Martı ipo prospectus

2,722 views

Published on

Turkish language version

Published in: Economy & Finance
 • URUS NIK BEACUKAI / REGISTRASI PABEAN / SRP BEACUKAI
  Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011

  - URUS SRP, NIK BEACUKIA PENERBITAN BARU
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DITOLAK.
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DIBLOKIR
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI PINDAH ALAMAT,

  URUS IZIN USAHA:
  - URUS PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS NPIK – Seluruh Indonesia
  - URUS NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
  - Urus IT Plastik
  - Urus IT CAKRAM OPTIK
  - Urus IT KOSMETIK
  - Urus IT ALAS KAKI
  - Urus IT MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus IT MAINAN ANAK-ANAK
  - Urus IT ELEKTRONIKA
  - Urus IT OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL
  - Urus IT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus Izin Prinsip
  -Urus SIUP.
  -Urus TDP
  -Dll

  PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA.
  Gedung Maya Indah Lt 2 Jakarta Pusat 10450
  Telp. 021-3142566
  Fax. 021-3928113
  HP. 081385042000
  Flexi. 021-70940216
  Website: http://www.saranaijin.com
  Email legal@saranaizin.com
  Pin BB 2262D175
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Martı ipo prospectus

 1. 1. SERMAYE PİYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ninPAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR YIL: 2010
 2. 2. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nden Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi pay izahnamesi SermayePiyasası Kurulu Seri: I, No:40 Tebliği’nin 17’nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan kayda alma başvurumuz incelenmekte olup, işbupay izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. SermayePiyasası Kurulu’ nun onayını takiben kesinleşen izahname yasal prosedürüne uygunolarak ayrıca ilan edilecektir. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 56.000.000 TL’den 110.000.000 TL’yeartırılması nedeniyle ihraç edilecek 54.000.000 TL nominal değerli payların halka arzınailişkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 4’üncü maddesiuyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ….../….../…..... tarih ve .................... sayıile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veyakamuca tekeffülü anlamına gelmez. SPKn uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst birbiçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özenigöstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı içinmüracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo veraporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatlernedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimdeyansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkilikişiler sorumludur: Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve halka arzda konsorsiyum lideri aracıkurum olarak yer alan Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. izahnamenin tamamından; GüreliYeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ise izahname ekinde yer alanve izahname içerisinde bulunan finansal bilgilerin kaynağı olan 31.12.2007, 31.12.2008,31.03.2009 ve 31.03.2010 tarihli finansal tablolar ile bunlara ilişkin finansal raporlar dansorumludur.Bu izahname, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahminedilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalariçermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnameninyayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızıngeleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yolaçabilecektir.
 3. 3. I. BORSA GÖRÜŞÜ:
 4. 4. II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur.
 5. 5. İÇİNDEKİLER KISALTMA VE TANIMLAR1. ÖZET2. RİSK FAKTÖRLERİ3. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BİLGİLER6 YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER8. İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER9. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER10. FİNANSAL DURUM VE FAALİYET SONUÇLARI11. ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI12. GEÇMİŞ DÖNEM FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI13. ORTAKLIĞIN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİ14. KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI15. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ16. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI17. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER18. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER19. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER20. EKLER
 6. 6. KISALTMA VE TANIMLARKurul Sermaye Piyasası KuruluSPKn Sermaye Piyasası KanunuOrtaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Martı Martı Otel İşletmeleri A.Ş.Oyak Yatırım Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.CS Credit SuisseTTK Türk Ticaret KanunuİMKB İstanbul Menkul Kıymetler BorsasıA.Ş. Anonim Şirket
 7. 7. 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımkararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. a)Ortaklık hakkında bilgiler: Ortaklık, Teteka Tekirova Tatil Köyü İşletmecilik A.Ş. olarak 12.06.1987 tarihinde kurulmuş olup, 16.03.1998 tarihinde ünvanı Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Kurul’un 28.04.2006 tarih ve 20/512 sayılı kararı ile Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.Ş. gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüş ve ünvanı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Söz konusu dönüşüm 22 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş ve 25.05.2006 tarih ve 6563 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Ortaklık’ın faaliyet konusu; Kurul’un Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Ortaklık sermayesinin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 25.000.000 TLden 56.000.000 TLye çıkarılması i1e ilgili olarak Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesini içeren Esas Sözleşme değişimi Kurulun 14.08.2008 tarihli iznini müteakip İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 06.08.2008 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2008 tarih ve 7124 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Ortaklığın ana ortağı Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’dir. Ortaklık yapısına aşağıda yer verilmiştir;Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ticaret Sicili Sermayedeki PayıUnvanı Numarası Grubu Tutarı (TL) Oranı (%)Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 94794 / 6120067192 52.639.998 94.0 1. Tertip A Grubu Nama 1.000.000 1. Tertip C Grubu Hamiline 5.250.000 1. Tertip C Grubu Hamiline 17.250.000 - A Grubu Nama 1.240.000 - C Grubu 6.510.000 Hamiline - C Grubu 21.389.998 HamilineNurullah Emre Narin 1.120.000 2.0 1. Tertip B Grubu Nama 500.000 - B Grubu Nama 620.000Pakize Oya Narin 1.064.000 1.9 1. Tertip B Grubu Nama 475.000 - B Grubu Nama 589.000Mine Narin 1.120.000 2.0 1. Tertip B Grubu Nama 500.000 - B Grubu Nama 620.000
 8. 8. Zemin Sigorta Aracılık 263777 / 9970018035 56.000 0.1 Hizmetleri A.Ş. 1. Tertip B Grubu Nama 25.000 - B Grubu Nama 31.000 İsmail Metin İplikçi - C Grubu 1 Hamiline Halil Bülent Çorapçı - C Grubu 1 Hamiline Toplam 56.000.000 100 Ortaklık portföyü aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;Taşınmaz Edinildiği M2 Mevki Ekspertiz Ekspertiz Portföy Kullanım amacı Yıl Tarihi Değeri (TL) Değeri (TL)Tarla- 31 ve 172 Nolu 24.06.201Parseller 03.11.2004 32.280 Karacasu-Aydın 0 103.000 103.000 Arsa ve araziArsa- 314-315-316 Ada 30.06.2011 Nolu Parseller 2010 (xi) 50.852 Çerkezköy-Tekirdağ 0 11.996.631 11.996.631 Arsa ve araziArsa- 6 Ada 106 Nolu 30.04.201Parseller 2010 (xii) 15.149 Çerkezköy-Tekirdağ 0 3.787.283 3.787.283 Arsa ve arazi 1996 - 1997Martı Marina- - 1999 -1896-1900-1904 2002 - 2007 01.09.201parseller - 2008 10.358 Orhaniye-Muğla 0 9.568.371 9.568.371 Tali yat limanı 28.09.2009 ve 22.02.2010Martı Marina- 1831 Nolu 01.09.201Parseller -İskele-Rıhtım 68.288 Orhaniye-Muğla 0 16.140.629 16.140.629 Tali yat limanı Ayın Koyu,Karaca 06.07.201Arsa Ve Bina 01.09.1991 99.500 Köyü,Marmaris,Muğla 0 9.077.000 9.077.000 Arsa ve binaÇerkezköy Narinpark 24.06.201Konut Projesi 30.06.1905 36.691 Çerkezköy-Tekirdağ 0 9.505.923 21.592.692 Konut projesi 02.12.2051Martı Sarıgerme- 2 nolu 23.06.201 Tarihine Kadarparsel 19.06.2006 79.082 Ortaca-Muğla 0 14.448.000 14.448.000 Üst Hakkı Tesisi Martı Myra Otel (2039 yılına 25.06.201 kadar üst hakkıMartı Myra 13.04.1989 89.258 Tekirova-Antalya 0 96.860.000 96.860.000 tesisi) Arsa (49 Yıl 25.06.201 Süre İle İrtifakArsa- 1 nolu parsel 14.04.1997 6.305 Tekirova-Antalya 0 494.000 494.000 Hakkı Tesisi) Ortaklık, portföyünü hasılat kira geliri ve konut satış gelirlerinden oluşturmayı temel yatırım politikası olarak belirlemiştir. Ayrıca Ortaklık, portföyünde mevcut gelir üreten turizm tesisleri ve konut projesi ile hayata geçireceği yeni turizm ve konut projeleriyle büyüme ve gelir amaçlı dengeli bir portföy yapısını hedeflemektedir. 31 Mart 2010 tarihinden sonra Ortaklık portföyünden çıkartılan gayrimenkuller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
