Qguar YMS - POLISH

Quantum software
Quantum softwareQuantum software
Qguar YMS - POLISH
4WEB
RTS
ADR
DAS
APS
OTM
PILOT
Queryser
BI
MESSAGING
DASHBOARD
QGUAR YMS - jeden z wielu w palecie systemów SCE
VW - VISUAL WAREHOUSE
4WEB – Internet Acces
MES - Manufacturing Execution System
WMS – Warehouse Management System
TMS – Transport Management System
APS – Advanced Planning & Scheuling
YMS – Yard Management System
TOS
QGUAR YMS w ujęciu SCM
WMS WMS
TRANSPORT
TMS
MES/APS
MAGAZYNOWANIE
surowce
komponenty
opakowania
MAGAZYNOWANIE
wyroby gotowe
PRODUKCJA
planowanie
realizacja
OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU
YMS
Procesy w systemie QGUAR YMS
YMS
 zarządza ruchem środków transportu, gości oraz załadunkiem na terenie przedsiębiorstwa
 kontroluje zajętość miejsc, zarządza kolejką oczekujących pojazdów i przesyła wezwania do wjazdu
 zapewnia kontrolę nad organizacją pracy otoczenia zakładu w jednej lub wielu lokalizacjach
Zarządzanie kolejnością
obsługi
Automatyczny
przydział miejsc
Harmonogram obsługi Buforowanie obsługi
Zarządzanie ruchem
pieszych
Księga wejść i wyjść System kontroli Identyfikacja zasobów
Alarmowanie Zarządzanie parkingami
Automatyczny system
powiadamiania
Definiowanie reguł
obsługi
Analiza procesów Kontrola terminowości
Biblioteka szablonów
wizyt
Awiza wizyt
Obiekty podstawowe w QGUAR YMS
 lokalizacja
 podwórze
 obszar (np. magazyn)
 miejsce (np. dok)
Topologia podwórza:
 firmy
 środki transportu
 kierowcy/goście
 identyfikatory
Dane podstawowe:
Obiekty procesowe w QGUAR YMS
 Wizyta
(typ, czas, miejsce, goście, plan – lista zadań)
 Zadanie
(typ, czas miejsce, goście)
 Ruch
(goście, z miejsca – na miejsce)
Topologia podwórza:
Qguar YMS – wspomagane techniki
Szlabany
sterowanie szlabanami
podczas wjazdu i wyjazdu
Wagi
ważenie przy wjeździe i wyjeździe,
kontrola różnicy wag.
Tablice Świetlne
wezwania, miejsca przejazdu,
masy pojazdów, etc.)
RFID
Rejestrowanie położenia,
ruchu i stanów
Kody kreskowe
Rejestrowanie położenia,
ruchu i stanów
SMS, E-mail
powiadamianie kierowców
o wezwaniach i miejscach
Monitory
zbiorcze dane o kolejce wizyt
i przydzielonych miejscach
Model zarządzania podwórzem
Obejmuje Obejmuje
MIEJSCE
Obejmuje
OBSZARPODWÓRZELOKALIZACJA
Model zarządzania podwórzem
PODWÓRZE OBSZAR MIEJSCE
Zakład
1234567891011
1213141516171819202122
1314151
Eksplorator podwórza
 Wzywanie pojazdów do
wjazdu na teren zakładu
 Wzywanie pojazdów do
wjazdu na określone
miejsce
 Skierowanie pojazdu na
parking najmniej zajęty
 Skierowanie pojazdu na
parking wewnętrzny
 Skierowanie pojazdu na
parking zewnętrzny
Schemat blokowy zarządzania parkingami
Przyjazd pojazdu
Sprawdzenie wolnych
miejsc na parkingach
Skierowanie pojazdu na
odpowiedni parking
(na podstawie strategii
przydziału parkingu)
Zarządzanie kolejką
oczekujących
na parkingu pojazdów
Zarządzanie portiernią
Porządkowanie informacji o stanie
zasobów i procesów
Identyfikacja gości i weryfikacja
celów ich wizyt
Zarządzanie ruchem na terenie zakładu
Ewidencja oraz weryfikacja
wjazdów i wyjazdów
Schemat blokowy zarządzania portiernią
Zgłoszenie się
kierowcy na portiernię
Założenie wizyty
Weryfikacja danych
kierowcy i środka
transportu
Czy
stały ID
Wydanie identyfikatora
czasowego
Otwarcie
realizacji wizyty
TAK
NIE
Zgłoszenie chęci
wyjazdu z zakładu
Weryfikacja danych
Czy
czasowy
ID
Potwierdzenie wyjazdu
NIE
Zwrot
czasowego ID
TAK
Zamknięcie
realizacji wizyty
Zarządzanie portiernią – księga wejść i wyjść
Schemat blokowy awizacji dostaw
Założenie awizacji
w systemie
Wycofanie
awizacji
Aktualizacja
awizacji
Zakończenie wizyty
środka transportu na
terenie zakładu
Automatyczne
zamknięcie awizacji
Rejestracja kierowcy
na bramie
Utworzenie wizyty na
podstawie awiza
Wycofanie
awizacji
Aktualizacja
awizacji
Schemat blokowy automatycznego systemu powiadamiania
 Definiowanie wiadomości
 Reguły pomijania
wiadomości
KONFIGURACJA
Pojawienie się zlecenia
transportowego
Automatyczne generowanie
wiadomości przez system
(związane z wydawaniem poleceń ruchu)
Wysłanie wiadomości
do kierowcy
Przejazd na miejsce
wskazane w wiadomości
Zlecenie wysłania
wiadomości
Ponowienie wysłania
wiadomości
