ekonomista                                           2.0            ...
Aurkibidea Índice01      Elkargo Ekintzak Akciones Colegiales                            ...
elkargo Ekintzak                                               ekonomisten e...
Akciones Colegialesbatzorde berriak, Helburu berriak                                   ...
elkargo Ekintzak                                                     ...
Akciones Colegiales   • se abre un nuevo tiempo para el control de calidad    de las y los auditores. Dicho control s...
Komunitatea DesPACHos ProFesioNALes5                                           ...
Komunidad eKoNomistAK, LurrALDeA etA HiriGiNtzA                                      ...
Komunitatea eCoNomistAs, territorio Y urBANismo                                      ...
Komunidad kontAbilidAdla transparencia, el rigor y la fiabilidad contable son:                      ...
ekonomista 2.0 - N.º 6
ekonomista 2.0 - N.º 6
ekonomista 2.0 - N.º 6
ekonomista 2.0 - N.º 6
ekonomista 2.0 - N.º 6
ekonomista 2.0 - N.º 6
ekonomista 2.0 - N.º 6
ekonomista 2.0 - N.º 6
ekonomista 2.0 - N.º 6
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ekonomista 2.0 - N.º 6

1,623 views

Published on

Número 6 de la revista cuatrimestral que se publica desde el Colegio Vasco de Economistas.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ekonomista 2.0 - N.º 6

 1. 1. ekonomista 2.0 2010 Abendua Diciembre TARTE bERRiA nuEvo EspAcio - 06un nuEvo sERvicio DEl cvE. plAn AgRupADo DE lA FunDAción TRipARTiTA. Batzorde Berriak, HelBuru Berriak.FoRo DE AuDiToRiA 2010. 5 atzamar gure akordioa ixteko. 5 konpromiso Bizirik eusteko. EnTREvisTA A MARio YolDi.www.markekonomista.wordpress.com zure Bloga ere Bada. lA TRAnspAREnciA, El RigoR Y lA FiAbiliDAD conTAblEson: lA MEjoR REcETA. erantzukizun sozial korporatiBoari Buruzko informazioaren normalizazioa. El EFEcToMARiposA HERRAMiEnTAs 2.0 pARA El EMplEo. 50 urte lanBidean. EMpREnDER En bilbAo 2010. elkargoak emprende2010 ekintzailetza foroan parte Hartu du. suEciA líDER En “EconoMíA DigiTAl”. topaketak 2.0. gEnERAnDo RED
 2. 2. Aurkibidea Índice01 Elkargo Ekintzak Akciones Colegiales 04 eeeren zerbitzu berri bat. tripartita fundazioaren plan elkartua un nuevo servicio del cVe. plan agrupado de la fundación tripartita batzorde berriak, Helburu berriak nuevas juntas, nuevas metas Editoriala 2010ko Kontu-ikuskaritza Foroa editorial Foro de Auditoria 2010 Bat guztiontzat eta guztiok Batentzat02 Komunitatea Komunidad 12 lAngile bulegoAk despAchos profesionAles Egoera ekonomiko,ezpolitiko etaaurka egiteko, denbora eta esfortzua galdukohorretara garamatza, hain zuzen: elkartzera. Elkartu, krisiaren sozialak zientzia fikziozkoa dirudien arren, baikenuke, baizik eta ekonomista 1. 5 atzamar gure akordioa ixteko 5 konpromiso bizirik eusteko garen heinean, gure lanbiderako aldaketa esanguratsuak eta positiboak sortuko dituen indarra egiteko. Eta ematen 5 dedos cierran nuestro acuerdo 5 compromisos lo mantienen vivo du, bai, elkartzeko eta indarrak bateratzeko sasoiak direla. gure lanbidea bera bide horretatik doa. profesionalen arteko ñabardurak alde batera utzita, ez dira egongo diplomatuak batetik eta lizentziatuak bestetik. Denok egongo ekonomistAk, lurrAldeA etA hirigintzA ekonomistAs territorio y urbAnismo gara elkarrekin erakunde beraren eta elkargo beraren baitan. Hori da lehenengo urratsa. 1. Entrevista a mario Yoldi mArketing mArketing uste dugu elkarrekin egonda prestatuago egongo garela egungo egoerarako. gure lanbideak presentzia, indar eta 1. www.markekonomista.wordpress.com Zure bloga ere bada partaidetza handiago izatea lortu behar dugu. beharrezkoa dugu. ikus gaitzatela garena bezala: profesional sare www.markekonomista.wordpress.com Tambien es tu blog garrantzitsu bat, etorkizunera begiratzeko modu berarekin, inguruan gertatzen denari buruzko ezagutzaz iritzia eman dezakeena, eta eragina eduki dezakeena, ez bakarrik lanbidean. Hots bakar bat, indartsua, beste erabaki kontAbilitAteA kontAbilidAd batzuetan oihartzuna edukiko duena (politiko eta sozialak), ez bakarrik ekonomikoetan. Eta orain egin behar dugu, 1. la transparencia, el rigor y la fiabilidad contable son: orain ematen ari direlako erreformak lan arloan, lehiaketetan, eta abar. Ekonomistoi ez zaigu entzuten, zergatik? la mejor receta 2. erantzukizun sozial korporatiboari buruzko informazioaren normalizazioa Ez genuke modaz pasatako ikuspuntuetan geratu behar. Ekarpenak egin ditzakegu, badaukagu prestakuntza normalización de la información sobre responsabilidad social corporativa horretarako, “Ezagutzaren Enpresa” garen heinean. enpleo empleo 1. tximeleta efektua Enplegurako 2.0 baliabideak el efecto mariposa Herramientas 2.0 para el empleo emerituAk emeritos uno/a para todos/as Y todos/as para uno/a 1. 50 urte lanbidean 50 Años de profesión Y aunqueunificación. unirnos,ficción contra de unaeconómica,la que perderíamos tiempo y dirige precisamente a suene a película de la situación política y social actual, nos Akcion enprendedorA Akción emprendedorA esto, a la no en crisis por esfuerzo sino unirnos 1. langintza Bilbon 2010 para tener, como economistas que somos, un peso específico que produzca cambios significativos y positivos para emprender en bilbao 2010 nuestra profesión. Y es que parece que son tiempos de unión, de unión de fuerzas. nuestra propia profesión se dirige a ello. independientemente de los matices existentes entre profesionales, no habrá diplomados y diplomadas por 2. Elkargoak emprende 2010 ekintzailetza foroan parte hartu du un lado y licenciados y licenciadas por otro, sino que todas y todos estaremos juntos bajo una misma entidad, bajo El colegio ha participado en el foro de emprendimiento emprende 2010 un mismo colegio. Este es el primer paso.03 Ekonomistak Mundutik Ekonomistas por el Mundo 32 Y es que creemos que al estar en unión tendremos una mejor preparación ante la nueva coyuntura que vivimos. suedia “ekonomia digitaleko” liderra necesitamos y debemos hacer que nuestra profesión tenga más presencia, más fuerza y más participación. Que nos suecia líder en “economía digital” vean como lo que somos, una red de profesionales importante que mira hacia el futuro de la misma forma y opina04 Topaketak 2.0 Encuentros 34 con conocimiento de lo que acontece a su alrededor y que puede repercutir y repercute no sólo en la profesión. una voz única, fuerte, con eco en otro tipo de decisiones (políticas y sociales) no únicamente económicas. Y es en05 SAREASortuz Generando RED 36 este momento cuando tenemos que hacerlo, ahora que es cuando se están dando reformas en el ámbito laboral, concursal, etc. A los y las economistas no se nos oye, ¿por qué?. Ekonomistas sin fronteras: Jesús ochoa Berganza idazketa kontseilua consejo de redacción: no deberíamos estancarnos en puntos de vista pasados de moda. podemos aportar porque estamos formados y zuzendaria: iñaki ramos garate. coordinador comunidad kontabilidad: gustavo Bosquet rodriguez. marketing formadas como una “Empresa del conocimiento”. komunitateko koordinatzailea: leire gandarias eiguren. coordinador comunidad akción emprendedora: Julen Basagoiti azpitarte. enpleo komunitateko koordinatzailea: iluminada aparicio andrés. coordinador comunidad despachos profesionales: miguel Ángel calle panceira. coordinador comunidad eméritos: alberto gonzález cenzano. coordinador comunidad economistas, territorio y urbanismo: iñaki Villanueva muñoz. argitalpen koordinazioa: aintzane goikoetxea markaida. maquetación: init services. redacción: Beatriz arraibi. argazkiak: agustín sagasti. revista de economista 2.0, es una publicación editada por el colegio Vasco de economistas. rodríguez arias, 4 – 2o izda. 48008 Bilbao tfns.: 94 415 26 33 - 415 26 44 fax: 94 415 89 87 federico garcía lorca, 9 – bajo 20014 san sebastián tfno.: 943 01 14 96 fax: 943 45 47 11 san Vicente de paul, 3 – bajo 01001 Vitoria tfno.: 945 25 02 09 fax: 945 28 02 86 colegio@ekonomista.org Ekonomisten Euskal Elkargoa ez da arduratzen aldizkari honetan agertzen diren iritzietaz El Colegio Vasco de Eonomistas no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta revista.
 3. 3. elkargo Ekintzak ekonomisten euskal elkargoak (eee) aukera eman nahi die enpresei euren ekonomistek egindako EEEren zERbiTzu bERRi bAT prestakuntza ikastaroen matrikuletan inbertitutako dirua berreskuratzeko; ikastaro horiek elkargoak antolatutakoak izan behar dute, zehazki, tripartita fundazioaren plan elkartua (plan agrupado) izenekoaren bidez. plan Elkartu horretan izena emateko, nahikoa da plan horretan sartzeko eskaera egitea eta dokumentu bat Tripartita Fundazioaren Plan Elkartua betetzea; dokumentu horrek enpresa bereko enplegatu guztientzat eta EEEren ikastaro eta prestakuntza jarduera guztietarako balioko du. Kontuan hartu beharreko gauza bakarra da, eskaera hori aldez aurretik egin behar dela, hau da, parte hartu nahi duten prestakuntza-jarduera baino bi aste lehenago gutxienez. Eskaera egin eta gero, plan Elkartua kudeatzen duen enpresak kreditua badagoela egiaztatuko du, hau da, enpresak un nuevo servicio del CVE baduela oraindik gizarte-aseguruen bidez kentzeko beste diru, eta, horrela, matrikulari edo matrikulei dagokien hobaria abonatuko du. ikasturteko gastuaren zenbatekoa, hurrengo hilabeteko gsko likidazioetan deskontatuko da. Plan agruPado de la Fundación TriParTiTa el colegio Vasco de economistas (cVe) quiere dar la posibilidad a las empresas en las que ejercen sus economistas la posibilidad de recuperar el dinero invertido en las matrículas de los cursos de formación organizados por el colegio a través de lo que se denomina plan agrupado de la fundación tripartita. para inscribirse en el plan Agrupado únicamente hay que solicitar la adhesión al mismo, cumplimentando un documento que será válido para todos los y las empleadas de una misma empresa y para todos los cursos y acciones formativas del cvE. lo único que hay que tener en cuenta es que esta solicitud ha de hacerse con tres semanas, como mínimo, de antelación a la primera acción formativa en la que la empresa desee participar. una vez hecha la solicitud, la empresa gestora del plan Agrupado comprobará que hay crédito disponible, es decir, que la empresa dispone aún de cantidad disponible para deducir a través los seguros sociales y abonará la bonificación correspondiente de la o las matrículas. El importe del gasto del curso se descuenta de las liquidaciones a la seguridad social correspondientes al mes siguiente. + info www.ekonomista.org zer da tripartita fundazioa? ¿Qué es la fundación tripartita? Enplegurako prestakuntzarako Tripartita Fundazioa Enplegurako la Fundación Tripartita para la formación en el empleo es uno de lanbide prestakuntzaren Azpisistema osatzen duten organoetako los órganos que componen el subsistema de Formación profesional bat da. 2002an sortu zen, gobernuak eta enpresa-erakundeek para el Empleo. nace en 2002 de los Terceros Acuerdos de Formación eta sindikatuek lortu zituzten Etengabeko prestakuntzarako continua alcanzados por el gobierno y las organizaciones Hirugarren Akordioen ondorioz. Aurrekoekin alderatuta akordio empresariales y sindicales. la diferencia fundamental de los nuevos berri hauek duten desberdintasun nagusia da Fundazio berria acuerdos, en relación con los anteriores, es el carácter tripartito Hirukoa dela, hau da, oraingoan lehenengo aldiz Administrazioa de la nueva Fundación, es decir que, ahora, la Administración erakunde horretan sartuko dela. Horren helburua da enpresetan se integra por vez primera en el ente. su objetivo es impulsar y eta langileen artean enplegurako lanbide-prestakuntza sustatzea difundir la formación profesional para el empleo entre empresas y eta zabaltzea, laguntza teknikoa emanez, sistemaren parte-hartze trabajadores/as dando soporte técnico a la Administración pública organoetan dauden Administrazio publikoari, enpresa-erakundeei y a las organizaciones empresariales y sindicales presentes en los eta sindikatuei. órganos de participación del sistema. Tripartita Fundazioak bere gain hartzen du Estatuko la Fundación Tripartita se encarga de la organización,gestión Aurrekontuetatik eta Europako gizarte Fondotik datozen