Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

50 въпроса и оттовора за аутизма

2,112 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

50 въпроса и оттовора за аутизма

 1. 1. 50 ВЪПРОСА И ОТГВОРА ЗА АУТИЗМА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПСИХОАНАЛИЗАТА АВТОРИ: СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ДЕСИСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ИРЕНА КИРКОВА НИНА СТАНЧЕВА
 2. 2. ОТНОЩЕНИЯ РОДИТЕЛИДЕЦА  Аутизмът-боест или психично състояние? Autos-от гръцки ,,сам”Според психоанализата е психично състояние причинено от нарушенаемоционална връзка между майката и детето.  Как да приемем,че детето е аутист? Приемането и обичането на детето такова,каквото е ,е най- важната крачка при решаването на проблема.
 3. 3. Необходимо ли е да се установяват правила,дневен режим,трудови умения и навици? Установяването на правила е задължителен елемент в отношенията с детето.Ефектът зависи от метода.Някои правила се обръщат срещу родителите.Детето обича да прави нещо за някого.Това трябва да се използва в положитепна насока в създаването на тоалетни навици. Дневният режимсъхранява психичната енергия.Тойсъздава сигурност,но не трябва да е самоцел.Режимът е необходим и валиден и за родителите.
 4. 4. Диагноза и фактори обуславящи “аутизма” Кога най-рано да потърсим специалист? При първите разлки в поведението,трябва да се изолира физиологичната причина.Индикатори за състоянието: -неспособност да се изразява и разбира езика-2год. -затруднено внимание и неустановен очен контакт-1,5г. -не играе с играчки и връстници. Широкият спектър на аутистични прояви трудноседоказват категорично.
 5. 5. Социалните фактори влияят ли на аутизма? Много автори смятат,че аутизма е израз на напредък специални умения,а не са деструктивни,това ги прави хора,които определят правилата и нямат граници на поведението си. Друг социален фактор е,че аутизма е болест,за която няма лечение.. Голям брой от аутистичните деца са от семейства с висок социален статус.
 6. 6. Може ли да се развие аутизъм след преживяна травма? Една от причините е ранната психична травма.Неслучайно аутизмът се приема за ранна детска психоза.Характерно за това състояние е несъответствие между психичната и календарна възраст.Физиологичната травма не може да бъде причина за това състояние. Вестибуларния апарат и физиологията не са нарущени при детето аутист.По-скоро поведението е вариант на стереотипно поведение или автостимулация.
 7. 7. Храни и лекарства Полезни или вредни са диетите за децата аутисти? Диетите са стрес за организма.Задоволяване на потребностите води доудоволствие,коетоподпомага излизането от аутистичното състояние.Практиката показва,четова може да стане и без диети. Полезни или вредни са шоколадите?-Няма доказателства за това.Шоколадът генерира енергия.Без него децата стават”по-послушни” Лекарствата подтискат определено състояние,но не премахват причините за него.
 8. 8. Особености на аутизма  Как общуват децата аутисти? Децата преминават през невербално общуване,докато натрупат достатъчно понятия.  Защо не проявяват емоции? Когато формираната потребност не е удовлетворена води до неудоволствие,водещо до липса на очаквания.Конфликтът води до поява на емоция.За да има такава обектът трябва да е значим.  Какво е мисленето на децата аутисти? Изпитва трудности при в използването на основните мисловни операции:анализ,синтез,обобщение и сравнение.Информацията идваща от тях е изкривена.Речта е отражение на мисленето. Една от особеностите на аутизма е именно добре развитите паметови способности.
 9. 9.  Защо се люлеят децата и полезно ли е това? В люлеенето няма цел.Това е липса на проблемна ситуация ,която да активира мисълта.Ако това е част от стериотипното поведение,това е пречка за изграждане на нов динамичен стериотип.  Потребности на децата аутисти. Пораждат се от нуждата за значимост.Съществуват,но не всички са задоволени. Показва им се какво да не вършат,но никой не ги учи какво могат и как да го направят.Непълното задоволяване на потребностите,водят до забавяне или нарушаване на психичните процеси.  Автоагресия-желание за самоунищожение и чувство за малоценност,страх и враждебност към света.ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ЗА КОНТРОЛ НА СРЕДАТА И СЕБЕ СИ.
 10. 10. Какви са страховете на децата аутисти? -отделянето от майката -разрушаването на стереотипа -заплаха за сигурността Какво е емоционална криза?-Сблъсък между новия и стария модел на поведение. Как се общува с детето аутист? Проблемът е в това,че ние предаваме ,но не приемаме информация.Това не означава ,че детето не я е приело.Играта е най-лесния път за комуникация. Нарушена ли е паметта?-Информацията не стига до съзнанието,но се съхранява в паметта.Водеща е емоционалната памет.Разрешаването на конфликта,информацията може да се възпроизведе.
 11. 11. Психоаналитична работа с деца аутисти  Какъв е подходът при работа с аутисти? Преодоляване на съпротивата,набавяне на информация,определяне на психичната възраст и изграждане на методика. Изграждането на доверие се постига в позната среда.  Как да съставим индивидуална програма?-В основата се поставя задоволяване- на потребностите.Задачите са: 1.Осъзнаване на Аза. 2.Адаптиране в околната среда. 3.Социализация.
 12. 12.  Трябва ли детето аутист да бъде в група с други деца? Всички деца имат нужда от любов и внимание.Аутистът не им дава израз.При липса на целесъобразен подход,общуването може да бъде изпитание.Що се отнася до обучителните задачи поставяне на дете аутист в група не е найдобрият вариант за работа.  Първи клас-интеграция,социализация или индивидуално обучение?-Пречка е несаответствието на психичната и календарна възраст. .Ако психичните процеси са недоразвити и детето трудно се адаптира ,интегрирането и социализазията в момента ще имат обратен ефект.
 13. 13. Ефикасен ли е методът P.E.C.S. за аутистите  Системата за комуникация чрез размяна на символи е широко популрена и лесно приложима.  Разгръщаненето на речта е главна цел при работата ни с деца аутисти.P.E.C.S.е индикатор за първичен мисловен процес.Той ,,опитомява “невербалното поведение,преобразувайки го в разбираем за възрастните вид.Посредством тази система ,на тях няма да им е необходимо да тълкуват какво се крие зад алогичното поведение на детето.

×