Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case study 3 - Brussels June 2015 slides (Romanian / Bulgarian) (R. Gibb / J. Danero Iglesias)

643 views

Published on

Case Study 3 presentation at Brussels June 2015 (Romanian / Bulgarian)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Case study 3 - Brussels June 2015 slides (Romanian / Bulgarian) (R. Gibb / J. Danero Iglesias)

  1. 1. Многоезично провеждане на изследвания на границите на езика, правото, държавата и тялото / A face cercetare în mai multe limbi la frontierele limbii, corpului, legii şi statului Финансиран от Съвета за изследвания в областта на изкуствата и хуманитарните науки (Обединеното кралство) от програмата Превод на култури [Стипендия номер AH/L006936/1] / Finanțat de Consiliul de cercetare în artă şi umanistică (RU) prin Programul traducerea culturilor [referința grantului AH/L006936/1] Презентация на под-изследване номер 3 / Prezentarea studiului de caz n.3 Актуална информация за теренната работа / Informaţii despre cercetarea de teren & Размисли за границите / Reflecţii asupra graniţelor Dr Julien Danero Iglesias и / şi Dr Robert Gibb (Глазгоуски университет /Universitatea din Glasgow)
  2. 2. Informații: România  Selectarea şi contactarea instituțiilor şi organizațiilor  Primele întilniri cu ONG-urile  Interviuri şi observare în instituțiile de stat  Etapele urmatoare + Cursuri de limba rusă
  3. 3. Актуална информация: България  Изучаване на българския език  Избор и установяване на контакт с организации и институции  Първите срещи с неправителствени организации и държавни институции  Наблюдение  Следващи стъпки
  4. 4. Граници / Graniţe 1. Дефиниции / Definiții 2. Контексти / Contexte 3. Емпирични въпроси / Întrebări empirice
  5. 5. Въпроси / Întrebări 1. ‘Границата’ / ‘Graniţa’ = ? 2. ‘Политическа икономика’ на границата / O ‘economie politică’ a graniţei = ? 3. Основен модел на обществото / Modelul de societate de bază = ? 4. Понятието скали / Noţiunea de scări = ?

×