ekonomista 2.0 - N.º 4

2,007 views

Published on

Número 4 de la revista cuatrimestral que se publica desde el Colegio Vasco de Economistas.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,007
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ekonomista 2.0 - N.º 4

 1. 1. ekonomista 2.0 abril 2010 tarte berria nuevo esPacio - 04 De qué conversa una Profesión?. Elkargoak gECEM MastErrEan partE hartu du. imPlicaciones De la Directiva De servicios en cve. “EkonoMista Consultant”. exPeriencias en sucesión De DesPachos. atEnEo, harrEManEtan jarraitzEko Modu atsEgin ba. markekonomista.worDPress.com. 2.0 MErkatua aztErtzEa. los Puestos De trabajo más DemanDaDos Para el 2010. Ekin: hitz soil bat baino zErbait gEhiago. Plan general De contabiliDaD en una cooPerativa De enseñanza. txina, aurrEz aurrE dugun Erronka. encuentros 2.0. sarEa sortuz
 2. 2. Aurkibidea Índice 01 Elkargo Ekintzak Akciones Colegiales 04 zeri buruz hitz egiten du lanbide batek? De qué conversa una Profesión? elkargoak gecem masterrean parte hartu du el colegio participa en el master gecem zerbitzuen zuzentarauak eee duen eragina implicaciones de la Directiva de servicios en cve 02 Komunitatea Komunidad 12 lAngile bulegoAk despAchos profesionAles 1. “ekonomista consultant” “ekonomista consultant” 2. esperientzia batzuk bulegoen ondorengotzan experiencias en sucesión de despachos emeritos emeritos 1. ateneo, harremanetan jarraitzeko modu atsegin bat ateneo, una forma amena de seguir conectados mArketing mArketing 1. markekonomista.wordpress.com markekonomista.wordpress.com 2. 2.0 merkatua aztertzea investigación de mercados 2.0 3. un caso cercano: orbea enpleo empleo 1. 2010ean eskaera gehien izango duten lanpostuak los puestos de trabajo más demandados para el 2010 2. controller-en profila Perfil de controller kontAbilitAteA kontAbilidAd 1. kontabilitate Plan berria irakaskuntzako kooperatiba batean Plan general de contabilidad en una cooperativa de enseñanza Akcion emprendedorA Akción emprendedorA 1. ekin: hitz soil bat baino zerbait gehiago emprender: algo más que una simple palabra 03 Ekonomistak Mundutik Ekonomistas por el Mundo 34 txina, aurrez aurre dugun erronka china, un reto al que enfrentarnos 04 Topaketak 2.0 Encuentros 36 05 SAREASortuz Generando RED 38 cuestionario a josé miguel ayerza idazketa kontseilua consejo de redacción: zuzendaria: iñaki ramos garate. Coordinador Comunidad kontabilidad: gustavo bosquet rodriguez. Marketing komunitateko koordinatzailea: leire gandarias Eiguren. Coordinador Comunidad akción Emprendedora: julen basagoiti azpitarte. Enpleo komunitateko koordinatzailea: iluminada aparicio andrés. Coordinador Comunidad despachos profesionales: Miguel Ángel Calle panceira. Coordinador Comunidad Eméritos: alberto gonzález Cenzano. argitalpen koordinazioa: aintzane goikoetxea Markaida. Maquetación: init services. redacción: beatriz arraibi. argazkiak: agustín sagasti. revista de Economista 2.0, es una publicación editada por el Colegio Vasco de Economistas. rodríguez arias, 4 – 2o izda. 48008 bilbao tfns.: 94 415 26 33 - 415 26 44 fax: 94 415 89 87 Federico garcía lorca, 9 – bajo 20014 san sebastián tfno.: 943 01 14 96 fax: 943 45 47 11 san Vicente de paul, 3 – bajo 01001 Vitoria tfno.: 945 25 02 09 fax: 945 28 02 86 colegio@ekonomista.org Ekonomisten Euskal Elkargoa ez da arduratzen aldizkari honetan agertzen diren iritzietaz El Colegio Vasco de Eonomistas no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta revista.
 3. 3. editoriala editorial zEr EgitEn dut nik nEurE lanbidEarEn aldE? K ide edo bazkide guztiek errespetatzen duten kode deontologikoa edukitzea da antolakunde, elkarte edo elkargo profesionalen elementu bereizleetako bat. baina horretaz gain, lanbide baten, eta lanbide hori duten profesionalen garapena eta gizarte-aitorpena lortzekotan, etorkizunean jarraitu beharreko estrategia ere bada, edo izan beharko luke. Profesionalek beren kode deontologikoa barneratu, hedatu eta inposatu egin beharko lukete elkargo profesionalen bidez, horri esker kode hori ez duten gainerako pertsonengandik bereizteko. lanbide bakoitzari, eta ondorioz profesional bakoitzari, gizarte-ospea ekarriko liokeen kontu bat da. omnibus legeak hainbat aldaketa eta ardura berriak ekarri dizkie elkargoei. horietako bat, oso garrantzitsua, bere bazkideek emandako zerbitzu profesionaletatik bezeroa babestea da. orain arte ez da egon gaur egun legeriak arautzen duen tresnarik, ez eta ildo horretan doan profesionalen kontzientziarik ere. zera esan nahi dugu: elkargoaren bidez bezeroei zerbitzu bikaina eskaintzea, kalitatea eta segurtasuna bermatuz, lanbideari balio erantsia ekartzen diola, eta profesionalek ez zeukatela hori barneratuta. horixe da benetan garrantzitsua: profesionalaren etika; gure kasuan, profesional ekonomistaren etika. elkargoko bazkideak lanbidearekin konpromisoa duen profesionala izan behar du; kode etiko eta jokamolde zehatz bat izan behar ditu, eta horrek, modu batean edo bestean, gainerako kideengan eragina izango du. elkargoa, profesionalek eurek lanbidea garatzeko sortu duten tresna bat baino ez da; ordezkatzen dituen antolakundea da, baina lanbidearekiko konpromisoa bazkide bakoitzarena da, eta bakoitzarengan oinarritzen da. abiapuntua hauxe da: ez bazara bazkide egiten, ez duzu ezer egiten zeure lanbidearen alde. kode deontologikoa profesionalek eurek, bazkideek, eduki behar dute; beroriek, eta ez beste inork, dituzte euren lanbidearekiko betekizunak. ekonomisten lanbidearen ardura, profesional bakoitzarena da, eguneroko jardueratik abiatuta, dela bere kontura aritzen denean, dela inoren kontura aritzen denean, eta elkargoak nire alde edo nire lanbidearen alde zer egiten duen galdetu beharrean, galderak honako hau izan behar luke: zer egiten dut nik neure lanbidearen alde? ¿qué hago yo por Mi proFEsión? U n elemento diferenciador para las organizaciones, asociaciones o colegios profesionales es el tener un código deontológico que sea acatado por todos sus miembros, colegiados/as o adscritos/as. Y ésta va a ser, o debería ser, la estrategia a seguir a futuro para el desarrollo y reconocimiento social de una profesión y de los/las profesionales que la ejercen. las profesiones tienen que asumir su código deontológico, difundirlo, imponerlo (a través de los colegios profesionales) y diferenciarse, así, de otros grupos de personas que no lo tienen. una cuestión que va a aportar prestigio social a cada profesión y, de esta manera, a cada uno y una de sus profesionales. la aparición de la ley omnibus está planteando, en los colegios, ciertos cambios y nuevas responsabilidades. una de ellas, y muy importante, es la de proteger al/la usuario/a cliente de los servicios profesionales prestados por sus propios colegiados/as. hasta la fecha no existían ni las herramientas necesarias, que ahora las regula la ley, ni la conciencia del/la profesional en este sentido, es decir, la de darse cuenta del valor añadido que para la profesión significa dar un excelente servicio con garantías de calidad y seguridad a sus clientes y clientas a través de una organización colegial. esto es lo que realmente importa. la ética del/la profesional, del/la profesional economista, en nuestro caso. un/a colegiado/a debe ser una persona comprometida con su profesión, con un código ético y con una determinada forma de actuar que de una manera u otra repercutirá en el resto de compañeros/as. el colegio no es más que una herramienta creada por los/as colegiados/as para desarrollar su profesión, es el organismo que los/las representa, pero el compromiso con la profesión lo tiene el/la propio/a colegiado/a y empieza desde uno mismo. empezando porque si no te colegias no haces nada por tu profesión. el código deontológico tiene que ser de los/las profesionales, de los/las colegiados/as, quienes tienen obligaciones para con la profesión que ejercen. la responsabilidad de la profesión de los/as economistas la llevamos todo/as y cada uno y una de los/as profesionales, desde nuestro ejercicio profesional diario, bien por cuenta propia o por cuenta ajena, y más que preguntarnos qué hace el colegio por mí o por mi profesión, la pregunta debería ser: ¿qué hago yo por mi profesión?
