Nordnorsk matproduksjon
  - over middagshøyden eller i bunnen av bakken?
                        ©...
Dagens presentasjon
   •   Kort om Nofima
   •   Muligheter
   •   Næring og forskning
   •   ...
Historie
                        - sammen skaper vi verdier

                 ...
Nofima
 •   Vi leverer:

       –  Grunnleggende og kompetansebyggende forskning
       –  Kunnskapsbaser...
Muligheter   ©CH/Innovasjon Norge
09.11.2009   ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J  5
Naturen gir Nord-Norge store muligheter

   •   Enorme ressurser
   •   Høy kompetanse
   •   Sterk forv...
Vi bør bli bedre på
•  Merkevarebygging
•  Markedskompetanse
•  Logistikk
•  Restråstoff
•  Produktutvikling
•  Biot...
Det store spørsmålet
blir…
Hvordan koble forskning og næring for økt verdiskaping?

•  Forskningsinstitusjonene må kunne, og ville, næring – ikke fo...
Forskning nytter
 -eksempler
©Johan Wildhagen/Innovasjon Norge
 09.11.2009   ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J  10
Arktisk lam og reinkjøtt har gode egenskaper

   Nord-Norge har spesielle forhold
     med hensyn på kjøttproduksjo...
Salma laks er et godt eksempel på tverrfaglig blågrønt
   samarbeid gjennom hele verdikjeden

    •  Superfersk, ...
Fokus på kvalitet og kunnskap gir verdi
    •   Arealet for potetdyrking i Troms
       er doblet i perioden ...
Takk for oppmerksomheten
    oyvind.fylling-jensen@nofima.no

    Visittkort til mobil: Send nofima 2 til 2077

  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nofima ved Øyvind Fylling-Jensen

553 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nofima ved Øyvind Fylling-Jensen

 1. 1. Nordnorsk matproduksjon - over middagshøyden eller i bunnen av bakken? ©hm/Innovasjon Norge Øyvind Fylling-Jensen Konst. Konsernsjef Nofima 09.11.2009 ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J 1
 2. 2. Dagens presentasjon • Kort om Nofima • Muligheter • Næring og forskning • Eksempler ©Fithjof Fure/Innovasjon Norge 09.11.2009 ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J 2
 3. 3. Historie - sammen skaper vi verdier Nofima •490 ansatte – ca 220 forskere •Omsetning ca 500 mill •Hovedkontor i Tromsø •Forskningsavdelinger i: Tromsø, Bergen, Stavanger, Ås, Sundalsøra, Averøy 09.11.2009 ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J 3
 4. 4. Nofima • Vi leverer: – Grunnleggende og kompetansebyggende forskning – Kunnskapsbasert innovasjon – Konkret og praktisk problemløsing – Utvikling og formidling av kompetanse • Til nasjonale og internasjonale bedrifter, og bransjeorganisasjoner i blå og grønn sektor • Fordi bedriftene etterspør vår kompetanse og fordi vi forstår verdikjedene for matproduksjon og løser problemer gjennom tverrfaglig samarbeid internt og eksternt ©EFF/Synnøve Dreyer 09.11.2009 ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J 4
 5. 5. Muligheter ©CH/Innovasjon Norge 09.11.2009 ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J 5
 6. 6. Naturen gir Nord-Norge store muligheter • Enorme ressurser • Høy kompetanse • Sterk forvaltning Men – skapes det nok verdier? ©CH/Innovasjon Norge 09.11.2009 ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J 6
 7. 7. Vi bør bli bedre på • Merkevarebygging • Markedskompetanse • Logistikk • Restråstoff • Produktutvikling • Bioteknologi • Dyrehelse • Miljø ©Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge • Mat og helse Økt kompetanse gir økt verdiskaping – uten å øke uttaket fra naturen.
 8. 8. Det store spørsmålet blir…
 9. 9. Hvordan koble forskning og næring for økt verdiskaping? • Forskningsinstitusjonene må kunne, og ville, næring – ikke forlange bestillerkompetanse hos næringsaktørene • Økt forskningssamarbeid mellom næringsaktører på områder hvor de har felles nytte av forskningen – danning av nettverk • Bedre synliggjøring av forskningsresultater med næringsrelevans • Skape flere og mer relevante møteplasser • Målrettet innsats for å øke innovasjonsviljen blant bedriftene • Økt gjensidig respekt og innsikt for å minske opplevd avstand FOU - EU Involveringsmodellen Forskningsprosjekter •Norsk og nordisk Matprodusent Bedriftsspesifikke utviklingsprosjekt FoU institutt Utvikling i nettverk Lavterskel - oppsøkende
 10. 10. Forskning nytter -eksempler ©Johan Wildhagen/Innovasjon Norge 09.11.2009 ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J 10
 11. 11. Arktisk lam og reinkjøtt har gode egenskaper Nord-Norge har spesielle forhold med hensyn på kjøttproduksjon: • Beite • Fôr • Ekstensivt • Naturlig • Miljøvennlig ©Kjell Merok/Nofima Dette gir spesielle egenskaper med hensyn på: • Smak • Fettinnhold • Innhold av vitaminer og mineraler • Høyt antioksidantinnhold • Holdbarhet ©Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 09.11.2009 ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J 11
 12. 12. Salma laks er et godt eksempel på tverrfaglig blågrønt samarbeid gjennom hele verdikjeden • Superfersk, skinn- og benfri, pre-rigor filetert laks • Forskningsbasert tverrfaglig prosjekt: – Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) – Nofima Marin – Nofima Mat – Tine og Bremnes Seashore • Av norske og internasjonale kokker beskrevet som verdens beste kommersielle sjømatprodukt med hensyn på kvalitet og smak 09.11.2009 ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J 12
 13. 13. Fokus på kvalitet og kunnskap gir verdi • Arealet for potetdyrking i Troms er doblet i perioden 2003-2007 • Fokus på gode sorter, tilpasset klimatiske forhold og jordsmonn • Fokus på kvalitet og kunnskap gjennom hele verdikjeden fra produsent til forbruker – høsting og transport – vasking og sortering – lagring, temperatur og fuktighet – emballering Kilde:Tromspotet as Volum x 1000 kg Verdi x 1000 kr Tromspotet AS 2006 2007 % endring 2006 2007 % endring Norsk potet 1 816 1 935 7% 8 552 10 066 18 % Importert potet 947 851 -10 % 4 352 4 160 -4 % Totalt 2 763 2 786 1% 12 904 14 226 10 % 09.11.2009 ©Nofima/Norges Vel 09 /ØF-J 13
 14. 14. Takk for oppmerksomheten oyvind.fylling-jensen@nofima.no Visittkort til mobil: Send nofima 2 til 2077 Foto: Innovasjon Norge - Fotobank Nofima Eksportutvalget for fisk 09.11.2009 14

×