Soul Xpress, integraal uitdrukken van identiteit

1,322 views

Published on

Hoe laat je congruent zien wie je bent als organisatie? In je manier van communiceren, in beeld, in beleving, in gedrag? Het Soul Xpress model geeft handvatten.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soul Xpress, integraal uitdrukken van identiteit

 1. 1. SOUL PRESS Uitdrukken wie je bent ...
 2. 2. PROLOOG Een veranderende wereld… De uitdagingen van de toekomst kunnen we niet oplossen met de kennis van gisteren, ook niet door te volhar- den in wat we altijd al deden. Daarbij heeft marketing in zijn traditionele vorm zijn tijd gehad. ‘Future proof’ organisaties vertellen verhalen, hebben een sterke cultuur en weten vanuit hun kern verbinding te maken met hun interne en externe relaties. Dergelijke organisaties onderscheiden zich door herkenbare vitaliteit, kwaliteit en visie en bovenal door gedeelde collectieve kernwaarden en een consequent positieve reputatie. Duurzame organisaties beschikken dan ook over een corporate verhaal dat persoonlijkheid, positionering en perspectief uitdraagt, dat mensen raakt en uitdaagt en waar mensen deel van willen uitmaken. Uit verschillende bronnen, waaronder Good to Great van Collins & Porras, blijkt dat visionaire bedrijven zich onderscheiden door superieure realisatiekracht, het vermogen om ideeën te verwezenlijken vanuit een onderscheidende visie. Deze visie wordt niet alleen gecommuniceerd, maar is zichtbaar in dagelijks gedrag. Congruent zijn in communicatie en gedrag is de enige optie om duurzaam vertrouwen te winnen. Medewer- kers zijn immers in toenemende mate kenniswerkers die zelf keuzes maken en bepalen aan wie ze hun talent schenken. Daarnaast vragen belangengroepen om transparantie en het uitdragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tot slot worden ook afnemers van diensten en producten steeds mondiger en willen zij weten wat de persoonlijkheid en koers is van de organisatie. 02
 3. 3. PROBLEEM- EN BEHOEFTEVERKENNING Een veranderende organisatie… Wellicht herkent u zich in de schets op macroniveau uit de pro- Toekomstbestendig? loog en stelt u zich op bedrijfsniveau de vraag hoe future proof uw • Is uw positionering duidelijk genoeg? eigen organisatie eigenlijk is. Misschien beweegt uw organisatie • Welke strategische keuzes maakt u qua marketing, personeelsbeleid van interne naar externe oriëntatie, overweegt u herijking van uw en communicatie in relatie tot de veranderde wensen van uw stakeholders? positionering of zit u midden in een proces waarbij planning en • Wat doet uw organisatie om mvo tot vanzelfsprekendheid te maken? controle plaats maakt voor zelfsturing. Wellicht vraagt u zich af • Hoe sterk staat u in de wereld van morgen; hoe waarborgt u de continuïteit? hoe uw personeelsbeleid duurzamer ingericht kan worden, heeft u vragen over corporate governance of over de versterking van Image & Identity? de intrinsieke motivatie van uw management en teams. Wat uw • In hoeverre zijn uw imago en identiteit met elkaar in overeenstemming? vraag op gebied van organisatie of communicatie ook is, wij star- • Hoe verhouden zelfbeeld en externe beelden zich met elkaar? ten met een grondige probleem- en behoefteverkenning en leggen • Is er een verschil tussen uw huidige en uw gewenste identiteit? vanuit die basis de fundamenten voor een nieuw corporate elan • In hoeverre zijn uw kernwaarden voldoende diep geworteld in het dagelijkse voor uw organisatie. handelen van uw organisatie? Aantrekken, binden en boeien • Is er sprake van onrust onder uw medewerkers, bijvoorbeeld door fusie of reorganisatie? • Is er behoefte aan eenduidige visievertolking tijdens of na een fusietraject? • Is er behoefte aan vergroting van samenwerking, klant- of resultaatgerichtheid? • Kost het werven van geschikte nieuwe medewerkers veel energie? • Heeft u moeite om talentvolle mensen voor langere tijd aan u te binden? Kwaliteit en prestaties • In welke mate is iedereen overtuigd van de toegevoegde waarde van de organisatie? • Is de kwaliteit voldoende inzichtelijk en geborgd? • Wat doet u om de prestaties van uw mensen te optimaliseren? 03