 4. 4. elkargo Ekintzak ZERI BURUZ HITZ EGITEN DU LANBIDE BATEK? de qué conversa una profesión? 4 colegio vasco de ekonomistas
 5. 5. ekonomisten euskal elkargoak bere apustua egin du eta ez du atzean geratu nahi izan mundua iraultzen eta maila pertsonalean eta profesionalean etekin oso interesgarriak ematen ari den fenomeno berri honen aurrean. sare sozialek gizartearen izaeraren aldaketa ekarri dute, hedabideei apurka-apurka eragiten ari zaizkie, politikari, enpresei eta erakundeei, eta beraz, baita lanbideei ere. eeen orain dela bi urte hizketan hasi ginen 2.0 estrategiari buruz, eta horretan oinarritzen dira aurrera eramaten ari diren jarduerak, profesionalen sare bezala hazteko eta elkargokideen arteko harremanak sortzeko eta handitzeko xedez. estrategia horren ildotik zenbait jarduera ageri dira, besteak beste, elkargoaren posizioa komunikabideetan, eta ekonomiaren inguruan profesionalen komunitate Jose Luis MigoyA VArgAs baten sorrera. izan ere, elkargoa ekonomilarien sare bat da. jefe de fiscalidad internacional ardatz nagusi horren inguruan elkargoaren apusturik handiena izan da linkedin- area de operaciones Dfc en —izaera profesionalik handiena duen sare soziala—, ekonomista sare bat sortzea iberDrola eta aktibatzea. talde horren kide izateak, banakako profilak sortuz, ekonomilariaren lanbidearekin loturiko onurak ekartzen ditu, aukera ematen du gaur egungo eztabaidak “linkedin es, en cierta forma, como enfrentarte sortzeko, eta adituen sare batean jarduteko profesioaren hobekuntzaren alde. a un videojuego: cada pantalla (en este caso, cada nuevo contacto, cada nuevo grupo, cada eee presente dagoen beste kanal edo sare bat facebook da. erabiltzaileei informazioa búsqueda) es un nuevo reto, una sorpresa y, eskaintzen die elkargoari eta egiten duenari buruz. Presentzia hori sare horretan generalmente, una satisfacción. si además, elkargoaren aurkezpen txartel gisa defini daiteke. como en el caso de la red ekonomista, el entorno es cercano y conocido, tanto Youtubek erakutsi digu zein erraza eta eskuragarria den gaur egun istorioak kontatzea por la temática como por las personas, la bideoen bidez eta era guztietako erabiltzaileengana iristea. elkargoak tresna hau experiencia es doblemente interesante.“ erabiltzen du informazio eszenen bidez erakusteko zertaz hitz egiten duen elkargoak, eta zeintzuk diren bere interesguneak.elkargoak twitterren bidez indar-ideiak eskaintzen ditu, sortzen diren elkarrizketak, eztabaidak... azken finean bide bat da jakiteko zertaz hitz egiten duen lanbide batek, hain zuzen ere, ekonomilarienak. ekonomisten euskal elkargoaren sare sozialen aldeko apustu hau elkarrizketa-bide berriak irekitzen ari da, elkarrizketa zuzenak, aktiboak, aberasgarriak, ezagutzera ematen dutenak lanbide baten jarduna zertan datzan ordezkatzen duen entitatearen bidez. el colegio vasco de economistas ha hecho ya su apuesta y no ha querido quedarse atrás en relación a un fenómeno que está revolucionando el mundo y que supone beneficios personales y profesionales muy interesantes. las redes sociales han supuesto un cambio susAnA Aguirre ruedA en la naturaleza de la sociedad, están afectando poco a poco a medios de comunicación, consultora a la política, a las empresas y organizaciones....etc. sustainable reference, s.l. la estrategia 2.0 del cve, de la que llevamos hablando dos años, es la base sobre la “no es lo mismo hablar a la red que estar en la que se están llevando a cabo diferentes acciones dirigidas a generar relaciones entre red y por esta razón el grupo red ekonomista los colegiados y colegiadas y a hacer crecer la red de profesionales que es. a partir de es un punto de encuentro para ser activos, esta estrategia aparecen actuaciones como el posicionamiento del colegio en las social para involucrarnos en asuntos que nos son especialmente relevantes para nuestro media, y la creación de una comunidad de profesionales en torno a la economía. Porque colectivo y sobre todo para compartir.“ el colegio es una red de economistas. en base a este nodo principal la apuesta más importante del colegio ha sido generar y dar de alta una red de economistas en linkedin, la red social con carácter más profesional. Pertenecer a este grupo, creando perfiles individuales, conlleva beneficios directamente relacionados con la profesión de economista, dando la oportunidad de activar debates de actualidad e interactuar con una red de expertos profesionales en pro de la mejora de la profesión. otro de los canales o redes que el cve utiliza en su quehacer diario es facebook, ofreciendo a sus socios y socias diferentes utilidades e información sobre qué es el colegio y qué hace. Youtube nos ha enseñado lo sencillo y accesible que hoy en día puede ser contar historias a través del video y llegar a usuarios de todo tipo. el colegio ENRIqUE VALLE GUIjARRo utiliza también esta herramienta para generar píldoras informativas y conocer de qué habla el colegio y cuáles son sus intereses. el colegio ofrece, a través de twitter, Director financiero una vía alternativa de atención al colegiado/a para dar a conocer sus servicios, las luma industrias conversaciones que se generan, los debates que se crean....,en definitiva, para saber “he solicitado la adhesión al grupo porque de qué habla una profesión, la del/la economista. soy un convencido de las redes sociales esta apuesta, del colegio vasco de economistas, por las redes sociales está abriendo y del poder en el futuro del networking. “reD ekonomista” es una vía más fácil de nuevas formas de diálogo directo, activo y enriquecedor con sus asociados/as dando a activar la relación entre economistas.“ conocer a qué se dedica una profesión a través de la entidad que la representa. Akciones Colegiales 5
 6. 6. Akciones Colegiales eLkArgoAk geCeM MAsterreAn pArte hArtu du eL CoLegio pArtiCipA en eL MAster geCeM heLburuA: profesionalen posizioa eta garapena hobetzea objetivo: MeJorAr LA posiCión y eL desArroLLo profesionAL 6 ekonomisten euskal elkargoa
 7. 7. ekonomisten euskal elkargoak, abokatu eta ingeniarien elkargoek, aPD, cebek eta ehuk, gecem masterra antolatu dute; goi mailako hezkuntzaren europako gunearekin bat etorriz, enpresa arteko lehiakortasuna kudeatzea da masterraren helburua, eta oraingo hau xiv. edizioa da. gecem masterra diziplina ezberdinetako tituludunei euren ibilbide profesionalean laguntzeko sortu zen; horretarako, funtzio exekutiboak eta zuzendaritzakoak betetzeko behar dituzten ezagutzak eta esperientziak ematen zaizkie. funtzio horiek ezagutu eta enpresa kudeaketan nahiz talde lanean gaitasunak hobetu nahi dituzten profesionalek dute lehentasuna eta gutxienez hiru urteko esperientzia behar da. master honek eskaintzen duen aparteko balioa diziplina anitzekoa izatea da. Diziplina anitzeko profesionalen talde batean trebetasunak, bizipenak eta ezagutza teknikoak bateratzea du helburu, erakunde bat abian jartzea eta garatzea zer den aztertzeko. gecem masterrak 8 modulu ditu; 2009ko urriaren 23an hasi zen eta 15 hilabete iraungo du. Profesional ezberdinez osatutako lantalde bakoitzak negoziorako enpresa-proiektu bat diseinatzen du, euskadiko esparruari dagokionez, berria eta berritzailea izan behar duena. Prototipoak aurkezten dira eta irakasleen kontseiluak eta masterraren zuzendaritzak baloratu egiten dituzte irizpide batzuen arabera: originaltasuna, egingarritasuna, negozio-ideia, aurkezpena, eraginkortasuna, inguruaren erabilera, iraunkortasuna, ingurunearen garapena... horregatik, proiektu horien aurkezpena osotasun handikoa da. Proiektu horietako batzuk garatu egiten dira, eta negozio-ideia izatetik benetako enpresa izatera iristen dira. masterra amaitzen denean, puntuazio handiena lortu duen taldeari saria ematen zaio. 2010eko otsailaren 2an eman ziren xiii. edizioko sariak. gecem masterreko lehen saria auto elektrikoa kargatzeko proiektu bati eman zitzaion; lan horren oinarria da auto elektrikoak kargatzeko guneak fabrikatzeko eta instalatzeko enpresa bat sortzea. bitxia bada ere, accesita, bioerregaia egiteko biomasari buruzko ekimen bati eman zioten. el colegio vasco de economistas junto con los colegios de abogados e ingenieros; aPD; cebek y la uPv/ehu participa en la organización del master gecem, master en gestión para la competitividad empresarial, de acuerdo con el espacio europeo de educación superior y que ha llegado ya a su xiv edición. gecem ha sido creado para ayudar a los titulados y tituladas de diferentes disciplinas en su carrera profesional, suministrándoles los conocimientos y experiencias necesarias para desarrollar funciones ejecutivas y directivas. está dirigido prioritariamente a profesionales que, con tres años de experiencia como mínimo, deseen conocer estas funciones y elevar sus competencias en la gestión empresarial y el trabajo en equipo. el valor diferencial que ofrece este master es su carácter multidisciplinar. se trata de conciliar habilidades, vivencias y conocimientos técnicos entre un equipo multidisciplinar de profesionales para abordar lo que significa la puesta en marcha y desarrollo de una organización. el master gecem está formado por 8 módulos, comenzó el 23 de octubre de 2009 y tiene una duración de 15 meses. cada grupo de trabajo diseña un proyecto empresarial de negocio que debe ser innovador y novedoso en el ámbito de euskadi. se presentan prototipos que el consejo de profesores y dirección del master valoran en base a diferentes criterios: originalidad, factibilidad, idea de negocio, presentación, eficacia, utilización del medio, sostenibilidad, desarrollo del entorno... Por ello, la presentación de estos proyectos es muy completa. algunos de ellos terminan desarrollándose pasando de ser una idea de negocio a una empresa real. al acabar el master se premia al equipo que haya conseguido mayor puntuación. el 2 de febrero de 2010 se entregaron, los premios de la xiii edición. el primer premio del master gecem correspondió a un proyecto sobre el repostaje del coche eléctrico, un trabajo basado en