Innspill tromsø områdets regionråd 17. februar 2011

570 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innspill tromsø områdets regionråd 17. februar 2011

 1. 1. Innspill til samarbeidsprosjekterinnenfor RDA II ordningen
 2. 2. • Videreføring av Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen• Videreføring av regionrådets prosjekt Ung Region
 3. 3. Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen – De seks Nord-Troms kommunene (Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen) – De tre kommunene i Tromsø-området, (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø
 4. 4. Samarbeidsprosjekt mellom – Kommuner – Næringsforeninger – FoU …..• Tre strategier – Lokal mat fra sjø og land – Kultur, reiseliv og opplevelse (KRO) – Energi (+ alternative energi former)• Planen vedtatt 2008, i de enkelte kommunestyrer
 5. 5. Status• 2008-2010: Planen har ligget ”død” i de fleste kommuner• 2010: Planen må gis nytt liv. – Videreføring av planen lagt frem for behandling i regionrådene for Nord-Troms og Tromsø-området – Vedtak: • Planen må videreføres gjennom en handlings/tiltaksplan • Prosjektskisse legges fram på felles regionmøte, 29. mars 2011
 6. 6. Prosjektets mål• Utvikle regionale tiltak innenfor de tre strategiene , lokal mat fra sjø og land, KRO og energi• Varighet – to til tre år
 7. 7. Forankring• de ni kommunene• Næringsforeningen for Tromsø-regionen• Næringsforum for Nord-Troms• Karlsøy næringsforening
 8. 8. • Søkes finansiert gjennom – RDA II midler – RUP midler – Kommunale egenandeler• Prosjektskisse legges frem i felles regionrådsmøte, 29. mars 2011
 9. 9. Prosjekt Ung Region – Ung Region er et treårig (2009-2012) samarbeidsprosjekt mellom Tromsø-, Balsfjord- og Karlsøy kommune. – Hovedmålet med Ung Region er å bedre ta vare på ungdom som en ressurs for regionen.• Hvordan – Ved å aktivisere ungdommer gjennom metoden prosjektbasert medvirkning satser prosjektet på å gjøre regionen mer attraktiv for ungdommene nå og i fremtiden.
 10. 10. • Formål:• Skape aktive og attraktive lokalsamfunn. – Gjennom - Regional selvutvikling av ungdom - gjennom aktiv deltakelse.• Målgruppe – Aldersgruppen 13-25 år fra regionen Balsfjord-, Karlsøy- og Tromsø kommune. Prosjektet retter seg spesielt inn mot unge mobile grupper slik som hybelboere og studenter.
 11. 11. • Overordnede mål 1: Motivere til entreprenørskap basert på lokal særegenhet 2: Bringe frem spydspissprosjekt gjennom lokalt ungdomsinitiativ 3: Demokratisk arbeid på lokal og regional identitet 4: Utvikle kompetansen og fordeler i mobile ressurser
 12. 12. • Hovedtiltak 1: Lokale prosjektvugger 2: Prosjektkurs og prosjektcoaching 3: Regional konferanse og samlinger for Ungdomsrådene 4: Aktiviteter og informasjon for hybelboere og fremtidige hybelboere
 13. 13. • Prosjekteier – Tromsø-områdets regionråd• Deltakere – Tromsø kommune • TVIBIT – Balsfjord kommune • BULA – Karlsøy kommune • CREDO
 14. 14. Finansiering (mars 2012) RDA II 1 000 000 KRD 500 000 Karlsøy kommune 150 000 Tromsø kommune 200 000 Balsfjord kommune 150 000 Totalt 2000 000
 15. 15. • Hvordan – Prosjektet skal skape en tryggere overgang, og et mer sosialt og meningsfylt tilbud til hybelboere fra Karlsøy og Balsfjord som ukependler til Tromsø for gå på skole. – Gjennom prosjektet utvikles og overføres kompetanse om arbeid med prosjektbasert ungdomsmedvirkning i regionen.
 16. 16. • Hvordan – I arbeidet bruker Ung Regions prosjektpartnere og etter hvert også mange av brukerne prosesser og/eller workshops som verktøy i prosjektarbeid. – delprosjekter som i all hovedsak drives av ungdommen selv, på deres premisser, med veiledning fra staben, så kalt prosjektbasert ungdomsmedvirkning.
 17. 17. Aktiviteter for Ungdomsrådene i regionenAktivitet DeltakereUngdomskonferanse Tromsø kommune 40Opplærings-seminar for BKT 35Videomøter 10Regionale konferans-ungdomsråd 33
 18. 18. Hybelaktiviteter 2009Aktiviteter DeltakereSkolebesøk og omvisninger vår 09 100Kick Off Hybelmiddag og konsert 150Hybelmiddag x 22 torsdager a 30px 660Filmkurs 15Dansekurs 25Juleverksted 35Prosjektlederkurs Yes We Can 15Prosjektkurs rekruttering 30SUM 1030
 19. 19. Tiltak 2011-2012• regionalt samlingsevent i regi av ungdommen• Utvide regionssamarbeidet til å omfatte flere kommuner i Nord-Troms• Øke samarbeid mellom ungdomsprosjekt og lokalt næringsliv• Sikre viderefinansiering av stillingene ved Bula og Credo
 20. 20. Til slutt• Det er stor enighet i alle tre kommunene om at en videreføring av prosjektet ut over 2012 er svært viktig og ønskelig• Prosjektets resultater og evaluering understreker dette• Prosjektet må ikke stoppes på grunn av finansieringsvansker

×