ekonomista 2.0 - N.º 9 (eusk)

348 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ekonomista 2.0 - N.º 9 (eusk)

 1. 1. ekonomista 2.0 ABENDUAe 2012 TArTE BErriA - 09HipoTEkA BiTArTEkAriTzAko zErBiTzUA Merkataritza tituludunekin elkargoa JArDUNAlDiAETA BiTArTEkAriTzA lEgE BErriA Mugarik gabeko ekonoMista azterketen eMaitzakEkoNomisTAk BiHoTz HANDiko EkimENETAN Vitoria gasteiz, green capital delakoariburuzko bariazioak ETikA fiNANTzA europan egindako praktiken esperientziagAzTE EkoNomisTENTzAko EmplEgU-giDA personal branding Co-pArTNEr partehartzea gosasun proiektuan prAgA EHUN DorrEEN HiriA topaketak sArEA sorTUz
 2. 2. Aurkibidea gomendioak01 Elkargo Ekintzak .................................................................................................... 04 hipoteka bitartekaritzako zerbitzua 04 Merkataritza tituludunekin elkargoa 06 Jardunaldia eta bitartekaritza lege berria 10 ¡solicita un/a econoMista en prÁcticas! Mugarik gabeko ekonomista azterketen emaitzak 12 colegio Vasco de economistas, más información02 Atal Berezia .. ................. ........................................................................................ 09 ekonomistak bihotz handiko ekimenetan03 Komunitatea ................................................................................................................... 14 EKonomistAK lurrAldEA EtA hirigintzA 1. Vitoria gasteiz green capital delakoari buruzko bariazioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 KontAbilitAtEA 1. etika finantza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 EmplEo IMQ, Aseguradora Médica Oficial de 1. Europan egindako praktiken esperientzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2. gazte ekonomistentzako emplegu-gida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 anuncio Economistas dic 2012.indd 1 04/12/2012 18:15:43 mArKEting 1. personal branding Si eres… Economista por cuenta propia marka pertsonaleko Andres perez. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 Asesor/a fiscal Auditor/a de cuentas Administrador/a concursal Arbitro y mediador/a AKcion EmprEndEdorA …El Colegio Vasco de Economistas te presenta la mayor protección 1. co-partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 • Responsabilidad Civil Profesional EmErituAK • Responsabilidad Civil Explotación • Responsabilidad Civil Patronal • Responsabilidad Civil Locativa 1. parte hartzea gosasun proiektuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 • Daños a Expedientes Nuevo Seguro • Protección de Datos Personales de Responsabilidad Civil Profesional exclusivo para • Inhabilitación Profesional economistas colegiados/as • Infidelidad de Empleados • Defensa Civil y Fianzas04 Ekonomistak Munduan 30 • Inclusión de sociedades profesionales .......................................................................................... formadas por hasta 10 economistas. • Cobertura automática y gratuita para los nuevos Colegiados/as Ejercientes. praga, Ehun dorreen hiria • Y mucho más… Infórmate05 topaketak 2.0................................................................................................................. 32 902 157 874 colegios@aon.es www.aon.es06 sArEASortuz 34 Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M – 19857, Tomo 15321, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la clave J-107. Capacidad Financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley .............................................................. .............................................. 26/2006, de 17 de Julio. innobasque idazketa kontseilua zuzendaria: iñaki ramos garate. coordinador comunidad kontabilidad: gustavo bosquet rodriguez. Marketing komunitateko koordinatzailea: leire gandarias eiguren. coordinador comunidad akción emprendedora: Julen basagoiti azpitarte. enpleo komunitateko koordinatzailea: iluminada aparicio andrés. coordinador comunidad despachos profesionales: Miguel Ángel calle panceira. coordinador comunidad eméritos: alberto gonzález cenzano. coordinador comunidad economistas, territorio y urbanismo: iñaki Villanueva Muñoz. argitalpen koordinazioa: aintzane goikoetxea Markaida. Maquetación: init services. redacción: beatriz arraibi y susana diaz-agero. revista de economista 2.0, es una publicación editada por el colegio Vasco de economistas. rodríguez arias, 4 – 2o izda. 48008 bilbao tfns.: 94 415 26 33 - 415 26 44 fax: 94 415 89 87 Federico garcía lorca, 9 – bajo 20014 san sebastián tfno.: 943 01 14 96 fax: 943 45 47 11 san Vicente de paul, 3 – bajo 01001 Vitoria tfno.: 945 25 02 09 fax: 945 28 02 86 colegio@ekonomista.org El Colegio Vasco de Eonomistas no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta revista.
 3. 3. Editorialkanpora begirako leihoa...E konomista izateak gauza asko dakartza, besteak beste, egunero-egunero geure lanbidearekinbizi eta lanbide hori defendatu eta bultzatzeko ardura. Eskaintzen ditugun zerbitzuak garatueta hobetzeko, gure lana bideratu eta zentratzea.Bizi ditugun garai gogor eta zail hauetan, gure lanbideari egozten zaio horren ardura. Alabaina,kontrako egoeretan ere, garapena eta ongizatea iparrorratz izanik, helmuga berrien bila ariden lanbidea da gurea.Hori horrela izanik, lanbideak maila gorena lortu ote duen galdetzen diogu geure buruari; ala-baina, zer da gure maila gorena, edo gure kezka gorena? Ezin bestela izan, eta norbanakoaeta gizartea dira gure kezka nagusiak, biak ere balioztatzearen garrantzia ahantzi gabe. Horrekesan nahi du garapen profesional nahiz pertsonalean indarra jarri behar dugula.Eguneroko jarduna betetzeaz gain, inguruari begiratu nahi dion gizarte-lan handia egiten du-ten profesional eta pertsona handiak ditugu; gure jarduerak zentzurik izatekotan, testuinguruhorretan baino ez duelako izango.Bizi garen gizarteak arduratu egiten gaituenez, eta gizarte hori hobetzeko indarrak batzekoarazorik ez dugunez, egiten dakiguna eskaini, horretan sinetsi eta frogatu ere egiten dugu.gizartea aldatuz doa, eta berarekin batera gure premiak, asmoak eta, nola ez, gure proiektuakere bai.Horregatik, aldizkariaren zenbaki honetan “Bihotzeko ekimenak” sail berria jarri dugu abian.Bertan erakutsiko ditugu ekonomisten jarduera hobetzen duten proiektuak, aurrera egitea ga-larazten diguten alderdiak hobetu eta, gizarte atseginagoa, kooperatiboagoa eta, batez ere,gizakoiagoa lortzeko bidean elkartasuneko argia eskaintzen dutelako.horretan ari gara, eta horixe da gure kezka eta jarduna. www.ekonomista.org
 4. 4. Elkargo EkintzakEPTk kudEaTzEn duEn EuskoJaurlaritzaren hipoteka bitartekaritzako zerbitzua 4 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 5. 5. Elkargo EkintzakEPTk kudeatzen duen Eusko JaurlaritzarenhiPoTEka biTarTEkariTzako zErbiTzua2 012ko maiatzaren 2tik martxan jarri da ekintza ziren bertara. Horien helburua hauxe izan da: zer-profesionaleko txandaren barruan (EpT) Hipoteka bitzua aurkeztea, zerbitzu ematera doazenei jardu-Bitartekaritzako zerbitzu berri bat, publikoa eta teko jarraibideak eta orain arteko kasuen ezagutzadoakoa. Eusko Jaurlaritzako Justizia sailetik da- eta negoziaziorako tresna posibleak emanez, etator, akordio bat lortu baita sail horrekin, programa orain arteko esperientziak partekatzea, hasitakohori kudeatzeko. espedienteen arabera. maiatzetik hona 126 bitartekaritza espediente Helburu nagusia da hipotekaren ordainketari aurre egin tramitatu dira. kasuen %30ean kreditua berriro negoziatzea edo zorra berregituratzea lortu dugu, ezin dioten familiak etxetik kaleratu daitezen saihestea, eta baita kasuren batean ordainean ematea ere. familien gainzorpetzearen arazoari ekitea. Gainera, finantza kalitate prozeduretan bitartekari bezala jarduten duten profesionalen pertzepzioa ez da hain ona; erakundeen bitartekaritzaren bidez, kaltetuek daukaten zorra izan ere, alde batetik uste dute ez dutela emait- likidatzeko ahalik eta baldintzarik onenak bermatu nahi dira. za onak lortzeko aukera handirik, espedientearen