Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Je Online Evp Dossier (Kenniskring Evp Meurs Hrm)

845 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Je Online Evp Dossier (Kenniskring Evp Meurs Hrm)

 1. 1. Je online EVP-dossier 3e Kenniskring EVP 9 december 2009/ Quint Dozel (senior HRM consultant Meurs HRM)
 2. 2. ...een eigenwijs HRM adviesbureau Producten en diensten HR-advies Psychologisch advies E-assessment en E-development Training en workshops …gericht op bevorderen Zelfregie en Ontregelen Circa 70 professionals HR-adviseurs Psychologen Psychometristen IT’ers Ondersteuning Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 3. 3. Inhoud presentatie Het doel van het Ervaringsprofiel (EVP) Visie Zelfregie Sta stil bij jezelf… …en kom in beweging. Stappen in het EVP-traject EVP faciliteren aan de hand van de Box of Elements Cases: De Rijksbrede Benchmark Groep/ Heft in eigen handen Continue uitdagingen…vragen aan de Kenniskring Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 4. 4. Het Ervaringsprofiel Het maken van een Ervaringsprofiel vergroot het zelfinzicht en de zelfovertuiging. Daardoor is men beter in staat om een nieuwe werkgever van de eigen kwaliteiten te overtuigen. Vaak is het inventariseren en herkennen van eigen competenties al voldoende bij re-integratie of het zoeken naar een andere baan. Het inzicht in eigen kennen en kunnen komt immers tot stand door het onder deskundige begeleiding samenstellen van het porfolio en niet door de beoordeling daarvan. Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 5. 5. Zelfregie Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 6. 6. Zelfregie (tekst bij vorige dia) Mensen bepalen zelf en nemen verantwoordelijkheid voor waar, wanneer en waaraan ze werken en maken daarbij optimaal gebruik van hun capaciteiten. Waarom zou je het willen? Een meer zelfstandige en gelijkwaardige relatie tussen medewerker en werkgever, waarin mensen hun kwaliteiten, ervaringen, uitdagingen en successen uitwisselen. Doen waar je goed in bent, in plaats van alleen doen wat afgesproken is. Het natuurlijk belang van mensen om inzetbaar te kunnen zijn vanuit hun drijfveren (zoals vakmanschap, leren en ontwikkelen, plezier en passie), kunnen zij maximaal uitleven. Waartoe leidt het / Wat levert het op? Mensen die de verantwoordelijkheid nemen voor hun toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt. Voor de organisatie verhoogt het de snelheid van handelen en reduceert het management inspanning. Het levert mensen op die bewust meedenken, zich makkelijker aanpassen en in beweging zijn. Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 7. 7. Sta stil bij jezelf Van Henk-Jan Smits naar Q….. Sta stil bij jezelf… Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 8. 8. Sta stil bij jezelf… (tekst bij vorige dia) Het beeld van jezelf compleet maken, jezelf kennen en aan jezelf werken. Het bewust zijn of worden van je kwaliteiten. Weten wat je (organisatie) drijft, waar je je betrokken bij voelt en dromen omzetten in acties voor morgen. Waarom zou je het willen? Vanuit een stevige basis (je profiel) soepel inspringen op de kansen en uitdagingen die zich op dit moment binnen en buiten je organisatie voordoen. Waartoe leidt het / Wat levert het op? De functionele, fysieke en mentale inzetbaarheid van mensen wordt vergroot en je kunt als directie beter de richting van de organisatie bepalen. Als medewerker kun je gerichter op zoek gaan naar een bedrijf waar je achter staat en werk wat voldoening geeft. Dan kun je echt trots zijn op je werk, heb je meer werkplezier en lever je meer kwaliteit. Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 9. 9. …en kom in beweging Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 10. 