Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MCIT srpski

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

MCIT srpski

  1. 1. Kulture u dijalogu 26-29.septembar 2012. TEMPUS REFLESS: Program master studija iz konferencijskog prevođenja (MCIT) Ivana Trbojević, Jasmina Nikolić, Jelena Gledić Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  2. 2. Okolnosti za nastanak projekta Na univerzitetima u Srbiji postoji duga tradicija obrazovanja stručnjaka/profesionalaca u oblasti istraživanja jezika, nastave jezika, književnosti i književne teorije MEĐUTIM, do sada nije poklanjano dovoljno pažnje sistematskom obrazovanju profesionalnih prevodilaca i tumača U poslednjih par decenija, potreba za visoko stručnim i kvalifikovanim prevodiocima i tumačima stalno raste Srbija čini velike napore da zadovolji standarde Evropske unije i da uskladi svoje zakonodavstvo i zakone sa zakonom Unije (Aqui Communautaire) Ogroman zahtev posla (prevođenje Aqui-a, kao i bitno povećana potreba za konferencijskim prevodiocima) ne može da zadovolji zaista veoma aktivna, ali nedovoljna zajednica prevodilaca i tumača
  3. 3. Postojeći programi za obrazovanjestručnjaka Neki kursevi na nivou dodiplomskih studija:  teorija i tehnika prevođenja  prevodilačke tehnike i postupci  vežbe prevođenja neknjiževnog teksta  konsekutivno i simultano prevođenje – neke katedre Kursevi i master programi u inostranstvu Nekolicina komercijalnih kurseva na tržištu za koje ne postoji mogućnost transparentne kontrole kvaliteta
  4. 4. TEMPUS REFLESS project Moguće rešenje ovog problema – novi akademski MCIT, u okviru projekta TEMPUS REFLESS Ciljevi projekta :  Reforma sistema nastave stranih jezika u Srbiji na najširem nivou  Osnivanje i pokretanje akademskog studijskog programa (master nivo) za srpski kao strani jezik  Osnivanje i pokretanje akademskog studijskog programa (master nivo) za stručno i konferencijsko prevođenje (MCIT) TEMPUS IV generacija projakta , 2010-2013 18 partnera u projektu – univerziteti, institucije vlade, privredne komore www.refless.rs
  5. 5. MCIT – osnovne informacije Zajednička diploma (joint degree) 5 evropskih i srpskih univerziteta Dvogodišnji program studija 120 ESPB:  Godina I : zajednički teorijski i opšti predmeti (unapređenje jezičkih komepetencija, uvod u teoriju i praksu pismenog i usmenog prevođenja- tumačenja )  Godina II : 3 modula,po polaganju kvalifikacionog ispita za godinu II  Pismeno prevođenje stručnog teksta  Audio-vizuelano prevođenje  Konferencijsko prevođenje (tumačenje - konsekutivno i simultano) Jezici: Engleski / Francuski/ Nemački Praktičnu nastavu izvode profesionalci (prevodioci i konferencijski prevodioci) koji su neposredno anagažovani na tržištu Program je otvoren za kandidate iz Srbije, regiona (moguće i za kandidate iz UK)
  6. 6. MCIT – kandidati Na program se upisuje do 40 studenata, 15 za konferencijsko prevođenje (po položenom kvalifikacionom ispitu posle prve godine) Na MCIT mogu konkuristai diplomirani studenti akademskih studijan bilo koje struke, sa odličnim znanjem engleskog/ francuskog/ nemačkog Idealni kandidat za MCIT mora izvanredno poznavati dva od tri navedena jezika:  Jezik B (sa koga se prevodi na jezik A – srpski) na nivou C1 CEF  Drugi/a (dva) jezika (jezici C) na nivou koji nije ispod B2 CEF Neophodno je poznavanje kulture, tekućih političkih i ekonomskih događaja, kao i posedovanje određenih kognitivih spsobnosti, što se proverava na prijemnom ispitu i kvalifikacionom ispitu posle Godine I.
  7. 7. MCIT –curriculum
  8. 8. MCIT – mogućnosti za profesionalnu karijeru MCIT predstavlja odgovor na obrazovne potrebe stručnih i konferencijskih prevodilaca u Srbiji i regionu, kako kao profesionalaca na tržuštu prevođenja, tako i u obrazovanju budućih instruktora/nastavnika u ovoj oblasti MCIT je osmišljen i projektovan u skladu se vrhunskikm standardima EU u oblasti stručnog i konferencijskog prevođenja

×