Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Vincas Ruzas
Muziejininkas ir numizmatas
Museologist and numismatist
музеевед и нумизмат
–
Bibliografija / Bibliography ...
2
Vincas Ruzas gimė 1955 m. lapkričio 7 d. Raguvos miestelyje, Panevėžio rajone. Mokėsi
Raguvos vidurinėje mokykloje. 1979...
3
Istorija
Knygos, katalogai
1981
1. Jonas Reitelaitis (1884.XI.23–1966.XI.23), kunigas, istorikas, kraštotyrininkas.
Pare...
4
1997
6. Raguvos praeitis. Kultūra ir švietimas. II dalis. Sudarytojai V. Ruzas ir R.
Samavičius. Redaktorė A. Venskeviči...
5
V. Ruzo parengti leidinio straipsniai:
11. Raguva senųjų enciklopedijų duomenimis, p. 22–23.
12. Senienų rinkėjas Klemen...
6
1987
15. Patrankų kolekcija Istorijos ir Etnografijos muziejuje // Jaunųjų muziejininkų
konferencijos „Muziejai ir jų ko...
7
1989
19. XVI a. –XX a. I p. medaliai. Parodos katalogas. Lietuvos TSR istorijos ir
etnografijos muziejus, Vilniaus unive...
8
1993
21. Radvilų medaliai. Katalogas. Red. R. Remeikienė, dail. A. Ladyga. Lietuvos
nacionalinis muziejus. Vilnius, 1993...
9
Exhibition 1995 12 07–1996 02 11. Lietuvos nacionalinis muziejus. 1996. –
56 p. (parašytas skyrius Faleristika / Phaleri...
10
(Autorius nenurodytas). Dar savaitė ant knygų lentynos (apie albumą „Lietuva
medaliuose“) // 7 meno dienos, 1998 m. rug...
11
2007
27. (su V. Laurinavičiumi ir V. Aleksiejūnu). Pinigai Lietuvoje 1914–1945.
Virtuali ekspozicija. Red. R. Macienė. ...
12
2013
29. (su J. Gončiarovu). XIV a. Aukso ordos monetų kolekcija Lietuvos banko
Pinigų muziejuje / Коллекция монет Золо...
13
2015
30. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos Lietuvos banko Pinigų
muziejuje / Coins of the Grand Duchy of Lith...
14
Straipsniai
1983
15
31. Numizmatika IEM II salės ekspozicijoje (įrengta 1968 m.) // Archeologinės
ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ...
16
1987
32. Joachimui Leleveliui skirtų medalių apžvalga // Metodika. Muziejinė
metodika ir praktika. Vilnius, 1987, Nr. 4...
17
1993
44. Vertinga dovana // Naujasis Dienovidis. 1993 sausio 30, Nr. 4, p. 16,
iliustr. Apie Antano Mačionio (JAV) pado...
18
55. Medalis už 1863–1864 m. sukilimo malšinimą // Voruta. 1994 birželio 16–
22, Nr. 23, p. 6, iliustr.
56. Lietuvos Res...
19
66. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliai, saugomi Lietuvos
nacionaliniame muziejuje // Voruta. 1995 birželio ...
20
78. The Treaty of Biržai immortalized in medals (translated by A. Radzius) //
The Knight. September–October, 1996, p. 4...
21
89. Medalių albumą išleidus // Literatūra ir menas. 1998 lapkričio 7, Nr. 45, p.
12, iliustr. Apie albumo „Lietuva meda...
22
99. Raguvos medaliai // Raguva. Versmės leidykla, Vilnius, 2001. p. 530–533,
iliustr.
100. 2000 m. Lietuvos nacionalini...
23
2003
111.Below Fryderik Wilhelm // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 3,
Vilnius, 2003, p. 42, iliustr. Apie lenkų gr...
24
124.Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimų medaliai // Laurynas Gucevičius
ir jo epocha. Konferencijos tezės, VDA Da...
25
134.In Memoriam. Buvo nepaprastai darbšti asmenybė: Bronius Žaliauskas
(1926–2001) // Numizmatika. T. 2–3. Metraštis. 2...
26
147.Medalių, pinigų ir apdovanojimų kūrėjas // Į laisvę. 2004 spalis–gruodis,
Nr. 147, p. 57–60, iliustr. Apie medalini...
27
2005
160.Griliches Avner // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p.
171, iliustr. Apie Sankt-Peterbur...
28
Numizmatika. T. 4–5. Metraštis. 2003–2004, Lietuvos nacionalinis
muziejus, Vilnius, 2006, p. 418–421.
172. Recenzija. R...
29
T. 6. Metraštis. 2005, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2007, p.
308–311, iliustr.
181.Tarptautinė mokslinė pra...
30
191.Interviu. M. Milieškai. Medaliai ar monetos įdomūs, kai į juos įsiklausai //
Apie mus. Lietuvos bankas, 2008. Nr. 2...
31
skelbta: Svečiavosi kolegos iš Rygos // Apie mus. Lietuvos bankas,
2011. Nr. 2, p. 20.
2012
202.Nauja Lietuvos banko Pi...
32
2014
212.Музей денег Банка Литвы – интерактивное путешествие // Деньги и
кредит. 2014 / 2, Москва, c. 77–80, iliustr.
2...
33
223. Paroda „Prarastų vertybių sugrįžimas“. 2010 m. gruodis – 2015 m. spalio
24 d. Pinigų muziejus // Lietuvos banko Pi...
34
2018
232. Atkurtai Lietuvai 100. Lietuvos Respublikos 1918–1940 metų istorijos
fragmentai. Lietuvos valstybės atkūrimo ...
35
238. Lithuanian officers awarded with Estonian badges of honour in 1925–1940 //
Numismatica Baltica. T. II. Numismatics...
36
Numizmatika. T. 18–19. Metraštis. 2017–2018, Lietuvos nacionalinis
muziejus, Vilnius.
Kultūros ministerijos apdovanojim...
37
Iš kolekcininko Rekašiaus (1901–1973) rinkinių (su D. Grimalauskaite, V.
Aleksiejūnu ir dail. R. Sipavičiūte).
Palangos...
38
„Vytis: nuo lietuviško denaro iki euro“. Eksponatų atrinkimas (parodą parengė V.
Laurinavičius ir R. Macienė).
2014 m. ...
39
2014 m. – 9
2015 m. – 13
2016 m. – 9
2017 m. – 11 (paskirtas Pinigų muziejaus rinkinių komisijos pirmininku ir
toliau r...
40
TURINYS
Istorija..........................................................................................................
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Vincas Ruzas bibliographical index 2019

Download to read offline

Vincas Ruzas : muziejininkas ir numizmatas : Bibliografijos rodyklė,1979–2019

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Vincas Ruzas bibliographical index 2019

 1. 1. 1 Vincas Ruzas Muziejininkas ir numizmatas Museologist and numismatist музеевед и нумизмат – Bibliografija / Bibliography / Библиография 1979–2019 Vilnius 2019
 2. 2. 2 Vincas Ruzas gimė 1955 m. lapkričio 7 d. Raguvos miestelyje, Panevėžio rajone. Mokėsi Raguvos vidurinėje mokykloje. 1979 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto istorijos specialybę ir pradėjo dirbti Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje fondų saugotoju1 . Nuo 1981 m. perėjo į Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejų (dab. Lietuvos nacionalinis muziejus), iš pradžių dirbo Muziejų darbo metodikos skyriuje vyr. moksliniu bendradarbiu, o 1983–1989 m. – Feodalinio ir kapitalistinio laikotarpio skyriuje vyr. moksliniu bendradarbiu, jame inventorino XVI a.–1940 m. medalių, apdovanojimų ir ženklelių eksponatų grupes. Nuo 1989 m. iki 2003 m. buvo atsakingas už šių eksponatų grupių tvarkymą jau Numizmatikos skyriuje. 1982–1985 m. dalyvavo archeologinėse ekspedicijose Rytų Lietuvoje. 1999 m. už nuopelnus muziejininkystei įvertintas Kultūros ministerijos premija. Nuo 2003 m. gegužės 15 d. dirba Lietuvos banko muziejuje (nuo 2010 m. – Pinigų muziejus), yra atsakingas už muziejaus eksponatų fondą, nuo 2004 m. muziejaus rinkinių komisijos sekretorius, 2017 m. paskirtas komisijos pirmininku (parengė 127 rinkinių komisijos protokolus). Nuo 2005 m. – Baltijos šalių numizmatų asociacijos narys. Dalyvavo mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. 1 Diplominis darbas: Teisminių ir administracinių įstaigų raštvedybos organizacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI amžiuje. Mokslinis vadovas ist. kand. E. Gudavičius. Vilnius, 1979, p. 84
 3. 3. 3 Istorija Knygos, katalogai 1981 1. Jonas Reitelaitis (1884.XI.23–1966.XI.23), kunigas, istorikas, kraštotyrininkas. Parengtas F 102 fondo aprašas. Mašinraštis. Vilniaus V. Kapsuko universitetas. Mokslinės bibliotekos Rankraščių skyrius, 1981. – 11 p. 1993 2. Raguvos praeitis. I dalis. Sudarytojas V. Ruzas. Panevėžys, 1993. – 72 p., iliustr., bibliogr. Tiražas 1 000 egz. V. Ruzo parengti leidinio straipsniai: 3. Žinios apie Raguvos klebonijos lėšas (vertimas iš lenkų kalbos), p. 36–37. 4. Juozas Straševičius – 1831 m. sukilimo dalyvis ir istorikas, p. 40–42. 5. Už lietuvišką žodį, p. 46–47 Apie leidinio „Raguvos praeitis“ I dalį rašė: Juknevičius P. „Raguvos praeitis“ nori turėti ateitį // Panevėžio rytas, 1993 m. sausio 16 d. Nr. 5, p. 4. Jonaitis P. Raguva – ne šiaip sau miestelis // Voruta, 1997 m. birželio 7–13 d. Nr. 22 (304), (paminėta ir II dalis).
