Qguar APS - POLISH

Quantum software
Quantum softwareQuantum software
Qguar APS - POLISH
4WEB
RTS
ADR
DAS
APS
OTM
PILOT
Queryser
BI
MESSAGING
DASHBOARD
VW - VISUAL WAREHOUSE
4WEB – Internet Acces
MES - Manufacturing Execution System
WMS – Warehouse Management System
TMS – Transport Management System
YMS – Yard Management System
TOS
QGUAR APS - jeden z wielu w palecie systemów SCE
APS – Advanced Planning & Scheduling
QGUAR APS – Advanced Planning & Scheduling
 Produkcja na zamówienie
 Procesy wymagające częstych zmian w rozkładzie
i planie produkcji, których nie da się wcześniej
przewidzieć
 Produkty wymagające wielu komponentów lub
skomplikowanych procesów wytwarzania
 Produkcja z wykorzystaniem wielu różnych
zasobów
 Produkcja wielu różnych produktów w jednej
fabryce.
Zmniejszenie kosztów oraz optymalizacja czasu
produkcji i procesów z nią związanych:
APS (Advanced Planning & Scheduling – System zaawansowanego planowania):
Klasa systemów informatycznych, pozwalających układać i optymalizować złożone
plany produkcyjne.
Qguar APS:
System klasy APS, wspierający menedżerów i planistów w zaawansowanym harmonogramowaniu
produkcji i optymalizacji scenariuszy produkcyjnych.
APS
WMS WMS
TRANSPORT
TMS
MES
MAGAZYNOWANIE
surowce
komponenty
opakowania
OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU
YMS
MAGAZYNOWANIE
wyroby gotowe
PRODUKCJA
planowanie
realizacja
Przedsiębiorstwo jako ogniwo w SCM i główne systemy Quantum
Import operacji produkcyjnych
Przygotowanie harmonogramu
Harmonogramowanie
Ocena harmonogramów
Konfiguracja systemu
Przeliczanie harmonogramów Obliczenie KPI dla harmonogramu
Definicja kalendarzy Definicja zasobów
Wybór kryterium harmonogramowania
Ustalenie KPI - wskaźników oceny
harmonogramu
Ogólny schemat blokowy QGUAR APS - Podział na główne procesy, scenariusz pracy z aplikacją
Pliki XML z danymi z systemu nadrzędnego (MES, ERP)
Porównanie harmonogramów według obliczonych KPI
Zatwierdzenie harmonogramu Ocena i zatwierdzenie harmonogramu
Eksport operacji produkcyjnych Pliki XML z danymi do systemu nadrzędnego (MES, ERP)
QGUAR APS - zakres funkcjonalny
APS
Wizualizacja harmonogramu
Tworzenie harmonogramu
produkcji
(z uwzględnieniem terminów
realizacji)
Równolegle zarządzanie
wieloma planami produkcji,
(wraz z symulacją planów w układzie
dziennym, tygodniowym,
miesięcznym)
Planowanie produkcji
dla wielu zakładów produkcyjnych,
wielu oddziałów, wydziałów
i stanowisk.
Szereg wskaźników
umożliwiających ocenę
poszczególnych scenariuszy i wybór
optymalnego planu produkcji
Integracja z systemami
zewnętrznymi klasy MES i ERP
fabryka, oddział, wydział produkcyjny,
instalacja technologiczna
Struktura danych w Qguar APS pozwala na dostosowanie programu do schematu
organizacji produkcji w firmie:
Architektura danych programu
ŚRODOWISKO
SESJA 1
SESJA n
Harmonogram 1
Harmonogram 2
Harmonogram n
Harmonogram 1
Harmonogram 2
Harmonogram n
zestaw stałych danych
o zleceniach/zamówieniach
podlegających harmonogramowaniu
SESJA
harmonogram – wersje realizacji
zleceń w ramach sesji
Harmonogram