 4. 4. CORPORATE IDENTITY Het antwoord op uw probleemstelling of behoefte begint bij het doorgronden van de identiteit van uw eigen organisatie. Door op zoek te gaan naar verbindende kernwaarden, naar de kerncompetenties en ambities en naar wat er speelt en leeft onder uw medewerkers, legt u de basis voor verdere ontwikkeling, verandering en verbetering van uw processen. Uw identiteit gaat ons aan het hart… Omdat we het dna van uw organisatie als uitgangspunt nemen, herkent u die energie van meet af aan in onze aanpak. Het resultaat is een beleving waarin uw medewerkers en klanten zich maar al te graag herkennen. 04
 5. 5. SOUL XPRESS UITDRUKKEN WIE JE BENT… SOUL XPRESS is een in eigen huis ontwikkeld model waarbij iden- titeit het middelpunt en vertrekpunt is voor ontwikkeling. Het mo- del is gestoeld op doeltreffende en efficiënte bundeling van visie, creativiteit en daadkracht. 05
 6. 6. SOUL XPRESS HET MODEL Met SOUL XPRESS start u van binnenuit en zorgt u ervoor dat uw identiteit op aansprekende wijze wordt verbeeld in metaforen en uiteindelijk wordt verwoord in een corporate story. Heeft uw organisatieverhaal het levenslicht gezien,dan is het zaak dit te gaan vertellen en uit te dragen in de vorm van een uitgebalanceerd communicatietraject. Tot slot worden uw identiteit en kernwaarden verankerd en zichtbaar gemaakt in voorbeeldgedrag. Dit leidt niet alleen tot versterking van de motivatie, maar ook weer tot een cyclus van hernieuwde communicatiekeuzes. Gezien het cyclische karakter van het SOUL XPRESS model, is er gedurende het gehele proces sprake van voortdurende feedback en dialoog. De hieruit verkregen inzichten leiden tot verdere aanscherping van de visie, strategie en communicatie. Kleurenpalet… De kleuren van SOUL XPRESS zijn afgeleid van het Spiral Dynamics model. Spiral Dyna- mics geeft inzicht in huidige en gewenste waardensystemen van de organisatie en geeft handreikingen voor strategie en communicatie. Door maximale afstemming te realiseren tussen werkelijke en visuele identiteit en tussen waarden en gedrag wordt de transparantie vergroot en ontstaat gerichte energie om de ambities van de organisatie gezamenlijk te Identiteit verwezenlijken. Onderzoeken Verwoorden/Verbeelden Communiceren Verankeren 06
 7. 7. BELEVING Het SOUL XPRESS model onderscheidt zich door de koppeling van ‘beleving’ en ‘belevingscommunicatie’ aan het gehele traject van verwoording tot verankering. Naast aspecten als impact en fun, werken belevingsmomenten, evenementen en live experiences als versnellers van processen. Ook zorgt beleving, met name in de fase van de verwoording, voor een krachtige verbeelding en extra gevoel, waardoor beleid- beslissers en strategen in staat zijn om een effectieve vertaalslag te maken van collectieve waarden naar een passende positionering en elan. Door de inzet van beleving legt u niet op wie u bent en welk gedrag daarbij hoort,maar maakt u de kernwaarden en strategie direct voelbaar. We zorgen voor belevingen die inspireren, en- thousiasmeren en motiveren. We maken van een belevenis een échte beleving, met een memorabel en transformerend karakter. Dankzij de belevingen komen waarden en strategie tot leven en inspireren individuen en teams elkaar. Intenties worden acties, zo- dat de gewenste cultuur zich als uitwaaierende cirkels verder kan verspreiden over de organisatie. 07
 8. 8. ONDERZOEKEN START VAN BINNENUIT Wilt u werken aan het imago van uw organisatie, dan begint u bij het hart van de zaak en onderzoekt u wat er onder belangengroepen leeft. De eerste stap in dit proces is het samenstellen van een ontwikkelteam, bestaande uit representatieve professionals uit uw organisatie. Een duurzaam en krachtig verhaal bouw je immers van binnenuit. Met behulp van diverse onderzoeks- en analyse instrumenten brengen we vervolgens bestaande beelden, drijfveren, opvattingen, kwaliteiten en aannames in kaart. Hiervoor hebben we enkele eigen scans ontwikkeld, maar maken we ook gebruik van de expertise van gespecialiseerde onderzoeks- bureaus. Afhankelijk van de behoefte kan onder andere worden gekozen voor een communicatie- of bele- vingsonderzoek, een scan verbindende waarden, een werkbelevingsonderzoek of motivatie onderzoek. De optelsom van deze bevindingen vormt de opmaat voor een nieuw verhaal. 08
