Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ekonomista                                         2.0
             ...
Aurkibidea Índice
01 Elkargo Ekintzak Akciones Colegiales                                 ...
Editoriala
                                                     edito...
Elkargoko Ekintzak     EEEren funtzioetako bat ekonomisten jarduera bultzatzea da, estatutuetan kontuan
     h...
PRESENTACIÓN                 Martxoaren 3an EEEk antolatutako beste hitzaldi-ziklo bat hasi zen. Gai nagu...
Akciones Colegiales
                 “ En efecto, rematado ya su
                 juic...
Zorra                                 IREAko bazkide Mikel Echavarrenek higiezinen sektore...
Elkargoko Ekintzak
     Elkargoan... badago bizitza sozialik erretiroaren ondoren?
     ¿hay vida social tras ...
EEEko EMERITUEN                Presidente berriak (Juan Alberto González Cenzano) eta Emerituen Batzordeko...
Akciones Colegiales
Lan honetaz gain, Juan Albertok Batzordea zuzenduko du taldea osatzeko, eta
jarduerak ikuspuntu kultur...
Lanbide Bulegoak     komunitatea
                                    •Miguel ...
Profesional talde bat bildu zen eta ondorio honetara      Un grupo de profesionales se reunieron y llegaron a la conc...
Kontabilidad KOMUNITATEA


Nuevo Plan General Contable, ExPERIENCIAS
KPO BERRIAREN ESPERIENTZIA
Kontabilitate Plan Oro...
ENPRESA 1                            EMPRESA 1
Eragiketen bolumena: 5,5 milioi € inguru.   ...
Empleo Komunitatea
     “Compartir experiencias e inquietudes nos enriquecerá a todas/os. El foro contable nos ser...
2009rako PLANA
                                      KONTSULTARAKO PARA CONSULTAR
Kon...
Akción Emprendedora Komunitatea  Emprendedores sin ideas
  VS ideas sin emprendedor              ...
urteetan, baina ez da komeni politika publikoak lasaitzea;    6,4% de la población vasca estaba involucrada en iniciati...
Akción Emprendedora Comunidad

  KRISI GARAIAN EKITEA
CÓMO EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS
JAvIER ONDARRA, ACCIóN EMPR...
• JAVIER ONDARRA
           Akcion Enprendedore Komunitateko Koordinatzailea
           Coordinador de...
Akción Emprendedora Komunitatea

XII EDICIÓN DEL PREMIO JOSÉ MANUEL KUTZ A PROYECTOS
INNOVADORES Y EMPRENDEDORES
 Sari hor...
- Azaldu Trourist. com zertan datzan, labu-labur (ar-     - Breve explicación de en qué consiste Trourist.com
tikulua...
Empleo Comunidad
   estudio sobre competencias de los/las economistas
   EKONOMISTEN ESKUMENEI BURUZKO AZTERKETA

...
teknikoak aztertu dira. Hor dago zailtasuna. EEEk urrunago       ha querido ahondar más allá de la formación técnic...
Empleo Komunitatea
                                            info+
   ...
• Zeintzuk dira lantzen ari zareten hautagaitzak?        • ¿Qué candidaturas se están trabajando?

Gure kasuan, hau...
Empleo Comunidad

             • VERÓNICA BARONA
             Arteche Taldeko Diruzain Korporatibo...
Komunidades 29
Empleo Komunitatea

TITULATU IZANGO DIRENEN IRITZIA. FUTUROS TITULADOS Y TITULADAS OPINAN.
UPV-EHUko Ekonomi eta Enpresa Z...
4
Marketing Komunitatea
     Product - Price - Placement - Promotion
                     ...
4 P ERALDAKETA                        LA TRANSFORMACIÓN
                      ...
ekonomista 2.0 - N.º 2
ekonomista 2.0 - N.º 2
ekonomista 2.0 - N.º 2
ekonomista 2.0 - N.º 2
ekonomista 2.0 - N.º 2
ekonomista 2.0 - N.º 2
ekonomista 2.0 - N.º 2
ekonomista 2.0 - N.º 2
ekonomista 2.0 - N.º 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ekonomista 2.0 - N.º 2

1,740 views

Published on

Número 2 de la revista cuatrimestral que se publica desde el Colegio Vasco de Economistas.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ekonomista 2.0 - N.º 2

 1. 1. ekonomista 2.0 TARTE BERRIA NUEvO ESPACIO - 02 ELKARGO PROFESIONALEN EGITEKOA, JARDUERA PROFESIONAL BERRIEN ERREGULAZIOAREN AURREAN. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA FIGURA DE ASESOR FINANCIERO (AF). ZORRA BIRFINANTZATZEKO IKASTAROA. NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EMÉRITOS DEL CVE. BULEGO PROFESIONALEN KOMUNITATEA-KOMUNITATEAREN AURKEZPENA. EL NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE – ESPERIENTZIAK. IDEIARIK GABEKO EKINTZAILEAK vERSUS EKINTZAILERIK GABEKO IDEIAK. EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS. PROIEKTU BERRITZAILE ETA EKINTZAILEEN JOSé MANUEL KUTZ SARIAREN XII. EDIZIOA. GUÍA DE PERFILES PROFESIONALES POR PERSONAS. EKONOMISTEN ESKUMENEI BURUZKO AZTERKETA. ¿qUÉ PROFESIONALES NECESITAN LAS EMPRESAS? REFLEXIóN DE ION ASPIAZU (SELECCIóN DE PERSONAS-RESPONSABLE NORTE-OESTE IBERDROLA). TITULATU IZANGO DIRENEN IRITZIA. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 4 P’S . MARKETING BERDEA HOLANDATIK. IÑAKI BERISTAIN ETXABE
 2. 2. Aurkibidea Índice 01 Elkargo Ekintzak Akciones Colegiales 04 Finantza aholkulariaren irudi berria. Nueva figura de Asesor Financiero (Af) Zorra birfinantzatu. Refinanciación de la Deuda EEEko Emerituen Batzordeko presidente berria. Nuevo Presidente de la Comisión de Eméritos 02 Comunidad Despachos Profesionales 12 Aurkezpena. Presentación 2009 urterako Plana. Plan para 2009 03 Kontabilidad KomunitAteA ComuniDAD 14 KPO berriaren esperientzia. NPGC Experiencias 2009 Plana. Plan 2009 04 Akcion Emprendedora KomunitAteA ComuniDAD 18 Ideiarik gabeko ekintzaileak vs ekintzailerik gabeko ideiak. Emprendedores sin ideas vs ideas sin emprendedor Krisi garaian ekitea. Emprender en Tiempos de Crisis José Manuel Kutz Saria. Premio José Manuel Kutz 05 Empleo KomunitAteA ComuniDAD 24 Profil Profesionalen Gida. Perfiles Profesionales por Personas. Ekonomisten eskumenak. Competencias de los/las Economistas Nolako profesionalak behar dituzte enpresetan? (Ion Aspiazu) ¿Qué profesionales necesitan las empresas? (Ion Aspiazu) 06 Marketing KomunitAteA ComuniDAD 32 4 P eraldaketa. La Transformación de las 4 P’s 07 Ekonomistak Mundutik Ekonomistas por el Mundo 36 Marketing Berdea . Marketing verde desde Holanda 08 Topaketak 2.0 Encuentros 38 09 SAREA Sortuz Generando RED 40 Iñaki Beristain Etxabe. idazketa kontseilua consejo de redacción: Zuzendaria: Iñaki Ramos Garate. Portavoz Comunidad Kontabilidad: José Ignacio Martínez Churiaque. Marketing Komunitateko Ordezkaria: Iñaki Ruiz Manzano. Portavoz Comunidad Akción Emprendedora: Javier Ondarra. Enpleo Komunitateko Ordezkaria: Javier Ramos. Argitalpen Koordinazioa: Aintzane Goikoetxea Markaida. Dirección de Arte: Unai Molina (INIT Services). Maquetación: Inge Bengoa (INIT Services). Redacción: Beatriz Arraibi y Estibaliz Gonzalez(INIT Services) Argazkiak: Agustín Sagasti. Revista de Economista 2.0, es una publicación editada por el Colegio Vasco de Economistas. Rodríguez Arias, 4 – 2o izda. 48008 Bilbao tfns.: 94 415 26 33 - 415 26 44 fax: 94 415 89 87 Federico García Lorca, 9 – bajo 20014 San Sebastián tfno.: 943 01 14 96 fax: 943 45 47 11 San Vicente de Paul, 3 – bajo 01001 Vitoria tfno.: 945 25 02 09 fax: 945 28 02 86 colegio@ekonomista.org Ekonomisten Euskal Elkargoa ez da arduratzen aldizkari honetan agertzen diren iritzietaz el Colegio Vasco de Eonomistas no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta revista.
 3. 3. Editoriala editorial ELKARGO PROFESIONALEN EGITEKOA, JARDUERA PROFESIONAL BERRIEN ERREGULAZIOAREN AURREAN N ola jakin dezakegu Ekonomisten Euskal Elkargoak (EEE) elkargokideen alde eta lanbidearen alde egiten duena? Oso erraza. Ez dago adibide erreal bat jartzea besterik, Ekonomiaren munduaren inguruan gertatzen denaren adibide bat, hain zuzen, EEEk burutzen dituen jarduerak azaltzeko. Horiek denak orain urte asko finkatutako oinarri eta helburu batzuen arabera burutzen ditu. Egoera berri bat daukagu aurrean: Balore Merkatuko Batzorde Nazionala (CNMv) da Espainiako Estatuan finantza merkatua arautzen duen organismoa. 2009ko urtarrilean, zirkular bat atera zuen figura berri baten erregulazioa azaltzeko, Finantza Aholkulariarena, hain zuzen. Erakunde hori da aipatu jarduera garatzeko gaitasuna ematen duena, baina EEEk erronka bere gain hartu eta Ekonomisten jarduera profesionala garatzearen alde egin du. Zein da CNMv delakoak araututako jarduera profesional berria garatzeko ondoen prestatuta dagoen lanbidea? Ba al dago gurea baino lanbide prestatuagorik? Erantzuna argi dago. Egoera horren aurrean, Finantza Aholkularitzan jarduten duten elkargokideen inguruan antolatzen ari gara. Lehenengo urratsa, gainerako jarduera profesionaletan bezala, Jardueraren Erregistro bat ezartzea izango da. Elkargoak Finantza Aholkulariari laguntzeko antolakuntza-egitura berri bat sortuko du, finantza arloko aholkularitza baldintzarik onenetan garatzeko. Ekonomista 2.0 eremuaren ekimenarekin jarraituz, Ekonomisten Euskal Elkargoak aukera aprobetxatuko du eta nodo berri bat sortuko du profesionalen sarean; Finantza Aholkulariena. EL PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES ANTE LA REGULACIóN DE LAS NUEvAS ACTIvIDADES PROFE- SIONALES ¿ Cómo podemos conocer lo que hace el Colegio vasco de Economistas (CvE) por y para las y los colegiados y por y para la profesión? Es sencillo. No hay más que exponer un ejemplo real, un ejemplo de lo que acontece alrededor del mundo de la Economía, para explicar las actividades que el CvE lleva a cabo, en este sentido, en base a unos principios y objetivos constituidos hace muchos años. Se presenta una nueva situación: La Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMv), organismo que regula el mercado financiero en el Estado español, ha emitido una circular en enero de 2009 con la regulación de una nueva figura, la de Asesor Financiero. Es esta institución quien capacita para el ejercicio de esta actividad pero es el CvE quien ha recogido el guante y apuesta por desarrollar esta actividad profesional de los/las Economistas. ¿Cuál es la profesión mejor preparada para el desarrollo de la nueva actividad profesional regulada por la CNMv? ¿Existe alguna otra profesión mejor preparada que la nuestra? La respuesta esta clara. Ante esta circunstancia, se está organizando en torno a las y los colegiados que se dedican a la Asesoría Financiera. El primer paso, como en el resto de actividades profesionales que desarrolla, será establecer un Registro de la Actividad. El Colegio va a crear una nueva estructura de organización y apoyo a la Asesora y Asesor Financiero para el desarrollo del asesoramiento financiero en las mejores condiciones. Siguiendo con la iniciativa del espacio ekonomista 2.0, el Colegio vasco de Economistas aprovecha la coyuntura y forma otro nuevo nodo en la red de profesionales, el de las y los Asesores Financieros.