ŚRODOWISKO
Dane systemu Qguar APS
 Zlecenia produkcyjne
 Technologia produkcji
(wraz z zasobami jakie mają być wykorzystane
do realizacji zleceń)
 Informacje o postępie zlecenia (MES)
(z miejsca – na miejsce)
Dane pochodzące z systemów zewnętrznych
 Dane podstawowe (kalendarze, zasoby)
 Arkusze czasów przezbrojeń
 Konfiguracja harmonogramu (wskaźniki)
 Zlecenia wykonania pojedynczych prac
Wewnętrzne dane konfiguracyjne Qguar APS
Kalendarze - grafik dzienny
 Nieograniczona ilość
 Oznaczenie świąt i dni wolnych
od pracy
 Definiowalne nazwy i zakresy
obowiązywania
 Każdy dzień tygodnia może
posiadać inny układ godzin
Cechy kalendarzy
 Zdolność produkcyjna
ograniczona/nieograniczona, dzienna/tygodniowa
 Zasoby
alternatywne/podrzędne
 Optymalne obciążenie
 Efektywność
 Kalendarz pracy
Cechy zasobów podstawowych
Zasoby podstawowe
 Maszyny
 Pracownicy
 Kooperanci
Rodzaje zasobów podstawowych
 Magazyn, miejsce składowania
 Forma / matryca
 Narzędzie
 Osprzęt
 Transport / trasa przewozu
Podrzędne
Zasoby podrzędne
 Zdolność produkcyjna
ograniczona/nieograniczona, dzienna/tygodniowa
 Zasoby
alternatywne/podrzędne
 Optymalne obciążenie
 Efektywność
 Kalendarz pracy
Cechy zasobów podstawowych
Zasoby podrzędne posiadają przypisany kalendarz, który w powiązaniu z kalendarzem
zasobu głównego tworzy siatkę służącą do ustalenia harmonogramu
Wykres Gantta - Zasoby
Wykres Gantta dla zasobów jest
podstawowym diagramem aplikacji
prezentującym plan realizacji zleceń
produkcyjnych przydzielonych do
zasobów w czasie.
Wykres Gantta
Wykres Gantta - podstawowe cechy
 Ręczne planowanie operacji
 Intuicyjna nawigacja między operacjami
 Wyświetlenie szczegółów obiektu
znajdującego się na wykresie
 Dynamiczne zmiany skali czasu lub użycie
jednego z predefiniowanych przedziałów
 Graficzne oznaczanie stanu operacji,
czasów przygotowawczych, opóźnień
w realizacji, cech charakterystycznych
operacji
Podstawowe cechy
Charakterystyki
Definiowanie cech charakterystycznych
dla operacji/produktów, służących do
określenia czasów przezbrojeń zasobów
w przypadku wykonywania operacji
posiadających różne cechy
charakterystyczne.
Zasoby wsadowe
Operacje wykonywane z wykorzystaniem zasobów typu wsadowego mogą wyć
wykonywane równolegle.
Wykres Gantta dla zleceń jest diagramem pomocniczym obrazującym przebieg
realizacji zlecenia w czasie.
 Definiowalne, graficzne oznaczenie stanu operacji
 Przejrzyste spojrzenie na proces realizacji zlecenia
 Dynamiczne zmiany skali czasu lub użycie jednego
z predefiniowanych przedziałów
 Automatyczne, konfigurowalne informacje
zawierające szczegóły każdego obiektu
znajdującego się na wykresie
Wykres Gantta - zlecenia produkcji
Harmonogramowanie w QGUAR APS - kryteria
Minimalizacja czasów oczekiwania
Maksymalizacja obciążenia zasobów
Maksymalizacja przychodu w okresie
Minimalizacja opóźnień
Minimalizacja największego opóźnienia
Minimalizacja odchyleń od terminów dostaw
Maksymalizacja realizacji priorytetów zleceń
Minimalizacja czasów przygotowawczych
Optymalizacja w QGUAR APS - kryteria
