Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case study SNS Reaal

915 views

Published on

Case study van SNS Reaal over RES Workspace Manager

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Case study SNS Reaal

  1. 1. SNS Reaal NederlandSNS Reaal behoort tot de top 5 van Nederlands’ grootste banken. Met zo’n 9000medewerkers is SNS Reaal een van de grote bank-verzekeraars van Nederland;de gecentraliseerde IT afdeling heeft haar handen vol aan werkplekbeheer.De strategie van SNS Reaal benadrukt PQR, Platinum partner van RESzelfredzaamheid van klanten en Software en al jaren een trustedlaagdrempeligheid; steeds meer diensten advisor voor SNS Reaal, voerde samenworden online aangeboden en in de met ons een onderzoek uit naar denieuw te openen SNS ‘winkels’ staan beste aanpak en adviseerde ons depc’s met touchscreens klaar voor de user workspace delivery oplossingbezoekers. Voor advies kunnen SNS van RES Workspace Manager. Eenklanten rekenen op de medewerkers in testomgeving werd al snel opgezet ende winkels, plus een uitgebreid netwerk de ervaringen waren direct positief.”van adviseurs die door het land reizen.Wat vroeger het kantoor was, wordt nu Uitbreiding: Het Nieuwe Werken thuiswerken enorm aan het groeien is.”samengevat in de laptop van de adviseur.IT moet dit alles mogelijk maken en zet voor heel SNS Reaal Tegelijkertijd met ‘Tooling Advies’, Beheervoordelen:daarvoor RES Workspace Manager in. het IT project rondom de mobiele “RES Workspace Manager is intuïtief en adviseurs, stond ook ‘Het Nieuwe dus makkelijk onder de knie te krijgen.Het project en de eisen Werken’ op de prioriteitenlijst van IT. Straks kunnen we toe met 2 beheerdersJan van Kooten, hoofd van de afdeling SNS Reaal stimuleert niet alleen de minder voor het werkplekbeheer vanWerkplekservices, vertelt hoe IT hand adviseurs om flexibel te zijn, maar heel SNS Reaal. We nemen daarnaastin hand gaat met de strategie van SNS alle medewerkers. Het project @ heel veel risico weg, want ingewikkeldeReaal. “Begin 2009 was de tijd rijp om Home profiteerde van de ervaring die scripts zijn verbonden aan de mensente investeren in nieuwe technologie opgedaan werd in de testen met RES die ze ooit gemaakt hebben. En als dieom mobiel werken waar te maken. Het Workspace Manager. Het gevolg is dat mensen er niet meer zijn, worden deproject was immers cruciaal voor het de bestaande ‘workspace’ nu vervangen scripts nutteloos,” aldus Van Kooten.doorvoeren van de bedrijfsstrategie. wordt door RES Workspace Manager.Van 2002 tot en met 2005 hadden wijals IT al geïnvesteerd in het bouwen ROI en kostenbesparing:van onze eigen ‘workspace’, met name De voordelen van Van Kooten: “We besparen enorm veeldoor middel van scripts. Maar het werd RES Workspace Manager op hardware, omdat we de capaciteitsteeds ingewikkelder om veiligheid van Van Kooten vertelt met gepaste trots welk van onze Citrix XenApp servers veel betergegevens te garanderen; een absolute verschil RES Workspace Manager maakt kunnen benutten. Performance Manager in de organisatie en welke rol het speelt in in RES Workspace Manager zorgt “randvoorwaarde voor ons om succesvolte zijn. Adviseurs Het Nieuwe Werken. hiervoor, maar ook de manier waarop wedie met hun laptop RES Workspace Manager “Straks, als we onze met RES Workspace Manager de userdoor het land is intuïtief en dus makkelijk onder ‘oude’ omgeving workspace aanbieden maakt ons veelreizen moeten volledig kunnen efficiënter. We kunnen nu namelijk éénaltijd toegang de knie te krijgen. Straks kunnen uitfaseren, gaat RES server gebruiken om meerdere groepenkunnen krijgen tot we toe met 2 beheerders minder Workspace Manager medewerkers – die specifieke eisenapplicaties, data ons veel kosten- en hebben – te bedienen. Voorheen hadden voor het werkplekbeheer van beheervoordelen ”en instellingen die