 4. 4. Elkargoko Ekintzak EEEren funtzioetako bat ekonomisten jarduera bultzatzea da, estatutuetan kontuan hartzen diren arlo guztietan, horien artean finantza arloko aholkularitza. Una de las funciones del CVE consiste en fomentar la actividad de las y los economistas en todos los ámbitos que contemplan sus estatutos, entre ellos el asesoramiento financiero. “ En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento” FINANTZA AHOLKULARIAREN IRUDI BERRIAREN AURKEZPENA 4 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 5. 5. PRESENTACIÓN Martxoaren 3an EEEk antolatutako beste hitzaldi-ziklo bat hasi zen. Gai nagusia finantza merkatuen oinarriak izan ziren. Lehenengoa finantza arloko aholkulariaren (EAF) irudi berriari buruzkoa izan zen, eta Burtsa Merkatu Alternatiboari (MBA) buruzkoa. DE LA NUEVA Finantza merkatu alternatiboei buruzko Europako Zuzendaritza ezartzearen ondorioz, organo berezi bat sortu da (EAF-Finantza Aholkularien Erregistroa). Helburua esparru FIGURA DE arautzailean lan egitea da eta finantza arloko aholkularitzan lan egin nahi duten profesionalei laguntzea, arautzaileak eskatzen dituen ezaugarriak betetzen. Orain arte, inbertsioen arloan aholkularitza profesionala ematea ez zegoen berez ASESOR /A araututa; bankuek, aurrezki kutxek eta balore-sozietateek ematen zituzten zerbitzuen artean zegoen. Zirkular hau indarrean sartu ondoren, inbertsio arloko aholkularitza ez da orain arte FINANCIERO/A bezala zerbitzu osagarri bat izango, inbertsio-zerbitzu bat izango da. Horrek esan nahi du horretan lan egiten duten enpresa edo pertsonek izendapen berezia edukiko dutela: EAF Inbertsio Zerbitzuen Enpresak (ESI). Horiek edukiko dute eskumena hemendik aurrera inbertsio arloan aholkularitza emateko. Laugarren ESI mota bat sortuko da (eta hori da nobedade garrantzitsua); Finantza Aholkularitzako Enpresak (EAFI). Dagoeneko badauden horiei gehituko zaizkie: Balore Sozietateak, Balore Agentziak eta Zorroen Sozietate Kudeatzaileak. Hau da, EAFI delakoak benetako finantza-sozietate bihurtuko dira, eta bezeroei aholkuak emango dizkiete inbertsio arloan. Finantza Aholkulariaren irudia definitzeko orduan, postu hori betetzeko baldintzak eta profil profesionalak definitzen dira. Tituludunei lan hori betetzeko prestakuntza emateko helburuarekin, EEE Euskal Herriko Unibertsitatearekin lanean ari da, “gestión patrimonial y banca privada” izeneko graduondo bat eskainiz, EAFera sartzeko balio duena. CARLOS DE ORDUÑA 1966an jaio zen. UCMn Ekonomia El 3 de marzo dio comienzo un ciclo de conferencias organizado por el CvE con los eta Enpresa Zientzietan doktore fundamentos de los mercados financieros como tema central. La primera de ellas giró izan zen eta bera da Espainiako Ekonomisten Elkargoen Kontseilu en torno a la nueva figura del asesor o asesora financiera (EAF) y al Mercado Alterna- Nagusiaren Finantza Aholkularien tivo Bursátil (MBA). Batzordeko Presidente berria. Renta-4 -ko Zuzendari moduan hasi zen, eta A raíz de la implantación de la directiva europea relativa a los mercados financieros esperientzia handia hartu zuen, bereziki konpainia handien Kontseilari se ha creado un órgano especializado (EAF- Registro de Asesores Financieros) con el Delegatu bezala, hala nola Oddo, SvB, objetivo de colaborar en la elaboración del marco regulador y ayudar a las y los profe- Banesto Bolsa eta Riva y García Madrid. sionales que deseen dedicarse al asesoramiento financiero en el cumplimiento de los requisitos exigidos por el regulador. Nacido en enero de 1966, Carlos de Orduña, doctor en CC. Económicas Hasta ahora el asesoramiento profesional en materia de inversiones no estaba pro- y Empresariales por la UCM, es el piamente regulado, siendo un apéndice de otros servicios que prestaban bancos, ca- nuevo Presidente de la Comisión de jas y sociedades de valores en general. Ahora con la entrada en vigor de esta Circular Asesores Financieros del Consejo el asesoramiento en materia de inversión, de ser un servicio auxiliar, pasa a ser un General de Colegios Economistas de España. Comenzó como Director de servicio de inversión lo que significa que las empresas o personas que se dediquen a Renta-4, y fue acumulando una amplia ello tendrán la consideración de Empresas de Servicios de Inversión (ESI). Solo éstas experiencia, especialmente como podrán a partir de ahora asesorar a clientes en materia de inversión, creándose (y esa Consejero Delegado en compañías es la gran novedad) un cuarto tipo de ESI, las Empresas de Asesoramiento Financiero de la talla de Oddo , SvB, Banesto Bolsa y Riva y García Madrid. (EAFI), que se añade a las ya existentes: Sociedades de valores, Agencias de valo- res y Sociedades Gestoras de Carteras. Es decir, las EAFI se convierten en auténticas sociedades financieras, recomendando y asesorando a sus clientes en materias de inversión. Al definir la figura del Asesor Financiero, se definen también las condiciones y los perfiles profesionales preferentes para cubrir este puesto. Con el fin de proporcionar a los titulados la formación necesaria para cubrir tal puesto, el CvE colabora con la UPv/EHU, ofreciendo un postgrado de “gestión patrimonial y banca privada”, válido para acceder a EAF. akciones Colegiales 5 akciones
 6. 6. Akciones Colegiales “ En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento” 6 Colegio vasco de Ekonomistas
 7. 7. Zorra IREAko bazkide Mikel Echavarrenek higiezinen sektorearen ikuspuntutik eman zuen Birfinantzatu hitzaldia. Horretan aritzen da. Azaldutako ezaugarriak beste sektore batzuetan aplika daitezkeela eta gaiek ikastaroaren ideia nagusia jasotzen dutela kontuan izanda, honek planteatutako hausnarketak laburtuko ditugu. Higiezinen enpresak diru-sarrerarik gabe daude. Egoera horretatik abiatuta, zorraren birfinantzazioa egungo premia bizirauteko aukera bat da. Kasu batzuetan, Mikelen esanetan, denbora irabazteko modua baino ez da. Aldiz, beste batzuetan, etorkizunean kaudimendun izateko aukera da. Egoera nabaria da Echavarrenek emandako datuan: Sektore sustatzaileak 310.000 milioi euro zor dizkie finantza-erakundeei. Birfinantzazioak bi amaiera posible ditu. Huts egitekotan, beste bi aukera daude; enpresa behin betiko bertan behera geratzea, edo beste birfinantzazio bat egitea. Birfinantzazioa ondo bideratzeko, hizlariak hainbat kontzeptu ematen ditu, eragiketaren arrakasta zehazteko orduan eragiten dutenak; hala nola, aktiboen tasazioa, akziodunen profila, zorraren egitura, birfinantzazioaren perimetroa eta Diruzaintzaren defizita. IREAren bazkidearen arabera, parametro horiei Negozio Plan bat, jarraitutasuna eta desinbertsioa gehitzen bazaie, Finantza eta Lege arloko aholkularien lanaz gain, mota horretako eragiketa bat arrakastaz egiteko aukera gehiago izango ditugu. Amaitzeko, Mikelek nabarmendu zuen ez dela prozesu konplexua, baina bai konplikatua, esku-hartzaile asko egoteagatik eta dagoen giroagatik, beste arrazoi batzuen artean. REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA. Mikel Echavarren, socio de IREA, realizó la charla desde el punto de vista del sector inmobiliario, en el que él opera habitualmente. Dado que las características expuestas una necesidad actual resultan aplicables a otros sectores y que las cuestiones recogen la idea central sobre la que giró el curso, resumiremos brevemente las reflexiones planteadas por éste. Martxoaren 16an mintegi bat izan zen Euskalduna Jauregian. Iñaki Iñiguez de Ciriano, Mario Fernández, Mikel Echevarren eta José María Fernández Seijo izan ziren hizlari, besteak beste. Gaia: Partiendo de la situación de quiebra en la que se encuentran las inmobiliarias, que ca- Zorra birfinantzatzea, egungo premia. recen de ingresos, la refinanciación de la deuda se presenta como una alternativa de El Palacio Euskalduna acogió, el día 16 de marzo, un seminario que contó con ponentes de la talla de Iñaki Iñiguez de Ciriano, Mario supervivencia. En algunos casos, asegura Mikel, es tan sólo un modo de ganar tiem- Fernández o José María Fernández Seijo. El tema: la refinanciación po, mientras que en otros representa la posibilidad de ser solvente en un futuro. La de la deuda. situación queda patente en el dato aportado por Echavarren: el sector promotor debe 310.000 millones de euros a entidades financieras. Una refinanciación tiene dos posi- bles finales. En caso de fallar, se vuelven a abrir dos posibilidades; la caída definitiva de la empresa, o el acceso a una segunda refinanciación. Con el fin de guiar la refinancia- ción hacia buen puerto, el ponente proporciona una serie de conceptos que influyen a la hora de determinar el éxito de la operación, como son la tasación de activos, el perfil de los y las accionistas, la estructura de la deuda, el perímetro de la refinanciación y el déficit en Tesorería. Si a estos parámetros, según el socio de IREA, se le añade un Plan de Negocio, conti- nuidad y desinversión, además del trabajo de las y los asesores Financieros y Legales, tendremos más probabilidades de abordar con éxito una operación de este tipo. Mikel concluyó destacando que no se trata de un proceso complejo, pero sí complicado, por el número de intervinientes y el ambiente en que se realiza, entre otras razones. Elkargoko Ekintzak 7