 9. 9. Taşınmaz Edinildiği Mevkii Ekspertiz Ekspertiz Satış Tarihi Satış Bedeli Satın Alan Yıl Tarihi Değeri TurmarAnkara Çankaya, Otelcilik veBüro 2006 Ankara 06.01.2010 160.000 25.06.2010 165.000 Turizm A.Ş.Martı OrhaniyeMarina (1 Köyü, Turmarve 5 nolu Marmaris, Otelcilik veparseller) 2000 - 2007 Muğla 12.05.2010 574.000 24.06.2010 590.000 Turizm A.Ş. Hisarönü Köyü, Martı OtelHisarönü- 2 Marmaris, İşletmeleriadet tarla 2006 Muğla 06.07.2010 900.000 14.07.2010 904.160 A.Ş.MartıMarina(1897, 1901 Orhaniyeve 1906 1993 - 1997 Köyü, Martı Otelnolu - 1999 - Marmaris, İşletmeleriparseller) 2002 - 2008 Muğla 01.07.2010 5.765.091 01.09.2010 6.530.370 A.Ş.Ayrıca, Ortaklık taahhüdü altında bulunan İstanbul İli Eminönü – Süleymaniye Mahallesi AyşeKadın Hamamı Sokağında bulunan tapunu 101 pafta 571 ada 4 parselinde kayıtlı eski esertaşınmazın Restore Et-İşlet-Devret modeli çerçevesinde onarımının yapılması ve işletilmesi ileilgili T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ortaklık arasında imzalanan 23.08.2007tarih ve 16944 nolu sözleşme 24 Ağustos 2010 tarihi itibariyle T.C. Başbakanlık VakıflarGenel Müdürlüğü tarafından feshedilmiştir. b)Risk faktörleri: - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi: Ortaklık esas sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin ve 2 adedi de Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. - Turizm sektöründe yaşanabilecek gelişmeler; özellikle kira gelirleri açısından Ortaklığın gelirlerine olumlu veya olumsuz etki edebilir. - Gayrimenkuller doğası gereği likit olmayan yatırımlardır. - Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı hakların değerleme unsurları niteliği gereği sübjektif bir konudur. - Kiralar ve gayrimenkullerin değeri değişkenlik göstermektedir. - Ortaklığın amaçladığı büyüme stratejisini geliştirebilmesi ve hedeflediği gelirleri elde edebilmesi için doğru yerde ve zamanda yapılacak doğru yatırımlara ihtiyacı vardır. - Türkiye’nin geneli yüksek deprem riski altındadır. - Gayrimenkullerin kullanılması için gerekli olan altyapı projelerinin öngörülen zaman içerisinde bitirilememe riski vardır. - Ortaklık paylarının değeri Ortaklık kontrolü dışında gelişebilecek çeşitli faktörlere bağlı olarak dalgalanma yaşayabilir. - Ortaklığın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karı olmayabilir. - Uygun kredi araçlarının bulunamaması durumu Ortaklığın proje geliştirme kabiliyetini ve yatırımlardan sağlayacağı getiri düzeyini olumsuz yönde etkileyebilir. - Faiz ve kurlardaki dalgalanmalar Ortaklığı etkileyebilir.
 10. 10. - İlgili mevzuatta (örneğin Vergi Kanunlarında) meydana gelebilecek değişiklikler Ortaklığın yararlandığı çeşitli avantajları kaybetmesine ve mali durumunda olumsuzluklara yol açabilir. Tüm riskler hakkında detaylı açıklama izahname Risk Faktörleri başlıklı 2. bölümde bulunmaktadır.c) Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşuhakkında temel bilgiler:Ortaklık Genel Kurulu’nun 14.05.2010 tarihli kararı uyarınca aşağıdaki görev dağılımıyapılmıştır.Yönetim KuruluAdı, Soyadı Görevi Görev SüresiMine Narin Başkan 14.05.2010 – ilk olağan genel kurul tarihine kadarNurullah Emre Narin Başkan Yrd. 14.05.2010– ilk olağan genel kurul tarihine kadarPakize Oya Narin Üye 14.05.2010 – ilk olağan genel kurul tarihine kadarİsmail Metin İplikçi Üye (Bağımsız) 14.05.2010 – ilk olağan genel kurul tarihine kadarHalil Bülent Çorapçı Üye (Bağımsız) 14.05.2010 – ilk olağan genel kurul tarihine kadarZekeriya Serhan Altınordu Üye 14.05.2010 – ilk olağan genel kurul tarihine kadarHasan Emre Temelli Üye & Genel 14.05.2010 – ilk olağan Müdür genel kurul tarihine kadarOrtaklık esas sözleşmesinin 9. maddesine göre, A grubu ve B grubu payların yönetim kuruluüyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlardışındaki 5 (beş) adedi A Grubu pay sahiplerinin ve 2 (iki) adedi de Kurul tarafından yayımlananKurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıylaB Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulutarafından seçilir.Ortaklık esas sözleşmesinin 14. maddesine göre, Ortaklığın idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil veilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan biryönetim kuruluna aittir.Ortaklık esas sözleşmesinin 15. maddesine göre,Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları veçoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları gerekir.Denetleme KuruluKenan Onat Denetçi 14.05.2010 – ilk olağan genel
 11. 11. kurul tarihine kadarFatoş Küran Denetçi 14.05.2010 – ilk olağan genel kurul tarihine kadarOrtaklık esas sözleşmesinin 22. maddesine göre, Ortaklıkta görev alacak denetçilerin Türk TicaretKanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel kurul,pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresibiten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğineseçilemeyecekleri gibi Ortaklığın memuru da olamazlar. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353–357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.Ortaklık esas sözleşmesinin 23. maddesine göre, denetçilerin ücretleri genel kurulca kararabağlanır.Bağımsız Denetim KuruluşuGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Ortaklık esas sözleşmesinin 24. maddesine göre, Ortaklığın hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsızdenetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.d)İhraca ilişkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi:Ortaklık, 24 Haziran 2010 tarih ve 611 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile daha önce en az %46 olarakbelirlenen halka arz oranını, devam eden halka arz çalışmalarında gelinen aşamada bu oranınkesinleştirilmesi amacıyla net %49 olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda Ortaklık çıkarılmışsermayesi 56 milyon TL’den 110 milyon TL’ye çıkartılacaktır. Mevcut ortakların rüçhan haklarınınkısıtlanması suretiyle arttırılan 54.000.000 TL’lik kısmın halka arz edilmesine karar verilmiştir. Sözkonusu karar T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 29.06.2010 tarihinde tesciledilmiştir.Halka arz edilecek 54.000.000 adet 54.000.000 TL nominal değerli C grubu hissenin sermayeartırımı sonrası oluşacak 110.000.000 TL tutarındaki Şirket sermayesi içindeki payı % 49’dur.Ortaklık esas sözleşmesi kapsamında üçüncü kişilere devri kısıtlayan veya engelleyen herhangi birdüzenleme yoktur. TTK uyarınca payların devri açısından serbesti söz konusudur. Halka arzdansonra da üçüncü kişilere devir açısından TTK uyarınca tamamen serbesti söz konusudur.Ortaklık esas sözleşmesine göre; çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı CGrubu hamiline yazılı paylarından karşılanır.Halka arz süresi 2 (iki) işgünü olacaktır ve bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edileceksirkülerde yer alacaktır. Hedeflenen talep toplama tarihi 16-17 Eylül 2010, İMKB Kotasyonu 20Eylül 2010, İMKB’de işlem görme tarihi olarak ise 22 Eylül 2010 hedeflenmektedir.Martı GYO lock-up (satmama taahhütü)Martı GYO Yönetim Kurulu 21 Nisan 2010 tarihinde aldığı 593 numaralı karar ile Ortaklıkpaylarının birincil arzını takiben hisse senetlerinin IMKB’de işlem görmeye başladığı tarihten