 4. 4. 4 1997 6. Raguvos praeitis. Kultūra ir švietimas. II dalis. Sudarytojai V. Ruzas ir R. Samavičius. Redaktorė A. Venskevičienė, dizaineris V. Narečionis. Leidybos centras. Vilnius, 1997. – 160 p., iliustr. Tiražas 700 egz. V. Ruzo parengti leidinio straipsniai: 7. Pedagogė Marija Juodienė (Milinskaitė), p. 132. 8. Istorijos mokytoja Eugenija Vaitiekūnienė (Linkevičiūtė), p. 133–134. 9. Poetas Povilas Kulvinskas, p. 152. 1998 10. Raguvos praeitis. III dalis. Sudarytojai R. Samavičius, V. Ruzas. Redaktorės A. Venskevičienė, J. Žilinskaitė, dizaineris A. Prelgauskas. Leidybos centras. Vilnius. 1998. – 176 p., iliustr. Tiražas 700 egz.
 5. 5. 5 V. Ruzo parengti leidinio straipsniai: 11. Raguva senųjų enciklopedijų duomenimis, p. 22–23. 12. Senienų rinkėjas Klemensas Šulga, p. 61–77. Apie leidinio „Raguvos praeitis“ III dalį rašė: Misius K. Raguvos praeitin pažvelgus // Voruta, 1999 m. sausio 9 d. Nr. 1, p. 6. Straipsniai 1979 13. (su S. Lazutka ir E. Gudavičiumi) Neįkainojamos vertės dokumentas // Literatūra ir menas, 1979 m. rugsėjo 29 d., p. 14. Apie I Lietuvos Statuto reikšmę Lietuvos kultūros istorijoje. 1984 14. XVII amžiaus istorinis šaltinis apie Raguvą // Tėvynė, 1984 m. birželio 28 d. Nr. 77(3391), p. 3.
 6. 6. 6 1987 15. Patrankų kolekcija Istorijos ir Etnografijos muziejuje // Jaunųjų muziejininkų konferencijos „Muziejai ir jų kolekcijos“ pranešimų tezės. Palanga, Gintaro muziejus, 1987 m. gegužės 6–7 d. d., Vilnius, 1987, p. 88–89. 1989 16. Patrankų tipai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. II p.–XVII a. I p. // Metodika. Muziejinė metodika ir praktika, Nr. 9, LTSR istorijos ir etnografijos muziejus, Vilnius, 1989, p. 4–8. 1993 17. Sukilimo dalyvis ir istorikas // Panevėžio rytas, 1993 m. sausio 16 d. Nr. 5, p. ? Apie 1831 m. sukilimo dalyvį ir istoriką Juozą Straševičių. Bonistika, faleristika, medalininkystė, numizmatika Katalogai 1988 18. XVI a.–XX a. pirmosios pusės lituanistiniai medaliai Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje. Katalogas. Red. R. Remeikienė, dail. V. Jucys. Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus. Vilnius, 1988. – 118 p., iliustr., santr. rus. ir vok, bibliogr. Tiražas 2 000 egz.
 7. 7. 7 1989 19. XVI a. –XX a. I p. medaliai. Parodos katalogas. Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, Vilniaus universiteto Mokslo muziejus, Vilnius, 1989. – 68 p. Tiražas 300 egz. Apie XVI a. –XX a. I p. medalius Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje. 1990 20. Eustachijus Tiškevičius ir numizmatika. Katalogas. Red. R. Remeikienė, dail. V. Jucys. Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus. Vilnius, 1990. – 16 p., iliustr., bibliogr. Tiražas 1 000 egz.
 8. 8. 8 1993 21. Radvilų medaliai. Katalogas. Red. R. Remeikienė, dail. A. Ladyga. Lietuvos nacionalinis muziejus. Vilnius, 1993. – 64 p., iliustr., santr. vok., rus. ir balt., bibliogr. Tiražas 2 000 egz. Išleista kolekcininko Edmundo Armoškos lėšomis. Apie katalogą „Radvilų medaliai“ rašė: Ivanauskas E. Radvilų medaliai – Lietuvos kultūros paveldas // Lietuvos aidas. 1994 vasario 5, Nr. 25, p. 10. Labutis J. Kunigaikščių Radvilų nuopelnų ir garbės ženklai // Voruta. 1994 sausio 6–12, Nr. 2, p. 5. [Autorius nenurodytas]. Radvilas Medals Book published // The Knight. 1994 March–April, p. 1, iliustr. Giedraitytė N. Leidinys apie Radvilų medalius // Kolekcija. Lietuvos kolekcininkų asociacijos žurnalas, 1995, Nr. 2, p. 30, iliustr. Леў Коласаў. Гiсторыя на далонi // Голас Радзiмы, 1994, Nr. 40 (2390), с. 8, iliustr. Леў Коласаў. Гiсторыя на далонi // Беларускi калекцыянер, 1995, Сакавiк, Nr. 1–2, p. 5, iliustr. 1995 22. Parengta spaudai. Kuncienė R. Lietuvos pinigai / Money in Lithuania / Geld in Litauen (1915–1941). Katalogas. Lietuvos nacionalinis muziejus. Vilnius, 1995. Išleista Lietuvos banko lėšomis. 1996 23. (su D. Grimalauskaite, J. Normantiene, V. Smilgevičiumi ir J. Spruntuliene) ,,Lietuva 1990–1995: numizmatika, faleristika, filatelija”. Lithuania in 1990–1995: Numismatics, Phaleristics and Philately. Paroda /
 9. 9. 9 Exhibition 1995 12 07–1996 02 11. Lietuvos nacionalinis muziejus. 1996. – 56 p. (parašytas skyrius Faleristika / Phaleristics p. 20–41). 24. (su D. Grimalauskaite ir K. Paulauskaite). Olle Holdeno dovanos Lietuvos nacionaliniam muziejui. Katalogas. Lietuvos nacionalinis muziejus. Vilnius. 1996. – 28 p. Tiražas – 20 numeruotų egzempliorių. 1998 25. Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia / Lithuania in medals 16 th–early 20 th. Red. L. Patriubavičienė, dail. S. Chlebinskas. Vilnius, Vaga, 1998. – 222 p., iliustr., liet ir ang., bibliogr. Tiražas nenurodytas. Apie leidinį „Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia“ rašė: Godunavičienė J. „Lietuva medaliuose“ – 400 metų laukta knyga // Lietuvos žinios. 1998 rugsėjo 30, Nr. 99, p. 15, iliustr.
 10. 10. 10 (Autorius nenurodytas). Dar savaitė ant knygų lentynos (apie albumą „Lietuva medaliuose“) // 7 meno dienos, 1998 m. rugsėjo 18 d. Nr. 37 (344), p. 4, iliustr. Trimakas R. Lietuvos istorijos atšvaitai medaliuose // Dienovidis. 1998 spalio 23–29, Nr. 38, p. 13, iliustr. (Autorius nenurodytas). Susipažino su vertinga knyga // Draugas, 1999 m. gegužės 29 d. Nr. 105 (22), iliustr. (apie albumo „Lietuva medaliuose“ pristatymą Kultūros ir meno institute 1999 m. gegužės 13 d.). Passic F. Lithuanian Medal Book // The Knight. 1999 November–December, p. 3, iliustr. Синчук И. Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia. Vilnius, 1998. 221 p. // Спадчына, 1999. Nr. 3, с. 220–223. Синчук И. Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia. Vilnius, 1998. 221 p. // Рецензии и аннотации (нумизматика, сфрагистика, археология), 2019, Lambert Academic Publishing, p. 493–495. 2005 26. Petro Rimšos kūrinių kolekcija Edmundo Armoškos rinkiniuose. Red. M. Slušinskaitė, dizainerė G. Kisielienė. Daigai. Vilnius, 2005. – 96 p., iliustr., santr. ang., bibliogr. Tiražas 500 egz.
 11. 11. 11 2007 27. (su V. Laurinavičiumi ir V. Aleksiejūnu). Pinigai Lietuvoje 1914–1945. Virtuali ekspozicija. Red. R. Macienė. Lietuvos bankas. UAB „Ekspobalta“. 2007, iliustr., liet. ir ang. Tiražas 500 egz.? 2008 28. Lietuva. 1991 metų sausis–rugsėjis: ordinai, medaliai ir ženkleliai. Red. N. Deveikienė, dail. A. Prelgauskas. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius. 2008. – 187 p., iliustr., santr. ang., bibliogr. Tiražas 500 egz.
 12. 12. 12 2013 29. (su J. Gončiarovu). XIV a. Aukso ordos monetų kolekcija Lietuvos banko Pinigų muziejuje / Коллекция монет Золотой Орды XIV в. в Музее денег Банка Литвы / Collection of the Golden Horde’s 14th c. Coins at the Money Museum of the Bank of Lithuania. Katalogas / Каталог / Catalogue. Red. R. Macienė, dail. R. Tumėnas, į anglų kalbą vertė D. Šatienė. Lietuvos bankas, Vilnius, 2013. – 74 p., iliustr., liet., rus. ir ang., bibliogr. Tiražas 200 egz. Apie katalogą skelbta: [M. Mockutė-Zaleckienė – autorė nenurodyta]. XIV a. Aukso ordos monetų paslaptys – naujajame Pinigų muziejaus kataloge. Lietuvos banko pranešimas. 2013 m. gegužės 28 d. www.lb.lt XIV a. Aukso ordos monetų paslaptys – naujajame Pinigų muziejaus kataloge // 2013 m. gegužės 28 d. www.15min.lt Aukso ordos monetų paslaptys // Kauno diena. 2013 m. gegužės 29 d. Nr. 123 (19984), p. 20, iliustr.