la creación de una empresa de fabricación e instalación de recarga de coches eléctricos. el accesit recayó en una iniciativa de biomasa para biocombustibles. LA experienCiA de Josune bArAndA uno se embarca en una aventura de este tipo (que requiere, sin duda, un cierto sacrificio) presumiendo que va a adquirir una formación especifica en el ámbito de gestión de la empresa. ese era el objetivo de todos y todas, inicialmente. tratar de profundizar en las complicaciones a las que nos enfrentamos en el día a día quienes estamos o pretendemos desarrollar tareas en este ámbito. en este sentido la experiencia de gecem ha sido interesante, se han cumplido las expectativas. hemos comprendido que la buena gestión se logra a partir de conocimientos técnicos, de cierta experiencia, y fundamentalmente de mucho sentido común. la sorpresa de gecem la ha constituido el valor añadido que supone el que el alumnado proceda de ámbitos tan diversos de la empresa. en nuestra edición, hemos convivido básicamente ingenieros industriales y economistas. cuando profesionalmente (Colegiada auditora censora formas parte de equipos multidisciplinares te sorprendes ante las visiones tan diversas que cada cual tiene de la empresa, y Jurado de Cuentas) por tanto de su gestión. algo muy positivo a futuro dado que nos permite generar sinergias fruto del trabajo conjunto. participante de la xiii ha sido, sin duda, la mejor experiencia, por los conocimientos adquiridos y fundamentalmente por las relaciones que han edición del Master gecem surgido y que en el día a día tanto personal como profesional están dando sus frutos. elkargo Ekintzak 7
 8. 8. elkargo Ekintzak Zerbitzuen Zuzentarauak ekonoMisten euskAL eLkArgoAn duen erAginA implicaciones de la directiva de servicios en CoLegio VAsCo de eConoMistAs LEy oMNIBUS 8 colegio vasco de ekonomistas
 9. 9. europatik datorren Araudi hau datorrenerako prest dago eee el CVe está preparado para la entrada en vigor de esta normativa proveniente de europa zerbitzu Profesionalei buruzko zuzentaraua europa mailan como consecuencia de la aplicación de la Directiva de indarrean jartzearen ondorioz, europar batasuneko servicios Profesionales y su implantación a nivel europeo, los herrialdeek lege propioak egin behar dituzte zuzentarau diferentes países miembros de la unión tienen que crear sus hori egokitzeko. batik bat bi legek kezka eragin dute hainbat propias leyes para adaptarla. Dos de las más recientes están sektore, elkargo eta elkarte profesionalen artean: omnibus preocupando a ciertos sectores, colegios y asociaciones legeak eta aterki legeak. profesionales (la ley omnibus y la ley Paraguas). omnibus legeak hainbat esparrutan aldaketak eragingo la ley omnibus supondrá cambios en áreas de diversa ditu: derrigorrez elkargoko kide egin behar izatea, kuotak, consideración; colegiación obligatoria, cuotas, posibilidad de bateragarriak diren hainbat lanbide aldi berean egin ahal desarrollar varias profesiones compatibles simultáneamente, izatea, ordainsari profesionalen orientazio-baremoak supresión de baremos orientativos de honorarios desagertzea, bazkideentzako eta haien zerbitzuen profesionales, asesoramiento y protección a colegiados/as y erabiltzaileentzako aholkularitza eta babesa. usarios/as de sus servicios. lege horrek elkargo guztiei eragingo die, baina ekonomisten es un hecho que esta ley va a afectar a todos los colegios pero euskal elkargoan lasai gaude. aspaldian ari gara lanean en el colegio vasco de economistas se respira tranquilidad. lanbidea hobetzeko eta orain aldatu behar diren irizpideen se lleva trabajando en pro de la mejora de la profesión y de eta balioen ildoan, eta ondorioz, egin beharreko aldaketek los valores y criterios que ahora se deben modificar, por lo edo eguneraketek ez diote eragingo betiko jokabideari eta que la consecuencia última será llevar a cabo actuaciones lan egiteko moduari. o actualizaciones que no afectan a su manera de hacer y de trabajar de siempre. oMnibus lEgEa - EkonoMistEn Euskal Elkargoa lEy oMnibus – ColEgio VasCo dE EConoMistas legeak aldatuko dituen kontzeptu batzuen aurrean honako el colegio se posiciona ante algunos conceptos que la ley jarrera hauek hartu ditu elkargoak: modificará: derrigorrez elkargoko kide izan beharra eta kuotak Colegiación y cuotas de colegiación gai horri buruz eeek gaur egun dituen irizpideak eta el criterio actual que persigue y ha perseguido el cve helburuak mantendu egingo dira, hau da, ekonomistek respecto a este tema es que quien ejerce la profesión derrigorrez elkargoko kide izan behar dutela. como economista tiene que estar colegiado/a. ordainsariei buruzko gomendioak debekatzea prohibición de recomendaciones sobre honorarios 2003an elkargoak araubide bat onartu eta argitaratu en 2003 el colegio aprobó y publicó un reglamento para zuen, bazkideei ordainsari profesionalak zehazten orientar al colegiado/a y ayudarle a definir sus tarifas laguntzeko eta horren inguruan orientatzeko. araudi como profesional. este reglamento se aprobó en base a hori lehiakortasunaren batzorde nazionalak erabiltzen unos parámetros que utiliza la comisión nacional de la dituen parametroetan oinarritzen zen. competencia. kontsumitzaile eta erabiltzaileen interesen babesa protección de los intereses de los consumidores y eeeren ustez, elkargo profesionalak bazkideen usuarios zerbitzuen erantzukizuna dute. omnibus legeari esker, en opinión del cve, los colegios profesionales son elkargo Profesionalak, erakunde gisa, gizarteari egiten responsables de los servicios de sus profesionales. dion ekarpena frogatzeko aukera paregabea eskaintzen gracias a la ley omnibus se tiene una oportunidad du. elkargoen funtzio soziala ezagutzera emateko importante de demostrar la aportación de la figura del aukera, etorkizuneko erabiltzaile gehienek ez baitakite colegio Profesional, como institución, en la sociedad. elkargo bat zer den, eta zer funtzio dituen. eeeren ustez, De dar a conocer la función social de los colegios. erabiltzailearengana iritsi behar dugu, informazioa Porque los futuros y futuras posibles usuarios/as, en su ez ezik, profesionalen zerbitzu bikaina eta ziurra ere gran mayoría, no saben qué es un colegio, cuáles son emateko. sus funciones. en el cve se cree que se debe llegar hasta el/la usuario/a para informarle y ofrecerle un servicio elkargoen lana ez da soilik profesional bazkideei laguntza óptimo y seguro de sus profesionales. eskaintzea; aitzitik, horretaz harago, ekonomistek ematen dieten zerbitzuaren gaineko bermea eman behar el colegio no se puede quedar en dar un apoyo a sus die erabiltzaileei. horri esker lortuko dugu lanbidea profesionales colegiados sino también debe aportar benetan sustatzea eta gizarte-aitorpen handiagoa unas garantías a los/las usuarios/as de los servicios edukitzea. que desarrollan los y las economistas. De esta manera, se conseguirá verdaderamente potenciar la profesión y tener un mayor reconocimiento social. Akciones Colegiales 9
 10. 10. Akciones Colegiales oniritziak arautzEa elkargoan ez dago oniritzirik. 2.0 erreMintA- kutxA azken batean, legeak epe laburrean hiru puntu azpimarratzen ditu, eta horiexetan jarri behar du indarra elkargoak: Caja de herramientas 2.0 Erreforma juridikoa: elkargoak bere estatutuak egokitu egingo ditu. leihatila bakarra: jUAN DE LA HERRáN eeek teknologikoki prest egon behar du, bezeroak informatikako ingeniaria edo/eta erabiltzaileak profesionalengana ez ezik bere ingeniero informático zerbitzuetara ere irits daitezen. administrazioen arteko kooperazio zerbitzua: todo el mundo habla de Doodle agintari eskudunak diren heinean, elkargoek europako ¿quién no ha querido convocar una reunión o una actividad beste administrazioekin lankidetzan aritu beharko de grupo o una comida de trabajo o de amiguetes y se ha dute. pasado más tiempo casando fechas y agendas que lo que dura la propia reunión? Pensando en esto, dos estudiantes de una universidad suiza le han dado la vuelta a los sistemas tradicionales y han dado con una solución: Doodle. rEgulaCión dE los Visados es una aplicación on-line (en la “nube”), gratuita y sin en el colegio no existen los visados. necesidad de registrarse. la mecánica es sencilla. si quieres realizar un evento propón en Doodle las fechas en las que en definitiva, los tres puntos en los que profundiza la ley a se pude realizar y Doodle generará un calendario con esas corto plazo y en los que el colegio debe centrarse son: fechas. envía a todos los posibles asistentes un correo con el enlace de ese calendario (que solo tú conoces) y deja que la reforma jurídica: la gente “vote” de entre los días de ese calendario, cual es el colegio procederá a la adaptación de sus estatutos. el que prefieren. la Ventanilla única: Pero lo mejor es que lo pruebes. recuerda, ya no se dan el cve tiene que estar preparado tecnológicamente las direcciones como se hacía antes. Para encontrarla para permitir acceder a sus servicios al/la cliente/a simplemente entra en tu buscador favorito (google, yahoo, o usuario/a de los mismos, además de a los propios y bing,…) y pon la palabra Doodle. ten cuidado, es un programa adictivo. propias profesionales. servicio de Cooperación administrativa: ongi etorria liburu elektronikoari liburuak beti izango dira paperezkoak, eta beti izango dira los colegios como,autoridades competentes, deberán “liburu”; liburu elektronikoa, ordea, euskarri berria da, cooperar con otras administraciones europeas. paperezko liburuaren abantaila berdinak ez ezik, bestelako erabilgarritasun asko ere eskaintzen dituena. Duela urte asko ekin zitzaion irakurketa elektronikoaren inguruan hitz egiteari; hala ere, zergatik aurkitu da irtenbidea une zehatz honetan? egungo ebook-ek paper eta tintaz osaturiko sistema erabiltzen dutelako; horrela, paperezko liburua bailitzan irakurtzen da pantailan. monitoreetako distira gogaikarririk gabe, bidaian goazenean 20 kiloko liburu kargarik eraman behar gabe (zenbait ebook-ek 30.000 ale arte biltegiratu ditzakete), paperaren ukitu edota usainik gabe (tira, desabantailaren bat izan behar zuen). 2010ean modelo berriak ikusiko ditugu dendetan: txikiagoak, arinagoak, usaindunak, wi-fi dutenak (imajinatzen al duzu irakurketan zehar zalantzaren bat izan eta unean bertan internet kontsultatzeko aukera izango bazenu?). jende askok galdetzen dit, ea e-book bat erosteko une aproposa den, edota hobe den itxarotea. erantzuna, ordea, berdina da, gailu elektronikoa edozein izanda ere: gaur erosten duzuna beti izango da biharkoa baino eskasagoa; bihar arte itxaroten baduzu, ordea, gaur bertan erabiltzeko aukera galduko duzu. 10 ekonomisten euskal elkargoa