 12. 12. itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca herhangi bir bedelli sermaye arttırımı yapmayarakdolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını taahhüt etmiştirMartı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu 28 Nisan 2010 tarihinde aldığı 727 numaralıkarar ile Ortaklığın birincil halka arzını takiben payların IMKB’de işlem görmeye başladığıtarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca ilave pay satmayarak, dolaşımdaki paymiktarının arttırılmamasına oy birliği ile karar vermiştir.Ayrıca Martı GYO’nun diğer şahıs ortakları ve Zemin Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.;Ortaklığın birincil halka arzını takiben payların IMKB’de işlem görmeye başladığı tarihtenitibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca ilave pay satmayarak, dolaşımdaki pay miktarınınarttırılmamasını taahhüt etmişlerdir.e)Seçilmiş finansal bilgiler, finansal tablolara ilişkin özet veriler ve bunlara ilişkin önemlideğişiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu: 30.06.2010 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2008 31.12.2007Dönen Varlıklar 58.715.729 34.221.294 26.198.837 19.392.533 21.469.941Nakit ve NakitBenzerleri 305.148 36.635 481.897 397.768 16.820.601Stoklar 30.798.152 14.226.659 12.540.036 10.392.303 1.092.058Diğer Dönen Varlıklar 15.453.419 13.865.279 8.541.200 8.172.382 3.525.828Duran Varlıklar 87.881.983 106.255.493 107.422.609 101.218.526 63.192.650Yatırım AmaçlıGayrimenkuller 67.017.246 66.874.024 68.714.057 64.461.590 46.212.463Maddi Duran Varlıklar 1.728.904 1.880.311 2.306.768 2.640.235 1.153.899Aktif Toplamı 146.597.712 140.476.787 133.621.446 120.611.059 84.662.591Kısa VadeliYükümlülükler 83.429.791 47.878.065 24.801.991 16.988.991 5.543.349Kısa Vadeli FinansalBorçlar 46.895.547 15.522.728 8.328.321 4.930.125 649.672Kısa VadeliYükümlülükler- Diğer 36.534.244 32.355.337 16.473.670 12.058.866 4.893.677Uzun VadeliYükümlülükler 163.316 29.253.051 47.319.233 42.882.365 35.015.289Uzun Vadeli FinansalBorçlar 119.249 29.214.875 47.294.804 42.568.188 35.001.868Uzun VadeliYükümlülükler- Diğer 44.067 38.176 24.429 314.177 13.421Özkaynaklar 63.004.605 63.345.671 61.500.222 60.739.703 44.103.953- Ana OrtaklığaAit Özkaynaklar 63.004.605 63.345.671 61.500.222 60.739.703 44.103.953- Azınlık Payları 0 0 0 0 0 01.04.2010- 01.04.2009- 01.01.2008 01.01.2007 30.06.2010 30.06.2009 01.04.2009- 01.04.2008- 01.01.2009- 01.01.2008- -31.12.200 -31.12.200 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2009 31.03.2008 8 7Brüt Kar/Zarar 1.307.189 1.203.254 5.326.950 6.205.117 1.268.953 895.674 5.831.838 4.670.017Faaliyet -337.772 2.080.939 3.104.959 688.122 103.369 2.520.206 1.203.011
 13. 13. Karı/Zararı 598.378SürdürülenFaaliyetlerDönemKarı/Zararı -341.066 -248.152 1.845.449 3.342.111 760.519 -945.842 1.635.750 3.006.079Dönem Karının/ZararınınDağılımı -341.066 -248.152 1.845.449 3.342.111 760.519 -945.842 1.635.750 3.006.079 - AzınlıkPayları 0 0 0 0 0 0 0 0 - AnaOrtaklık Payları -341.066 -248.152 1.845.449 3.342.111 760.519 -945.842 1.635.750 3.006.079Pay BaşınaKazanç/Kayıp -0.0061 -0.0044 0,0303 0,0597 0,0136 - 0,0169 0,0292 0,1202SulandırılmışPay BaşınaKazanç/Kayıp * 0 0 0 0 0 0 0 0Pay BaşınaTemettü ** 0 0 0 0 0 0 0 0(*) Mevcut dönemlerde sulanma etkisi yoktur.(**) Mevcut dönemlere ilişkin temettü dağıtımı söz konusu olmadığından pay başına temettü hesabı yapılamamıştır.(***)Ortaklık, 1 Ocak - 31 Aralık takvim yılı esasına göre mali tablo düzenlemekte iken 1 Nisan - 31 Mart dönemini kapsayan özel hesapdönemine geçiş için Maliye Bakanlığına başvurmuştur. Bu talep 27 Şubat 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Ortaklık, 1Nisan 2009 tarihinden itibaren düzenlenecek mali tablolarını 1 Nisan - 31 Mart özel hesap dönemi esaslarına göre hazırlamaktadırSon finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ortaklığın ve grubun finansal durumu veya ticarikonumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişikliklere ilişkin bilgiler izahnamenin 12.4. nolubölümünde yer almaktadır.İzahnamenin 4 nolu bölümünde “Seçilmiş Finansal Bilgiler” yer almaktadır. f)İhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit girişinin kullanım yerleri:Ortaklık, sermaye artırımı yolu ile ihraç edilecek olan sermayenin %49’una ait olan hissesenetlerinin halka arzını planlamaktadır. Hedeflenen halka arz geliri yaklaşık 50 milyon ABDDoları’dır. Söz konusu gelir, direkt olarak sermayeye aktarılacaktır. Sermaye arttırımı sonrasıyeni sermaye tutarının yaklaşık olarak 110 milyon TL olması düşünülmektedir.Söz konusu halka arza ilişkin gider projeksiyonu aşağıdaki şekilde planlanmaktadır. Halkaaçılma maliyetlerinin toplam 2,355,000 ABD Doları (yaklaşık 3.548.043 TL) olacağıdüşünülmektedir. Detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:Öngörülen Maliyetler USD TL*Danışmanlara Ödenen Ücretler 110,000 165,726Reklam ve Pazarlama İçin Öngörülen Maliyetler 735,000 1,107,351İMKB Kurul Kaydı için Öngörülen Kayıt Ücreti 110,000 165,726SPK Kurul Kaydı için Öngörülen Kayıt Ücreti 100,000 150,660MKK Ücreti 50,000 75,330OYAK Yatırım’a Ödenmesi Öngörülen Ücret 1,250,000 1,883,250Toplam Maliyet 2,355,000 3,548,043(*) 3 Eylül 2010 tarihinde TCMB USD döviz satış kuru olan 1,5066 TL kullanılarak TLtutarlar hesaplanmıştır.
 14. 14. I- Zorunlu ödeme gerektiren hususlar 1- Credit Suisse ödemesi Credit Suisse International’dan yatırım için kullanılmak üzere alınmış olan ve halka açılmasırasında ödeme taahhütü bulunan anapara ve faiz dahil olarak yaklaşık 27,7 milyon ABD Dolarıkredi borcunun ödenmesi gerekmektedir. CS’ten alınan 02.07.2010 tarihli yazıda; i) 3 Eylül 2010 Cuma günü veya öncesinde en az %49 oranında hisse satışının halka arzşeklinde yapılacağı ve bu halka arzdan 65.000.000 ABD Dolarının altında bir gelir sağlanacağınınOrtaklık tarafından onaylandığının CS’e bildirildiği, ii) Bu çerçevede, takip sürecinin (trigger event) Değer Artış Sözleşmesi (Equity UpsideAgreement, EUA)’nin 3.1 maddesi hükmü kapsamında otomatik olarak ortaya çıktığının ve “değerartış tutarının” (equity upside amount) sıfır olduğunun CS tarafından onaylandığı, iii) CS’in, hisse satışında koordinatör, distribütör yada düzenleyici olma hakkı konusundaöncelik hakkını kullanmayacağı, iv) EUA’da geçen 3.4 hükmündeki ilk halka arz sonrası satışlara ilişkin haklar da dahilolmak üzere EUA çerçevesindeki diğer haklarını kullanma cihetine gidilmeyeceğinin CS tarafındankabul edildiği, v) Halka arz sonrasında CS’e olan kredi borcunun kapatılması ile EUA’nın hükümsüzkalacağının CS tarafından onaylandığı ifade edilmektedir. Daha sonra CS’ten alınan 16 Ağustos 2010 tarihli yazıda ise Martı Marina tesisindeki1897-1901 ve 1906 parsellerin Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’ye devri konusunda izin temin edilmişolup ayrıca daha once 02.07.2010 tarihli yazıda belirtilen halka arzın en son gerçekleşmesi gerekentarih 30 Kasım 2010 olarak değiştirilmiştir. Detaylı bilgi (g) bendinde yer almaktadır. II- İhtiyari ödeme gerektiren hususlar İlişkili şirketlere ödenmesi gereken yaklaşık 8.9 milyon ABD Doları borç bulunmaktadır. Söz konusu borç hakkında detay açıklama bu izahnamenin 8. bölümünde yer almaktadır. III- Yenileme ve proje geliştirme Ortaklığın faaliyetlerinden sağladığı nakit girişleri ile Martı Myra renovasyon (yaklaşık maliyet 4.4 milyon ABD Doları) çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ortaklık özkaynaklarına aktarılan halka arz gelirleri ve yeni finansal kaynaklar ile Çerkezköy’de planlanan 2. ve 3. Faz inşaatlarının ön finansmanı sağlanacak,ve şu anda portföy tablosunda “üst hakkı” olarak yer alan ama tüm yasal süreçlerin tamamlanması sonucu gerçekleştirilmesi planlanan Martı Sarıgerme projesine kaynak sağlanacaktır. g)Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler:Ortaklık, mevcut ve yeni yatırımlarını sürekli geliştirme gayesinde olan bir kurumdur. Buna bağlıolarak kira gelirleri ve konut satışlarından sağlanan gelirlerini sürekli olarak yatırımlarınayönlendirmektedir. Bu bağlamda Ortaklık’ın yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlık vediğer duran varlık kalemleri, mali tablolarındaki önemli kalemleri oluşturmaktadır.