we bijvoorbeeld een aparte omgevingze gewend zijn, heel SNS Reaal. opleveren. Ook aan voor de intermediairs, om veiligheid vanmaar wèl te allen de medewerkerskant gegevens te kunnen waarborgen. Binnen – Jan van Kooten, Hoofd afdeling Werkplekservicestijde gecontroleerd hebben wij de eerste RES Workspace Manager kunnen we uiten passend –spontane- reacties al één pool van workspace componentenbinnen de veiligheidsregels. Met onze binnen. En dat is bijzonder, want meestal (data, applicaties, settings) verschillendebestaande oplossing konden wij alleen hoor je mensen pas over IT als er wat te workspaces samenstellen. Het ‘allesmaar ‘alles of niets’ aanbieden: òf je klagen valt. De adviseurs zijn dik tevreden of niets’ principe is voorgoed voorbij.”kreeg toegang tot de hele omgeving, òf met de service die wij nu leveren. Snelheid speelt ook een rol als het gaatje werd totaal beperkt. De flexibiliteit Aanlogtijden zijn verkort en omdat wij nu om besparingen: “De scripts die nu plaatsdie we van de adviseurs verwachtten veel meer op details kunnen controleren, maken voor RES Workspace Manager,konden we dus zelf niet faciliteren. bieden we ze veel meer vrijheid dan zorgden ervoor dat het soms wel 5 of voorheen. Verder zien we dat het 6 minuten duurde om je werkomgevingSNS Reaal v 1.0-12/27/10 Page 1
  2. 2. op je pc te laten verschijnen. Hoe groter Support: De toekomsthet script, hoe trager de pc. We brengen Van Kooten is zeer te spreken over Jan van Kooten gaat met een goeddat nu terug naar een halve minuut. We RES Software support. “Tijdens de gevoel de toekomst in: “RES Workspaceworden dus een stuk productiever.” implementatie werd er hard gewerkt om Manager stelt ons in staat om zelf extra functionaliteit in te bouwen die sneller veranderingen door te voeren,Beveiliging: voor ons belangrijk is. Dat is veel meer zonder dat er scripts of consultantsHet allergrootste voordeel van RES dan je van een support afdeling mag aan te pas komen.” De uitdagingWorkspace Manager is de security. Wij verwachten. Zo vroegen wij om een extra voor de komende maanden is omkunnen op alle niveaus veiligheidsregels controlemogelijkheid op USB sticks: wij alle medewerkers door middel vaninstellen waardoor we meer grip hebben willen alléén die USB sticks toelaten die RES Workspace Manager in staat teop de omgeving en hoe die gebruikt wordt. we zelf als veilig hebben aangemerkt. stellen mobiel en flexibel te zijn. SNSDit is voor mij de voornaamste reden om Door product & vendor ID toe te voegen Reaal kan dan de bestaande omgevingRES Workspace Manager aan te raden bij aan de identificatie functie gaat dat nu helemaal uitfaseren en daadwerkelijkcollega organisaties: beveiliging is key.” heel makkelijk. Verder zijn ze erg snel met van de totaalvoordelen profiteren. reageren als er problemen optreden.”Over RES SoftwareRES Software, leider op het gebied van dynamische desktop-oplossingen, is de drijvende kracht achter de transformatie die organisatiesdoorvoeren in de manier waarop zij hun desktop-infrastructuur beheren, onderhouden en de kosten verlagen. De gepatenteerde enbekroonde producten van RES Software stellen IT-professionals in staat om veilige, gepersonaliseerde en compliant desktops televeren en beheren die onafhankelijk zijn van de onderliggende IT-infrastructuur. Hierdoor maakt het niet uit of er gebruik gemaaktwordt van thin clients, virtuele desktops, fysieke desktops of server-based computing-omgevingen. RES Software ondersteunt klanten,van MKB tot multinationals, bij het reduceren van de desktop-complexiteit en het realiseren van de wensen op het vlak van dynamischwerken, waarbij medewerkers on-demand toegang moeten hebben tot hun persoonlijke workspaces. Voor meer informatie, volgupdates op Twitter @RESSoftware_NL en bezoek www.ressoftware.com.SNS Reaal v 1.0-12/27/10 Page 2

×