muturreko egoeragatik. Bestalde, batzuetan fi-Horretarako, EpTko zerrendetako profesionalek, nantza erakundeak solaskide bat eskaintzen du ne-familiaren egoera ekonomikoa berrikusi eta gero, goziazioari ekiteko.dagokion finantza erakundearekin negoziazioa ha- Hala ere, profesionalek inplikazio-maila altuasiko dute. erakusten dute espedienteetan, eta ulertzen dutezerbitzu hori martxan jarrita, kaltetutako familiei egungo egoera ez dela onargarria. kasu hauetanarreta eta informazioa emango zaie eta dokumen- inplikatu beharra dago, kontuan izanda gure lanbi-tazioa jasoko da espedientea irekitzeko; espedien- deak eskaintzen dituen gaitasun eta ezagutzak.tea EpTko idazkaritza Teknikora bidaliko da, etaprozesua hasteko helburu horretarako sortutakozerrendako profesional bat izendatuko da. Era be-rean, gipuzkoa eta Araban dauden elkargokide-lokalen eskuragarritasuna zein den ere ikusiko da,familia eta profesionalen arteko bilerak egiteko(Bizkaian kontuen Azterlari zineginen institutuaarduratzen da –iCJC-).informazio eta prestakuntza arloko bi saio emandira hipoteka bitartekaritzari buruz. zerbitzuanalta emateko eskatu zuten ia 50 profesionalak joanhipoteka-bitartekaritzako espediente koadroak (azaroa) araba bizkaia gipuzkoa guztira hipoteka- bitartekaritza 28 47 51 126 biterkaritza hipotekario serbitzuari buruz argibide gehiago 5 Ekonomisten Euskal Elkargoa Elkargo Ekintzak
 6. 6. Elkargo EkintzakMErkaTariTzaTiTuLudunEkin ELkarGoa onartu da ekonomia eta enpresa administrazioaren arloan jarduten duten profesionalak korporazio berean batzen dituen legea ekonomisten euskal elkargoko presidente iñigo ocárizek azaldu du zer ekarri duen bat-egite prozesu luze eta pozgarri horrek Eus- kadiko ekonomistentzat. íñigo ocáriz Ekainaren 28an, Eusko legebiltzarrak onartu zuen Euskal Ekono- misten Elkargoaren eta merkataritza Tituludunen Elkargoaren Bat- ekonomisten euskal egite legea. elkargoko presidente6 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 7. 7. Elkargo Ekintzakzeintzuk izan dira hori gertatzeko aurrekariak?Elkargokideen kontseilu Nagusiko 2005eko hausnarketa bate-tik abiatu da dena; etorkizuneko ekonomisten elkargoen izaerariburuzkoa izan zen hausnarketa hori. orduan geneuzkan elementuenarabera, ekonomia eta enpresen administrazioaren munduarekinharremana duten profesional guztiak barne hartzen dituen egituraeta elkargo mota bat definitu genuen. laster jarriko zen martxanBolognako plana, eta elkargoetako egiturak egokitzeko, lehenengoeta behin atzetik zetorren gai bati heldu beharra zegoen; historikokikorporazio desberdinetan egondako baina Ekonomia arloan (batezere Enpresen Administrazioan) oso egiteko antzekoak dituzten bikolektibo profesional bateratzea; Ekonomistak eta merkataritza Ti-tuludunak.nolakoa izan da bat-egite prozesua eta horren gainean emandakourratsak?2011ko urrian, gorte Nagusietako lege proposamen baten bidez,merkataritza Tituludun eta Ekonomisten kontseilu Nagusiak batera-tu ziren. Bai Euskadiko merkataritza Tituludunen Elkargoetako ardu-radunek bai Ekonomistek, prozesu hori negoziatzeko Estatu mailansortu ziren batzordeetan aktiboki parte hartu dugu, eta uste dugueuskal elkargoetako ordezkariok izan garela aurrera egin dugun le-henengoak, lehenengo bat-egite hori lortzeko. Akordioa erabate-koa zen aspalditik, bi kolektiboen artean, eta egin duguna zera izanda: Eusko Jaurlaritzari eskatzea bat-egitea burutzeko.prozedura hori gasteizko ganberako alderdi politiko guztiek elka-rrekin aurkeztu zuten lege proposamen baten bidez egin zen. Ekai-naren 28an onartu zen legebiltzarrean eta ondoren Euskal HerrikoAldizkari ofizialean argitaratu zen.Hurrengo pausua zera izan zen: EEEko gobernu Batzordeek eta Eus-kadin dauden merkataritza Tituludunen hiru Elkargoek Araudi batonartzea, behin betiko bat-egitea egin arte EEEn izango zen jardute-ko moduari buruzko oinarriak ezartzeko.mugarri hori hauteskunde-prozesu baten eta EEEren bat egindakoorgano berrien sorkuntzaren araberakoa izango da. Une horretankorporazio bakar bat bezala hasiko gara lanean. Helburua zera da,arauz behar diren datak gorabehera, 2013ko ekitaldian, urtarrilaren1etik aurrera, aurrekontu bakar bat izatea eta guztiz bat eginda fun-tzionatzea.zer esan nahi du zehatz-mehatz bat-egiteak?konparazio bat eginda, etxe desberdinetan dauden profesionalaketxe berean bizitzen jartzea bezala da. Horrek esan nahi du merka-taritza Tituludunen Elkargoetan egon diren profesionalak, orain,Ekonomisten Euskal Elkargoa deritzon aterki horren azpian egongodirela.zer onura dakarkie lanbideari eta ekonomistei bat-egite horrek?Batez ere Administraziora begira ordezkaritza bakarra izatea. Bat-egitearen ondorioz, korporazio berrian pertsona gehiago gaude eta 7 Ekonomisten Euskal Elkargoa Elkargo Ekintzak
 8. 8. Elkargo Ekintzakgaitasun ekonomiko handiagoa dugu, zerbitzu gehiago eta hobeakeman ahal izateko, , sinergia garrantzitsuak lortuz. Azken finean,lehen baino eraginkorragoak izatea.Ekonomia eta Enpresen Administrazioaren arloko profesional guztiakelkargo berean edukitzea lortuko dugu, eta organo espezializatu ba-teratuak. Horrela, erakunde mailan askoz ere ordezkaritzan handia-goa dugu, arlo ekonomikoko bozeramaile bezala.zer esan nahi du estatu mailako horrelako ekimen batean lehenakizateak?EEEn merkataritza Tituludunekin lan egin dugu hainbat arlotan, pro-zesu guzti hori eman aurretik. Beste lurralde batzuetan ez dago he-men beti egon den harreman hori.lehenak izatea jarri genion helburu bezala geure buruari, uste ge-nuelako prozesu honek bi alde positibo zituela: gainerako elkargoeneredu izan eta aurretik egoteak geure irizpide adostuak izatekoaukera ematea.zein zailtasun mota aurkitu dituzue?Hasieran mesfidantzak sortu ziren, ekonomistak maila akademikodesberdinen pare jarriko zirelako ustea zabaldu baitzen. Baina horiez da horrela, eta une honetan dagoenaren moduko lege batek ereezingo luke hori egin. Egiten ari garena zera da: korporazio berarenbarruan titulazio akademiko desberdinak dituzten pertsonen elkar-bizitza bideratzea; ekonomia eta enpresen administrazio arloan lanegiten dugun profesionalona. Bakoitzak bere ezagutzak eta beremaila akademikoa ditu, eta ondorioz, titulazio bakoitzak ematendituen eskubideak. Unibertsitate arlokoa eta arlo profesionalekoadena bereizten dugu.Esan dezakegu EEE etorkizunerako prestatuta dagoela? zalantzarikgabe, etorkizunerako prest gaude. orain, gure jardueraren arloansortu daitezkeen graduatu berri eta etorkizuneko titulazioetarakolekua egongo den elkargo profesionala ere badago. lanbideak berejarraitasuna ziurtatzen du. Bolognarekin zabaltzen den ikasketaaukera oso zabala da. Ekonomiaren eta enpresen administrazioarenmunduarekin lotura bat duten egungo eta etorkizuneko profesiona-lak korporazio honen parte izatea nahi dugu. 8 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 9. 9. Atal Berezia atal EkonoMisTak bihoTz handiko BErr iA EkiMEnETan “ekonoMistak bihotz handiko ekiMenetan”,proiektuak leiho berri bat ireki nahi die denok par- te hartu, lagundu eta kolaboratu dezakegun gizarte proiektu horiei. Horrela, EEE zugandik oso hurbil dago, elkargokide guztion ekimenak babestuz; ez bakarrik aholkularitza eta enpresenak. Ekonomistak baliagarriak izan gaitezke ideia berri eta gizarte lanetan ere. GizarTEraTzE arLoko ProiEkTua boLunTario biLa dabiL bakuVa 1 proiEkTUA TUA 2 EkimENA sUsTATU DUEN ElkArgokiDEA JUAN gArTEiz- gogEAsCoA igUAiN 3 proiEkTUArEN AzAlpENA 4 zEr NAHi DU BAkUVAk?BAkUVA Bilboko irabazi asmorik gabeko gizArTE JArDUErA garrantzit-elkarte bat da. Helburua hauxe da: gizarte-bazter- su horrekin jarraitzeko, BAkUVAk boluntario kua-keria arriskuan dauden eta kolektibo babesgabee- lifikatuak behar ditu, matematika, fisika eta len-tako kide diren umeak gizarteratzea. Hezkuntza- goaia arloetan hezitzaile bezala jarduteko. DBHren, onarpenaren eta giza balioen bidez, elkarteak eta Batxilergoko ikasleei laguntza emateko da,printzipio batzuk oinarri hartuta garatzen lagunt- aukeran 17:00etatik 20:00etara bitarteko ordute-zen die, isolamendua eta eskola-porrota saihestuz. gian, gutxienez astean behin.Elkarte hori 2007ko otsailean sortu zen, eta lana Horregatik, saskibaloia, oinarrizko futbola, infor-Bilbo zaharrean garatzen du. 7 eta 12 urte bitar- matika, adin txikikoentzako jarduera akademikoteko umeei ematen die babesa, eta adin horretatik eta aisialdiko jardueretan lagundun ahi badiezu,gora ere harremana mantentzen du haiekin, aisial- bakuVa Elkartearekin jar zaitezke harremanetan,diko jardueren bidez. Jatorri ezberdinetako ikas- web orriaren bidez: http://www.bakuva.org/vo-leek jarduera horietaz gozatzen dute, kirolaren luntariadoedo ikasketen bidez besteekin harremanak eginezeta ikasiz. http://www.bakuva.org/ 9 Ekonomisten Euskal Elkargoa atal Berezia
