Successfully reported this slideshow.

Mobilemonday.vn momo-monetize thinking_tu do tai chinh_v1.2

768 views

Published on

Mobilemonday.vn momo-monetize thinking_tu do tai chinh_v1.2

 1. 1. By Trọc Đất #2 – Tự do tài chính Monetize Thinking
 2. 2. Chống chỉ định! 2 Kinh nghiệm cá nhân Chỉ dành cho developers Không đúng với tất Không phải cách duy nhất Hiệu quả phụ thuộc bạn Thành công nhớ hậu tạ diễn giả (-_-)
 3. 3. Cặp đôi vô đối, dev ối giải thưởng! Chi tiết tại: http://1pay.vn
 4. 4. 4 Câu chuyện nghèo khổ mang tính di truyền???
 5. 5. ??????? ????? Họ đều nói chung một câu chuyện… HỌC HỌC HỌC HỌC ViỆC ViỆC ViỆC Lương hưu Lương hưu Lương hưu SAO TÔI VẪN NGHÈO??
 6. 6. 6 Bí mật nằm ở đâu???? TỰ DO TÀI CHÍNH!
 7. 7. 7 Giờ tính sao???
 8. 8. Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi
 9. 9. Làm sao để có được tự do tài chính??? 9 Tư duy Tích lũy Trải nghiệm
 10. 10. •Chơi cũng có tiền, ngủ cũng có tiền = tiền làm việc cho mình! •Tích lũy và sinh sôi càng ngày càng nhiều 10 Tự do tài chính?? Tạo ra vô vàn những dòng tiền thụ động, chảy không ngừng nghỉ!
 11. 11. Tôi là developers! 11 Ngu rồi???
 12. 12. Tự do tài chính??? 12 Cửa gì cho developers?? Where is my money???
 13. 13. What should developers do??? Freemium Game Mobile Online Free Apps + Affiliate/Ads Nhỏ lắm! - 1.000Bđ 2012 - Tăng trưởng 100%/năm - Không dễ
 14. 14. 14 Game online Freemium Affiliate - Sản xuất (casual) - Phát hành (nhập gmo)  - GMO Affiliate -Video Affiliate - Freemium App Affiliate Các nào dễ làm, tiền tốt??
 15. 15. Bí kíp dòng tiền thụ động! Affiliate Provider Nạ p Nạ p Nạ p Nạ p Nạ p Nạ p Nạ p
 16. 16. Quảng cáo tí  16
 17. 17. Nền tảng thanh toán toàn diện cho di động! Truy cập: http://1pay.vn
 18. 18. Mạng Affiliate lớn nhất dành cho smartphone! Truy cập: http://adnexus.vn
 19. 19. Demo VUI
 20. 20. 20 Trọc Đất (Facebook) dtranlog

×