Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Xây dựng hệ thống VoIP với Asterisk và FreePBX - Customize FreePBX trên nền PHP Phan Nguyễn Bá Nguyên iWay
Nội dung <ul><li>Hệ thống Call Center, VoIP? </li></ul><ul><li>Xây dựng hệ thống Call Center với Asterisk và FreePBX? </li...
Tổng đài VoIP <ul><li>Tổng đài (Call Center): 1080, 1900xxxx... </li></ul><ul><li>VoIP (Voice over Internet Protocol) </li...
Một số chức năng <ul><li>IVR (Interactive Voice Response) </li></ul><ul><li>ACD (Automatic Call Distribution) </li></ul><u...
Sơ đồ về một hệ thống
Asterisk <ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>PBX </li></ul><ul><li>VoIP gateways </li></ul><ul><li>Conference server </l...
FreePBX <ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>GUI: Quản lý và điền khiển Asterisk </li></ul>
FreePBX <ul><li>Extension </li></ul>
FreePBX <ul><li>IVR </li></ul>
FreePBX <ul><li>Report </li></ul>
Cài đặt <ul><li>Command line (CentOS và Redhat 5) </li></ul><ul><li>Tạo file centos-asterisk.repo trong thư mục /etc/yum...
Cài đặt (tiếp) <ul><li>Và centos-digium.repo </li></ul>
Cài đặt (tiếp) <ul><li>Install Asterisk: yum install asterisk18 asterisk18-configs asterisk18-voicemail asterisk18-addons...
Cài đặt (tiếp) <ul><li>http://<ip-address> http://<hostname> </li></ul>
Cài đặt (tiếp) <ul><li>asterisk -rvvv </li></ul>
Làm sao để gọi điện? <ul><li>Điện thoại VoIP </li></ul>
Làm sao để gọi điện(2)? <ul><li>Softphone trên máy tính </li></ul>Ekiga X-Lite
Làm sao để gọi điện(3)? <ul><li>Softphone trên máy tính </li></ul>Twinkle Customize từ Opensource
Làm sao để gọi điện(4)? <ul><li>Điện thoại, smartphone hỗ trợ VoIP: Nokia E Serial, Winphone7, IPhone.... </li></ul>
Customize FreePBX <ul><li>Mục đích </li></ul><ul><li>Customize FreePBX (PHP & MySQL) </li></ul><ul><li>Case study: Modul...
Mục đích <ul><li>Nhu cầu sử dụng </li></ul>
Customize FreePBX <ul><li>DevWiki (FreePBX) </li></ul><ul><li>Viết modules </li></ul>
Case study <ul><li>Module Multitenant </li></ul>
Customize FreePBX (tiếp)
Customize FreePBX (tiếp)
Customize FreePBX (tiếp)
Thảo luận
Kết luận <ul><li>VoIP </li></ul><ul><li>Asterisk, FreePBX </li></ul><ul><li>Tích hợp </li></ul><ul><li>.... </li></ul>
Tham khảo <ul><li>http://www.asterisk.org/downloads/yum </li></ul><ul><li>http://www.freepbx.org/freepbx-development </li...
Liên hệ <ul><li>Công ty cổ phần Giải pháp thông tin iWay </li></ul><ul><li>Số 20A, ngõ 98, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội </li><...
<ul><li>  Cảm ơn !!! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PHP Day 2011 iway voip asterisk & freepbx nguyenpnb

1,268 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PHP Day 2011 iway voip asterisk & freepbx nguyenpnb