 15. 15. Ortaklık sermayesinin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 25.000.000 TLden 56.000.000TLye çıkarılması i1e ilgili esas sözleşmenin 8. maddesini içeren Esas Sözleşme değişimi Kurulun14.08.2008 tarihli izni i1e İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 06.08.2008 tarihinde tesciledilmiş olup 11.08.2008 tarih ve 7124 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Martı Myra ve Martı Marina tesisleri, 1 Haziran 2006-31 Aralık 2010 tarihleri arası için 4 Ekim2006 tarihinde imzalanan hasılat kira sözleşmelerine istinaden Martı Otel İşletmeleri A.Ş.tarafından işletilmektedir. Ortaklık bu sözleşmelere dayalı olarak Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’denMartı Marina cirosunun %35’i ve Martı Myra cirosunun %30’u kadar kira geliri elde etmektedir.Söz konusu sözleşmelere yönelik olarak 1 Ocak 2011-31 Aralık 2015 tarihleri arası geçerli olmaküzere ek sözleşmeler 28.06.2010 tarihinde imzalanmıştır. Ek sözleşmelere göre hasılat kira oranlarıMartı Marina ve Martı Myra için sırasıyla %32 ve %27 olarak belirlenmiştir.Martı Marina tesisinin 1906 parsel numaralı kara yapısında ruhsat işlemlerinin tamamlanmasındason aşamaya gelinmiş olmakla beraber bu işlemlerin Ortaklığın halka açılımını geciktirmemesi içinbu parselin devri 1 Eylül 2010 tarihinde yapılmıştır.Devirden itibaren asgari kiranın da Ortaklığın bünyesinde kalacak varlıkların hasılatlarına(cirosuna) göre oluşturulması gerekmektedir.Bu bağlamda; 31 Ağustos 2010 tarih ve 633 numaralı Yönetim Kurulu kararıyla, kara yapılarınınbulunduğu gayrimenkullerin devir tarihi ile Ortaklığın mali yılının tamamlandığı 31.03.2011tarihine kadarki süre için asgari kiranın yıllık $ 480.000 üzerinden hesaplanmasına, 01.04.2011’denbaşlamak üzere asgari kira bedelinin yıllık % 3 arttırılmasına karar verilmiştir.Credit Suisse International’dan kullanılmış olan yatırım kredisi Nisan 2007 tarihinde Ortaklığatahsis edilmiş ve kullandırımı yapılmıştır. Kredinin kullanıldığı alanların detayları Madde 3.4.4’deverilmektedir. Kredinin kullanıldığı dönemlerde, yani global krizin etkilerinin hissedilmeyebaşlanmasından yaklaşık bir sene öncesine kadar, halka arza hazırlanan şirketlere, prosedürlerintamamlanmaya başladığı zaman ile halka arzdan gelen fonların şirkete girişi arasında geçen süreiçin fonlama imkanı sunan Credit Suisse gibi uluslararası finans kuruluşları, Equity UpsideAgreement (EAU) adı altında, temel olarak şirketin halka arzdaki başarısına dayanan kredianlaşmaları yapmaktaydı. Bu anlaşmaya göre halka arz olunacak şirket belli bir eşik miktarını geçerise –ki bu oran Ortaklık için 65,000,000$’dir- aşan miktarın %20’si finans kurumu tarafından başarıprimi olarak tahsil edilecekti. O dönem için çok uygun olan bu kredi ile Ortaklık halka arzıbeklemek zorunda olmadan yatırımlarına başlamış, Çerkezköy ve Martı Myra tesisinde gecikmedenharekete geçebilmiştir.Kullanılan yatırım kredisinin anapara ve faiz ödemesi halka arz gelirleri ile yapılacaktır. Faizhesaplama yöntemi anapara üzerinden Libor+%3,5 şeklinde olduğundan herhangi bir faiz indirimisözkonusu değildir. Credit Suisse ile anlaşmanın sona erdirilmesine için görüşmeler yapılmış vegerekli evraklar düzenlenmiştir. Kısacası, halka arzdan elde edilen fonlardan 27,700,000$ anaparave yaklaşık olarak –Libor ve ödemenin tam yapılacağı güne bağlı olarak yaklaşık 600,000$ faizödemesi yapılacak ve esas anlaşma ile birlikte EUA da ortadan kalkacaktır.Buna göre, 27.04.2010 tarihinde Credit Suisse (CS) ile yapılan kredi sözleşmesi sonrasında, yineCS ile 30.04.2007 tarihinde bir Değer Artış Sözleşmesi (Equity Upside Agreement, EUA) (Ek/)imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme, Ortaklığın halka arzına kadarki tarihe kadar Ortaklığa fonlamaimkanının sağlandığı kredi sözleşmesine ek olarak yapılmıştır. Söz konusu iki sözleşme, temelolarak şirketin halka arzdaki başarısına dayalı olarak hazırlanmış kredi sözleşmeleri niteliğindedir.
 16. 16. Söz konusu sözleşme, özetle, Ortaklık sermayesinin %49’una veya daha fazlasına tekabül edenpayların halka arzı halinde ve halka arz gelirinin 65.000.000 ABD Dolarının üzerindegerçekleşmesi durumunda, halka arz gelirinin 65.000.000 ABD Dolarını aşan kısmının %20’sinin(bu hesaplama sonrası bulunan tutara değer artış tutarı -equity upside amount- denilmektedir) CS’eaktarılmasını düzenlemektedir.Aşağıdaki tabloda, halka arz gelirinin büyüklüğü ile bağlantılı olarak “değer artış tutarının” (equityupside amount) hangi tutarlarda gerçekleşebileceği gösterilmektedir. Satış TutarıSatış TutarıSatış TutarıSatış TutarıSatış Tutarı 65.000.000 USD[65.000.000 USD[90.000.000 USD[115.000.000 USD165.000.000 USD Altında ile 90.000.000ile 115.000.000ile 165.000.000Üzerinde Gerçekleşirse USD) ArasındaUSD) ArasındaUSD) ArasındaGerçekleşirse Gerçekleşirse Gerçekleşirse GerçekleşirseTakip süreci Sıfır. 65.000.000 65.000.000 (a) ve (b)’nin(a), (b) ve (c)’nin(trigger event) USD’yi aşanUSD’yi aşantoplamıdır. toplamıdır.31 Mart kısmın %20’si. kısmın %20’si.2008’den önce (a) 115.000.000(a) 115.000.000gerçekleşirse USD ileUSD ile Satış tutarının 65.000.000 USD65.000.000 USD 90.000.000 USD arasındaki farkınarasındaki farkın olduğu kabul %20’si. %20’si. edilir. (b) 115.000.000(b) 50.000.000 USD’yi aşanUSD’nin %15’i. kısmın %15’i. (c) 165.000.000 USD ile 65.000.000 USD arasındaki farkın %5’i.Takip süreci Sıfır. 65.000.000 65.000.000 (a) ve (b)’nin(a), (b) ve (c)’nin(trigger event) USD’yi aşanUSD’yi aşantoplamıdır. toplamıdır.31 Mart kısmın %20’si. kısmın %20’si.2008’den sonra (a) 115.000.000(a) 115.000.000gerçekleşirse USD ileUSD ile 65.000.000 USD65.000.000 USD arasındaki farkınarasındaki farkın %20’si. %20’si. (b) 115.000.000(b) 50.000.000 USD’yi aşanUSD’nin %15’i. kısmın %15’i. (c) 165.000.000 USD ile 65.000.000 USD arasındaki farkın %5’i.Buna göre, işbu halka arzın 31 Mart 2008 tarihinden sonra gerçekleşeceği ve halka arz gelirinin65.000.000 ABD Dolarını aşmayacağı dikkate alındığında, bu halka arz gelirinden CS’e aktarılacakherhangi bir tutar söz konusu değildir. Ayrıca, bununla ilgili olarak, CS’ten alınan 02.07.2010tarihli yazıda; i) 3 Eylül 2010 Cuma günü veya öncesinde en az %49 oranında hisse satışının halka arzşeklinde yapılacağı ve bu halka arzdan 65.000.000 ABD Dolarının altında bir gelir sağlanacağınınOrtaklık tarafından onaylandığının CS’e bildirildiği,