 11. 11. elkargo Ekintzak 11
 12. 12. Komunitatea despAChos profesionALes ekonoMistA ConsuLtAnt MIGUEL áNGEL CALLE bulego Profesionalen komunitateko (eee) koordinatzaile Coordinador de la Comunidad de despachos profesionales bulego profesional bateko errealitatean zenbait lan- la realidad en un despacho profesional es el cúmulo de una prozedura pilatzen dira egunero, elkarren arteko lotura serie de procesos de trabajo a menudo dependientes y sujetos izan arren epe desberdinetakoak direnak, sarri askotan. a plazos no siempre coincidentes. el control de los mismos se nahitaezkoa da prozedura horiek kontrolatzea, zeregin hace imprescindible por la cantidad de tareas que reportan asko pilatzen baitituzte, eta akatsak egin edota informazioa y para evitar cometer errores y perder información. Y es que galtzea saihestu behar delako. hori horrela, oso zaila es muy difícil llevar el control del estado de cada proceso de da bezero bakoitzaren prozesuen egoera unean-unean cada cliente, plazos de presentación de impuestos, contratos, kontrolatzea: zergak aurkezteko epea, kontratuak, gizarte seguros sociales, altas de trabajadores....etc. aseguruak, langileen alta….eta abar. el colegio vasco de economistas ha detectado esta necesidad ekonomisten euskal elkargoak beharrizan bat detektatu, y ha hecho su propuesta participando en el desarrollo de una eta bulegoen kudeaketan erabiltzeko aplikazio bat garatzea aplicación de gestión de despachos. Desarrollada en software proposatu du. software libre bidez garatu da, sPriren diru- libre, y subvencionada por la sPri, ha sido creada por un laguntzekin; bost aholkularitza-bulegoz osaturiko lantalde grupo de trabajo compuesto por cinco despachos de asesoría batek eratu du, programaren egitura osatzeko ideia nahiz y auditoría que han aportado sus ideas y necesidades para beharrizanen gaineko ekarpenak eginez. ekonomista la estructura del programa. esta aplicación, ekonomista consultant aplikazioa doakoa da, eta ekonomisten euskal consultant, es de uso gratuito y se puede descargar en la elkargoaren web orrian deskargatu daiteke. página web del cve. bulego Profesionalen komunitateko (eee) koordinatzaile miguel ángel calle, coordinador de la comunidad de miguel ángel callek tresna berri honen erabilpen eta onurak Despachos Profesionales (cve) nos acerca la funcionalidad azaldu dizkigu; laster plazaratuko da bigarren fasea. y beneficios de esta nueva herramienta, cuya segunda fase está a punto de ser lanzada. 12 colegio vasco de ekonomistas
 13. 13. galdera: zein da bulego profesional batek egunez egun pregunta: ¿Cuál es la realidad, el día a día, en un despacho bizi duen errealitatea? profesional? Miguel Ángel Calle: bulego profesional bakoitzak bere lan- Miguel Ángel Calle: todos los despachos profesionales prozedura propioak ditu, bulegoa osatzen duten kideek ondo tienen unos procesos de trabajo propios y conocidos por ezagutzen dituztenak. Prozedura bakoitzak, bestalde, bere sus miembros. cada proceso tiene sus tareas, a veces no egitekoak ditu, sarritan katalogatuta egoten ez badira ere. catalogadas. el control de estos procesos de trabajo, teniendo laneko prozedura horiek kontrolatzea oso konplexua da eta, en cuenta que no todas y todos los clientes tienen las mismas sarritan, akatsak edota hanka sartzeak izaten dira; izan ere, obligaciones y no todos los procesos tienen los mismos kontuan hartu behar da bezero guztiek ez dituztela betebehar plazos, hacen que su control sea complejo y en ocasiones con berdinak, eta prozesu bakoitzak epe jakin batzuk dituela. errores o descuidos humanos. g: zeintzuk dira aplikazio horren helburu zehatzak? p: ¿qué objetivos concretos tiene esta aplicación? MaC: aplikazioaren helburuak hiru dira. MaC: los objetivos de esta aplicación son tres. aportar una erabiltzeko erraza den datu basea eskaintzea; bertan, base de datos de fácil uso en la cual registrar todos los datos bulegoko bezeroen datu garrantzitsuenak erregistratuko dira. de relevancia de los clientes del despacho. Permitir llevar bezero bakoitzari eskaintzen zaion denbora kontrolatzea, un control del tiempo que se dedica a cada cliente de forma modu azkar eta errazean. bezeroei fakturak automatikoki rápida y sencilla. Poder emitir las facturas a nuestros clientes eman ahal izatea. barneko lan-prozedurak kudeatu eta de forma automática. gestionar y controlar los procesos de kontrolatzea. trabajo internos. g: zeintzuk dira bere erabilgarritasun eta abantailak? p: ¿Cuál es su funcionalidad y ventajas? MaC: baliabide informatiko bakarra izan arren, lau zati edo MaC: es una única herramienta informática pero está ataletan banatuta dago. bezeroen datu-baseak, fakturazioa, compuesto por cuatro bloques o secciones. base de datos de lan-parteak eta zereginen kudeaketa. clientes, facturación, partes de trabajo y gestión de tareas. erabiltzaile bakoitzak nahi duena erabil dezake. ez da zertan cada usuario puede utilizar las que desee. no es necesario aplikazio guztia erabili behar eta, beraz, progresiboki ezar utilizar toda la aplicación permitiendo así una implantación daiteke. progresiva. lehen hiru zatiak oso ulerterrazak dira, eta balio erantsia las tres primeras partes son fáciles de entender y crean sortzen dute. bezeroaren fitxa ordenatuta eta kontsultarako un gran valor añadido. tener ordenada y de fácil consulta prest izatea, eta laneko parteak modu errazean eta azkar la ficha del cliente y poder introducir de forma rápida y sartu ahal izatea, erraz identifikatzeko moduko balio sencilla los partes de trabajo son valores añadidos de fácil erantsiak dira. identificación. ekonomisten euskal elkargoak “EkonoMista Consultant” jarriko dizu eskura, bulego profesionalak antolatzera bideraturiko aplikazioa el Colegio Vasco de economistas pone a tu disposición “EkonoMista Consultant” una aplicación destinada a la organización de los despachos profesionales fakturazio-moduluak badu abantaila bat, bulego el modulo de facturación tiene la ventaja de que normalmente profesionalok, normalean, faktura berdinak egiten ditugulako, los despachos profesionales facturamos igualas periódicas. la periodikoki. aplikazioak bezero bakoitzaren kuota grabatzea aplicación te permite tener grabado la cuota de cada cliente ahalbideratzen dizu, eta fakturak automatikoki egiten dira. y las facturas se hacen de forma automática. también puedes bankuari bidaltzeko fitxategi bat ere sortu daiteke, eta diru- generar un fichero que le envías al banco y has gestionado los sarrera periodikoak hamar bat minututan kudeatzen dira. ingresos periódicos en diez minutos. arestian esan bezala, bulego profesional bakoitzak bere como decía antes, todos los despachos de profesionales lan-prozedura propioak ditu, bulegoa osatzen duten kideek tienen unos procesos de trabajo conocidos por sus miembros. ondo ezagutzen dituztenak. arazoa zera da: aplikazioak el problema es que para que la aplicación te ayude a monitorizatzen eta kontrolatzen lagundu diezazun, monitorizarlos y controlarlos primero tienes que definir en lehenengo eta behin, prozesua osatzen duten egitekoak un papel cuáles son las tareas que componen ese proceso. ahí paper batean jaso behar dira. hor dago zailtasuna. radica la dificultad. nire gomendioa honakoa da: egiteko hori gauzatzeko orduan, mi recomendación es que para llevar a cabo esta tarea se honako premisak kontuan hartzea. Prozesuak zenbat eta tengan en cuentas estas premisas. el proceso cuantas menos zeregin gutxiago izan, hobe. tareas tengan mejor. KoMUNIDAD 13
 14. 14. Komunidad lAngide bulegoAk egiteko guztiak zentzuzko epe batean bukatzeko modukoak las tareas deben ser terminables en un tiempo prudencial. izan behar dira. no recomiendo que en una misma tarea intervengan dos ez dut uste egiteko bakoitzean pertsona bat baino gehiagok personas. que no quiere decir que esa tarea la deba hacer parte hartzea komeni denik. horrek ez du esan nahi egiteko siempre la misma persona. bakoitza beti pertsona berak egin behar duenik. las ventajas de ekonomist consultant, por lo tanto, aparte ekonomista consultant aplikazioaren abantailak, beraz, de su funcionalidad clara, son su personalización, su coste erabilgarritasunaz gain, honakoak dira: pertsonalizazioa, nulo o escaso, su implantación modular progresiva y sencilla kosturik eza edota kostu urria, moduluka ezartzeko moduko y la formación por parte del colegio a quienes implanten el ezarpen erraza, eta sistema ezartzen dutenei elkargoak sistema. ematen dien prestakuntza. p: ¿de qué manera se puede empezar la implantación de g: nola has daiteke Ekonomista Consultant aplikazioaren Ekonomist Consultant? ezarpenarekin? MaC: Yo empecé registrando los datos de mis clientes. MaC: nik bezeroen datuak erregistratu nituen lehenengo la utilización de los partes de trabajo depende de si a eta behin. laneko parteen erabilera honakoaren araberakoa cada despacho le inquieta saber el tiempo que dedica a da: bulego bakoitzak bezero edota espediente jakin bati cada cliente o expediente. la facturación es de muy fácil eskaintzen dion denbora jakin nahi duen ala ez. fakturazioa implantación pero cada despacho debe valorar cómo hacerlo, ezartzea oso erraza da; hala ere, bulego bakoitzak baloratu el coste en tiempo y dinero. la gestión de tareas requiere más behar du nola egin, bai eta horrek denboran eta dirutan dedicación. Yo empezaría con un único proceso muy sencillo dakarren kostua ere. zereginen kudeaketak dedikazio que puede ser el impuesto del iva y con dos únicas tareas que handiagoa eskatzen du. ni oso erraza den prozesu pueden ser Desarrollo y Presentación. De esta forma, en esta bakarrarekin hasiko nintzateke, bez zergarena esaterako, experiencia piloto, se probará las ventajas y potencialidades eta bi zeregin, hala nola, garapena eta aurkezpena. horrela, de esta herramienta. esperientzia pilotu horren bidez, baliabide horrek eskaintzen dituen abantaila eta aukera guztiak probatuko dira. 14 ekonomisten euskal elkargoa
