Recerca

303 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Recerca

  1. 1. 1/1 Anàlisi del procés de recerca Anàlisi del procés de recercaÉs del tot convenient detectar en quin punt del procés aquest queda més blocat o sensecontinuïtat.Activitat: demanar que facin atribucions causals del perquè, segons la sevaexperiència. • Tramesa de CV’s espontanis (revisar: carta o CV poc adequats al target) • CV resposta anunci (revisar: poca adequació- guardar sempre els anuncis) • Contactes (revisar: missatge, actitud) • Seguiments (revisar: tancament acció) • Entrevistes d’informació (revisar: missatge, forma de comunicació, actitud) • Entrevistes de selecció (revisar: missatge, forma de comunicació, actitud) • Període de prova (revisar: satisfacció clients) dificultat de tenir dos clients amb interessos oposats satisfets a la vegada.RECOMANACIONS PERQUÈ LES NOSTRES EINES TINGUIN LES MÀXIMESPROBABILITATS DE PROGRÉSAbans d’iniciar la recerca ens hauríem de guiar pel principi de prudència:• Fer trameses reduïdes que ens permetin analitzar l’índex de resposta, i en tot cas, fer variacions en les eines de presentació.• Sempre que sigui possible caldrà contrastar amb l’ocupador les atribucions que haguem pogut aventurar.L’avaluació del progrés es podrà observar a la fitxa de control del progrés.

×