Algorytm optymalizacji jest „w rękach użytkownika”
posiadającego możliwość określenia wagi każdego
z kryteriów optymalizacji.
Uzyskane w procesie optymalizacji wyniki można
prześledzić analizując zmiany kluczowych wskaźników.
Lista zaplanowanych operacji na poszczególnych zasobach.
Czynności jakie mają być wykonywane na stanowisku zgodnie z planem produkcyjnym.
OPERACJE WEDŁUG ZASOBÓW
Raporty
Lista operacji w poszczególnych zamówieniach. Czynności jakie należy wykonać aby zrealizować dane zlecenie produkcyjne.
OPERACJE WEDŁUG ZAMÓWIEŃ
Lista operacji dla poszczególnych odbiorców.
Czynności jakie należy wykonać w celu zrealizowania zamówień dla danego odbiorcy.
OPERACJE WEDŁUG ODBIORCÓW
Informacje o wykorzystaniu zasobów podrzędnych w utworzonym planie.
ZASÓB PODRZĘDNY
Informacje o sposobie realizacji prac w zasobie wsadowym.
SZCZEGÓŁY CYKLU WSADOWEGO
Lista operacji produkcyjnych zaplanowanych na poszczególne zasoby produkcyjne.
Zestawienie wszystkich operacji produkcyjnych występujących w planie produkcyjnym.
SZCZEGÓŁY HARMONOGRAMOWANIA
Raporty - przykład
Raporty - przykład
Raporty - przykład
Interfejsy - wymiana danych
Architektura
QGUAR APS
QGUAR APS MONITOR
MES/ERP
XML/DB
 System dostarczający technologie oraz dane
o maszynach (Qguar MES lub ERP)
Warunki techniczne
Interfejsy – wymiana danych: ścisła integracja z ERP
Scada/HMI
APS
MESERP
• Opóźnienia (przyspieszenia)
planu produkcyjnego
• Potwierdzeniewykonania zlecenia
Plan produkcji
/korekty planu/zmiany
Zlecenie handlowe
Potwierdzenie
wykonania planu
• Bomy/receptury/
technologie/artykuły
• Specyfikacje
Rozliczanie produkcji
Interfejsy – szczegóły wymiany danych
INTERFEJS WYMIANY DANYCH
ŚRODOWISKO SESJA HARMONOGRAM
ERP
Zlecenia produkcji
Zlecenia produkcji
Wskaźniki
Konfiguracja wskaźników
Tablica przejścia
Właściwości
Zmiany zdolności
Przestoje
Kalendarze
ZasobyZasoby
Kalendarze
Przestoje
Zmiany zdolności
Właściwości
Tablica przejścia
Konfiguracja wskaźników
Zasoby
Kalendarze
Przestoje
Zmiany zdolności
Właściwości
Tablica przejścia
Konfiguracja wskaźników
Zlecenia Produkcji
Ręczne zlecenia produk.
Postęp prac
Zlecenia produkcji
Operacje rozpoczęte
 Otwarty interfejs ułatwiający
integrację z innymi systemami
 Qguar APS jest zintegrowany
z systemem Qguar MES
 Integracjami z systemami ERP
Wybrane KPI w sferze harmonogramowania produkcji
 Czas bezczynności oraz czas przestojów
 Średnie opóźnienie w dniach
 Czas produkcji
 Czas kooperacji
 Stopień realizacji priorytetów
 Średnie wyprzedzenie w datach dostaw
 Zlecenia przyspieszone
Przykładowe wskaźniki pozwalające określić jakość otrzymanego
harmonogramu w odniesieniu do założonych wartości:
Zalety zastosowania systemu QGUAR APS
 Optymalizacja scenariuszy produkcyjnych
 Reakcja na zmiany produkcji
 Określenie ścieżki krytycznej, obrazującej
najkrótszy możliwy czas realizacji zlecenia
 Identyfikacja procesów, których opóźnienie wpływa
na opóźnienie realizacji zlecenia
 Określenie wąskich gardeł produkcyjnych
 Kontrola nad dotrzymaniem terminów dostaw
 Zmniejszenie czasu przezbrojeń
Dziękujemy za uwagę
1 of 28