Systemy współpracujące z YMS
TMS
Logistyka transportu
WMS
Logistyka magazynowania
YMS
Wymiana informacji między QGUAR YMS a innymi systemami
TMS
WMS
YMS
• raport o przybyciu kierowcy
• przekazanie doku
• raport o wyjeździe kierowcy
• planowanie wizyt
• identyfikacja kierowców
• potwierdzenie wjazdu pod dok
• przesłanie raportu wagowego
ERP
QGUAR YMS - interfejsy
 Standardowy interfejs wbudowany:
• pliki tekstowe ASCII
• pliki tekstowe struktury XML
• bezpośrednia komunikacja bazodanowa
• 7 standardowych komunikatów do komunikacji z ERP
 Interfejsy dedykowane:
• wykorzystanie możliwości aplikacji (np. remote procedure call)
• telegramy elektroniczne (winsocket, rs232)
• liczba i zawartość komunikatów wg potrzeb klienta
zestawienie informacji o oczekiwanym i realnym czasie wizyty wraz
z czasem poszczególnych operacji (dla wizyt w statusie „Zakończona”)
zestawienie informacji o gościach przebywających na podwórzu
(numer wizyty, status, numeru zadania i jego status, informacja
na którym podwórzu i na jakim obszarze znajduje się gość)
zestawienie informacji o przewidywanych i realnych czasach zadań
w wizytach wraz z czasem oczekiwania w wizycie (dla wizyt
w statusie „Zakończona”)
zestawienie informacji o wizycie wraz z zadaniami dotyczącymi danej
wizyty (dla wizyt w statusie „W realizacji” oraz „Zakończona”)
Qguar YMS – raportowanie
Dane wizyty z zadań w wizycie
Czas wykonania zadań
Czas operacji logistycznych
Goście na podwórzu
zestawienie informacji o zadaniach realizowanych w wizytachZadania w realizacji
zestawienie informacji o awizach wizyt (nr powiadomienia), numerach
wizyt oraz ich planowanych i rzeczywistych datach, różnicy pomiędzy
zaplanowaną a rzeczywistą datą, danych kierowcy itd.
Terminowość zgłoszeń
Możliwości raportowania
Wydruki systemowe
(I-Net Crystal Clear)
Wysyłanie wydruku bezpośrednio na
drukarkę bądź z podglądem na ekranie
Możliwość zmiany istniejących
wydruków
Widoki systemowe
(Zapytania kontrolne)
Definicja jako zapytanie
w języku SQL
Duża szybkość tworzenia przy
założeniu znajomości struktury
bazy danych
Możliwość definicji
własnych filtrów
Efekt zapytania:
klasyczna lista systemu Qguar
Eksport danych
do MS Excel
Możliwość wyboru kolumn,
eksportowanych niezależnie
od kolumn wyświetlanych
Eksport z dowolnej listy z danymi
dostępnej w systemie Qguar
Dalsza obróbka danych w MS Excel -
wykorzystanie bogatych funkcji
tego narzędzia
 dokumenty
 etykiety
 raporty bieżące i statystyczne
Tworzenie własnych wydruków przez
klienta
Wstawianie własnych
utworzonych list do menu
Przykład raportowania
Wybrane KPI w sferze logistyki otoczenia zakładu
 Średni czas obsługi środka transportu
 Średni czas realizacji załadunku/rozładunku
 Średni czas oczekiwania na parkingu, pobytu na terenie zakładu
 Stopień wykorzystania dostępnych miejsc ( np. doków )
 Liczba wykroczeń na terenie zakładu
 Terminowość podstawiania się kierowców względem awizacji
Wskaźniki usprawnienia pracy po wdrożeniu QGUAR YMS
 Znaczne zmniejszenie czasu oraz ilości osób zaangażowanych
w ustalanie czasu, miejsca i kolejności obsługi
 Poprawa płynności obsługi
 Zwiększenie wydajności magazynu
 Zwiększenie wykorzystania zasobów (np. doków, parkingów,
miejsc załadunków/wyładunków)
 Usprawnienie pracy portierni poprzez zmniejszenie liczby
pomyłek (np. podstawianie pojazdów niezgodne z awizacją),
przestojów itd.
 Zmniejszenie czasu realizacji poleceń administracji podwórza
przez kierowców, usprawnienie komunikacji (automatyczne
powiadamianie kierowców)
Zalety z zastosowania systemu QGUAR YMS
 Uporządkowanie informacji o stanie zasobów
i procesów
 Wsparcie portierni w procesie identyfikacji
kierowców/gości oraz weryfikacji celów ich wizyt
 Ewidencja oraz weryfikacja wjazdów/wyjazdów
z terenu zakładu
 Zarządzanie ruchem na terenie zakładu
 Wsparcie portierni w zarządzaniu kolejnością obsługi
 Zarządzanie przydziałem doków
 Integracja procesów logistycznych w organizacji
 Ograniczenie liczby kontaktów portierni z magazynem
 Poprawa efektywności pracy magazynu
 Możliwość pełnego odtworzenia historii wizyt
 Kompletna informacja zarządcza o procesach
logistycznych na podwórzu
Dziękujemy za uwagę
1 of 26

