Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thiết kế Web theo yêu cầu

180 views

Published on

Website Bán Hàng
Website Doanh Nghiệp
Website Đa Phương Tiện Và Đa Ngôn Ngữ Cao Cấp
Website được thiế kế chuẩn SEO
Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm
Giao diện website được thiết kế hiển thị tốt trên tất cả các thiết bị PC, laptop, máy tính bảng, smartphone
LH: 0916 395 631
Website: kingads.net
Số 4 Hoa Sữa, P.7, Q.PN

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thiết kế Web theo yêu cầu

 1. 1. .. ,M ,rì a,.w . J Bư dmw. ..ur .Ấ
 2. 2. ửvỈẠ'‹í`“=ề " ỈlEB DESlGÌ! Ặẵll. ““1 IĨ Ể`ẩĨ^rẵl`Ỉ*ỸuẶ 7at*.“.l”-L; `ỂI` nlÌ‹,|ẫĩ "ĨIề|ĩỊlỢIễ'Ệ`Ì DÍg͆ol MỢrke†ing ”.IẦ“` 1 ễỂỈ.ì`l ĨỆỂỊlĨm.Lặl: ` }ÌiỊứŕŕ`-1Ì“iị1 ịỊ.ì.r;;lỊ`rÌ,Ịậ`Ậ1
 3. 3. “ViI“tl4 ầ` 'I DigỈtO1MGrketlng y MẠi - ỀN TIÊU CHUẨi" Tl-ỉlẺT It<Ẻ `i`IEBSlTE TẬI :~‹li`IGẦDS O Ý tưởng thiểt kế luôn đột phá sáng tạo Ồ Website được thiết kể mang tính đặc trưng riêng Ồ Thiết kế theo chuẫn ResponsÍve,giao diện Mobile,máy tính bảng Ò Tối ưu hóa chuẩn Bộ máy tìm kiếm Ô Bảo hành Website trọn đời i ẵ`ẵil[gr^ỉt= .=+=lỞfilLę ll °ỈIgñfél Ivlklíẵíềìnlul 'a'l'n'A'Ạ'..ỉ(ìlLęf=‹dtê..ll:l
 4. 4. 'Iil`tlü ầ` 'I DigiTolMorkeTnng Y* Mệt - `N GIÁ TRỊ GIA TĂi`!G CHO l“<HÁCH HÀi`lG Tặng tên miền .com Hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, nâng cấp trong suốt thời gian web vận hành. Hướng dẫn cách đãng bài, viết nội dung, đăng tải các hình ảnh lên web Được quảng bá hình ảnh website trên hệ thống diễn đàn facebook ẵ`Ềll[gy^dl= .=+=lỞlIlLę. ll °iIgñféI Ivlklíẵíấìnlu_ 'ơ'l'n'A'A'μ,ỉtìlIgt=iI`k..lla
 5. 5. vitlnl“=' " lllillẵ DESIGÌNÌ ”Ạ` ố..`ố Dlgitcl Mcirketlng v CÁC GÓI THIẾT I-(É: Website Doanh Nghiệp 2.599.000 (có Banner, Slide) Menu (giới thiệu, tuyển dụng, liên hệ) Menu sản phẩm, dịch vụ (1 cắp) Thống kê truy cập Hệ thống quản trị Hỗ trợ trực tuyến Bảo trì 12 tháng Thời gian thực hiện: 2-3 tuần ẵ`ẵil[gr^iỉl= .=+=lỞlllLę ll °iIgñfél Ivlklíẵíềìnlul 'ơ'l'n'i'A'μ,ỉtìlL0,t=iI`k..lla
 6. 6. ,-II_I- 2. " IĨIIE DESlGi `I .D l, `” CÁC GÓI THIẾT I-(É: Website Bán Hàng 3.500.000 VND, Trang chủ (có Banner, Slide) Menu (giới thiệu, tuyển dụng, liên hệ) Menu sản phẩm, dịch vụ (nhiều cấp, theo từ khóa) Thống kê truy cập Hệ thống quản trị Hỗ trợ trực tuyển Bảo trì 12 tháng Tích hợp sơ đồ, mạng xã hội. Module quản lý sản phẩm, giỏ hàng. Thời gian thực hiện: 2-3 tuần ẵ'ẫll[ęr^iỉi: .zniởllltęl ll °i[glĨfél Ivlklíẵíânlui 'c'l'n'A'A'..ỉ(ìlIęt=Il`lì..lI=I.