Recommended

Qguar MES - POLISH by
Qguar MES - POLISHQguar MES - POLISH
Qguar MES - POLISHQuantum software
1.9K views53 slides
Qguar YMS - POLISH by
Qguar YMS - POLISHQguar YMS - POLISH
Qguar YMS - POLISHQuantum software
1.5K views26 slides
Qguar TMS - POLISH by
Qguar TMS - POLISHQguar TMS - POLISH
Qguar TMS - POLISHQuantum software
2.4K views40 slides
Qguar WMS - POLISH by
Qguar WMS - POLISHQguar WMS - POLISH
Qguar WMS - POLISHQuantum software
4.5K views40 slides
Qguar DS - POLISH by
Qguar DS - POLISHQguar DS - POLISH
Qguar DS - POLISHQuantum software
643 views21 slides
TSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostaw by
TSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostawTSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostaw
TSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostawInna Kotykova
631 views20 slides

More Related Content

Viewers also liked

Sap guided workflow in ibm bpm by
Sap guided workflow in ibm bpmSap guided workflow in ibm bpm
Sap guided workflow in ibm bpmsflynn073
1.9K views52 slides
Siemens Teamcenter Express software by
Siemens Teamcenter Express softwareSiemens Teamcenter Express software
Siemens Teamcenter Express softwarePritesh Patel
4K views31 slides
IBM BPM integration with SAP Solution Manager - Capability & Benefits by
IBM BPM integration with SAP Solution Manager - Capability & BenefitsIBM BPM integration with SAP Solution Manager - Capability & Benefits
IBM BPM integration with SAP Solution Manager - Capability & BenefitsLogan Vadivelu
690 views17 slides
Enable process visbility: The Value Proposition for SAP customers by
Enable process visbility: The Value Proposition for SAP customers Enable process visbility: The Value Proposition for SAP customers
Enable process visbility: The Value Proposition for SAP customers IBM WebSphereIndia
4.9K views75 slides
SAP HANA "THE WHY"- Value Proposition - Run Simple by
SAP HANA "THE WHY"- Value Proposition - Run SimpleSAP HANA "THE WHY"- Value Proposition - Run Simple
SAP HANA "THE WHY"- Value Proposition - Run SimpleSandeep Mahindra
4K views36 slides
2015 Quality Management System Vendor Benchmark by
2015 Quality Management System Vendor Benchmark2015 Quality Management System Vendor Benchmark
2015 Quality Management System Vendor BenchmarkQuality & Regulatory Network LLC
21.7K views104 slides

Viewers also liked(6)

Sap guided workflow in ibm bpm by sflynn073
Sap guided workflow in ibm bpmSap guided workflow in ibm bpm
Sap guided workflow in ibm bpm
sflynn0731.9K views
Siemens Teamcenter Express software by Pritesh Patel
Siemens Teamcenter Express softwareSiemens Teamcenter Express software
Siemens Teamcenter Express software
Pritesh Patel4K views
IBM BPM integration with SAP Solution Manager - Capability & Benefits by Logan Vadivelu
IBM BPM integration with SAP Solution Manager - Capability & BenefitsIBM BPM integration with SAP Solution Manager - Capability & Benefits
IBM BPM integration with SAP Solution Manager - Capability & Benefits
Logan Vadivelu690 views
Enable process visbility: The Value Proposition for SAP customers by IBM WebSphereIndia
Enable process visbility: The Value Proposition for SAP customers Enable process visbility: The Value Proposition for SAP customers
Enable process visbility: The Value Proposition for SAP customers
IBM WebSphereIndia 4.9K views
SAP HANA "THE WHY"- Value Proposition - Run Simple by Sandeep Mahindra
SAP HANA "THE WHY"- Value Proposition - Run SimpleSAP HANA "THE WHY"- Value Proposition - Run Simple
SAP HANA "THE WHY"- Value Proposition - Run Simple
Sandeep Mahindra4K views