 9. 9. ONDERZOEKEN BELEEF WAT ER LEEFT! In onze filosofie moeten beleidsmakers eerst zelf ervaren wat goed zit en wat beter kan qua interne organisatie en klantbenadering alvorens conclusies te trekken en richting te bepalen. Door te ach- terhalen wat energie kost en wat energie geeft, ontstaat een frisse kijk op de zaken en nieuwe inzichten voor het formuleren van een heldere visie en strategie.Met inzet van de kracht van bele- ving worden beleidsmakers en leden van het ontwikkelteam uitge- daagd om hun gedachten rond de huidige en gewenste identiteit en het gewenste imago kritisch met elkaar te spiegelen. 09
 10. 10. ONDERZOEKEN VERBINDENDE WAARDEN Na een periode van ontkerkelijking en ontzuiling brak een tijd aan gekenmerkt door individualisme en een zoektocht naar nieuw houvast. De laatste jaren ontwikkelt zich een behoefte aan verbinding, betekenisgeving en gemeenschappelijkheid, wat onder andere tot uiting komt in de vele sociale netwerken en communities. Wie de organisatie ‘future proof’ wil maken, creëert hernieuwde zingeving in de vorm van verbindende waarden en een herkenbare gemeenschappelijke taal. Aan de basis van dit proces staat een zorgvuldig samengesteld ontwikkelteam. 10
 11. 11. VERBEELDEN SPREKENDE METAFOREN Eén beeld zegt vaak net zoveel als duizend woorden. Zeker als het beeld een krachtige metafoor is voor een specifiek gevoel of specifieke waarde die je wilt overbrengen. Ook hier is laten beleven meer dan omschrijven. We gaan op zoek naar sprekende metaforen om de gedeelde kernwaarden levend te maken, zodat iedereen zich tijdens de be- leidsontwikkeling hiermee volledig kan identificeren en ze geheel eigen kan maken. De metaforen dienen bovendien ter inspiratie bij het ontwikkelen van de corporate story. 11
 12. 12. VERWOORDEN DE BOUWSTENEN Zodra de kernwaarden zijn komen bovendrijven of zijn opgepoetst, is het zaak om de ingrediënten te verza- melen waarmee de corporate story kan worden geschreven. Samen gaan we op zoek naar de bouwstenen, de trots, de mijlpalen en de helden, de kwaliteiten, de best practices uit het verleden en de ambities voor de toekomst. 12
 13. 13. VERWOORDEN DE CORPORATE STORY Het verhaal van de organisatie was er altijd al, maar verscholen in de diepte, nog onkenbaar. Wat eerst alleen onder de opper- vlakte leefde, wordt dankzij het gezamenlijke ontwikkelproces van SOUL XPRESS tastbaar en bewust. De corporate story wordt geschreven als een sfeertekst, een levendige kernboodschap, die compact verwoord wat de persoonlijkheid en positionering van de organisatie is. Omdat het verhaal van binnenuit komt, voelt dit als een tweede huid. En kan het als ijkpunt dienen voor de strategi- sche keuzes, de communicatie en de werving en ontwikkeling van medewerkers. Mettertijd wint het verhaal aan zeggingskracht als er uit de praktijk nieuwe hoofdstukken aan worden toegevoegd. 13
 14. 14. VERWOORDEN EN VERBEELDEN GEWENST GEDRAG Wie de corporate story ook in praktijk wil laten slagen, brengt wenselijk en passend gedrag voor de ambas- sadeurs van de organisatie in kaart. Een organisatie die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet, zal immers het vertrouwen winnen van alle stakeholders. En wanneer identiteit en imago samenvallen, zal de reputatie van de organisatie aan kracht winnen. Ook in deze fase speelt beleving een essentiële rol. Laten voelen en laten ervaren draagt ertoe bij dat kernwaarden in gedrag zichtbaar worden. 14
 15. 15. COMMUNICEREN DE KICK OFF Het verhaal van de organisatie wordt op verschillende manieren zichtbaar gemaakt. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is de huisstijl. Deze visuele identiteit wordt uiteindelijk ge- representeerd in het totaal aan communicatiemiddelen, waarmee de organisatie haar eigenheid uitdraagt. In een kick-off meeting wordt op feestelijke wijze invulling gege- ven aan het ‘big bang’ moment. Daarbij wordt uiteraard gezorgd voor maximale beleving en viering van de kernwaarden, zodat het niet alleen blijft bij het introductiemoment, maar de story elke dag wordt geleefd. 15
