Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4WEB
RTS
ADR
DAS
APS
OTM
PILOT
Queryser
BI
MESSAGING
DASHBOARD
QGUAR TMS - jeden z wielu w palecie systemów SCE
VW - VISUA...
WMS WMS
TRANSPORT
TMS
MES
MAGAZYNOWANIE
surowce
komponenty
opakowania
OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁAD...
Podstawowe bloki funkcjonalne QGUAR TMS
TMS
Zarządzanie zleceniami
transportowymi
Planowanie tras Realizacja tras Rozlicza...
Podstawowe bloki funkcjonalne – ujęcie procesowe
Zlecenie spedycyjne
SIEĆ MAGAZYNOWA
ZLECENIE MAGAZYNOWE
Planowanie tras
H...
Podstawowe pojęcia
Zlecenie wykonania transportu towarów (z przeliczeniem na jednostki ładunkowe),
dostarczenia ich na okr...
ZLECENIE 1
Przebieg procesu transportowego
Rejestracja zlecenia transportu
Wydzielenie przewozów
Zaplanowanie tras
dla prz...
Model zarządzania siecią transportową
CENTRALA
HUB
HUB
HUB
ODBIORCA
ODBIORCA
ODBIORCA
ODBIORCA
DOSTAWCA
DOSTAWCA
Z2
Z1
Z3+...
 Grupowanie zleceń w trasy
 Dobieranie środków transportu
 Możliwość przewiezienia zlecenia przez hub
 Obsługa dzielen...
GPRS
Pakietowe przesyłanie danych GSM
RFID
Etykiety elektroniczne
GS1
Globalny system kodowania
jednostek logistycznych
GP...
Model zarządzania zleceniami spedycyjnymi
ręcznie lub automatycznie
(import z systemu zewnętrznego)
Tworzenie zlecenia
spe...
Ogólny model planowania tras
Przydział przewozów do trasy
Testy zgodności trasy (on line)
Zlecenie spedycyjne
Planowanie t...
do ponownej weryfikacji
Proces przydziału zleceń do tras
Wybór zleceń do zaplanowania
Wybór
metody
Weryfikacja poprawności...
Optymalizacja tras
Metody automatyczne pozwalają na planowanie wielu
zleceń w jednym momencie.
 Metody heurystyczne. Są t...
Okna – Algorytmy automatycznego układania tras
Okna – Automatyczne układanie tras
Kontrola realizacji trasy
Pozwala na zmianę przebiegu trasy w trakcie jej
realizacji, na weryfikację czasu przybycia na da...
Rozliczenia usług i kosztów
Procesy rozliczeniowe dla tras i zleceń
Cennik usług
dla klientów
Parametry naliczania
kosztów...
Okna – Rozliczanie
Huby – obsługiwane procesy
Zarządzanie hubami przeładunkowymi
oraz kontrola załadunków i rozładunków
Rejestrowanie rozładu...
Załadunki / Rozładunki
Obsługa transportu intermodalnego
Lokalizacje z cechą - przeładunek:
Zlecenia intermodalne
Zlecenie intermodalne zawiera ł...
Obsługa transportu intermodalnego
Rejestracja zlecenia transportu intermodalnego
Zdefiniowanie zleceń składowych (drogowyc...
Obsługa transportu ADR
Uprawnienia kierowcy
do przewozu ADR
Uprawnienia
środka transportu
do przewozu ADR
Reguły wykluczeń...
Zarządzanie zasobami
ZASOBY
ŚRODKI TRANSPORTU KIEROWCY
ZDARZENIA
