SYARAT KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014SYARAT AM1. Lulus SPM – Kepujian BM2. Umur – 17 hingga 20 tahun (21 tahun...
JURUSAN KUMPULAN KUMPULAN MATA PELAJARANSEKOLAH MENENGAHAGAMAA) SMKA dan SABKSekurang-kurangnya Gred D (lulus)bagi mata pe...
GRED NILAI MATA GREDA+ dan A 1A- 2B+ 3B 4C+ 5C 6D 7E 8G 9ARAHAN:1. Terdapat dua cara untuk menyemak kelulusan tawaran kema...
A) FORMAT SMSFORMAT SMS UNTUK MENYEMAK STATUS TAWARAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH DI SEKOLAHMENENGAH BANTUAN PENUH KERAJAAN (S...
B) Melalui website: www.moe.gov.my2) Sekiranya BERJAYA:Arahan:I. Sila cetak surat tawaran melalui web tersebut.II. Bawa se...
RAYUAN BCALON SEKOLAH YANG :I) MENOLAK TAWARAN KE MATRIKULASI/IPTA/IPTSII) TIADA PENEMPATAN (IAITU SEKIRANYA TIMBUL KES TE...
5. Semua pertukaran sekolah hendaklah menggunakan borang seperti AktaPendidikan 1996 P.U. (A) 275 Jadual Ketiga.6. Dalam k...
III. Masih berkesempatan untuk mendaftarkan diri bagi mengambilpeperiksaan STPM Penggal II 2013 sebagai calon sekolah;IV. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Articlefile file 002995-syarat stpm

1,019 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Articlefile file 002995-syarat stpm

  1. 1. SYARAT KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014SYARAT AM1. Lulus SPM – Kepujian BM2. Umur – 17 hingga 20 tahun (21 tahun bagi calon mengulang) pada 1.1.2013SYARAT KHASJURUSAN KUMPULAN MATA PELAJARANSAINSTiga Kepujian(tidak termasuk BM)MATA GRED:Tidak lebih 18 unit bagi 3 matapelajaran(tiap-tiap satunya hendaklahdalam kumpulan yangberlainan dari kumpulan-kumpulan berikut.1. Matematik/ Matematik Tambahan2. Fizik3. Kimia4. Biologi5. Lukisan Kejuruteraan/Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/Pengajian Kejuruteraan Awam/Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/Rekacipta/Teknologi Kejuruteraan/Teknologi Maklumat/Pengajian Agroteknologi.6. Pengurusan Makanan/Pengajian Pakaian.KEMANUSIAANTiga Kepujian(termasuk BM)MATA GRED:Tidak lebih 12 unit bagi 3 matapelajaran(tiap-tiap satunya hendaklahdalam kumpulan yangberlainan dari kumpulan-kumpulan berikut.1. Bahasa Melayu2. Bahasa Inggeris3. Kesusasteraan Melayu/Inggeris4. Sejarah5. Geografi/Pendidikan Seni Visual/KomunikasiVisual/Seni Halus/ Teater/ Rekabentuk/Muzik/Tarian6. Pendidikan Islam/Moral7. Matematik /Matematik Tambahan8. Prinsip PerakaunanSains/Sains Tambahan/Applied Science9. Salah satu mp Teknik/Vokasional/mata pelajaran Vokasional (MPV)10. Tasawwur Islam/Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/Pendidikan Syariah Islamiah11. Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab(Komunikasi)/Bahasa Cina/Bahasa Tamil/BahasaIban/Bahasa Kadazan Dusun12. Sains Pertanian/Perdagangan/Ekonomi Asas/Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Sukan
  2. 2. JURUSAN KUMPULAN KUMPULAN MATA PELAJARANSEKOLAH MENENGAHAGAMAA) SMKA dan SABKSekurang-kurangnya Gred D (lulus)bagi mata pelajaran Bahasa ArabTinggi/ Bahasa Arab (Komunikasi)dan TIGA KepujianMATA GRED:Tidak lebih 14 unit bagi 3 matapelajaran berikut (tiap-tiap satunyahendaklah dalam kumpulan yangberlainan dari kumpulan-kumpulanberikut:ATAUB) SEKOLAH BERASRAMAPENUH (AGAMA)KISAS dan SMAP LABUSekurang-kurangnya Gred C bagimata pelajaran Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab (Komunikasi)dan TIGA KepujianMATA GRED:Tidak lebih 14 unit bagi 3 matapelajaran berikut (tiap-tiapsatunya hendaklah dalamkumpulan yang berlainan darikumpulan-kumpulan berikut:1. Bahasa Melayu.2. Bahasa Inggeris.3. Kesusasteraan Melayu/Inggeris.4. Sejarah5. Geografi/Pendidikan Seni Visual6. Pendidikan Islam/Moral7. Matematik/Matematik Tambahan.8. Prinsip Perakaunan9. Salah satu mata pelajaran Teknik/Vokasional/mata pelajaran Vokasional (MPV)10. Sains/Sains Tambahan/Applied Science11. Tasawwur Islam/Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah12. Pendidikan Syariah Islamiah13. Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab(Komunikasi).14. Sains Pertanian/Perdagangan/Ekonomi Asas/Ekonomi Rumah Tangga/Pengetahuan Sains Sukan.