 15. 15. esperientZiA bAtZuk buLegoen ondorengotZAn experiencias en sucesión de despachos 1. Ainhoa ugarte Valls ExpERIENTZIA ainhoaren kasua ez da salmenta bidezko eskualdatze bat, negozioaren jabea lekua uzten joaten den horietako kasu bat baizik. aitak bulego batean egiten zuen lan eta ainhoak berea sortzea erabaki zuen. bi bulegoetako lanak uztartzen zituen. azkenean, bezeroen zati baten eskualdatzea egin zuten aitaren bulegotik berera, langile batzuekin batera. une horretan ainhoak gertu zuen aitaren bulegoa, baina aitak eskatu zion lehenengo 3 bat urte emateko beste lekuren batean lan egiten, beste sektore batzuk ezagutzeko eta beste aukera batzuk izateko. ondoren hartuko zuen erabakia. urte batzuk igarota, aitarengana itzuli zen, eta behetik hasi zen lanean aitaren negozioaren gorabehera guztiak ondo ezagutzeko. transmisioa oso erraza eta eramangarria izan zen. apurka-apurka, negozioan buru ikusten zena aita bazen ere, aholkuak ematen zizkion eta ainhoa bezeroen artean ezaguna egin zen. bere kasuan prozesua motela izan zen, izan ere, auditorien mundua gizon helduekin lotu ohi da, eta bera emakumea eta gaztea zen. orain dela urtebete aita gaixotu, eta berriro lanean hasi bazen ere, azkenean hil egin zen. eskualdatzea oso bat-batekoa izan zen, egun batetik bestera aurkitu baitzen bakarrik eta laguntzarik gabe, eta gai pertsonalak eta lanekoak uztartzen ikasi behar izan zuen. Protokolo batek bulegoei asko lagunduko liekeelakoan dago, eta negozio bat saltzen denean funtsezkoa da 2. egokitze eta trantsizio fase bat egotea. ExpERIENCIA iñigo gutierrez Allue iñigo trabajaba en el despacho de su padre ayudándole en temas de auditorías y fiscales. el 4 de febrero de 1999 a su padre le dio un infarto cerebral y sin aviso ni planificación previa, tuvo que tomar las riendas. aunque el padre se recuperó, no estaba en condiciones de volver a trabajar, por lo que iñigo tuvo que seguir con el negocio, sin conocer mucho de él, ya que su padre tenía intención de continuar y no le contaba demasiado. en contra de la opinión de sus familiares, que creían necesario dejar el negocio en manos de un profesional externo, iñigo preestableció un contrato para continuar con él. Poco a poco fue reestructurando el negocio, renovando el personal y mejorando los equipos informáticos. De una manera pausada, su padre fue abandonando el negocio aunque de cara a la clientela procuraban no mostrar los cambios. el traspaso tuvo sus más y sus menos, ya que se hacía difícil para él separar jurídicamente el patrimonio personal y el laboral. al mirar atrás, hoy cree que cambiaría varios aspectos, como tomar sus decisiones de una manera más firme. Por eso ve muy adecuado que se realice el protocolo, que aporta la experiencia de otras personas que te pueden aconsejar. en cuanto al traspaso, es partidario de informar de forma inicial a dos o tres personas clave del despacho, y de ir preparándolo dos o tres años antes, con antelación, para que haya tiempo suficiente de planificar el proceso con tiempo, preparar al profesional y hacer una transición progresiva. en una ocasión tuvo la oportunidad de comprar un despacho, pero no llegó a cuajar. no obstante, le gustaría tener conocimiento de la venta de otros despachos, especialmente de los pequeños, ya que la compra-venta entre despachos del mismo tamaño resulta más adecuada por la similitud de los servicios ofrecidos.en caso de comprar un despacho, le gustaría que quien lo vendiera estuviera vinculado al menos un año para realizar el traspaso de manera progresiva. KoMUNITATEA 15
 16. 16. Komunitatea eMeritos ATENEo, harremanetan jarraitzeko modu atsegin bat Ateneo, unA formA AmenA de seguir conectAdos Ateneo programa ekonomisten euskal elkargoko emerituen El programaeméritosesdel colegio vasco de economistas, que talde batetik sortutako ekimena da; horren asmoa da aldian colectivo de ateneo una iniciativa surgida de un grupo del behin elkartzeko modua bilatzea, aztertuko den gaiaren tratan de encontrar un medio para reunirse periódicamente, hizlari aditu bati entzutea eta, horren ostean, zerbait gehiago escuchar a un ponente de prestigio conocedor del tema ikasteko eztabaida aberasgarria sortzea. propuesto y establecer un debate posterior que les ilustre, enriquezca. gaurkotasuna duten hainbat gairi buruzko hitzaldiak antolatzen dira, sona handiko hizlariek gaiari buruzko se trata de la organización de charlas, sobre diferentes esperientziak azaldu eta euren iritzia eman dezaten. temas de actualidad, en las que ponentes de prestigio hitzaldiaren ostean eztabaida egiten da moderatzaile baten exponen sus experiencias y opiniones al respecto. tras la gidaritzapean; eztabaida hori aberasgarri eta jakingarri ponencia se establece un debate posterior, conducido por gerta daiteke bertaratu direnentzat eta, bide batez, tarte un moderador/a, que ilustra, enriquece y hace pasar a los atsegin eta interesgarri bat pasatzen dute. asistentes un rato interesante y divertido. hitzaldi horiek, gainera, formatu erakargarria dute denentzat. estas charlas tienen, además, un formato atractivo para todo bi ordu inguruko iraupena dute eta “woka” estiloan egiten el mundo. con una duración de dos horas aproximadamente dira arratsaldeetan; emerituen taldeko guztiak eta edozein al estilo de un “woka”, se llevan a cabo por la tarde, está elkargokide joan daiteke bertara. invitado todo el colectivo de eméritos, así como el resto de personas colegiadas. 2010eko urtarrilean egin zen emerituen batzordeak abian jarritako lehenengo hitzaldi-solasaldia. hitzaldi hartarako en enero de 2010 se celebró la primera charla-coloquio puesta josé guillermo zubía confebaskeko idazkaria aukeratu en marcha por la comisión de eméritos. el ponente elegido zuten eta hauxe izan zen hark jorratutako gaia: “Patronala para la ocasión fue D. josé guillermo zubía, secretario de eta sindikatuen arteko harremanak krisi garaian”. ekitaldi confebask, que habló sobre “relaciones patronal y sindicatos hartan 45 elkargokide izan ziren; beraz, aurreikusitako en un contexto de crisis”. fueron 45 los colegiados/as que kopurua gainditu zuten eta hitzaldiaren ostean solasaldi quisieron acercarse al acto, superando las expectativas bizia sortu zen. iniciales y generando un coloquio posterior que fue muy animado. ateneo batzordea eratu da, jarduera hauek antolatzeko ardura hartu dezan. oraingoz ez dute azkarregi ibili nahi, se ha constituido un comité ateneo encargado de la esperientzia finkatuta dagoela ikusi arte. “eredu xume eta organización de estas actividades. De momento no se apal batekin hasiko gara, baina kalitateko hizlariak ekarriko quiere correr demasiado hasta ver si la experiencia cuaja. ditugu” “queremos comenzar con un modelo sencillo, modesto, pero con conferenciantes de calidad” bigarren solasaldia gaiari buruz: “bilbao, del hierro al titanio, un siglo de singular desarrollo económico y social” (bilbo, la segunda charla versará sobre “bilbao, del hierro al titanio, burdinatik titaniora, mende bateko garapen ekonomiko eta un siglo de singular desarrollo económico y social”. soziala). 16 colegio vasco de ekonomistas
 17. 17. 17
 18. 18. Komunidad mArketing blog: markekonomista.wordpress.com Marketinari buruzko ekonomisten txokoa El lugar del/la economista para hablar de marketing ekonomisten euskal elkargoaren marketin komunitateak una de las últimas iniciativas impulsadas por la comunidad sustatu duen azken ekimenetako bat da blog baten sorrera; de marketing del colegio vasco de economistas, ha sido la hau da, marketinaren ekonomista profesionalen arteko creación de un blog. un lugar de encuentro entre profesionales topalekua, taldekideek dinamizatua eta aukera ematen duena economistas del marketing, dinamizado por las y los ezagutzak eta esperientziak partekatu eta ikasi ahal izateko. miembros de la comunidad, donde compartir conocimientos gaur egun aurkitzen ez den blog modukoa, desberdina, balio y experiencias y poder aprender. un blog diferente a los que erantsia duena, hain zuzen ere, ekonomisten jardun egokitik encontramos en la actualidad, con un valor añadido, el de abiatuta marketinari buruzko informazioa jaso ahal izatea. aglutinar información de marketing para el/la economista. Porque la perspectiva de un o una economista es diferente a blog honetan aurkituko dira hainbat gairi buruzko la de otro u otra profesional. erantzunak, besteak beste, ekonomista profesional batek jakin behar dituen marketinaren oinarrizko kontzeptuei Preguntas sobre los conceptos básicos del marketing que buruzko galderak, azken joerak, internet bidezko salerosketak tiene que conocer un profesional economista, las últimas eta emaitzen neurketak. tendencias, la venta a través de internet, o la medición de resultados son algunas de las cuestiones, entre otras muchas, administrazioaren aldea marketin komunitatearen ardurapean que tienen respuesta en este blog. dago, baina parte hartzea ez dago itxita. bloga irekia dago elkargoko kideek komentarioak egin eta argitaraturiko la parte administradora recae sobre la comunidad de edukiei buruzko ekarpenak egiteko. aukera ere egon badago marketing. sus miembros son los y las autoras de su edukien egile bilakatzeko email bidez elkargoari eskatuta. contenido. Pero la participación no está cerrada. es un blog helburua elkarrekin ikastea da. abierto a los y las colegiadas que deseen hacer comentarios y ofrecer su aportación a los contenidos