PREDEFINIOWANE DEFINIOWANE
Obsługa zdarzeń cyklicznych
Re...
Mapa cyfrowa
Mapa cyfrowa – wspomaganie planowania tras
Interfejsy
 Integracja z mapami (emapa, navigox)
 Współpraca z urządzeniami mobilnymi
 Archiwizacja dokumentów zewnętrz...
• kierowca, przewoźnik
• numer trasy
• kierowca, przewoźnik
Wymiany informacji między QGUAR TMS a pozostałymi systemami QG...
Siła ścisłej współpracy systemów WMS oraz TMS
TMS
Weryfikacja
(ilości artykułów)
WMS
ZLECENIE SPEDYCYJNEZLECENIE WYSYŁKI
A...
QGUAR TMS i inne systemy QGUAR
RPS
TMS
YMS
WMS
TRT.01 - eksport tras
TRT.02 - eksport tras i przystanków
TRT.03 - eksport tras, przystanków i zleceń
TRT.04 - eksport tra...
Raportowanie transportu
ZESTAWIENIE DANYCH OPERACYJNYCH
Zestawienie zrealizowanych zleceń spedycyjnych
Zestawienie tras dl...
Raportowanie zleceń
Możliwości raportowania
I-Net Crystal Clear
Wysyłanie wydruku bezpośrednio na
drukarkę bądź z podglądem na ekranie
Możliwo...
Zalety systemu QGUAR TMS
 Monitoring zdarzeń związanych z transportem
 Optymalizacja procesów transportowych
 Usprawnie...
Wskaźniki usprawnienia pracy po wdrożeniu QGUAR TMS
 Zmniejszenie czasu na obsługę operacji transportowych
 Zmniejszenie...
Wybrane KPI w obszarze logistyki transportu
 Liczba zrealizowanych zleceń (na miesiąc/na rok/ na klienta/ na przewoźnika)...
Moduły wspomagające
RPS
Zarządzanie opakowaniami
zwrotnymi
LSA
Rozliczenie usług logisty-
cznych i wewnętrznych
kosztów pr...
Dziękujemy za uwagę
Qguar TMS - POLISH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Qguar TMS - POLISH Slide 1 Qguar TMS - POLISH Slide 2 Qguar TMS - POLISH Slide 3 Qguar TMS - POLISH Slide 4 Qguar TMS - POLISH Slide 5 Qguar TMS - POLISH Slide 6 Qguar TMS - POLISH Slide 7 Qguar TMS - POLISH Slide 8 Qguar TMS - POLISH Slide 9 Qguar TMS - POLISH Slide 10 Qguar TMS - POLISH Slide 11 Qguar TMS - POLISH Slide 12 Qguar TMS - POLISH Slide 13 Qguar TMS - POLISH Slide 14 Qguar TMS - POLISH Slide 15 Qguar TMS - POLISH Slide 16 Qguar TMS - POLISH Slide 17 Qguar TMS - POLISH Slide 18 Qguar TMS - POLISH Slide 19 Qguar TMS - POLISH Slide 20 Qguar TMS - POLISH Slide 21 Qguar TMS - POLISH Slide 22 Qguar TMS - POLISH Slide 23 Qguar TMS - POLISH Slide 24 Qguar TMS - POLISH Slide 25 Qguar TMS - POLISH Slide 26 Qguar TMS - POLISH Slide 27 Qguar TMS - POLISH Slide 28 Qguar TMS - POLISH Slide 29 Qguar TMS - POLISH Slide 30 Qguar TMS - POLISH Slide 31 Qguar TMS - POLISH Slide 32 Qguar TMS - POLISH Slide 33 Qguar TMS - POLISH Slide 34 Qguar TMS - POLISH Slide 35 Qguar TMS - POLISH Slide 36 Qguar TMS - POLISH Slide 37 Qguar TMS - POLISH Slide 38 Qguar TMS - POLISH Slide 39 Qguar TMS - POLISH Slide 40