 13. 13. 13 2015 30. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos Lietuvos banko Pinigų muziejuje / Coins of the Grand Duchy of Lithuania at the Money Museum of the Bank of Lithuania. Katalogas / Catalogue. Red. R. Macienė, dail. R. Tumėnas. Į anglų kalbą vertė D. Šatienė. Lietuvos bankas, Vilnius, 2015.– 404 p., iliustr., liet. ir ang., bibliogr. Tiražas 400 egz. Informacija apie knygos pristatymą Lietuvos banko Pinigų muziejuje: [M. Mockutė-Zaleckienė – autorė nenurodyta]. Naujas leidinys atveria Pinigų muziejaus sukauptą LDK monetų lobyną. Lietuvos banko pranešimas. 2015-09- 18 Atveriamas LDK monetų lobynas. lzinios.lt portalas@lzinios.lt. 2015-09-18 12:27, iliustr. 31. Knygos recenzija. Vaznaitytė M. Pinigų muziejaus lobyno raktas. Ruzas, Vincas. (2015). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos Lietuvos banko Pinigų muziejuje. Vilnius: Lietuvos bankas // Mokslo Lietuva, 2016 m. sausio 8 d. Nr. 1 (555), p. 12.
 14. 14. 14 Straipsniai 1983
 15. 15. 15 31. Numizmatika IEM II salės ekspozicijoje (įrengta 1968 m.) // Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 1983, p. 6–9. (IEM – Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejaus santrumpa).
 16. 16. 16 1987 32. Joachimui Leleveliui skirtų medalių apžvalga // Metodika. Muziejinė metodika ir praktika. Vilnius, 1987, Nr. 4, p. 28–31. 33. Rašytojų ir poetų medalių galerija // Gimtasis kraštas. 1987 m. liepos 9–15, Nr. 28, p. 8, iliustr. Apie Zigmo Gėlės literatūrinio muziejaus medalių kolekcijos parodą Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje. 1988 34. Medalių paroda // Gimtasis kraštas. 1988 vasario 4/10, Nr. 6, p. 3, iliustr. Apie II respublikinę medalių parodą. 1989 35. Europos valstybių apdovanojimo ženklų formavimasis // Metodika. Muziejinė metodika ir praktika, Nr. 7. LTSR istorijos ir etnografijos muziejus, Vilnius, 1989, p. 2–9. 36. Senieji medaliai // Vakarinės naujienos. 1989 spalio 13, Nr. 237/238, p. 8, iliustr. Apie parodą „XVI–XX a. I p. medaliai“ Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje. 37. Медали отражающие историю Великого Княжества Литовского // Историческое развитие медали. Тезисы конференции второй Прибалтийской триенале. Составил А. Олбутас. Вильнюс, 1989, с. 1. 1992 38. Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus medalis // Voruta. 1992 birželio 10, Nr. 22, p. 3, iliustr. 39. Radvilų medaliai, sukurti Sebastijano Dadlerio // Voruta. 1992 birželio 17, Nr. 23, p. 4, iliustr. 40. Nesvyžiaus Radvilos – medalių dailės mecenatai ir kolekcininkai // Voruta. 1992 rugpjūčio 12, Nr. 29/30, p. 2, iliustr. 41. Vilhelmo Radvilos numizmatikos kolekcija Berlyne // Voruta. 1992 rugsėjo 30, Nr. 36, p. 2, iliustr. 42. Mykolo Jeronimo Radvilos numizmatikos kolekcija Nieborove // Voruta. 1992 lapkričio 11, Nr. 42, p. 2, iliustr. 43. Lituanistiniai medaliai Ukrainos istorinių brangenybių muziejuje // Voruta. 1992 gruodžio 2, Nr. 45, p. 2, iliustr.
 17. 17. 17 1993 44. Vertinga dovana // Naujasis Dienovidis. 1993 sausio 30, Nr. 4, p. 16, iliustr. Apie Antano Mačionio (JAV) padovanotus medalius nacionaliniam Lietuvos valstybės ir kultūros istorijos muziejui. 45. Ar buvo 1701 m. Biržų sutartis įamžinta medaliuose // Voruta. 1993 vasario 4–10, Nr. 5, p. 4, iliustr. 46. Kristupo II Radvilos numizmatikos kolekcija Biržuose // Voruta. 1993 balandžio 22–28, Nr. 16, p. 7. 47. Faleristikos kolekcija Nacionaliniame Lietuvos valstybės ir kultūros istorijos muziejuje // Voruta, 1993, rugpjūčio 16–31, Nr. 31/32, p. 7, 15, iliustr. Straipsnyje rašoma tik apie medalių kolekciją. Straipsnis perspausdintas: Faleristikos kolekcija nacionaliniame Lietuvos valstybės ir kultūros istorijos muziejuje // Lietuva. Filatelistų draugijos biuletenis, 1994, Nr. 1(217), p. 31–32. 48. (su P. Juknevičiumi). Medaliai S. Kerbedžiui // Panevėžio rytas. 1993 rugsėjo 10, Nr. 105, p. 4, iliustr. 49. Numizmatika Vilniaus universitete XIX a. pradžioje // Voruta. 1993 spalio 7–13, Nr. 38, p. 7; spalio 14/20, Nr. 39, p. 3, bibliogr. 50. Medaliai Valstybiniame A. Puškino vaizduojamojo meno muziejuje Maskvoje // Voruta. 1993 lapkričio 18–24, Nr. 43, p. 5, iliustr. 51. Švenčiausios Marijos paveikslo karūnavimo Vilniuje 1750 m. medalis // Voruta. 1993 gruodžio 9–15, Nr. 46, p. 1, iliustr. 1994 52. Nuo Eustachijaus Valavičiaus iki menotyrininko Vlado Drėmos // Lietuvos rytas. 1994 sausio 14, Nr. 9, p. 31, iliustr. Apie konkursinių medalių parodą „Vilniui – 670“ 53. The numismatic collection of Christopher II Radvilas at Birzai. By V. Ruzas (Translated by A. Radius). The Knight. 1994 March–April, p. 5–7 (straipsnio Kristupo II Radvilos numizmatikos kolekcija Biržuose vertimas iš Voruta. 1993 balandžio 22–28, Nr. 16). 54. Vytis 1697 m. medalyje // Voruta. 1994 gegužės 19–25, Nr. 19, p. 8, iliustr.
 18. 18. 18 55. Medalis už 1863–1864 m. sukilimo malšinimą // Voruta. 1994 birželio 16– 22, Nr. 23, p. 6, iliustr. 56. Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) apdovanojimai Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Voruta. 1994 gruodžio 14–20, Nr. 47, p. 6. 57. Ketvirtoji Lietuvos medalių paroda // Voruta. 1994 gruodžio 21–31, Nr. 48, p. 4. Apie 1994 m. medalininkų parodą. 58. Vertimas. Karpijevičius D. Lietuvos-Lenkijos valstybės apdovanojimai: Švč. Marijos nekalto prasidėjimo ordinas // Voruta. 1994 sausio 6–12, Nr. 2, p. 5. Iš baltarusių k. vertė V. Ruzas. 59. Vertimas. Karpijevičius D. Lietuvos-Lenkijos valstybės apdovanojimai: Baltojo Erelio ordinas // Voruta. 1994 sausio 20–31, Nr. 4, p. 9. Iš baltarusių k. vertė V. Ruzas. 60. Vertimas. Karpijevičius D. Lietuvos-Lenkijos valstybės apdovanojimai: Šv. Stanislovo ordinas // Voruta. 1994 vasario 10–16, Nr. 6, p. 4. Iš baltarusių k. vertė V. Ruzas. 61. Vertimas. Karpijevičius D. Lietuvos-Lenkijos valstybės apdovanojimai: Ordinas Virtuti militari // Voruta. 1994 gegužės 19–25, Nr. 19, p. 6, iliustr. Iš baltarusių k. vertė V. Ruzas. 1995 62. Nepriklausomos Lietuvos apdovanojimai // Voruta. 1995 vasario 1–10, Nr. 5, p. 8. Apie lietuviškų apdovanojimų kolekciją sukauptą Ateizmo muziejuje. 63. Vytis on a 1697 medal // The Knight, 1995 March–April, p. 8, iliustr. (straipsnio Vytis 1697 m. medalyje vertimas iš Voruta. 1994 gegužės 19– 25, Nr. 19). 64. Apie DLK Gedimino ordinus, saugomus Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Voruta. 1995 balandžio 8–14, Nr. 14, p. 5, iliustr. 65. Vytauto Didžiojo ordinai, saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Voruta. 1995 birželio 1–15, Nr. 21/22, p. 13, iliustr.
 19. 19. 19 66. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliai, saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Voruta. 1995 birželio 16–30, Nr. 23–24, p. 10, iliustr. 67. Lietuvos nepriklausomybės medaliai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Voruta. 1995 liepos 1–31, Nr. 25/27, p. 9, iliustr. 68. Taip žlugo valstybė: Lietuvos padalijimų istorija medaliuose // Diena. 1995 lapkričio 6, Nr. 252, p. 6, iliustr. 69. Auksas po laurų: Jono Sobieskio ir Radvilų medaliai // Diena. 1995 gruodžio 4, Nr. 276, p. 5, iliustr. 70. Trys valstybinės atributikos sritys vienoje parodoje // Voruta. 1995 gruodžio 16/22, Nr. 47, p. 7, iliustr. Apie parodą Lietuvos nacionaliniame muziejuje Lietuva 1990–1995: numizmatika, faleristika, filatelija“. 71. Kunigaikščių Radvilų medaliai. Kalendorius. 1996, Lietuvos bankas, 1995. 1996 72. Iš karališkųjų kalyklų. Lietuva Stanislovo Augusto laikų medaliuose // Diena. 1996 sausio 29, Nr. 23, p. 5, iliustr; vasario 5, Nr. 29, p. 5, iliustr. 73. Saksų epochos spindesys. Augusto II medaliai iki 1700 m. // Diena. 1996 vasario 19, Nr. 40, p. 5, iliustr. 74. Saksų epochos spindesys: Augusto II ir Stanislovo Leščinskio medaliai // Diena. 1996 kovo 4, Nr. 52, p. 5, iliustr. 75. Kai šeimos reikalai svarbesni nei valstybės... Augusto III medaliai // Diena. 1996 rugsėjo 9, Nr. 211, p. 6, iliustr. 76. Order of Gediminas Decorations at the Lithuanian National Museum (translated by A. Radzius) // The Knight. January–February, 1996, p. 2, 8–9 (straipsnio Apie DLK Gedimino ordinus, saugomus Lietuvos nacionaliniame muziejuje vertimas iš Voruta. 1995 balandžio 8–14, Nr. 14). 77. Medals for the founding Volunteers of the Lithuanian army housed in the Lithuanian National Museum (translated by A. Radzius) // The Knight. March–April, 1996, p. 7, iliustr. (straipsnio Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliai, saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje vertimas iš Voruta. 1995 birželio 16–30, Nr. 23–24).
