إدارة الموارد البشرية

3,561 views

Published on

Published in: Education

إدارة الموارد البشرية

 1. 1. 1 1 2 3 4 5 1 5 2 7 7 7 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 1
 2. 2. 16 17 17 17 1 18 2 19 19 20 20 21 21 21 23 23 1 24 2 24 3 24 4 25 5 26 6
 3. 3. : ) ( ... : / ( ) . . . : . • . • . • . 1
 4. 4. : : / / . . : .1 .2 . .3 . : : .1 . . : .2 2
 5. 5. : . .1 . .2 .3 . .4 . .5 : / / . • . : . : . : . : • . . • : : . . 3
 6. 6. . . . : : : . . : . : : : 4
 7. 7. (1 ): .1 ( ) .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 (2 ) • SOM ) • ( • • • ( ) (3) • ( ) (4) • 1 : ( ) (4) <> (3) 5
 8. 8. (1 ) (5) • .( ) (1 ) (6) • . ( ) (2 ) (8) (7) • . < ( ) ()• < ( ) ()• ( ) () . (2) (1) () ( ) 6
 9. 9. : : . . . : : .1 . .2 . .3 . : . : / . • . . • 7
 10. 10. : / : • . . . • . • . . • . 8
 11. 11. 125 ( 1999 ) . : 9
 12. 12. : . . : . . .1 . . .2 . . .3 . . : . .1 . .2 : . .1 . . . .2 .… .3 10
 13. 13. : . : Trade Union . . . : . .1 . .2 . .3 . .4 . .5 . " " .6 . .7 . 11
 14. 14. : . ) ( . : Strategy ) ( Objectives Mission Vision : • Job Analysis .1 • Job Description .2 • Recruitment and Selection .3 • Performance Appraisal .4 • Compensation and Benefits System .5 • Human Resources Development .6 • Motivation and Incentives .7 • Human Resources Planning .8 • Authorities and Responsibilities .9 • Organization Structure .10 • Health and Safety .11 • Employee Problem Solving .12 12
 15. 15. : .1 .2 . .3 : .4 : . . . : . Job Analysis : . 13
 16. 16. : . .1 . .2 .3 . . .4 . .5 . .6 . Job Description .7 Job Specification .8 : ( ) : .1 .2 .3 .4 .5 . .6 : . .1 . .2 . .3 . .4 . .5 14
 17. 17. : : : Job Description .1 : Job Description : . ( Job Specification ) . : .1 .2 .3 . : Job Design . . 15
 18. 18. : . : Job classification " " . … " " . :Recruitment and Selection . ( ) . . ( ) . 16
 19. 19. : . : : : .1 : .4 .3 .2 .1 : • . . • . • . • . • : . • • . • . • 17
 20. 20. : .2 : : B . : B :( ) . : .3 . : .4 . 18
 21. 21. : . . : .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 ( ) .9 . .10 19
 22. 22. : . ) ) ( ) . : : .1 . : .2 . . … : .3 . . :( ) .4 . 20
 23. 23. : .5 . : .1 .2 . .3 .4 . .5 . .6 : . . : : . : . 21
 24. 24. : . : : .( ) .1 ( ) .2 . ( ) ( ) .3 . : .4 . : ( ) . : . . 22
 25. 25. : . . . ( Jobs Analysis ) 1 . : Interview . . Observation . . . . : FJA .4 .3 .2 .1 Functional . .7 .6 .5 Job Analysis (FJA) 195 . : . ( ) .1 Position ( ) .2 Analysis ( ) .3 Questionnaire (PAQ) .4 ( ) .5 23
 26. 26. ( Job Descriptions ) 2 . . . ( Job Evaluation ) 3 . (06/12/15 ) . ( Market Pricing ) 4 . . . . . 24
 27. 27. 5 . . . . Flatrate system . . Timebased system . Performancebased pay . . . Productivitybased pay 25
 28. 28. : 6 : . Market . :Line Pay 26
 29. 29. 250 . . 16 10 . 27
 30. 30. .(Grade Spread) . . ( ) %25 20 %40 30 %50 40 %50 . . . ) %10 .( 28

×