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Upcoming SlideShare
Qguar DS - POLISH
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Qguar TMS - POLISH

Download to read offline

Qguar TMS - Transport Management System - POLISH

http://www.quantum-software.com/index.php/produkty/tms

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Qguar TMS - POLISH

 1. 1. 4WEB RTS ADR DAS APS OTM PILOT Queryser BI MESSAGING DASHBOARD QGUAR TMS - jeden z wielu w palecie systemów SCE VW - VISUAL WAREHOUSE 4WEB – Internet Acces MES - Manufacturing Execution System WMS – Warehouse Management System YMS – Yard management System APS – Advanced Planning & Scheuling TMS – Transport Management System TOS
 2. 2. WMS WMS TRANSPORT TMS MES MAGAZYNOWANIE surowce komponenty opakowania OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU YMS MAGAZYNOWANIE wyroby gotowe PRODUKCJA planowanie realizacja QGUAR TMS w ujęciu SCM
 3. 3. Podstawowe bloki funkcjonalne QGUAR TMS TMS Zarządzanie zleceniami transportowymi Planowanie tras Realizacja tras Rozliczanie transportu Obsługa hubów Obsługa transportu intermodalnego Planowanie i realizacja transportu ADR Zarządzanie zasobami
 4. 4. Podstawowe bloki funkcjonalne – ujęcie procesowe Zlecenie spedycyjne SIEĆ MAGAZYNOWA ZLECENIE MAGAZYNOWE Planowanie tras HUBY TABOR WŁASNY TABOR PODNAJMOWANY WMS MONITORING TRAS (TRACK AND TRACE) TMS Rozliczanie usług transportowych Rozliczanie kosztów Rozliczanie najmowanego taboru
 5. 5. Podstawowe pojęcia Zlecenie wykonania transportu towarów (z przeliczeniem na jednostki ładunkowe), dostarczenia ich na określoną datę/godzinę, w określone miejsce, dla określonego odbiorcy, niekoniecznie przewożonych jednocześnie tym samym środkiem transportu. ZLECENIE SPEDYCYJNE Zestaw zleceń spedycyjnych, zazwyczaj mających tę samą cechę np.: tego samego zleceniodawcę, to samo miejsce załadunku/wyładunku … ZLECENIE ZŁOŻONE Określona ilość jednorodnego towaru, z punktu widzenia transportu między dwoma lokalizacjami, w ramach jednego zlecenia spedycyjnego. Ładunek oznacza towary, które posiadają te same cechy i wymagania z punktu widzenia transportu. ŁADUNEK Stanowi część zlecenia spedycyjnego (w szczególnym przypadku całe zlecenie) przeznaczona do przewiezienia jednym środkiem transportu. Podział zlecenia na przewozy umożliwia przewiezienie ładunku kilkoma środkami transportu. PRZEWÓZ Jeden kurs jednego środka transportu, posiadający jeden początek, 0…n stacji pośrednich i jeden koniec. Na każdej stacji możliwy jest załadunek i rozładunek jednostek ładunkowych. Trasa realizuje 1…n przewozów z przypisanej jej Zleceń Spedycyjnych. TRASA
 6. 6. ZLECENIE 1 Przebieg procesu transportowego Rejestracja zlecenia transportu Wydzielenie przewozów Zaplanowanie tras dla przewozów Testy tras Realizacja tras Rozliczenie transportu ŁADUNEK 1 ZLECENIE 2 ŁADUNEK 1 ŁADUNEK 2 ŁADUNEK 3 PRZEWÓZ 1 PRZEWÓZ 1 PRZEWÓZ 2 TRASA 1 TRASA 2
 7. 7. Model zarządzania siecią transportową CENTRALA HUB HUB HUB ODBIORCA ODBIORCA ODBIORCA ODBIORCA DOSTAWCA DOSTAWCA Z2 Z1 Z3+Z4 Z3 Z4 Z5-I Z5-II Z7-I Z7-II Z7-III Z7-IV Z6 Z8
 8. 8.  Grupowanie zleceń w trasy  Dobieranie środków transportu  Możliwość przewiezienia zlecenia przez hub  Obsługa dzielenia ładunków pochodzących z tego samego zlecenia i możliwość realizowania ich transportu różnymi trasami (samochodami)  Możliwość zaplanowania usług transportowych z wykorzystaniem stacji przeładunkowych (HUB-ów)  Możliwość wieloetapowej realizacji Zleceń Spedycyjnych z kontrolą: • przewozu liniowego (do huba przeładunkowego) oraz dowozu końcowego • dowozu z podziałem ładunku • kombinacji podziału ładunków z przewozem liniowym i końcowym  Planowanie transportu scentralizowane lub realizowane na kolejnych etapach (w hubach)  Możliwość grupowania poszczególnych tras na kolejnych etapach  Obsługa hierarchii hubów Model zarządzania siecią transportową