 10. 10. Elkargo EkintzakJardunaldia eta bitartekaritza lege berria““bitartekari onakkonfiantza, enpatiaeta neutraltasunaerakutsi behar du”” carLos saGasTizabaL10 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 11. 11. Elkargo Ekintzakcarlos sagastizabal ekonomista eta kontu ikus- zaio arbitroari edo bitartekoari eta hark ebazpena eman edo proposatu egiten du. Bitartekaritzan,katzailea da, bitartekaritza arloan esperientziaduena bilboko Merkataritza ganberako arbitraje ordea, ez; hemen alderdiek erabakitzen dute nora-auzitegian. ino iritsi nahi duten eta zer akordio hartuko duten.1. zer da bitartekaritza? 5. ekonomista bat bizi al daiteke bitartekari la-gatazkak konpontzeko prozedura bat da, Europako netik bakarrik?beste herrialde batzuetan, Estatu Batuetan eta Beste herrialde batzuetan oso garatuta dago jar-Hego Afrikan duela 25 edo 30 urtetik erabiltzen duera hori, eta bizi daiteke. Hemen oso zaila dadena, garapen maila handiarekin. Egiaztatu ahal bitartekaritzan bakarrik jardutea, batez ere hasiizan denez, metodo egokia da gatazkak konpontze- berri gauden honetan. Hala ere, geure lana dako, eta orain Espainian ere aplikatzen hasita dago. jarduera hau garatzen ahalegintzea, bertatik bizi ahal izateko.2. zertan datza bitartekaritza? 2011ko irailean hasi ziren Euskadin lehenengoEkonomista, abokatu edo beste arlo bateko profe- bitartekaritzak egiten, merkataritza arloko epai-sional batek, bere teknikak, profesionaltasuna eta tegietatik bideratuta; harrezkero, 15-20 inguruegiten jakitea erabiliz, bi alderdi ados jartzen la- egingo ziren. ondo doa, erritmo egokian, bainaguntzean datza. mantentzen saiatu behar dugu, batez ere egunEz du konponbiderik bilatu behar, giro positiboa daukagun krisi ekonomikoaren testuinguru zai-sortzen lagundu baizik, eta bilera edo negoziazioa lean.gobernatzen jakin behar du, alderdi biak konturatudaitezen zeintzuk diren bakoitzaren benetako in- 6. zeintzuk dira bitartekariak izan behar dituenteresak. Beharrizan horiek identifikatu ondoren, “xarmak”?errazagoa izaten da konponbideak bilatzea, betie- Batez ere konfiantza sentsazioa eman behar duzu,re jarrera eraikitzailea eta positiboa hartuta, bes- ezinbestekoa da, eta enpatia izan behar duzu, jen-tea menderatzen saiatu gabe. deari arretaz entzuten jakin, esaten dizutena in-Horren helburua da epaitegiei gehiegizko zama teresatzen zaizula erakutsi eta ulertzen dituzulakentzea, prozedura bizkorragoa, azkarragoa eta sentiarazi.merkeagoa erabiliz. Bestalde, egoera korapilatsuak leuntzen saiatu behar da, neutrala izan; ezin duzu keinu txikiena-3. nolakoa da bitartekariaren figura? rekin ere alderdi baten alde zauden itxura eman,Bitartekaria goi mailako titulazioa duen profesio- funtsezkoa da hori. Eta gainera, argi utzi beharnala da, baldintza formal batzuk betetzen dituena; duzu hasieratik dena dela konfidentziala.horien artean dago prestakuntza, oraindik garatu Bertute horietako asko berezkoak dira, bainagabea, eta arauditik aterako dena. Niri dagokida- edozein pertsonak izan dezake jarrera hori, etanez, 2008an, hiru hilabeteko ikastaro trinkoa egin garatu egin daiteke prestakuntza egokiarekin etanuen Bilboko merkataritza ganberan, eta han hasi praktikarekin.nintzen bitartekaritzan sartzen, alderdiak adosjartzeko laguntzen duten teknika batzuk aplikatuz.lehenengo begiratuan oso itxura ona du, baina he-lburua lortzea ez da batere erraza.4. Figura hori merkataritza edo enpresa espa-rruan erabiltzen da bakarrik?Ekonomista naizen aldetik, nire kasuan bai; bainabitartekaritza asko ari da garatzen famili espa-rruan, eta hori beste mundu bat da: banaketak,zaintzak,…Enpresa esparruan beharbada errazagoa da bitar-tekaritza akordiora iristea, errazagoa baita en-presa batek helburua ikustea, hau da, alderdi biekabantaila ekonomikoa ateratzea. famili bitarteka-ritzan, ordea, dena da pertsonala, faktore ekono-mikoaz gain, beste batzuk daude.Arbitrajean eta kontziliazioan gatazka azaltzen +info CArlos sAgAsTizABAl-EN iNDAr iDEiAk 11 Ekonomisten Euskal Elkargoa Elkargo Ekintzak
 12. 12. Elkargo EkintzakEkonoMia JusTuaGo baTEranTz mugarik gabeko Ekonomistek eta Ekonomisten Euskal Elkargoak bultzatutako “ekonomistak ekonomia justuago baten alde” izeneko proie- ktuaren baitan, ekonomistek duten iritzia jakin nahi izan da, ekonomia justuago bat balioan jart- zeko orduan. izan ere, ekonomia justu bat erai- kitzea ez da bideragarria izango elkargokideen parte-hartzerik eta konpromisorik gabe. Elkar- gokide gehienek beharrezkotzat jotzen dute eko- nomiaren ikuspegi integralagoa, batez ere eredu ekonomikoaren faktore sozialak, etikoak eta in- gurumenari dagozkionak baloratuko dituena. ekonomista12 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 13. 13. Elkargo EkintzakekonoMisten %40k uste dute egungo ere- zorrotzagoak eskatzen dituzte.du ekonoMikoa Justuagoa izateko aldaketakegin behar direla. Ez daude ados ekonomiaren he- Bestalde, elkargokideen erdiek baino gehiagoklburu bakarra hazkundea izatearekin, ezta merka- uste dute ekonomisten irudia okerrera aldatu delatuari esku hartzerik gabe jarduten uztearekin ere. krisi ekonomikoaren ondorioz. Talde honek gizar-Ekonomiak pertsonen zerbitzura egon behar du eta tearen begiradapean ikusten du bere burua.solidaritate eta justizia sozialeko irizpideak man-tendu. Erabaki ekonomikoak hartzen dituzten eragileei dagokienez, uste dute bankuek, multinazionalekHala ere, elkargokideen %31k uste du ekonomiak eta komunikabideek baino protagonismo handia-hazkunde ekonomikoan oinarritu behar duela eta goa izan beharko luketela unibertsitateek, ikerke-merkatuari bere kabuz jarduten utzi behar zaiola. ta zentroek, ETEek, elkargoek, profesionalek etaHorien ustez, solidaritatea, genero berdintasuna gizarte mugimenduek.eta giza Eskubideen errespetua ez dira kontuanhartzen ekonomia egiten denean, eta elementu Elkargokideengan interesik handiena sortzen duenhoriek guztiak sartzeko, aldaketak egin behar di- gaia, alde handiarekin gainera, ekonomistak gi-rela. zartean duen eginkizuna da. Hona hemen interesa sortzen duten beste gai batzuk: sozialki ardurat-Azkenik, ekonomisten %29 pozik daude egungo suak diren inbertsioak, banka etikoa, giza garapenereduarekin. Horien ustez, ekonomiak lehiakorta- iraunkorra eta ekonomia soziala eta solidarioa.sunean eta hazkunde ekonomikoan oinarritu behardu, merkatuak modu eraginkorrean kudeatzen di- laburbilduz, elkargokide gehienek uste dute eko-tuelako baliabideak. nomiak ikuspegi integralagoa behar duela, ondorio sozialak, etikoak eta ingurumenari dagozkionaklaburbilduz, elkargokide gehienen kezka da eko- kontuan hartuko dituena. Era berean, uste dutenomia justuagoa eraikitzea. Elkargokideen es- gogoeta egin behar dela ekonomisten zereginaripektro zabal bat kezkatuta dago egungo sistema buruz, talde honen identitatea sozialki bidezkoakekonomikoaren ondorioekin, batez ere gizarte diren balio eta jardunbideen oinarrian berreraikit-arlokoekin, nagusi den enpresa ereduarekin eta zeko.kontsumoan eta hazkundean oinarritutako ere-duaren iraunkortasunarekin. Talde hau sendotu eta inplikatzeko lan-ildo zehatz bat jarri da abian; lan-ildo horretan, ekonomistekAberastasunaren banaketa eta justizia soziala dira