Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folder Management Development

642 views

Published on

het MD-jaar 2010

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Folder Management Development

  1. 1. ONTWIKKELEN, ONTMOETEN EN INSPIREREN Charles Darwin MD-PROGRAMMA 2010 “Het is niet het sterkste soort dat Leiderschap is een intrigerend fenomeen. Iedereen weet dat het bestaat, Om deze ontwikkeling, maar ook de ontmoeting van en inspiratie voor maar vaak blijkt het lastig om er precies de vinger op te leggen wat het leidinggevenden te realiseren wordt er geïnvesteerd in een Management overleeft, noch het intelligentste, inhoudt. Er bestaan net zo veel definities van leiderschap als er publicaties over zijn verschenen. In Oss wordt de ontwikkeling van leiderschap gezien Development (MD) programma. Deze brochure presenteert het MD jaarprogramma 2010. Voor elke maar het soort met het grootste als integraal deel van de organisatiestrategie. Leiderschap is een belangrijke activiteit ontvang je een uitnodiging met meer informatie en de vermogen om zich aan te passen randvoorwaarde voor het behalen van successen in onze organisatie. Om mogelijkheid om je in te schrijven. samen tot deze successen te komen, moeten we ook samen ontwikkelen. aan verandering.”WANNEER WAT WAAR WANNEER WAT WAARfebruari Bezuinigingsoperatie 25 mei Ben jij bestuurlijk Sneak preview Prioriteit dit jaar; kerntakendiscussie 15.00 – 17.00 uur sensitief? in de nieuwe en doelmatigheidonderzoek. Werken bij een gemeente bestuursvleugel. In deze maand worden trainingen betekent opereren in een Snackoverleg met het en opdrachten weggezet binnen de politiek-bestuurlijke omgeving. bestuur. G45 door projectleiders Raimond Als leidinggevende moet v.d Zee en Berry Berendsen. je inzichten hebben in het systeem van dualisme, maar09 maart Huishoudboekje Studio BliQ ook weten wat vragen en WANNEER WAT WAAR12.00 – 14.00 uur of oude sok? Lunchbijeenkomst ideeën van de bestuurders zijn. met pizzapunten Deze middag presentaties van 22 juli Summerschool! (in Zonnige Het wat en waarom van financiën in Oss. Wat en wanneer moet en rondetafelgesprekken met hele dag augustus herhaling) locatie collegeleden en raadsleden. De rustigere zomerperiode breekt ik aanleveren in de BBC-cyclus? Trek de lijnen aan tussen jouw aan. Grijp je kans om in 1 dag met Hoe beheers ik als leidinggevende afdeling en het bestuur! collega leidinggevenden de verdieping mijn budgetten en wat zijn de risico’s? Antwoord op al deze in te gaan. Met o.a. een korte film, vragen door eigen specialisten. 17 juni MD-middag; Locatie is nog een intervisiemomenten en specifieke kennis Daarnaast staan in deze sessie middag + avond inspiratie en verrassing + kunde voor de leidinggevende. de doelmatigheidsonderzoeken ontmoeting voor het centraal. Jouw mening als zomerreces 19 augustus Summerschool! (herhaling Zonnige leidinggevende is van belang. Het favoriete hele dag van juli) locatie sportschoolmodel is op veler De rustigere zomerperiode breekt01 april Management en Raadzaal verzoek weer terug. Deze aan. Grijp je kans om in 1 dag met8.30 – 11.00 uur medezeggenschap WSG middag veel inspirerende collega leidinggevenden de verdieping8.30 uur Oss loopt voorop en krijgt een Ontbijt- en sprekers/workshops en in te gaan. Met o.a. een korte film,start ontbijt nieuwe medezeggenschapstructuur. leersessie voldoende gelegenheid om intervisiemomenten en specifieke kennis9.00 uur start Dit vraagt ook wat anders van “Tik een (paas)eitje collega leidinggevenden te + kunde voor de leidinggevende.programma jou als leidinggevende en het met de OR” ontmoeten. afdelingsoverleg. Maar wat? Hoor dat in deze ontbijtsessie en krijg ook ‘tips and trics’ om het afdelingsoverleg inspirerend te houden. Ontwaak, ontbijt en ontwikkel!