Recommended

Qguar APS - POLISH by
Qguar APS - POLISHQguar APS - POLISH
Qguar APS - POLISHQuantum software
936 views28 slides
Qguar MES - POLISH by
Qguar MES - POLISHQguar MES - POLISH
Qguar MES - POLISHQuantum software
1.9K views53 slides
Qguar TMS - POLISH by
Qguar TMS - POLISHQguar TMS - POLISH
Qguar TMS - POLISHQuantum software
2.4K views40 slides
Qguar WMS - POLISH by
Qguar WMS - POLISHQguar WMS - POLISH
Qguar WMS - POLISHQuantum software
4.5K views40 slides
Qguar DS - POLISH by
Qguar DS - POLISHQguar DS - POLISH
Qguar DS - POLISHQuantum software
643 views21 slides
TSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostaw by
TSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostawTSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostaw
TSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostawInna Kotykova
631 views20 slides

More Related Content

Viewers also liked

Viagem No Tempo by
Viagem No TempoViagem No Tempo
Viagem No Tempobics
117 views6 slides
Qguar DS - GERMAN by
Qguar DS - GERMANQguar DS - GERMAN
Qguar DS - GERMANQuantum software
423 views20 slides
Acb qui lit, grandit! été 2016 by
Acb qui lit, grandit! été 2016Acb qui lit, grandit! été 2016
Acb qui lit, grandit! été 2016Anne Gucciardi
228 views4 slides
UWC Music Network - cultural and musical heritage project by
UWC Music Network - cultural and musical heritage projectUWC Music Network - cultural and musical heritage project
UWC Music Network - cultural and musical heritage projectValev Laube
561 views16 slides
Dj milo c' mon cudi the kid by
Dj milo  c' mon cudi the kidDj milo  c' mon cudi the kid
Dj milo c' mon cudi the kidCarlos Campos
163 views1 slide
La Palma Residence by
La Palma ResidenceLa Palma Residence
La Palma ResidenceCarolina Lisboa
134 views4 slides

Viewers also liked(20)