 9. 9. GPRS Pakietowe przesyłanie danych GSM RFID Etykiety elektroniczne GS1 Globalny system kodowania jednostek logistycznych GPS Śledzenie procesów w SCM QGUAR TMS – wspomagane techniki
 10. 10. Model zarządzania zleceniami spedycyjnymi ręcznie lub automatycznie (import z systemu zewnętrznego) Tworzenie zlecenia spedycyjnego łączenie kilku zleceń jednego zleceniodawcy, odbiorcy, nadawcy i o tej samej lokalizacji w jedno zlecenie o tych samych parametrach ale o sumie ładunków zleceń składowych Konsolidacja zleceń obsługa zleceń, których ładunki są zbyt duże dla jednego transportuDzielenie zleceń pozwala wspólnie rozliczać zlecenia jednego zleceniodawcyŁączenie zleceń obliczenie ceny realizacji zlecenia w oparciu o zdefiniowane cenniki i procesy rozliczeniowe Rozliczanie zleceń wyszukanie najtańszego spedytora dla danego zleceniaWyliczanie spedytora zlecenia FTL, dla których system automatycznie tworzy trasę i blokuje przydział innych zleceń Obsługa zleceń cało pojazdowych rzeczywista realizacja transportu zlecenia - planowanie i realizacja odpowiednich transportów i tras Realizacja zleceń spedycyjnych
 11. 11. Ogólny model planowania tras Przydział przewozów do trasy Testy zgodności trasy (on line) Zlecenie spedycyjne Planowanie tras Realizacja tras
 12. 12. do ponownej weryfikacji Proces przydziału zleceń do tras Wybór zleceń do zaplanowania Wybór metody Weryfikacja poprawności zaznaczonych zleceń Przydział do nowej trasy Przydział do wybranej trasy Przydział do optymalnej trasy Automatyczny przydział do tras Planowanie zakończone powodzeniem do ponownej weryfikacji Przydział zleceń do trasy
 13. 13. Optymalizacja tras Metody automatyczne pozwalają na planowanie wielu zleceń w jednym momencie.  Metody heurystyczne. Są to szybkie metody dostosowane do sposobu planowania transportu w danym przedsiębiorstwie. Polegają na dobraniu odpowiedniego algorytmu w zależności od specyfiki zadań spedycyjnych.  Metody optymalizacyjne polegające na wyszukiwaniu coraz to lepszych rozwiązań dla danych zleceń. Metody te biorą pod uwagę całą przestrzeń dostępnych rozwiązań. Skuteczność planowania zależy od czasu trwania obliczeń. Metody automatyczne Metody manualne pozwalają na ręczne planowanie przydziału zleceń do tras, dzięki czemu umożliwiają obsługę sytuacji nietypowych. W metodach manualnych wykorzystywane są funkcje bazy danych , np. sortowanie zleceń wg. godziny dostarczenia, wyszukanie zleceń jadących do tego samego klienta, itd., które ułatwiają manualne grupowanie zleceń. W metodach manualnych możliwe jest również automatyczne wyszukanie istniejącej optymalnej trasy dla danego zlecenia. Metody manualne Grupowanie zleceń w trasy Proces grupowania zleceń w trasy jest wspierany poprzez mechanizm sprawdzania poprawności trasy.
 14. 14. Okna – Algorytmy automatycznego układania tras
 15. 15. Okna – Automatyczne układanie tras
 16. 16. Kontrola realizacji trasy Pozwala na zmianę przebiegu trasy w trakcie jej realizacji, na weryfikację czasu przybycia na dany przystanek, czasu postoju oraz czasu załadunku/rozładunku. Zarządzanie przystankami tras System pozwala na dodawanie zleceń do trasy w trakcie jej realizacji. Zarządzanie zleceniami w trakcie realizacji Umożliwia kontrolę czasu pracy kierowców według zdefiniowanych przepisów. Umożliwia zaplanowanie odpoczynku w konkretnym etapie trasy. Kontrola czasu pracy kierowcy System umożliwia ewidencję tankowań i zmian liczników danego środka transportu. Rejestracja tankowań i stanów licznika Śledzenie historii transportowanych nośników, np. palet. Śledzenie nośników
 17. 17. Rozliczenia usług i kosztów Procesy rozliczeniowe dla tras i zleceń Cennik usług dla klientów Parametry naliczania kosztów własnych Cennik usług firm transportowych Rozliczenia (załączniki do faktur) Weryfikacja faktur dostawców System FK Interfejs do systemu FK DBMS
 18. 18. Okna – Rozliczanie