 8. 8. Elkargoko Ekintzak Elkargoan... badago bizitza sozialik erretiroaren ondoren? ¿hay vida social tras la jubilación? 8 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 9. 9. EEEko EMERITUEN Presidente berriak (Juan Alberto González Cenzano) eta Emerituen Batzordeko “alma mater” eta EEEko lehengo Idazkariak (Pedro Ortiz) batzorde honen iraganari, BATZORDEKO orainari eta etorkizunari buruz hitz egin digute. PRESIDENTE BERRIA. 2009a Presidente berriaren izendapenarekin hasi zen Ekonomisten Euskal Elkargoko Emerituen Batzordean, Juan Alberto González Cenzano jauna, hain zuzen. Irakaslea eta kontsultorea da, erretiroa hartu berria, eta bere esanetan, Nuevo presidente de ez du “inaktibo” bihurtu nahi, eta elkarte honen bidez, hainbeste urtetan bere lanbidea izan den munduari lotuta egon nahi du. la Comisión Hasi berri duen etapa honetan, izaera SOZIAL handiagoa bermatu nahi da. Tradizioan, Pedro Ortizen arabera, Batzordearen helburu nagusia lan munduaren de Eméritos kontaktuak mantentzea zen, edo berri batzuk sortzea ere, eta kideen artean jarduera ludikoak bultzatzea, Bodegetara egiten diren bisitak, esaterako. Baina urteetan, kezka bat sortu zaigu... “profesionalak izaten jarraitzen dugu, ezin diogu oraindik ere gizarteari zerbait eman?”. del CVE. Juan Alberto eta Pedrok baietz uste dute. Horregatik, helburuetako bat “gizarte boluntarioen” moduko talde baten bitartekari bezala jardutea da, batzordeko kideena, enpresa eta erakundeei. Betiere Elkargoaren filosofia eta sare soziala babestu nahian, SECOTekin harremanetan jarri gara emerituen esperientzia eskaintzeko, elkarteen jarduera desberdinetarako. Lehenengo auzia, hala ere, barruko zenbat kide ditugun jakitea izan da, zein arlo eta ezagutza alorretan eman dezaketen laguntza eta nola burutuko den. El año 2009 arrancó, en la Comisión de Eméritos del Colegio vasco de Economistas, con el nombramiento oficial de su nuevo Presidente, Juan Alberto González Cenzano, un profesor y consultor, recientemente jubilado, que, según sus propias Presidente berriak (Juan Alberto González palabras, se niega a entrar en un colectivo “inactivo” y que lucha, a través de esta asociación, por mantenerse unido al mundo de la que ha sido su profesión durante Cenzano) eta emerituen Batzordeko “alma tantos años. mater” eta eeeko lehengo idazkariak (Pedro En esta etapa que comienza se ha apostado por un componente más SOCIAL. ortiz) batzorde honen iraganari, orainari Tradicionalmente, cuenta Pedro Ortiz, el objetivo central de la Comisión era eta etorkizunari buruz hitz egin digute. mantener los contactos del mundo laboral o incluso crear algunos nuevos, e impulsar actividades lúdicas entre los miembros, como las ya tradicionales visitas a las Bodegas. Pero, a lo largo de los años, ha ido surgiendo una inquietud…”seguimos el recién nombrado presidente (Juan Alberto siendo profesionales, ¿no podemos aportar todavía algo a la sociedad?”. González Cenzano) y el “alma máter” de la Juan Alberto y Pedro creen que sí. Por este motivo uno de los objetivos es Comisión de eméritos y antiguo Secretario precisamente actuar como mediadores de una especie de “voluntariado social”, del CVe (Pedro ortiz) nos hablan del pasado, de los miembros de la comisión, a empresas e instituciones. Siempre apoyando la filosofía y la red social del Colegio, se ha contactado con SECOT para ofrecer presente y futuro de esta comisión. la experiencia de los eméritos en diferentes ámbitos de actuación de las organizaciones. La primera cuestión ha sido, sin embargo, saber internamente con qué miembros se cuenta, en qué campos y áreas de conocimiento pueden ejercer su apoyo y en qué formato lo van a llevar a cabo. Además de este cometido, Juan Alberto se dedicará a dirigir la Comisión hacia la consolidación del grupo, y hacia la ampliación de las actividades a una perspectiva cultural, que acompañe a la lúdica. akciones Colegiales 9
 10. 10. Akciones Colegiales Lan honetaz gain, Juan Albertok Batzordea zuzenduko du taldea osatzeko, eta jarduerak ikuspuntu kulturaletik zabaltzeko, izaera ludikoarekin bat. Emerituen Batzordea 2002an osatu zen. Batzorde hori sortzeko beharrizana argi ikusi zen Ekonomisten Euskal Elkargoko lehenengo promozioa jubilatu zenean. Ekonomistek elkargokide izaten jarraitzen zuten, baina ezin zuten ia ezer egin lanetik erretiratuta, beraz, egoera hori azaltzeko Batzar Nagusiarekin biltzea eskatu zuten. Bertan ondorioztatu zen errorea izango litzatekeela Euskal Elkargoaren sortzaileak galtzea, beraz, egun Juan Alberto presidente den Batzordea osatzea erabaki zen. Hasieran, taldean bi pertsona hasi ziren, eta betiko ahoz ahoko sistemaren bidez zabaldu zen profesionalen artean. Sasoi batean, erretiratzeko denbora gutxi falta zitzaien elkargokideei gutunak bidaltzen hasi ginen zabalkuntza horri laguntzeko, “me niego a entrar en un colectivo inactivo” Batzorde horren berri emanez, eta Elkargoan geratzeko deialdia eginez. Metodoa arrakastatsua izan da. - Juan Alberto González Cenzano EEEko Emerituen Batzordeak ez du “jubilatu talde” soila izan nahi. Bizitza profesionalean eduki dituzten harremanak berriro sustatu nahi dituzte. Gainera, ezagutza hori erakunde desberdinetarako baliogarri izan dadin nahi dute. Horretan dabiltza egun. La creación de la Comisión de Eméritos tuvo lugar en el año 2002. La conveniencia de fundar una Comisión de estas características comienza a hacerse latente cuando se jubila la primera promoción del Colegio vasco de Economistas. Los y las economistas continuaban colegiados y colegiadas, pero poco o nada podían hacer una vez retirados de la vida profesional activa, de modo que decidieron convocar un encuentro con la Junta para exponer la situación. En él se concluyó que supondría Seguimos siendo profesionales, ¿no podemos un error perder a los propios fundadores e impulsores del Colegio vasco, por lo que se decidió formar la Comisión que a día de hoy preside Juan Alberto. aportar todavía algo a la sociedad?” En un principio, este grupo se inició con dos personas, y se fue ampliando gracias al tradicional “boca a boca” entre los profesionales. Hace un tiempo decidieron - Pedro ortiz ayudar a esta difusión con el envío de unas cartas a aquellos colegiados y colegiadas a los que se les acercaba la edad de jubilación, para poner en su conocimiento la existencia de esta Comisión, y hacer un llamamiento para que permanecieran en el Colegio. El método ha resultado ser un éxito. La Comisión de Eméritos del CvE no quiere ser un grupo de “jubilados más” sino volver a potenciar las relaciones que estas personas han tenido durante su vida profesional. Y persiguen, además, que su conocimiento sea válido para diferentes entidades. En ello se está actualmente. 10 Colegio vasco de Ekonomistas
 11. 11. Lanbide Bulegoak komunitatea •Miguel Ángel Calle Painceira •Carlos Sagastizabal Salazar •Pilar Ramirez Mancebón •Mªángeles Lorenzo Menchaca •Iñaki Palacios González Komunidad de despachos info+ profesionales despachosprofesionales2.0@ekonomista.org URTE BERRIAREKIN BATERA, KOMUNITATE BERRI BAT AGERTU DA EUSKAL EKONOMISTEN ELKARGOAREN BARRUAN: BULEGO PROFESIONALEN KOMUNITATEA. DAGOENEKO DAUDEN BESTE LAUEKIN BAT EGITEN DU. CON EL NUEvO AÑO, HA NACIDO UNA NUEvA COMUNIDAD DENTRO DEL COLEGIO vASCO DE ECONOMISTAS: LA COMUNI- DAD DE DESPACHOS PROFESIONALES, QUE SE SUMA A LAS OTRAS CUATRO YA EXISTENTES. 12 Colegio vasco de Ekonomistas
 12. 12. Profesional talde bat bildu zen eta ondorio honetara Un grupo de profesionales se reunieron y llegaron a la conclu- heldu ziren: taldea nahiko handia zela Komunitate propioa sión de que su colectivo era lo suficientemente amplio como sortzeko. Eta horrela egin zuten. Sortzaileek talde berriari para crear una Comunidad propia. Y así lo hicieron. Sus founders buruzko arrazoiak eta itxaroten dutena azaldu zuten. exponen sus razones y expectativas acerca del nuevo grupo. - Ekonomisten Euskal Elkargoaren barruan, bulego bat - Dentro del Colegio vasco de Economistas el porcentaje de los y dugunon portzentajea altua da. Gainera, eguneroko lanean las que somos titulares de un despacho profesional es elevado. zalantzak sortzen dira, lanbideko kideen egoera edo Además, en el día a día surgen dudas, situaciones o problemáti- arazoak, eta horiek bateratzeko eta horietatik ikasteko cas que comparten otros compañeros/as de profesión y ésta es modu egokia da. una buena manera de ponerlas en común y aprender de ellas. - Batez ere, motibagarria da jakitea gure taldeak geure - Principalmente motiva el hecho de saber que el colectivo, jardueren onura jaso dezakeela. Oso aberasgarria da iritziak donde estamos incluidos nosotros, se puede beneficiar de eta esperientziak elkartrukatzea ere; horrela, etorkizunean nuestras acciones. También resulta muy enriquecedor el in- aplikatu ditzakegu. tercambio de opiniones y experiencias vividas en otros despa- chos, de manera que se puedan aplicar en un futuro. - Horrela ikusi beharko genuke: bulegoetako garapen profesionala hobetu nahi duen ekonomista talde bat. - Me gustaría que lo vieran como un grupo de economistas que Eguneroko lanean sortzen diren arazoak, zalantzak, iritziak trata de mejorar el desarrollo profesional de los despachos. Como eta ekarpenak azaltzeko aukera bat da. una oportunidad donde exponer problemáticas, dudas, opinio- nes y aportaciones surgidas en el día a día de los despachos. 2009. URTERAKO PLANA PLAN PARA 2009 Elkargoa leku ezinhobea da bulego baten ondorengotza- El Colegio es el entorno ideal para afrontar el proceso de prozesuari aurre egiteko, Bulego Profesionalen sucesión de un despacho en opinión de la propia Comunidad Komunitatearen beraren iritziz. de Despachos profesionales. Komunitate berri honek planteatutako helburuetako bat Uno de los objetivos que se ha planteado esta nueva Comu- protokolo erraz bat sortzea da, bulego profesionalen nidad es la creación de un sencillo protocolo para facilitar la ondorengotza errazteko. sucesión de despachos profesionales. Hasteko, prozesuak epe laburrera jubilatuko diren El proceso comenzaría por tener constancia de las y los colegia- elkargokide bulegodunak zeintzuk diren argi eduki behar dos con despacho que en un plazo corto de tiempo se jubilarán. du. Bigarren urratsa bitartekari bezala jardutea da. El segundo paso consistiría en actuar de mediadores, poniendo Profesional hori kontaktuan jarriko da bulego baten jabe a este profesional en contacto con las y los economistas pro- diren eta bere bezero zorroa erosi edo negozioarekin pietarios de un despacho que estarían interesados en comprar jarraitzeko prest dauden ekonomistekin. su cartera de clientes o bien en continuar con su negocio. Batetik, Komunitateak uste du EEE bide diskretua dela Por un lado, la Comunidad considera el CvE un medio discreto horretarako, bereziki jubilatuko den pertsonarentzako. para hacerlo, especialmente para el futuro jubilado/a, dado Izan ere, prozesu gogorra izaten da, eta normalean ez que es un proceso duro de afrontar y normalmente carecen daukate informaziorik edo ez daukate negozioa nori de información o contactos para decidir a quién ofrecer su eskaini. Gogorra da, kontuan hartuta negozioa eta negocio. Duro porque hay que tener en cuenta que tanto el bezeroen zorroa profesional bakoitzak sortutako lana negocio como la cartera de clientes es un trabajo que cada dela, eboluzionatzen eta garatzen duela, eta puntu batera profesional han creado, visto evolucionar y que llegado un helduta, utzi egin behar dutela. momento, deben abandonar. Bestalde, ondorengotza-protokolo horrekin, denbora Por otro lado, este protocolo de sucesión permite realizar el nahikoa dago inplikatutako alde guztiak prestatzen joan proceso con tiempo suficiente para ir preparando a todas las daitezen (jubilatzear dagoen ekonomista, ondorengoak partes implicadas –economista en proceso de jubilación, su- eta bezeroak) trantsiziorako, oso bat-bateakoa edo cesores y clientes - para la transición, de manera que resulte gogorra izan ez dadin. lo menos brusca y agresiva posible. Komunidades 13
