Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie TBK

369 views

Published on

Presentatie Technisch Bureau Kamping

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie TBK

 1. 1. Technisch Bureau Kamping<br />De techniek staat centraal<br />
 2. 2. Algemeen<br />Technisch Bureau Kamping - de techniek staat centraal!<br />Voor een prettige leefomgeving zet Technisch Bureau Kamping de techniek centraal. Advies, calculatie, engineering en projectmanagement voor gebouwgebonden installaties in nieuwbouw- en renovatietrajecten.<br /> <br />Snel, betaalbaar, compleet<br />De toegevoegde waarde van TBK zit in onze werkwijze:<br />Snel: Door uitgebreide productkennis, standaard werkwijzen en een sterke relatie met leverancierslevert TBK binnen kortere termijn dan gebruikelijk in de branche, zelfs voor complexeinstallaties.<br />Betaalbaar: TBK hanteert vaste tarieven voor onze diensten. We rekenen geen percentage van detotale projectkosten en rekenen alleen de begrote uren door.<br />Compleet: Naast een bewerkbaar en tot in alle details uitgewerkte calculatie ontvangt u ook eengroot aantal andere documenten . U bent altijd volledig op de hoogte en voorbereid voorde volgende stappen in het installatieproject.<br /> <br />Hoewel techniek ons paradepaardje is, verliezen we begrippen als duurzaamheid, kwaliteit, innovatie, gebruikersgemak en kostenreductie nooit uit het oog. <br />
 3. 3. Opdrachtgevers<br />Technisch Bureau Kamping is een full service bureau. Van advies via calculatie en engineering naar projectmanagement. Onze opdrachtgevers zijn gevolglijk net zo divers als de opdrachten. De ene dag zitten we met een architect om de tafel om een bestek op te stellen, de andere dag calculeren we de kostprijs voor een technische installatie op basis van een bestek.<br /> <br />Onze opdrachtgevers voor de verschillende diensten bestaan uit:<br />Architecten<br />Woningcorporaties<br />Installateurs<br />Projectontwikkelaars<br />Aannemers<br />
 4. 4. Diensten<br />Een belangrijk onderdeel van bouwprojecten vormen de technische installaties. Technisch Bureau Kamping heeft de kennis en ervaring in huis om u tijdens alle fases van het project van dienst te zijn op het gebied van elektrotechniek, installatietechniek, communicatie en beveiliging.<br /> <br />Advies: advisering tijdens de ontwerpfase<br />Calculatie: berekening van de exacte kosten en benodigdheden <br />Engineering: uitwerking van het bestek in gedetailleerde werktekeningen <br />Projectmanagement: begeleiding tijdens de uitvoering van het bouwproject<br />
 5. 5. Advies<br />Over gebouwgebonden installaties zoals luchtkanalen, verlichtingsarmaturen en kabelgoten moet bij een bouwproject in een vroeg stadium al goed nagedacht worden. Als bepaalde essentiële zaken in het voortraject over het hoofd worden gezien, kunnen de consequenties achteraf namelijk aanzienlijk zijn.<br />Advieswerkzaamheden<br />TBK is betrokken en denkt vooruit. Bij ons advieswerk op het gebied van gebouwgebonden installaties staan begrippen als duurzaamheid, kwaliteit en innovatie centraal bij TBK. <br /> <br />Onze advieswerkzaamheden betreffen:<br />Inventariseren van eerste wensen en eisen<br />Opstellen van programma van eisen <br />Maken van het voorontwerp <br />Maken van het definitief ontwerp <br />Opstellen van bestek en bestektekeningen <br />Opstellen van budgetten en directiebegrotingen <br />Stukken gereed maken ten behoeve van aanbestedingen<br />Begeleiden tijdens de uitvoeringsfase <br /> <br />
 6. 6. Calculatie<br />Het maken van een exacte en gedetailleerde kostprijsberekening voor technische installaties vergt kennis en ervaring. Technisch Bureau Kamping heeft beiden in ruime mate in huis. Onze (praktijk)kennis van de installatietechniek zorgt voor een nauwkeurige calculatie; we zien belangrijke details niet over het hoofd. Onze ervaring zorgt voor een korte doorlooptijd voor de vaak complexe berekeningen; we kennen de werkwijze en zijn altijd op de hoogte van de laatste materiaalprijzen.<br /> <br />Soorten calculaties<br />Op basis van vaak minimale gegevens levert TBK een complete en gedegen begroting voor:<br />Elektrotechniek<br />Installatietechniek<br />Communicatie<br />Beveiliging<br /> <br />Onze calculaties dienen als aanbestedingsbegroting, kostenraming, hoeveelhedenstaten of directiebegroting. Ook kunnen we als onafhankelijke partij begrotingen van derden beoordelen. Zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie is TBK in staat zeer nauwkeurig en gedetailleerd te calculeren. De berekening staat als een huis.<br /> <br />
