Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MARKETING Punim Seminarik

9,763 views

Published on

Marketingu në Ndërmarrjen "Tefik ÇangaDesign"

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

MARKETING Punim Seminarik

 1. 1. UNIVERSITETI AAB FAKULTETI EKONOMIK Lënda: Bazat e marketingut Viti akademik 2015/2016 MARKETINGU NË NDERMARRJE Punim seminarik Mentori: Prof. dr. Skender Buja Studenti: Rafet Bytyqi Ferizaj, Dhjetor 2015
 2. 2. Përmbajtja  Hyrje  Ç’është Marketingu?  Dallimi mes marketingut dhe Koncepteve tjera  Marketingu MIKS  Rast studimi Tefik Çanga Design  Historiku i kësaj ndërmarrje  Marketingu i Tefik Çanga Design  Rëndesia e TCD në treg dhe ndikimi në ek. e vendit  Përfunfimi  Literatura
 3. 3. Hyrje:  Ne ket punim seminarik do te shtjellojm nje tem qe ka te bej me perdorimin e variablave menagjuese te marketingut që janë madhësi që i kontrollon ndermarrja i definon, dhe bënë ndryshime në to, me qëllim që të ndikoj pozitivisht në shfaqjen e kërkesës.  Si temë kryesore të ketij punimi kemi marr një kompani e cila ka shtrirje në terë tregun e Kosovës, por edhe më gjerë.  Do te prezentojm ndermarrjen per perpunimin e drurit Tefik Canga Design, Historikun e ndermarrjes, themelimin e saj, avansimin e produkteve te reja, dhe pozicionin e saj ne treg ne ditet e sotme,
 4. 4. Ç’është Marketingu?  Sipas institutit të marketingut në Angli: “Marketingu është proces i menagjimit i cili identifikon, ose parasheh dhe përmbush kërkesat e konsumatorëve” Koncepti i marketingut mundë të shprehet në shumë mënyra, por me shprehje tejet të theksuara si më poshtë:  “Gjej, zbuloi deshirat dhe plotesoi ato”  “Prodho atë qe mund ta shesësh, ndërsa mos tento ta shesësh atë që mund ta prodhosh”  “Duaje blerësin me shumë se produktin”  E tjerë.
 5. 5. Dallimi në mes Marketingut dhe Koncepteve tjera Koncepti i Marketingut me njohurit e veta dominon në ndërmarrje mbi shërbimin e prodhimit në krijimin e programit prodhues, si dhe vërehet orientimi i ndërmarrjes nga realizimi i të hyrave sa më të mëdha me kënaqjen e konsumatorit me një qasje afatëgjate. •Koncepti i marketingut është i përqendruar tek blerësi. •Empirizmi bënë me dije se më lehtë është të përvetësohet tregu se sa të ripërvetësohet. •Sipas Kotlerit, koncepti i marketingut shpreh obligimet e ndërmarrjes ndaj sovranitetit të konsumatorit.
 6. 6.  Marketingu Miks definohet si grup i instrumenteve taktike dhe të kontrolluara te marketingut, te cilat ndermarrja I kombinon me qellim te plotesimit te nevojave dhe kenaqjes se konsumatorve te saj  Mundesit e shumta mund të grupohen në katër variabla të njohura si 4P: 1. Produkti (Product) 2. Distribuimi (Place) 3. ç’mimi (Price) 4. Promocioni (Promotion) Marketingu Miks
 7. 7. Rast studimi, Tefik Canga Design Në këtë punim seminarik kemi marrur per studim Fabrikën për përpunimin e drurit Tefik Canga Design, ku do të veqojm Marketingun e kesaj Ndermarrje, synimet, metodat dhe strategjit e Marketingut të saj TCD tani është një biznses mjaftë i sukses’shëm ne kosovë ku marketingu i saj është i bashkangjitur me produktin dhe sherbimin. Kemi për qellim që të perfitojmë nga experienca e kesaj ndermarrje në aplikimin dhe menagjimin e fushës së Marketingut
 8. 8. Historiku i Tefik Çanga Design Tefik Canga është kompania më e madhe e mobiljeve ne Kosovë, e cila është themeluar në vitin 1947 Fabrika ne ate kohe ishte e vogel dhe me shume potencial, andaj neper vite u rrit, numronte deri ne 1600 punëtor, Me shkaterimin e Jugoslavise, edhe fabrika filloi te degradohet dhe nuk u investua më, dhe gjate viteve te '90 te gjithe shqipetaret u laguan nga puna, Pas luftes ne vitin '99 i kthen ne punë reth 350 punëtor/e dhe filluan prodhimin ne disa reparte, …deri ne vitin 2006, kur Kompania Oxa Group e privatizoi nga AKM, nga një Kompani Shoqërore në një Kompani me Kapital Privat dhe e Ri-emëroi me emërin Kombinati i Drurit "Tefik Çanga Design" Sh.P.K e cila prapë mbeti prodhuesi më i madh i mobiljeve në Kosove.
