Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RFSC introduction in Dutch

597 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RFSC introduction in Dutch

 1. 1. Reference Framework forSustainable Cities (RFSC)1Referentie Kader Duurzame Steden(RKDS)
 2. 2. 2
 3. 3. Referentie Kader Duurzame Steden (RKDS)LOGIN3
 4. 4. Wat is het RFSC?4Wat is het RFSC?
 5. 5. Een instrumentenkoffer voor steden• een interactief webinstrument• om de dialoog over duurzame en integralestedelijke ontwikkeling te faciliteren5– in steden– tussen steden– met lokale stakeholders– tussen de sectoren– op verschillende politieke niveaus (lokaal, regionaal,nationaal, Europees)– op verschillende en tussen verschillende governanceniveaus
 6. 6. De inhoud van het instrument6De inhoud van het instrument
 7. 7. De drie hoofdonderdelen in het RKDS7
 8. 8. Profiel van uw stadNetwerken – ervaringen delenDeel ervaringen en leer van andere steden:− beschrijf je stad met enkele eenvoudige kenmerken− voeg documenten en foto;s toe, gebruik bestaande documenten8− voeg documenten en foto;s toe, gebruik bestaande documenten− vertel wat nuttig en leerzaam is voor andere steden om uitwisselingenen leren te stimuleren− zoekmachine om andere steden te vinden om het uitwisselen en lerenvan elkaar te starten− overzicht van steden en instituties waar u contact mee kunt opnemen− catalogus van voorbeelden (showcases) waar u van kunt leren
 9. 9. Drie evaluatiehulpmiddelenChecklist om een duurzame stedelijkeontwikkelstrategie te ontwikkelen of teevalueren9evaluerenControleren en evalueren of een strategie ofproject in voldoende mate integraal isEen monitorsysteem ontwikkelen om eenstrategie of project te evaluerenKies het hulpmiddel dat past bij uw behoeften!
 10. 10. Hulpmiddel 1: Ontwikkel een strategie of projectEen checklist die gebruikt kan worden om een duurzame enintegrale stedelijke ontwikkelingsstrategie te ontwikkelen… in lijn met:10… in lijn met:− de prioriteiten van de stad− Europese doelstellingen enprincipes− algemene (25) en meergedetailleerde doelen
 11. 11. Hulpmiddel 2: Check of de aanpak (voldoende) integraal isControleer of evalueer op kwalitatieve wijze of een stedelijkestrategie of een stedelijk project (voldoende) integraal is− met een checklist van vragen11− met een checklist van vragen− gebaseerd op een visie over deEuropese duurzame stad− stimuleer discussies en uitwisseling vanvisies en inzichten− zijn er positieve of negatieve gevolgen?− zijn er trade-offs in de doelen?− visualiseer de resultaten
 12. 12. Hulpmiddel 3: Bouw een monitorsysteemHulpmiddel om de voortgang in de tijd te volgen– 33 aanbevolen sleutelindicatoren(bijvoorbeeld EU 2020)– enkele streefwaarden12– enkele streefwaarden– een brede collectie van anderenuttige indicatoren in een‘bibliotheek’– gedetailleerde uitleg van alleindicatoren in de bibliotheek– mogelijkheid om eigenindicatoren toe te voegen– output als een eenvoudigspreadsheet
 13. 13. Het “hart” van de 3 evaluatiehulpmiddelen25 doelstellingen van duurzame stedelijke ontwikkeling• aansluitend bij Europese doelstellingen en principes• geïnspireerd door de praktijk van ± 200 Europese steden13• geïnspireerd door de praktijk van ± 200 Europese steden• gegroepeerd in de vier pijlers van duurzaamheid– economie– sociaal– milieu– bestuur• elke doelstelling onderverdeeld in enkele subdoelstellingenom de uitwisseling van inzichten verder te stimuleren
 14. 14. Wat zijn de voordelen van het RKDS?14Wat zijn de voordelen van het RKDS?
 15. 15. Betere communicatie• over duurzame en integrale strategieën en projecten• binnen en tussen verschillende groepen– technische afdelingen binnen de gemeente– wethouders, Raadscommissies en Raadsleden15– wethouders, Raadscommissies en Raadsleden– planners, beleidsmedewerkers en experts– burgers, maatschappelijke organisaties, stakeholders– op verschillende politieke en multi governance niveaus (lokaal,regionaal, nationaal, Europees)• door middel van het duidelijk maken en illustreren van hetproces van besluitvorming– vergelijk de resultaten van verschillende alternatieven– verbeter de afstemming– geef de argumenten voor de gemakte keuzes
