Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mesures De Longitud

8,025 views

Published on

Presentació per explicar-les Unitats de mesura i AMB elles operar

Published in: Education
 • Login to see the comments

Mesures De Longitud

 1. 1. MESURES DE LONGITUD
 2. 2. MESURES DE LONGITUD
 3. 3. MESURES DE LONGITUD
 4. 4. Equivalències entre els submúltiples del metre
 5. 5. Unitats de longitud
 6. 6. Equivalències entre els múltiples del metre
 7. 7. Unitats de longitud
 8. 8. Passar d’una unitat a una altra
 9. 9. Factor de conversió Exemple: Passar 83 m a cm Mesura a convertir: 83m Unitat de la mesura que ens donen: m Equivalència en la unitat que ens demanen: 1 m = 100 cm Passar d’una unitat a una altra
 10. 10. Coneixements previs. Multiplicació per potències de 10 <ul><li>Per multiplicar un número per la unitat seguida de zeros tan sols hem d’afegir-li al número tants zeros com tingui la unitat. </li></ul>Exemples: 325 X 100 = 32.500 450 X 10.000 = ? 256 x 1000 = ? 25 x 100.000 = ?
 11. 11. Coneixements previs. Divisió per potències de 10 <ul><li>Per dividir un número per la unitat seguida de zeros afegirem tants decimals com zeros tingui la unitat </li></ul>Exemples: 325 : 100 = 3,25 6505 : 1000 = ? 345 : 10 = ? 1.500: 100 = ? 12.000: 1000 = ?
 12. 12. Coneixements previs. Multiplicació d’un número decimal per potències de 10 <ul><li>Per multiplicar un número decimal per la unitat seguida de zeros es mou la coma cap a la dreta tants llocs com zeros té la unitat. </li></ul>Exemples: 2,81 X 1000 = 2.810 34,678 X 100 = ? 5.678,3 x 10.000 = ? 86,75 x 10 = ?
 13. 13. Coneixements previs. Divisió d’un número decimal per potències de 10 <ul><li>Per dividir un número decimal per la unitat seguida de zeros es mou la coma cap a l’esquerra tants llocs com zeros té la unitat. </li></ul>Exemples: 123,45 : 100 = 1,2345 1476,82 : 1.000 = ? 345,56 : 10.000 = ? 12,3 : 1.000 = ?
 14. 14. Resum <ul><li>Multiplicació per potències de 10: Per multiplicar un número per la unitat seguida de zeros tan sols hem d’afegir-li al número tants zeros com tingui la unitat. Exemple: 325 X 100 = 32.500 </li></ul><ul><li>Divisió per potències de 10: Per dividir un número per la unitat seguida de zeros afegirem tants decimals com zeros tingui la unitat. Exemple: 325 : 100 = 3,25 </li></ul><ul><li>Multiplicació d’un número decimal per potències de 10: Per multiplicar un número decimal per la unitat seguida de zeros es mou la coma cap a la dreta tants llocs com zeros té la unitat. Exemple: 2,81 X 1000 = 2.810 </li></ul><ul><li>Divisió d’un número decimal per potències de 10: Per dividir un número decimal per la unitat seguida de zeros es mou la coma cap a l’esquerra tants llocs com zeros té la unitat. Exemple: 123,45 : 100 = 1,2345 </li></ul>
 15. 15. MESURES DE LONGITUD

×