diru- y distribución de fondos que provienen de los presupuestos del funtsak antolatu, kudeatu eta banatzeko ardura. Estado y del Fondo social Europeo. zer da plan elkartua? ¿Qué es el plan agrupado? plan Elkartua enpresa elkarte bat da, prestakuntza-jarduerak erraz un plan Agrupado es una agrupación de empresas que da la eta zuzenean finantzatzeko aukera ematen duena. Horretarako posibilidad de financiar las acciones formativas de una manera fácil nahikoa da plan Elkartuari Atxikitzea, eta horren bidez, ikastaroak y directa. sólo hay que realizar la Adhesión al plan Agrupado que eta prestakuntza-jarduerak programatuko dira urtean zehar. incluirá la programación de diferentes cursos y acciones formativas Horrela, planari atxiki zaion enpresak bere kreditu erabilgarriaz anuales. De este modo la empresa adscrita podrá aprovecharse de su baliatzeko aukera izango du, beste izapide berezirik egin beharrik crédito disponible sin necesidad de realizar ningún trámite especial, gabe, eta erakunde antolatzaileak, -kasu honetan Ekonomisten y pudiendo participar en todas las actividades de formación Euskal erakundeak-, plan horretarako programatzen dituen que, una entidad organizadora, en este caso, el colegio vasco de prestakuntza-jardueretan parte ahal izango du. Economistas, programe para el plan. Enpresa Elkarte honen helburua da langile guztiei etengabeko El objetivo de esta Agrupación de Empresas es facilitar el acceso prestakuntza egiteko aukera ematea, sektore horretan a la formación continua de todos/as los/as trabajadores/as para profesionalizatzea eta lehiakortasuna sustatzeko. beraz, plan fomentar la profesionalización y competitividad del sector. se trata, honen asmoa da enplegatuei kalitatezko prestakuntza eskuratzeko pues, de acercar la posibilidad de dotar a los/as empleados/as con aukera ematea, ahalik eta esfortzu ekonomiko txikienarekin. una formación de calidad y con el menor esfuerzo económico.4 colegio vasco de Ekonomistas Akciones Colegiales 5
 4. 4. Akciones Colegialesbatzorde berriak, Helburu berriak araba eta gipuzkoako ataletako Hona Hemen GiPuzKoAko ataleko batzorde berriak 2011. urteari begira finkatu dituen Helburuak: 1• gipuzkoako ekonomisten kolektiboaren parte-hartzea sustatzea batzorde berriak eratu dira. ekonomisten sarean, sareko lankidetza eta kooperazioa sustatuz;NuevAs juNtAs, NuevAs metAs ekonomisten euskal elkargoko horretarako, ezagutza eta esperientziak elkarrekin trukatzeko elkargoko 2.0 espazio berriak erabiliko dira. gipuzkoako ataleko Gobernu Batzordea osatu ostean, 2• Elkargokideen arteko ezagutza-transmisioa ahalbideratzea, gipuzkoako enpresa-ehuneko enpresa eta erakundeetan lanbidea Batzorde Berria egikaritzen duten profesionalen beharrizanetara egokituko diren Araba eta Gipuzkoako ataletako prestakuntza-programa eta informazio-jardunaldien bidez. 2 4 6 9 nueVa Junta batzordeak eratu dira. Lurralde jakin 3• Arazo eta kezka berdinak dituzten profesional gipuzkoarren arteko topaleku 10 1 3 7 8 sección gipuzkoa izango diren jarduerak antolatzea. 5 bakoitzeko ekonomisten beharrizan 1. maite Villafruela 4• sinergiak eratzeko helburuarekin, lankidetza-hitzarmenak eratzea 2. miguel angel tapiador espezifikoei erantzuna ematea da horien erakunde, enpresa, eta gainerako elkargo profesionalekin. 3. larraitz sein egitekoa; izan ere, lurralde bakoitzak Hona Hemen 2011. urteari begira ARAbAko atalak finkatu dituen Helburuak: 4. aitor rodríguez-anabitarte 1• Elkargoak Araban duen bulegoa lekuz aldatzeko aukera, taldeak egun dituen 5. itziar azkue berezitasunen bat edo beste eduki beharrizanekin bat etorriz. 6. mikel sarriegi (presidente) dezake lanbidea garatzeko orduan. 2• Harremanak sendotzea Arabako Enpresa ikasketen Eskolarekin, nahiz 7. ana ugalde ekonomisten lanbide-garapenarekin bat datozen bestelako Erakundeekin. 8. Jorge osoro 9. Jon aberdi 3• Araban ekonomistentzako topaketak antolatzea, eduki 10. Yosune linacisoro interesgarriekin eta, betiere, kolektibo horren lan-esparrua errespetatuz. (Rble. gipuzkoa Arduraduna) Modu horretara, ekonomistek hobeto elkar ezagutzeko aukera izateaz gain, lanbidea garatzeko laguntza izango dute. araBako ataleko Batzorde Berria los objetivos planteados por la nueva junta de sección de GiPuzKoA para este año 2011 son: constitución de las nuevas juntas nueVa Junta sección álava 1• Fomentar la participación del colectivo de economistas de gipuzkoa en la de secciones de Álava y gipuzkoa red de economistas, promoviendo la colaboración y cooperación en red, utilizando los nuevos espacios colegiales 2.0 para el intercambio de tras la toma de posesión de la junta conocimiento y experiencias profesionales. 2• Facilitar la transmisión del conocimiento entre los/as colegiados/as de Gobierno del Colegio vasco de a través de programas formativos y jornadas informativas que se adapten a las necesidades de las y los profesionales que ejercen la profesión en economistas, se han constituido empresas y organizaciones del tejido empresarial guipuzcoano. las juntas de sección, de Álava y 3• organizar actividades que sirvan de punto de encuentro entre profesionales 1 2 3 4 5 guipuzcoanos con los mismos problemas e inquietudes. Gipuzkoa, cuya misión es observar las 4• Establecer acuerdos de colaboración con entidades, empresas, colegios necesidades específicas de las y los profesionales e instituciones de la plaza, de cara a crear sinergias. economistas de cada territorio, por las los objetivos que se Han fijado para este nuevo año 2011 en la sección de ÁlAVA son: 1• valorar la posibilidad de reubicar la actual oficina colegial en Álava, más peculiaridades que el desarrollo de la acorde a las necesidades actuales del colectivo. 6 7 8 9 10 profesión pueda suponer en cada zona, 2• Afianzar la cantera de relaciones con la Escuela de Estudios Empresariales de Álava y otras instituciones alavesas afines al desarrollo profesional de y encontrar las soluciones oportunas. las y los economistas. 1. daniel lópez de armentia cortés 4. maría lópez conde 8 . asier fernández (presidente) 5. alberto rodríguez arredondo de trocóniz díaz de cerio 3• organizar encuentros de economistas en Álava con contenido de 2. gema axpe olazábal 6. José Javier lasarteiribarren 9. luis manuel alba Jiménez interés según el área de trabajo de este colectivo. De esta manera los y 3. aitor otaola díaz de alda 7. mª estrella sánchez corchero 10. cristina serrano mayo las economistas podrán conocerse mejor y les supondrá una ayuda en su profesión.6 Ekonomisten Euskal Elkargoa elkargo Ekintzak 7