 17. 17. ii) Bu çerçevede, takip sürecinin (trigger event) EUA’nın 3.1 maddesi hükmü kapsamındaotomatik olarak ortaya çıktığının ve “değer artış tutarının” (equity upside amount) sıfır olduğununCS tarafından onaylandığı, iii) CS’in, hisse satışında koordinatör, distribütör yada düzenleyici olma hakkı konusundaöncelik hakkını kullanmayacağı, iv) EUA’da geçen 3.4 hükmündeki ilk halka arz sonrası satışlara ilişkin haklar da dahilolmak üzere EUA çerçevesindeki diğer haklarını kullanma cihetine gidilmeyeceğinin CS tarafındankabul edildiği, v) Halka arz sonrasında CS’e olan kredi borcunun kapatılması ile EUA’nın hükümsüzkalacağının CS tarafından onaylandığı ifade edilmektedir. Daha sonra CS’ten alınan 16 Ağustos 2010 tarihli yazıda ise Martı Marina tesisindeki1897-1901 ve 1906 parsellerin Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’ye devri konusunda izin temin edilmişolup ayrıca daha once 02.07.2010 tarihli yazıda belirtilen halka arzın en son gerçekleşmesi gerekentarih 30 Kasım 2010 olarak değiştirilmiştir.16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan yazı ile şu konularda mutabakata varılmıştır:Halka arz ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu, Ortaklığın belli mal varlıklarını eldençıkarmasını şart koşmaktadır. Ortaklık, Finansman Evrakları çerçevesindeki borçların teminatıolarak ilgili mallar üzerinde İpotek (Mortgage) vermiştir.Dolayısıyla, Ortaklığın, Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’ne (“Martı Otel”) (“Devralan”) olan şirketlerarası borç tutarını, Devrin tamamlanması üzerine Martı Otel’in Devredilen Malların değeri kadar(Ortaklık ile Martı Otel arasında anlaşmaya varıldığı üzere) silmesi karşılığında, KrediSözleşmesinin ilgili paragraflarında listelenen gayrimenkullerin (“Devredilen Mallar” ile birlikte)Martı Otel’e devrine (“Devir”), Kredi Sözleşmesi kapsamında kredi veren olan Credit SuisseInternational’ın muvafakat etmesini talep (Feragat Mektubunda bahsedilen talebe ek olarak)edilmiştir.İşbu yazıya imza atılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere, Kredi Sözleşmesi kapsamında krediacentesi olarak Credit Suisse AG Londra Şubesi ("Acente”) aşağıdaki koşullara (“Koşullar”) tabiolarak, Devre muvafakat etmektedir (ve Kredi Sözleşmesinin (A), aksi halde Devir sonucunda ihlaledilecek olan hükümlerinden, (B) bu Devrin gerçekleştirilmesi için gerektiği ölçüde feragat eder): (i) Ortaklık Devirle ilgili İpoteklerin, Devrin tamamlanması üzerine ve bunu takiben her zaman eksiksiz yürürlükte olmasını sağlamalıdır; (ii) Devrin tamamlanmasından hemen sonra Ortaklık (A) Devrin tamamlandığını Acenteye yazılı olarak bildirmeli ve (B) (Ortaklığın Martı Otel’e borçlu olduğu) şirketler arası borç tutarının, Devredilen Malların (Ortaklık ile Martı Otel arasında anlaşıldığı üzere) değeri kadar, Martı Otel tarafından silindiğinin yazılı delilini Acenteye vermelidir; (iii) Ortaklık, Martı Otel’in Kredi Sözleşmesinin aşağıdaki hükümlerine (A) o maddelerde “Borçlanana” yapılan atıfların “Martı Otel”e kastediyormuş; ve (B) bu hükümler yalnızca Devredilen Mallarla ilgili imiş gibi uymasını sağlamalıdır: madde 18.3.4 (Bilgi: Çeşitli). Madde 19.1 (İzinler), madde 19.3 (Negatif ipotek). Madde 19.5 (Tasarruflar), madde 19.8 (Yönetim Kira Sözleşmeleri), Madde 19.13 (İzinler), madde 19.17 (İlave
 18. 18. Güvence), Madde 19.18 (Malların Yönetim Şekli), Madde 19.19 (Sigorta), Madde 19.20 (Çevre), Madde 19.21 (Teftişler) ve madde 36 (İcra): ve (iv) Hisselerin en az %49’unun halka arzı en geç 30 Kasım 2010 itibariyle gerçekleşmelidir.Ortaklık, Koşulların herhangi birinin yerine gelmediğinden haberdar olması ile, AcenteninOrtaklığa Koşulların herhangi birinin yerine gelmediğine dair bildirimde bulunmasından erkenolanından itibaren 3 İş Günü içinde, (masrafları ve giderleri kendisine ait olmak üzere) (A)Devredilen Malların Ortaklığa geri devrini temin edecek; ve (B) Acentenin ve FinansmanTaraflarının, Devrin gerçekleşmemiş olması halinde bulunacakları ile esasen aynı konumagelmesini sağlamak için gereken diğer adımları atacaktır. Eğer Ortaklık bu paragraftakiyükümlülüklerine uymaz ise, derhal bir Temerrüt Hali (terimin Kredi Sözleşmesinde tanımlandığıgibi) gerçekleşmiş olur.CS ile yapılan sözleşmeye istinaden teminat amacıyla CS lehine verilen ipotek detayları aşağıdaaçıklanmaktadır: . Muğla İli, Ortaca İlçesi, Fevziye Köyü, Akçagöl Sarısu (Sarıgerme) mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 136 ada, 2 parsel No.lu taşınmaz üzerine 30.000.000-USD ipotek, . Muğla ili, Marmaris ilçesi, Karaca köyü, Ayın mevkiindeki; 749, 750, 756, 757, 765, 767, 772, 773 parsel sayılı ve iki adet parsel numarasız taşınmazlar üzerine müşterek 30.000.000- USD ipotek, . Muğla ili, Marmaris ilçesi, Orhaniye köyü, Keçibükü mevkiinde bulunan 1896, 1900, 1904 parsel No.lu taşınmazlar üzerine müşterek 30.000.000-USD ipotek, . Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Köyünde bulunan mülkiyeti hazineye ait 412 parsel No.lu taşınmaz üzerine 30.000.000-USD tutarında birinci dereceden ipotek.Ayrıca; Ortaklık ile Credit Suisse International, Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi, NurullahEmre Narin, Pakize Oya Narin ve Mine Narin arasında 08.05.2007 tarihinde Ortaklığın hisselerinintoplam %35’inin (yüzde otuzbeş) Credit Suisse lehine rehnedilmesine ilişkin Hisse RehinSözleşmesi (“Hisse Rehin Sözleşmesi”) akdedilmiştir. İzahname tarihi itibariyle rehinli hisse adedi8.750.000 olup nominal değeri de 8.750.000 TL’dir. Rehinli hisselerin tamamı C tipi hamiline olupMartı Otel İşletmeleri A.Ş.’ye aittir.Ortaklık, mevcut ve yeni yatırımlarını sürekli geliştirme gayesinde olan bir kurumdur. Buna bağlıolarak kira gelirleri ve konut satışlarından sağlanan gelirlerini sürekli olarak yatırımlarınayönlendirmektedir. Bu bağlamda Ortaklık’ın yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlık vediğer duran varlık kalemleri dönemler itibariyle artış göstermektedir.31.03.2010 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımlardaki düşüşün nedeni aktifleştirilen 2,2 milyonTL tutarındaki kur farklarıdır.30.06.2010 ve 31.03.2010 tarihleri itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borç kalemlerinintoplamda azalış göstermesinin nedeni 2009 yılında kredi anapara ödemelerinin yapılmış olmasıdır.30.06.2010 ve 31.03.2010 tarihi itibariyle diğer borçlar kaleminin artış göstermesinin en önemlinedenleri, Ortaklığın yatırım faaliyetleriyle ilgili olarak ilişkili taraflardan sağlanan kısa vadeliborçlar ve konut satışlarından alınan avanslardır.
