Successfully reported this slideshow.

Fitxa seguiment candidatura

282 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fitxa seguiment candidatura

  1. 1. Fitxa de seguiment de candidatura Date de l’oferta: Data de revisió: Càrrec : Entitat/empresa: localitat: Formació requerida : Competències: Origen de l’oferta: Dades del contacte Nom: Carrèc: Tel: Email: Grau de probabilitat d’èxit: Alt: mig: poc: gens: Resultat: entrevista: dia: Rebuig de la candidatura: motiu: Accions de seguiment: Resultat : Observacions:

×