 5. 5. elkargo Ekintzak jardunaldiko zenbait ideia nagusi: KoNtu-iKusKAritzA ForoA • ikuskatzaileen lana interes publikokoa da. gizartea bera da azken bezeroa. Foro de Auditoria • independentzia da ikuskaritza-jardueraren oinarria. • ikuskatzaileak funtsezko piezak dira merkatuan, finantza arloko informazioari buruzko fidagarritasuna eta konfiantza eskaintzen baitute. • Arau etikoak eta kalitate-kontrolari buruzkoak, ikuskaritza-jardueren erregimen juridikoan barne hartzen dira, esplizituki. 2010eko azaroaren 17an Kontu-ikuskaritzaren Foroa egin zen euskalduna jauregian; bertan, • ikuskatzaileak aro berri baten aurrean daude Kalitate- euskal Autonomia erkidegoko ikuskatzaileek Kontu-ikuskaritzari buruzko Legean jasotzen kontrolari dagokionez. Kontrol hori desberdina diren eraldaketak indarrean sartu izanak eragin dituen aldaketen inguruan jardun zuten, izango da, interes publikoko ikuskaritzak egiten diren bai eta etorkizuneko aldaketa nahiz aurreikuspen ekonomikoen inguruan ere. jardunaldi ala ez kontuan hartuta. horri esker, elkarren artean iritzi eta kezkak partekatu nahiz trukatzeaz gain, kontu- • ikuskaritzaren liburu Berdeak (Green paper) ikuskaritzaren arloak izan dituen aldaketa nahiz ondorioak baloratu ahal izan ziren. era ikuskaritza-jardueraren planteamendu berria ekarri berean, oraintsu izandako zenbait erreforma ekonomiko sakonki ezagutzeko aukera izan du, oinarri-oinarrietatik abiatuta. zuten parte-hartzaileek. • laster argitaratuko da Kalitate-kontrolari buruzko Foroko hizlari eta gonbidatuek eduki interesgarriak plazaratu zituzten. Horien artean, Arau berria,eta urtebete edota urte eta erdi esaterako, jardunaldiaren irekitze instituzionalaz arduratu zen Carlos Aguirre, eusko inguru egongo da jendaurrean. Epe-tarte horretan jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailburua. manuel Pimentel Lan eta Gizarte Gaietako ez da aplikagarri egongo, baina arau berrira egokitu ministro ohiak eman zuen inaugurazio-hitzaldia: “reformas y perspectivas económicas beharra egongo da. futuras”. interes handikoa izan zen, baita ere, arratsaldeko Foro-eztabaida, Kontu- ikuskaritzari buruzko Legearen erreformari buruzkoa. Aurkezpen hori Kontabilitate eta • behin onartuta, Erregelamendu horrek argibide ugari Kontu-ikuskaritzako institutuko Presidente jose Antonio Gonzalok egin zuen. ekarriko du oraindik orain zehaztu gabe dauden zenbait kasutan, besteak beste: ekitaldian, gainera, antolaketaz arduratu diren hiru erakunde instituzionaletako zenbait 1. independentzia (8. art.). ordezkari ere egon ziren, hau da, ekonomisten euskal elkargoa, instituto de Censores 2. prestakuntza-orduak eta horren kontrola. jurados de Cuentas eta euskal Herriko merkataritza eta enpresa tituludunen elkartea. 3. interes publikoko Erakundeen definizioa. el 17 de noviembre de 2010 el Palacio euskalduna de Bilbao acogió el Foro de Auditoria para • ikuskaritza-kontratuaren isilbidezko las y los auditores del País vasco, abordando los cambios provocados por la entrada en luzapena, alderdiek kontrako borondaterik vigor de la modificación de la Ley de Auditoria de Cuentas y las reformas y perspectivas adierazi ezean, ez da zertan baliozkoa económicas de futuro. una jornada que sirvió para compartir e intercambiar opiniones e izan ikuskatzaileren izendapena, Merkataritzako inquietudes, valorar los efectos y cambios en el ejercicio de la auditoria de cuentas, así Erregistroan inskribatzeari dagokionez. como para conocer en profundidad algunas de las recientes reformas económicas. el foro planteó contenidos interesantes de la mano de diferentes ponentes e invitados, Algunas ideas fuerza de la jornada: como el Consejero de economía y Hacienda del Gobierno vasco, Carlos Aguirre que se encargó de la Apertura institucional de la jornada. La Conferencia inaugural “reformas • El trabajo de las y los auditores es de interés público. y perspectivas económicas futuras” corrió a cargo del ex ministro de trabajo y Asuntos su verdadero cliente es la sociedad. sociales, manuel Pimentel. De gran interés fue también el Foro debate que se desarrolló • la independencia es la base de la actividad de durante la tarde en torno a la reforma de la Ley de Auditoria de Cuentas y cuya auditoria. presentación condujo el Presidente del instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, josé Antonio Gonzalo. • la y el auditor son pieza clave del funcionamiento del mercado aportando fiabilidad y confianza sobre el acto contó además con la participación de diferentes representantes institucionales la información financiera. de las tres corporaciones organizadoras del evento; el Colegio vasco de economistas, el instituto de Censores jurados de Cuentas y el Colegio de titulares mercantiles y • las normas de ética y de control de calidad entran a empresariales del País vasco. formar parte, explícitamente, del régimen jurídico de la actividad de auditoria.8 colegio vasco de Ekonomistas Akciones Colegiales 9
