Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opleidingstraject Microsoft Certified Solutions Expert (Mcse)

578 views

Published on

Overzicht van de nieuwe MCSE Cloud certificeringen (Windows Server 2008 en SQL 2012) van Microsoft

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opleidingstraject Microsoft Certified Solutions Expert (Mcse)

  1. 1. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) MCSE: Private Cloud MCSE: Data Platform (SQL Server 2012) MCSE: Business Intelligence (SQL Server 2012) www.startel.nl
  2. 2. De nieuwe Microsoft certificeringen voor de CloudMicrosoft heeft op 11 april 2012 de nieuwe MCSA en MCSE certificeringen voorWindows Server 2008 en SQL 2012 geintroduceerd. De afkortingen MCSA enMCSE zullen bekend zijn, maar in de nieuwe certificeringen krijgen dezeafkortingen een nieuwe betekenis:  MCSA staat voor: Microsoft Certified Solutions Associate  MCSE staat voor: Microsoft Certified Solutions ExpertVoor de ontwikkelaars wordt de bekende afkorting MCSD nieuw leven ingeblazen.  MCSD staat voor: Microsoft Certified Solutions DeveloperIn het onderstaande wordt een overzicht gegeven van de examens, diekandidaten succesvol moeten afronden om hun MCSE certificeringen te behalen.In eerste instantie kunnen kandidaten deelnemen aan de MCSE certificeringenvoor Windows Server 2008 en SQL 2012. www.startel.nl
  3. 3. De nieuwe certificeringen passen in het nieuwe certificeringsframework datMicrosoft heeft gelanceerd. In het nieuwe framework wordt een kandidaat eerstAssociate vervolgens Expert en uiteindlijk Master. De verwachting van Microsoftis dat de MCSA en MCSE certificeringen de meest populaire certificeringen zullengaan worden. De huidige MCTS en MCITP certificeringen zullen wordengeintegreerd in het nieuwe framework. Daarnaast lanceert Microsoftverschillende upgrade trajecten naar de nieuwe certificering. www.startel.nl
  4. 4. MCSE: Private CloudVoor het behalen van de nieuwe MCSE: Private Cloud certificering moeten kandidaten eerst denieuwe MCSA: Windows Server 2008 behalen (zie hiervoor het overzicht Microsoft CertifiedSolutions Associate (MCSA)). Vervolgens moeten kandidaten deelnemen aan twee specifieke‘private cloud’ examens. www.startel.nl
  5. 5. MCSE: SQL Server 2012Voor SQL Server 2012 zijn momenteel twee MCSE trajecten beschikbaar. Kandidatenverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van SQL Server 2012 kiezen voor hetopleidingstraject MCSE: Data Platform. Kandidaten verantwoordelijk voor het ontwerp, deuitrol en het beheer van Business Intelligence oplossingen voor SQL Server 2012 kiezen voor hetMCSE: Business Intelligence traject.MCSE: Data PlatformVoor het behalen van de MCSE: Data Platform certificering moet een kandidaat eerst de MCSA:SQL Server 2012 certificering behalen. De eisen hiervoor zijn te vinden in het documentMicrosoft Certified Solutions Associate van Startel. Vervolgens moeten kandidaten deelnemenaan twee specifieke SQL Server 2012 Data Platform examens. www.startel.nl
  6. 6. Upgrade van MCITP naar MCSE: Data PlatformKandidaten met een actuele MCITP Database Developer of Database Administrator certificeringvoor SQL Server 2008 kunnen deelnemen aan een upgrade traject naar MCSE: Data Platform.Hiervoor dient de kandidaten 3 examens af te leggen. www.startel.nl
  7. 7. MCSE: Business IntelligenceKandidaten die oplossingen moeten ontwerpen, uitrollen en beheren voor het onstluiten vaninformatie ten behoeve van de organisatie kunnen deelnemen aan het opleidingstraject MCSE:Business Intelligence.Voor het behalen van de MCSE: Business Intelligence certificering moet een kandidaat eerst deMCSA: SQL Server 2012 certificering behalen. De eisen hiervoor zijn te vinden in het documentMicrosoft Certified Solutions Associate van Startel. Vervolgens moeten nog twee specifieke SQLServer 2012 BI examens succesvol worden afgelegd: www.startel.nl
  8. 8. Upgrade van MCITP naar MCSE: Business IntelligenceKandidaten met een actuele MCITP Database Developer of Database Administrator certificeringvoor SQL Server 2008 kunnen deelnemen aan een upgrade traject naar MCSE: BusinessIntelligence. Hiervoor dient de kandidaten 3 examens af te leggen. Voor vragen of aanvullende informatie over Microsoft trainingen en certificeringen kunt u contact opnemen met StarTel via telefoonnummer: 050 – 502 88 88 of via e-mail: info@startel.nl StarTel verzorgt meer dan 15 jaar Microsoft trainingen voor IT Pro’s en Developers. StarTel is Microsoft Gold Learning Partner. www.startel.nl

×