 7. 7. Calculatie<br />Opbouw van de calculaties<br />Technisch Bureau Kamping levert complete calculaties. U ontvangt standaard niet alleen een tot in detail gespecificeerde begroting , maar ook alle bijbehorende documenten:<br />Onderbouwing begroting<br />Gemaakte berekeningen<br />Een Excelbestand die u zelf kunt bewerken<br />Advies over het geleverde bestek<br />Advies over goedkopere of betere alternatieven<br />Formulieren ten behoeve van de aanbesteding<br />Algemene voorwaarden<br />Risico-inventarisatie<br /> <br />TBK calculeert volgens de STABU systematiek. Indien gewenst kunnen we ook met de NL/SfB codering werken. Voor het calculeren van de uren gebruiken we de normtijden volgens Uneto en/of Gustaf-Ende.<br /> <br />Kosten<br />In tegenstelling tot andere calculatiebureaus hanteert Technisch Bureau Kamping vaste prijzen. Deze baseren wij op de benodigde werkzaamheden. We berekenen geen vast percentage van de totale kosten van het project.<br /> <br /> <br />
 8. 8. Engineering<br />Als voorbereiding op de uitvoering van een bouwproject ondersteunt TBK installateurs en adviseurs bij de engineering van de gebouwgebonden installaties. We werken het bestek uit tot gedetailleerde werkbeschrijvingen voor de uitvoerders. <br /> <br />De uit te werken onderwerpen van het bestek bepalen we samen met de klant. Te denken valt aan:<br />Verlichtingsberekeningen en lichtadviezen<br />Net- en kabelberekeningen<br />Transmissie- en koellastberekeningen<br />EPN berekeningen<br /> <br /> <br />Besteed uw engineeringswerkzaamheden uit of vang de pieken in uw organisatie op en maak kennis met Technisch Bureau Kamping. Neem contact met ons op voor een afspraak.<br />
 9. 9. Projectmanagement<br />Installaties spelen een steeds belangrijkere rol in de bouwprojecten. Dat vereist een gedegen projectmanagement. Iemand die continue de vinger aan de pols houdt, tijdig bijstuurt en er voor zorgt dat het project binnen de afgesproken tijd en budget wordt uitgevoerd. Met kennis op het gebied van projectmanagement en gebouwgebonden installaties, is TBK daarvoor de aangewezen partij.<br /> <br />Projectmanagement van Technisch Bureau Kamping is:<br />Toezicht houden op de technische uitvoering van het project<br />Bewaking van het gestelde budget door het bijhouden van een eigen administratie<br />Bewaking van de planning en de voortgang van het project<br /> <br />Voor de uitvoerende partijen fungeert TBK als het eerste aanspreekpunt namens de opdrachtgever. Bij TBK geeft u het project in vertrouwde handen. Onze kennis en ervaring op het gebied van gebouwgebonden installaties zorgen voor een project dat wordt uitgevoerd binnen de gestelde tijd en kosten. Hoewel u zich niet dagelijks hoeft bezig te houden met het project, vindt er vanzelfsprekend regelmatig afstemming plaats over de voortgang.<br /> <br />Hoe goed een project ook is voorbereid, er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden zijn die er voor zorgen dat een project uitloopt of dat er meer tijd in het projectmanagement gaat zitten dan begroot is. Dat is een risico dat TBK incalculeert. Besteedt u het projectmanagement uit aan TBK? Dan weet u zeker dat die kosten niet hoger zullen worden dan begroot.<br /> <br />
 10. 10. Over TBK<br />Technisch Bureau Kamping is een jonge onderneming dat in 2005 is opgericht. De twee eigenaren, René en Ed Kamping, hebben vóór de start van TBK hun strepen verdiend in diverse functies in de installatietechniek. Daarmee brengen ze niet alleen kennis mee, maar hebben ook praktijkervaring in de uitvoering van installatieprojecten. Dat maakt TBK de juiste gesprekspartner om complexe en eenvoudige installaties tot een goed resultaat te brengen.<br /> <br />TBK is een onafhankelijke partij die de kernactiviteiten  heeft afgestemd op de (middel-) grote installatiebedrijven, architecten en eindgebruikers. Voor onze opdrachtgevers  bieden wij een totaalconcept aan die bestaat uit advisering, engineering, projectmanagement en het calculeren van gebouwgebonden installaties voor woningen, bedrijfspanden, winkelcentra, utiliteitsbouw en tal van andere gebouwen. Tevens zijn wij actief in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, woningbouw en industrie.<br />
 11. 11. Technisch Bureau Kamping<br />Bedankt voor uw aandacht<br />

×