 6. 6. Akciones Colegiales • se abre un nuevo tiempo para el control de calidad de las y los auditores. Dicho control será distinto en función de la realización o no de auditorias de interés 2.0 erremiNtA- KutxA público. • el libro Verde (green paper) de la Auditoría supone Caja de herramientas 2.0 un replanteamiento de la actividad auditora desde los mismos cimientos de la misma. Comunicarse y trabajar en equipo a través de “ la nube”: • la nueva norma de control de calidad se publicará en GooGLe APPs google apps es uno de los breve y se expondrá públicamente durante año o año ya variados servicios que y medio. Durante este tiempo no será de aplicación, google nos ofrece. Es un pero habrá que ir adaptándose. conjunto de aplicaciones y servicios de comunicación, productividad, colaboración • El nuevo Reglamento, una vez aprobado, aportará y seguridad para empresas, luz sobre aspectos todavía poco claros o no entidades y organizaciones suficientemente concretados, entre otros: de todos los tamaños. google apps es el paquete de aplicaciones en “la nube” –basado en 1. independencia (artº 8). la Web– más popular. Te permite gestionar el correo electrónico de 2. Horas de formación y su control. tu dominio (a través de Gmail), mensajería instantánea entre las y los miembros de tu organización o red ( con Google Talk), utilizar un 3. Definición de Entidades de interés público. calendario en línea (Google Calendar), editar documentos también en línea (Google Docs, herramienta de la que se habló en el número • la prorroga tácita del contrato de auditoria, si anterior) y la creación de sitios web profesionales (Google Sites). las partes no manifiestan voluntad en contrario, Estos servicios destacan por ser muy potentes, fáciles de no es necesariamente válida de cara a la inscripción configurar y completamente gratuitos. Además, no requieren del nombramiento de la o el auditor en el Registro tareas de mantenimiento. Más de un millón de organizaciones Mercantil. –desde empresas unipersonales hasta grandes multinacionales y centros educativos con miles de estudiantes – se comunican y trabajan en equipo a través de sus herramientas, de una manera fácil y segura para todas y todos sus usuarios. Al tener todas sus aplicaciones en internet, en “la nube”, google apps ahorra a las organizaciones importantes recursos que de otra forma deberían destinar a inversiones de hardware y de software, así como en personal técnico especializado. ¿saBias Que la cuenta colegial @ekonomista. org funciona con google apps? tABLeten gerra pantaila ukigarri bidez erabili daitekeen ordenagailu eramangarria da tablet bat. Erabiltzaileak hatzak edota plastikozko lapitz bat erabiltzen du ordenagailuarekin lan egiteko, teklatu edota saguaren beharrizanik gabe. Mota horretako ordenagailuek prozesadore mugikorrak erabiltzen dituzte; energia gutxiago behar duten arren, potentzia nahikoa dute ohiko bulego- lanak gauzatzeko: dokumentuak sortu eta irakurri, internet bidez nabigatu, irudiak pantailaratu, bideoak ikusi, gaur egun “market”- ek erabiltzaileen esku jarri dituzten hamaika joko eta aplikazio erabiltzea. Aurtengoa tableten urtea izan da. Apple-k ipad-a kaleratu bezain laster hasi ziren kritikak eta tablet bat edukitzearen aldeko nahiz kontrako iritziak. netbook-a ordezkatuko duten ala ez izan zen zalantza aipagarriena. Honen guztiaren inguruan baieztatu dezakegun gauza bakarra zera da: tabletak gure artean daudela, eta etorkizunean ere hala izango dela. ipad-aren ostean, hainbat konpainiak aurkeztu dituzte beraien konpetentzia-produktuak, hala nola, microsoft, google, Hp, samsung, asus, dell, archos, aigo,..10 Ekonomisten Euskal Elkargoa elkargo Ekintzak 11
 7. 7. Komunitatea DesPACHos ProFesioNALes5 lehenengo puntuari dagokionez, bulego guztietan eta El primero de los puntos quedó cubierto con la generación de Bulegoaren logotipoa komunikazio-tresna guztietan erabiliko den sinbologia una simbología común utilizada en todos los despachos y en logotipo del despacho komuna sortu da; hori guztia markaren gidaliburuan dago sus herramientas de comunicación que ha quedado definido zehaztuta. en un manual de uso de la marca. Komunitate honek garatutako azken ekintza, praktika la última acción desarrollada por esta comunidad, ha sido atzamar gure akordioa ixteko. 5 konpromiso bizirik eusteko. egokien konpromisoa prestatzea izan da; konpromiso horrek bulegoen jarduerarako 5 kontzeptu nagusi edo zutabe hartzen ditu barne: Bezeroa, profesionaltasuna eta la elaboración de un compromiso de buenas prácticas que engloba 5 conceptos fundamentales o pilares actuales en el ejercicio de los despachos: cliente, profesionalidad Y Dedos cierran nuestro acuerdo. 5 Compromisos lo mantienen vivo konpromisoa, kalitatea, ezagutza, Balio-sortzea. compromiso, calidad, conocimiento, generaciÓn de Valor. Konpromiso horiek titulu honen azpian biltzen dira: “5 atzamar gure akordioa ixteko, 5 konpromiso bizirik Estos compromisos bajo el título: “5 dedos cierran nuestro 1. Bezeroa. asebetetzea da gure erakundearen Helburu nagusia. eusteko”, eta ekonomisten bulegoak posizio egokian acuerdo, 5 compromisos lo mantienen vivo”, tienen como 1. CLieNte. La satisfacción de nuestro cliente es el objetivo principal denuestra organización. kokatzea dute helburu, egiten dakitela erakutsiz 5 epigraferen fin permitir lograr un buen posicionamiento de los despachos bidez. Aldi berean, bulegoa Ekonomisten Euskal Elkargoaren de economistas, mostrando en 5 epígrafes su saber hacer. A zati dela erakusten dute. la vez que identifican al despacho como parte del colegio 2. profesionaltasuna eta konpromisoa. konfidentzialtasuna, independentzia, zintzotasuna eta erantzukizuna dira gure vasco de Economistas. bulego profesionalen Komunitateak eta elkargoak berak 5 Ezaugarriak konpromiso horiek bulegoetan, web guneetan, identifikazio- Tanto desde la comunidad de despachos profesionales como 2. Profesionalidad y Compromiso. Confidencialidad, independencia, honestidad y responsabilidad son nuestro plaketan eta abarretan jarri eta erabiltzeko gomendioa desde el propio colegio, se invita al uso y ubicación de estos ematen dute, kalitate-politika balitz bezala. 5 compromisos en cada despacho, en sus webs, en sus placas seLLo De iDeNtiDAD. identificativas…., como si se tratara de una política de Elkargoak “sinadura” pertsonalizatzeko aukera ematen die calidad. 