Viagem No Tempo by bics
Viagem No TempoViagem No Tempo
Viagem No Tempo
bics117 views
Acb qui lit, grandit! été 2016 by Anne Gucciardi
Acb qui lit, grandit! été 2016Acb qui lit, grandit! été 2016
Acb qui lit, grandit! été 2016
Anne Gucciardi228 views
UWC Music Network - cultural and musical heritage project by Valev Laube
UWC Music Network - cultural and musical heritage projectUWC Music Network - cultural and musical heritage project
UWC Music Network - cultural and musical heritage project
Valev Laube561 views
Dj milo c' mon cudi the kid by Carlos Campos
Dj milo  c' mon cudi the kidDj milo  c' mon cudi the kid
Dj milo c' mon cudi the kid
Carlos Campos163 views
Assignement « curation» by whoami-mba1b
Assignement « curation»Assignement « curation»
Assignement « curation»
whoami-mba1b247 views
150 chuyen in by Hán Nhung
150 chuyen in150 chuyen in
150 chuyen in
Hán Nhung276 views
Gingival recession—can orthodontics be a cure? evidence from a case presentation by EdwardHAngle
Gingival recession—can orthodontics be a cure? evidence from a case presentationGingival recession—can orthodontics be a cure? evidence from a case presentation
Gingival recession—can orthodontics be a cure? evidence from a case presentation
EdwardHAngle890 views
Topic 6 audit documentation by sakura rena
Topic 6 audit documentationTopic 6 audit documentation
Topic 6 audit documentation
sakura rena864 views
Topic 10 audit of payroll cycle by sakura rena
Topic 10 audit of payroll cycleTopic 10 audit of payroll cycle
Topic 10 audit of payroll cycle
sakura rena2.7K views
Reimagining & transforming the digital travelling experience / Sneha Khullar by Service Experience Camp
Reimagining & transforming the digital travelling experience / Sneha KhullarReimagining & transforming the digital travelling experience / Sneha Khullar
Reimagining & transforming the digital travelling experience / Sneha Khullar
Implantation des indicateurs de performance by Alain Martineau
Implantation des indicateurs de performanceImplantation des indicateurs de performance
Implantation des indicateurs de performance
Alain Martineau782 views
Teoria segon trimestre by CarmeliCli
Teoria segon trimestreTeoria segon trimestre
Teoria segon trimestre
CarmeliCli419 views
Solutions exercices cae TIGUINT by senuoy12
Solutions exercices cae TIGUINTSolutions exercices cae TIGUINT
Solutions exercices cae TIGUINT
senuoy128.5K views
Competitic - commerce social - numerique en entreprise by COMPETITIC
Competitic - commerce social - numerique en entrepriseCompetitic - commerce social - numerique en entreprise
Competitic - commerce social - numerique en entreprise
COMPETITIC 1K views
Approche Environnementale et Tourisme by universcetia
Approche Environnementale et TourismeApproche Environnementale et Tourisme
Approche Environnementale et Tourisme
universcetia763 views

Similar to Qguar YMS - POLISH

Systemy ERP - Systemy zintegrowane w sprzedaży Internetowej by
Systemy ERP - Systemy zintegrowane w sprzedaży InternetowejSystemy ERP - Systemy zintegrowane w sprzedaży Internetowej
Systemy ERP - Systemy zintegrowane w sprzedaży Internetoweje-commerce | InfoTrendy
820 views16 slides
Systemy zintegrowane w sprzedaży Internetowej by
Systemy zintegrowane w sprzedaży InternetowejSystemy zintegrowane w sprzedaży Internetowej
Systemy zintegrowane w sprzedaży Internetoweje-commerce | InfoTrendy
476 views16 slides
Bocznice kolejowe2016 by
Bocznice kolejowe2016Bocznice kolejowe2016
Bocznice kolejowe2016TransLink Master Sp. z o.o.
85 views17 slides
Trans link master narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie by
Trans link master  narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanieTrans link master  narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie
Trans link master narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanieKrzysztof Lapacz
405 views17 slides
Prezentacja konferencja katowice_22.05.2013 [v2] [v5]_js by
Prezentacja konferencja katowice_22.05.2013 [v2] [v5]_jsPrezentacja konferencja katowice_22.05.2013 [v2] [v5]_js
Prezentacja konferencja katowice_22.05.2013 [v2] [v5]_jsJacek Stochmal
157 views17 slides
Prezentacja "Po co bocznice" by
Prezentacja "Po co bocznice"Prezentacja "Po co bocznice"
Prezentacja "Po co bocznice"TransLink Master Sp. z o.o.
199 views17 slides