 20. 20. 20 78. The Treaty of Biržai immortalized in medals (translated by A. Radzius) // The Knight. September–October, 1996, p. 4, iliustr. (straipsnio Ar buvo 1701 m. Biržų sutartis įamžinta medaliuose vertimas iš Voruta. 1993 vasario 4–10, Nr. 5). 79. Gold after the Laurel (translated by A. Radzius) // The Knight. November– December, 1996, p. 1–2, iliustr. (straipsnio Auksas po laurų: Jono Sobieskio ir Radvilų medaliai vertimas iš Diena. 1995 gruodžio 4, Nr. 276) 1997 80. Medaliai ir faleristika iš Povilo Karazijos kolekcijos // Voruta. 1997 sausio 1–10, Nr. 1, p. 6. 81. Vyties kryžiai, saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Voruta. 1997 vasario 15–21, Nr. 7, p. 11, iliustr. 82. Vyties kryžiaus ordinai, saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Voruta. 1997 kovo 1–7 d, Nr. 9, p. 13, iliustr. 83. Vyčio kryžiaus ordinai, saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Voruta. 1997 balandžio 19–25, Nr. 15, p. 14, iliustr. 84. Vilniuje – neatsiejama lito ir jo kūrėjų istorija // Lietuvos rytas. Sostinė. 1997 spalio 17, Nr. 224, p. 4, iliustr. Apie parodą Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 85. Litui-75 metai. Paroda, skirta Lietuvos banko ir lito 75-ečiui // Voruta. 1997 lapkričio 1–7, Nr. 41, p. 3, iliustr. 1998 86. Dovana Nacionaliniam muziejui // Trimitas. Lietuvos šaulių žurnalas. 1998 balandis Nr. 4, p. 24–25, iliustr. Apie Lietuvos šaulių sąjungos apdovanojimus padovanotus Lietuvos nacionaliniam muziejui. 87. Išsaugotas dr. Jono Basanavičiaus apdovanojimas // Literatūra ir menas. 1998 vasario 21, Nr. 8, p. 14, iliustr. Apie Bulgarijos IV laipsnio ordiną „Už pilietinius nuopelnus“. 88. Ciuricho aukcione įsigyti medaliai // Literatūra ir menas. 1998 vasario 28, Nr. 9, p. 14, iliustr. Apie pirmą kartą Lietuvos nacionalinio muziejaus aukcione įsigytus medalius.
 21. 21. 21 89. Medalių albumą išleidus // Literatūra ir menas. 1998 lapkričio 7, Nr. 45, p. 12, iliustr. Apie albumo „Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia“ parengimo aplinkybes. 90. Vladislovo Vazos medaliai // Dailė, Vilniaus dailės akademijos darbai. 1998, t. 14, p. 44–67, iliustr., santr. ang. 1999 91. Lietuvos ordinai ir medaliai, papildę Lietuvos nacionalinio muziejaus fondus 1993–1998 metais // Lietuvos muziejų rinkiniai. Tyrinėjimų metodika. Konferencijos tezės ir pranešimai. Vilnius, 1999, p. 28–31, bibliogr. 92. Pasipildė Lietuvos nacionalinio muziejaus medalių ir faleristikos fondas // Muziejininkystės biuletenis. Vilnius, 1999, Nr. 6 (11–12), p. 14. Apie Lietuvos nacionalinio muziejaus 1999 m. įsigytus medalius ir faleristiką. 2000 93. Abramson A. (1754–1811) // Mažosios Lietuvos enciklopedija. T. 1, Vilnius, 2000, p. 29, iliustr. Apie Prūsijos medalininką. 94. Mykolo Kaributo Višnioveckio ir jo žmonos medaliai saugomi Ermitaže // Numizmatika. T. 1. Metraštis. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2000, p. 197–204, iliustr., santr. vok., bibliogr. 2001 95. Abramson Abraham // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 1, Vilnius, 2001, p. 42, iliustr. Apie Prūsijos medalininką. 96. Andriu Bertrand // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 1, Vilnius, 2001, p. 498, iliustr. Apie Prancūzijos medalininką. 97. Klemenso Šulgos numizmatinė kolekcija // Raguva. Versmės leidykla, Vilnius, 2001, p. 524–530, iliustr., bibliogr. Apie Raguvos kolekcininką K. Šulgą (1882–1972). 98. Marijampolės DLK Vytenio motorizuoto pėstininkų bataliono garbės ženklas // Lietuvos muziejų rinkinių kaupimas ir tyrimas. Atradimai, problemos, perspektyvos. IV mokslinė konferencija. 2001 m. gegužės 3–4 d., Trakai, 2001, p. 24–26, iliustr. Apie 1994 m. įsteigtą ženklą.
 22. 22. 22 99. Raguvos medaliai // Raguva. Versmės leidykla, Vilnius, 2001. p. 530–533, iliustr. 100. 2000 m. Lietuvos nacionalinio muziejaus įsigyti medaliai ir faleristika // Muziejininkystės biuletenis. Nr. 1, 2001, p. 34–35. 101.(Darbo vadovas V. Ruzas). D. Lesevičiūtė. Plastinių formų ir temos santykis Eriko Varno medalių kūryboje. Vilniaus dailės akademija. Vaizduojamosios dailės fakultetas. Kursinis darbas. Vilnius, 2001, – 24 p. 2002 102. Baerend Karol Emanuel // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 2, Vilnius, 2002, p. 432, iliustr. Apie lenkų medalininką. 103. Baranov Vasilij // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 2, Vilnius, 2002, p. 635, iliustr. Apie Rusijos medalininką. 104.Barre Jean Jacques // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 2, Vilnius, 2002, p. 672, iliustr. Apie Prancūzijos medalininką. 105. Labai retas 1812 m. Rusijos ženklas // Voruta. 2002 gruodžio 21, Nr. 24, p. 18, iliustr., bibliogr. Apie pašauktinio kepurės ženklą. 106. Parodoje – 19 Napoleono medalių // Voruta. 2002 gruodžio 21, Nr. 24, p. 3, 8, iliustr. Apie parodoje „Napoleonas ir Lietuva“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje eksponuojamus Napoleono medalius. 107. Unikalus XIX a. pirmosios pusės medalių albumas // Kultūros paminklai. Nr. 9, Kultūros paveldo centras. Vilnius, „Savastis“, 2002, p. 163–169, iliustr., bibliogr., santr. angl. Apie Vilniaus dailės akademijos Retų spaudinių skyriuje saugomą albumą, kuriame yra Lenkijos ir Lietuvos valstybės XVI–XVIII a. medaliai. 108. XIX a.–XX a. pr. Rusijos apdovanojimo medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Muziejininkystės biuletenis. 2002, Nr. 5–6, p. 52–54, iliustr., santr. angl. 109. (su V. Kakoškinu) Napoleono epochai skirta paroda // Muziejininkystės biuletenis. 2002, Nr. 3–4, p. 42–45, iliustr. Apie Kauno ryšių muziejuje eksponuotus apdovanojimus. 110.Первые медали князей Радзивиллов // Берасцейскi хранограф. Nr. 3, Брэст, 2002, c. 335–338, bibliogr., santr. angl. Apie pirmuosius kunigaikščių Radvilų medalius.
 23. 23. 23 2003 111.Below Fryderik Wilhelm // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 3, Vilnius, 2003, p. 42, iliustr. Apie lenkų graverį, medalininką. 112.Brenner Victor David // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 3, Vilnius, 2003, p. 468, iliustr. Apie JAV medalininką. 113.Brunner Martin // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 3, Vilnius, 2003, p. 535, iliustr. Apie vokiečių medalininką. 114.Buchheim Johann // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 3, Vilnius, 2003, p. 548, iliustr. Apie Lenkijos medalininką. 115.Caque Armand Auguste // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 3, Vilnius, 2003, p. 709, iliustr. Apie prancūzų medalininką. 116.Caraglio Giovanni Jacopo // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 3, Vilnius, 2003, p. 709, iliustr. Apie italų medalininką. 117.(su V. Raudeliūnu) Czacki Tadeusz // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 4, Vilnius, 2003, p. 246–247, iliustr. Apie Lenkijos ir Lietuvos istoriką. 118.Czapski-Hutten Emeryk // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 4, Vilnius, 2003, p. 247, iliustr. 119.Dadler Sebastian // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 4, Vilnius, 2003, p. 385, iliustr. Apie Dancigo medalininką. 120.Dariaus ir Girėno medalis // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 4, Vilnius, 2003, p. 503, iliustr. 121.Dassier Jacgues Antoine // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 4, Vilnius, 2003, p. 510, iliustr. Apie Šveicarijos medalininką. 122.Dassier Jean // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 4, Vilnius, 2003, p. 510, iliustr. Apie Šveicarijos medalininką. 123.David d’Angers Pierre Jean // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 4, Vilnius, 2003, p. 510, iliustr. Apie Prancūzijos skulptorių ir medalininką.