3. Kalitatea. etengabeko Hobekuntza eta entzute aktiboa dira egunez egun zerbitzu Hobea emateko ditugun tresnak. bulego profesionaletako ekonomistei; horretarako, eeeren logotipoa eta bulego bakoitzeko kideen izenak txertatu El colegio ofrece a los/las economistas de los despachos 3. CALiDAD. La mejora continua y la escucha activa son nuestras herramientas para proporcionar un servicio daitezke bertan. profesionales la posibilidad de personalizar su “firma” con cada día mejor. la inclusión del logotipo del cVe y los nombres de los y las miembros de cada despacho (como muestra la imagen) http://www.ekonomista.org Kompromisoa eskatua / solicitar compromiso 4. Ezagutza. jakintza da gure leHengaia, eta prestakuntzaren bidez eta esperientzia guztiak baliatuz lantzen dugu. 4. CoNoCimieNto. Nuestra materia prima es el saber, y lo cultivamos con formación y con cada experiencia. 5. balioa Sortzea. balioa ematen diegu gure bezeroei, proiektu bakoitzari eta gizarte osoari. 5. GeNerACiÓN De vALor. Aportamos valor a nuestros clientes, a cada proyecto y a la sociedad en general. Joseba aduriz ruiz col. nº 18.530 elkargokide zk: 18.530 maite garcia lasa col. nº 18.640 elkargokide zk: 18.640 ana ortiz de zarate aldana col. nº 18.900 elkargokide zk: 18.900aldizkariaren azkeneko alean argitaratu genuenez, según publicábamos en el número anterior de la revista, laekonomisten euskal elkargoaren Bulegoen komunitateak comunidad de despachos del colegio Vasco de economistaskanpaina bati ekin zion bere zerbitzuen kalitatea eta inició una campaña para el reconocimiento de la calidadprofesionaltasuna aitortzeko, bai merkatuan, bai y profesionalidad de sus servicios en el mercado y en lagizartean, oro har. kanpaina horrek hiru ekintza nagusi sociedad en general. es una campaña enfocada a tresditu ardatz: ordezkatuko duen ikonografia erabiltzea, acciones principales: la utilización de una iconografíabulegoak kudeatzeko prozedurei buruzko gidaliburua que les represente, la elaboración de un manual deegitea eta praktika egokien konpromisoa prestatzea; procedimientos para la gestión de los despachos y laekintza horiek guztiak identitate-ezaugarri komun batzuk elaboración de un compromiso de buenas prácticas;lortzera bideratuta daude. acciones enfocadas a conseguir unas señas de identidad comunes.12 colegio vasco de Ekonomistas KoMuNiDAD 13
 8. 8. Komunidad eKoNomistAK, LurrALDeA etA HiriGiNtzA que el 32% del conjunto de viviendas iniciadas sea en régimen superando ampliamente los objetivos establecidos por el de alquiler, esto es, 8.500 viviendas. plan Director. En junio de 2009, el gobierno vasco puso en marcha un plan Extraordinario de Ayudas a la Rehabilitación mArio YoLDi Atendiendo a los resultados hay que decir que el régimen de alquiler no ha alcanzado la presencia esperada por el Departamento de vivienda. En concreto en el conjunto que supuso un fuerte incremento del presupuesto del año destinado a ayudas a la rehabilitación Así, se pasó de un objetivo de 41.500 actuaciones para el conjunto del período Director de Planificación y Procesos del período se han iniciado 4.936 viviendas en régimen de a 51.250. El grado de cumplimiento del plan en este epígrafe asciende al 113%. operativos de vivienda. Gobierno vasco Atendiendo a la captación de nuevos suelos para la edificación de viviendas protegidas, el grado de cumplimiento se ha situado en el 69%, esto es, se ha adquirido suelo para la edificación de 16.500 viviendas, frente a un objetivo de 24.000 para el conjunto del cuatrienio. Este es uno de los aspectos que en los diferentes planes de vivienda analizados hasta el momento, ha resultado menos satisfactorio. 2. ¿cuáles son las principales Herramientas del plan? la ejecución práctica de los objetivos del plan descansa en sus agentes instrumentales: Departamento y sus sociedades públicas (grupo Vivienda), ayuntamientos y sociedades municipales, promotores y otros agentes privados, entidades “ Hayncampo denadie y Hacemoslo público y/lo privado. financieras y hogares. actuación para alquiler, esto es, el 22% del total iniciado en el período. Este volumen representa el 58% del objetivo perseguido. las herramientas “filosóficas” del plan son: falta todos as“ optimizar los recursos e instrumentos al servicio o sobra El grueso de las viviendas promovidas bajo este régimen ha eje 4 correspondido al propio Departamento, a visesa y a algunas de la política de Vivienda. entidades locales, mientras que la iniciativa privada, hasta el avanzar hacia una nueva gobernanza de la momento, apenas ha contribuido a la creación de un parque eje 5 política de vivienda.Licenciado en Ciencias economicas y empresariales, uPv-eHu master en economía Pública, uPv-eHu Gestión inmobiliaria, Funcas. en régimen de alquiler.Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la administración pública, concretamente en el gobierno Vasco, A este respecto, el Departamento de vivienda estima Y, finalmente los “valores” del plan son:donde ha desempeñado diferentes puestos, destacando el de Jefe del servicio de estudios, planificación y presupuestos necesario involucrar a la iniciativa privada en la edificacióndel departamento de Vivienda, desde 1989 hasta 2009. de vivienda en régimen de alquiler, compartiendo con ella orientación de servicio a la ciudadanía. objetivos de la política de vivienda.actualmente es director de planificación y procesos operativos de Vivienda del departamento de Vivienda, obras públicas innovación.Y transportes del gobierno Vasco. asimismo es el responsable, desde su creación, a finales de 2005, del observatorio por el contrario, el régimen de compra alcanza elevadosVasco de la Vivienda. niveles de cumplimiento. las 17.222 viviendas iniciadas liderazgo en la política de vivienda. representan el 93% del objetivo establecido. corresponsabilidad institucional otro de los ejes prioritarios de actuación del plan 2006-1. ¿cual ha sido el cumplimiento del plan de vivienda 2006- obstante, las experiencias llevadas a cabo en este período, evaluación. 