Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power Point Xarxa

288 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Power Point Xarxa

  1. 1. La xarxa Internet.
  2. 2. Índex <ul><li>Què és Internet? </li></ul><ul><li>Origen </li></ul><ul><li>Xarxa informàtica </li></ul><ul><li>Adreça IP </li></ul><ul><li>Protocols TCP/IP </li></ul>
  3. 3. Què és Internet? <ul><li>Es una xarxa on hi ha elements carregats de donar informacio que emmagatzema materials . </li></ul>
  4. 4. Origen <ul><li>Ara l’anomen internet pero abans l’ anomenaven ARPANET </li></ul><ul><li>I van ser creada a als Estats Units l’ any 1969 en plena guerra </li></ul><ul><li>freda on es podia rebre informació i enviar. </li></ul><ul><li>El seu sistema operatiu UNIX que es va desenvolupar universitat </li></ul><ul><li>de Berkeley (Califòrnia) el 1980. </li></ul><ul><li>Al 1992, l'investigador Tim Berners-Lee desenvolupa al CERN, </li></ul><ul><li>permet a qualsevol usuari &quot;navegar&quot; per la xarxa saltant d'un </li></ul><ul><li>document a un altre a clics de ratolí, sense haver de ser un </li></ul><ul><li>expert. </li></ul>
  5. 5. Xarxa informàtica <ul><li>Correu : Primers serveis que es van posar en marxa a Internet, </li></ul><ul><li>els missatges acostumen a ser textuals, perotambé poden incorporar gràfics, sons, programes, documents... </li></ul><ul><li>Web: Les sigles WWW : W3 o WEB corresponen al servei més popular i utilitzat d'Internet. Consisteix en la publicació de documents que poden estar formats per text, gràfics, sons, animacions i altres recursos multimèdia. </li></ul><ul><li>FTP :Les sigles FTP (File Transfer Protocol Protocol &quot;Transferència de Fitxers&quot;. Es tracta d'un servei que permet desar i emportar-se fitxers del disc dur d'un ordinador remot. Els servidors públics d'FTP són grans llibreries on hi podreu trobar tot tipus de programes i fitxers. </li></ul>
  6. 6. Adreça IP <ul><li>L'assignació d'adreces IP pot comparar-se a la dels números telefònics que tots els telèfons d'una zona geogràfica comparteixen el mateix prefix, i en un mateix barri o localitat els números acostumen a començar per les mateixes xifres. En el cas de les adreces IP, hi ha també una jerarquia de xarxes i subxarxes. </li></ul>
  7. 7. Protocols TCP/IP <ul><li>En tots aquests ordinadors s'utilitza un protocol anomenat TCP/IP, que consisteix en un sistema d'identificació de les estacions i un mètode per a la transmissió de la informació. </li></ul>

×