 24. 24. 24 124.Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimų medaliai // Laurynas Gucevičius ir jo epocha. Konferencijos tezės, VDA Dailėtyros institutas, Vilnius, 2003, p. 10–12. 125.Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms skirtas medalis // Voruta. 2003 gruodžio 20, Nr. 24, p. 1–2, iliustr. Apie Juozo Kalinausko sukurtą medalį. 126.Sausio 13-osios atminimo ženklai // Į laisvę. 2003 sausis, Nr. 140, p. 47– 57, iliustr. 127.Stanislovo Augusto laikotarpio (1764–1795) medaliai Lietuvoje // Kultūros paminklai. Nr. 10, Kultūros paveldo centras. Vilnius „Savastis“, 2003, p. 31–72, iliustr., bibliogr., santr. angl. 128.1893 metų Kražių skerdynių atminimui // Į laisvę. 2003 liepa, Nr. 142, p. 70–73, iliustr., bibliogr. Apie Kražių medalį. 129.1893 metų Kražių skerdynių atminimui // Lietuvos aidas, 2003 m. liepos 3 d. Nr. 153 (9034), p. 5. Perspausdintas iš leidinio „Į laisvę“. 130.(su И. Синчук). О способах ношения наградных нагрудных медалей Российской империи второй половины 19 – начала 20 века (по материалам Национального музея Литвы // Lietuvos muziejų rinkiniai. VI mokslinė konferencija „Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas“, Šiauliai, 2003, p. 41–59, iliustr., bibliogr., santr. liet., angl., lent. Apie Rusijos imperijos XIX a. II pusės – XX a. pradžios apdovanojimo medalių nešiojimo būdus. 131.Rytų dvasia Lietuvos banke // Apie mus. Lietuvos bankas. 2003 m. liepa– rugsėjis, p. 9, iliustr. V. Ruzo komentaras apie 2003 m. liepos 18 d. Kinijos ambasadoriaus Lietuvoje Chen Ju Mingo padovanotus monetų rinkinius Lietuvos banko muziejui. 132.[V. Ruzas – autorius nenurodytas]. In memoria. Zenonas Pažarauskas // Apie mus. Lietuvos bankas. 2003 m. liepa–rugsėjis, p. 8. Žymiam Vilniaus kolekcininkui Z. Pažarauskui (1934–2003) atminti. 2004 133.Apdovanojimų Sausio 13-osios atminimo medaliais 1992–2002 metais kronika // Voruta. 2004 sausio 10, Nr. 1 (547), p. 1, 3 ir sausio 31, Nr. 2 (548), p. 3.
 25. 25. 25 134.In Memoriam. Buvo nepaprastai darbšti asmenybė: Bronius Žaliauskas (1926–2001) // Numizmatika. T. 2–3. Metraštis. 2001–2002, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2004, p. 349–350, iliustr. 135.Dainiaus Drulio medalių paroda // Numizmatika. T. 2–3. Metraštis. 2001– 2002, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2004, p. 360. Apie parodą Medalių galerijoje Vilniuje. 136.Dubut Friedrich Wilhelm // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 5, Vilnius, 2004, p. 176–177, iliustr. Skulptorius, medalininkas. 137.Dupré Guillaume // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 5, Vilnius, 2004, p. 216, iliustr. Apie Prancūzijos medalininką. 138.Duvivier Jean // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 5, Vilnius, 2004, p. 235, iliustr. Apie Prancūzijos medalininką. 139.Engelhart Johann // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 5, Vilnius, 2004, p. 514, iliustr. Apie Vilniaus medalininką. 140.Garška Petras Henrikas // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 6, Vilnius, 2004, p. 440, iliustr. Lietuvių juvelyras, skulptorius, medalininkas. 141.Gass Johann Baltasar // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 6, Vilnius, 2004, p. 445, iliustr. Rusijos medalininkas. 142.Gatteaux Nicolas Marie // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 6, Vilnius, 2004, p. 451, iliustr. Apie Prancūzijos medalininką. 143.Forrer Leonard // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 6, Vilnius, 2004, p. 194. Šveicarijos numizmatas. 144. Recenzija. Kiek kainuoja monetos? // Voruta. 2004 rugsėjo 25, Nr. 18, p. 10. Apie R. J. Douchio ir E. Ivanausko katalogą Pocket Catalogue of Lithuanian Coins / Kišeninis lietuviškų monetų katalogas / Kieszonkowy katalog monet litewskich / Kiшэнны каталог лiтоỹcкиx манет / Карманный каталог литовскиx монет/ 1386–1938. Kaunas, 2004. 145.Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimų medaliai // Laurynas Gucevičius ir jo epocha. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė. Nr. 32. Vilnius, 2004, p. 27–46, iliustr., santr. angl., bibliogr. 146.Medalių galerijai 10 metų // Numizmatika. T. 2–3. Metraštis. 2001–2002, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2004, p. 363–364. Apie parodą Medalių galerijoje.
 26. 26. 26 147.Medalių, pinigų ir apdovanojimų kūrėjas // Į laisvę. 2004 spalis–gruodis, Nr. 147, p. 57–60, iliustr. Apie medalininką Petrą Henriką Garšką. 148.Napoleono epocha ir Kaunas // Numizmatika. T. 2–3. Metraštis. 2001– 2002, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2004, p. 368–370. Apie Kauno kolekcininkų parodą Ryšių istorijos muziejuje Kaune. 149.Nauji piniginiai lydiniai Lietuvos banko muziejuje // Kultūros paminklai Nr. 11, Kultūros paveldo centras, Vilnius, 2004, p. 90–95. 150.Recenzija. Vilius Kavaliauskas. Už nuopelnus Lietuvai: 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos ordinai ir medaliai // Numizmatika. T. 2–3. Metraštis. 2001–2002, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2004, p. 324–339, iliustr., bibliogr., lent. 151.Recenzija. Šeštosios respublikinės medalių trienalės katalogas (sud. A. Olbutas) // Numizmatika. T. 2–3. Metraštis. 2001–2002, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2004, p. 339, iliustr. 152.Simono Daukanto indėlis į lietuvišką numizmatiką // Papilė. T. 1, Versmė, Vilnius, 2004, p. 981–985. 153.Simono Daukanto portretas piniguose // Papilė. T. 1, Versmė, Vilnius, 2004, p. 988–994. 154.Simonui Daukantui skirti ženkleliai // Papilė. T. 1, Versmė, Vilnius, 2004, p. 994–997. 155.Simonui Daukantui skirti medaliai // Papilė. T. 1, Versmė, 2004, Vilnius, p. 997–1005. 156.Vilniaus karo mokyklos (1864–1917) ženklai // Lituanistika muziejuose: faktai, sampratos, procesai. VII mokslinė konferencija. Programa ir tezės, Kaunas, 2004, p. 23–24. 157.Vincas Ruzas. Vilniaus karo mokyklos (1864–1917) ženklai // Lietuvos muziejų rinkiniai. Nr. 3, VII mokslinė konferencija „Lituanistika muziejuose: faktai, sampratos, procesai“, Kaunas, 2004, p. 18–23, iliustr., santr. angl., bibliogr. 158.(Recenzija) Medalininkų kūrybinės stovyklos Telšiuose 1985–2000, Telšiai, 2000 // Numizmatika. T. 2–3. Metraštis. 2001–2002, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2004, p. 340, iliustr. 159.XVIII amžiaus religiniai medaliukai Lietuvos Didžiojoje Kunigaištystėje // Numizmatika. T. 2–3. Metraštis. 2001–2002, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2004, p. 41–75, iliustr., santr. ang., bibliogr.