Similar to Qguar YMS - POLISH(13)

Trans link master narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie by Krzysztof Lapacz
Trans link master  narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanieTrans link master  narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie
Trans link master narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie
Krzysztof Lapacz405 views
Prezentacja konferencja katowice_22.05.2013 [v2] [v5]_js by Jacek Stochmal
Prezentacja konferencja katowice_22.05.2013 [v2] [v5]_jsPrezentacja konferencja katowice_22.05.2013 [v2] [v5]_js
Prezentacja konferencja katowice_22.05.2013 [v2] [v5]_js
Jacek Stochmal157 views
Softwarestudio softwarehouse WMS.net by AdamSiemitkowski
Softwarestudio softwarehouse WMS.netSoftwarestudio softwarehouse WMS.net
Softwarestudio softwarehouse WMS.net
AdamSiemitkowski564 views
Softwarestudio softwarehouse prezentuje VSS.net by AdamSiemitkowski
Softwarestudio softwarehouse prezentuje VSS.netSoftwarestudio softwarehouse prezentuje VSS.net
Softwarestudio softwarehouse prezentuje VSS.net
AdamSiemitkowski799 views
Interoperability Testing by kraqa
Interoperability TestingInteroperability Testing
Interoperability Testing
kraqa618 views
BCC ECM - dlaczego warto wdrożyć system ECM dla SAP? by BCC_Group
BCC ECM - dlaczego warto wdrożyć system ECM dla SAP?BCC ECM - dlaczego warto wdrożyć system ECM dla SAP?
BCC ECM - dlaczego warto wdrożyć system ECM dla SAP?
BCC_Group667 views

More from Quantum software

Qguar saas PL by
Qguar saas PLQguar saas PL
Qguar saas PLQuantum software
556 views11 slides
Qguar DS - RUSSIAN by
Qguar DS - RUSSIANQguar DS - RUSSIAN
Qguar DS - RUSSIANQuantum software
402 views16 slides
Qguar DS - ENGLISH by
Qguar DS - ENGLISHQguar DS - ENGLISH
Qguar DS - ENGLISHQuantum software
447 views21 slides
Qguar YMS - GERMAN by
Qguar YMS - GERMANQguar YMS - GERMAN
Qguar YMS - GERMANQuantum software
365 views25 slides
Qguar MES - GERMAN by
Qguar MES - GERMANQguar MES - GERMAN
Qguar MES - GERMANQuantum software
1K views46 slides
Qguar TMS - GERMAN by
Qguar TMS - GERMANQguar TMS - GERMAN
Qguar TMS - GERMANQuantum software
499 views39 slides

More from Quantum software(18)