 19. 19. Huby – obsługiwane procesy Zarządzanie hubami przeładunkowymi oraz kontrola załadunków i rozładunków Rejestrowanie rozładunków i załadunków Monitorowanie operacji w hubach Kontrola stanów na hubach Możliwość inwentaryzacji nośników Śledzenie ładunków Monitorowanie dostaw do huba Monitorowanie wysyłek z huba
 20. 20. Załadunki / Rozładunki
 21. 21. Obsługa transportu intermodalnego Lokalizacje z cechą - przeładunek: Zlecenia intermodalne Zlecenie intermodalne zawiera ładunki, które od razu stają się możliwe do przeglądania również w każdym zleceniu składowym (*). Spedycje Intermodalne (*) Zlecenia składowe, to:  zlecenia zewnętrzne: kolejowe, morskie, lotnicze  zlecenia samochodowe: zlecenia spedycyjne, standardowe. Zlecenia zewnętrzne określonych typów (kolejowe, morskie, lotnicze) grupowane są w odpowiednie spedycje (kolejowe, morskie, lotnicze) w celu przekazania ich odpowiednim spedytorom do realizacji. samochodowy kolejowy morski lotniczy kolejowa morska lotnicza
 22. 22. Obsługa transportu intermodalnego Rejestracja zlecenia transportu intermodalnego Zdefiniowanie zleceń składowych (drogowych i zewnetrznych (kolejowych, morskich, lotniczych) Realizacja tras (dla zleceń drogowych) Planowanie i oddanie do realizacji zleceń spedycyjnych ZLECENIA DROGOWE ZLECENIA ZEWNĘTRZNE kolejowe morskie lotnicze SPEDYCJE kolejowe morskie lotnicze
 23. 23. Obsługa transportu ADR Uprawnienia kierowcy do przewozu ADR Uprawnienia środka transportu do przewozu ADR Reguły wykluczeń wspólnego przewozu towarów ADR Kategorie transportowe Śledzenie realizacji zleceń spedycyjnych zawierających towary ADR Wyliczanie punktów ADR Klasyfikacja przewozu jako ADR (na podstawie punktów ADR lub na zasadach LQ) Prezentacja punktów ADR dla tras Testy tras pod kątem niezgodności ADR Konfiguracja Brak odpowiednich uprawnień kierowcy/środka transportu Artykuły ADR wykluczające wspólny transport Artykuły ADR różnych kategorii transportowych (w odpowiednio dużych ilościach) Działanie
 24. 24. Zarządzanie zasobami ZASOBY ŚRODKI TRANSPORTU KIEROWCY ZDARZENIA PREDEFINIOWANE DEFINIOWANE Obsługa zdarzeń cyklicznych Realizacja zdarzeń Planowanie zdarzeń Harmonogramowanie pracy kierowców Monitorowanie dostępności zasobów Wolne przestrzenie ładunkowe Monitorowanie środków transportu
 25. 25. Mapa cyfrowa
 26. 26. Mapa cyfrowa – wspomaganie planowania tras
 27. 27. Interfejsy  Integracja z mapami (emapa, navigox)  Współpraca z urządzeniami mobilnymi  Archiwizacja dokumentów zewnętrznych (System umożliwia zapis do bazy danych oraz odczyt z bazy w celu zapisania na dysku lub podglądu dokumentów zewnętrznych)  Integracja bazodanowa z innymi systemami Qguar  Standardowy interfejs plikowy  Obsługa wiadomości
 28. 28. • kierowca, przewoźnik • numer trasy • kierowca, przewoźnik Wymiany informacji między QGUAR TMS a pozostałymi systemami QGUAR YMS WMS TMS • informacje o przypisaniach • dane opakowań RPS • środek transportu • kierowca, przewoźnik • środek transportu • konfiguracja operacji • środek transportu
 29. 29. Siła ścisłej współpracy systemów WMS oraz TMS TMS Weryfikacja (ilości artykułów) WMS ZLECENIE SPEDYCYJNEZLECENIE WYSYŁKI Aktywacja wysyłki Planowanie tras Realizacja tras Weryfikacja jednostek ładunkowych (ilość, nr nośników ) Kompletacja Weryfikacja jednostek ładunkowych (ilość, nr nośników) Załadunek
 30. 30. QGUAR TMS i inne systemy QGUAR RPS TMS YMS WMS
 31. 31. TRT.01 - eksport tras TRT.02 - eksport tras i przystanków TRT.03 - eksport tras, przystanków i zleceń TRT.04 - eksport tras, przystanków, zleceń i nośników TRT.05 - eksport tras i zleceń TRT.06 - eksport tras, zleceń i nośników TRT.07 - eksport zleceń Interfejs Standardowy w TMS import artykułówSAR Komunikaty: import kontrahentówSKH import adresówTAD import zleceń spedycyjnychTTO uproszczony import zleceń spedycyjnych (z adresami)TSO eksport spedycji:TRT