publicados. también une honetan 2009an eeek antolatutariko metrics se da la posibilidad de convertirse en autor/a de contenidos marketin jardunaldiei buruzko informazioa jaso da. bertan solicitándolo vía email al colegio. el objetivo es aprender erabiltzaileen ustez interesgarriak diren erreferentziazko conjuntamente. artikuluak, taldearen ekitaldi eta jardueren egutegiari buruzkoak, edo marketinarekin zerikusia duten eta el blog está confeccionado para uso personal y diario. interesgarritzat jotzen diren bestelako batzuk azaltzen dira. engloba información sobre las jornadas de marketing kontabilitateko fororako eta elkargoak presentzia duen beste metrics, organizadas por el cve en 2009, y el contenido de sare sozialetarako loturak ere ageri dira. sus interesantes ponencias, sobre artículos de referencia e interés, sobre los eventos y el calendario de las actividades azken finean, topaleku eta ezagutza-gune bat sortu da, de la comunidad o relacionadas con el marketing. también marketinaren arloan espezializaturik dauden ekonomistei está presente un foro de contabilidad y las redes sociales zuzenduta, eremu honetan kezkatzen gaituzten eta kezkatuko donde el colegio tiene su presencia. gaituzten gaiei buruz ikasi, eztabaidatu eta hitz egiteko, eta marketinaren eguneroko jardunean irtenbiderik onenak en definitiva, se ha creado un espacio de encuentro y bilatzeko. laburbilduz, elkargokide guztien parte hartzeari conocimiento, dirigido a los y las economistas especializados/ zabalik dagoen bloga da. gunea sortu da, zure ekarpena as en marketing para aprender, debatir y hablar de lo que baino ez da falta. ahora preocupa en este campo, de lo que puede llegar a preocupar y de las mejores soluciones en la práctica diaria del marketing, un blog abierto a la participación de todos y todas las colegiadas. 18 ekonomisten euskal elkargoa
 19. 19. jERoEN DUIjVESTIjN consultor comunicacion estrategica sociodirector de bilbao Design academy www.designacademy.com 2.0 MerkAtuA AZtertZeA investigación de mercados 2.0 nork ez ditu noizbait erantzun irribarre atsegin baten bidez ¿quién no ha respondido alguna vez una serie de preguntas konbentzitu nahi izan gaituen ikasle-inkestatzaile baten después de dejarse convencer por la sonrisa amable de galderak? nork ez du noizbait jaso merkatu-azterketa egiten un/a estudiante-encuestador/a? ¿quién no ha recibido ari den enpresa baten arratsaldeko deia? kontsumitzaile alguna vez la llamada vespertina de una empresa realizando garen aldetik, etengabe galdetzen digute gure iritzia zein un estudio de mercado? como consumidores/as se nos den, honako produktu edo harako zerbitzuarekin izan dugun consulta constantemente sobre nuestra opinion, nuestras esperientzia nolakoa izan den, edo zer nahi edo itxaroten experiencias y nuestros deseos o necesidades acerca de la dugun. categoría de producto x o el servicio Y. hala ere, gero eta argiago dago inkesta, talde fokal eta sin embargo cada vez es mas evidente que las encuestas, los merkatu-azterketan erabili ohi diren beste teknika batzuen focus groups y otras técnicas tradicionales de investigación de bidez oso gutxitan sortzen direla merkatu-pertzepzio berriak, mercado rara vez conducen realmente a nuevas percepciones edo bezeroen asebetetzea lortzeko emaitzak. henry ford-ek del mercado o respuestas para satisfacer los deseos y oso ondo ulertu zuen hori duela 100 urte baino gehiago. zera necesidades de los/las clientes. henry ford comprendió esto esan zuen: “kontsumitzaileei galdetu izan banie zer nahi a a la perfección hace ya mas de 100 años cuando puntualizó zuten, zaldi azkarrago bat eskatuko zuten, ez auto bat”. que “si yo hubiera preguntado a los consumidores lo que querían, habrían demandado un caballo más veloz, no un merkatu-azterketak sendotzeko arrazoi asko ditugu. automóvil.” kontsumitzailearen jarrera gero eta aldakorragoa da, eta aurreikusteko edo sailkatzeko zaila. merkatuak gero eta las razones para renovar la investigación de mercados son arinago ari dira berritzen. informazioa jaso, aztertu eta muchas y variadas. el comportamiento del consumidor/a es ondoren ezarpena egiteko zikloa geldoegia da batzuetan, gure cada vez mas cambiante y dificil de preveer o de clasificar. el testuingurua kontuan hartuta. azkenik, 2.0 web gunearen ritmo al que los mercados innovan es cada vez mas acelerado. inguruko garapenik berrienek kontsumitzaileen eta haien el ciclo de recogida de información, análisis y posterior jarreraren gaineko informazioa lortzeko aukera bat baino implementación es a menudo demasiado lento para este nuevo KoMUNITATEA 19
 20. 20. Komunitatea mArketing gehiago ematen digute. eta garrantzitsuena: berrikuntzan contexto.Y por último los desarrollos mas recientes en torno eta produktu eta zerbitzuen garapenean inplikazio zuzena a la web 2.0. nos ofrecen no sólo una oportunidad enorme lortu dute. de recopilación de información sobre los consumidores/as y su comportamiento. Y más importante: han hecho posible esperientzia eta iritzien berri emateko dauden blog, forum la implicación directa de los mismos/as en la innovación y el eta sare sozialek ezagutza-iturri garrantzitsua osatzen dute. desarrollo de producto(s) y servicios. bezero batek produktuarekin daukan esperientziaren berri eta kontsumitzaileek markarekiko daukaten pertzepzioaren los innumerables blogs, forums y redes sociales donde se berri izan dezakezu. aldaketarik handiena, hala ere, intercambian experiencias y opiniones forman una valiosa honetan datza: 2.0 web guneak bezeroekin (potentzialak) fuente de conocimiento. tanto en lo referente a cómo elkarrizketa izateko aukera eskaintzen du, eta proposamen “experimenta” un cliente/a tu producto o servicio como en la berrien garapenean inplikatzekoa (co-creation). percepción que tienen los consumidores/as sobre tu marca. el cambio más grande, sin embargo, reside en el hecho de lego etxea da adibide ona da horretan; bere bezero que la web 2.0. ofrece asimismo la posibilidad de entablar un garrantzitsuenen esku, hau da, umeen esku jarri du produktu diálogo con clientes/as (potenciales) y de implicarles/as en berrien garapena. umeek euren diseinu propioak “kargatu” el desarrollo de nuevas proposiciones (co-creation). ahal dituzte, eta diru-sarreren %5 jasotzen dute, diseinu horiek produkziora pasatzen badira. baina starbucks, lego es un ejemplo clásico de una organización que ha Dell edo samsumg enpresek ere erabiltzaileak inplikatzen puesto a disposición de sus clientes/as más importantes , dituzte produktu eta zerbitzuen garapenean. lcD telebisten los niños/as, el desarrollo de nuevos productos. los niños/ bordeaux linea bezeroen laguntzaz diseinatu zen. emaitza as pueden “cargar” sus propios diseños y reciben un 5% hauxe izan zen: telebista ez zen tresna elektroniko bezala de los ingresos si estos diseños pasan a producción. Pero diseinatu, baizik eta altzari bezala, giro moderno eta elegante también empresas como starbucks, Dell o incluso la empresa batera egokitzeko. handik gutxira, lcD telebistarik salduena tecnológica samsumg implica a comunidades de usarios/as izan zen. en el desarrollo de productos y servicios. la línea bordeaux de las tv lcD se diseñó en colaboración con los clientes/as. el noski, bezero guztiak ez dira egoten laguntzeko prest eta resultado fue que la television no se diseñó como un aparato erakunde baten produktu eta zerbitzu berriei ekarpenak electrónico sino como un elemento de mobiliario adaptable a egiteko gogoz. baina nabarmendu behar da sorkuntza un ambiente moderno y elegante. en poco tiempo se convirtió bateratuaren erronkari heldu dioten enpresak oso pozik en la television lcD más vendida. daudela kontsumitzaile horien ezagutza, sormen, ekimen eta dedikazioarekin. Pertsona horiek ikerketa komertzial Por supuesto, no todos los clientes/as están dispuestos/as eta i+g arloetan aritzen dira. zalantzarik gabe, gero a colaborar y a compartir sus experiencias como aportación eta kontzeptu berri gehiago sortzen joango dira, “zaldi al desarrollo de nuevos productos y servicios de una azkarragoen” ordez, eta etorkizunean ohiko gauza izango organización. Pero hay que destacar que todas las empresas da. etorkizunean, beraz, ikasle-inkestatzailearen irribarre que se han tomado en serio el reto de la co-creación están atsegin baina batzuetan desegoki hori alde batera utzi eta fascinadas del entusiasmo, el conocimiento, la creatividad 2.0 kontsumitzailearen beharrizanak eta nahiak ezagutzeko y la dedicación de estos consumidores/as “entregados/as”. teknika eraginkorragoetara pasatuko gara. la integración de estas personas en los departamentos de investigación comercial y de i+D, hecho éste que conllevará sin duda a la creación de nuevos conceptos en vez de “caballos más veloces”, se irá convirtiendo en práctica habitual en un fúturo próximo. un futuro en el que la sonrisa amable del estudiante-encuestador/a y la voz amigable pero inoportuna del encuestador/a telefónico/a tendrán que ir haciendo sitio a técnicas más eficaces para conocer y profundizar en las necesidades y deseos del consumidor/a 2.0. 20 colegio vasco de ekonomistas
 21. 21. 2.0 MerkAtuA AZtertZeA un caso Cercano: orbeA Entrevistamos anuestro entornoiñigoha apostado de gestión calidad y marketing relation manager de orbea,su negocio. una empresa de jon gantxegi e que egido, rble. por la investigación de mercado 2.0 para el desarrollo de respectivamente, KoMUNIDAD 21