 27. 27. 27 2005 160.Griliches Avner // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p. 171, iliustr. Apie Sankt-Peterburgo medalininką kilusį iš Vilniaus. 161.Groskurt Heinrich Peter // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p. 194, iliustr. Apie Drezdeno miesto medalininką. 162.Hedlinger Johann Carl // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p. 437, iliustr. Apie Švedijos medalininką. 163.Van Herwijck Steven // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p. 513, iliustr. Apie olandų medalininką. 164.Hoehn Johann (vyresnysis) // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p. 604, iliustr. Apie Dancigo medalininką. 165.Hoehn Johann (jaunesnysis) // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p. 604, iliustr. Apie Dancigo medalininką. 166.Holzhaeusser Johann Philip // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p. 604, iliustr. Apie Lenkijos ir Lietuvos medalininką. 2006 167.Skulptoriui Petrui Henrikui Garškai – Lietuvos medalių, pinigų ir apdovanojimų kūrėjui – 70 // Numizmatika. T. 4–5. Metraštis. 2003–2004, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2006, p. 431–439. Ištraukos paskelbtos: Zibolienė D. Krašto garbės pilietis Petras Henrikas Garška: „Svajoju prisiliesti prie poeto Pauliaus Širvio kūrybos“ // Gimtasis Rokiškis. 2014 m. spalio 3 d. 168.Medalininkui Antanui Olbutui – 60 // Numizmatika. T. 4–5. Metraštis. 2003–2004, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2006, p. 451–465. 169.(su A. Jakimavičiūte). Lietuvos banko muziejus (str. D. Grimalauskaitė. Lietuvos muziejų numizmatikos rinkinių apžvalga. 2001–2004) // Numizmatika. T. 4–5. Metraštis. 2003–2004, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2006, p. 230–233. Apie 2001–2004 m. Lietuvos banko papildytus numizmatikos rinkinius. 170.(su И. Синчук). Об одной необычной медали // Numizmatika. T. 4–5. Metraštis. 2003–2004, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2006, p. 101–123. Apie už 1863–1864 m. sukilimo numalšinimą skirtus medalius, saugomus Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 171.Recenzija. Iван Сiнчук. Узнагародныя медалi Расiйскай iмперыi 19 – пачатку 20 ст. Мiнск: РУП ,,Мiнсктыппраект” 2002. Baltarusių kalba. (19–20 a. pradžios Rusijos imperijos apdovanojimo medaliai) //
 28. 28. 28 Numizmatika. T. 4–5. Metraštis. 2003–2004, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2006, p. 418–421. 172. Recenzija. Robert J. Douchis, Eugenijus Ivanauskas. Pocket Catalogue of Lithuanian Coins / Kišeninis lietuviškų monetų katalogas/ Kieszonkowy katalog monet litewskich / Kiшэнны каталог лiтоỹcкиx манет /Карманный каталог литовскиx монет / 1386–1938. Kaunas: „Judex“, 2004 // Numizmatika. T. 4–5. Metraštis. 2003–2004, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2006, p. 427–429. 173.Серебряные денежные слитки в музее Банка Литвы // Банкаўскi веснiк. 2006, N° 4, Минск, c. 56–62. 174.Redakcinės kolegijos narys (kartu su A. Dulkiu, A. Gruodyte, V. Laurinavičiumi) leidinyje A. Dulkys, S. Sajauskas, J. Galkus. Lietuvos monetos. Lietuvos bankas, 2006. 175.[su V. Laurinavičiumi – autoriai nenurodyti]. Rečiausi numizmatikos eksponatai Lietuvos banko muziejuje. Vilnius, 2006. – 12 p. Tiražas 10 egz. Parengtas parodos, skirtos Lietuvos Ministrų Tarybos pirmininko A. Brazausko su ministrais apsilankymo 2006 m. sausio 11 d. Lietuvos banko rūmuose Žirmūnuose, proga. 2007 176.Seniausių lietuviškų monetų kolekcija Lietuvos banko muziejuje // Apie mus. Lietuvos bankas. 2007. Nr. 3, p. 21–24, iliustr. 177.Vilniaus monetų kalyklos žetonai Lietuvos banko muziejuje // Numizmatika. T. 6. Metraštis. 2005, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2007, p. 109–111, iliustr., santr. angl., bibliogr. 178.Lietuvos banko muziejus (straipsnyje D. Grimalauskaitė. Lietuvos muziejų numizmatikos įsigijimai 2004–2005 m. Penkerių metų įsigijimai) // Numizmatika. T. 6. Metraštis. 2005, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2007, p. 178–186, iliustr. Apie 2004–2005 m. Lietuvos banko papildytus numizmatikos rinkinius. 179. Pinigai tapyboje. ARTima galerija (Vilnius), 2005 12 08–31 // Numizmatika. T. 6. Metraštis. 2005, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2007, p. 368–370, iliustr. Apie Lietuvos banko muziejaus parodą. 180.Recenzija. Bankai Lietuvoje. XIX a. pabaiga–XX a. I pusė. Projektuose, fotografijose, atvirukuose / Banks in Lithuania. Late 19 th –first half of the 20 th century. Projects, Photographs, Postcards, (sudarytojas ir teksto autorius V. Laurinavičius), Vilnius: Lietuvos bankas, 2003 // Numizmatika.
 29. 29. 29 T. 6. Metraštis. 2005, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2007, p. 308–311, iliustr. 181.Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Pinigų apyvarta Baltarusijoje: praeitis ir dabartis“. Minskas, Raubičiai (Baltarusija), 2005 11 23–25 // Numizmatika. T. 6. Metraštis. 2005, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2007, p. 375–376. 182.(su И. Синчук) Две российские фрачные медали из собрания Национального музея Литвы // ХIV Всероссийская нумизматическая конференция. Санкт-Петербург. 2007, с. 252–254. 2008 183. Medalis. Apdovanojimo už nuopelnus ženklas // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 14, Vilnius, 2008, p. 548, iliustr., bibliogr. 184. Dokumentas apie 1938 metų Lietuvos banknoto spausdinimo užkulisius // Numizmatika. T. 7–8. Metraštis 2006–2007, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2008, p. 249–252, iliustr., santr. ang., bibliogr. 185.Lietuvos banko muziejaus ekspozicija Kaune // Numizmatika. T. 7–8. Metraštis 2006–2007, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2008, p. 361–364, iliustr. Apie 2007 m. gruodžio 18 d. muziejaus atidarytą ekspoziciją Lietuvos banko Kauno skyriuje. 186.Penktasis tarptautinis simpoziumas „Pasaulio pinigai“ // Numizmatika. T. 7–8. Metraštis 2006–2007, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2008, p. 369–370. Apie V. Ruzo dalyvavimą simpoziume Prahoje 2006 12 06. 187.„Visa“ mokėjimo kortelės // Numizmatika. T. 7–8. Metraštis 2006–2007, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2008, p. 346–347. Apie „Visa“ mokėjimo kortelių parodą 2007 04 19–05 03 Lietuvos banko muziejuje. 188.Sidabro piniginiai lydiniai mūsų muziejuje // Apie mus. Lietuvos bankas. 2008. Nr. 3, p. 18–22, iliustr. Apie sidabrinius piniginius lydinius Lietuvos banko muziejuje. 189.Коллекция древнейших литовских монет в музее Банка Литвы // Банкаўскi веснiк. 2008, N° 7, Минск, c. 41–47. Apie seniausias LDK monetas Lietuvos banko muziejuje. 190.От статера до лита – золотые монеты в музее Банка Литвы // Pieniądzkapitał-praca – wspolne dziedzictwo Europy. Materiały z VIII Międzynarodowej konferencji numizmatycznej. Białorus–Litwa–Łotwa– Polska–Rosja–Słowacja–Ukraina. Białystok–Augustow, Warszawa, 2008, s. 240–246. Apie auksinių monetų kolekciją Lietuvos banko muziejuje.
 30. 30. 30 191.Interviu. M. Milieškai. Medaliai ar monetos įdomūs, kai į juos įsiklausai // Apie mus. Lietuvos bankas, 2008. Nr. 2, p. 30–32, iliustr. Apie V. Ruzo katalogo ,,Lietuva. 1991 metų sausis–rugsėjis Ordinai, medaliai, ženkleliai“ pristatymą Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 2010 192.Auksinių monetų kolekcija Lietuvos banko muziejuje // Apie mus. Lietuvos bankas, 2010. Nr. 2, p. 17–22, iliustr. 193.Kolektyvinis interviu J. Paskočinui apie naują Pinigų muziejaus ekspoziciją. Atnaujinta Pinigų muziejaus ekspozicija – interaktyvus žvilgsnis į kultūrą ir istoriją // Apie mus. Lietuvos bankas, 2010. Nr. 4, p. 1– 9, iliustr. 194.Клады монет и банкнот в музее Банка Литвы (с XV в. до начала XX в.) // Банкаўскi веснiк. 2010, N°7, Минск, c. 57–63, iliustr. 2011 195.(su V. Raudeliūnu) Czacki Tadeusz // Lietuvos istorija. Enciklopedinis žinynas. T. 1, Vilnius, 2011, p. 284 (perspausdinta iš Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 4, Vilnius, 2003, p. 246–247) 196.Hoehn Johann, 1607–1664 // Enciklopedinis žinynas. T. 1, Vilnius, 2011, p. 564 (perspausdinta iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p. 604) 197.Hoehn Johann, apie 1642–1693 // Enciklopedinis žinynas. T. 1, Vilnius, 2011, p. 564 (perspausdinta iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p. 604) 198.Simonui Daukantui skirti medaliai // Lietuvos lokaliniai tyrimai, Vilnius, 2011. Nr. 1, p. 595–602, iliustr. (perspausdinta iš Papilė. T. 1, Versmė, 2004, Vilnius, p. 997–1005) 199. Simono Daukanto indėlis į lietuvišką numizmatiką // Lietuvos lokaliniai tyrimai, Vilnius, 2011. Nr. 1, p. 603–610, iliustr. (perspausdinta iš Papilė. T. 1, Versmė, 2004, Vilnius, p. 981–985) 200. Kolektyvinis interviu M. Milieškai. Videofilmas pasakoja apie Lietuvos banką // Apie mus. Lietuvos bankas, 2011. Nr. 1, p. 24–25. Apie pagalbą kuriant filmą. 201. Skaitytas pranešimas Pinigų muziejuje Lietuvos ir Latvijos bankų komunikacijos padalinių atstovų seminare 2011 m. gegužės 19–20 d. „Деньги Латвии (XIII – нач. XXI в.) в новой экспозиции Музея денег банка Литвы“ (Latvijas nauda (no 13. gadsimta līdz 21. gadsimta sākumam) Lietuvas bankas Naudas muzeja ekspozīcijā). Informacija
 31. 31. 31 skelbta: Svečiavosi kolegos iš Rygos // Apie mus. Lietuvos bankas, 2011. Nr. 2, p. 20. 2012 202.Nauja Lietuvos banko Pinigų muziejaus ekspozicija // Numizmatika T. 9– 12. Metraštis 2008–2011, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2012, p. 361–363, iliustr. 203.Nauji duomenys apie Sangėliškių (Okolicos) lobį (1615/1977), saugomą Lietuvos banko Pinigų muziejuje // Numizmatika T. 9–12. Metraštis 2008– 2011, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2012, p. 117–136, iliustr., santr. ang., bibliogr. 204.Prancūziško stiliaus žetonas rastas prie Vilniaus // Numizmatika T. 9–12. Metraštis 2008–2011, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2012, p. 167–170, iliustr., santr. ang., bibliogr. 205.Pinigų raida Lietuvos banko Pinigų muziejaus ekspozicijoje // Tarptautinė numizmatikos konferencija. Pranešimų tezės, Vilnius, 2012 m. gegužės 23– 25 d., p. 50–53. 206.Деньги Великого Княжества Литовского в экспозициях Mузея денег Банка Литвы // Pieniądz i systemy monetarne wspolne dziedzictwo Europy. Studia i Materiały. Białorus–Bułgaria–Litwa–Łotwa–Mołdawia–Polska– Rosja–Rumunia–Słowacja–Ukraina. Augustow–Warszawa, 2012, s. 349– 359, iliustr., santr. ang., bibliogr. 207.Монеты Великого Княжества Литовского в Mузее денег Банка Литвы // Банкаўскi веснiк, 2012, N° 7, Минск, c. 3–8, iliustr. 208.Parengti 9 monetų aprašai leidiniui Tyla A. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas. Vilnius, 2012: p. 17, 21, 23, 47, 60, 82, 84, 120, 186. 209.Virtualioje parodoje „Lietuvos muziejų lobiai“ aprašyti 5 vieni iš vertingiausių Lietuvos banko Pinigų muziejaus eksponatų. (http//www.muziejai.lt/lobiai/paroda.aspx). 210. Dalyvaujame virtualioje parodoje // Apie mus. Lietuvos bankas, 2012, gegužė. Nr. 5, p. 20. Informacija apie Pinigų muziejaus dalyvavimą virtualioje parodoje Lietuvos muziejų lobiai. 2013 211.Parengti 20 monetų ir banknotų projektų aprašai leidiniui Trakai numizmatikoje. Trakų istorijos muziejus, 2013: p. 181 (nr. 4), p. 305 (nr. 20), p. 306–307 (nr. 27–44).