 32. 32. Raportowanie transportu ZESTAWIENIE DANYCH OPERACYJNYCH Zestawienie zrealizowanych zleceń spedycyjnych Zestawienie tras dla zrealizowanych zleceń spedycyjnych Raport przeładunków w hubach Powiadomienie ADR Zlecenie spedycyjne Zlecenie przewozu Lista planowanych załadunków/rozładunków w hubach Zlecenie przewozu ADR Lista załadunkowa STATYSTYKI I ANALIZY Czas pracy kierowców Raport wypełnień dla środka transportu Kolizje kodów pocztowych Opóźnienia na trasach Stopień wypełnień dla środków transportowych przez dyspozytora Tygodniowy raport transportowy Zestawienie dla przewoźnika Dekretacja kosztów Rentowność zleceń Rozliczenie kierowców Historia zmian w trasach Raporty roczne ADR
 33. 33. Raportowanie zleceń
 34. 34. Możliwości raportowania I-Net Crystal Clear Wysyłanie wydruku bezpośrednio na drukarkę bądź z podglądem na ekranie Możliwość zmiany istniejących wydruków Zapytania kontrolne Definicja jako zapytanie w języku SQL Duża szybkość tworzenia przy założeniu znajomości struktury bazy danych Możliwość definicji własnych filtrów Efekt zapytania: klasyczna lista programu Qguar Eksport danych do MS Excel Możliwość wyboru kolumn eksportowanych niezależnie od kolumn wyświetlanych Eksport z dowolnej listy z danymi dostępnej w programie Qguar Dalsza obróbka danych w MS Excel - wykorzystanie bogatych właściwości tego narzędzia  dokumenty  etykiety  raporty bieżące i statystyczne Tworzenie własnych wydruków przez klienta Wstawianie własnych utworzonych list do menu
 35. 35. Zalety systemu QGUAR TMS  Monitoring zdarzeń związanych z transportem  Optymalizacja procesów transportowych  Usprawnienie rozliczania usług transportowych  Redukcja kosztów logistycznych  Automatyzacja obsługi procesów  Możliwość prowadzenia statystyk i analiz  Szybki dostęp do danych historycznych  Precyzyjna kontrola kosztów  Podniesienie wydajności pracy
 36. 36. Wskaźniki usprawnienia pracy po wdrożeniu QGUAR TMS  Zmniejszenie czasu na obsługę operacji transportowych  Zmniejszenie kosztu operacji transportowych  Synchronizacja procesów organizacji transportu pomiędzy oddziałami (hubami)  Zwiększenie poziomu wykrywania konfliktów planowanego wykorzystania środka transportu w stosunku do innych, zaplanowanych wcześniej tras  Zwiększenie poziomu wykrywania konfliktów terminu dostępności ładunku do załadowania w stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia trasy  Automatyzacja planowania tras poprzez implementację algorytmów heurystycznych, aktualnie wykorzystywanych w firmie  Optymalizacja planowania tras  Usprawnienie procesu tworzenia dokumentów spedycyjnych  Umożliwienie kontroli przebiegu trasy  Czasowy rozkład przyjazdów, odjazdów z przystanków, rozładunków, załadunków i postojów
 37. 37. Wybrane KPI w obszarze logistyki transportu  Liczba zrealizowanych zleceń (na miesiąc/na rok/ na klienta/ na przewoźnika)  Liczba nieterminowych (opóźnionych) transportów  Zgodność przewidywanego terminu dostarczenia ładunków z wymaganym przez zleceniodawcę  Zgodność terminu dostępności ładunku do załadowania w stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia trasy  Przychód z wykonywania usług transportowych  Koszty zlecanych usług transportowych  Wartość rozliczonych transportów  Ilość rozliczonych zleceń/tras w ustalonych okresach czasu dla wybranego użytkownika  Wartość rozliczonych zleceń/tras w ustalonych okresach czasu dla wybranego użytkownika  Średni czas realizacji zlecenia  Procent niezrealizowanych zleceń  Procent zrealizowanych zleceń  Średni koszt transportu na przewoźnika  Rentowność zleceń
 38. 38. Moduły wspomagające RPS Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi LSA Rozliczenie usług logisty- cznych i wewnętrznych kosztów pracy magazynu YMS Zarządzanie ruchem ciężarówek i osób odwiedzających magazyn WMS zarządzanie logistyką magazynowania DASHBOARD TMS MESSAGING System powiadomień
 39. 39. Dziękujemy za uwagę

Qguar TMS - Transport Management System - POLISH http://www.quantum-software.com/index.php/produkty/tms

Views

Total views

2,191

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

76

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×