Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Игри за развитие на
комуникативните
умения
на децата със СОП
в детската градина
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИР...
Що е комуникативни умения?
• Психолозите ги определят като

•

индивидуално-психологически особености на
личността, осигур...
Играта изпълнява ролята на
интегрираща дейност в
детската градина
Цел на игрите: Изграждане на комплекс от

качества,необходими за развиване на уменията
за общуване

Елементи на комуникати...
Задачи при избор на игрите:
• Да се определят елементите, определящи
•
•

•

комуникативната активност на децата
Да се под...
Сензорни игри
Цел:
Сензорните игри подпомагат
натрупването на сетивен опит, който е
основа за формиране на представи
Равни...
Задачи на сензорните игри
• Преживяване на приятни емоции
• Възникване на емоционален контакт с

възрастните и връстници
•...
Интерактивни игри и
упражнения
• Цел:Формиране на емоционално-

положително отношение и изграждане
на мотивационна,умствен...
Игри-драматизации
Подвижни игри
Задачи при избор на ПИ:
Осъществяване на адекватен
комуникативен процес чрез балансиран
мускулен тонус за пр...
Цел на подвижните игри:
Комуникативният акт се извършва при
проява на наблюдателност спрямо
обстановката и партньора в общ...
Познавателни игри
Това са игри с правила: Лото,Домино,Не се
сърди човече,Мемори,Пъзели, конструктори,
лабиринти, монополи,...
Социална игра
Формиране на подходящи
умения за игра
Да не губим време да играем!
Защо ли? Защото е важно!
Благодарим за вниманието!
Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина
Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина
Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина
Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина
Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина
Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина
Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина
Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина
Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина

14,033 views

Published on

Published in: Education
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина

 1. 1. Игри за развитие на комуникативните умения на децата със СОП в детската градина РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ – РУСЕ 7012 пл. « Левски » № 1А тел.: 082/ 860 116 rcrusse@gmail.com http://rcrusse.eu Изработили: Б.Чобанова и Цв.Илиева
 2. 2. Що е комуникативни умения? • Психолозите ги определят като • индивидуално-психологически особености на личността, осигуряващи ефективно общуване и съвместимост с другите хора. За развитие на уменията за общуване на децата със СОП допринасят игрите с другите деца в масова група,а именно-игридраматизации, сензорни игри, социални игри, познавателни игри,интерактивни игри и др.
 3. 3. Играта изпълнява ролята на интегрираща дейност в детската градина
 4. 4. Цел на игрите: Изграждане на комплекс от качества,необходими за развиване на уменията за общуване Елементи на комуникативната активност: • • • • • • • Наблюдателност към партньора и обстановката Психоконтакт Въображение Способност за паралингвистично и словесно общуване Умения за преследване и постигане на цел Психореактивност Умение за вариативно действие в съответствие с условията на ситуацията
 5. 5. Задачи при избор на игрите: • Да се определят елементите, определящи • • • комуникативната активност на децата Да се подберат и адаптират игри, подходящи за включване на деца със СОП Да се типологизират игрите, съобразно пригодността им да въздействат върху отделни елементи на комуникативната компетентност. Да се изяснят възможностите на игрите да повлияят на комуникативните умения на децата със СОП
 6. 6. Сензорни игри Цел: Сензорните игри подпомагат натрупването на сетивен опит, който е основа за формиране на представи Равнища на сензорната система: • тактилна система • проприоцептивна система • зрителна и слухова система • вкусова и обонятелна система
 7. 7. Задачи на сензорните игри • Преживяване на приятни емоции • Възникване на емоционален контакт с възрастните и връстници • Получаване у детето на нова сензорна информация • Внасяне в играта на нов социален смисъл
 8. 8. Интерактивни игри и упражнения • Цел:Формиране на емоционално- положително отношение и изграждане на мотивационна,умствена, волева и нравствена нагласа за общуване. • Разкриване на заложбите и развитие способностите на децата в стимулираща, позитивна, естетична, функционална и достъпна среда.
 9. 9. Игри-драматизации
 10. 10. Подвижни игри Задачи при избор на ПИ: Осъществяване на адекватен комуникативен процес чрез балансиран мускулен тонус за преодоляване на хипо- и хипертензивните състояния на децата със СОП
 11. 11. Цел на подвижните игри: Комуникативният акт се извършва при проява на наблюдателност спрямо обстановката и партньора в общуването •Релаксационни упражнения за преодоляване на хипертензията •Игри за създаване на умения за контрол и самоконтрол
 12. 12. Познавателни игри Това са игри с правила: Лото,Домино,Не се сърди човече,Мемори,Пъзели, конструктори, лабиринти, монополи, шах и др.
 13. 13. Социална игра
 14. 14. Формиране на подходящи умения за игра
 15. 15. Да не губим време да играем! Защо ли? Защото е важно!
 16. 16. Благодарим за вниманието!

×