 32. 32. 32 2014 212.Музей денег Банка Литвы – интерактивное путешествие // Деньги и кредит. 2014 / 2, Москва, c. 77–80, iliustr. 213.(su I. Sinčiuku). Eustachijaus Tiškevičiaus apdovanojimo dokumentai // Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 200-osiosms Eustachijaus Tiškevičiaus (1814–1873) gimimo metinėms. Programa ir pranešimų tezės, Vilnius–Biržai, 2014 m. balandžio 9–11 d. Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014, p. 66–69. 214.(su I. Sinčiuku). Eustachijaus Tiškevičiaus apdovanojimo dokumentai // Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Mokslo straipsnių rinkinys. Lietuvos nacionalinis muziejus. Vilnius, 2014, p. 291–305, lietuvių ir rusų k., iliustr., santr. anglų k. 215.Parengti 20 monetų aprašai leidiniui Nekrošiūtė-Daukšienė. Monetų lobis, arba kaip atsirado pinigai. Lietuvos bankas. Vilnius, 2014. –44 p. 2015 216.Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystės monetos Lietuvos banko Pinigų muziejuje. Atvirukų rinkinys. Lietuvos bankas, 2015. 217.(Su R. Adomavičiumi). Paroda „Jūra atveria pasaulį“. Iš Lietuvos jūrų muziejaus numizmatikos rinkinio. Lankstinys. Lietuvos bankas, 2015, iliustr. Skirtas 2015 m. spalio 29 d. atidarytai parodai Lietuvos banko Pinigų muziejuje. 218.Paskaita – prezentacija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pinigų raida“. Lazdijų krašto muziejus. 2015 m. vasario 20 d. 219.(su V. Laurinavičiumi). Nuolatinė ekspozicija (apie Lietuvos banko Pinigų muziejaus ekspoziciją) // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt 220.Lietuvos banko Pinigų muziejaus ekspozicija Kaune. 2007 m. gruodžio 18 d.– nuo 2016 m. laikinai neveikia // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt 221.Paroda ,,Bankai Lietuvoje. XIX a. pabaiga–XX a. I pusė. Projektuose, fotografijose, atvirukuose“. 2003 m. gruodžio 23 d.–2004 m. spalio 23 d. Lietuvos banko vestibiulis (Gedimino pr. 6) // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt 222.Paroda „Pinigai tapyboje“. 2005 m. gruodžio 8–31 d. ARTima galerija (Totorių g. 3, Vilnius) // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt
 33. 33. 33 223. Paroda „Prarastų vertybių sugrįžimas“. 2010 m. gruodis – 2015 m. spalio 24 d. Pinigų muziejus // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt 224. Paroda „Lito kelias 1922–2012“. 2012 m. spalio 2 d. – 2015 m. spalio 9 d. Lietuvos banko vestibiulis, Gedimino pr. 6. // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt 225.Paroda „Pinigai fotografijoje II“. Prospekto galerija (Gedimino pr. 43, Vilnius). 2013 m. birželio 25 d.– liepos 5 d. // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt 226. Paroda „Pinigai karikatūroje II. Pinigai keičiasi, humoras lieka“. 2014 m. spalio 2–22 d. Dailininkų sąjungos galerija (Vokiečių g. 2, Vilnius). // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt 227. Paroda „Vytis: nuo lietuviško denaro iki euro“. 2014 m. gegužės 13 d. – rugsėjo 23 d. Lietuvos banko Kauno skyrius (Maironio g. 25, Kaunas); 2014 m. spalio 2 d. Vilniaus centrinis paštas (Gedimino pr. 7, Vilnius); 2015 m. kovo 10 d. – balandžio 10 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt 228.Paroda „Jūra atveria pasaulį. Pinigų muziejus. 2015 m. spalio 29 d.–2016 m. // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt 2016 229. 17th century coin hoards in the Money Museum of the Bank of Lithuania // Numismatica Baltica. T. 1. Between Klaipeda and Turku. Decennary volume of the Association of Baltic Numismatists, 2016, p. 30–39, iliustr. 2017 230. Paroda „Lito kelias 1922–2012 m.“ Lietuvos banko Pinigų muziejus, 2012 10 26–2015 10 09 // Numizmatika. T. 13–17. Metraštis. 2012–2016, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2017, p. 190–193, iliustr. 231. Монеты XVII–XIX вв. из Пажайслиса (г. Каунас) в Музее денег Банка Литвы // Банкаўскi веснiк. Материалы Международной нумизматической конференции „Сохраняя прошлое – строим будущее“ 5–6 октября 2017 г. Часть I, с. 44–50, iliustr.
 34. 34. 34 2018 232. Atkurtai Lietuvai 100. Lietuvos Respublikos 1918–1940 metų istorijos fragmentai. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta paroda. Lankstinys. Lietuvos bankas. Tiražas 3 000 egz. Informacija apie parodą: Paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui „Lietuvos Respublikos 1918 – 1940 metų istorijos fragmentai“ // Lietuvos banko Pinigų muziejaus internetinė svetainė www pinigu muziejus.lt Paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui // http://mano.lb.lt/Pages/Pagrindinis.aspx. 2018.02.12 Pinigų muziejaus specialioje parodoje – ne tik Pirmosios Lietuvos Respublikos litai https://www.lb.lt/lt/naujienos/pinigu-muziejaus-specialioje-parodoje-ne-tik-pirmosios- lietuvos-respublikos-litai 233.Lietuvos karininkų apdovanojimas Estijos pasižymėjimo ženklais 1925–1940 m. // www.voruta.lt 2018–04–09 234.Pranešimas. Воспоминания о Владимире Какошкине (1950–2018) skaitytas Baltijos numizmatų asociacijos seminare 2018 m. rugsėjo 14–16 d. (The 14th meeting of the Association of Baltic Numismatists, Vilnius 14th-16th September 2018). 235. (su A. Boiko-Gagarinu – А. С. Бойко-Гагарин, Киев, Украина). О необычной подделке медной копейки Русского царства из коллекции Музея денег Банка Литвы // Трэцiя навуковыя чытаннi памяцi прафесара Валянцiна Навумавiча Рабцэвiча (1934–2008). Тэзiсы дакладаў. Мiнск, 16– 18 мая 2018 г., с. 56–57, iliustr. 236. (Su A. Boiko-Gagarinu – К.і.н. Андрій Бойко-Гагарін (м. Київ, Україна) Вінцас Рузас (м. Вільнюс, Литва). Фальшиві монети Великого Князівства Литовского у зібранні Музею грошей банку Литви // Львівські нумізматичні записки, 2017–2018. № 14–15, Львів, 2019, с. 70–74, iliustr. 2019 237. Parengtas tekstas ir atrinktos monetų iliustracijos 2019 m. Lietuvos euro monetų rinkiniui. Dizaineris L. Parulskis. Lietuvos bankas. 2019. Tiražas 6 000 egz.