 19. 19. 31.12.2007 tarihinde Ortaklığın aktif büyüklüğü 84.662.591 TL iken, 31.03.2010 tarihinde140.476.787 TL ve 30.06.2010 tarihinde 146.597.712 TL olmuştur.Ortaklığın 31 Mart 2010 tarihli bağımsız denetim raporuna göre ödenmiş sermayesi 56.000.000 TL,özkaynakları 63.345.671 TL, toplam aktif büyüklüğü ise 140.476.787 TL’dir. Ortaklığın 30 Haziran2010 tarihli bağımsız denetim raporuna göre ödenmiş sermayesi 56.000.000 TL, özkaynakları63.004.605 TL, toplam aktif büyüklüğü ise 146.597.712 TL’dir. Ortaklığın 30.06.2010 tarihliportföy tablosuna göre net aktif değeri 153.900.058 TL’dir. h) Personel hakkında bilgi:30 Haziran 2010 tarihi itibariyle Ortaklık’ın personel sayısı 21’dir. Ortaklığın şubesibulunmamaktadır. Ortaklığın tüm birimlerini ve yönetim kurulu üyeleri dahil olarak çalışanlarınıgösteren organizasyon şeması şu şekildedir: YÖNETİM KURULU ÜYE BAŞKAN BŞK. YAR. ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE GENEL MÜDÜR Mine Narin N. Em re Narin İ. Metin İplikçi Bülent Çorapçı Serhan Altınordu P. Oya Narin H.Emre Temelli ASİSTAN / BÜTÇE DENETÇİ DENETÇİ SORUMLUSU Fatoş Küran Yusuf Kenan Onat Hatice Karabal FİZİKSEL PLANLAMA VE PROJE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PROJE DANIŞMANI YÖNETİM DANIŞMANI Özge Pehlivan Erkan Güngör Erdal Köktürk MUHASEBE İK MÜDÜRÜ NARİN PARK PROJESİ İDARİ VE FİNANS MÜDÜRÜ AVUKAT MÜDÜRÜ Ebru MALİ İŞLER MÜDÜR Özlem Işık İlkay Taş Faruk Yaşar Karahasanoğlu Ferda Kara ÇERKEZKÖY MUHASEBE ŞEFİ SATIŞ Dilek Öztürk OFİSİ i) Ortaklık yapısı ve ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgiler:Ortaklığın pay yapısı şu şekildedir: Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Sicili Numarası Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Grubu Tutarı (TL) Oranı (%) Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 94794 / 6120067192 52.639.998 94.0 1. Tertip A Grubu Nama 1.000.000 1. Tertip C Grubu Hamiline 5.250.000 1. Tertip C Grubu Hamiline 17.250.000 - A Grubu Nama 1.240.000 - C Grubu Hamiline 6.510.000 - C Grubu Hamiline 21.389.998 Nurullah Emre Narin 1.120.000 2.0 1. Tertip B Grubu Nama 500.000
 20. 20. - B Grubu Nama 620.000 Pakize Oya Narin 1.064.000 1.9 1. Tertip B Grubu Nama 475.000 - B Grubu Nama 589.000 Mine Narin 1.120.000 2.0 1. Tertip B Grubu Nama 500.000 - B Grubu Nama 620.000 Zemin Sigorta Aracılık 263777 / 9970018035 56.000 0.1 Hizmetleri A.Ş. 1. Tertip B Grubu Nama 25.000 - B Grubu Nama 31.000 İsmail Metin İplikçi - C Grubu Hamiline 1 Halil Bülent Çorapçı - C Grubu Hamiline 1 Toplam 56.000.000 100Martı Otel İşletmeleri A.Ş., Ortaklığın %94’üne sahiptir. Ortaklık’ın iş ilişkisinde bulunduğuönemli şirketler ve iş ilişkileri şu şekilde açıklanmaktadır: Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Hasılat kira sözleşmesine dayanarak Ortaklık’ın Martı Myra ve Martı Marina tesislerinin işletmesini yapmaktadır.Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin faaliyet konusu, her türlü otel, motel, tatil köyü, marina, restorant vebuna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacaktesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmaktır. MartıOtel, hisse senetlerinin tamamı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaydına alınmıştır.Martı Otel’in eski ünvanı Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.” olup ünvan değişikliği 30Temmuz 2008 tarihli İstanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmiş ve 04 Agustos 2008 tarihli 7119 sayılıT.T.Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir. Narin Tekstil A.Ş. Çerkezköy konut projesinin ileriki fazları için alınmış olan arsaların arsa sahibidir. Narin Tekstil Endüstrisi A.Ş. Narin Park konut projesi kapsamında hasılat paylaşımlı inşaat yapımı ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tarafıdır. Ayrıca Narin Tekstil A.Ş. ve Narin Tekstil Endüstrisi A.Ş. ile Ortaklık arasında Narin Tekstil A.Ş. ve Narin Tekstil Endüstrisi A.Ş.’nin Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde adlarına tapuda kayıtlı 610.000 m² inşaat emsalli toplam 405.000 m² alanlı konut, alışveriş merkezi, kültür merkezi, spor alanları, rekreasyon alanları, sinema-eğlence alanları, özel okul, hastane, otel vb. projelerin 10 yıl içinde (31.12.2020) müştereken en iyi gayret çerçevesinde gerçekleştirmek üzere 29 Ocak 2010 tarihinde protokol tanzim edilmiştir.
 21. 21. İş ilişkisinde bulunulan diğer şirketlerle ilgili detay bilgiler izahnamenin 8. Bölümündebulunmaktadır.08.07.2010 tarihinde Ortaklık ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında imzalanan “PortföyYöneticiliği Sözleşmesi” doğrultusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye PiyasasıKurulu’nca çıkarılmış olan “Potföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette BulunacakKurumlara İlişkin Esaslar Tebliği” ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde veKurul’un İş Yatırım’a vermiş olduğu Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi’ne dayanılarak, MartıGYO’ya ait finansal varlıkların, Kanun ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygunolarak İş Yatırım tarafından yönetilmesi konusunda anlaşılmıştır. j)İhraca ve borsada işlem görmeye ilişkin bilgiler (satış ve dağıtım esasları, mevcut paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb):Öngörülen Maliyetler USD TL*Danışmanlara Ödenen Ücretler 110,000 165,726Reklam ve Pazarlama İçin Öngörülen Maliyetler 735,000 1,107,351İMKB Kurul Kaydı için Öngörülen Kayıt Ücreti 110,000 165,726SPK Kurul Kaydı için Öngörülen Kayıt Ücreti 100,000 150,660MKK Ücreti 50,000 75,330OYAK Yatırım’a Ödenmesi Öngörülen Ücret 1,250,000 1,883,250Toplam Maliyet 2,355,000 3,548,043(*) 03 Eylül 2010 tarihinde TCMB USD döviz satış kuru olan 1,5066 TL kullanılarak TLtutarlar hesaplanmıştır.İhraç edilecek paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir; Pay Nama/Hamiline Bir Payın Pay Nominal Değerleri Grubu Olduğu Nominal Sayısı Toplamı (TL) Değeri (TL) C Hamiline 1TL 54.000.000 54.000.000 TOPLAM 54.000.000Ortaklığın esas sözleşmesinin “İmtiyazlı Menkul Kıymetler” başlıklı 9. maddesi uyarınca, C grubupaylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.Ek satış planlanmamaktadır.Halka arz edilecek payların; • 32.400.000- TL nominal değerdeki (%60) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, • 5.400.000- TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara • 2.700.000- TL nominal değerdeki ( %5) kısmı Alım Gücü Yüksek Yurt İçi Yatırımcılara • 13.500.000- TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılaragerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
 22. 22. k)Ek bilgiler (sermaye tutarı, esas sözleşmenin önemli hükümleri, incelemeye açık belgeler): (i) Sermaye tutarı: Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) Çıkarılmış Sermayesi : 56.000.000 TL (ellialtımilyon Türk Lirası) (ii) Esas sözleşmenin önemli hükümleri:Kurul’un yayınladığı Seri: VI, No: 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin EsaslarTebliği’ne uygun olarak hazırladığı Ortaklık esas sözleşmesi izahnamenin ekinde sunulmaklaberaber önem arz eden maddeler şu şekilde sıralanmaktadır:SERMAYE VE HİSSE SENETLERİMADDE 8.Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.04.2006tarihli ve 20/512 nolu kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.Şirket’in kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (BirTürk Lirası) itibari değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) içingeçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilentavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genelkuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumundaşirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 56.000.000,-TL (Ellialtımilyon Türk Lirası) olupher biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 56.000.000 (Ellialtımilyon) adet paya ayrılmıştır.Sermayenin 29.250.488,34TL.’sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş,1.295.808,21TL’lik kısmı 213sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11. maddesine göre oluşanYeniden Değerleme Değer Artış Fonu’nun sermayeye aktarılmasından, 700.000TL’sı Hisse senediİhraç Primleri Emisyon farkından,23.654.886,71TL. sermaye düzeltmesi olumlu farklarından ve1.098.816,74-TL’sı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.Şirket’in payları A, B ve C gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, Agrubu nama 2.240.000 adet pay karşılığı 2.240.000 TL’ndan; B grubu nama 3.360.000 adet paykarşılığı 3.360.000 TL’ndan; C grubu hamiline 50.400.000 adet pay karşılığı 50.400.000 TL’ndanoluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.Sermaye Piyasası Kurulu izni olmaksızın gerçekleştirilen pay devirleri ortaklık pay defterinekaydedilmez.