 16. 16. Betere resultaten• maak stedelijke strategieën en projecten meer duurzaam• bevorder integraal denken en integrale aanpakken– vergroot het bewustzijn over mogelijke synergie– waarschuwing van mogelijke omissies en conflicten16– waarschuwing van mogelijke omissies en conflicten– kostenbesparingen op de lange termijn• stel de resultaten vast die in de tijd worden bereikt– stel de noodzaak van aanpassingen vast• versterk de know-how en capaciteit in stedelijk management– stapsgewijs leren met nadruk op het proces– nuttige voorbeelden en showcases van andere steden– wissel met soortgenoten uit en leer van elkaar
 17. 17. Achtergrond van het RKDS17Achtergrond van het RKDS
 18. 18. Achtergrond en politieke contextBeslissingen van de EU Ministers van stedelijke ontwikkeling• Leipzig Charter on Sustainable European Cities (2007)– bevorderen van de integrale aanpak– met speciale aandacht voor de achtergebleven wijken18– met speciale aandacht voor de achtergebleven wijken• Marseille Statement (2008)– ontwikkel een gereedschapskist voor steden om het Leipzig Charterte kunnen implementeren– Frankrijk heeft het “Referentie Kader ” geïnitieerd• Toledo Declaration (2010)– prototype van het RKDS– test het RKDS bij een grote groep van 66 steden• Poznan (2011)– verbeter en verspreidt het onder Europese steden
 19. 19. Een gezamenlijk Europees initiatief• Netwerken van lokale overheden (CEMR, Eurocities, ICLEI)• De EU lidstaten• Europese Commissie (DG Regional and Urban Policy)• Multi-level aansturing en aanpak19Multi-level aansturing en aanpak– Urban Development Group (politiek monitoring comité)– Lidstaten en Instituties groep (MSI groep)– Nationale Ondersteuningsgroepen– Management Team (gedeeld voorzitterschap: Frankrijk, DG Regional and UrbanPolicy, de drie voorzitters van de EU (oud, lopend, komend))• Kennis en ondersteuning– CSTB (technische expertise, webmaster)– Nationale Ondersteuningsgroepen– Platform31, ICLEI en CEMR (RFSC secretariaat, informatie, training)
 20. 20. Een gezamenlijk en gedeeld Europees platformGeen evaluatie of beoordeling van stedenmaar kritische zelfevaluatie door steden en weloverwogenbesluitvormingGeen standaardisatie van stedelijke ontwikkelingmaar het creëren van een plek en hulpmiddel voor debat20maar het creëren van een plek en hulpmiddel voor debataan te passen aan de nationale context en de lokale situatieGeen meting en ranking van stedenMaar het vergelijken van verschillende aanpakken en resultatenGeen verplichting voor steden, geen voorwaarde voor financieringmaar steden die bijdragen aan gezamenlijke EuropesedoelstellingenGeen kosten voor steden, het is gratismaar e-learning, uitwisseling en versterken van capaciteit
 21. 21. Hoe te starten met het RKDS?21Hoe te starten met het RKDS?
 22. 22. Contact secretariaat• makkelijk grasduinen in RKDSinfo@rfsc.euToegang tot RFSC enRFSC-secretariaatrfsc.eu22Als bezoeker• makkelijk grasduinen in RKDS• alle hulpmiddelen en gebruiksaanwijzingenbeschikbaar• geen uitwisseling en netwerken• je werk wordt niet opgeslagen en bewaardAls RFSC-stad• delen, netwerken en leren• alle projecten zijn later beschikbaarvoor verdere ontwikkeling en evaluatie• allerlei vormen van ondersteuning vanhet RFSC/RKDS-secretariaat
 23. 23. Onze ondersteuning (info@rfsc.euor www.rfsc.eu)• helpdesk• demonstratie entraining materiaal perthema of hulpmiddel23thema of hulpmiddel• train-de-trainer module• hulpmiddelen om dedialoog te bevorderen• trainer didactiek• wij helpen groepensteden ter plekke

×