krisiaren ondorioei buruz duten pertzepzioa jasoekonomistak gehien kezkatzen dituzten gaietako da, baita ekonomia berri baten paradigman inte-bi. Ekonomia egiterakoan, solidaritatea eta etika resgarriak iruditzen zaizkien eragileak eta gaiakgarrantzi gutxiagoko faktoreak dira. Aldiz, genero ere.berdintasuna, giza Eskubideen errespetua, herri-tarren interesak, gizarte-kohesioa eta klima al-daketa gehiago hartzen dira kontuan.Bestalde, %100ek dioenez, giza Eskubideen erres- aurreikusitako Jardueren arteanpetua gehiago hartu beharko litzateke kontuanerabaki ekonomikoak hartzerakoan. zine-forum bat egin zen (urrian), non “Shock-aren doktrina” proiektatuEgungo krisi ekonomikoari dagokionez, ekonomis-ten %82k uste du indarrean dagoen eredu ekono- baitzen; “Justizia fiskala, justiziamikoaren ondorioa dela. %50ek aitortzen du egun- soziala” jardunaldia; eta topaketago eredu ekonomikoari buruz zeukan iritzia aldatuegin dela krisiaren eraginez, eta ekonomia egiteko bat izenburu honekin: “Ekonomistenmodua aldatu beharra ikusten du, hazkunde txikia- arteko elkarrizketak eta gehiago,goa eta berdintasun handiagoa lortzeko. ekonomia justuago baterako”.Bestalde, politikari, nazioarteko erakunde eta, orohar, finantza sistemarekiko mesfidantza handia-goa nabari da. Elkargokide askok austeritate han-diagoa, gastuaren kontrola eta erregulazio neurri ikerketa osoa ikusi 13 Ekonomisten Euskal Elkargoa Elkargo Ekintzak
 14. 14. Komunitatea EconoMisTak, LurraLdEa ETa hiriGinTza vitoria gasteiz (“small is beautiful”) green CaPital delaKOari buruZKO bariaZiOaK lauren arrizabalaga ekonomista da. 70eko hamarkada amaie- ran gasteizen eraiki ziren etxebizitzei eta hirigintzari buruzko azterketa batzuk egin ditu. Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza plangintzako buru eta etxebizitzako zuzendari izan zen (1981- 87). 1988an, sarkis sA sortu zuen, gaur egun slk sarkis/la- gunketa taldea dena, eta bera da enpresa horren presidentea. bere ikonoak. “onerako, Ajuria Enea Bidetik francisco Vito- riara doan tartea, espazio magiko bat, proportzioen aldetik perfektua, oinezkoak du lehentasuna eta autoa bigarren mai- lakoa da. Txarrerako, Wellington Dukearen azken tartea. inon LaurEn arrizabaLaGa saEnz den tarterik desatseginena. Txarto egindakoaren adibide bat. onartu ezin den eredu bat”.green Capital-aren harira, shumacherren`small is dia eta ikuspegi berria ekarri zuen liburu hura,beautiful´(txikia ederra da) klasikoa berrirakurt- oso erreferente egokia da atzera begiratzeko etazen hasi naiz. ikusteko zer egin dugun, non gauden eta norantzEz dakit El CorrEok fororako eskatu dizkidan go- goazen, europarrak geuri begira ditugun honetan,goetak egiteko inspirazio bila joan naizen edo, harrokeriak galbidera eraman ez gaitzan eta gure70eko hamarkadan, ekonomista eta aitzindari ale- argi-ilunak ikus ditzagun.maniarrak ekologiaren arloan defendatzen zituenbalioak gogoratzeko izan den, baina hazkunde eko- Ez da ahaztu behar, zibilizazioaren hastapenetik,nomikoaz eta dituen mugez hark egindako haus- oso estu lotuta daudela ideiak, kultura, ohituraknarketak, ghandirengan inspiratuta asmatu zuen eta hirigintza moduak.meta-ekonomikoaren kontzeptua, labur esanda, Hortaz, fritz berpiztuko balitz, korrika etorrikogarai hartako ekonomista gazteongan hainbesteko litzateke gasteiz bisitatzera; izan ere, sarituaeragina izan zuen ikuspegi integral eta humanista izan denez, ‘polis’erako berak amesten zituen ba-hura, zibiltasunaren eta solidaritatearen ikuspegi lioen adierazgarri garbia izango litzateke 30 urtehura, gaur egun presente dago, eta nola gainera, beranduago: bizikide eta herrikide ikuspegia etanire herrian, Euskadiko hiriburuan. hazkuntza arduratsua. Hona iritsitakoan, ha- rro eramango nuke Erdi Aroko hirigunean zehar,saiakera hura, joan den mendean eragin han- erakutsiko nioke hiri-bilbea nola mantendu den, 14 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 15. 15. alportxa tankerako etxeen partzela-tipologia, gero pentsatu genuen Ekialdetik eta mendebalde-erakutsiko nizkioke Errenazimenduko jauregiak tik hazi behar genuela, eta Hegoa babestu; ez daeta, nola ez, katedrala. Doñana, baina ondo datorkigu mendiko bizikletazgure ardoak eta pintxoak goraipatu ondoren, ibiltzeko lasarterantz doazen pistetan, pneuma-Arkuetan behera joango ginateke eta olagibeli tiko zaharren artean, eta ez dakit nork botatzenburuz hitz egingo nioke, nola lotu zituen maisuki dituen, zeren hemen denok gara oso ekologistak.muinoa eta laua, hau da, hiria sortu zeneko men-dixka eta duela bi mendeko zabalgunea. Auzo berrietan saiatu egin gara, hiriari lotuago eraiki ditugu, eta etxebizitza asko egin ditugu, ar-segur aski miretsita geratuko litzateke Andre mari kitektoei gustatzen zaien arkitektura-mota horre-zuriko begiratokiekin eta, nola ez, senda ibilbi- takoak, eta babes ofizialekoak gainera; baina ezdearekin, hango jauregi eta florida eta prado par- dugu jakin gelditzen, eta orain ez dakigu zer eginkeekin, saenz de oizak eta bere belaunaldiko beste horrenbeste etxerekin, 70eko hamarkadan gertatuhainbat arkitekto eta hirigilek hain gustuko duten zitzaigun bezala.hirigune horrekin, proportzioak eta hiri-ikuspegiagizakiaren neurrikoak dituelako, eta ez autoaren Badakizu, fritz, “handia handiagatik” horren ido-neurrikoak. latrian ez erortzeko esanagatik, aspaldion nahastu samar gabiltza, eta gure agintariek kendu eta ipiniBien bitartean, ura aurrezteko plan integralaz hitz egiten dituzte musika jauregiak, kongresu jaure-egingo nioke, Eraztun berderantz goazela, hiri giak, autobus geltokiak eta ez dakit zenbat gauzafinkatua eta landa-eremuaren arteko elkargune gehiago, monopoly tragiko batean ari bagina be-pozgarri eta atsegin horretarantz. zala, hain garesti aterako ez balitz, entretenigarria ere izan litekeena.Ekipamendu sarea ere erakutsiko nioke, eta besteezerk baino gehiago horrek harrituko luke schu- kulturarekin ere oso kezkatuta gaude eta museoak,macher, aisia, denbora librea eta gizarte-integra- etxeak eta birmoldatutako jauregiak dauzkagu,zioaren ikuspegi idiliko horregatik, eta segur aski zuri hainbeste ardura zitzaizun espiritua lantze-harrituko litzateke gure udala zein aberatsa den ko, eta, esaten zenigun bezala, arlo ekonomikoaikusita. ere sakratu bihurtu behar ez denez, horretan, bai, horretan hitzez hitz jarraitu dizugu. Hainbesterai-Esango nioke garraio publikoaren eta bizikletaren no egin dizugu kasu, ezen komentu bat kultur etxeerabilera hazi egin direla, gure airearen kalitateaz bihurtu baitugu, eta erreserban utzi, behar dugu-hitz egingo nioke, klima-aldaketaren aurkako bo- nerako. Bihar-etzirako, zer esango dizut nik, zukrrokan egiten ari garenaz, hondakinak kudeatzeko zeuk ohartarazten gintuzun: “iragarpenei ez zaieplanaz, berak horren beharra susmatzen baitzuen kasu handirik egin behar, batez ere etorkizunarietorkizuneko hirietan, eta bera amestera ere iritsi buruzkoak badira”.ez zen proiektuekin txundituta geratuko litzateke:biomasa sustatzea, kogenerazioa edo ibilgailu ele- saiatuko gara, zeuk esaten zenuen bezala, “gurektrikoak. luxuak premia bihurtzeko tentalditik ihes egiten”; hala ere, zail ikusten dut, zeren eta ardura gabe-Hala ere, fritzek, bere kezka intelektualak eragin- ko zenbait politikarik darabilten obsesioa, “theda, galdera deserosoren bat egingo lidake seguru bigger”, “the better” hori, gizartean zabaltzen ariasko. baita drogak bezala, geureari ekin beharrean, txi- kiaren ederrari hain zuzen, eta konplexurik ez iza-Monopoly garesti bat ten horregatik.Esango lidake, adibidez, zergatik egin genuenhiri bat hain aparte, hain iparraldera, hain desa- zuhurtzia handiz ohartarazten zenuenez, «guztiznexionatua, errepidez eta ez kalez osatutako hiri kezkagarria da herrialde pobreak herrialde abe-bat, hain inpertsonala, bere liburua argitaratu zen ratsen produkzio eta kontsumo ereduetara makurt-unean bertan. zen direnean sortzen den mendekotasuna».Eta nik erantzungo nioke presagatik izan zela, pre- Beharbada, ataka honetatik irteteko larrita-miagatik, Actur (ekintza urgentea), eta norbait sunean, zeuk esaten zenuen bezala, ezin duguizateko gogoak goia hartu zigula, urtean %8an hauxe besterik pentsatu: «Bizitza, bizitza ekono-hazten ari ginen garaian. mikoa barne, iragarri ezinezkoa delako merezi du bizitzea».“geurean ekin behar dugu, txiki izatearen ederta-sunean, horregatik konplexurik izan gabe”. Nolanahi ere, fritz, espero dut gasteiz, nire herria, niri bezainbat gustatzea zuri ere. 15 Ekonomisten Euskal Elkargoa KoMUNiTATEA