10. …en kom in beweging. (tekst bij vorige dia) Jezelf op een krachtige en authentieke wijze presenteren in het je verbinden met mensen, initiatieven en organisaties. Verantwoordelijkheid nemen voor die dingen die jij belangrijk vindt. Waarom zou je het willen? Ontdek en benut de aanwezige kansen, ruimte en middelen in je werk, loopbaan en relatie met anderen. Door anderen te laten zien wat je wilt delen (bijv. kennis) en wat je zoekt maak je jezelf vindbaar. Je realiseert de dingen die jij van belang vindt. Medewerkers en organisaties halen meer uit zichzelf en maken de behoeften van zichzelf en hun klanten waar. Vanuit beweging komen oplossingen dichterbij. Waartoe leidt het / Wat levert het op? Er zullen oprechte en actieve verbindingen tussen mensen, initiatieven en organisaties ontstaan. Medewerkers en organisaties in beweging kunnen zich beter aanpassen en zullen beter presteren. Authentieke medewerkers en organisaties vergroten hun aantrekkelijkheid en toegevoegde waarde. Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 11. 11. Stappen EVP-traject…en je online EVP dossier Via hulplijnen in de Box 1: Intake 2. Herkennen van 3. Controleren 4. Inleveren 5. Schrijven van 6. Afsluiten ervaring het 1. Informeren over EVP 1. Controleren portfolio 1.Bevestigen van ErVaringsProfiel 1. Bespreken van het op inhoud ontvangst ervaringsproject 2. Bespreken van het traject 1. Bespreken van de en tijdsinvestering. (juist/volledig) 1. Bekijken van het ervaringen die door de 2. Door naar EVC? kandidaat verzameld zijn. portfolio 2. Controleren portfolio Wat kan er nog meer? structuur 2. Schrijven van de ervaring in relatie tot de meetlat 2. 2 Bekijken structuur 3. 3 Geven van 2. Geruststelling portfolio . In orde? Wat aanwijzingen voor kan er nog beter? verbetering 3. Bespreken van het loopbaandoel en meetlat van de kandidaat 5. Concrete afspraken maken over het traject Zelfregie in de Box Kandidaat Kandidaat Kandidaat verzamelt bewijs verzamelt bewijs levert portfolio in Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 12. 12. Wat zet je in en wie beoordeelt? 2. Bewijs jezelf Maak het beeld van jou compleet. Verzamel beelden, bewijzen, verhalen. Gebruik hiervoor tests, vragenlijsten, (oude) assessmentresultaten. 3. Werk aan jezelf Zet dromen om in acties voor morgen. Zet jezelf aan het werk 1. Ken jezelf om daar te komen waar je wilt Kies je psychologisch profiel. komen. Maak digitale Wat typeert jou. Wat drijft jou, opdrachten en ga in gesprek. waar voel je je bij betrokken. Scoor je kwaliteiten. 4. Presenteer jezelf Laat jezelf zien. Maak je eigen showcase, passend bij wat je wilt bereiken. Dit kan van alles 6. Organiseer jezelf zijn: samenwerking, Neem initiatief en benut de kennisdeling, nieuwe baan… ruimte. Maak wereldkundig wat je wilt bijdragen aan de organisatiedoelen en vind anderen om dit te realiseren. 5. Verbind jezelf Zoek anderen op met wie jij iets wilt bereiken en verbind jezelf. Koppel je showcase aan projecten, stages, vacatures… Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 13. 13. Box of Elements faciliteert de kandidaat Intake face-to-face met begeleider 1. Ken jezelf: De kandidaat gaat op zoek naar Wie ben ik?/ Wat wil ik? Wat kan ik? aan de hand van vragenlijsten, digitale werkboekopdrachten en ontvangt direct op EVP gerichte rapportages. 2. Bewijs jezelf: De kandidaat neemt zijn ervaringen en kwaliteiten op in zijn EVP-portolio en voorziet die van een score en (recente, authentieke, relevante en directe) bewijzen. 3. Presenteer jezelf: De kandidaat wordt digitaal geholpen bij het maken van zijn eigen EVP- rapportage op basis van stap 1 en 2. Resultaat pdf (of html-showcase). 