 9. 9. Mrketingu i Tefik Canga Design Pas privatizimit të kesaj Fabrike ne janar te vitit 2007 rifilloi prodhimi i Karrikave,dhe Tavolinave dhe me pas edhe zgjërimi i reparteve vazhdoi si më poshte:  Në Mars të vitit 2008 filloi Prerja dhe Terja e Drurit,  Në vitin 2009 Filloi Podhimi i Garniturave uleseve ne Departamentin e ri me Emrin- DIVANI. …vazhdim
 10. 10.  Në vitit 2010 Filloi Departamenti i ri për Mobilje Kontraktuese - TEDES.  Qershor 2011- filloi prodhimin e dhomave te gjumt- DECO  Në të ardhmën e afërt kompania planifikon të zgjerohet me vija të reja të prodhimit dhë të arrin numrin e 400 punëtoreve deri në vitin 2017.
 11. 11. Synimet tona si kompani ne aspektun e Marketing jane kryesisht te orientuara ne Produkte dhe ne cilesine, dizajnin dhe shperndardjen e tyre.  Masat per arritjen e ketyre synimeve jane kryesisht:  1. Te jashtme - Hulumtimi I Tregut, Vizita neper panaire te ndryshme ne rajon si dhe ne tere Evropen.  2. Te Brendshme - Zhvillimi I Produkteve, Kontrolli I Kualitetit, Diferencimi nga konkurenca ne Portfolio te produkteve, Liferimi me kohe, ofrimi I sherbimit te transportit falas Brenda vendit, fleksibiliteti ne porosi etj. Mrketingu i Tefik Canga Design
 12. 12. …vazhdim Tiparet kryesore te marketingut që na diferencojn nga konkurenca janë: diferencimi në produkte, Hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve në formë proaktive, jemi lider rajonal në Product Portfolio, orientimi nga kërkesat konsumatore, Sistemi ERP- Enterprise Resource Planning - Microsoft AX i cili është programi me i sofistikuar në menagjimiin e shitjeve, blerjeve, financave, operativës etj, dhe që na mundëson vendimmarjen në kohe reale. Si kompani investojm më pakë në reklame dhe promocione për shkak të faktit se jemi të orientuar në shitjen me shumice dhe ku shitja me pakice do të ishte kunder-produktive për shkak të kapacitetit të madh prodhues që e kemi.
 13. 13. Rëndesia e TCD-s në treg dhe ndikimi në ek. e vendit  Aleanca Koovare e Bizneseve “AKB”-ja në kuadër të përpjekjeve të saja për promovimin e prodhimeve vendëse vizitoi këtë fabrik, edhe jemi impresinuar me punën vitale që bëhet në fabrikën “Tefik Çanga” e cila ka investuar mbi dy milionë euro dhe ka punësuar mbi 200 persona”,  Kjo fabrik ka shënuar suksese të mëdha ku po eksportojnë në disa vende.  Prodhimet tona i eksportojmë në Gjermani, Itali, Maqedoni, Malë të Zi dhe Serbi dhe shpresojmë që të gjejmë edhe tregje tjera eksporti”, thotë drejtorë gjeneral i kompanis.
 14. 14. Perfundimi  Në këtë punim arritëm të kuptojmë se me anë të një menagjimi të mirëfillt dhe me ofrimin e produkteve dhe shërbimeve cilësore me çmime të arsyeshme ka bërë që Tefik Canga Design të jetë një ndër kompanitë më të sukseseshme në vendë, rajonë dhe më gjerë.  Me shpresë se kjo kompani vazhdon ti përmbush dhe kënaq nevojat e konsumatorit me produkte cilesore, jemi të bindur në suksesin e pashmangshëm dhe afatgjatë të kësaj Kompanie.
 15. 15. Literatura  http://www.tefikcngadesign.com  “Bazat e Marketingut” Prof. Dr. Ali Jakupi 2008  Drejtori i Marketingut i TCD-s Valon Gashi  https://www.scripb.com/doc/52921954/1/Nocioni-i- marketingut  http://infoglobi.info/miks-marketingu-4-p-apo-4c/
 16. 16. FUND Faleminderit për vëmendjen ☺

×