 16. 16. Komunitatea KontAbilidAd ETika finanTza“Prestakuntza etikoa ustelkeriaren eta iruzurraren prebentziorako mekanismo gisa”” bizi garen sasoian oso sarritan izaten dugu ustelkeria eta iruzur kasuen berri. antza denez, etika faltak gure gizarteko hainbat sektoreri eragiten die, bereizketarik gabe: politikariak, analistak, bankariak, enpresariak, zuzendariak, eta horien artean, ekonomistak, jarduera profesionalaren hainbat arlotan. Eta geure buruari egiten dio- gun galdera hauxe da: nola da posible erakundeetako botere- gizarteak profesional lehiako- kargu altuenetara heldu diren rrak eskatzen ditu, aldaketei pertsonek horrela jokatzea? erantzun eta merkatuaren beha- pentsa genezake postu horie- rrizan berrietara egokitzeko gai tara heltzeak pertsonen morala direnak. Baina gainera, azter- kaltetzen duela. Baina ez dugu ketek erakusten duten bezala, arrazonamendu horrekin geratu gizarteak profesional arduratsu behar. Erantzunen bila ari gare- eta osoak eskatzen ditu, erakun- la, aurrea hartu behar dugu eta deetan iraunkortasun eta gizar- MArcELA ESPiNoSA kargu horietara heldu aurreko te erantzukizunaren arloko poli- etapetan arreta jarri: aurkitu tikak garatuko dituztenak. behar dugu noiz edo non huts egin duten erakundeetako ku- gauza batean ados egongo gara: deaketa, zuzendaritza eta lider- pertsonon hezkuntzan, morala- goa daramatenen etika faltaren ren lehenengo arduradunak fa- aurkako mekanismoek. miliak eta ikastetxeak dira. Eta 16 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 17. 17. testuinguru horretan barneratu behar dugu pert- teak balioetan oinarritutako prestakuntza integra-sonok lehenengoz, zer den arduraren, enpatiaren, la ematea. Unibertsitateetan hasi dira horren kon-egitekoaren, errespetuaren eta abarren zentzua. tzientzia hartzen, eta irakasle batzuek ausardiazseguruenez, hori izango da pertsona helduaren- hartu dute ikasleak entrenatzeko erronka, segurugan eragin handiena duen etapa, baina ez dugu aski etorkizunean izango dituzten interes-gatazkaahaztu behar pertsonen prestakuntza ez dela hor eta zalantzei aurre egiteko.amaitzen.Unibertsitatea arduratzen da profesionalak pres- Hala ere, ez da Unibertsitatea bere arduraren za-tatzeaz, eta merkatuari bermatzen dio laneratzen tiaren azterketa kritikoa egin behar duen bakarra.diren pertsonek badauzkatela gizarteak eskatzen pertsonaren hezkuntza ez da amaitzen unibertsita-dituen abilezia eta ahalmenak. te-ikasketak amaitzen direnean. ikasle horietako asko bere kideen jarduera arautzen duten erakundeUnibertsitatearen egitekoa gizartea heztea da profesionalen parte izango dira. Beraz, ez genuke(ortega, 1930). gaur egun, ardura handiko postu ahaztu beharko korporazio profesionalek haienhoriek betetzen dituzten pertsona gehienak uni- kideen entrenamenduan daukaten egitekoa; halabertsitatetik pasa dira. orduan, zerk huts egin du? nola eskaintzen zaien etengabeko prestakuntza.Unibertsitateko ikaskuntzaren proiektua gizarteko korporazio profesionalek lan egin dezakete pro-lider berriak prestatzea da, eta ematen du horretan fesionalek lantokian duten portaera hobetzeko,huts egin duela. Hezteaz ahaztu gara eta irakas- eta profesionalak bere eguneroko lanean etikarenteaz soilik arduratu gara. Horren ondorioa zera da; ikuspuntua integratu dezan lortzeko. kontrakoez diegu gure ikasleei transmititu zintzotasunaren, kasuan, zalantza moralak eta horien ebazpenarenarduraren eta osotasunaren garrantzia. Eta horrek gaia ikasgelan geratzeko arriskua dago, eta lanbi-eragina izan du egun bizi dugun egoeran. dean daukan garrantzia eta lotura galtzekoa.gizarteak galdetzen duenean zeintzuk diren egun- Azken finean, etorkizuneko enpresa-liderren pres-go egoeraren arrazoiak, eta ustelkeria eta en- takuntza-prozesuetan inplikatuta gaudenok obli-gainua leporatzen zaizkienen curriculumak begi- gazio hori daukagu: pertsonak haien karrera pro-ratzen dituenean, argi geratzen dira aipatutako fesionalerako prestatzekoa. Horrek esan nahi du,gabeziak. Egindako azterketek zera adierazten ez diegula bakarrik diziplinari dagokion ezagutzadute: orain dela gutxira arte, etorkizuneko lider teknikoa eskaini behar, baizik eta hori bezain ga-ekonomiko eta sozialen ikasketetan, beren profil rrantzitsua dena ere: etikarekiko sentsibilitateaprofesionalarekin lotutako aspektu tekniko soilak piztu behar diegu, aurre egin beharko dieten za-hartzen ziren kontuan, ez besterik. Hau da, curri- lantzen aurreko entrenamendua eman eta profe-culuma osatzen zuten arloen artean ez ziren lant- sional bezala hartuko dituzten konpromisoen in-zen aspektu etikoak, ez asignatura independente guruko prestakuntza eman.bezala, ezta zeharka ere.ikasleak lan mundura sartzen direnean aurki-tuko dituzten gatazkak arduraz eta zintzotasunezkonpontzeko ikaskuntza eta entrenamendua da;jarduera ez etikoen prebentziorako mekanismoa.Jarrera hobetu behar da, ez soilik ez betetzea-gatik izan ditzakegun zigorren beldur, baizik etaprofesionalek arduraz jarduteak globalki duen ga-rrantzia ulertzen delako. Ez da nahikoa praktikaokerrak eragotzi eta zigortzen dituzten eskakizunberriak egitearekin. Neurri horiek, bere horretan, eraKundeetan ardura maila HandiKO KarguaKez dute bermatzen ardura maila bateko karguak dituztenen jarduera arduratsuaren onurak igarri egingobetetzen dituztenen zintzotasuna. dira erakundeetan, ez bakarrik eurengan eta eurenEtika goi mailako hezkuntzan, eta batez ere etorki- inguru hurbilean, baita langile bezala daukaten egoeranzuneko enpresa-liderren prestakuntzan gehitzeak,presioei aurre egiten lagunduko die, beren zalant- inplikatutako eragileengan ere: bezeroak, inbertsiogile edozei konponbide arduratsuak bilatzen eta arduraz hartzekodunak, edo azken finean, gizartea orokorrean.jokatzen, azken finean, gizarteak espero bezala.Beraz, ematen du eztabaidaezina dela Unibertsita- 17 Ekonomisten Euskal Elkargoa KoMUNiTATEA
 18. 18. Komunitatea EnPLEo eurOPan egindaKO PraKtiKen esPerientZia “Pragako bekari esker helduagoa naizela iruditzen zait, independenteago, nigan aldaketa bat eman dela sentitzen dut” o ihane urkiagak 23 urte ditu, elkargokidea eta Enpresa-zuzendaritzako lizentziaduna da. Banku batean praktikak eginez eman zion hasiera lan- munduko ibilerari. Beranduago, Ekonomisten Eus- kal Elkargoan bekadun modura aritu zen eta, berri- ki, pragatik itzuli da. Han EpEz Unibertsitate-beka egin du, 200 hautagaien artean banatzen ziren 50 plazetako bat lortuta. Txekiako hiriburuan 3 hila- betez aritu da lanean giza Baliabideetako Talentor Advanced search nazioarteko enpresan. 18 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 19. 19. 