijkverpleegkundigen en ouderenwerkers. Het vormt daarmee de schakel tussen het sociale en het zorg netwerk. Het plaatje geeft een voorbeeld van een wijknetwerk met een ondersteunend wijkteam. Welke personen of instanties onderdeel zijn van het wijkteam is afhankelijk van demografische kenmerken van een wijk.
 • ZONH-congres 2012: Presentatie VGZ

  1. 1. ZONH congresZorg in de wijk- deal or no deal?WijknetwerkenJacqueline HeeremansZorginkoper Integrale Zorg Coöperatie VGZ12 november 2012
  2. 2. Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst22 september 2011 (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 2
  3. 3. Marktontwikkelingen• Landelijk: Zorg en ondersteuning in de buurt hoog op de agenda• Voor kwaliteit van leven is het belangrijk dat de zorg en ondersteuning in de omgeving van alledag beschikbaar is. Bevorderen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.• Toename aantal chronisch zieken i.c.m. krimpende arbeidsmarkt en stijgende kosten > noodzaak zorg en ondersteuning anders in te richten. Onnodig beroep op (zwaardere) zorg zien te voorkomen. 12 november 2012 3
  4. 4. 12 november 2012 4
  5. 5. <Wijknetwerken> Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 12 juli 2012 voettekst 22 september 2011 (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 5
  6. 6. Definitie wijknetwerkEen wijknetwerk is een integratie van een sociaal netwerken een zorgnetwerk die op basis van demografischekenmerken van een bepaalde wijk is vormgegeven.Het wijknetwerk richt zich op de behoefte van de inwoner enverbetert de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteitvan welzijn en zorg.Een wijknetwerk is niet het doel, maar een middel omdiverse doelen en resultaten te behalen. 12 november 2012 6
  7. 7. Doelstellingen wijknetwerkenKLANTWil:•Oplossingen voor problemen en echt geholpen worden•Wonen, welzijn en zorg zo dicht mogelijk in de buurt•Gecoördineerde welzijn en zorg: geen ‘kastje-naar-de-muurgevoel’Door welzijn en zorg beter te coördineren en te regisseren,kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen,worden ze snel en adequaat geholpen en wordenmantelzorgers ondersteund. 12 november 2012 7
  8. 8. Doelstellingen wijknetwerkenDOELMATIGHEID• Als het welzijn en de gezondheid van mensen verbetert, dalen de kosten.• Door de schotten tussen Wmo, ZVW en AWBZ weg te nemen, kan passende hulp of zorg worden georganiseerd.• Waar mogelijk wordt 2e lijnszorg vervangen door 1e lijnszorg, en 1e lijnszorg door hulp vanuit de eigen sociale omgeving.• De demografische kenmerken van een wijk zijn bepalend voor het aanbod van welzijn en zorg, dat daardoor doelmatig en doeltreffend is. 12 november 2012 8
  9. 9. Doelstellingen wijknetwerkenKWALITEIT VAN LEVEN• In de wijken waar we actief zijn krijgen mensen een aanbod van welzijn en zorg op maat.• Mensen houden zelf de regie over hun gezondheid, leren hun eigen situatie managen, behalen gezondheidswinst en kunnen daardoor beter meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. 12 november 2012 9
  10. 10. Wat is een wijknetwerk? WIJKNETWERK Zieken Vrijwilliger Wijkteam huis Welzijns AWBZ Wijkagent Organisa huisarts verblijfzorg tie Sociaal Zorg Netwerk Netwerk Dag Burger Mantel Wijkverple begeleidin GGZ zorg g egkundige Familie, Overige vrienden, 1e collega’s lijnszorg 12 november 2012 10
  11. 11. Wijknetwerken: wijkteamsFunctionaliteiten wijkteam• Verbinder tussen sociaal- en zorgnetwerk• Inspelen op de behoefte van de burger• Ogen en oren van de wijk• Gidsfunctie voor burger• Het laagdrempelige aanspreekpunt en gezicht naar de burger• Bevorderen zelfredzaamheid en eigen regie van de burger• Geïndiceerde preventie• (Vroeg)Signalering, triage en diagnostiek• Opstellen en monitoring zorgleefplan• Coördinatiepunt voor professionals• Interventies en klantbegeleiding/coaching 12 november 2012 11
  12. 12. Wijknetwerken: voorbeeldenDoelgroepen Relatief veel Specifieke Specifieke Samenstellingwijknetwerken voorkomend probleem invulling invulling Wijkteam in wijk Sociaal netwerk Zorgnetwerk Psychische problemen, Dagbestedingactiviteit Geriatrische Huisarts, mantelzorger, Kwetsbare eenzaamheid, voor ouderen door revalidatie, afgevaardigde van ouderen multimorbiditeit vrijwilligers, Huisartsenzorg welzijnsorganisatie en voorlichting door GGD activiteitenbegeleider Overgewicht Sporten, Dieetadvisering, Wijkverpleegkundige, Burgers Diabetes dagbestedings- diabetes2, hart huisarts, jeugdzorg, activiteiten en vaatziekten afgevaardigde sportschool, vertegenwoordiger mkb CVRM Preventie, beweeg- Hart- en Wijkverpleegkundige, Chronisch Lage SES wijkagent, huisarts, programma’s, vaatziekten, zieken Hoge criminaliteit mantelzorg, oplossen criminaliteit zorgpad CVRM afgevaardigde van welzijnsorganisatie 12 november 2012 12
  13. 13. Hoe?In 5 gemeenten starten met pilots implementatie wijkteamsMeetbare doelstellingen pilots op:Doelmatigheid:> monitoring, financiële verantwoording> samenwerking: verdeling van kostenMedische kwaliteit:> ontwikkelen indicatoren> zichtbare schakelKlantbeleving> inzichtelijk en meetbaar onderzoek 12 november 2012 13
  14. 14. Transitie• Nieuw fenomeen: verandering in denkwijze en handelen voor alle betrokkenen• Verandering kost tijd, geld en veel energie• Obstakels in de uitvoering zijn onvermijdelijk• VGZ richt zich de komende jaren op inrichten en bewerkstelligen van randvoorwaarden voor het slagen van wijkgerichte benadering (samenwerking, experimenteermogelijkheden, ontschotting, invulling zichtbare schakelfunctie, draagvlak burgers, goede monitoring)• Oproep aan alle partners, want: 12 november 2012 14
  15. 15. 15

  ×