 13. 13. Kontabilidad KOMUNITATEA Nuevo Plan General Contable, ExPERIENCIAS KPO BERRIAREN ESPERIENTZIA Kontabilitate Plan Orokor Berria indarrean sartu zenetik, Con la entrada en vigor del Nuevo Plan General Contable, enpresek erronka berri bati egin behar izan diote aurre, hau las empresas se han enfrentado a un nuevo reto, llevar a un da, ezarri diren aldaketa tekniko guztiak praktikan jartzea. terreno práctico las modificaciones teóricas implantadas. Arlo horretako arduradunak diren bi enpresa handitako Las y los responsables del ámbito de dos grandes empresas kideek plana praktikan jartzeko orduan bizi izan duten exponen su experiencia a la hora de llevar el plan a la esperientziaren berri eman digute. práctica. 14 Colegio vasco de Ekonomistas
 14. 14. ENPRESA 1 EMPRESA 1 Eragiketen bolumena: 5,5 milioi € inguru. volumen de operaciones: en torno a los 5,5 millones € Nola bizi izan duzue enpresan plan zaharraren eta indarreko ¿Cómo ha sido la transición entre el antiguo y el vigente Kontabilitate Plan Orokorraren arteko trantsizioa? Plan General Contable en la empresa? Nire enpresan nahiko azkar egin da KPO berrirako trantsizioa; La transición al nuevo PGC se ha hecho en mi empresa izan ere, arduratsuak izan gara gai horren inguruan. Plan relativamente rápido, pero porque nos hemos preocupado berria indarrean sartu orduko, zenbait ikastaro egin bastante. Antes de la entrada en vigor asistimos a algún genituen eta, ondorioz, kontabilitatea eramateko plan curso y ya teníamos el nuevo plan de cuentas diseñado, con berria diseinatuta geneukan ordurako, kontu zahar eta la correspondencia de cuentas nuevas vs antiguas. berrien arteko loturarekin. ¿Con qué dificultades te has encontrado a la hora de llevar KPO Berria praktikan jartzeko orduan, zeintzuk dira el NPGC a la práctica? aurkitu dituzun zailtasun garrantzitsuenak? Las dificultades han sido de orden informático.Además Zailtasun handienak informatikari lotutakoak izan dira. Horrez tuvimos alguna dificultad en la interpretación de algunos gain, arazoren bat edo beste izan genuen kontzeptu berriak conceptos nuevos para hacer el asiento de ajuste inicial; interpretatzeko orduan, hasierako idazpenarekin hain zuzen sobre todo en lo relacionado con la calificación de unos ere; batez ere, balio jakin batzuk kalifikatzeari dagokionez, valores como “disponibles para la venta”. Y también esaterako, “salmentarako erabilgarriak”. Zalantza izan dudamos si nos afectaba el plan de pymes o el general, al ser genuen, halaber, ETEen plana edota Orokorra aplikatu behar un grupo de empresas. genuen jakiteko orduan, enpresa-taldea ginelako. ENPRESA 2 EMPRESA 2 Eragiketen bolumena: 750 milioi € inguru. volumen de operaciones: en torno a los 750 millones € KPO Berria praktikan jartzeko orduan, zeintzuk dira ¿Con qué dificultades te has encontrado a la hora de llevar aurkitu dituzun zailtasun garrantzitsuenak? el NPGC a la práctica? Arlo batzuetako printzipioak orokorregiak ziren, esaterako, La existencia de principios demasiados generales en horniduren kalkulua, probabilitate kontzeptua sartzea… determinadas áreas, tales como cálculo de provisiones, la introducción del concepto de probabilidad.. KPO berria ezarri berri dutenei, zein gomendio emango zenieke? ¿qué consejos o recomendaciones darías a aquellos y Aldez aurretik, KPO berria ezartzearen ondorioz eragina izan aquellas que acaban de empezar su implantación? dezaketen arloen analisia egitea. Kasu gehienetan, analisi Con carácter previo, hacer un análisis de las posibles áreas horrek lagunduko du egokitzapena fokalizatzen. de impacto en la contabilidad del nuevo PGC. En la mayoría de los casos, ese análisis focalizará la adaptación. Zure ustez, posible al da KPO berria martxan jartzea, ezagutza teoriko hutsarekin? En tu opinión, ¿es factible el éxito de la puesta en marcha Inola ere ez. Ezagutza praktikoa teorikoa bezain del NPGC con un conocimiento puramente teórico? garrantzitsua dela deritzot, edota garrantzitsuagoa akaso, En absoluto. Considero igual de necesario o más el baldin eta kontabilitatea kudeaketa-tresna egokia izatea conocimiento práctico, si lo que pretendemos es que nahi badugu, eta ez erregistro-sistema soil bat. la contabilidad sea una herramienta de gestión y no simplemente un sistema de registro. Komunidades 15
 15. 15. Empleo Komunitatea “Compartir experiencias e inquietudes nos enriquecerá a todas/os. El foro contable nos servirá como herramienta para poner en común distintos puntos de vista, lo que nos permitirá que el análisis del NPGC sea más provechoso. La participación por parte de todas/os es importante.” •PILAR RAMIREZ MANCEBÓN Kontabilitate komunitateko eta Lanbide Bulego Komunitateko kidea Miembro de la Comunidad de Contabilidad y Despachos Profesionales 16 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 16. 16. 2009rako PLANA KONTSULTARAKO PARA CONSULTAR Kontabilitate Plan Orokor berria iaz abian jarri zenetik, Kontabilitateko Komunitateak plan hori ezartzeko lagunt- za ematea ezarri du ezinbesteko helburuen artean. Elkargoko extranetean ezarritako foro baten bidez, KPO hori martxan jartzeko orduan ekonomistei sortzen zaizkien zalantzak jasoko dira. Elkarkidetzarako eremu bat sortzeko beharrizana detektatu zenean sortu zen ideia, hau da, egoera komun bat partekat- zen duten profesionalen arteko egoera, esaterako, kontabi- litate plan berria erabiltzeko egin beharreko trantsizioa. Plan berria erabiltzen hasteko prozesu horretan, arazo uga- ri plazaratu dira, eta, Komunitatearen ustez, metodo hau egokia da horiei aurre egiteko. Modu horretara, profesional bakoitzak lankidetzan jarduteko bo- rondateak zehaztuko du ekimenaren arrakasta-maila; izan ere, sortu diren arazoei irtenbidea emateko, foroko gainerako kideen esperientzia nahiz ekarpenak erabiliko dira uneoro. Kontabilita- teko komunitateko kideek, horrela, eremu horretako koordinat- zaile edota moderatzaile lanak hartuko dituzte bere gain. PLAN PARA 2009 Partiendo de la implantación del nuevo Plan General de Contabilidad (NPGC) el año pasado, la Comunidad de Con- tabilidad ha decidido fijar como uno de sus objetivos pri- mordiales la facilitación de su implantación. REvISTAS ALDIZKARIAK Un foro contable en la extranet colegial recogerá las dudas - Técnica contable surgidas a las y los economistas a la hora de llevar a la prác- - Partida doble tica el NPGC. La idea surge cuando la comunidad detecta la necesidad de crear un espacio colaborativo, entre profesionales del mis- LIBROS LIBURUAK mo ámbito que comparten una situación común, como es la transición al nuevo plan general contable. - Memento contable 2009.Ed.francis lefebvre - Practicum contable. Ed. Lex Nova En este proceso de puesta en práctica del nuevo plan, se han puesto de manifiesto numerosas y variadas cuestiones, que la Comunidad considera podrían resolverse por medio de WEB este método. - www.aeca.es De este modo, el éxito de la iniciativa está determinado por - www.icac.meh.es la voluntad de colaborar de cada profesional, ya que la so- - www.rea.es, lución a las cuestiones planteadas surgirá en todo momento - www.icjce.es de las experiencias y aportaciones de los demás compañeros - www.tituladosmercantiles.org y compañeras participantes en el foro. Los miembros de la comunidad de contabilidad asumirán así el papel de coordi- nadores o moderadores del espacio. Komunidades 17
 17. 17. Akción Emprendedora Komunitatea Emprendedores sin ideas VS ideas sin emprendedor info+ akcionemprendedora2.0@ekonomista.org • MARíA SAIZ Bizkaiko Campuseko Kanpo Harremanetako Zuzendaria (UPv/EHU) Directora de Relaciones Externas del Campus de Bizkaia (UPv/EHU) Ideiarik gabeko ekintzaileak versus ekintzailerik gabeko ideiak Enpresak sortzeko tasen igoeraren bidez enpresa- El fomento de una mayor dinámica empresarial a través dinamika sustatzea tokiko eta nazio mailako agintarien del incremento de las tasas de creación de empresas se ha lehentasunetako bat da dagoeneko. Enpresari berriei convertido en una de las preocupaciones prioritarias de las laguntza emateko politikak erabiltzen dituzte enplegu autoridades nacionales y locales, que utilizan las políticas mailako helburuak eta hazkunde ekonomikoa lortzeko. de apoyo a nuevas/os empresarias/os como instrumento EAEn ere arlo horretako jarduerak burutzen dira. Ekintzaileei central para la consecución de sus objetivos de empleo y laguntza emateko programen artean eskaintza ugari daude. crecimiento económico. Inbertsio publiko handia egiten da enpresa-izpiritua En la CAPv no escasean las acciones en este sentido. sustatzeko, eta helburua gure inguruko enpresen sorkuntza- Existe una oferta muy numerosa de programas de apoyo tasak igotzea da. Global Entrepreneurship Monitor a emprendedores con abultadas inversiones públicas CAPv (Peña et al, 2008) txostenaren arabera, 2007an, dedicadas al fomento del espíritu empresarial con el euskal herritarren %6,4k 42 hilabete arteko iraupena ere objeto de incrementar las tasas de creación de empresas zuten enpresa-ekimenetan murgilduta zegoen. Jarduera en nuestro entorno. El informe Global Entrepreneurship ekintzailearen hazkundea garrantzitsua izan da azken Monitor CAPv (Peña et al, 2008) revela que en el año 2007 el 18 Colegio vasco de Ekonomistas