4. Hulplijnen: Bij alle stappen kan de kandidaat hulplijnen inschakelen via mail, telefoon en face-to-face e-coaching (via webcam omgeving). 5. Ontwikkel jezelf: Desgewenst kan de kandidaat ontwikkeltips raadplegen en aan zichzelf werken naar aanleiding van zijn EVP-rapportage. Afsluiten face-to-face met begeleider Begeleider geeft een waardering aan het doorlopen proces. Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 14. 14. Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 15. 15. De RBB-groep in beweging (tekst bij vorige dia) Beweging, dat is het centrale woord van de Vrijwandelzone van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB-Groep). De RBB-Groep bestaat uit 30 uitvoerings- organisaties binnen de rijksoverheid, waaronder de Belastingdienst, Kadaster, Raad voor de Rechtsbijstand, SVB en UWV (zie ook www.rbb-groep.nl). De groep biedt een platform voor dienstverlenende organisaties waarbij het leren van elkaar en het samen kennis opbouwen centraal staan. Binnen de RBB-Groep is, met ondersteuning van Meurs HRM, een initiatief ontstaan met als doel uitwisseling en kennisdeling te bevorderen binnen en vooral tussen de uitvoeringsorganisaties. Uitwisseling gaat niet vanzelf, daarom is ervoor gekozen om een groot beroep te doen op de verantwoordelijkheid van de medewerkers. Medewerkers van de RBB-Groep hebben zelf initiatief genomen en ruimte gekregen om te bewegen, zodat uitwisseling en kennisdeling onder eigen regie vorm heeft gekregen. Een groep van 25 medewerkers uit 10 deelnemende organisaties is, onder begeleiding van Quint Dozel (Meurs HRM) en een beperkt aantal kaders, gestart en zorgt voor het ‘sneeuwbaleffect’. In feite vormt deze kleine groep een Voorhoede. Zij laat door haar inzet zien dat ze in beweging komt en terwijl ze dat doet creëert ze een (online’ community die andere medewerkers helpt zich te verbinden, te delen en uit te wisselen; de (online) Vrijwandelzone. Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 16. 16. Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 17. 17. Heft in eigen Handen (tekst bij vorige dia) Met de coachingstool en -methodiek voor arbeidstoeleiding “Heft in eigen Handen” worden jongeren op VMBO/ MBO niveau actief bij hun (toekomstige) opleiding en beroep betrokken. Zo worden zelfwerkzaamheid, coaching én de dagelijkse praktijk gecombineerd. Deze uiterst effectieve combinatie vergroot de kansen op een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Hoe werkt het online “Heft in eigen Handen-plein”? In een voor hen herkenbare en aantrekkelijke virtuele omgeving verkennen jongeren zelf hun persoonlijkheid, drijfveren, arbeidsmarktcompetenties en beroepswensen. Ze kunnen terecht in de bioscoop, het café of de cd-winkel om hun verkenning vorm te geven. Anderen kunnen online feedback geven. In het ‘warenhuis’ bespreken jongere en coach de verkenning en maken samen een persoonlijk ontwikkelingsplan, compleet met afspraken over de eigen ontwikkeling. In My Place kan de jongere derden, zoals toekomstige werkgevers, uitnodigen op zijn of haar CV prikbord te kijken. Ook kan hij of zij hier terecht voor hulp bij het vinden van vacatures, het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van succesvolle sollicitatiegesprekken. http://www.q1000.nl/heftineigenhanden Sta stil bij jezelf en kom in beweging
 18. 18. Continue uitdagingen… Veel medewerkers zijn nog niet gewend om zelf te bepalen wat hun kwaliteiten zijn en actief hun loopbaan te onderhouden. De taal van de organisatie ligt vaak ver af van de belevingswereld van medewerkers. Hoe ontmoet online offline? En andersom. Voor contact of verdere info: q.dozel@meurshrm.nl www.meurshrm.nl Sta stil bij jezelf en kom in beweging

×