Qguar YMS - POLISH

 • 2. 4WEB RTS ADR DAS APS OTM PILOT Queryser BI MESSAGING DASHBOARD QGUAR YMS - jeden z wielu w palecie systemów SCE VW - VISUAL WAREHOUSE 4WEB – Internet Acces MES - Manufacturing Execution System WMS – Warehouse Management System TMS – Transport Management System APS – Advanced Planning & Scheuling YMS – Yard Management System TOS
 • 3. QGUAR YMS w ujęciu SCM WMS WMS TRANSPORT TMS MES/APS MAGAZYNOWANIE surowce komponenty opakowania MAGAZYNOWANIE wyroby gotowe PRODUKCJA planowanie realizacja OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU YMS
 • 4. Procesy w systemie QGUAR YMS YMS  zarządza ruchem środków transportu, gości oraz załadunkiem na terenie przedsiębiorstwa  kontroluje zajętość miejsc, zarządza kolejką oczekujących pojazdów i przesyła wezwania do wjazdu  zapewnia kontrolę nad organizacją pracy otoczenia zakładu w jednej lub wielu lokalizacjach Zarządzanie kolejnością obsługi Automatyczny przydział miejsc Harmonogram obsługi Buforowanie obsługi Zarządzanie ruchem pieszych Księga wejść i wyjść System kontroli Identyfikacja zasobów Alarmowanie Zarządzanie parkingami Automatyczny system powiadamiania Definiowanie reguł obsługi Analiza procesów Kontrola terminowości Biblioteka szablonów wizyt Awiza wizyt
 • 5. Obiekty podstawowe w QGUAR YMS  lokalizacja  podwórze  obszar (np. magazyn)  miejsce (np. dok) Topologia podwórza:  firmy  środki transportu  kierowcy/goście  identyfikatory Dane podstawowe:
 • 6. Obiekty procesowe w QGUAR YMS  Wizyta (typ, czas, miejsce, goście, plan – lista zadań)  Zadanie (typ, czas miejsce, goście)  Ruch (goście, z miejsca – na miejsce) Topologia podwórza:
 • 7. Qguar YMS – wspomagane techniki Szlabany sterowanie szlabanami podczas wjazdu i wyjazdu Wagi ważenie przy wjeździe i wyjeździe, kontrola różnicy wag. Tablice Świetlne wezwania, miejsca przejazdu, masy pojazdów, etc.) RFID Rejestrowanie położenia, ruchu i stanów Kody kreskowe Rejestrowanie położenia, ruchu i stanów SMS, E-mail powiadamianie kierowców o wezwaniach i miejscach Monitory zbiorcze dane o kolejce wizyt i przydzielonych miejscach
 • 8. Model zarządzania podwórzem Obejmuje Obejmuje MIEJSCE Obejmuje OBSZARPODWÓRZELOKALIZACJA
 • 9. Model zarządzania podwórzem PODWÓRZE OBSZAR MIEJSCE Zakład 1234567891011 1213141516171819202122 1314151
 • 11.  Wzywanie pojazdów do wjazdu na teren zakładu  Wzywanie pojazdów do wjazdu na określone miejsce  Skierowanie pojazdu na parking najmniej zajęty  Skierowanie pojazdu na parking wewnętrzny  Skierowanie pojazdu na parking zewnętrzny Schemat blokowy zarządzania parkingami Przyjazd pojazdu Sprawdzenie wolnych miejsc na parkingach Skierowanie pojazdu na odpowiedni parking (na podstawie strategii przydziału parkingu) Zarządzanie kolejką oczekujących na parkingu pojazdów
 • 12. Zarządzanie portiernią Porządkowanie informacji o stanie zasobów i procesów Identyfikacja gości i weryfikacja celów ich wizyt Zarządzanie ruchem na terenie zakładu Ewidencja oraz weryfikacja wjazdów i wyjazdów
 • 13. Schemat blokowy zarządzania portiernią Zgłoszenie się kierowcy na portiernię Założenie wizyty Weryfikacja danych kierowcy i środka transportu Czy stały ID Wydanie identyfikatora czasowego Otwarcie realizacji wizyty TAK NIE Zgłoszenie chęci wyjazdu z zakładu Weryfikacja danych Czy czasowy ID Potwierdzenie wyjazdu NIE Zwrot czasowego ID TAK Zamknięcie realizacji wizyty
 • 14. Zarządzanie portiernią – księga wejść i wyjść
 • 15. Schemat blokowy awizacji dostaw Założenie awizacji w systemie Wycofanie awizacji Aktualizacja awizacji Zakończenie wizyty środka transportu na terenie zakładu Automatyczne zamknięcie awizacji Rejestracja kierowcy na bramie Utworzenie wizyty na podstawie awiza Wycofanie awizacji Aktualizacja awizacji
 • 16. Schemat blokowy automatycznego systemu powiadamiania  Definiowanie wiadomości  Reguły pomijania wiadomości KONFIGURACJA Pojawienie się zlecenia transportowego Automatyczne generowanie wiadomości przez system (związane z wydawaniem poleceń ruchu) Wysłanie wiadomości do kierowcy Przejazd na miejsce wskazane w wiadomości Zlecenie wysłania wiadomości Ponowienie wysłania wiadomości