 16. 16. COMMUNICEREN DE DIALOOG Na de introductie van het nieuwe elan is het zaak om de corporate story door te vertalen in de praktijk en procedures. Hoe meer afstemming er wordt ervaren, des te meer het organisatieverhaal wordt herkend als authentiek. Alles draait daarbij om enthousiasmeren, inspireren en het creëren van een hechte interactieve community. Andermaal werken we met de kracht van beleving, onder andere door uitgekiende internal bran- ding trajecten, waarbij het organisatiemerk wordt gekoppeld aan eigenaarschap van medewerkers. 16
 17. 17. VERANKEREN BEST PRACTICES We verzamelen opnieuw de best practices vanuit de organisatie. Op motiverende wijze registreren en reflecteren we het wenselijke gedrag in relatie tot de kernwaarden en de corporate story. We delen kennis, kunde en vaardigheden tijdens trainingsessies en rollenspellen. We versterken zichtbaar gedrag en zorgen ervoor dat het verhaal in beweging blijft en zichzelf herschrijft. 17
 18. 18. METEN IS WETEN Om ervoor te zorgen dat u onderbouwde verantwoording af kunt leggen over de resultaten kunnen wij des- gewenst een wetenschappelijk verantwoorde meting laten verrichten van de effecten van onze interventies. Afhankelijk van de gewenste keuzes maken wij gebruik van kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmetho- den van erkende onderzoeksbureaus. 18
 19. 19. ONZE KRACHT Onze organisatie… • Combinatie van Visie + Creativiteit + Daadkracht • Doeltreffend en efficiënt Ons model… • Soul Xpress • Gebaseerd op geïntegreerde (multidisciplinaire) benadering • Modulair inzetbaar naar gelang de status van interne processen • Cyclische aanpak i.p.v. momentopname Onze toegevoegde waarde… • De tastbare en voelbare kracht van beleving • Transformerende belevingen als versnellers en versterkers van processen 19
 20. 20. ONZE KERNBELOFTE Onze beloftes op een rijtje… • Vergroting van gezamenlijk ervaren identiteit en onderlinge verbinding • Verbetering van communicatie en samenwerking tussen medewerkers • Vergroting van betrokkenheid en samenhang tussen organisatiedoelen en individuele doelen • Meer duidelijkheid over de kern en koers van de organisatie • Meer regie over de toekomst van de organisatie • Verbetering van interne relaties en externe reputatie 20
 21. 21. OVER ONS Drs. Raymond Godding Studeerde Taalwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg van 1981 tot 1986. Vanaf 1990 eigenaar van Godding & Co corporate communi- catie BV. Aanvankelijk focus op marketing; daarna op corporate story. Aandachtsgebieden zijn organisatiecultuur, arbeidsmarkt en profilering vanuit kernwaarden. Geboeid door de relatie tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Naast concept en copy bekwaam in consultancy, procesbegeleiding, planvorming en advies. Godding & Co Godding & Co wil met integrale communicatie een bijdrage leveren aan de reputatieversterking van organisaties in profit en non-profit. In dialoog met sleutelfiguren inventariseren we gedeelde waarden, kwaliteiten en ambities, die als basis dienen voor een onderscheidend en gedragen organi- satieverhaal. Het verhaal voorzien we van passende metaforen, waardoor inhoud en vorm elkaar versterken en eigenheid en uitstraling nadrukkelijk op elkaar aansluiten. Deze aanpak leent zich o.a. voor profileringstrajecten, visie-ontwikkeling, corporate communicatie, interne veranderprocessen en employer branding. Planet Event Planet Event bedenkt en realiseert creatieve eventconcepten. Unieke belevingen waarmee we onze opdrachtgevers helpen om duurzame relaties te bouwen en te onderhouden met zowel interne als externe doelgroepen. Door het creeëren van belevingen maken we de doelgroepen ontvankelijk voor de kernwaarden en/of (strategische) boodschap, die worden overgebracht in een mix van traditionele, interactieve en live communicatiemiddelen. Visie & Strategie (drs. R. Godding) Verwoorden & Verbeelden (Godding & Co) Beleven & Verbeelden (Planet Event) EVENEMENTEN & BELEVINGS CO MMUNIC AT IE Bredaseweg 86 Gieterijstraat 8 5038 NH Tilburg 4814 DA Breda 013-518 6158 076-5246620 info@godding-co.nl info@planetevent.nl www.godding-co.nl www.planetevent.nl Planet Event is lid van Independent Dutch Eventmarketing Association en partner van MVO Nederland.

×