1 – pragako egonaldian zein izan zen zure egite-koa? 4 – zer-nolako oztopoak topatu dituzu pragantalentor enpresan, nagusiki, administrazioarekin lan egiterakoan?zerikusia duten lanak burutu nituen, prestakunt- Hizkuntza ez ezagutzea izan da oztopo nagusia,za eta enpleguarekin lotutakoak. Nire eginkizuna zalantzarik gabe. Egunez eguneko lana oso zailapraga edo Alemanian lanean aritzeko Espainiako egiten zitzaidan. Horrenbestez, ezinezkoa zitzai-hautagaiak bilatzea zen, enpresak kudeatutako dan hainbat ardura hartzea.enplegu-eskaintzen bidez arituko liratekeenak. iritsi berritan, Talentor Advanced search enpresanBilaketa linkedin gizarte-sarearen bidez egiten eman zidaten lehen eginkizuna datu-base berrinuen. Horrez gain, EEEn eskaintzak argitaratzen batean curriculum berriak txertatzea izan zen. Ho-nituen, Bizkaiko Enpleguak atalean. Azken hori rietako batzuk ingelesez zeuden eta, beste batzukUnibertsitatearekin lotuta dago. zorionez, lagunt- txekieraz. Azken horiekin arazo handiak izan ni-za handia izan dut eta hori oso garrantzitsua izan tuen, ez bainuen edukia ulertzen. pixkanaka zen-da niretzat. bait hitz ulertzen eta termino jakin batzuk ezagut-Enpleguak ingeniarientzat ziren gehienbat, adar zen hasi nintzen. Hala, lana errazago egiten nuen.oso espezifikokoak, batez ere, aeronautika eta on-tzigintzaren arlokoak. Halaber, neurri txikiagoan, 5 – zer-nola osatu du lan horrek zure curriculu-Administrazio eta giza Baliabideetako profesiona- ma? rrera amaitzean, ez nekien zer zen egin nahilei bideratutako lan-eskaintzak kudeatu nituen. nuena eta, horrenbestez, ez nekien zer egingogainera, power point bidezko aurkezpenak egin ni- nuen. EEEk emandako bekari esker, konturatu nint-tuen, hala bezeroentzat nola enpresarentzat. zen gehien atsegin nuen lana pertsonekin zerikusiBekak 14 asteko iraupena izan zuen. lehen hiru zuzena zuena zela. Azkenik, pragan, prestakunt-asteetan ingeles-ikastaro bat jaso nuen, txekie- zarekin eta enpleguarekin lotutako eremu bateanrako oinarrizko nozioak jasotzeaz gain. ikastaro aritu nintzen. Hala, gehien interesatzen zitzaidanahorren helburua elkarrizketetan azalpenak argi giza Baliabideen arloa zela ohartu nintzen, eta ho-eman ahal izatea zen. gainera, lagungarri izan zen rretan lan egin nahi nuke etorkizunean.lankideen artean komunikazio jariotsuagoa izate-ko. maila oinarrizkoa izan arren, lagungarri izan da EEEk emandako bekari esker, konturatuharremanak egin eta ingelesez egiterakoan nuensegurtasunik eza desagerrarazteko. orain hobeto nintzen gehien atsegin nuen lanakomunikatzen naiz, hizkuntza horretan trebatuago pertsonekin zerikusi zuzena zuena zela.nago. 6 – zer gomendatuko zenieke beka hori jasotzen uste dut pertsonalki nahiz profesionalki duten lizentziadun berriei? gehienbat esperientziaz goza dezatela eta egonal- aurrera egin dudala eta trebetasun diari ahalik eta etekin handiena ateratzea. orobat, gehiago eskuratu ditudala. denbora profitatzeko, hiria ezagutu eta bertako auzoetan galtzeko, izan ere, ibilbide turistikoeta- tik at txoko zoragarriak daude.2 – zerk eraman zintuen beka horretan izen ema- Bestalde, kultura-eskaintza oso zabala da: antzo-tera? kiak, zinema, balleta, opera, etab. Horrek guztiakElkargoan guztiek adoretu ninduten, kanpora joa- ere merezi du.teko esperientzia oso aberasgarria izango zela Eta garrantzitsuena, han lan egin behar badute,esaten zidaten. familiak eta lagunek ere babestu txekiera ikasteko. modu horretan, bertako bizitzanninduten. Horrenbestez, azkenean beste herrialde eta lan-munduan askoz ere errazago barneratukobatera joan eta beste kultura batzuk ezagutzeko dira.erabakia hartu nuen.3 – zer eman dizu profesionalki eta pertsonalki 7 – zer esango zenieke kanpora ateratzeko ado-beka horrek eta, bereziki, kanpoan izateak? rerik ez duten ekonomista gazteei?Uste dut pertsonalki nahiz profesionalki aurreraegin dudala eta trebetasun gehiago eskuratu ditu- Guztiak adoretuko nituzke, Pragadala. senideek eta lagunek helduago itzuli naizela edo beste hiri batzuk ezagutzera,esaten didate, independenteago. Nik ere nigan al-daketa bat izan dela uste dut, munduari buruzko halako esperientzia bat bizitzera,beste ikuspegi batekin itzuli naiz. paregabea eta errepikaezina baita. 19 Ekonomisten Euskal Elkargoa KoMUNiTATEA
 20. 20. Komunitatea EnPLEo Enplegu-gida GazTE EkonoMisTEnTzako Lehen enplegua bilatzeko, ekina, ahalegina eta laguntza egokia behar dira. ikasketak amaitu ostean, lana aurkitzea da sotzen ditu. Berrikitan lizentziatu eta lehen en- edozein gazteren ametsa. Alabaina, lehen en- pleguaren bila dabiltzan pertsonentzako baliabide plegua bilatzeko, ekina, ahalegina eta lagunt- aproposa da. za egokia behar dira. Hori dela-eta, eeek eko- praktika-programak, enplegua bilatzeko tailerrak, nomistentzako enplegu-gida jarri du abian, profil profesionalak, enpresek eskatzen dituzten lizentziatu berri diren gazteek lan munduan konpetentziak, eskaintza-zerbitzua... hori guztia txertatu eta arrakasta lortzeko estrategia di- jasotzen da gidan, honako ibilbide honen bidez: seinatzeko behar duten informazioa aurki de- zaten bertan. lehenengo eta behin proiektu profesionala pres- tatu behar da. zure ezagutza eta konpetentziak Elkargoko enplegu-taldeak prestatu du gida, aztertuta, zeure talentuari hobekien egokituko eta EEEk Enplegu komunitatearekin eta elkar- zaizkien helburuak diseina ditzakezu. Horreta- gokide-sarearekin batera abian jarri dituen rako, “unibertsitatetik enpresara: nola garatu orientazio- eta laguntza-ekimen guztiak ja- zure talentua enplegua lortzeko” izeneko tailerra sortu da. 20 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 21. 21. garatu zure trebetasunak eta talentu profesio- nala tailerraren bidez, pertsonen arteko trebeta- Helburua zehaztu ondoren, eta curriculum aka- sunak kudeatu nahi dira, enplegua bilatzeko pro-demikoa esperientzia profesionalarekin osatzeko, zesua garatu eta hobetzea baitakarte.enpresetan egindako praktikek enplegua eskurat-zeko aukera eskaintzen dute. lan balio eta konpetentziak garatzea ingurune kooperatiboetan, nazioarteko enpresan, tokikoElkargoak Araban, Bizkaian eta gipuzkoan enpresan eta eredu berrietan tailerraren hel-praktikak egiteko programa eskaintzen du. lizen- burua informazio espezializatua eskaintzea da,tziatura eskuratu berri duten ekonomistei zuzen- beti ere erakunde mota desberdinetan lan egitenduta dago, lan-merkatura errazago sar daitezen. dutenen eskarmentuan oinarrituta. zer baliotanpraktikek 6 hilabete irauten dute, eta hileroko sa- oinarritzen dira erakundeak? Desberdinak diraria dute. kooperatiba, nazioarteko enpresa, tokiko enpresa edo sortzen ari diren eredu berriak?Enplegu-eskaintzaileek eskatzen duten profila galdera horiei erantzuteko, Elkargoak tailer horiezagutzeko EEEk egindako azterketan oinarrituta, antolatu du Eroskiren, iberdrolaren eta bestelan-merkatuak gehien eskatzen dituen konpeten- erakunde esanguratsuen laguntzarekin, espe-tziak eta trebetasunak lantzea da programaren he- rientziak partekatu eta egoera desberdinetan lanlburua. ikerketa horretaz gehiago jakin nahi izanez egiteko behar diren balio eta konpetentzien berrigero, honako esteka honetara jo dezakezu: izateko.http://www.ekonomista.org/portal/menuinicio.asp?idopcion=2077 Era berean, lanpostua lortu edo horri eusteko, ezinbestekoa da jarrera proaktiboa eta ikusgarriaelkarrizketa prestatzea. kasu praktikoa taile- izatea. gizarte-sareak dira hori lortzeko baliabi-rrean, elkarrizketa moten berri emango da. geroz de egokia; bertan, zure trebetasunak gainerakoeta gehiagotan erabiltzen da konpetentzia bidezko profesionalekin partekatzeko aukera izan, eta ho-elkarrizketa; ohiko elkarrizketaren aldean, gehia- rrenbestez, lanerako harremanak egin ditzakezu.go lantzen dira jokabideak eta bizipenak eta, ondo- gainera, enpresa askok, lanpostu baterako hau-rioz, komenigarria da elkarrizketa horiek ezagutu tagaiak bilatzen dituztenean, gizarte-sareetaraeta aurre egiten jakitea. Hori guztia era praktikoan jo eta bertan dauden profilak aztertzen dituzte,ikusiko da, ferruelo y Velasco enpresako aditu ba- pertsona interesgarri eta egokiekin harremanetantek zuzendutako elkarrizketa baten bidez. jartzeko.nola sortu zeure nortasun digitala eta gizarte- enplegua eta gizarte sare profesionalak topa-sareetan enplegua bilatzea tailerrean, gizarte- gunean, EEEk facebooken, linkedinen eta Twitte-sareen bidez enplegua bilatzen irakatsiko da; hau rren duen Ekonomista 2.0ren bidez EEEk erabiltzenda, kokapen egokia eta zure profila eta talentu dituen gizarte-sareak aurkeztuko dira. garapenprofesionala islatuko dituen nortasuna izaten. profesionalean gizarte-sare horietako bakoitzakHori egiteko, ferruelo y Velasco hautaketarako dituen ezaugarriak landuko dira: nola eman izena,aholkularitza-enpresaren laguntza izango dugu. nola zaindu bertan txertatzen