Similar to Qguar APS - POLISH

Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES by
Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MESSystemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES
Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MESI.P.Matic
537 views9 slides
REMA Solutions Center Sp z o.o. - Oprogramowanie do zarządzania nieruchomości... by
REMA Solutions Center Sp z o.o. - Oprogramowanie do zarządzania nieruchomości...REMA Solutions Center Sp z o.o. - Oprogramowanie do zarządzania nieruchomości...
REMA Solutions Center Sp z o.o. - Oprogramowanie do zarządzania nieruchomości...REMA Solutions Center Sp. z o.o.
868 views28 slides
Zagadnienia Egzaminacyjne by
Zagadnienia EgzaminacyjneZagadnienia Egzaminacyjne
Zagadnienia EgzaminacyjneTomasz Cieplak
730 views16 slides
Ogolna przemysl NMG by
Ogolna przemysl NMGOgolna przemysl NMG
Ogolna przemysl NMGMariuszStachera
98 views22 slides
NMG - rozwiązania dla pomiarów efektywności by
NMG - rozwiązania dla pomiarów efektywnościNMG - rozwiązania dla pomiarów efektywności
NMG - rozwiązania dla pomiarów efektywnościMariuszStefanStacher
195 views22 slides
Prezentacja NMG_Przemysł 4.0_PL_2023.pdf by
Prezentacja NMG_Przemysł 4.0_PL_2023.pdfPrezentacja NMG_Przemysł 4.0_PL_2023.pdf
Prezentacja NMG_Przemysł 4.0_PL_2023.pdfMariusz Stachera
7 views19 slides

Similar to Qguar APS - POLISH(20)

Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES by I.P.Matic
Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MESSystemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES
Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES
I.P.Matic537 views
SAP Business One Dla Branży Budowlanej by SUPREMIS
SAP Business One Dla Branży BudowlanejSAP Business One Dla Branży Budowlanej
SAP Business One Dla Branży Budowlanej
SUPREMIS551 views
Prezentacja NMG_Przemysł 4.0_PL_MS.pdf by MariuszStachera
Prezentacja NMG_Przemysł 4.0_PL_MS.pdfPrezentacja NMG_Przemysł 4.0_PL_MS.pdf
Prezentacja NMG_Przemysł 4.0_PL_MS.pdf
MariuszStachera164 views
DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL by DBPLUS
DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQLDBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL
DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL
DBPLUS2.3K views
Oprogramowanie ERP a filozofia Lean Production by BPSC
Oprogramowanie ERP a filozofia Lean ProductionOprogramowanie ERP a filozofia Lean Production
Oprogramowanie ERP a filozofia Lean Production
BPSC275 views
W architektura so by olszewski90
W  architektura soW  architektura so
W architektura so
olszewski90855 views
Budowanie przewagi konkurencyjnej BPM by Alicja Sieminska
Budowanie przewagi konkurencyjnej BPMBudowanie przewagi konkurencyjnej BPM
Budowanie przewagi konkurencyjnej BPM
Alicja Sieminska1.2K views
Budowanie rozwiązań serverless w chmurze Azure by Sages
Budowanie rozwiązań serverless w chmurze AzureBudowanie rozwiązań serverless w chmurze Azure
Budowanie rozwiązań serverless w chmurze Azure
Sages296 views
Integration framework dla SAP Business One by Anna Lewandowska
Integration framework dla SAP Business OneIntegration framework dla SAP Business One
Integration framework dla SAP Business One
Anna Lewandowska876 views