 1. 1. Xây dựng hệ thống VoIP với Asterisk và FreePBX - Customize FreePBX trên nền PHP Phan Nguyễn Bá Nguyên iWay
 2. 2. Nội dung <ul><li>Hệ thống Call Center, VoIP? </li></ul><ul><li>Xây dựng hệ thống Call Center với Asterisk và FreePBX? </li></ul><ul><li>Phần mềm gọi điện? </li></ul><ul><li>Customize FreePBX? </li></ul>
 3. 3. Tổng đài VoIP <ul><li>Tổng đài (Call Center): 1080, 1900xxxx... </li></ul><ul><li>VoIP (Voice over Internet Protocol) </li></ul>
 4. 4. Một số chức năng <ul><li>IVR (Interactive Voice Response) </li></ul><ul><li>ACD (Automatic Call Distribution) </li></ul><ul><li>Voicemail </li></ul><ul><li>Call Transferring </li></ul><ul><li>Call Forwarding </li></ul><ul><li>Conference </li></ul><ul><li>Caller ID </li></ul><ul><li>Time and Date </li></ul><ul><li>..... </li></ul>
 5. 5. Sơ đồ về một hệ thống
 6. 6. Asterisk <ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>PBX </li></ul><ul><li>VoIP gateways </li></ul><ul><li>Conference server </li></ul><ul><li>Voicemail </li></ul><ul><li>IVR </li></ul><ul><li>ACD </li></ul><ul><li>..... </li></ul>
 7. 7. FreePBX <ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>GUI: Quản lý và điền khiển Asterisk </li></ul>
 8. 8. FreePBX <ul><li>Extension </li></ul>
 9. 9. FreePBX <ul><li>IVR </li></ul>
 10. 10. FreePBX <ul><li>Report </li></ul>
 11. 11. Cài đặt <ul><li>Command line (CentOS và Redhat 5) </li></ul><ul><li>Tạo file centos-asterisk.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d với nội dung </li></ul>
 12. 12. Cài đặt (tiếp) <ul><li>Và centos-digium.repo </li></ul>
 13. 13. Cài đặt (tiếp) <ul><li>Install Asterisk: yum install asterisk18 asterisk18-configs asterisk18-voicemail asterisk18-addons-mysql </li></ul><ul><li>Install Freepbx: yum install freepbx </li></ul>
 14. 14. Cài đặt (tiếp) <ul><li>http://<ip-address> http://<hostname> </li></ul>
 15. 15. Cài đặt (tiếp) <ul><li>asterisk -rvvv </li></ul>
 16. 16. Làm sao để gọi điện? <ul><li>Điện thoại VoIP </li></ul>
 17. 17. Làm sao để gọi điện(2)? <ul><li>Softphone trên máy tính </li></ul>Ekiga X-Lite
 18. 18. Làm sao để gọi điện(3)? <ul><li>Softphone trên máy tính </li></ul>Twinkle Customize từ Opensource
 19. 19. Làm sao để gọi điện(4)? <ul><li>Điện thoại, smartphone hỗ trợ VoIP: Nokia E Serial, Winphone7, IPhone.... </li></ul>
 20. 20. Customize FreePBX <ul><li>Mục đích </li></ul><ul><li>Customize FreePBX (PHP & MySQL) </li></ul><ul><li>Case study: Module Multi-tenant, Report... </li></ul>
 21. 21. Mục đích <ul><li>Nhu cầu sử dụng </li></ul>
 22. 22. Customize FreePBX <ul><li>DevWiki (FreePBX) </li></ul><ul><li>Viết modules </li></ul>
 23. 23. Case study <ul><li>Module Multitenant </li></ul>
 24. 24. Customize FreePBX (tiếp)
 25. 25. Customize FreePBX (tiếp)
 26. 26. Customize FreePBX (tiếp)
 27. 27. Thảo luận
 28. 28. Kết luận <ul><li>VoIP </li></ul><ul><li>Asterisk, FreePBX </li></ul><ul><li>Tích hợp </li></ul><ul><li>.... </li></ul>
 29. 29. Tham khảo <ul><li>http://www.asterisk.org/downloads/yum </li></ul><ul><li>http://www.freepbx.org/freepbx-development </li></ul>
 30. 30. Liên hệ <ul><li>Công ty cổ phần Giải pháp thông tin iWay </li></ul><ul><li>Số 20A, ngõ 98, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội </li></ul><ul><li>Điện thoại: (04)3537-8684 </li></ul><ul><li>Fax: (04)3537-8683 </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul><ul><li>Website: http://www.iwayvietnam.com/ </li></ul>
 31. 31. <ul><li>  Cảm ơn !!! </li></ul>

×