Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Регистар националног Интернет домена Србије - РНИДС(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Дигитална виталност: Употреба дигиталних канала комуникације код предузећа у Србији

 1. ДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ Употреба дигиталних канала комуникације код предузећа у Србији Милован Матијевић ДИДС / март 2018. Београд
 2. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Уводно разматрање ▪ Да ли скоро половина предузећа која нема веб сајт прихвата ризик одсуства са интернета? ▪ Какав је став просечног онлајн потрошача у Србији – да ли је продавац које није онлајн присутан довољно поуздан и сугуран за куповину или не? ▪ Како микро предузећа са веб сајтом зарађују додатних 10.000€ и запошљавају 1 радника више?
 3. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Индекс дигиталне виталности
 4. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић 2 Употреба дигиталних канала комуникације у предузећима
 5. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Употреба дигиталних канала База: 300 предузећа; Јединица (%) 45 28 5 5 4 2 1 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Веб страница Facebook Аналитика онлајн пословања Twitter LinkedIn Могућност онлајн куповине YouTube Мобилна апликација Блог Ставови потрошача Употребау фирмама
 6. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Заступљеност и број дигиталних канала Бр.кнл % 1 34% 2 11% 3 5% 4 4% 0 46% Број канала Индекс = 11/100 Заступљеност главног канала самостално или у пару Заступљеност осталих канала увек у пару са главним 45% 46% 9% Веб страница + Ништа Facebook + Аналитика пословања Twiter Linkedin Онлајн куповина YouTube Мобилна апликација
 7. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Да ли веб страна прави разлику? Разлика: са и без веб стране Микро фирме (0-9) Мале фирме (10-49) Пословни приход [€] +109.875 +873.792 Нето добит [€] +10.519 +53.445 Запослени +1 +3 База: 3000 предузећа; На основу финансијских извештаја 2016
 8. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Продуктивност на страни дигитално присутних 24% 60% 7% 71% 84% 17% 84% 37% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Приход Нето добит Запослени Микро Мала Средња
 9. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Успешност дигитално присутних 2.102.208; 117.079; 22 1.228.416; 63.634; 19 9.180.813; 515.102; 110 4.991.680; 375.523; 90 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 200.000 1.000.000 5.000.000 НЕТОДОБИТ[€] ПОСЛОВНИПРИХОД [€] Успешност дигитално присутних Микро Да Микро Не Мала Да Мала Не Средња Да Средња Не ДА НЕ ДА ДА НЕ НЕ
 10. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Употреба веб стране и старост фирме Старост фирме Има веб страну 1990 - 1999 58% 2000 – 2009 49% 2010 – 2016 36% ▪ Старије фирме су стабилније и веће ЗАГОНЕТКЕ: ▪ 2/3 младих фирми прихвата ризик одсуства са интернета ▪ Новоосновани без веб стране
 11. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић 3 Утицај дигиталних канала комуникације на пословне перформансе предузећа: Колико је важан сваки од дигиталних канала за следеће аспекте пословања...?
 12. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Утицај веб странице и Facebook-a Анализирани су следећи аспекти пословања: ▪ Подизање свести потрошача о пословању компаније (7,4) ▪ Разумевање пословања и понуде компаније од стране потрошача (7,3) ▪ Стварање нових пословних прилика (7,0) ▪ Повећање продаје/прихода компаније (6,9) Скала утицаја веб стране и Facebook-a показује високу поузданост за све аспекте пословања.
 13. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Скала утицаја веб странице и Facebook-a 84% фирми сматра да веб страница има утицај на све аспекте пословања 26 22 30 24 17 21 10 13 4 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Facebook (заступљено 28% важно: 87%) Веб страница (заступљено 45% важно: 84%) 10-веома важ. 9 8 7 6 5 4 3 2 1-уопште није
 14. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Утицај веб странице и Facebook-a (%) Веб страница Facebook Утиче Не утиче Неутрално 84% 87% Број одговора = 174 Број одговора = 104
 15. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић 4 Веб страница предузећа
 16. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Избор интернет домена: .rs или .com 79% 19% 2% .rs .com Неки други 79% фирми има .rs домен, истовремено 72% потрошача преферира .rs домен по питању сигурности и поверења
 17. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Предности .rs домена • Одредница присуства на домаћем (локалном) тржишту • Већи степен поузданости, јер посетиоци сајтова могу лакше да провере ко је власник сајта • Oмогућена су чак три нивоа заштите назива домена, што умногоме отежава њихову злоупотребу • Интернет претраживачи дају предност сајтовима на .rs и .срб доменима на упите из Србије • Корисници националних домена имају подршку у локалу.
 18. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Разлози одсуства веб стране у фирмама Недостатак времена Недостатак финансија Има Facebook профил Проблем одржавања Укинут сајт Нешто друго 85 15 Нема потребе за веб страницом Остало
 19. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Текући и будући изазов ▪ 85% процената не показује спремност да употребљава дигиталне канале комуникације, јер сматра да веб страна није потребна за њихово пословање ▪ Скоро половина (46%) предузећа не пријављује никакво онлајн присуство ▪ Потрошачи фаворизују предузећа која имају веб страну!!!
 20. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић 5 Ставови интернет корисника (потрошача): ▪ Присуство предузећа на интернету ▪ Смернице за онлајн унапређења код локалних продавница
 21. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Присуство предузећа на интернету ▪ Свако предузеће треба да има бар једноставну веб страну (4,7) ▪ Пословање без веб странице је застарело (4,2) ▪ Наручивање путем интернета је веома важно (4,0) ▪ Предности онлине куповине (3,6) ▪ Неповерење у предузећа: (а) без Wеб странице и (б) без профила на друштвеним мрежама (Facebook...) (2,6)
 22. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Присуство предузећа на интернету 85% корисника интернета у потпуности је сагласно да свако предузеће треба да има бар једноставну веб страну 26 85 44 8 23 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Скала о присуству на интернету (оцена: 3,9) Став о обавезној веб страници(оцена: 4,7) 5-у потпуности 4 3 2 1-уопште не. Скала присуства српских предузећа на интернету показује поузданост за све наведене ставове
 23. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Препознатљивост канала комуникације 0 100 200 MA BL YT LI TW FB WEB I mesto II mesto III mesto изаберете највише 3 канала која су најбитнији за вас као потрошача
 24. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Важност канала комуникације за потрошаче 92 61 44 31 15 7 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Веб страница Facebook Мобилна апликација YouTube Блог LinkedIn Twitter Могућност онлајн куповине Аналитика онлајн… Ставови потрошача Употреба у фирмама База: 500 онлајн потрошача; 300 предузећа Јединица (%)
 25. ДИДС / март 2018. БеоградДИГИТАЛНА ВИТАЛНОСТ / Милован Матијевић Питања и дискусија Хвала на пажњи Бранка Матијевић Милован Матијевић milovan@mineco.rs
Advertisement