den informazioa, parte-hartzearen azterketa eta nola egiten den...Europako enplegu-eskaintzak non argitaratzen di- hori guztia, enplegu-alorreko adituen gomen-ren, zer eskakizun dituzten, zer protokolo dagoen dioekin batera.herrialde bakoitzean elkarrizketak egiteko, zerelementu hartu behar ditugu kontuan gure mugez nola kudeatu zure etorkizun profesionala izen-harago enplegua lortzeko... Horiek dira, besteak burupean, adimen emozionala erabiliz eta aldake-beste, ekonomistentzako enplegua europan tai- ta profesionalei aurre egiteko asmoz, ekonomistenlerreko edukiak. Besteak beste, hautapen-proze- talentua garatzera bideratutako ekintzak jarrikosua gainditzeko teknikak, curriculuma betetzeko dira abian.moduak, elkarrizketa prestatzea eta abar landuko garapen pertsonalari eta profesionalari loturikodira bertan. paradigma sozial berriak sortu dira: lan-taldeak,Hori guztia osatzeko, estatu kideetako enpleguari erakundeen eraldatzea eta ingurune sozial berriak.loturiko datu-baseei buruzko informazioa eskaini, Horregatik, ingurune berrietara egokitzekotan,eta datu-base horiek nola kudeatu azalduko da. horiek osatzen dituzten elementuak identifikatuElkargoaren hiru egoitzetan izango da, Eures sa- behar dira, maila pertsonal eta pertsona artekoanrearekin lankidetzan. ez ezik, erakunde eta gizarte mailan ere. innobas- querekin lankidetzan. +infO Enpleo bloga 21 Ekonomisten Euskal Elkargoa KoMUNiTATEA
 22. 22. Komunitatea MarkETinGPErsonaL brandinG zerbait baloratu eta aintzat hartua izateko, nabarmendu eta bere horretan ezagutu behar da Hainbat eta hainbat elementuk profesional-taldeen zuzendari osatzen dute marka pertsonala: eta marcapropia.net erreferen- pertsonaren barruko elementue- tziako webgunearen bultzatzai- tatik hasi, eta gainerakoek guri leak, marka pertsonal edo per- buruz duten pertzepzioa kudeat- sonal Branding kontzeptua sartu ANDrÉS PÉrEz orTEgA zeraino. Elementu horiei esker eta garatu du Espainian. antzemango gaituzte profesio-marcapropia.net webgunearen nal baliagarri eta fidagarritzat. andrés pérez ortega, errendi- bultzatzailea mendu eta motibazio handiko 22 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 23. 23. zein dira personal brandingari buruz kontuan izan behar diren oi-narrizko ideiak?Beste ezeren aurretik, kontuan izan behar dugu Branding pertsonalaez dela pertsona guztientzat; aztarna uzteko borondatea duten pert-sonentzat baino ez da. Ez da diru kontua, jarrera kontua baizik.Hiru elementuren konbinaketak osatzen du marka pertsonala: era-bilgarritasuna, fidagarritasuna eta ikusgarritasuna; horietakobakoitzak ez du ezer balio gainerakoetatik bereizita. lana, ekina, branding Pertsonala aztarnakoherentzia eta zintzotasuna oso garrantzitsuak dira norbera kokat- uzteko borondatea dutenzeko orduan; adimena, abilezia edo baten batzuek Talentua esatendioten hori baino garrantzitsuagoak dira. pertsonentzat baino ez daErreferentziako profesional bihurtzea da kontua; gainerakoenburuan leku berezia izatea. zu zeu zara marka, eta gainerakoentzategiten duzuna, horixe da produktua.marka pertsonala izateak pertsonaia antzeztea dakar, baina antzez-teko zailena den pertsonaia: zU zEU.zer da brandinga eta zer Marka pertsonala?marketineko adituak kokatzeaz ari direnean, zera esan nahi dute:“merkatuak” modu zehatz batean eta kontzeptu zehatz batekin lot baliotsua, baliagarria etaditzala. Horixe bera lor dezake Branding pertsonalak profesionale-kin. fidagarria egiten zaituen horiBaliotsua, baliagarria eta fidagarria egiten zaituen hori identifikat- identifikatzea da kontuazea da kontua, horren bidez egon beharreko edo lan egin beharrekopertsonatzat edo profesionaltzat hartuko zaituztelako. gainerakoekzu hautatzea da kontua.profesionalek geroz eta lehiakorragoa den munduan garaitu nahibadugu, marka propioa eraginkortasunez garatu behar dugu; bes-tela esanda, nor garen, zer egiten dakigun, zer eskaintzen dugun,eta kanpoko munduari hori guztia erakusten ote diogun deskubritubehar dugu.zein dira Marka pertsonala izatearen aldeko eta aurkako alder-diak? batzuetan bidezidor nahasiakmarka pertsonalaren bidez, ingurunean erreferentzia bihurtuko jorratu eta erabaki zailakzara. Alde positiboan, eskaintzen duzuna behar dutenek, zurekin bategin eta zuregan konfiantza egiten dutenek baloratu, maitatu eta hartu beharko dituzudesiratu egingo zaituzte.Alde txarrean, marka pertsonala bide luzeko lasterketa da, eta ezinduzu hutsik egin. Huts batek, batez ere gezur batek, marka osoasuntsitzen du, marka pertsonala izan nahiz marka komertziala izan.Batzuetan bidezidor nahasiak jorratu eta erabaki zailak hartu be-harko dituzu. Beraz, balio eta jokabide koherentea, zintzoa eta sen-doa izan behar duzu, horixe delako aztarna, aztarna iraunkorra, uz-teko modu bakarra. Garrantzitsuena norberarenzertarako balio du Marka pertsonalak krisi garai honetan? buruaren azterketa, lana eta ekina dirapersonal Brandingari esker, gainerakoengandik nabarmendu etaikusgarriagoak izango gara. ondorioz, agertzen diren postuetarakoaukeratuko gaituzte, edo birmoldaketa prozesu batean postuari eut- 23 Ekonomisten Euskal Elkargoa KoMUNiTATEA
 24. 24. Komunitatea MarkETinGsiko diogu. konfiantzazko profesionaltzat hartuko gaituzte, eta ge-hiago ordainduko digute.nola egiten da personal brandinga, zer urrats egin behar da lanbi-dea Marka pertsonal bihurtzeko?marka pertsonala garatzeko ez da behar baliabide edo tresna asko-rik; garrantzitsuena norberaren buruaren azterketa, lana eta ekinadira. gainerakoek nola antzematen zaituzten kontrolatu eta kudea-tuz gero, zeure helburuak lortzeko aukera handiagoa izango duzu.Hori guztia gauzatzeko, prozesu logikoa jarraitu behar da, zentzuaerabiliz: kokatzeko eremua zehaztea. zer ingurutan kokatu nahi 1 duzu? helburuak zehaztea. zer lortu nahi dugun, zer helburu du- 2 gun zehaztea. diagnostikoa egitea. zer da gure abiapuntua, zer gure inda- 3 rrak, ahuleziak, behar duguna, geure baliabideak, etab. eskaintza profesionala zehaztea. zer eskain dezaket? zerk 4 egiten nau baliagarri eta nabarmen? kontua ez da curricu- luma egitea, beste norbaitek ni aukeratuz gero zer lor de- zakeen baloratzea baizik. pertzepzioak antzeman eta kudeatzea. kanpoan nola ant- 5 zematen gaituzten jakin behar dugu. konfiantza sortzea. zergatik sinetsi behar dute nigan, eta 6 zer baliabide dut balio dudana erakusteko? 7 bereiztea. kontua ez da “arraroa” edo bitxia izatea, gauzak hobeto egiteagatik nabarmentzea baizik. 8 geure burua ezagutzera ematea. zer eskaini nahi dugun eta nola eskaini nahi dugun jakin ostean, hori guztia agerian jartzeko eskura ditugun tresna guztiak erabili behar ditugu: internet, harreman pertsonalak, artikuluak, blogak... Une horretan iritsiko gara, literalki, mundu osoarengana. 9 estrategia prestatzea. piezak elkartzea, egutegia zehaztea, eta abian jartzea. 10 kontrola eta mantentzea. planak ondo edo txarto atera dai- tezke; horregatik, ibili ahala egokitu beharra dugu. 24 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 25. 25. Si eres… Economista por cuenta propia Asesor/a fiscal Auditor/a de cuentas Administrador/a concursal Arbitro y mediador/a …El Colegio Vasco de Economistas te presenta la mayor protección • Responsabilidad Civil Profesional • Responsabilidad Civil Explotación • Responsabilidad Civil Patronal • Responsabilidad Civil Locativa • Daños a Expedientes Nuevo Seguro • Protección de Datos Personales de Responsabilidad Civil Profesional exclusivo para • Inhabilitación Profesional economistas colegiados/as • Infidelidad de Empleados • Defensa Civil y Fianzas • Inclusión de sociedades profesionales formadas por hasta 10 economistas. • Cobertura automática y gratuita para los nuevos Colegiados/as Ejercientes. • Y mucho más… Infórmate 902 157 874 colegios@aon.es www.aon.es Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M – 19857, Tomo 15321, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la clave J-107. Capacidad Financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.