2009 se centraba en la movilización del parque de viviendas2009? han recibido una positiva valoración por los agentes que han vacías existentes en la capV para su puesta en el mercado corrección de desequilibrios territoriales. participado en esta fórmula, por lo que el Departamento de alquiler. En concreto, el plan establecía como objetivo laEn cuanto al volumen total de las iniciaciones (22.098 debe buscar nuevos mecanismos que consigan extender su puesta en el mercado de 5.000 viviendas, siendo el programa equidad en la actuación.viviendas), el grado de cumplimiento en el conjunto del práctica a otros municipios. bizigune la herramienta para dar respuesta a este objetivo.cuatrienio se ha situado en el 82%. integración de acciones. por otro lado, y aunque el plan Director de vivienda no A cierre de 2009, el programa bizigune cuenta con 4.557Ahora bien, atendiendo a la diversidad de tipologías, no establecía unos objetivos territoriales, los resultados viviendas usadas y pertenecientes a particulares alquiladas participación ciudadana y corresponsabilidad.se han alcanzado los objetivos planificados. En concreto, evidencian un claro desequilibrio territorial en la promoción a demandantes de vivienda protegida inscritos en Etxebide.la edificación de Vpo (17.856 viviendas) se aproxima al de vivienda de protección pública. Esta desigualdad debe ser colaboración con los agentes privadosobjetivo, alcanzando un grado de cumplimiento del 94%. corregida en el nuevo plan Director 2010-2013, de modo que Del análisis de este programa se desprende la convenienciaEn cuanto al resto de tipologías, se han quedado lejos de los los objetivos de iniciaciones de vivienda de protección pública de su mantenimiento, pero al mismo tiempo, el estudio de 3. en el pacto social de la vivienda se ve claro laobjetivos perseguidos. respondan a un reparto territorial similar a las necesidades nuevas fórmulas de intermediación que con un menor coste intencionalidad de colaborar la administración y los entes de vivienda de la capV. faciliten la movilización del mercado de alquiler, ofreciendo privados en la búsqueda de la optimización de los procesoslas 1.920 viviendas sociales iniciadas representan sólo garantías a propietarios e inquilinos. de urbanismo, ¿porqué se sigue creando nuevas empresasel 56% del objetivo establecido. Asimismo, el volumen El segundo eje estratégico del plan Director de vivienda, públicas (Orubide; los lantzen de los ayuntamientos...)de alojamientos dotacionales edificados (589 unidades), planteaba “la presencia preferente del alquiler en la centrando la atención en las políticas de rehabilitación, hay si velando con la administración los entes privadossupone únicamente el 37% del objetivo marcado. no promoción de vivienda protegida”. De este modo, planteaba que destacar el gran éxito de las actuaciones acometidas, provocarían una mayor oferta de vivienda protegida?14 Ekonomisten Euskal Elkargoa KoMuNiTATEA 15
 9. 9. Komunitatea eCoNomistAs, territorio Y urBANismo Komunitatea mArketingEl gobierno vasco actual no ha creado ninguna nueva 4. si una de las razones del nuevo plan de vivienda es laestructura societaria de vivienda en estos 19 meses de consolidación de la vivienda en alquiler; ¿cómo se va agobierno. Tenemos la preexistente, que consta de cinco instrumentalizar financieramente si consume enormessociedades públicas y/o participadas: visesa, orubide, cifras de liquidez del sistema financiero? si no hay liquidezAlokabide, spgvA y sestao berri. para la propiedad, ¿cómo lo va a ver para el alquiler?precisamente uno de los objetivos del plan es racionalizar Me remito a la respuesta anterior y a la relativa alesta estructura organizativa, simplificando y generando aseguramiento de la financiación.sinergias. A tal efecto las sociedades Alokabide y spgvA sefusionarán en 2011. Efectivamente, la promoción de viviendas en alquiler precisa de importantes consumos de recursos financieros, que pasanEl mensaje que lanzamos en el plan es que queremos buscar a apalancarse en nuestros balances durante periodos muyla colaboración entre los ámbitos públicos y privados, porque largos o para toda la vida.la asignatura pendiente de la vivienda es una asignaturaque debe aprobar toda la sociedad, y se requieren todos los la financiación surgirá de los mecanismos tradicionales víaesfuerzos coordinados para lograrlo. préstamos y de las nuevas formulas que estamos trabajando.Defendemos que hay campo de actuación para lo público y loprivado. no sobra nadie y hacemos falta todos. si logramos resolver la incógnita (en sentido matemático) financiera del alquiler, tendremos resuelta la ecuación del alquiler. + info: Ekarrisketa guztia/ Entrevista completa http://www.ekonomista.org si tú también quieres zuk ere marketing partekatu compartir marketing, nahi baduzu, te esperamos en: http://markekonomista.wordpress.com- en itxaroten zaitugu zure Bloga era bada también es tu Blog16 colegio vasco de Ekonomistas KoMuNiTATEA 17
 10. 10. Komunidad kontAbilidAdla transparencia, el rigor y la fiabilidad contable son: irAKurtzeKo Para leerlA MEjoR RECETA Tomás barrena Director Banca corporativa Bilbao, bbva Kontabilitate komunitatea, gaur egun kontabilitate arloko profesionalek zein egiteko garrantzitsua duten aitortuta, tomás Barrenarekin hitz erantzukizun sozial korporatiboari buruzko informazioaren Normalizazioa egitera joan da, Bilboko Banka Korporatiboko (BBvA) zuzendaria. Berak azaldu digu kontabilitate edo finantza arloko langile baten fidagarritasunak ematen duen gainbalioa, finantza arloko informazio erreala izateak daukan garrantzia eta enpresekiko harremanen errealitatea. NormALizACiÓN de la información sobre responsabilidad social Corporativa La comunidad de contabilidad, reconociendo el papel tan significativo que juega el/la profesional contable o financiero en la actualidad, se ha acercado a hablar con tomás Barrena, Director de Banca Corporativa de Bilbao (BBvA) que nos explica el valor añadido que aporta la fiabilidad de un/a Aurreko hamarkadetan finantza-informazioarekin gertatu Al igual que sucediera en las pasadas décadas con la contable o financiero/a, la importancia de disponer de una información financiera veraz y la realidad de las relaciones con las empresas. zen bezala, bada garaia erantzukizun sozial korporatiboari información financiera, ha llegado el momento de afrontar buruzko informazioa profesionalki normalizatzeko un proceso de normalización profesional de la información prozesuari ekiteko; horrela, erabiltzaile guztiek datu sobre responsabilidad social