Eurodidaweb 10-14 mai 2010-diseminare by Prof.Viorica Raicu

1,162 views

Published on

Course: Reference Number : IT-2010-506-005 –
- PEDAGOGICAL USE OF INTERNET AND MULTIMEDIA TOOLS - (EURODIDAWEB)

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eurodidaweb 10-14 mai 2010-diseminare by Prof.Viorica Raicu

 1. 1. CURS EURODIDAWEB-PEDAGOGICAL USE OF INTERNET AND MULTIMEDIA TOOLS LOCA Ț IA ROMA –ITALIA ,,UNIVERSITATEA LA SAPIENZA’’ PERIOADA 10-14 MAI 2010
 2. 2. RECTORAT LA SAPIENZA
 3. 3. A.CONSIDERA Ț II GENERALE <ul><li>Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), faciliteaza accesul la alternative europene de învațare continuă și activă,alternative care ne pot fi de folos și care reprezintă esența unei Europe care promovează solidaritatea și diversitatea. </li></ul><ul><li>Agenția Națională oferă posibilitatea de formare profesională continuă, prin accesarea programelor europene de educație, care se potrivesc cel mai bine solicitantului. </li></ul><ul><li>În cadrul acestor programe Agenția Națională gestioneaza și alocă fonduri europene in domeniul educației, formării profesionale și tineretului. </li></ul><ul><li>Prima componentă a Programului de Învațare pe Tot Parcursul Vieții din cadrul Agenției Naționale este Programul Sectorial Comenius. Acesta se adresează instituțiilor de învațământ preuniversitar de stat și private (de la gradinițe la școli postliceale) și tuturor membrilor comunitații educaționale care iși desfașoară activitatea in acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum și autoritaților locale, asociațiilor de parinți sau ONG-urilor care activează in domeniul educațional. </li></ul>
 4. 4. A.CONSIDERA Ț II GENERALE <ul><li>Pentru a participa la acest curs mi-am depus candidatura pentru sesiunea 15 ianuarie 2010,la Agenția Națională ,prin programul COMENIUS, după care in urma aprobării solicitarii de finanțare , am participat la cursul organizat de Domnul Profesor Alberto Pigliacelli ,prin organizația pe care o conduce ,,F.C. ‘’Europaclub’’LIDS ‘’Sapienza University-Roma-Italia ,instituție pentru pregatirea inițială a profesorilor, avand ca trainer pe Domnul Stefano Lariccia. </li></ul><ul><li>Europaclub este o organizație culturală , utilizand o aplicație soft, devenind astfel locul virtual de întlanire, unde cei interesați pot sa studieze aplicații practice si informații din domeniul ITC, necesare in procesul educativ. </li></ul><ul><li>Participanții la curs au fost din țarile Uniuninii Europene și Turcia . </li></ul><ul><li>Din numarul total de 13 participanți , 11 au fost români. </li></ul>
 5. 5. CURSAN Ț I
 6. 6. <ul><li>Deoarece cursul ,, PEDAGOGICAL USE OF INTERNET AND MULTIMEDIA TOOLS’‘ este un curs ce pune in evidența valoarea pedagogică și a lucrului in echipă ,utilizand noi tehnologii informatice în clasă,in contextul predării-învațarii si evaluarii a tuturor disciplinelor de studiu ,înainte de debutul acestuia au fost necesare o serie de activitați pregătitoare printre care: </li></ul><ul><li>Am respectat procedurile de aplicare pentru finanțare </li></ul><ul><li>Am stabilit contactul cu Domnul Alberto Pligliacelli organizatorul. </li></ul><ul><li>Am studiat documentația cursului trimisa de organizator, pentru a mă familiariza cu conținutul cursului </li></ul><ul><li>Am actualizat cunoștiințele deținute ca utilizator al sistemului Windows. </li></ul><ul><li>Am acesat site-ul instituției organizatoare : www.europaclub . comphumanities . net . </li></ul><ul><li>Am simulat activițati cu programe specifice multimedia de realizare a unei pagini web. </li></ul><ul><li>Am căutat informații despre cultura italiană si a celorlați participanți. </li></ul><ul><li>Am îmbunatațit cunoștiințele lingvistice, deoarece cursul a fost susținut în limba engleza. </li></ul><ul><li>Am realizat o prezentare in Power Point, cu privire la istoricul si activitatea școlii in care lucrez și imagini sugestive ale țării noastre. </li></ul><ul><li>Am multiplicat aceasta prezentare Power-Point, pentru a o putea oferi atat organizatorului, căt și celorlalți participanți. </li></ul>