 18. 18. urteetan, baina ez da komeni politika publikoak lasaitzea; 6,4% de la población vasca estaba involucrada en iniciativas mantendu egin behar dira, indartu eta hobetu, bizi dugun empresariales de hasta 42 meses de vida y aunque el krisi ekonomikoa gainditu ahal izateko. incremento de actividad emprendedora ha sido sustancial en Beraz, gure gizartean enpresa-jarduera ugaritzeko modua los últimos años, conviene no relajar las políticas públicas en aurkitzeko eztabaida oso garrantzitsua da ziklo ekonomiko este sentido, manteniéndolas, reforzándolas y mejorándolas honetan. Politika horiek birplanteatu beharra eskatzen para permitir la superación de la crisis económica en la que du, eta arlo zientifiko eta teknologikora bideratu beharra. estamos inmersos. Horrela, gure ekonomiaren hazkundea ziurtatzen duten Por tanto, el debate sobre cómo incrementar la actividad sektore lehiakorretan enpresa-jarduera sendotu eta empresarial en nuestra sociedad adquiere una gran animatzea lortuko dugu. relevancia en el ciclo económico en el que nos encontramos inmersos, que demanda un replanteamiento de estas Baina horretarako, dilema honi konponbidea aurkitu behar políticas y su redirección hacia el ámbito científico y diogu: Batetik, ekintzaile izaerarik gabeko ikertzaile eta tecnológico, para permitir la consolidación y la animación teknologoak ditugu; bestetik, negozioa abian jartzeko de la actividad empresarial en sectores competitivos que irrikitan dauden enpresa-kudeaketa arloko profesionalak. aseguren el crecimiento de nuestra economía. Nola sortu lotura egonkorrak bien artean? Hau da, alde Pero para ello, nos encontramos con un dilema al que ha batetik, negozio-aukera handiak ditugu, unibertsitatean de darse solución: ¿Cómo generar uniones estables entre egindako ikerketen eskutik, eta askotan ez dira argitara investigadores/tecnólogos sin perfil emprendedor con irteten. Bestetik, ilusioz beteriko ekintzaileak ditugu, profesionales de la gestión empresarial deseosos de generar enpresari profila daukatenak, merkatua ezagutzen dutenak su propio negocio? Es decir, por una parte, nos encontramos eta baita negozio berri bat kudeatzeko estrategia berria con grandes oportunidades de negocio provenientes de ere. Baina ez daukate argi enpresa bat zer den eta zeintzuk investigaciones generadas en la universidad que en muchas diren mugak, eta hazkuntza-potentzial eskaseko sektore ocasiones no consiguen ver la luz en el mercado. Y por otra, ekonomiko helduetara jotzen dute. nos topamos con emprendedores con ilusión, con perfil de empresario, conocedores de mercados y de la estrategia bERAz, GURE GIzARTEAN ENPRESA-jARDUERA UGARITzEKO mODUA adecuada para gestionar un nuevo negocio, pero sin una idea clara de empresa o con una idea que tiene limitaciones AURKITzEKO EzTAbAIDA OSO GARRANTzITSUA DA y se dirige a sectores económicos maduros y con escaso potencial de crecimiento. Nola konpondu dilema hori? Oso jende gutxik ditu profil biak. Badaude, baina gehienetan bi gaitasun horietako EL DEbATE SObRE CÓmO INCREmENTAR LA ACTIVIDAD EmPRESARIAL bakarra duten pertsonak aurkitzen ditugu; ekintzailea ala EN NUESTRA SOCIEDAD ADqUIERE UNA GRAN RELEVANCIA teknologoa. Teknologoak gaitasun teknikoa ekar dezake, ikerketa eta berrikuntza, produktu eta zerbitzu berriak, baina ¿Cómo resolver este dilema? Son muy escasos y valiosos los batzutan ez da gai produktua merkatuan kokatzeko; hori da individuos en los que coinciden ambos perfiles. Existen sí, hain zuzen ere enpresa arloko kudeatzaile profesionalak, pero en la mayor parte de las ocasiones nos encontramos ekintzaileak, daukana. Gehienetan, azken emaitza multzo con personas que reúnen una sola de esas habilidades, hutsa da. o emprendedor o tecnólogo. El tecnólogo puede aportar capacidad técnica, de investigación y de innovación, de Gure inguruko programa publikoetako batek ere ez dauka creación de nuevos productos y servicios, pero a veces no helburu bezala profil bi horiek bateratzea. Gure inguruan tiene capacidad o no conoce como colocar su producto aukera asko dauzkagu profil gero eta murriztaileagoa en el mercado; capacidad para la que está plenamente daukan ekintzaile bati babesa emateko. Administrazioak formado el gestor profesional con espíritu empresarial, el laguntza emateko norbanako mota bat bilatzen du. Ekimen emprendedor. Y la mayor parte de las veces, el resultado ekintzailea daukan pertsona bat, oinarri teknologikoko final es un conjunto vacío. enpresa-ideia daukana, kudeatzeko gaitasuna eta ikertzaile/ Ninguno de los numerosísimos programas públicos en teknologoaren profila. nuestro entorno tiene como objetivo prioritario unir estos dos perfiles. Disponemos en nuestro entorno de una gran cantidad de posibilidades en forma de programas públicos para apoyar a un emprendedor cuyo perfil empieza a ser cada vez más restrictivo. La administración busca un individuo tipo a apoyar: una persona con iniciativa emprendedora, con una idea empresarial de base tecnológica, con capacidad de gestión y a la vez con un perfil de investigador/tecnólogo. Komunidades 19
 19. 19. Akción Emprendedora Comunidad KRISI GARAIAN EKITEA CÓMO EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS JAvIER ONDARRA, ACCIóN EMPRENDEDORA KOMUNITATEKO KOORDINATZAILE IZENDATU BERRI DUTE, ETA BERA ERE EKINTZAILEA DA. BERE ESPERIENTZIA PERTSONALAZ HITZ EGIN DIGU. JAvIER ONDARRA, EL RECIéN NOMBRADO COORDINADOR DE LA COMUNIDAD ACCIóN EMPRENDEDORA ES, éL MISMO, UN EMPRENDEDOR. NOS HABLA DESDE SU EXPERIENCIA PERSONAL. DE EMPRENDEDOR A EMPRENDEDORES. 20 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 20. 20. • JAVIER ONDARRA Akcion Enprendedore Komunitateko Koordinatzailea Coordinador de la Comunidad de Acción Emprendedora 41 urte ditut. Ekonomia eta Enpresa Zientzietan Lizentziatua naiz. Tengo 41 años. Soy Licenciado en Ciencias Económicas y Nire familiako eta eskolako heziketa, eta noski, unibertsitateko Empresariales. Mi educación familiar, mi formación escolar y por prestakuntza, beti egon da bideratuta enpresaren supuesto mi formación universitaria me enfocaron claramente a zuzendaritzara. Horrela garatu nuen nire karrera profesionala, ser un directivo de empresa, y así desarrollé mi carrera profesional, lehenengo Agra-Unilever enpresan, gero Conservas Garavilla-n primero en Agra-Unilever, pasando por Conservas Garavilla (Isabel), via Digital (Telefónica taldea), gaur Prisa Taldeak (Isabel), via Digital (Grupo Teléfónica), hoy absorbida por el Grupo hartu duena, TPI Páginas Amarillas (Telefónica taldea), orain Prisa, TPI Páginas Amarillas (Grupo Telefónica), hoy comprada Yell Publicidad lider ingelesak erosi duena, eta azkenean RAC por el líder inglés Yell Publicidad, y finalmente en el RAC vasco vasco Navarro taldean. Navarro. 17 urtez inoren kontura lanean egon ondoren, nirea den zerbait Después de 17 años trabajando por cuenta ajena, me ha llegado sortzeko premia sentitu dut, ekintzaile izaten saiatu nahi un momento en que he sentido la necesidad de crear algo mío, de izan dut, nire esperientzia negozio propio batera trasladatu. intentar convertirme en emprendedor, de trasladar mi experiencia Eta hori egin dut, pausua ematea erabaki dut eta Ondarra a un negocio propio, y lo he hecho, he decidido dar el paso, creando Asesores enpresa sortu dut. Gerentzia, zuzendaritza komertzial Ondarra Asesores, una empresa dedicada a prestar asesoramiento eta marketin zuzendaritza arloetan dedikazio partzialean de gerencia, en dirección comercial y en dirección de marketing aholkularitza ematea izango da gure lana, maila horretako a tiempo parcial, a empresas PYMES que no se puedan permitir el zuzendari bat kontratatu ezin duten ETEei zerbitzua emateko. contratar un puesto directivo de ese nivel a tiempo total. Nire kasua kontatuz hasi naiz, eta argi utzi nahi dut ekintzaile He empezado contando mi propio caso para tratar de explicar izatea ez dela gure gizartean sustatzen den balio bat. Enpresa el hecho de que ser emprendedor no es algo que se fomente e Zientzietako Lizentziatura batek enpresariak trebatzeko incentive en nuestra sociedad. Una Licenciatura en Ciencias ahalegin handiagoa egin beharko luke, ez soilik zuzendariak Empresariales debería hacer más hincapié en formar empresarios, trebatzekoa. Eta are gehiago, Euskadin dugun enpresa-tradizio no sólo directivos. Y más, si cabe, teniendo en cuenta la gran handia kontuan izanda. tradición empresarial de Euskadi. Nola izan ekintzaile krisi egoera batean? Nire lehenengo ¿Cómo emprender en situación de crisis? Mi primera respuesta es erantzuna hauxe da: adorez eta erabakitasunez. Krisiak ez con valentía y decisión. La crisis no debe frenarnos a la hora de digu oztoporik jarri behar ekintzaile izateko orduan. Uste dut emprender. Considero que hay suficientes oportunidades en el merkatuan badagoela aukera nahiko, eta gauzak ondo eginez mercado para que, haciendo las cosas bien, se creen negocios que gero, eta egoera ekonomikoa txarra izan arren, posible da epe arrancando en la desfavorable coyuntura económica consigan ertainera negozio egonkorrak sortzea eta horien bidez epe estabilizarse en el medio plazo y garanticen una rentabilidad luzera ererntagarritasuna bermatzea. futura a largo plazo. Bigarrena hauxe da: laguntzarekin. Eta euskal erakunde La segunda es con ayuda. Y me refiero a la ayuda de las instituciones publikoen laguntzaz ari naiz. Zorionez, Euskadin organismo públicas vascas. Por suerte, en Euskadi contamos con el apoyo de desberdinen babesa dugu (Eusko Jarularitza, Foru Aldundiak diferentes organismos (del Gobierno vasco, de la Diputación Foral eta Udalak) enpresa berri bat sortzeko lehenengo urratsa de Bizkaia y de los Ayuntamientos) a la hora de dar el paso para la eman behar denean. Batetik, laguntza ekonomikoa daukagu creación de una nueva empresa, tanto desde la vertiente del apoyo eta bestetik, negozio-planaren aholkularitza eta jarraipena. económico como desde la del asesoramiento y seguimiento del plan de negocio. Ekonomisten Euskal Elkargoaren izenean, gure konpromisoa helarazi nahi diegu elkargokideei eta gizarte osoari: jarduera Desde el Colegio vasco de Economistas queremos transmitir a ekintzaileekin bat egiten dugu eta negozio bat edo enpresa las/los colegiadas/os y a la sociedad en general nuestro firme bat sortzeko erabakia hartzen duten horiei gure babesa eman compromiso con la acción emprendedora y nuestro apoyo a nahi diegu. Unibertsitatearekin eta enpresak sortzeko babesa aquellas personas que decidan dar el paso de crear un negocio o ematen duten bestelako erakunde batzuekin elkarlanean empresa. Estamos colaborando con la Universidad y con diferentes ari gara. Jarduera ekintzaileen oinarrizko gida bat jasotzen organismos de apoyo a la creación de empresas para elaborar un duen dokumentua egin nahi dugu, eta jarduera ekintzaileak documento que recoja una guía básica de acción emprendedora y babesteko sareak eraiki. cómo construir redes de apoyo a la acción emprendedora. Komunidades 21