corporativa, el cual permita 1. ¿cómo ha influido la reforma 4. ¿Qué importancia cree que tiene la fidagarriak, konparagarriak eta automatizatuak izango disponer a todos los usuarios de datos fiables, comparables contable (nif y nuevo pgc 2007) en la información financiera de calidad en dituzte eskura, are gehiago informazio korporatiboaren y automatizados, máxime con un mercado de la información percepción que tiene la sociedad del/ el mundo de los negocios de nuestro merkatua gaur egun dagoen bezain garatuta egonda. corporativa bastante desarrollado como el actual, en la contable? ¿Qué otras circunstancias entorno? ¿Qué importancia dan izan ere, sortutako informazio multzo handi horretan el que se han detectado problemas en el tratamiento y han podido influir también? desde su entidad a que la información (kuantitatiboa nahiz kualitatiboa) tratamendu eta comparación de la gran cantidad de información generada creemos que ha influido en términos financiera que manejan se a de konparazio arazoak antzeman dira. (cuantitativa y cualitativa). de percepción de una mayor calidad y fiable? homogeneidad, rigor y credibilidad En realidad, esta pregunta queda Egoera nolakoa den ikusita, Espainiako Enpresen consciente de esta situación, la Asociación Española de de las normas contables y como contestada con todo lo anterior: Kontabilitate eta Administrazio Elkarteak gizartearen contabilidad y Administración de Empresas (aeca) pone consecuencia en un mayor prestigio importancia máxima en el mundo de esku jarri nahi du berriz ere normalizazioari buruz dituen a disposición de la sociedad, una vez más, su experiencia profesional del/la contable. creemos los negocios, y todavía más si cabe en esperientzia eta ezagutza; horrela, Erantzukizun sozial y conocimientos sobre normalización y, a través de su que esto se ve reforzado por las la relación con entidades financieras. Korporatiboaren batzordearen bidez, zenbait proiektu ari comisión de Responsabilidad social corporativa, lleva a recientes turbulencias en los Mercados da garatzen, erantzukizun sozialari buruzko informazio cabo diversos proyectos encaminados a sentar las bases de financieros y soberanos, que exigen 5. la existencia de una información korporatiboa pixkanaka normalizatzeko prozesuaren un proceso que facilite la progresiva normalización de la la máxima fiabilidad en los estados financiera y contable veraz, ¿puede oinarriak ipintzeko. información corporativa sobre responsabilidad social. contables de la empresa privada y del afectar a las condiciones o garantías sector público. en las que se realiza una determinada operación con su entidad? funtsean bi dira proiektu horiek: Básicamente, estos proyectos son dos: 2. ¿cuál es a su juicio el papel que juega el/la contable o financiero/a en Absolutamente. si hay alguna duda de que la información financiera o 1. Erantzukizun sozial Korporatiboaren 1. Desarrollo del cuadro general de indicadores de la coyuntura actual? contable no es veraz, difícilmente adierazleen koadro orokorra (cgi-rsc) garatzea Responsabilidad social corporativa (cgi-rsc) y su El papel de dar fiabilidad a la situación se realizará la operación, incluso eta horren xBrl taxonomia egitea. taxonomía xBrl. financiera de su empresa o corporación, además de sus funciones propias aunque se cuente con garantías adicionales, puesto que se pueden ver 2. Erantzukizun sozial Korporatiboaren 2. Desarrollo del cuadro central de indicadores de de llevanza de cuentas y control, y también afectadas. por el contrario, adierazleen koadro zentrala (cgi-rsc) garatzea Responsabilidad social corporativa (cci-rsc) y su adicionalmente el colaborar con el la garantía de una información veraz eta horren xBrl taxonomia egitea. taxonomía xBrl. resto de áreas de la empresa (comercial, facilita la concesión y la realización de compras, Recursos Humanos, etc.) para operaciones y la consecución de unas su óptimo funcionamiento. mejores condiciones para las mismas. Dokumentu horretan, egindako ikerketa enpirikoa justifikatu, En este Documento se justifica, contextualiza y describe el testuinguruan jarri eta azaldu egiten da, eta ondorio gisa, estudio empírico realizado, proponiendo en conclusión, 3. a la hora de trabajar o colaborar 6. ¿Hay flexibilidad en material cci-rsc delakoa proposatzen da, enpresek eta erakundeek para su aplicación por las empresas y organizaciones, el con una empresa, ¿en qué medida contable para, en épocas de crisis, aplikatu dezaten. Testu horretan, erreferentzia egiten zaio cci-rsc. En el texto se hace referencia al marco actual, valoran la existencia de una persona manejar la información financiera erantzukizun sozialari buruzko informazio korporatiboaren nacional e internacional, de la información corporativa sobre con solvencia contable que respalde la y su impacto en los mercados y egungo esparruari, nazionalari nahiz nazioartekoari, responsabilidad social, a sus problemas principales, y a las información financiera? analistas? horren arazo nagusiei, eta eskri buruzko informazio necesidades más acuciantes del mercado de información lo valoramos de forma muy importante: En nuestra opinión el margen es cada merkatuak dituen premia larrienei; horien artean hauek dira sobre rsc, entre las que destacan: a) la emisión de estándares para una entidad financiera, la vez mas estrecho y la transparencia, nabarmenenak: a) denek onartutako txosten-estandarrak de reporte generalmente aceptados; b) la elaboración fiabilidad de los estados contables de el rigor y la fiabilidad contable son la egitea; b) informazio garrantzitsua biltzen duten oinarrizko de unos estados básicos de información relevante que nuestras y nuestros clientes es una mejor receta. egoera-orriak prestatzea, konparazioak egin ahal izateko, faciliten la comparación, y c) el desarrollo de herramientas cuestión absolutamente crítica en toda eta c) informazioaren tratamendu fidagarria, automatikoa para el tratamiento fiable, automático y económico de la la relación. eta merkea egiteko tresnak garatzea. información.18 Ekonomisten Euskal Elkargoa KoMuNiTATEA 19

×