 26. 26. Komunitatea akcion EMPrEndEdora co-ParTnEr EkonoMisTa-sarEa EkinTzaiLETzari LaGunTzEn EgUNEz EgUN gEHiAgo iDATzi ETA irAkUrTzEN DA EkiNTzAilETzArEN iNgUrUAN. BErBA Hori BEHiN ETA BErriro ErrEpikATzEN DA HEDABiDEETAN, krisiTik irTETEko irTENBiDEA izAN DAiTEkEElAkoAN. Ez da erraza ekintzailetzaren bideari heltzea, baina bultzada txikirik gabe sortu gabe geldituko liratekeen milaka proiektu eta erronkari irtenbidea emateko aukera egokia izan liteke. gure inguruan erakunde asko ari dira proiektu ekintzaileak hartu eta aholkua ematen, baina onartu egin behar dugu aholkularitzen kasuan izan ezik, ekonomistak ez garela dagoen profilik ekintzaileena. Hori dela-eta, Akcion Emprendedora komunitateak ekonomistentzako 26 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 27. 27. ekintzailetza-eremuen bila eta, bide batez, elkargotik ekintzailetzari egin diezaiokegun ekarpenaz hausnartzen jardun du azken hileotan. proiektu batek arrakasta izateko ezinbestekoa da hasieran, jarraipenean eta heltze-prozesuan kudeaketa egokia izatea. kudeaketa egokia behar da, adibidez, ekonomiaren bideragarritasuna aztertzea eskatzen duten erabakiak hartzean, finantza-erakunde, bezero eta hornitzaileekin negoziatzean, giza Baliabideak kudeatzean, marketinean... azken batean, ideia ekintzaileak alor guztietan behar du kudeaketa bikaina. Hain zuzen, horixe da gure kolektiboak duen prestakuntza eta, ondorioz, gaitasun hori aprobetxatu eta horretan murgildu nahi duten kudeatzaileekin ideiak eta erronka ilusionagarriak bateratu nahi ditugu EEEn: ekonomista bat kontratatzetik hasi, proiektu batekin konprometitu, edota Business Angel gisa parte hartzea. Ekintzaileak hurbilarazten dituzten ekitaldi asko antolatzen dituzte hainbat erakundek, eta sarritan gertatzen da ekonomisten partaidetza edo laguntza behar izatea. sustatzaileekin harremanetan jartzeko aukera ederra da. Horregatik, garrantzitsua da ekonomistak halako deialdietara joatea, laguntzaile edo Co-partners gisa parte hartzeko aukera aztertzeko. era berean, eKOnOmisten KOleKtibOan sOrtZen diren PrOieKtuaK eZagutu eta deialdi HOrietara eraman naHi ditugu. Proiektu kopuruaren arabera, dagoeneko antolatuta dauden topaguneetara eramango ditugu, edo elkargoan bertan antolatuko ditugu geure topaguneak. laburtuta, ekonomistak co-partenertzara hurbilarazi, eta sortu berri diren ideietan txertatzea da asmoa. hau da, ekintzailetzan murgildu nahi dugu. proiektu barriak, aukera barriak27 Ekonomisten Euskal Elkargoa KoMUNiTATEA
 28. 28. Komunitatea EmErituAK EmErituEn KomunitAtEA Aktiboki ari da parte hartzen innobasqueren gosAsun proiektuan. Emerituen komunitatea aktiboki ari da parte hartzen innobasqueren Gosasun proiektuan. gosasun proiektua S ecoteko kide eta Emerituen komunitateko presidente den Juan Al- eeeren emerituen komu- berto gonzález Cenzanoren eskutik, EEE proba pilotu batean parte nitatea elkarlanean ari hartzen ari da, ohitura osasungarrien sustapenerako on line plata- forma bat garatzeko. plataforma horrek Diet on Health du izena eta da innobasque berrikunt- fagor Etxetresnak taldeak diseinatu du. zarako euskal agentziak bultzatutako gosasun gosAsUN mugimenduak herritar aktiboak sustatu nahi ditu, osa- proiektuan. proiektu ho- sunaren eta ongizatearen kudeaketan protagonistak izan daitezen. Beraz, ekintzara bideratuta dago eta Euskadin bizimodu osasunga- rren helburua da bizitzeko rriaren alde egiten ari diren proiektuak eta jarduerak hartzen ditu ohitura osasungarrien al- barne. Esparru horretan, fagor Taldeak gosAsUNen eskura jarri du deko mugimendua sortzea, Diet on Health soluzioa, hau da, osasuna eta ongizatea zaintzeko on elikadura, ariketa fisikoa line plataforma, erabat pertsonalizatu daitekeena eta eraginkorra, erabiltzailea autonomoa izan dadin, bere etxetik hasita. soluzio ho- eta osasun emozionalaren rrek beren osasuna hobetu nahi duten pertsonei lagundu nahi die, artean oreka bilatuz. elikaduraren bidez, ariketa fisiko eta kirol jarduera osasungarriak praktikatuz eta estresa egoki kudeatuz. 28 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 29. 29. soluzio horren erabilgarritasuna ikusteko eta eza-rritako xedea betetzen duen egiaztatzeko, probapilotu bat jarri zen martxan uztailaren erdi alde-ra. proba horren bitartez, bizi-ohiturak hobetzekoduen erabilgarritasunari buruzko iritziak jaso nahidira, soluzio horren balio-ekarpenari buruz egitendiren hobekuntza iradokizunak bildu, eta zerbit-zuaren osagaiek izan ditzaketen funtzionamenduakatsak aurkitu eta konponbidea bilatu. proba pi-lotua 55 eta 75 urte bitarteko pertsonentzat dagopentsatuta, hau da, osasuntsu bizi nahi dutenent-zat eta, behar izanez gero, ohiturak aldatzeko prestdaudenentzat. proba horretan nahi duten guztiekhartu dezakete parte. proiektuan parte hartzekointeresa dutenak kontaktuan jarri daitezke 902 9963 99 telefonora deituta, edo bestela, posta elek-troniko bat bidali helbide honetara: info@dieton-health.com. forU ALDUNDiArEN zAHArTzE AKTiBorAKo ProiEKTUA aurten “zahartze aktiboaren urtea” da, eta Ekonomisten Euskal Elkargoaren Emerituen komunitatea deloïttek zuzentzen duen bizkaiko foru aldundiaren “zahartze aktiboaren” programan parte hartzen duenez, komunitate horretako presidente Juan alberto González cenzanok hitzaldi bat emango du, urriaren erdi aldera, • JUAN AlBErTo goNzálEz CENzANo secoteko kide eta emerituen komuni- bEcen egingo den nagusi azokan. tateko presidentea 29 Ekonomisten Euskal Elkargoa KoMUNiTATEA
 30. 30. Ekonomistak munduan PrAgA Ehun dorreen hiriapraga Txekiar Errepublikako eta Bohemiako eskualde ametsetakoaren hiriburua da.moldava ibaiaren ertzean dago eta 1,2 milioi biztanle baino gehiago ditu. Horrenbestez, herrialdekohiriburu populatuena da.praga iX. mendean hasi zen garatzen. Hala, Europako hiriburu garrantzitsuenetakoa izan da XViii. etaXiX. mendeen artean. 1992az geroztik hiriko alde historikoa gizatasunaren ondarea da. Bere eder-tasunari eta bertako ondareari esker, gaur egun munduko hogei herrialde bisitatuenen artean dagopraga. 30 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 31. 31. oraingoan, eta gure elkargokide baten laguntza- truke menu itzela dasta daiteke jatetxe askotan. Aisian eta kulturan ere antzekoa gertatzen da.rekin, hiriari buruzko ikuspegi pertsonalago batemango dugu. ohiane Urkiaga izango da gure gida. ikuskizunak merkeak dira, izan ere, sarrerak orduEnpresa-zuzendaritzan lizentziaduna da eta, duela erdi aurretik erosita %50eko beherapena izatengutxi iritsi da Txekiako hiriburutik EpEz Unibertsi- da. Horrela, bost euroren truke ikuskizun interes-tate-beka burutu ostean. Hala, Urrezko Hiri modu- garriak ikus daitezke.ra ere ezagutzen dena ikusiko dugu bekadunarenbegietatik. krisiari dagokionez, Txekiako hiriburuan egoera arras ezberdina da estatuan gertatzen denarekinpraga da herrialdeko gune nagusia enpresa nahiz alderatuta. Hala ere, adituek epe ertainera joeraekonomiaren ikuspuntutik. Hala, finantza-insti- negatiboa emango dela aurreikusten dute eta, bituzio eta enpresa transnazional gehienek bertan urteren buruan, egun estatuan bizi dugun egoeradute egoitza. Horrenbestez, hiriak ematen du Txe- emango denaren beldur dira. Dena den, oraindikkiako Barne produktu gordinaren (Bpg) %25, gutxi orain ez dago arazo garrantzitsurik lan arloan.gorabehera. Europa erdialdean kokatuta dagoenezeta bertako prezioak batez beste baxuagoak dire-nez, nazioarteko konpainia askok hautatzen dutepraga Europako egoitza nagusia finkatzeko. duEuropako hamaikagarren eskualde aberatsena da maten %25datuen arabera. Hala, 2006an 38.400 dolar erre- p ragak e Bpgna- ogistratu zituen erosteko ahalmenaren parekota- Txekiak 5sunari dagokionez, hots, Europar Batasuneko ba- ren %2 otez bestekoa baino %5 gehiago. or tutak ian s tsiaren %82Txekiar Errepublikan eta, zehazki, pragan, lan- Hirbizitza ez da oso ezberdina Espainiarekin alderat- eran balio n sek to-zen badugu. Europako herrialde askotan ez bezala, ze rbitzue iopragako langileak goizeko bederatzi edo hamarrak gokaldera hasten dira lanean eta arratsaldeko bos- rear i datetan edo seietan amaitzen dute lanaldia. Batezbesteko soldata gordina 24.000-26.000 Txekiarkoroakoa da (979-1.060 euro bitartean; Espainian1.035-1.431 euro bitartekoa da).Hiriaren oparotasunak erakarrita lan ugari iritsi dapragara herrialdetik bertatik nahiz nazioartetik,eta hiriak lanak ematen duen indarra baitaratzenasmatu du. 2001ean Txekiar Errepublikan hutsikzeuden lanpostuen %20 baitaratzen zituen pra-gak. Hori oso esanguratsua da, kontuan hartzenbadugu pragako biztanleriak biztanleria osoaren%10 baino apur gehiago hartzen duela. Hiriburuan * iturriaklangabezia-tasa herrialdean dagoenaren erdia da.sektoreen araberako banaketak hirugarren se- ohiane urkiaga elkargokidea eta enpresa-zuzen-ktorera bideratzen den joera argia erakusten du daritzan lizentziaduna.hirian. Hirian sortutako balio erantsiaren %82zerbitzuen sektoreari dagokio eta gainerakoa in- http://www.disfrutapraga.com/dustriaren sektoreari. http://es.wikipedia.org/wiki/pragaArkitektonikoki hiri ederra da eta horrek turismoa http://www.acentos.cz/es/ver-todos-los-erakartzen du. 2005. urtean 6,4 milioi pertsonak articulos/382-coste-de-la-vida-en-pragabisitatu zuten herrialdea eta, gehienak pragatik http://www.idealista.com/news/pasa ziren. Atzerriko turistek bete zituzten hote- archivo/2012/06/27/0477961-el-salario-medio-en-espana-lak, hain zuzen, betetako plazen %90 baino gehia- es-22-790-euros-pero-el-mas-tipico-es-16-500-euros-graficogo.Eskaintza gastronomikoa Espainiako estatuan bai-no askoz ere ekonomikoagoa da. Hala, lau euroren 31 Ekonomisten Euskal Elkargoa Ekonomistak munduan
 32. 32. Topaketak 2.0 LAN ErrEForMAri BUrUzKo HiTzALDiAHitzaldiak LA NUEVA FiScALiDAD PArA LA NUEVA giPUzKoA” HiTzALDiA SorMEN TAiLErrAK (gogoETA ESTrATEgiKoA) EMiLio oNTiVEroS-EKiN HiTzALDiA EMEriTUAK KoMUNiTATEArEN irEErA ATAPUErcArA NAro JArDUNALDiA “gENErANDo ESPAcioS DE coNciLiAcioN EN cLAVE gANAr-gANAr-gANAr”MENToriNg ProgrAMA ELgArgoEN BATErATzE oNESPENA PArLAMENTUANATENEo JorNADA MANFrED NoLTE-rEKiN
 33. 33. IMQ, AseguradoraMédica Oficial de

×