Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Refless da te ceo svet razume

682 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Refless da te ceo svet razume

 1. 1. TEMPUS REFLESS: Lektorati srpskog jezika u svetu Autori Sonja Hornjak, Sandra Buljanović, Danijela Đorđević, Maja Stevanović, Jasmina Nikolić, Jelena Gledić
 2. 2. Uvod        Značajan elemenat u procesu širenja jezika i kulture jednog naroda ,,Prozor u svet’’ Bogata istorija lektorata srpskohrvatskog jezika SFRJ - stotine lektorata po celom svetu Raspad SFRJ Izmenjena slika lektorata Istraživanje o lektoratima u okviru REFLESSa
 3. 3. Istraživanje  Predmet: ispitivanje trenutnog stanja lektorata srpskog jezika u svetu  Cilj: dobijanje aktuelnih informacija, sačinjavanje spiska lektorata, sagledavanje statusa srpskog jezika u svetu i apelovanje na neophodnost delovanja u smislu očuvanja i unapređivanja lektorata  Metodologija: podatke smo sakuplili tako što smo ponaosob kontaktirali lektore preko i-mejl adresa. Instrument koji smo koristili bio je upitnik otvorenog tipa.  Korisna je bila i Facebook grupa koja okuplja lektore: https://www.facebook.com/groups/183267915097088/ 
 4. 4. Pitanja: 1. naziv institucije 2. naziv predmeta 3. broj poena 4. koliko godina se izučava 5. ko je nadležan 6. broj studenata 7. kratak opis plana i programa 
 5. 5. Problemi  Ko je nadležan? Republički zavod za međunarodnu naučnu, kulturnu, tehničku i prosvetnu saradnju do raspada SFRJ → Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo prosvete?  Koji su kriterijumi za izbor lektora?  Osnov angažovanja: Periodični program kulturne i prosvetne saradnje Sporazum o saradnji između dva univerziteta Sporazum o saradnji između dva fakulteta   1. 2. 3.
 6. 6. Trenutna situacija  ukidanje lektorata uzroci: 1. smanjeno interesovanje studenata 2. ekonomska kriza 3. problem nadležnosti 4. nemogućnost stupanja u kontakt 
 7. 7. Zaključak   Značaj srpskih lektorata je ogroman ne samo za naš jezik i kulturu, već i za samu državu, politiku i ekonomiju Neophodno:  Utvrditi koji je nadležni organ  Definisati jezičku politiku  Napraviti strategije za očuvanje postojećih i revitalizaciju ugašenih lektorata Naši profesori i lektori su kao diplomate, koji strance upoznaju sa našim jezikom, kulturom i običajima. Kada u inostranstvu imamo stranog studenta koji govori srpski jezik, mi zapravo imamo jednog prijatelja više koji nas voli i predstavlja celom svetu Ivana Nikolić, NBS Vesti online, 22.11.2010.
 8. 8. TEMPUS REFLESS: Nastava stranih jezika struke i nauke na nefilološkim fakultetima u Srbiji Autori Danijela Đorđević, Sandra Buljanović, Sonja Hornjak, Maja Stevanović, Jasmina Nikolić, Jelena Gledić, Jasmina Dražić, Jasna Vidić, Milan Milanović, Mirna Radin-Sabadoš, Vladimir Jovanović, Nina Polovina, Sabina Zejmelagić, Tanja Dinić
 9. 9. Uvod    Strani stručni jezik  definicija  specijalizovana stručna oblast  posebna vrsta diskursa  leksika  pragmatička upotreba Pregled položaja stranih jezika  Ignjačević (2009, 2011)  1992/1993. – 100% zastupljenost  2005/2006. – 40% (engleski jezik)  2010/2011. – 50% (engleski jezik) Metodologija: upitnik, uzorak, anketiranje
 10. 10. Rezultati i diskusija  Strani jezici na ispitivanim nefilološkim fakultetima
 11. 11. Rezultati i diskusija  Anketirani univerziteti
 12. 12. Rezultati i diskusija  Da li na fakultetu postoji katedra za strane jezike  Nivoi studija na kojima se predaje   Osnovne – svuda Master i doktorske studije – 43%, odnosno 7%
 13. 13. Rezultati i diskusija  Obavezan ili izborni predmet
 14. 14. Rezultati i diskusija  Nedeljni fond Minimalni broj časova Maksimalni broj časova
 15. 15. Rezultati i diskusija  Broj semestar Minimalni broj semestara Maksimalni broj semestara
 16. 16. Rezultati i diskusija  Broj ESPB Minimalni broj ESPB Maksimalni broj ESPB
 17. 17. Rezultati i diskusija  Poznavanje ZEO
 18. 18. Predlozi za reformu  Predlozi za reformisanje
 19. 19. Predlozi za reformu         promeniti fond časova, odnosno uvesti veći broj časova izučavati strani jezik na svim nivoima studija studentima omogućiti izbor većeg broja jezika istaći ravnopravan značaj stranog jezika u odnosu na predmete struke povećati broj nastavnika da bi se radilo u manjim grupama uvesti CLIL (content and language integrated learning) odrediti nivoe jezika po ZEO koristiti komunikativni pristup u nastavi
 20. 20. Predlozi za reformu        uvesti praksu ohrabrivati mobilnost raditi radove na stranom jeziku, posebno na višim nivoima studija ujednačiti grupe po nivou znanja, odnosno uvesti ulazne testove uvesti stalno usavršavanje nastavnika koristiti savremenu opremu za učenje jezika u toku I i II godine studija izučavati „opšti“ jezik, pa tek kasnije jezik struke, i to obavezno i na master i doktorskim studijama
 21. 21. HVALA NA PAŽNJI 

×