More from Quantum software

Qguar saas PL by
Qguar saas PLQguar saas PL
Qguar saas PLQuantum software
556 views11 slides
Qguar DS - GERMAN by
Qguar DS - GERMANQguar DS - GERMAN
Qguar DS - GERMANQuantum software
423 views20 slides
Qguar DS - RUSSIAN by
Qguar DS - RUSSIANQguar DS - RUSSIAN
Qguar DS - RUSSIANQuantum software
402 views16 slides
Qguar DS - ENGLISH by
Qguar DS - ENGLISHQguar DS - ENGLISH
Qguar DS - ENGLISHQuantum software
447 views21 slides
Qguar YMS - GERMAN by
Qguar YMS - GERMANQguar YMS - GERMAN
Qguar YMS - GERMANQuantum software
365 views25 slides
Qguar MES - GERMAN by
Qguar MES - GERMANQguar MES - GERMAN
Qguar MES - GERMANQuantum software
1K views46 slides

More from Quantum software(19)

Qguar APS - POLISH

 • 2. 4WEB RTS ADR DAS APS OTM PILOT Queryser BI MESSAGING DASHBOARD VW - VISUAL WAREHOUSE 4WEB – Internet Acces MES - Manufacturing Execution System WMS – Warehouse Management System TMS – Transport Management System YMS – Yard Management System TOS QGUAR APS - jeden z wielu w palecie systemów SCE APS – Advanced Planning & Scheduling
 • 3. QGUAR APS – Advanced Planning & Scheduling  Produkcja na zamówienie  Procesy wymagające częstych zmian w rozkładzie i planie produkcji, których nie da się wcześniej przewidzieć  Produkty wymagające wielu komponentów lub skomplikowanych procesów wytwarzania  Produkcja z wykorzystaniem wielu różnych zasobów  Produkcja wielu różnych produktów w jednej fabryce. Zmniejszenie kosztów oraz optymalizacja czasu produkcji i procesów z nią związanych: APS (Advanced Planning & Scheduling – System zaawansowanego planowania): Klasa systemów informatycznych, pozwalających układać i optymalizować złożone plany produkcyjne. Qguar APS: System klasy APS, wspierający menedżerów i planistów w zaawansowanym harmonogramowaniu produkcji i optymalizacji scenariuszy produkcyjnych.
 • 4. APS WMS WMS TRANSPORT TMS MES MAGAZYNOWANIE surowce komponenty opakowania OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU YMS MAGAZYNOWANIE wyroby gotowe PRODUKCJA planowanie realizacja Przedsiębiorstwo jako ogniwo w SCM i główne systemy Quantum
 • 5. Import operacji produkcyjnych Przygotowanie harmonogramu Harmonogramowanie Ocena harmonogramów Konfiguracja systemu Przeliczanie harmonogramów Obliczenie KPI dla harmonogramu Definicja kalendarzy Definicja zasobów Wybór kryterium harmonogramowania Ustalenie KPI - wskaźników oceny harmonogramu Ogólny schemat blokowy QGUAR APS - Podział na główne procesy, scenariusz pracy z aplikacją Pliki XML z danymi z systemu nadrzędnego (MES, ERP) Porównanie harmonogramów według obliczonych KPI Zatwierdzenie harmonogramu Ocena i zatwierdzenie harmonogramu Eksport operacji produkcyjnych Pliki XML z danymi do systemu nadrzędnego (MES, ERP)
 • 6. QGUAR APS - zakres funkcjonalny APS Wizualizacja harmonogramu Tworzenie harmonogramu produkcji (z uwzględnieniem terminów realizacji) Równolegle zarządzanie wieloma planami produkcji, (wraz z symulacją planów w układzie dziennym, tygodniowym, miesięcznym) Planowanie produkcji dla wielu zakładów produkcyjnych, wielu oddziałów, wydziałów i stanowisk. Szereg wskaźników umożliwiających ocenę poszczególnych scenariuszy i wybór optymalnego planu produkcji Integracja z systemami zewnętrznymi klasy MES i ERP