 7. 7. B. OBIECTIVUL CURSULUI <ul><li>Formarea deprinderilor de utilizare și de creare a paginilor web pe parcursul activitații didactice. </li></ul>
 8. 8. C. CON Ț INUTUL SI DESFA Ș URAREA CURSULUI <ul><li>Activitatea cursului s-a desfașurat pe parcursul a cinci zile totalizand un numar de 25 de ore. Prima zi a fost dedicată prezentarilor individuale, atât a cursanților cat si a mentorilor.În aceasta etapă fiecare cursant a prezentat instituția din care provine , regiunea si țara natală. </li></ul><ul><li>In urmatoarele zile s-a desfașurat efectiv activitatea de formare prin utilizarea ITC, ore de curs si discuții individuale. Principalele activități derulate in aceasta etapă au fost urmatoarele : </li></ul><ul><li>Conectarea la site-ul organizației www.europaclub.comphumanities.net . </li></ul><ul><li>Înregistarea ca membru al acestui site www.comphumanities.net/Members </li></ul><ul><li>Am studiat prin intermediul site-ului www.w3schools.com editorul HTML, suportul de curs HTML,CSS,XML și platforma de management ,Plone.org(Open-Source) http://plone.org/ </li></ul><ul><li>What is Plone? </li></ul><ul><li>A powerful, flexible Content Management solution that is easy to install, use and extend </li></ul><ul><li>Plone lets non-technical people create and maintain information using only a web browser. Perfect for web sites or intranets, Plone offers superior security without sacrificing extensibility or ease of use . </li></ul><ul><li>Am studiat cum poate fi folosit PLONE , pentru a lucra și coordona documente școlare. </li></ul><ul><li>Folosind calculatorul, conexiunea la rețeaua de internet , camera foto și mediul virtual de învatare am realizat urmatoarele acțiuni : </li></ul><ul><li>Am creat foldere. </li></ul><ul><li>Am editat documente folosind instrumente specifice. </li></ul><ul><li>Am editat imagini folosind cunostiințele dobandite in timpul cursului. </li></ul><ul><li>Am editat evenimente personale din perioada cursului. </li></ul><ul><li>Am creat o structură de site web. </li></ul><ul><li>Am creat paginile web pentru site. </li></ul>
 9. 9. D. CONCLUZII <ul><li>Participarea la acest stagiu de formare profesională a reușit să mă aducă in contact cu oameni din diferite țari cu o cultură si o civilizație ce au suferit multe modificari de-a lungul timpului ,dar și-au păstrat identitatea cu istoria, limba și obiceiurile specifice si tradiționale. </li></ul><ul><li>Profesional am dobandit o altă viziune asupra actului didactic și pedagogic, cunoștiințele dobandite privind utilizarea tehnologiilor Web si a internetului sunt necesare unui învațamant modern, capabil să se integreze celui european. </li></ul><ul><li>În altă ordine de idei cursul m-a ajutat să : </li></ul><ul><li>Îmi imbogațesc cunoștiințele de IT. </li></ul><ul><li>Îmi imbogațesc cunoștiințele lingvistice. </li></ul><ul><li>Am descoperit că: </li></ul><ul><li>Există o gama larga de metode,tehnici pe care să la aplic in procesul didactic. </li></ul><ul><li>Modalitatea de aplicare a cunoștiințelor in derularea proiectelor regionale , naționale sau europene( Proiect euro chantier CREAREA DE PROGRAME EDUCATIONALE PENTRU DEZVOLTARE ( AEPADO)) </li></ul><ul><li>Exista noi surse de finanțare(europeană) pentru proiecte școlare. </li></ul><ul><li>Frumusetile nebănuite ale Romei, trecut si prezent </li></ul><ul><li>Pot să particip si la alte sesiuni de formare profesională. </li></ul><ul><li>Cum pot să informez si alți colegi să participe la asemenea mobilitați individuale de formare. </li></ul>

×