  3. 3. GRED NILAI MATA GREDA+ dan A 1A- 2B+ 3B 4C+ 5C 6D 7E 8G 9ARAHAN:1. Terdapat dua cara untuk menyemak kelulusan tawaran kemasukan keTingkatan Enam sesi 2013/2014 , mulai 24 April 2013A) Format SMSB) Website www.moe.gov.myPANDUAN PENGIRAAN MATA GRED BERDASARKAN GRED YANG DIPEROLEHI DALAM STPM
  4. 4. A) FORMAT SMSFORMAT SMS UNTUK MENYEMAK STATUS TAWARAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH DI SEKOLAHMENENGAH BANTUAN PENUH KERAJAAN (SEKOLAH HARIAN BIASA)1. Mesej yang dihantarT6<jarak>KP<jarak>NOKP hantar ke 15888Contoh 1:atauT6<jarak>AG<jarak>AGILIRAN hantar ke 15888Contoh 2:2. Mesej yang diterimai. Format mesej jika layak/berjaya ke Tingkatan Enam 2013/14 (data ada) Tidak lebih daripada 150 huruf termasuk space. reserve 45 huruf untuk nama dan 11 huruf untuk jurusan ditawarkan. RM0.20<JARAK>MOE<JARAK>T6<JARAK>TAHNIAH!<JARAK>NAMAMURID,<JARAK>ANDA LAYAK KE TING 6 2013/14 JURUSAN <JARAK>. MAKLUMATLANJUT DI www.moe.gov.myContoh 1 :Contoh 2 :Contoh 3 :ii. Format mesej jika tidak layak/gagal (data tiada) Tidak lebih daripada 150 huruf termasuk space. Contoh :RM0.20_MOE_T6 HARAP MAAF. NAMA ANDA TIADA DALAM SENARAI LAYAK KE TING 62013/14. TERIMA KASIH.RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! AHMAD MUSTAQIM BIN AZMI, ANDA LAYAK KE TING 6 2013/14JURUSAN SAINS. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.myT6 KP 880402015068RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! MONIQA A/P A SAIMAN, ANDA LAYAK KE TING 6 2013/14JURUSAN KEMANUSIAAN. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.myT6 AG JD017A146RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! NUR ATIQAH BT ZAKARIA, ANDA LAYAK KE TING 6 2013/14JURUSAN AGAMA. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.my
  5. 5. B) Melalui website: www.moe.gov.my2) Sekiranya BERJAYA:Arahan:I. Sila cetak surat tawaran melalui web tersebut.II. Bawa semua dokumen peribadi yang berkaitan, slip keputusan Peperiksaan STPM dancetakan surat tawaran ke Tingkatan Enam sesi 2013/2014 ke sekolah yang tercatat padasurat tawaran tersebut.III. Mendaftar ke sekolah pada 8 Mei 2013 dengan pakaian seragam sekolah.IV. Bagi murid yang mengikuti latihan PLKN Fasa 2 yang sedang berjalan bermula 30 Macsehingga 26 Mei 2013), ibu bapa/penjaga boleh mendaftar di sekolah yang ditawarkan.Pelatih yang akan menamatkan latihan pada 26 Mei 2013 perlu mendaftar di sekolahyang ditetapkan selewat-lewatnya pada atau sebelum 3 Jun 20133) Sekiranya TIDAK BERJAYA - Calon boleh membuat RAYUANRAYUAN ARAYUAN CALON SEKOLAH UNTUK MEMASUKI TINGKATAN E NAM SESI 2013/2014BERDASARKAN KELONGGARAN ATAS PENGLIBATAN KOKURIKULUMArahan:1. Membuat rayuan secara online (iaitu mengisi Borang T6BKK)2. Rayuan boleh dibuat mulai 24 April 2013 hingga 14 Jun 20133. Bawa bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:i) Keputusan peperiksaan SPM 2012,ii) Sijil kelahiran,iii) Kad pengenalan/passport; daniv) Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.4. Kembalikan borang beserta dokumen-dokumen di atas kepada Pengetua di sekolah asal.5. Pengetua akan mengemukakan semua borang kepada JPN6. Tarikh tutup 14 Jun 20137. Kelulusan adalah atas JPN Negeri.8. Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada semua calon melalui portal KPMwww.moe.gov.my mulai 24 Jun 2013.