 35. 35. 35 238. Lithuanian officers awarded with Estonian badges of honour in 1925–1940 // Numismatica Baltica. T. II. Numismatics in the Centenary Year of the Baltic States. Association of Baltic Numismatists, 2019, p. 214–223, iliustr. 239. (su V. Aleksiejūnu). New facts: 2 litas pattern coins of the Republic of Lithuania in 1938 // Numismatica Baltica. T. II. Numismatics in the Centenary Year of the Baltic States. Association of Baltic Numismatists, 2019, p. 147–164, iliustr. 240.Воспоминания о Владимире Какошкине (1950–2018) // Numismatica Baltica. T. II. Numismatics in the Centenary Year of the Baltic States. Association of Baltic Numismatists, 2019, p. 293–300, iliustr. Ruošiama spaudai 241.Paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui // Numizmatika. T. 18– 19. Metraštis. 2017–2018, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius. 242.(su A. Ravaityte-Kučinskiene). Lietuvos bankas 1990–2020. Paroda skirta atkūrimo 30-mečiui. Lankstinys. Lietuvos bankas, 2019, iliustr. Skirtas 2019 m. spalio 2 d. atidarytai parodai Lietuvos banko Pinigų muziejuje. 243.Recenzija. Pasaulio valstybių apdovanojimai / Узнагароды краiн свету / The World awards / Награды стран мира. Parodos katalogas. Sudаrytojai Virgilijus Poviliūnas, Irena Senulienė, Oleg Ševeliov, Saulius Zalys. Dailininkė Gita Balžekaitė. Trakų istorijos muziejus, 2016 m. // Numizmatika. T. 18–19. Metraštis. 2017–2018, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius. 244. Recenzija. Giedrė Jankevičiūtė. Petras Repšys: medaliai ir plaketės. Katalogas. Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017 m. //
 36. 36. 36 Numizmatika. T. 18–19. Metraštis. 2017–2018, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius. Kultūros ministerijos apdovanojimas 1.Muziejų skyriaus informacija. Ar padaugės Lietuvoje nacionalinių muziejų? (Apie 1999 m. gruodžio 7 d. Kultūros ministerijoje vykusį Muziejų ekspertų komisijos priimtą nutarimą už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus Kultūros ministerijos premiją skirti Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyriaus vyresniajam muziejininkui Vincui Ruzui // Kultūros gyvenimas. 1999 m. gruodžio 24 d. Nr. 30 (54). 2.Įteiktos Kultūros ministerijos premijos // Lietuvos aidas. 2000 sausio 22 d. Nr. 15. Ekspozicijų kūrimas / Creation of Exhibitions / Создание экспозиции 2007 Lietuvos banko muziejaus ekspozicija Kaune (su V. Laurinavičiumi, A. Skardžiukiene, L. Ravickiene, R. Kupraitiene ir dail. L. Dikavičiumi). Atidaryta 2007 m. gruodžio 18 d., nuo 2016 m. birželio 23 d. laikinai uždaryta. Lietuvos banko Kauno skyrius (Maironio g. 25, Kaunas). 2010 Lietuvos banko Pinigų muziejaus ekspozicija (su V. Laurinavičiumi, A. Ravaityte-Kučinskiene, A. Skardžiukiene, dail. G. Katiniene ir K. Lučinsku). Atidaryta 2010 m. gruodžio 21 d. Lietuvos bankas (Totorių g. 2/8, Vilnius). 2014–2016 Lietuvos banko Pinigų muziejaus ekspozicijos atnaujinimas (dail. K. Lučinsku). Lietuvos bankas (Totorių g. 2/8, Vilnius). Parodos / The Exhibitions / Выставки 1989 XVI a. –XX a. I p. medaliai (su dail. R. Sipavičiūte). Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus (Vrublevskio 1, dab. Arsenalo 1, Vilnius). 1992
 37. 37. 37 Iš kolekcininko Rekašiaus (1901–1973) rinkinių (su D. Grimalauskaite, V. Aleksiejūnu ir dail. R. Sipavičiūte). Palangos miesto muziejus (dr. Jono Šliūpo namas) 1996 ,,Lietuva 1990–1995: numizmatika, faleristika, filatelija“ (su D. Grimalauskaite, J. Normantiene, V. Smilgevičiumi, J. Spruntuliene ir dail. A. Prelgausku). 1995 m. gruodžio 7–1996 m. vasario 11 d. Lietuvos nacionalinis muziejus (Arsenalo 1, Vilnius). 1999 ,,Lietuvos taupomajam bankui–80“ (su D. Grimalauskaite, V. Smilgevičiumi, G. Džiovėnu, E. Remecu ir dail. A. Prelgausku). 1999 m. rugpjūčio 4 d.–1999 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos nacionalinis muziejus (Arsenalo 1, Vilnius). 2003 ,,Bankai Lietuvoje. XIX a. pabaiga–XX a. I pusė. Projektuose, fotografijose, atvirukuose“ (su V. Laurinavičiumi). 2003 m. gruodžio 23 d.–2004 m. spalio 23 d. Lietuvos banko vestibiulis (Gedimino pr. 6). 2004 Lietuvos banko sportiniai apdovanojimai (su V. Laurinavičiumi). 2004 m. spalio 27 d.–2012 m. rugsėjis. Lietuvos banko vestibiulis (Gedimino pr. 6). 2005 „Pinigai tapyboje“. Parodai skirtų tapybos darbų muziejaus dokumentų sutvarkymas (parodos autorius V. Laurinavičius). 2005 m. gruodžio 8–31 d. ARTima galerija (Totorių g. 3, Vilnius). 2012 „Lito kelias 1922–2012“ (su V. Laurinavičiumi ir R. Maciene). 2012 m. spalio 2 d.–2015 m. spalio 9 d. Lietuvos banko vestibiulis (Gedimino pr. 6). 2014–2015
 38. 38. 38 „Vytis: nuo lietuviško denaro iki euro“. Eksponatų atrinkimas (parodą parengė V. Laurinavičius ir R. Macienė). 2014 m. gegužės 13 d. – rugsėjo 23 d. Lietuvos banko Kauno skyrius (Maironio g. 25, Kaunas). „Vytis: nuo lietuviško denaro iki euro“. Parodos parengimas (su A. Ravaityte-Kučinskiene). 2014 m. spalio 2 d. Vilniaus centrinis paštas (Gedimino pr. 7, Vilnius) „Vytis: nuo lietuviško denaro iki euro“. Eksponatų atrinkimas (su A. Ravaityte-Kučinskiene). 2015 m. kovo 10 d. – balandžio 10 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) 2015 „Jūra atveria pasaulį“ (su Lietuvos jūrų muziejaus istoriku R. Adomavičiumi ir dail. A. Adomavičiene). 2015 m. spalio 29 d.– 2017 m. gruodžio 29 d. Lietuvos banko Pinigų muziejus (Totorių g. 2/8, Vilnius). 2016 Lietuvos banko sportiniai prizai ir tarptautiniai lietuviškų monetų apdovanojimai (su A. Ravaityte-Kučinskiene). 2016 m. gegužės 20 d. Lietuvos banko vestibiulis (Gedimino pr. 6). 2018 Atkurtai Lietuvai 100. Lietuvos Respublikos 1918–1940 metų istorijos fragmentai. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta paroda. 2018 m. vasario 18 d. – 2019 m. rugsėjo 15 d. ? Lietuvos banko Pinigų muziejus (Totorių g. 2/8, Vilnius). 2019 Lietuvos banko atkūrimo 30-mečiui skirta paroda. 2019 m. spalio 2 d.–2020 m. (su A. Ravaityte-Kučinskiene). Lietuvos banko Pinigų muziejus (Totorių g. 2/8, Vilnius). Parengti 125 Pinigų muziejaus protokolai 2004 m. – 3 2005 m. – 10 2006 m. – 7 2007 m. – 5 2008 m. – 6 2009 m. – 6 2010 m. – 5 2011 m. – 8 2012 m. – 8 2013 m. – 6
 39. 39. 39 2014 m. – 9 2015 m. – 13 2016 m. – 9 2017 m. – 11 (paskirtas Pinigų muziejaus rinkinių komisijos pirmininku ir toliau rengiau posėdžių protokolus) 2018 m. – 13 2019 m. – 8 (iki rugsėjo mėn.) Bibliografiniai šaltiniai: 1.Grimalauskaitė D. Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyriaus ir jo rinkinių istorija // Numizmatika. T. 1. Metraštis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2000, p. 9–34, iliustr., bibliogr. 2.Grimalauskaitė D. Remecas E. Auksiniai Vinco puslapiai. Skiriama Vinco Ruzo 50 metų sukakčiai paminėti. Lietuvos nacionalinis muziejus. Numizmatikos skyrius, 2005. – 25 p. Tiražas 11 egz. 3.Remecas E. Lietuvos numizmatikos bibliografija 1815–1999 / Bonistika. Faleristika. Medalininkystė. Numizmatika. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2001. 4.Remecas E. Lietuvos numizmatikos bibliografija, 2000 // Numizmatika. T. 2–3. Metraštis 2001–2002. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2004, p. 307–314. 5.Remecas E. Lietuvos numizmatikos bibliografija, 2001–2002 // Numizmatika. T. 4–5. Metraštis 2003–2004. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2006, p. 393–406. 6.Remecas E. Lietuvos numizmatikos bibliografija, 2003 // Numizmatika. T. 6. Metraštis 2005. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2007, p. 285–294. 7.Remecas E. Lietuvos numizmatikos bibliografija, 2004–2005 // Numizmatika. T. 7–8. Metraštis 2006–2007. Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, p. 261–282. 8.Remecas E. Lietuvos numizmatikos bibliografija, 2006–2008 // Numizmatika. T. 9–12. Metraštis 2008–2011. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2012, p. 226–272. 9.Remecas E. Lietuvos numizmatikos bibliografija, 2009–2011 // Numizmatika. T. 13–17. Metraštis 2012–2016. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2017, p. 109–144. 10. Vincas Ruzas : bibliografijos rodyklė. Ženklelių muziejus. Vilnius, 2019. Prieiga per internetą: www.zenkleliai.lt/....php/V%20Ruzo%20bibliografijos%2 11. Vinco Ruzo bibliografijos rodyklė = Vincas Ruzas bibliographical index. SlideShare. Prieiga per internetą: https://www.slideshare.net/RBirute/vinco-ruzo-bibliografijos-rodykl- vincas-ruzas-bibliographical-index 12. Vincas Ruzas: bibliografijos rodyklė 2017. Internet Archive. Prieiga per internetą: https://archive.org/details/vincasruzasbibliographicalindex
 40. 40. 40 TURINYS Istorija......................................................................................................................................................3 Knygos, katalogai ....................................................................................................................................3 Straipsniai................................................................................................................................................5 Bonistika, faleristika, medalininkystė, numizmatika...............................................................................6 Ruošiama spaudai..................................................................................................................................35 Kultūros ministerijos apdovanojimas ....................................................................................................36 Ekspozicijų kūrimas / Creation of Exhibitions / Создание экспозиции..............................................36 Parodos / The Exhibitions / Выставки..................................................................................................36 Bibliografiniai šaltiniai:.........................................................................................................................39

Vincas Ruzas : muziejininkas ir numizmatas : Bibliografijos rodyklė,1979–2019

Views

Total views

109

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×