 23. 23. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı C Grubu hamiline yazılı paylarındankarşılanır. Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın SermayePiyasası Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, Şirket’te pay edinecek yeniortaklar için de gayrimenkul yatırım ortaklığı kurucularında aranan şartlar aranır.Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve SermayePiyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederekçıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ileprimli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında BGrubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni pay çıkarılır. A Grubu ve B Grubu paysahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay gruplarıbaşkaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak, YönetimKurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü CGrubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A grubuve B grubu paylar karşılığında C Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkıkullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamaküzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLERMADDE 9:A grubu ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki 5 (beş) adedi A Grubu pay sahiplerinin ve 2 (iki)adedi de Kurul tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamdabağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiğiadaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir.Bu imtiyazın dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrasıhiç bir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz.YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİMADDE 14:Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleriçerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasasıMevzuatında belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâletetmek üzere bir başkan vekili seçer.Yönetim kurulunda görev alacak üyelerin en az 2 si;
 24. 24. —Ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklardan, —ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklardan, —danışmanlık hizmeti alınan şirketlerden, —işletmeci şirketlerden, —ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ileyönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10’dan fazla paya veyabu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketlerden, —ortaklığın iştiraklerindenKurul tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız olmalıve son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişkikurulmamış olmalı ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmamalıdır.Ortaklık yönetim kurulunda toplam yedi yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan birkişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır.Yönetim kurulu üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerinyeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetimkurulu,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçiciolarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyeninsüresini tamamlar.Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARIMADDE 15.Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğermevzuat ile öngörülen şartları taşımaları ve çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları gerekir.YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIMADDE 16:Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilininçağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılıolarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine deKurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de resen çağrı yetkisine sahip olurlar.Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantıyapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılıolarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetimkurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
 25. 25. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde detoplanabilir.Yönetim kurulu en az 5 (beş) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ilealır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alanöneri reddedilmiş sayılır.Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına redgerekçesini yazarak imzalar.Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka birsurette oy kullanamazlar.ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLARMADDE 17:Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardakiyönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulunözel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması,ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir. A- Taraflar; a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar, b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket, d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler, e) Ortaklığın iştirakleri, f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler. B- Özellik arz eden kararlar; a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar, b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar, c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar, e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar, f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar, i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
 26. 26. MADDE 18:Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespitolunur.ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAMMADDE 19:Ortaklık, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetimkurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulcakendisine verilen görevleri ifa eder.Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.Ortaklık tarafından verilecek bütün belgelerin ve Ortaklığı ilzam edecek her türlü sözleşme, bono,çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Ortaklık unvanı altına atılmış veOrtaklığı ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayinedeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLERMADDE 20:Yönetim kurulunca, Ortaklık işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdüratanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartlarıhaiz olması zorunludur.Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasasıKanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ortaklığıyönetmekle yükümlüdür.YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLARMADDE 21:Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden SermayePiyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamdabağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek vetoplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadarkan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükmeaykırı hareket eden üye, Ortaklığın, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmekzorundadır.Aksi sermaye piyasası mevzuatında düzenlenmediği müddetçe, yönetim kurulu üyelerinin Ortaklıkile is yapabilmeleri ve rekabete girebilmeleri konularında, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335.maddeleri uygulanır.
 27. 27. DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİMADDE 22:Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndabelirtilen şartları haiz olması zorunludur.Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere iki denetçiseçer.Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresibiten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğineseçilemeyecekleri gibi Şirketin memuru da olamazlar.Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353–357. maddelerinde sayılan görevleri yapmaklayükümlüdürler.DENETÇİLERİN ÜCRETLERİMADDE 23.Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.BAĞIMSIZ DENETİMMADDE 24:Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgilidiğer mevzuat hükümlerine uyulur.GENEL KURUL TOPLANTILARIMADDE 25:Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defatoplanır ve Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulutarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılıhükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanıusulüne göre ilan olunur.Genel kurul toplantı ve karar nisapları için, toplantıların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan TürkTicaret Kanununda öngörülen nisaplar uygulanır.Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.TOPLANTI YERİMADDE 26:
 28. 28. Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimindeyönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulukararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davettebelirtilmesi zorunludur.TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASIMADDE 27:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazırbulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlargeçersizdir.TEMSİLCİ TAYİNİMADDE 28:Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekilvasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsilettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini SermayePiyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olmasışarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu,devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusundaSermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİMADDE 29:Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâletenkullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazırbulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizlioya başvurmak gerekir.İLANLARMADDE 30:Ortaklığa ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerdeçıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelereuymak kaydıyla yapılır.Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesihükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılmasızorunludur.Türk Ticaret Kanunundan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilanyükümlülükleri saklıdır.BİLGİ VERMEMADDE 31:Ortaklık, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde SermayePiyasası Kuruluna bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsızdenetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulunagönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.
 29. 29. HESAP DÖNEMİMADDE 32:Ortaklığın hesap yılı, Nisan ayının birinci gününden başlayarak, takip eden yılın Mart ayınınsonuncu günü biter.KARIN DAĞITIMIMADDE 33:Ortaklık, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alandüzenlemelere uyar.Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarıncaOrtaklıkça ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafındanödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılısonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi(net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra veesaslar dâhilinde dağıtılır:Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a) Kalanın % 5i, Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin%20sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Birinci Temettü b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genelkurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarakbilânçoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçeolarak ayırmaya yetkilidir.İkinci temettü hissesi dağıtımı kararına bağlı olmaksızın, ikinci temettü dağıtımına matrah olacakkısmın % 1’i Yönetim Kurulu’na, %4’ü de Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği ilkeler ve şekillerdeOrtaklık çalışanlarına ödenmek üzere kar payı olarak dağıtılır.İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçed) Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile karaiştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5’ioranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarakayrılır.e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri içinbelirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçeayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma,kurucu be adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasınakarar verilemez.f) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettüavansı dağıtılabilir.KAR DAĞITIMI ZAMANIMADDE 34:
 30. 30. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulununkonuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurultarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. (iii)İncelemeye açık belgeler: İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler, İnönü Caddesi, Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresindeki ortaklığın merkezi ve 9. Bölümde belirtilen başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: Konsorsiyumu oluşturacak olan aracı kurumlar belli olduğunda Kurul’a gönderilecektir. Başvuru yerlerinin bilgileri iş bu izahname madde 9.17 de belirtilecektir.