 21. 21. Akción Emprendedora Komunitatea XII EDICIÓN DEL PREMIO JOSÉ MANUEL KUTZ A PROYECTOS INNOVADORES Y EMPRENDEDORES Sari hori ekonomista ekintzaile baten omenez ematen da. Enpresako jarduera profesionala irakaskuntzarekin uztartu zuen, ESTEn ematen baitzituen eskolak. Enpresa eta proiektu berritzaileen sorkuntza arloko ekimenak aintzatetsi eta nabarmendu nahi ditu. Este premio, en memoria de quien fue economista de espíritu emprendedor y compartió su vida profesional en la empresa con la docencia en la ESTE, pretende reconocer y destacar iniciativas en el ámbito de la creación de empresas y lanzamiento de proyectos innovadores. Mikel Cortes Xabier Albeniz “ En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento” Imanol Abad TROURIST Jokin Bereciartu. J.M. Kutz sariaren XII. Edizioa ESTEko La XII Edición del Premio J.M.Kutz la ikasle talde batek irabazi zuen, web ganó un grupo de estudiantes de la ESTE, Sari horretarako hauta- euskarriko proiektu batekin. Bidaia bat con un proyecto de plataforma web que gai izan daitezke Ekono- bizitzeko modu berri bat eskaintzea du pretende ofrecer una manera diferente misten Euskal Elkargoko helburu: Trourist. Sortzaileek proie- de vivir, que no pasar, un viaje: Trourist. kideak, ESTEko ikasle izandakoak eta iNNovaN- ktuaren ezaugarri eta esperientziak Sus fundadores exponen las característi- DiS programako ikasleak, aditzera ematen dituzte. cas y experiencias del proyecto. enpresa-proiektua abian jartzekotan daudenak. Irabazleak 3.000 €-ko sa- - Proiektuaren sortzaileen profila, labu- - Breve perfil de los founders del proyecto ria jasotzen du. rrean Proiektuaren sortzaileak: Imanol Los fundadores del proyecto somos: Abad, Mikel Cortés, Jokin Bereciartu Imanol Abad, Mikel Cortés, Jokin Bere- Las personas que pue- eta Xabier Albeniz, 23 eta 24 urte bi- den optar al premio son ciartu y Xabier Albeniz de entre 23 y 24 los miembros del Colegio tartekoak. ESTE fakultatean ikasi dugu años. Los cuatro hemos estudiado en la vasco de Economistas, eta 2008ko irailean lizentziatu ginen. ESTE y nos licenciamos en septiembre antiguos alumnos de la Karrerako azken etapa atzerrian egin del 2008. La última etapa de la carrera ESTE y alumnos del pro- grama iNNovaNDiS a las genuen, bakoitzak leku batean: AEB, la cursamos en el extranjero cada uno puertas de lanzar un pro- Mexiko, Kanada eta Holanda. en diferentes destinos: USA, México, yecto empresarial. Canadá y Holanda. 22Colegio vasco de Ekonomistas
 22. 22. - Azaldu Trourist. com zertan datzan, labu-labur (ar- - Breve explicación de en qué consiste Trourist.com tikuluak irakurri ditut, baina zure azalpena nahiko Trourist es una plataforma que te ayuda a vivir los destinos nuke, posible bada)? en base a las experiencias de tus amigos y gente afín a tí. En- Trourist plataformak leku diferenteak zure lagun eta zure tendemos una experiencia como la fusión de lugares, perso- antzeko jendearen esperientzien arabera bizitzen laguntzen nas y momentos que hacen tan diferentes unas ciudades de dizu. Esperientzia diogunean, esan nahi dugu hiriak hain otras; hacer aquello con lo que disfruta la gente del lugar. berezi bihurtzen dituzten leku, pertsona eta uneen fusioa; jendeari tokian-tokian gustatzen zaiona. - ¿Qué aplicaciones reales tiene esta herramienta? Trourist da respuesta a la siguiente pregunta, ¿qué hacer en - Zeintzuk dira tresna honen aplikazio errealak? el lugar de destino? En este sentido, aportamos herramientas Trourist-ek galdera honi erantzuten dio: zer egin bertara para que los usuarios puedan socializar el proceso de creación heltzen zarenean? Zentzu horretan, erabiltzaileek bidaia- de un viaje; desde compartir experiencias con mi red de ami- ren sorkuntza-prozesua sozializatzeko tresnak ematen di- gos, hasta que mis amigos me ayuden a crear mi próximo viaje. tugu; lagun taldearekin esperientziak bateratuz hasi, eta lagunek hurrengo bidaia sortzen laguntzera arte. - ¿Cómo surgió la idea de hacer este portal? Los cuatro integrantes del equipo teníamos muy buena rela- - Nola eduki zenuten atari hau sortzeko ideia? ción y siempre habíamos mostrado interés por el emprendi- Taldeko lau kideok oso harremana ona daukagu eta beti izan zaje. Además, nos encontrábamos en noviembre del 2007, a gara ekintzaileak. Gainera, 2007ko azaroan, Erasmus beka punto de irnos de Erasmus y planear mil viajes, y vimos que la hartu eta bidaiak prestatzeko unean, konturatu ginen Inter- información que nos encontrábamos en Internet no nos gus- neten aurkitzen genuen informazioa ez zitzaigula gustatzen. taba. A estos dos factores, se añadió que desde innovandis Faktore bi horiez gain, esan beharra dago innovandis-ek (un programa de la ESTE para fomentar la innovación y el em- (ESTEren programa berrikuntza eta ekintzailetza bultzatze- prendizaje) nos animaron a lanzar la idea como proyecto. ko) ideia hori proiektu gisa sortzeko animatu gintuela. - Está dirigida a un público joven que sabe y conoce - Sare sozialen mundua ezagutzen duten gazteei zu- lo que es el mundo de las redes sociales. ¿Cómo se lo zenduta dago. Nola salduko zenieke modu tradiziona- venderíais a las personas que viajan o hasta el momen- lean bidaiatzen duten, edo orain arte horrela bidaiatu to lo han hecho de una manera mas tradicional?. ¿Las duten pertsonei? Kontuan hartzen al dituzue erabilt- contempláis como público objetivo? zaile bezala? Efectivamente nos dirigimos a un público joven y que está fami- Hartzaile gazteei zuzenduta dago, sare sozialekin harrema- liarizado con las redes sociales. El resto de las personas por su- na daukatenak. Baina gainerako pertsonek ere badute lekua puesto que tienen su espacio en Trourist. Se lo explicaríamos así: Trourist-en, noski. Horrela azalduko genieke: “trourist ka- “trourist es como una gran cafetería en la que yo quedo con mis fetegi handi baten modukoa da. Ni lagunekin gelditzen naiz, amigos para que me cuenten qué hacer en mi próximo viaje”. haiek niri hurrengo bidaian zer egin dezakedan azaltzeko”. - ¿Qué necesita un usuario para utilizar el servicio de - Zer behar du erabiltzaileak Trourist.com zerbitzua Tourist.com? erabiltzeko? Para darse de alta en Trourist planteamos dos caminos: el Trourist-en alta emateko bi bide daude: Ohikoa; web orri tradicional de darse de alta en una página web metiendo tus batean alta ematea erabiltzaile moduan eregistratuz, edo datos como usuario, y también a través de facebook con- facebook bidez; connect tresnarekin. Facebook-en kontu nect, una herramienta que ofrece facebook. Si tienes una bat badaukazu, aplikazio honen bidez, Trourist-era eraman cuenta en facebook, mediante esta aplicación, puedes ex- dezakezu zure profila, eskatutako eremuak berriro bete be- portar tu perfil a Trourist sin tener que rellenar de nuevo los harrik gabe, eta gainera nahi duzun lagunak inportatu ahal campos solicitados y además te permite importar los amigos dituzu Trourist-era. que quieras a Trourist. - Zein esperientzia izaten ari zarete proiektu honekin? - ¿Qué experiencias habéis sacado del proyecto? Bideak pena merezi du eta gauza asko ari gara bizitzen. El camino está mereciendo la pena y nos está brindando mu- Garrantzitsuena da proiektuak apasionatu behar zaituela, chas experiencias. La más importante es que el proyecto te une zailak heltzen direnean aurrera jotzeko indarra izateko. tiene que apasionar, para que cuando llegan los momentos di- Helburuak markatzen ere ikasten ari gara, bilerei probetxu fíciles poder tirar para adelante. También estamos aprendiendo handiena ateratzen, eta abar. Egia esan, hutsetik eta ba- a marcarnos objetivos, sacar el máximo partido a las reuniones liabide gutxirekin hasten zarenean zerbait eraikitzen, gauza etc. La verdad es que cuando empiezas a construir algo desde 0 asko ikasten dituzu. y con pocos recursos, aprendes a hacer muchas cosas. Komunidades 23