 • 7. fabryka, oddział, wydział produkcyjny, instalacja technologiczna Struktura danych w Qguar APS pozwala na dostosowanie programu do schematu organizacji produkcji w firmie: Architektura danych programu ŚRODOWISKO SESJA 1 SESJA n Harmonogram 1 Harmonogram 2 Harmonogram n Harmonogram 1 Harmonogram 2 Harmonogram n zestaw stałych danych o zleceniach/zamówieniach podlegających harmonogramowaniu SESJA harmonogram – wersje realizacji zleceń w ramach sesji Harmonogram ŚRODOWISKO
 • 8. Dane systemu Qguar APS  Zlecenia produkcyjne  Technologia produkcji (wraz z zasobami jakie mają być wykorzystane do realizacji zleceń)  Informacje o postępie zlecenia (MES) (z miejsca – na miejsce) Dane pochodzące z systemów zewnętrznych  Dane podstawowe (kalendarze, zasoby)  Arkusze czasów przezbrojeń  Konfiguracja harmonogramu (wskaźniki)  Zlecenia wykonania pojedynczych prac Wewnętrzne dane konfiguracyjne Qguar APS
 • 9. Kalendarze - grafik dzienny  Nieograniczona ilość  Oznaczenie świąt i dni wolnych od pracy  Definiowalne nazwy i zakresy obowiązywania  Każdy dzień tygodnia może posiadać inny układ godzin Cechy kalendarzy
 • 10.  Zdolność produkcyjna ograniczona/nieograniczona, dzienna/tygodniowa  Zasoby alternatywne/podrzędne  Optymalne obciążenie  Efektywność  Kalendarz pracy Cechy zasobów podstawowych Zasoby podstawowe  Maszyny  Pracownicy  Kooperanci Rodzaje zasobów podstawowych
 • 11.  Magazyn, miejsce składowania  Forma / matryca  Narzędzie  Osprzęt  Transport / trasa przewozu Podrzędne Zasoby podrzędne  Zdolność produkcyjna ograniczona/nieograniczona, dzienna/tygodniowa  Zasoby alternatywne/podrzędne  Optymalne obciążenie  Efektywność  Kalendarz pracy Cechy zasobów podstawowych Zasoby podrzędne posiadają przypisany kalendarz, który w powiązaniu z kalendarzem zasobu głównego tworzy siatkę służącą do ustalenia harmonogramu
 • 12. Wykres Gantta - Zasoby Wykres Gantta dla zasobów jest podstawowym diagramem aplikacji prezentującym plan realizacji zleceń produkcyjnych przydzielonych do zasobów w czasie. Wykres Gantta
 • 13. Wykres Gantta - podstawowe cechy  Ręczne planowanie operacji  Intuicyjna nawigacja między operacjami  Wyświetlenie szczegółów obiektu znajdującego się na wykresie  Dynamiczne zmiany skali czasu lub użycie jednego z predefiniowanych przedziałów  Graficzne oznaczanie stanu operacji, czasów przygotowawczych, opóźnień w realizacji, cech charakterystycznych operacji Podstawowe cechy
 • 14. Charakterystyki Definiowanie cech charakterystycznych dla operacji/produktów, służących do określenia czasów przezbrojeń zasobów w przypadku wykonywania operacji posiadających różne cechy charakterystyczne.
 • 15. Zasoby wsadowe Operacje wykonywane z wykorzystaniem zasobów typu wsadowego mogą wyć wykonywane równolegle.
 • 16. Wykres Gantta dla zleceń jest diagramem pomocniczym obrazującym przebieg realizacji zlecenia w czasie.  Definiowalne, graficzne oznaczenie stanu operacji  Przejrzyste spojrzenie na proces realizacji zlecenia  Dynamiczne zmiany skali czasu lub użycie jednego z predefiniowanych przedziałów  Automatyczne, konfigurowalne informacje zawierające szczegóły każdego obiektu znajdującego się na wykresie Wykres Gantta - zlecenia produkcji