 31. 31. 2. RİSK FAKTÖRLERİ2.1. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler2.1.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin SeçimiOrtaklık Ana Sözleşmesine göre A grubu ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçimindeaday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki 5 (beş) adedi AGrubu pay sahiplerinin ve 2 (iki) adedi de Kurul tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetimİlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu paysahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Ortaklık Genel Kurulu tarafındanseçilir.Ortaklığın A ve B grubu payları Martı Otel İşletmeleri A.Ş., Mine Narin, Pakize Oya Narin, NurullahEmre Narin ve Zemin Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.2.1.2. Gayrimenkul Yatırımlarına İlişkin Genel RisklerGenel ekonomik durum ve finansal piyasaların kötüye gitmesi durumunda gayrimenkul talebiazalmakta ve portföyümüzde önemli değer taşıyan kira geliri yaratan turizmde de doluluk oranlarıgerilemektedir. Turizm sektöründeki olumsuz gelişmeler, ortaklığın kira gelirlerini düşürücü etkiyaratabilmektedir.Bununla beraber gayrimenkul yatırımları doğaları gereği likit olmayan yatırımlardır. Ortaklığınportföyünde bulunan gayrimenkul veya gayrimenkulleri gerektiği takdirde hızlı bir şekilde ve istenenfiyatla elden çıkartma kabiliyeti söz konusu özellikten dolayı olumsuz etkilenebilir.Ortaklığın yürüteceği projelerde, imar durumunda meydana gelebilecek değişiklikler gayrimenkulyatırımlarını olumsuz etkileyebilir. İnşaata ilişkin riskler 2.1.6. nolu bölümde yer almaktadır.2.1.3. Kiralama ve Kiracılara İlişkin RisklerOrtaklığın hedeflediği gelirleri elde edebilmesi, portföyündeki gayrimenkulleri uygun kiracılaratatmin edici şartlarda kiralamasına ve söz konusu kiracılarla olan ilişkilerini doğru ve güvenli birşekilde düzenleyip yürütebilmesine bağlıdır. Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından hasılat kirasözleşmesi kapsamında işletilen tesislerin doluluk oranlarındaki değişiklikler Ortaklığın nakit akışınıetkileyebilmektedir.2.1.4. Gayrimenkul Değerleme Sistemi ve Değer DeğişkenliğiGayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların değerlemesi doğası gereği sübjektif bir konudur. Genelekonomik görünümdeki olumsuz gelişmeler, gayrimenkul piyasasındaki değişiklikler, kanunidüzenlemeler ve arz taleplere göre değerleme rakamları değişebilir.Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, ortaklık portföyündeki gayrimenkuller, Sermaye PiyasasıKurulu tarafından listeye alınan bağımsız gayrimenkul ekspertiz şirketleri tarafından değerlemeyetabidir.2.1.5. Deprem RiskiTürkiye genel olarak yüksek deprem riski altında bulunmaktadır. Yeni inşa edilen yapılaryürürlükteki depreme dayanıklı inşaat düzenlemelerine uygun olarak inşa edilmektedir. Fakat budurum Ortaklığın tüm gayrimenkulleri depreme karşı sigortalı olsa bile, olası büyük ölçekli bir
 32. 32. deprem sonucunda yatırımların depremden etkilenmeyeceğine ve sigorta poliçeleri uyarınca tümzararı tazmin edebileceğine dair bir kesinlik bulunmamaktadır.2.1.6. İnşaata İlişkin RisklerGayrimenkul sektörünün kurumsal anlamda tam yerleşik bir düzene girememiş olması nedeniyle,gayrimenkullerin kullanılması için gerekli olan alt yapı çalışmalarının zamanında gerçekleştirilememeriski bulunmaktadır. Bu risk nakit akışında gecikmelere neden olabilir.Bunun yanı sıra inşaat faaliyetlerinin (imar izni, yapı ruhsatı, yapı kullanma ruhsatı gibi) alınan yasalizinlere ve süreçlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ve ilgili makamlardan alınan izinlere uygunbiçimde bu faaliyetleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.2.1.7. Ortaklığın Kontrolü Dışında Gelişebilecek Çeşitli Faktörlere İlişkin RisklerGayrisafi Yurtiçi Hasılada (“GSYİH”) gelecek seneler için beklenen büyümelerin yakalanamaması,buna bağlı olarak kişi başına düşen GSYİH tutarında azalma ve işsizlik oranlarındaki olumsuzartışlar, cari işlemler açığında ve GSYİH’a oranında yaşanacak artış ve yerel gayrimenkulpiyasasındaki talep, satışta olan gayrimenkul arzı, satışlardaki mevsimsel dalgalanmalar,gelecekteki gayrimenkul fiyatlarına dair öngörüler, gayrimenkul edinimi işlemlerinin zamanlamasıkonusu üzerinde hayati etkiye sahiptir. Bu nedenle de, gayrimenkul edinimi işlemlerininzamanlaması ve yaşanabilecek gecikmeler, Ortaklığın tam anlamıyla kontrol edebileceği hususlardeğildir. Bu zamanlamada yaşanacak sorunlar ise, Ortaklığın karlılığını menfi suretteetkileyebilecektir. Ayrıca, kiracıların mali durumlarındaki kötüleşme, faiz ve gayrimenkulvergilerindeki olumsuz değişiklikler ve diğer masraf kalemlerindeki artışlar, ortaklığın kontrolüötesindeki hususlardır ve bu tip olayların gerçekleşmesi, ortaklığın gelirleri üzerinde menfi surettebir etkiye neden olabilecektir.Yurtiçi ve yurtdışında yaşanacak olumsuz sosyo-ekonomikgelişmeler, terör saldırıları gibi toplumsal olaylar ve ikili ülke ilişkilerinde yaşanacak olumsuzgelişmeler turizm sektörünü olumsuz etkileyebilmekte ve bu olumsuz gelişmeler turizmsektöründeki operasyonel göstergelere yansımaktadır. Bu tip gelişmeler ortaklığın kontrolüötesindeki hususlardır ve bu tip olayların gerçekleşmesi, ortaklığın gelirleri üzerinde menfi surettebir etkiye neden olabilecektir.2.1.8. Turizm Sektöründen Kaynaklanan RiskOrtaklık portföyünün yaklaşık%80’i turizm yapılarından oluşmaktadır. Ortaklık faaliyet halinde olanMartı Myra ve Martı Marina tesislerinin işleticisi olan Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’den hasılat kirageliri elde etmektedir. Turizm sektöründeki dalgalanmalar Ortaklığın kira gelirinietkileyebilmektedir.Örneğin, tesis doluluk oranlarının artması, Ortaklığın hasılat kira geliriniartırabilecek iken söz konusu oranın düşmesi Ortaklığın hasılat kira gelirini düşürebilecektir.2.1.9. Gayrimenkule Dayalı Haklara İlişkin RisklerOrtaklık portföyünün %60’ı gayrimenkule dayalı haklardan oluşmaktadır. Ortaklığın sahip olduğugayrimenkule dayalı haklara ilişkin özet tablolar aşağıda yer almaktadır. • Fevziye Köyü, Sarıgerme, Ortaca, Muğla 2 Nolu Parsel ile ilgili üst hakkını düzenleyen 28.06.2007 tarih ve 1983 numaralı “Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senet”te yer alan ve önemli olduğu düşünülen hususlar aşağıdaki tabloda özet olarak verilmiştir.
 33. 33. Üst Hakkının Süresi (Madde 2) 49 Yıl Üst Hakkının Başlama ve Bitiş Tarihleri 02.09.1997-02.12.2051* (Madde 2) Üst Hakkının Konusu (Madde 4) ve Üst Taşınmaz üzerinde 496 yatak kapasiteli 1. Sınıf Tatil Köyü ve Hakkına Konu Taşınmazın Kullanım Şekli Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan projelerde belirtilen (Madde 5) diğer üniteler yapılacaktır. (Madde 4) Üst hakkı kurulan alan sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Turizm Yatırım Belgesi esasları doğrultusunda yukarıda belirtilen üniteler yapılacaktır. Üst hakkı süresince, üst hakkı konusu taşınmazın kullanım amacı değiştirilmeyecek ve amaç dışı kullanılmayacaktır. (Madde 5) Üst Hakkının Bedeli (Madde 7) Zeminin Üst Hakkı Bedeli: Üst hakkının Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devri nedeniyle 13.03.2007 tarihi itibariyle tespit edilen üst hakkı 110.000 YTL’dir. Müteakip yıllar üst hakkı bedelleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksinde (bir önceki yılın aynı ayına göre% değişim oranı) oranında meydana gelen artış oranının bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle artırılarak tahsil edilecektir. Hasılattan Pay Alınması: Tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan %1 oranında pay alınacaktır. Tahsis edilen arazi üzerinde kurulan tesislerin tamamının veya bir kısmının işletmeciliğinin üçüncü kişi ve kuruluşlara kiraya verilmesi halinde kiracıların yapacakları kiraya verme işlemleri de dahil olmak üzere kiraya verenler kira bedeli üzerinden son kiracı olan işletici ise işletme hasılatı üzerinden %1 payı ilgili saymanlığa yatırmayı taahhüt edeceklerdir. Üst Hakkının Devri (Madde 13) Üst hakkını herhangi bir şekilde devralan gerçek ve tüzel kişiler, resmi senette belirtilen koşulları yerine getirerek, Hazine ile yeniden sözleşme yapmak zorundadır. Üst Hakkının Son Bulması (Madde 14) Üst hakkı tanınan süre sonunda bitecektir. Üzerinde üst hakkı kurulan alan süresi sonunda üzerindeki bütün yapı ve tesisleri ile beraber sağlam ve işler durumda Hazine’ye teslim edilecektir. Bunun için Şirket veya bir başka üçüncü kişi veya kuruluş tarafından herhangi bir hak, tazminat veya bedel talep edilmeyecektir. Üst Hakkının İptali (Madde 15) Bu sözleşmenin 4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 üncü maddelerindeki yazılı şartlara uyulmaması üst hakkı sözleşmesinin önemli ölçüde iptali sayılır ve üst hakkı iptal edilir. Bu durumda Hazinece bir tazminat veya bedel ödenmeksizin tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazine’ye intikal eder. Üst hakkı tesis edilen taşınmazın üzerinde yapılan tesise ait Turizm Yatırımı veya Turizm İşletme Belgesinin iptal edilmesi halinde üst hakkı iptal edilecektir. Üst Hakkının Süresinin Uzatılması (Madde 16) 1. Tabii afetler (yangın, zelzele, su baskını vs.) 2. Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı. 3. Genel ve kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkansızlıklar. 4. Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hallerde süre uzatımı talebinde bulunulabilir.* Maliye Hazinesi ile Marmaris Otel İşletmeleri A.Ş. arasında 136 ada, 2 nolu parsel üzerinde başlangıçta02.09.1997 tarihinde başlayıp, 02.09.2046 tarihinde sona erecek şekilde 17.12.1998 tarih ve 2781 yevmiye numaralıresmi senetle Marmaris Otel işletmeleri lehine 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmiştir. Ancak irtifak hakkına konutaşınmazın İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 17.12.1997 gün ve 7305 sayılı kararı

×