 23. 23. Empleo Comunidad estudio sobre competencias de los/las economistas EKONOMISTEN ESKUMENEI BURUZKO AZTERKETA • ILUMINADA APARICIO ANDRÉS Enplegu komunitateko koordinatzailea Coordinadora de la Comunidad de Empleo EKONOMISTEN EUSKAL ELKARGOKO ENPLEGU EL áREA DE EMPLEO DEL COLEGIO vASCO DE ECONOMISTAS ARLOAK PROFIL PROFESIONALEN GIDA AURKEZTU DEFINIó Y PRESENTó EN 2008 LA GUíA DE PERFILES ZUEN 2008AN. EKONOMISTAREN PROFILAK LAN PROFESIONALES. UNA vEZ IDENTIFICADOS LOS PERFILES MERKATUAN IDENTIFIKATU ETA GERO, 2009AN DE LA/EL ECONOMISTA EN EL MERCADO LABORAL, EN BESTE URRATS BAT EMAN DA GAI HONEN INGURUAN: 2009 SE HA DADO UN PASO MáS EN TORNO A LA SIGUIENTE ZER EDUKI BEHAR DU EKONOMISTA TITULUDUN CUESTIóN: ¿QUé TIENE QUE TENER UN/A TITULADO/A BATEK LANBIDEAREN JARDUERA DESBERDINAK ECONOMISTA PARA DESARROLLARSE EN LAS DIFERENTES GARATZEKO? ACTIvIDADES PROFESIONALES QUE EXISTEN? EEEk uste du beharrezkoa dela egresoen ezagutza batzuen eta El CvE cree es necesario analizar el espacio existente (‘gap’ merkatuan dagoenaren arteko hutsunea (“gap”, ingelesek que dicen nuestros vecinos anglosajones) entre ciertos esaten duten bezala) analizatzea. Lanbidearen arlo bakoitzak conocimientos de los egresos y lo que exige el mercado. Quiere lotuta dituen trebetasun eta eskumenak ezagutu nahi ditu, conocer qué habilidades y competencias tiene asociadas profesionalen prestakuntza ondo bideratzeko. cada área de actividad profesional para poder orientar correctamente la formación de los/las profesionales. Con Elkargoko Lan arloko adituen Komunitateak lanbidea eta este fin, la Comunidad de expertos y expertas de Empleo tituludunek eduki beharreko trebetasunak ezagutzen ditu, del Colegio, en colaboración con la Universidad del País eta kontaktuak ditu enpresa-munduan. Horregatik, Euskal vasco (UPv), ha elaborado un estudio que define y analiza Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean, azterketa bat las características que un futuro titulado/a debería tener, en egin du. Lanbidean ari direnen ustez, tituludun batek eduki opinión de aquellos que ya ejercen la profesión. beharko lituzkeen ezaugarriak definitu eta analizatzen ditu. Es la primera vez que se lleva a cabo un estudio de este tipo. Hau da mota horretako azterketa bat garatzen den lehen aldia. Ha sido un buen momento para llevarlo a cabo y presentarlo Momentu ona izan da aurrera eramateko eta Unibertsitatean en la Universidad porque el Plan de Bolonia promueve títulos aurkezteko, Bolonia Planak eskumenetan oinarritutako basados en las competencias. Ahora es factible. tituluak sustatzen baititu. Orain bideragarria da. En esta fase del proceso se han analizado los conocimientos Prozesuaren fase horretan, tituludunen ezagutza EZ NO técnicos de los egresos. Aquí radica la dificultad. El CvE 24 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 24. 24. teknikoak aztertu dira. Hor dago zailtasuna. EEEk urrunago ha querido ahondar más allá de la formación técnica que, se joan nahi izan du. Karrera amaitzen dutenek teorian duten supone, tienen los que acaban la carrera, y abordar otro tipo prestakuntza tekniko horretaz gain, beste trebetasun mota bat de habilidades; de comunicación, trabajo en equipo, análisis aztertu nahi izan du; komunikazioa, talde-lana, analisi eta sintesia, y síntesis, planificación, organización, iniciativa, ética…. plangintza, antolakuntza, ekimena, etika... habilezia eta trebetasun facultades y destrezas diferentes según el puesto a desarrollar. desberdinak, garatu beharreko postuaren arabera. Para ello, se celebraron tres dinámicas de grupo, en forma de Horretarako, hiru-talde dinamika egin ziren, World Kafe bezala. World Cafés, en las que tomaron parte varios economistas, Hainbat ekonomistak hartu zuten parte, eta egun martxan dagoen que ayudaron a definir los ítems para elaborar la encuesta inkesta egiteko item horiek definitzen lagundu zuten. Hori osatuta, actualmente en marcha. Completada ésta, se analizarán lortutako datuak aztertuko dira, eta txosten egokia egingo da. los datos obtenidos, de los que se derivará el informe oportuno. Baina EEEren asmoak ez dira hor amaitzen. Azterketaren bigarren zati batek lizentziatuaren ikuspuntua izango du. Lizentziatu berri Pero las pretensiones del CvE no acaban ahí. Una segunda bate zer bilatzen duen jakin nahi dugu; garapen pertsonal eta parte del estudio va a tener la perspectiva de la persona profesionala, soldata on bat? Nola aukeratzen du lizentziatu berriak licenciada. Se quiere conocer y medir qué busca el recién zein enpresetan egin nahi duen lan? Zein balio bilatzen dituzte licenciado y licenciada en una organización .Contrastando lizentziatu berriek enpresetan? las opiniones y reflexiones de ambas partes, se pretende analizar la diferencia existente entre lo que solicita la Alde bien iritzi eta hausnarketak kontrastatuz, enplegua ematen posible empresa empleadora, y lo que los futuros titulados/ duen enpresak eta tituludunek horrengandik espero dutena aztertu as esperan de ella. De este modo, el Colegio pretende nahi dugu. Horrela, Elkargoak ekonomisten garapen profesionala esclarecer y facilitar el desarrollo profesional a seguir por argitu eta erraztu nahi du. los y las economistas. Azterketaren azken emaitzak EEEk zabalduko dizkio Los resultados finales del estudio, los difundirá el CvE a la gizarteari, etorkizuneko ekonomistei eta prestakuntza sociedad en general, y a los/las futuros economistas y a ematen dieten unibertsitateei, teoriaren eta errealitatearen las universidades que los forman en concreto, con el fin de arteko “gap” hori murrizteko. ayudar a la reducción de ese ‘gap’ entre teoría y realidad. Komunidades 25
 25. 25. Empleo Komunitatea info+ empleo2.0@ekonomista.org www.ekonomista.org • ION ASPIAZU NUñEZ LANGILE HAUTAKETA Iberdrolako Ipar-Mendebaldeko arduraduna SELECCION DE PERSONAS Responsable Norte-Oeste Iberdrola NOLAKO PROFESIONALAK BEHAR ¿QUÉ PROFESIONALES NECESI- DITUZTE ENPRESETAN? TAN LAS EMPRESAS? • Enpresaren ikuspegitik, zeintzuk dira, zure ustez, • Desde el punto de vista empresarial ¿qué cree que es enplegu-emaile ekonomistentzako hautagai idealak lo que tiene que tener el/la candidato/a ideal para los izan beharreko ezaugarriak? empleadores economistas? Gure buruan hautagai egokiaren profila marrazten Cuando perfilamos en nuestra mente un/a candidato/a dugunean, teknikoki gaitua den norbait irudikatzen dugu, ideal estamos pensando en una persona técnicamente “burua ondo jantzia duen norbait”, alegia. Horrez gain, competente, “con la cabeza bien amueblada” pero que enpresa-proiektuarekin konpromisoa bere gain hartzeko además está dispuesta a comprometerse con un proyecto prest egon behar du, modu arduratsuan. Ingelesa jakin empresarial de forma responsable. Personas con dominio behar du, eta proiektu jakin batean sartzeak dakarren de inglés y dispuestas a afrontar el reto de incorporarse erronkari aurre egiteko prest egon, modu proaktibo bezain a un proyecto de forma proactiva y flexible. Necesitamos malguan. Erabakiak hartzeko eta pertsonak garatzeko gai profesionales que sean capaces de tomar decisiones y diren profesionalak behar ditugu. desarrollar personas. 26 Colegio vasco de Ekonomistas
 26. 26. • Zeintzuk dira lantzen ari zareten hautagaitzak? • ¿Qué candidaturas se están trabajando? Gure kasuan, hautagai erdi-juniorrekin egiten dugu lan, batik En nuestro caso, fundamentalmente trabajamos con bat. Aholkularitza/auditoretzan 2-3 urteko esperientzia candidatos preferentemente semi-junior: Licenciados con duten lizentziatuekin, alegia. 2-3 años de experiencia en consultoría/auditoria. • Eta zeintzuk dira lizentziatu berriengan aurki • ¿Y cuáles son las habilidades y cualidades que ditzakegun gaitasun eta trebezia horiek? Ba al verdaderamente se encuentran en los recién dago alderik enpresa munduak behar duenaren eta licenciados?¿Existe algún grado de descompensación profesional gazte berri horiek eskaintzen dutenaren entre lo que necesita el mundo empresarial actual y la artean? preparación de estos egresos? Gogoz eta irrikaz jardun arren, apur bat “galduta” dauden Lo habitual es encontrarnos con candidatos/as “con hautagaiekin topo egitea da ohikoena. Gure ebaluazio- ganas” pero bastante despistados. En nuestros procesos prozesuetan ikusi ahal izan dugunez, oinarrizko ezagutza- de evaluación constatamos buena base de conocimiento maila sendoa dute, bai eta gaitasun handia ere. Hala ere, y mucho potencial aptitudinal, pero nos preocupa heldutasun-falta agertzen duten pertsonekin egiten dugu encontrarnos demasiado a menudo con personas con un topo sarritan, eta horrek arduratu egiten gaitu. Izan ere, proceso de maduración demasiado incipiente, a los que les pertsona horiek “nola egon” eta “nola egin” ikasi beharra falta “saber estar” y “saber hacer”, con una dependencia dute; familia eta ingurukoenganako dependentzia egoeran familiar y afectiva que condiciona negativamente la daude nabarmen, eta horrek negatiboki eragiten du, bai iniciativa y la inteligencia emocional para resolver con ekimenean bai adimen emozionalean, egoera garrantzitsuei solvencia situaciones vitales. Por eso las prácticas en irtenbide egokiak emateko orduan. Horregatik, enpresetan empresas las consideramos como un elemento que debería egin beharreko praktikak ezinbestekoak direla deritzogu. ser imprescindible. Funtsezko konpentsazio-falta dago, hizkuntzak jakiteari Existe una descompensación fundamental y es el del dominio dagokionez. Bizi garen mundu globalizatu honetan, ezin de idiomas. En un mundo globalizado como en el que nos da ekonomista izan beste hizkuntza batean erlazionatzeko desenvolvemos es impensable ejercer la profesión de edota dokumentuak maneiatzeko gaitasunik gabe. economista sin tener capacidad para relacionarse y manejar documentación en otro idioma. Bukatzeko, hala ere, gure inguruko Unibertsitateek egiten duten lana goraipatu nahi nuke, Sarrikoko harrobiak egiten No me gustaría finalizar esta interlocución sin hacer un duen lan bikaina, batez ere. reconocimiento del buen hacer de las Universidades de nuestro entorno y cómo no haciendo una mención especial a la buena cantera de Sarriko. Komunidades 27