 7. 7. " IIIIEB DESlGi `I .D l `” CÁC GÓI THIẾT I‹É: Website Chuyên Nghiệp 5.500.000 VND, Trang chủ (cỏ Banner, Slide) Menu (giới thiệu, tuyển dụng, liên hệ) Menu sản phầm, dịch vụ (nhiều cấp, theo từ khóa) Tích hợp album Media (ảnh, video,nhạc) Thống kẽ truy cập Hệ thống quản trị Hỗ trợ trực tuyển Bảo trì 12 tháng Tích hợp sơ đồ, mạng xã hội. Tich hợp google analytic, master tool, hệ thống chuấn SEO Module tùy chính theo yêu cầu Thởi gian thực hiện: 2-3 tuần ẵ'ẵll[ęr^iỉi: .ỀỀỈỔHIIỊI ll °lIglỈfél l'lỀ2lÍỈỈẫlnluẠ 'c'l'n'l'I'μ.ỉ{ìlLgt=IílC..lI=iẨ
 8. 8. Ả lỈ`l`Il"zố " DỈQÍỶOỈMOYKGĨÍDQ VỹM.I ` `ì QUY TRÌi~!H THIẾT l"<Ẻ IISIEBSITE TẠI l<lỉ`!GÀDS 1. KHẢO SÁT Trao đổi và nghiên cứu mô hình thức tế của khách hàng 2. PHÂN TÍCH Từ yêu cầu đã được cụ thể hóa, phân tích chi tiết và tổng hợp 3. THIẾT KẺ Thiết kể giao diện website và xuất ra file Demo để Khách hàng xem xét chính sửa hoàn thiện 4. LẠP TRÌINIH Lập trình các modul theo yêu cầu đề ra, quản trị linh hoạt đồng thời tối ưu hóa chuấn Seo Ể“ỂllIęr^`ới: .aniốllligi ll i“ỈI2lĨỈél I'Il=IiZ‹=lĩll[ę_` 'I'l'I'l'A'μ.Ỉ0l[gFtíIŨ.,liầIẨ
 9. 9. lu`l`Il.ố2ắ 'I Dlgitcìllx/lclrkeiinç) rắuel ` `Ầ BẠN NHẬN ÐƯỢC Gì TỪ DỊCH VỤ THIẾT KẺ WEB CỦA KINGADS 1. ƯU ĐÃI: - Tặng tên miền .com -Tặng 1 năm hosting miễn phí 2. WẺBSITEZ - Giao diện trang web bắt mắt và chuyên nghiệp. Các giao diện website đều được thiểt kế chi tiết và trải qua giai đoạn kiểm tra về giao diện người dùng - Trang web được thiểt kế thân thiện với các bộ máy tìm kiếm ( google, yahoo, bing ) - Giao diện website được thiết kế hiển thị tốt trên tất cả các thiết bị PC, laptop, máy tính bảng, smath ẵ“ẵllIęf^it: .=-Isiốlltui ll °“ỈI2lĨỈél l'IỀ2lÍỈỈỂlnl[ị_` IIIAIIIIII'..ỉ(llLgI:Iílc.,II=Il
 10. 10. lu`l`Il.ố2ắ 'I Dlgitcìllx/lclrkeiing fắuệi ` `Ầ BẠN NHẬN ÐƯỢC Gì TỪ DỊCH VỤ THIẾT KẺ WEB CỦA KINGADS 3. Ho TRỢ KỸ THUẠT: - Trang web của bạn sẽ được backup thường xuyên - khắc phục sửa lỗi phát sinh trong vòng 24h - Bảo hành 12 thảng và được hỗ trợ kỹthuật suốt thời gian sử dụng 4. LẠP TRÌilH - Hướng dẫn sử dụng thành thạo các tính nãng trên website Ể^v`llIęf^l'i~` .=-Iciốlllui ll i“ỈI2lĨỈél l'IỀ2lÍỈỈỂlnl[ị_` IIIAIIIIII'..ỉ(llLgI:Iílc.,II=Il
 11. 11. CÔNG TY TNIIH ĐẦU TU” XIÀ *QUẢNG CÁO I<INIGADS Dígiiơl Morke†ing Trụ Sỏ': Số 4 Hoa Sũ'a, Phu'ò'ng 7, Quận Phú Nhuận Điện Thoại: 083 5173947 Email: info@kingads.net v)vw.kỉngads.net l*Is. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.51.52.51 Email: an.manager@kỈngads.net

×