  6. 6. RAYUAN BCALON SEKOLAH YANG :I) MENOLAK TAWARAN KE MATRIKULASI/IPTA/IPTSII) TIADA PENEMPATAN (IAITU SEKIRANYA TIMBUL KES TERTINGGAL (TERCICIR),CALON LAYAK TETAPI NAMA TIADA DALAM SENARAI RASMI).1. Calon diminta berurusan dengan JPN atau PPD yang berhampiran dengan tempat tinggalcalon, mulai 24 April 2013.2. Isi Borang T6BRU.3. Tarikh tutup 14 Jun 2013.4. Kelulusan oleh JPN Negeri.RAYUAN CCALON SEKOLAH PERSENDIRIAN DAN SEKOLAH SWASTA YANG MEMOHONMEMASUKI TG 6 SESI 2013/2014 DI SEKOLAH MENENGAH BANTUAN KERAJAAN.1. Isi Borang T6BCP dan sertakan dengan dokumen-dokumen berikut:I. Keputusan Peperiksaan SPM 2012,II. Sijil kelahiran,III. Kad pengenalan/passport,IV. Sijil-sijil persekolahan menengah.2. Hantar borang dan dokumen di atas kepada JPN Negeri yang berkenaan.3. Tarikh tutup 14 Jun 20134. Kelulusan adalah atas JPN Negeri – keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh JPNkepada semua calon yang memohon.4) PERMOHONAN PERTUKARAN SEKOLAH1. Mendaftar di sekolah yang ditempatkan (sebagaimana dalam surat tawaran pada 8 Mei2013 dan pada hari yang sama mengisi borang pertukaran di sekolah tempatmendaftar).2. Bagi pertukaran sekolah Dalam Negeri - mengikut tatacara biasa dan diputuskanoleh Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan.3. Bagi pertukaran sekolah Antara Negeri - pemohon perlu melapor diri terlebihdahulu di sekolah pusat Tingkatan Enam di mana murid telah ditempatkan, danmembuat permohonan pertukaran antara negeri melalui Pengetua sekolahtersebut seperti biasa. Keputusan adalah dibuat oleh Jabatan Pelajaran Negeriyang menerimanya.4. Permohonan hendaklah disertakan bersama satu salinan dokumen-dokumenberikut yang telah disahkan:i. Surat tawaran ke Tingkatan Enam Bawah;ii. Keputusan SPM 2011;iii. Kad pengenalan;iv. Sijil Kelahiran; danv. Jurusan dan pakej mata pelajaran yang diambil
  7. 7. 5. Semua pertukaran sekolah hendaklah menggunakan borang seperti AktaPendidikan 1996 P.U. (A) 275 Jadual Ketiga.6. Dalam kes di mana calon telah berpindah lebih awal dari surat tawarandikeluarkan. JPN yang menerima akan mengesahkan kelayakan dan membuatpenempatan segera.5) PERMOHONAN PERTUKARAN JURUSAN1. Isi Borang T6BRTJ.2. Permohonan pertukaran jurusan dari jurusan Sains ke jurusan Kemanusiaan atausebaliknya hendaklah dikemukakan melalui Pengetua kepada Jabatan PelajaranNegeri berkenaan. Pihak Jabatan Pelajaran Negeri hanya dibenarkan memberikankelulusan jika permohonan itu:I. mendapat sokongan Pengetua;II. calon berkenaan didapati layak masuk ke jurusan yang dipohon mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.III. calon mesti mengisi Borang Inventori Minat Kerjaya bagi menyokong permohonanuntuk ke jurusan yang dipohon.3. Walau bagaimanapun, kelulusan bergantung kepada kekosongan tempatbelajar dalam jurusan yang berkenaan. Keputusan kelulusan sama ada berjayaatau tidak harus dimaklumkan kepada pemohon dalam masa sebulan daripadatarikh permohonan.4 .T arik h t ut up pe rm o ho nan a dalah pada 14 Jun 20136) PERMOHONAN MENGULANG TINGKATAN ENAM ATAS 20131) Isi Borang T6BUS2) Permohonan daripada calon STPM 2012 untuk mengulang belajar di TingkatanEnam Atas 2013 hendaklah dikemukakan melalui Pengetua Sekolah kepada JabatanPelajaran Negeri.3) Tidak ada Peperiksaan STPM Terminal.4) Calon akan menduduki peperiksaan ulangan Penggal 1 dan 2 pada PenggalKetiga.5) Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan hendaklah mempertimbangkan permohonanberdasarkan syarat-syarat berikut:-I. Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2013;I I . Memperoleh keputusan STPM 2012 bagi dua ( 2 ) mata pelajaran d e n g a nk e p u t u s a n Lulus Sebahagian (Gred C-, D+ dan D) sahaj,ATAU ;mendapat satu mata pelajaran Lulus Penuh (Gred A, A-, B+, B, B-, C+ dan C) dansatu mata pelajaran Lulus Sebahagian (Gred C-, D+ dan D) sahaja;
  8. 8. III. Masih berkesempatan untuk mendaftarkan diri bagi mengambilpeperiksaan STPM Penggal II 2013 sebagai calon sekolah;IV. Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah yang mempunyai TingkatanEnam dalam negeri berkenaan; danV. Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tg 6 asal muridberdasarkan rekod disiplin murid.VI. Kelulusan bolehlah diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohonmemenuhi semua syarat di atas.3) Tarikh tutup permohonan adalah selewat-lewatnya dua (2) minggu selepastarikh keputusan STPM diumumkan.7) PERMOHONAN CALON SPM ULANGAN 2012 (MATA PELAJARAN BAHASAMELAYU) UNTUK MASUK TINGKATAN ENAM ATAS 2013I. Calon yang tidak terpilih masuk ke Tingkatan Enam Bawah 2012 disebabkan gagalmemperoleh gred kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu SPM 2011, tetapiberjaya mendapat kepujian tersebut dalam peperiksaan SPM Ulangan 2012,sepatutnya merayu untuk masuk ke Tingkatan Enam sesi 2013/2014II. Calon diminta berurusan dengan JPN Negeri yang berkenaan.8) BAGI CALON YG MENGIKUTI PLKN KUMPULAN 2 SIRI 10 (MULAI 30 MACSEHINGGA 21 JUN 2013)I. Bagi murid yang telah mengikuti latihan PLKN mulai 30 Mac yang lalu, ibu bapa/penjagaboleh mendaftar di sekolah yang ditawarkan pada 8 Mei 2013II. Calon yang layak ke Tingkatan Enam (Kumpulan pelatih Fasa Dua ) boleh menamatkanlatihan PLKN pada 26 Mei 2013 ( sudah layak menerima sijil tamat latihan PLKN) danseterusnya mendaftar di sekolah yang ditetapkan pada atau sebelum 3 Jun 2013Disediakan oleh,Unit Pengurusan Tingkatan Enam,Sektor Pengurusan Sekolah Menengah,Bahagian Pengurusan Sekolah Harian,Kementerian Pelajaran Malaysia.

×