 27. 27. Empleo Comunidad • VERÓNICA BARONA Arteche Taldeko Diruzain Korporatiboa Tesorera Corporativa del Grupo Arteche PROFIL PROFESIONALEN GIDA: PERTSONAK GUíA DE PERFILES PROFESIONALES POR PERSONAS Diruzaintzako arduradun nagusiaren funtzioa zera da; La función principal del responsable de Tesorería es gestio- enpresek nahi duten finantzazioa kudeatzea, bere hel- nar la obtención de la financiación requerida por las em- buruak garatzeko, finantza-erakundeekin finantzazio horre- presas para desarrollar sus objetivos, negociando con las tarako baldintzarik onenak negoziatuz. Halaber, uste dut entidades financieras las mejores condiciones posibles para funtsezkoa dela enpresaren finantza-arriskuak identifikatu dicha financiación. Asimismo, considero fundamental su eta estaltzen parte har dezazun. Finantza arloko arrisku participación en la identificación y cobertura de los riesgos horiek eragiketa komertzialen ondoriozkoak izan daitezke financieros de la empresa, tanto los generados por sus ope- (kobrantza-arriskua), edo interes-tasa, dibisa eta commo- raciones comerciales (riesgo de cobro), como los riesgos de dities arriskuak. tipos de interés, divisa y commodities. Funtzio horretan oinarrizkoak iruditzen zaizkidan ezauga- Si tuviera que resaltar cuáles son las cualidades que consi- rriak aipatu beharko banitu, prestakuntza ekonomiko onaz dero fundamentales en esta función, además de una sólida gain, zera aipatuko nuke: komunikazio eta negoziaziorako formación económica y de mercados, resaltaría una gran ca- gaitasun handia, intuizioa, erreakzionatzeko eta egoera al- pacidad de comunicación y negociación, así como una gran dakorretan egokitzeko gaitasuna. intuición y capacidad de reacción y adaptación ante situa- ciones cambiantes. Nire ustez, lanbide honek daukan onena da ez dagoela aldez aurretik finkatuta gauzak nola egin behar diren; profesional Lo mejor de esta profesión en mi opinión es que no hay re- bakoitzak konponbideak bilatu behar ditu enpresetako egu- glas prefijadas de cómo se hacen las cosas, sino que cada neroko lanean ematen diren egoera eta proiektuetarako. profesional tiene qu e buscar en cada momento soluciones Gainera, konponbideen bilaketa horretan Diruzainak enpre- para las situaciones y proyectos que se dan en el día a día de sako gainerako sailekin eta finantza-erakundeekin harre- las empresas. manetan egon behar du etengabe. Horrek esan nahi du mu- Además, en esa búsqueda de soluciones el Tesorero tiene turreko jarrerak saihestu behar dituela eta aurrera jotzeko que estar en permanente comunicación y negociación con bide bat bilatu. los demás departamentos de la empresa y con las entidades financieras, lo cual exige huir de posiciones extremas y te- Lanbide honetan zera nabarmenduko nuke: profesiona- ner que buscar siempre un camino de seguir adelante. lek etengabe egon behar dute euren burua prestatzen eta eguneratzen, enpresen eskura jarritako tresna eta finantza- Si tuviera que resaltar algo negativo de esta profesión, diría arloko pratiken berri izateko. que obliga a las/los profesionales a una continua formación y actualización, para estar al tanto de los instrumentos y prácticas financieras a disposición de las empresas. Azkenik, funtsezkoa iruditzen zaidan aspektu bat nabar- mendu nahi nuke. Diruzainaren funtzioak ez du beti merezi duen aintzatespena jasotzen enpresengandik. Enpresa han- Por último, me gustaría llamar la atención sobre un aspec- dietan ohikoa da lanpostu independente bat izatea, fun- to que me parece fundamental. La función del Tesorero no tzioak oso argi dituena eta finantza-erakundean oso egiteko siempre cuenta con suficiente reconocimiento en las empre- garrantzitsua duena. Hala ere, enpresa ertain eta txikietan, sas. En las grandes empresas es habitual que sea un pues- administrazio eta kontabilitate arloko lanekin lotuta egon to independiente con funciones muy claras y un papel muy daiteke. Askotan bankuen kontabilitate soila da, eta gutxi relevante en la organización financiera. Sin embargo, en garatzen da. las medianas y pequeñas empresas, este puesto suele estar mezclado con tareas administrativo-contables, reducién- Horri eta ekonomisten beste profil batzuei buruzko informazio dose en muchos casos a una mera contabilidad de bancos, gehiago, Elkargoaren web orrian bertan eskuragarri dago. teniendo escaso desarrollo. 28 Colegio vasco de Ekonomistas
 28. 28. Komunidades 29
 29. 29. Empleo Komunitatea TITULATU IZANGO DIRENEN IRITZIA. FUTUROS TITULADOS Y TITULADAS OPINAN. UPV-EHUko Ekonomi eta Enpresa Zientzietako Fakultateak jardunaldi batzuk antolatu ditu otsailaren 26tik apirilaren 3ra, Ekonomiako lizentziatuen lan aukerei buruz. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV-EHU, y el Colegio Vasco de Economistas, han organizado des- de el 26 de febrero hasta el 3 de abril, una serie de jornadas sobre salidas profesionales para los futuros licenciados y licenciadas en Economía. LORTUTAKO ERANTZUNETAKO BATZUK: ALGUNAS DE LAS RESPUESTAS 1. Zer nahiko zenuke enpresak eskaintzea? ¿Qué te gustaría que te ofreciese la empresa? 2. Zein balio aurkitu nahiko zenituzke enpresa batean? ¿Qué valores esperas o te gustaría encontrar en la empresa? 3. Zein irizpideren arabera erabakiko zenuke Cv zein enpresetara bidali? ¿En base a qué criterios seleccionarás las empresas a las que vas a enviar tu Cv? Tamara - Economía 1. Busco estabilidad, poder promocionar en la empresa. David - Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza 2. Me gustaría encontrar creatividad, que pudiera promocionar. 1. Interesatzen zaidan zerbaitetan prestakuntza 3. Todavía no lo se pero según como está la cosa zabalagoa, esaterako, finantza arloan. enviaré cvs a todos los sitios y donde se pueda. 2. Lan egiteko giro atsegina egon dadila eta ikaskuntza erraztu dezatela. 3. Nire gustuen eta finantza arloaren Aida – Ekonomia arabera egingo dut, batez ere. 1. Garrantzitsuena soldata ona eta lanaren egonkortasuna dira. Produktiboa izatea ere, ez soilik 8 orduz lan egin eta etxera joaten zaren lana. Errealizatuta sentitu nahi dut. 2. Kidetasuna aurkitu nahiko nuke, eta nire Juan - Económicas lana probetxuzkoa dela ikus dezatela, hau da, 1. Aparte de una buena remuneración, que es para lo que intento estudiar aintzatespena, ez soilik paper artean ibiltzea. más tiempo, quiero hacer algo que me guste, que es por lo que he entrado en 3. Hori zailagoa da... lehenengo lana aurkitzeko la carrera. 2. Espero encontrar compromiso, responsabilidad, seriedad… beharrizana dago, errazera joko nuke, 3. A priori es por la imagen que tengo yo de ellas. baina gero hobeto begiratuko nuke. Alberto - Administración y Dirección de Empresas 1. Lo que me gustaría que me aportara es conocimientos, quisiera seguir aprendiendo. También seguir aportando cosas nuevas a la empresa. 2. Me gustaría que me faciliten la incorporación. También me gustaría que la competitividad que haya no sea excesiva. 3. El primer criterio que sigo es que tenga algo que ver con esa especialidad que he estudiado.. También selecciono a empresas que tengan expansión por toda España. 30 Colegio vasco de Ekonomistas
 30. 30. 4 Marketing Komunitatea Product - Price - Placement - Promotion Ps... info+ marketing2.0@ekonomista.org 32 Ekonomisten Euskal Elkargoa
 31. 31. 4 P ERALDAKETA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 4 P’S EDO MARKETING MIX DELAKOAREN LAU OINARRIAK: O LOS CUATRO PILARES BáSICOS DEL MARKETING MIX: PRODUCT, PRICE, PLACEMENT ETA PROMOTION. PRODUCT, PRICE, PLACEMENT Y PROMOTION. Product, Product, Product - Producer del Product al Producer Produktua ondasun edo zerbitzu uniforme eta homogeneo El producto pasa de ser un bien o servicio uniforme y bat izatetik objektu pertsonalizatu eta bakar bihurtzera homogéneo, a convertirse en un objeto personalizado y pasatzen da, eta bezero edo erabiltzaileak bere bizitza- único que el cliente o usuario puede personificar en distintos zikloaren une desberdinetan pertsonifikatu dezake. momentos de su ciclo de vida. Kustomizazio fenomenoa aspalditik existitzen da, El fenómeno de customización existe desde hace tiempo, esaterako automobilgintzan, baina orain produktua gero por ejemplo en la industria automovilística, pero ahora el eta aldagarriagoa da, hobetu eta personalizatu egin producto se convierte cada vez más en algo que se puede daiteke behin erosi eta gero. Joera horren adibiderik modificar, mejorar y personalizar después de ser adquirido. argiena Apple-ren I-pod hori da. Plataforma bat baino ez El ejemplo más claro de esta tendencia es el I-pod de Apple, da, eta erabiltzaileak “esperientzia aparta” sortu dezake. que no es más que una plataforma que el usuario puede modificar para crear la “experiencia única”. Hala ere, produktua ez da atributu fisikoen eta bezeroarengan pizten dituen asoziazioen batura. No obstante, el producto ya no es la suma de los atributos Bezeroaren pertzepzioak botere handia hartu du eta físicos mas las asociaciones que despierta en el cliente. El gaur egun zerbitzuaren edo produktuaren ezaugarriak intangible o percepción del cliente se ha hecho tan poderoso baino askoz ere garrantzitsuagoa da. Fenomeno horren que hoy en día es mucho más importante que las características (Branding) ondorioz, markak gero eta behartuago daude del producto o servicio. Este fenómeno (Branding) hace que benetako istorioak kontatzen, erabiltzailea identifikatu las marcas estén cada vez más obligadas a contar historias daitekeen istorioak. auténticas con las que el usuario se puede identificar Price, Price, Product Value - Experience del Product Value a la Experience Bezero edo erabiltzaileak ez du prezioa zuzenean El cliente o usuario ya no asocia precio directamente al valor produktuaren balioarekin lotzen, kostuei edo de un producto, ya sea en términos de costes o en términos erabilgarritasun terminoei dagokienez, produktuak de utilidad, sino que en la experiencia que ofrece el eskaintzen duen esperientziarekin baizik. Betiko adibidea producto. El ejemplo clásico es la diferencia que los clientes da bezeroak zenbateko desberdintasuna ordaintzeko prest están dispuestos a pagar por una taza de café en una plaza dauden kafe baten truke zentroko plaza eder batean edo céntrica y chic o en el bar del barrio. El producto es el mismo, auzoko tabernan. Produktua bera da, baina esperientzia pero la experiencia muy distinta. Esta tendencia obliga a las oso desberdina. Joera horren aurrean, marketin arloko profesionales de marketing a vender experiencias en vez de profesionalek esperientziak salduko dituzte, produktuak productos. Una marca que esta haciendo esto con mucho beharrean. Horretan arrakasta handia izaten ari den marka éxito es Nespresso. bat Nespresso da. • LEIRE GANDARIAS EEEko Marketin Komunitateko Koordinatzailea Coordinadora de la Comunidad de Marketing de CvE Komunidades 33

×