  2. 2. • Naast het MD-jaarprogrammade G45- elke 3e donderdag van de maand vindt op briefing plaats. Tijdens de G45-briefings word je geïnformeerd over de belangrijkste organisatieontwikkelingen van het moment. Daarnaast is er nu ook de gelegenheid omWANNEER WAT WAAR zelf het podium te pakken. Heb je een in- teressant project of een best practice voor16 sept. PIJCOF parallelsessies Nieuw collega leidinggevende, meld je dan aan bijmiddag Als leidinggevende van de gemeente vergader- het bestuurssecretariaat via Marjan Vernooij m.vernooij@oss.nl. Oss wordt verwacht dat je integraal kunt centrum • Nieuw, nieuw, nieuw?deLeidinggevendenheb- managen en daarmee thuis bent in alle Noordblok PIJCOF-thema’s. Maar misschien vind je die financiën niet zo sexy of snap je weinig al langer werken bij gemeente Oss van ICT? Op deze middag worden er ben veel ontwikkelingen gezien en meege- vanuit diverse PIJCOF-vakgebieden maakt. Maar als je onze organisatie nog sessies aangeboden, aansluitend bij de niet zo lang bent komen versterken, hoor je actualiteiten van het moment. Kies zelf je soms termen voorbij komen die jou nog niet thema en wordt in slechts enkele uurtjes veel zeggen. Prossessor? MVSO? Metamor- helemaal up-to-date gebracht. fose? Operatie Spielberg? Coachend lei- dinggeven? “Niet zo blauw of rood doen”?07 okt.9.00 – 21.00 MD-dag; doorstart in samenwerken en verbinden Locatie is nog een Zeggen 1 of meerdere begrippen jou te weinig, mail dan naar de beleidsadviseur ONTWIKKELEN,uur P&O (r.van.grinsven@oss.nl of tel. 9940). verrassing Tijdens de MD 2-daagse van 2009 stond het thema ‘samenwerken en verbinden’ Op korte termijn wordt dan een overleg of training ingepland. ONTMOETEN EN centraal. Uit de MD-evaluaties met de G45 is door een groot deel van het management aangegeven dat dit thema • Van collega leidinggevenden kun je ontzet- tend veel leren. Hoe gaat een andere lei- INSPIREREN veel positiefs teweeg heeft gebracht. Tijdens dinggevende om met een specifieke casus? deze 3 dagdelen daarom een doorstart. Hoe gaat een collega bepaalde lastige Eigen praktijk staat centraal met natuurlijk gesprekken of processen aan? Aanvullend ook nieuwe theorieën en inspiratie. Een op het MD-jaarprogramma wordt de ge- kans om aan de slag te gaan met collega legenheid geboden om deel te nemen aan leidinggevenden. intervisiemomenten. Deze intervisie wordt09 nov. Leiderschap of lijderschap? Groene begeleid door een professional. Wil je je14.00 – 17.00 Er zijn veel managementtheorieën, maar Engel opgeven om met een intervisieclubje enkele malen per jaar bij elkaar te komen? Geef MD-PROGRAMMAuur wat zijn nu de laatste ontwikkelingen op het gebied van leiderschap? Laat je verrassen je dan op via de beleidsadviseur P&O; in deze workshop samen met externe r.van.grinsven@oss.nl of tel. 9940. 2010 leidinggevenden. TIP: Ontwerp: studiobliq.nl02 dec. De organisatiethermometer Nieuw Zorg er voor dat er bij alle MD-momenten15.00 - ? Een jaarafsluiting met en door ons Concern bedrijfs- in ieder geval iemand uit je eigen DMT aan- Management Team. Wat is er gebeurd in restaurant wezig is, zodat er terugkoppeling plaats kan 2010 en wat komt er op ons af in 2011? vinden. Einstein: “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”

×