Successfully reported this slideshow.

Qguar DS - POLISH

0

Share

Upcoming SlideShare
Qguar WMS - POLISH
Qguar WMS - POLISH
Loading in …3
×
1 of 21
1 of 21

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Qguar DS - POLISH

 1. 1. 4WEB RPS ADR DAS SIECI OTM moRFID Queryser SBS 4WEB – Manufactoring Execution System TMS Mobile VW - VISUAL WAREHOUSE 4WEB – Internet Acces APS – Advanced Planning & Scheduling WMS – Warehouse Management System TMS – Transport Management System YMS – Yard Management System TOS QGUAR DS - jeden z wielu w palecie systemów SCE DS – DOCK SCHEDULING
 2. 2. QGUAR DS - jeden z wielu w palecie systemów SCE APS WMS WMS TRANSPORT TMS MES MAGAZYNOWANIE surowce komponenty opakowania OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU YMS MAGAZYNOWANIE wyroby gotowe PRODUKCJA planowanie realizacja DS Zarządzanie oknami czasowymi
 3. 3. Podstawowe obiekty w Qguar DS LOKALIZACJA MAGAZYN  Struktura lokalizacji  Okna czasowe  Grupy ograniczeń  Kontrahenci Główne obiekty  firmy  magazynierzy  użytkownicy Dane słownikowe MIEJSCE OPERACJIRODZAJ OPERACJI
 4. 4. Qguar DS Wysyłka lub dostawa towaru Operacja Wstępna deklaracja dostawy lub odbioru towaru, rozpoczynająca rezerwację okna czasowego. Awizacja Przedział czasu, w którym określona brama (rampa) jest zarezerwowana dla operacji załadunku lub rozładunku. Okna czasowe
 5. 5. DS OBSŁUGA KLIENTA Uczestnicy łańcucha pracujący z Qguar DS MAGAZYN ZLECENIODAWCA KONTRAHENT SPEDYTOR PORTIERNIA
 6. 6. Bloki funkcji w QGUAR DS  zarządza planowanymi wizytami dostawców i odbiorców towarów  pozwala na zdalną rezerwację okien czasowych  dostępny dla wielu uczestników łańcucha dostaw DS Struktura lokalizacji Grupy ograniczeń Szablony okien czasowych Operacje do awizacji Awizacje wizyt Zarządzanie oknami czasowymi Limitowanie wizyt Prezentacja graficzna (Gantt)
 7. 7. Przykładowy ekran Qguar DS Rejestracja
 8. 8.  Przypisanie do najniższego poziomu struktury  Dostępność danego okna tylkow obrębie istniejącego przypisania  Określenie dopuszczalnych przedziałów czasowych dla danych operacji  Możliwość korzystania ze zdefiniowanych wcześniej szablonów  Możliwa struktura wielopoziomowa  Najniższy poziom w strukturze to poziom miejsca realizacji operacji  Pozwala na przypisanie grup kontrahentów do danego poziomu struktury Konfiguracja początkowa okien czasowych w przedsiębiorstwie Przypisanie poziomów struktury lokalizacji do ram okien czasowych Określenie ram okien czasowychOpis struktury lokalizacji
 9. 9. Przykładowy ekran Qguar DS Operacje do awizacji
 10. 10. Przykładowy ekran Qguar DS Magazyn, operacje planowane
 11. 11. Etapy rezerwacji okna czasowego Wprowadzenie awizacji w systemie Wprowadzenie szczegółowych informacji o dostawie (odbiorze) towaru Akceptacja i aktywacja awizacji Analiza i dobór możliwych okien czasowych Lista dostępnych okien czasowych Wybór i rezerwacja okna czasowego
 12. 12. Przykład listy dostępnych okien czasowych
 13. 13. Przebieg analizy i doboru możliwych okien czasowych Ograniczenie do okien dostępnych dla kontrahenta oraz okien nie zajętych. Uwzględnienie ograniczeń dla pozycji w awizacji Lita dostępnych okien czasowych Wyznaczenie listy okien dostępnych dla najniższego poziomu lokalizacji Wyznaczenie części wspólnych okien wynikającej z ograniczeń oraz struktury lokalizacji
 14. 14. Przykład graficznej prezentacji okien czasowych
 15. 15. Współpraca z innymi systemami ERP Dock SchedulingWMS TMS
 16. 16.  kontrahenci sami ustalają terminy realizacji operacji  chcemy zarządzać „strumieniem” środków transportu obsługiwanych na terenie firmy  swoją pracę w magazynie dostosowujemy do terminów określonych przez kontrahentów  operacją wysyłki/dostawy zajmuje się kilka firm (zleceniodawca, spedytor, odbiorca)  chcemy równolegle zarządzać wizytami dostawców i odbiorców Kiedy stosować Qguar Dock Scheduling ?
 17. 17. Wybrane KPI w obszarze wspomaganym przez Dock Scheduling  Średni czas obsługi środka transportu  Średni czas realizacji załadunku/rozładunku  Średni czas oczekiwania na parkingu, pobytu na terenie zakładu  Stopień wykorzystania dostępnych miejsc (np. doków)  Terminowość podstawiania się kierowców względem awizacji
 18. 18. Wskaźniki usprawnienia pracy po wdrożeniu QGUAR DS  Znaczne zmniejszenie czasu oraz ilości osób zaangażowanych w ustalanie terminu, miejsca i kolejności obsługi załadunków i rozładunków  Poprawa płynności obsługi  Zwiększenie wydajności magazynu  Zwiększenie wykorzystania zasobów (np. doków, parkingów, miejsc załadunków/wyładunków)  Usprawnienie pracy portierni poprzez zmniejszenie liczby pomyłek (np. podstawianie pojazdów niezgodne z awizacją), przestojów itd.  Poprawa relacji z kontrahentami poprzez zaangażowanie ich w proces awizacji
 19. 19. Zalety z zastosowania systemu QGUAR DS  dopasowanie czasu wizyty do wymogów dostawcy i odbiorcy  szybkie reagowanie na ewentualne spiętrzenia wizyt  przejrzysta forma prezentacji graficznej  definiowanie operacji w awizacjach  okna czasowe budowane w oparciu o szablony  sprawniejsza obsługa kontrahentów  intuicyjność i przyjazność obsługi  redukcja kosztów logistycznych  poprawa relacji z firmami przewozowymi
 20. 20. Dziękujemy za uwagę

×