 22. 22. Komunidad mArketing comunidades. Pero para llegar hasta recoger información necesaria para aquí lo primero que tuvimos que desarrollar productos y captar gente hacer fue saber que teníamos que adepta a orbea. si tienes identificados aprender a escuchar porque la gente ya a esos/as líderes de opinión ellos/llas estaba hablando sobre orbea y sobre son la tendencia. la competencia. Para poder llegar a co-innovar o a co-crear con ciertos Para poder establecer conversaciones usuarios/as teníamos que aprender de calidad, es imprescindible a escuchar. aprendimos a utilizar presentarnos de forma transparente diferentes herramientas de escucha porque da credibilidad. todo el equipo joN GANTxEGI y de conversación. éstas eran las actividades más factibles y que a corto de orbea está involucrado para poder contestar de la manera más correcta a rble. de gestión calidad y marketing plazo se podían hacer. lo que plantea el usuario/a. ¿por qué orbea quiere usar las redes también hemos hecho estudios de sociales? mercado para saber qué se dice de orbea j.g: Porque los usuarios/as ya están en internet, quién lo dice, cómo lo dice, ahí. nuestros usuarios/as potenciales cuál es nuestro posicionamiento..... y reales ya están hablando de orbea. te da inputs valiosos a nivel de Para nosotros/as es muy importante comunicación. recoger, escuchar toda esa información, ese conocimiento. si cuando estamos ¿podríamos hablar de algún ejemplo escuchando además somos capaces de real de producto desarrollado a través conversar abres la puerta a poder llegar de información recogida en esta nueva a co-crear. forma de estudiar el mercado? j. g: el año que viene vamos a sacar iñigo Egido: el desarrollo de producto una bicicleta nueva que estamos se sigue manteniendo bajo parámetros desarrollando con gente con quien IñIGo EGIDo de mercado tradicionales. recogemos hemos contactado. nosotros/as dentro inputs de nuestra red comercial de la casa no teníamos suficiente relation manager de orbea repartida a nivel mundial pero lo que conocimiento para ese perfil de queremos es complementarlo con la usuario/a y creamos un equipo de realidad ciento por ciento de un grupo trabajo de 5 ó 6 personas de ámbito de líderes de opinión. necesitamos ver muy diferente. son usuarios/as a 360 grados porque es un producto que de ese tipo de bicicleta que tienen al final tiene un desarrollo mundial, muchísimo conocimiento y que nos así que nos nutrimos de diferentes ha ayudado a hacer el desarrollo de lo ¿Cómo investiga orbea el mercado de fuentes y hemos arrancado con este que es el producto. a día de hoy hay bicicletas? tipo de proyectos porque nos aportan dos prototipos que están usando para jon gantxegi: muchísimo valor. diagnosticarlos. orbea es una marca europea referente mundial en la prestación de servicios ¿qué hace orbea principalmente i.E: orbea necesita de este tipo de y/o soluciones para un usuario/a final, en las comunidades y en las redes gente que aporta un valor a la marca y amante de las actividades al aire libre, sociales? al desarrollo de producto. no hay mejor en torno a la bicicleta. Para nosotros/ j.g: nuestro objetivo es tener campaña que la que genera un/a líder as las Personas somos orbea. Desde identificados a los/las líderes de de opinión. son la referencia, son los/ hace 3 ó 4 años venimos desarrollado opinión en las comunidades con los/las las protagonistas. son ellos/as los que un proyecto que se llama “proyecto cuales vamos a tener conversaciones han aportado todo el valor que hoy s. xxi” cuyo objetivo es integrar al de calidad para informarnos poco a está en ese producto. Y te da un salto usuario/a en la organización, para poco de lo que se dice. lo tenemos en cualitativo. conocer lo que espera de nosotros/ cuenta y nuestra oferta en el mercado as y nuestros productos y mantener de soluciones o productos puede ir ¿Cuáles creen que serán los cambios cierta comunicación con él/ella. se variando en función de lo que vayamos más importantes en el mercado del trata de tener transparencia hacia el recibiendo. bicicletas en los próximos diez años? usuario/a e intentar ligar transferencia i.E: el objetivo final de todo esto no sé a de conocimiento, es decir, co-crear. ¿Cuál es la metodología? cuántos años es. lo que sí tenemos muy i.E: nuestra forma de trabajar es estar claro es que es un camino a recorrer y y para desarrollar este proyecto ¿qué presente donde ya se están dando hoy estamos en la etapa de escuchar métodos y canales se utilizan? conversaciones. tomar parte ahí y y conversar, estamos empezando a co- j.g: Podemos decir que orbea se tomar protagonismo, y en eso estamos. innovar. es algo incipiente también hace a través de las redes sociales y buscamos conversar con la gente, para orbea. 22 ekonomisten euskal elkargoa
 23. 23. Komunidad enpleo irAkurtZeko para leer ekonomisten gaitasun profesionalak estudio para la detección de las competencias antzemateko azterlana, enplegatzailearen profesionales de economistas desde la ikuspegitik abiatuta perspectiva de quienes ofrecen empleo Nork zuzendua: ekonomisten euskal elkargoa, enplegu Dirigido por: colegio vasco de economistas, comunidad de komunitatea-ekonomista 2.0. empleo-ekonomista 2.0. Egileak: iñaki Periáñez, Pedro manuel gómez, maría jesús Autores: iñaki Periáñez, Pedro manuel gómez, maría jesús luengo, julián Pando, joseba iñaki de la Peña, francisco luengo, julián Pando, joseba iñaki de la Peña, francisco javier villvalba. javier villvalba. ikaskuntza konbentzionala ez da nahikoa, herritarren el aprendizaje convencional no es suficiente, ya que gaitasunak etengabe eguneratu behar dira; horrela, las competencias de los y las ciudadanas deben ser teknologiaren eboluzioak, haziz doan internazionalizazioak continuamente actualizadas, para permitirles afrontar los eta aldaketa demografikoak planteatzen dituen desafioei desafíos y retos planteados por la evolución de la tecnología, aurre egin ahal izango zaie. enplegua lortzea gero eta la internacionalización creciente y el cambio demográfico. lotuago dago prestakuntzarekin. hala ere, bide luzea dago la accesibilidad al empleo está cada vez más vinculada oraindik egiteko, hezkuntza sistemek asko hobetu beharra a la formación, pero debe reconocerse que el camino por baitaukate. recorrer es todavía largo, pues la eficacia de los sistemas educativos es muy mejorable. ekonomisten euskal elkargoak, enplegu arloko bere ekonomista adituen laguntzaz, liburu honetan aurkezten el colegio vasco de economistas, con la ayuda de sus den azterlana egin du; horren asmoa da ekonomistek economistas especializados/as en empleo, ha llevado a cabo izan behar dituzten gaitasunak identifikatzea, betiere el estudio que se presenta en este libro, para identificar enplegatzaileen ikuspegitik begiratuta, horiek baitira las competencias que deben reunir las y los economistas, egokienak eeeren jarduera profesionalaren errealitatea desde el punto de vista de los empleadores y empleadoras, definitzeko. azterlan horretan, ekonomisten lanbidea ya que son el grupo con mejor visión para definir la realidad osatzen duten profil eta jarduera ugariak jorratu nahi izan del ejercicio profesional del cve. en el estudio se ha tratado dira. de abarcar el amplio espectro de perfiles y actividades profesionales que configuran la profesión económica. ondorio guztiz baliagarriak atera dira eta, horretaz gain, balio erantsi bat lortu da: enplegatzaileek espero dutena se han obtenido conclusiones muy útiles, con el valor eta unibertsitateen aukerak aurrez aurre jartzea. añadido de permitir, además, poner frente a frente las perspectivas del empleador o empleadora y las de las universidades. KoMUNITATEA 23
 24. 24. Komunitatea eMpLeo 2010eAn eskAerA gehien iZAngo duten LAnpostuAk Los puestos de trAbAJo MÁs deMAndAdos pArA eL 2010 Zein da ekonomistentzako lan-merkatu aproposena? Cómo es el mercado laboral para quienes son economistas? egungo lan-merkatuaren erradiografia egin ahal izateko, hemos querido hacer una radiografía del mercado laboral zenbait artikulu interesgarri eta alor honetan egindako actual, a través de la selección de artículos de interés y de azterlan bat edo beste aukeratu ditugu. horiek aztertuta, diferentes estudios elaborados por referentes en este campo, honako emaitza lortu dugu: de los cuales extraemos lo siguiente: addeco eta randstand-ek erakusten dizkigute addeco y randstand nos muestran los empleos más 2010erako eskari gehien dituzten enpleguak. demandados y buscados para el 2010. lan Ekintzaren ikuspegiak sektore ekonomikoen el enfoque de lan Ekintza es realizar un análisis por araberako analisia egitean datza. sectores económicos. EaEren azterlanaren ondoriozko datuek gracias al estudio de EaE los datos nos indican que adierazten dutenez, gure kolektiboan nuestro colectivo tiene un índice de empleabilidad alto. enplegagarritasun-maila handia dago. AdeCCo AdeCCo informe AdeCCo-professionAL AdeCCo-professionAL txostena El + busCado: ControllEr bilatuEna: ControllEr-a. en épocas de recesión los puestos financieros se erigen como atzeraldi sasoian, finantza arloko lanpostuak dira enpresa los guardianes de las empresas. zaintzeaz arduratzen direnak. más que nunca, el control y la reducción de los costes son dos une honetan, kostuak kontrolatu eta murriztea dira enpresen de las máximas preocupaciones de las compañías, y por eso ardura handienetarikoak eta, horregatik, controller postua el puesto más demandado en los departamentos financieros da finantza departamentuek gehien eskatzen duten postua. es el controller. si en los buenos momentos, este profesional sasoi onak direnean, kudeaketarako kontrol-politikak es el encargado de supervisar y definir las políticas de gainbegiratu eta definitzen ditu ardura horrek, aurrekontuen control de gestión, analizando los resultados respecto a los gaineko emaitzak analizatuz, desbideratzeak aztertuz eta presupuestos, observando las desviaciones y proponiendo las horien gaineko zuzenketak proposatuz. atzeraldian, berriz, correcciones, en los de recesión, es el encargado de realizar kostuak murrizteko ardura du, hala gastu korronteak, nola el plan de reducción de costes, desde los gastos corrientes langile gastuak, giza baliabideen departamentuarekin hasta los de personal, junto con el departamento de recursos elkarlanean betiere. humanos. 24 colegio vasco de ekonomistas