 • 17. Harmonogramowanie w QGUAR APS - kryteria Minimalizacja czasów oczekiwania Maksymalizacja obciążenia zasobów Maksymalizacja przychodu w okresie Minimalizacja opóźnień Minimalizacja największego opóźnienia Minimalizacja odchyleń od terminów dostaw Maksymalizacja realizacji priorytetów zleceń Minimalizacja czasów przygotowawczych
 • 18. Optymalizacja w QGUAR APS - kryteria Algorytm optymalizacji jest „w rękach użytkownika” posiadającego możliwość określenia wagi każdego z kryteriów optymalizacji. Uzyskane w procesie optymalizacji wyniki można prześledzić analizując zmiany kluczowych wskaźników.
 • 19. Lista zaplanowanych operacji na poszczególnych zasobach. Czynności jakie mają być wykonywane na stanowisku zgodnie z planem produkcyjnym. OPERACJE WEDŁUG ZASOBÓW Raporty Lista operacji w poszczególnych zamówieniach. Czynności jakie należy wykonać aby zrealizować dane zlecenie produkcyjne. OPERACJE WEDŁUG ZAMÓWIEŃ Lista operacji dla poszczególnych odbiorców. Czynności jakie należy wykonać w celu zrealizowania zamówień dla danego odbiorcy. OPERACJE WEDŁUG ODBIORCÓW Informacje o wykorzystaniu zasobów podrzędnych w utworzonym planie. ZASÓB PODRZĘDNY Informacje o sposobie realizacji prac w zasobie wsadowym. SZCZEGÓŁY CYKLU WSADOWEGO Lista operacji produkcyjnych zaplanowanych na poszczególne zasoby produkcyjne. Zestawienie wszystkich operacji produkcyjnych występujących w planie produkcyjnym. SZCZEGÓŁY HARMONOGRAMOWANIA
 • 23. Interfejsy - wymiana danych Architektura QGUAR APS QGUAR APS MONITOR MES/ERP XML/DB  System dostarczający technologie oraz dane o maszynach (Qguar MES lub ERP) Warunki techniczne
 • 24. Interfejsy – wymiana danych: ścisła integracja z ERP Scada/HMI APS MESERP • Opóźnienia (przyspieszenia) planu produkcyjnego • Potwierdzeniewykonania zlecenia Plan produkcji /korekty planu/zmiany Zlecenie handlowe Potwierdzenie wykonania planu • Bomy/receptury/ technologie/artykuły • Specyfikacje Rozliczanie produkcji
 • 25. Interfejsy – szczegóły wymiany danych INTERFEJS WYMIANY DANYCH ŚRODOWISKO SESJA HARMONOGRAM ERP Zlecenia produkcji Zlecenia produkcji Wskaźniki Konfiguracja wskaźników Tablica przejścia Właściwości Zmiany zdolności Przestoje Kalendarze ZasobyZasoby Kalendarze Przestoje Zmiany zdolności Właściwości Tablica przejścia Konfiguracja wskaźników Zasoby Kalendarze Przestoje Zmiany zdolności Właściwości Tablica przejścia Konfiguracja wskaźników Zlecenia Produkcji Ręczne zlecenia produk. Postęp prac Zlecenia produkcji Operacje rozpoczęte  Otwarty interfejs ułatwiający integrację z innymi systemami  Qguar APS jest zintegrowany z systemem Qguar MES  Integracjami z systemami ERP
 • 26. Wybrane KPI w sferze harmonogramowania produkcji  Czas bezczynności oraz czas przestojów  Średnie opóźnienie w dniach  Czas produkcji  Czas kooperacji  Stopień realizacji priorytetów  Średnie wyprzedzenie w datach dostaw  Zlecenia przyspieszone Przykładowe wskaźniki pozwalające określić jakość otrzymanego harmonogramu w odniesieniu do założonych wartości:
 • 27. Zalety zastosowania systemu QGUAR APS  Optymalizacja scenariuszy produkcyjnych  Reakcja na zmiany produkcji  Określenie ścieżki krytycznej, obrazującej najkrótszy możliwy czas realizacji zlecenia  Identyfikacja procesów, których opóźnienie wpływa na opóźnienie realizacji zlecenia  Określenie wąskich gardeł produkcyjnych  Kontrola nad dotrzymaniem terminów dostaw  Zmniejszenie czasu przezbrojeń