Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tổng quan về tiếng nhật

252 views

Published on

Tổng quan về tiếng nhật

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tổng quan về tiếng nhật

 1. 1. Why?
 2. 2. Beautiful Scenes
 3. 3. Beautiful Scenes
 4. 4. Modern life style
 5. 5. Higher salary
 6. 6. What?
 7. 7. Đặc điểm tiếng Nhật -Xuất phát từ Hán tự ( chữ Trung Quốc ) -Katakana lấy một phần của chữ Trung Quốc kiểu cứng -Hiragana lấy một phần chữ Trung Quốc kiểu mềm ( chữ thảo_ giả thuyết)
 8. 8. Kanji Xuất phát từ hình vẽ tượng hình, đơn giản hóa dần cho dễ “vẽ”(viết) Thành phần căn bản là các bộ thủ và mỗi bộ thủ có 1 ý nghĩa nhất định( 1 hình ảnh tương ứng) http://itctnu.edu.vn/tin-tuc/2016- 06-10/214-bo-thu-han-tu-kanji- trong-tieng-nhat-dt1425.html
 9. 9. Katakana Katakana được hình thành từ 1 bộ phận của chữ Kanji
 10. 10. Hiragana Hiragana là một bộ phận chữ Kanji theo phong cách chữ thảo( chữ viết mềm mại, lả lướt hơn)
 11. 11. Who?
 12. 12. Quá khó? -Tất cả người Nhật bình thường đều nói được tiếng Nhật >>Toàn bộ người Nhật bình thường ấy đều giỏi hơn bạn? -Hầu hết người Nhật giỏi không nói được tiếng Việt >>Tại sao họ giỏi mà không nói được tiếng Việt? -Sự liên quan giữa tiếng Hán và Hán Việt >>Chuẩn bị -> junbi, Cảnh sát -> kei satsu..
 13. 13. How?
 14. 14. Shadowing(Hát nhép) - Học tiếng Việt như thế nào? Listen first! - Làm sao phát âm chuẩn? Practice make perfect!
 15. 15. Duy trì đam mê - Mục tiêu nghề nghiệp - Đưa sở thích vào học hành - Bạn bè, môi trường
 16. 16. When?
 17. 17. Achieve = Speed X Time Achieve : N5, N4, N3, N2, N1, N0 Speed: depend on yourself & environtment(method, teacher..) Time: limited 24h/day for everyone >>When? You must chose by yourself ^^ Thank you!

×