 25. 25. rAndstAnd rAndstAnd randstad-en azken barometroaren emaitzak Conclusiones del último barómetro de randstad Enpresen administrazio eta zuzendaritza: egungo lan administración y dirección de empresas: concentra el eskaintzaren %20 pilatzen du, eta 2010. urteko lehen 20% de la oferta actual y se espera que siga al mismo ritmo hilabeteetan erritmo bera mantentzea espero da. hona en los primeros meses de 2010. contables habituados a hemen sektore honek barne hartzen dituen lanpostuetariko utilizar nuevas tecnologías, técnicos de finanzas, gestores zenbait: teknologia berriak erabiltzen dituzten kontulariak, de proveedores para realizar el control de cuentas, pedidos finantza arloko teknikariak, kontuak kontrolatzen dituzten yo negociación de precios de compra y administrativos son hornitzaile-kudeatzaileak, eskaerak nahiz erosketa-prezioen algunos de los puestos de trabajo más demandados que se negoziazioa, edota administrariak. engloban en este sector. LAn ekintZA LAn ekintZA sektore ekonomikoei buruzko azterlana, etorkizunera begira, eta sektore horiek estudio prospectivo de los sectores económicos y su encaje en el mercado de bizkaiko lan-merkatuan duten kokapena. trabajo de bizkaia enplegu garbia sortzeari buruzko proiekzioek erakusten las proyecciones sobre la creación de empleo neto muestran dutenez, enplegua modu polarizatuan hedatuko da enplegu una expansión polarizada del empleo entre las ocupaciones kualifikatua ahalbideratzen duten lanpostuei dagokienez. que favorece claramente al empleo muy cualificado. las teknologia berrien eta lana antolatzeko moduaren nuevas tecnologías y la evolución de la organización del bilakaeraren ondorioz, nabarmen hedatu da enplegua trabajo parecen tener como consecuencia una importante muturreko zenbait lan-esparrutan. expansión del empleo en los extremos del espectro laboral datozen urteetako garapen ekonomiko eta sozialak El desarrollo económico y social de los próximos años va a aldaketa handia ekarriko du ekonomia hazkundearen requerir un cambio en el modelo de crecimiento económico. ereduari dagokionez. garapen ekonomikoa, alde batetik, el desarrollo económico va a estar basado en la competitividad kanpoko lehiakortasunean oinarrituta egongo da eta, exterior, por una parte, y en la reorientación del esquema bestetik, eskema produktiboaren orientazio berrian; azken productivo, adecuándolo a las nuevas condiciones de los hori, kontsumo-merkatuen (ondasunak, zerbitzuak eta mercados de consumo (de bienes, servicios y demandas gizarte eskaerak) baldintza berrietara egokituko da. sociales), por otra. horrek esan nahi du, ezagutzaren gizarterako bidean aurrera esto implica la necesidad de avanzar hacia la sociedad egin, eta apustu sendoa egin behar dela lehiakortasunaren del conocimiento y realizar una apuesta decidida por alde, zientzian eta teknologian geroz eta gehiago oinarrituz. la competitividad, basada cada vez más en la ciencia y ondorioz, nahitaezkoa da kapital zientifiko eta teknologiko la tecnología, lo que requiere de un capital científico- solidoa edukitzea. tecnológico sólido sobre el que apoyarse. testuinguru horretan, eaek erronka argia du aurrean, hau da, en este marco, la caPv debe afrontar el reto de convertirse gizarte berritzaile izatea, ezagutza ezinbesteko tresna edota en una sociedad innovadora que haga del conocimiento una baliabide izango duena, garapen eta ongizateko helburuak herramienta fundamental para alcanzar sus objetivos de lortu nahi baditu. antolamendu horrek hausnarketa sakona desarrollo y bienestar. un planteamiento que requiere una eskatzen du, bai eta maila guztietako aldaketa eta. halaber, gran reflexión y un profundo cambio a todos los niveles, donde esparru zientifiko eta teknologikoak protagonismo handia el ámbito científico-tecnológico debe tener un protagonismo izan behar du. creciente. strAtegiC reseArCh Center (eAe) strAtegiC reseArCh Center (eAe) herritar kualifikatuen enplegagarritasuna (enplegagarritasun-indize autonomikoa) La empleabilidad de la población cualificada (Índice autonómico de empleabildad) orokorrean, eta 2009ko azken hiruhilekoko egoera aztertu en general, y analizando la situación para el último trimestre ostean, esan liteke, prestakuntza gehien jaso dutenak de 2009, los más formados presentan menor propensión al epe luzerako langabezia gutxiago jasaten dutela, paro de larga duración, un bajo nivel de sobrecualificación gainkoalifikazio-maila txikia, eta azpi-enplegurako en los empleos que este colectivo desempeña y una baja joera gutxi. zentzu horretan, hiru aldagai horiek dira lan- incidencia al subempleo entre sus ocupados. en este sentido, merkatuen enplegagarritasun-maila neurtzeko adierazle estas tres variables se proponen como indicadores del nivel gisa proposatzen direnak. de empleabilidad de los mercados laborales. 2009an langabetu-kopuruak gora egin bazuen ere, gradu aunque el número de parados aumentó en general durante ondoko ikasketarik gabeko herritar kualifikatuen gain 2009, el impacto sobre la población cualificada sin estudios eragin dezente izan zuen eta, ondorioz, 13.000 enplegu de posgrado se tradujo en una destrucción de más de 13.000 suntsitu ziren, hau da, 2008am izandako probabilitatearen empleos y en una probabilidad del doble que la exhibida bikoitza. durante 2008 de formar parte del paro. KoMUNIDAD 25
 26. 26. Komunidad enpLeo ControLLer-en profiLA ASIER MARKUERKIAGA Controller - gestintra perfil de Controller elkargokide zk: 2.999 nº de colegiado: 2.999 erakundeetan sarri izaten dugu enpresan gertatzen ari dena muchas veces nos encontramos en las organizaciones, jakiteko beharrizana, nahi izango genituzkeen emaitzak la necesidad de saber qué es lo que está pasando en la lortzen ez ditugunean, batez ere. une horretan, gehienok, empresa por no conseguir los resultados esperados. en ese administrazio Departamentuko arduradunarengana jotzen momento, todos/as, o la mayoría, mira al/la responsable del dugu, argibide eske. azkenean, baina, inor ere ez da arazoa departamento de administración para que aporte algo de bere orokortasunean ikusteko gai. luz. Pero al final nadie es capaz de ver la globalidad en su conjunto. hori horrela, galdera eta zalantza ugari sortzen dira; zergatik ez dago kontrol hori guztia eramaten duen pertsonaren bat? entonces, surgen las preguntas o dudas de por qué no hay hortik abiatuta hasten da, egiteko horretaz arduratzeko una persona que lleve ese control. a partir de ahí, empieza kontratatu den pertsonaren hasiera bateko erronka eta primero el reto y luego el desazón, o no, de la persona que ondorengo ezinegona (edo ez); zein da nire kokaleku es contratada para esa función, ¿dónde estoy ubicado en zehatza antolaketaren baitan? edozein arlotan esku hartzeko la organización?, ¿tengo libertad para acceder a todas las eskumena al daukat, egiteko horiek modu egokian gauzatu áreas, …, que hace que pueda realizar correctamente esas eta lanaren baitakoak diren berezko erantzukizunak neure funciones y asumir también las responsabilidades inherentes gain hartzeko? al trabajo?. enpresa bakoitzak, zuzendaritza bakoitzak, jarrera desberdina cada empresa, cada gerencia, tiene una actitud distinta ante dauka gertatzen ari denaren eta horren zergatia jakitearen esa necesidad de saber qué es lo que esta pasando y por qué, inguruan; enpresaren tamainak ere zerikusia du horretan, bai dependiendo también del tamaño de la empresa, la forma eta jendearen lan egiteko moduak edota antolatzeko moduak de trabajar que tiene la gente o la forma de organizarse. ere. beraz, zein da gertatu denaren aurrean erantzun egokia entonces, ¿qué perfil tenemos que tener para dar luz o emateko izan behar dugun profila? respuesta, a la pregunta de qué ha pasado?. ingurune horietan ikusten da profil jakin baten beharrizana: es en estos entornos donde se ve la necesidad de un perfil ekonomikoaz gain, fabrikako langilearen profila bateratzen no sólo económico sino también de trabajador/a de fábrica. dituena, hain zuzen ere. Prozesuak ulertzeko gai izan behar que sea capaz de entender los procesos y comprenderlos para du, interpretazio ekonomikoa eman eta, horrela, enpresa dar una interpretación económica y ver de esa manera, los barneko desdoikuntzak detektatzeko. ziklo, prozedura desajustes que posee la empresa. traducir los ciclos, procesos, eta jarduera guztien emaitzak guztiok ulertzeko moduan actividades a resultados comprensibles por todos/as y que adieraztea, modu logiko eta koherentean kudeatzeko, batez sirvan para gestionar de una manera lógica, coherente y ere helburu berera bideratuta. sobre todo, enfocada al mismo objetivo. Profil ekonomikoa da, bai; hala ere, osagai tekniko (kalitatea, es un perfil económico, sí, pero asumiendo ese componente plangintza, erosketak, prozesuak…) edo teknologikoa hartzen técnico (calidad, planificación, compras, procesos,.) o du bere gain; horiei ikasle sasoiko oinarri ekonomikoa gehituz tecnológico que, apoyado en la base económica aprendida gero, modu positiboan transmititu ahalko du erakundean de los años de estudiante de económicas, sea capaz de gertatzen ari den guztia. transmitir positivamente lo que está pasando al resto de la organización. EgokiEna “ negozioaren eta horrekin lotutako gainerako alorren lo idEal “ Aquel/la que es capaz de tener una imagen global gaineko irudi orokorra edukitzeko gai dena“ del negocio y sus distintas interrelaciones “ hori lortzeko gai bagara, jarduera guzti-guztiak baloratzeko si somos capaces de tener eso, ya tendremos la valoración moduan egongo gara, mundu guztiak onartzen dituen egozte- de las distintas actividades mediante criterios de imputación irizpideak erabilita, gure errealitatearekin bat datozenak. aceptados por todo el mundo y acordes con nuestra realidad. horrela, guztiok nahi dugun hori hobeto egiteko moduan Y podremos realizar mejor eso que, en el fondo, creo que egongo gara, hau da, egitekoak geure gain hartu eta, batez todos queremos, asumir las funciones y sobre todo la ere, gertatzen ari denaren gaineko erantzukizuna hartu eta responsabilidad de saber lo que está pasando y transmitirlo erakundeari jakinaraztea. a la organización. 26 ekonomisten euskal elkargoa

×