 • 17. Systemy współpracujące z YMS TMS Logistyka transportu WMS Logistyka magazynowania YMS
 • 18. Wymiana informacji między QGUAR YMS a innymi systemami TMS WMS YMS • raport o przybyciu kierowcy • przekazanie doku • raport o wyjeździe kierowcy • planowanie wizyt • identyfikacja kierowców • potwierdzenie wjazdu pod dok • przesłanie raportu wagowego ERP
 • 19. QGUAR YMS - interfejsy  Standardowy interfejs wbudowany: • pliki tekstowe ASCII • pliki tekstowe struktury XML • bezpośrednia komunikacja bazodanowa • 7 standardowych komunikatów do komunikacji z ERP  Interfejsy dedykowane: • wykorzystanie możliwości aplikacji (np. remote procedure call) • telegramy elektroniczne (winsocket, rs232) • liczba i zawartość komunikatów wg potrzeb klienta
 • 20. zestawienie informacji o oczekiwanym i realnym czasie wizyty wraz z czasem poszczególnych operacji (dla wizyt w statusie „Zakończona”) zestawienie informacji o gościach przebywających na podwórzu (numer wizyty, status, numeru zadania i jego status, informacja na którym podwórzu i na jakim obszarze znajduje się gość) zestawienie informacji o przewidywanych i realnych czasach zadań w wizytach wraz z czasem oczekiwania w wizycie (dla wizyt w statusie „Zakończona”) zestawienie informacji o wizycie wraz z zadaniami dotyczącymi danej wizyty (dla wizyt w statusie „W realizacji” oraz „Zakończona”) Qguar YMS – raportowanie Dane wizyty z zadań w wizycie Czas wykonania zadań Czas operacji logistycznych Goście na podwórzu zestawienie informacji o zadaniach realizowanych w wizytachZadania w realizacji zestawienie informacji o awizach wizyt (nr powiadomienia), numerach wizyt oraz ich planowanych i rzeczywistych datach, różnicy pomiędzy zaplanowaną a rzeczywistą datą, danych kierowcy itd. Terminowość zgłoszeń
 • 21. Możliwości raportowania Wydruki systemowe (I-Net Crystal Clear) Wysyłanie wydruku bezpośrednio na drukarkę bądź z podglądem na ekranie Możliwość zmiany istniejących wydruków Widoki systemowe (Zapytania kontrolne) Definicja jako zapytanie w języku SQL Duża szybkość tworzenia przy założeniu znajomości struktury bazy danych Możliwość definicji własnych filtrów Efekt zapytania: klasyczna lista systemu Qguar Eksport danych do MS Excel Możliwość wyboru kolumn, eksportowanych niezależnie od kolumn wyświetlanych Eksport z dowolnej listy z danymi dostępnej w systemie Qguar Dalsza obróbka danych w MS Excel - wykorzystanie bogatych funkcji tego narzędzia  dokumenty  etykiety  raporty bieżące i statystyczne Tworzenie własnych wydruków przez klienta Wstawianie własnych utworzonych list do menu
 • 23. Wybrane KPI w sferze logistyki otoczenia zakładu  Średni czas obsługi środka transportu  Średni czas realizacji załadunku/rozładunku  Średni czas oczekiwania na parkingu, pobytu na terenie zakładu  Stopień wykorzystania dostępnych miejsc ( np. doków )  Liczba wykroczeń na terenie zakładu  Terminowość podstawiania się kierowców względem awizacji
 • 24. Wskaźniki usprawnienia pracy po wdrożeniu QGUAR YMS  Znaczne zmniejszenie czasu oraz ilości osób zaangażowanych w ustalanie czasu, miejsca i kolejności obsługi  Poprawa płynności obsługi  Zwiększenie wydajności magazynu  Zwiększenie wykorzystania zasobów (np. doków, parkingów, miejsc załadunków/wyładunków)  Usprawnienie pracy portierni poprzez zmniejszenie liczby pomyłek (np. podstawianie pojazdów niezgodne z awizacją), przestojów itd.  Zmniejszenie czasu realizacji poleceń administracji podwórza przez kierowców, usprawnienie komunikacji (automatyczne powiadamianie kierowców)
 • 25. Zalety z zastosowania systemu QGUAR YMS  Uporządkowanie informacji o stanie zasobów i procesów  Wsparcie portierni w procesie identyfikacji kierowców/gości oraz weryfikacji celów ich wizyt  Ewidencja oraz weryfikacja wjazdów/wyjazdów z terenu zakładu  Zarządzanie ruchem na terenie zakładu  Wsparcie portierni w zarządzaniu kolejnością obsługi  Zarządzanie przydziałem doków  Integracja procesów logistycznych w organizacji  Ograniczenie liczby kontaktów portierni z magazynem  Poprawa efektywności pracy magazynu  Możliwość pełnego odtworzenia historii wizyt  Kompletna informacja zarządcza o procesach logistycznych na podwórzu