Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VMMa neemt strategische beslissingen met behulp van Master Data Services en Microsoft BI

tel. +32 (0)3 451 23 91
info@koh...
manueel werk om deze drie databronnen efficiënt

Bij mediabedrijf VMMa, vooral bekend van de tv-zender

te integreren.

VT...
José Rotsaert, Manager Business Applications bij VMMa: “SQL Server speelt een belangrijke rol bij het nemen van strategisc...
men, kunnen we die snel en eenvoudig integreren in onze
BI-software. Na de overname van Vitaya hadden we nog
heel veel man...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VMMa neemt strategische beslissingen met behulp van Master Data Services en Microsoft Business Intelligence

343 views

Published on

Mediabedrijf VMMa neemt strategische beslissingen over haar tv-programma’s met behulp van de Microsoft SQL Server 2012 suite, geïmplementeerd door BI-specialist Kohera.
Met de BI-tools van SQL Server - Master Data Services, Analysis Services, Integration Services en Reporting Services - kunnen de gebruikers van de financiële afdeling de kijkcijfers, kosten en opbrengsten van elk programma efficiënt samenbrengen en analyseren. Op basis daarvan wordt er advies gegeven aan de dienst programmatie en het directiecomité, onder meer over de aankoop van bepaalde programma’s.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

VMMa neemt strategische beslissingen met behulp van Master Data Services en Microsoft Business Intelligence

  1. 1. VMMa neemt strategische beslissingen met behulp van Master Data Services en Microsoft BI tel. +32 (0)3 451 23 91 info@kohera.be land: België sector: media profiel De Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) is het grootste Vlaamse commerciële multimediabedrijf. VMMa heeft anno 2013 niet enkel een gevarieerd aanbod aan tv-zenders en radiostations in haar portefeuille, maar ook tal van online, digitale en entertainmentactiviteiten. VMMa telt ongeveer 650 medewerkers. uitdaging VMMa moet kort op de bal kunnen spelen in haar strategische beslissingen. De mediawereld is immers erg competitief. De strategie rond de programma’s wordt mede bepaald door het vergelijken van de kijkcijfers, kosten en opbrengsten per Mediabedrijf VMMa neemt strategische beslissingen over haar tv-programma’s met behulp van de Microsoft SQL Server 2012 suite, geïmplementeerd door Business Intelligence (BI) specialist Kohera. Met de BI-tools van SQL Server - Master Data Services, Analysis Services, Integration Services en Reporting Services - kunnen de gebruikers van de financiële afdeling de kijkcijfers, kosten en opbrengsten van elk programma efficiënt samenbrengen en analyseren. Op basis daarvan wordt er advies gegeven aan de dienst programmatie en het directiecomité, onder meer over de aankoop van bepaalde programma’s. De nieuwe werkwijze is veel efficiënter dan vroeger. De gebruikers beschikken nu over één omgeving waar de gegevens uit de drie bronnen automatisch worden binnengehaald en aan elkaar gekoppeld. De financiële medewerkers kunnen met behulp van Master Data Services zelf de parameters beheren zonder hulp van de ITafdeling. Bovendien is het eenvoudig om extra gegevens te integreren, bijvoorbeeld een nieuwe budgetoefening. De organisatie kan dus veel korter op de bal spelen in de erg concurrentiële mediawereld. programma. Het kostte de VMMA echter te veel Microsoft SQL Server
  2. 2. manueel werk om deze drie databronnen efficiënt Bij mediabedrijf VMMa, vooral bekend van de tv-zender te integreren. VTM, werkt de financiële dienst met de Business Intelligence software van Microsoft. De organisatie neemt nu oplossing VMMa gebruikt nu de Microsoft SQL Server 2012 BI-suite met de Master Data Services component voor het beheer, samenbrengen en analyseren van alle gegevens. voordelen Û Gebruiksvriendelijk strategische beslissingen over programma’s op basis van de analyses door SQL Server 2012, Master Data Services, Analysis Services, Integration Services, Reporting Services en Excel. BI-specialist Kohera begeleidt VMMa bij de overstap naar de nieuwe software. Gegevens uit verschillende bronnen samenvoegen en beheren “Met behulp van Master Data Services en Integration Ser- Û Flexibel aan te passen vices binnen SQL Server 2012, kunnen we gegevens uit de Û Eindgebruikers kunnen parameters wijzigen verschillende bronnen gemakkelijker samenvoegen en op Û Proactieve koppeling en validatie van gegevens een consistente manier weergeven, bewerken en behe- Û Snel en efficiënt rapporteren ren.”, vertelt José Rotsaert, Manager Business Applications Û Meer efficiëntie en tijdwinst bij VMMa. “Op basis van Analysis Services wordt er een BI-model gecreëerd, waarna we de gegevens analyseren software&services Servers SQL Server 2012 Developer Tools met behulp van Excel en Reporting Services om alles op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier weer te geven. Het gaat om informatie over de kosten, de opbrengsten en de kijkcijfers per tv-programma. Zo kunnen we inschatten hoeveel we bijvoorbeeld kunnen investeren in Windows een film of een uitzending om het rendabel te houden. Desktop Applications Excel geschikt zijn per programma. SQL Server speelt dus een Business Solutions sche beslissingen in onze concurrentiële mediawereld. We Online Services programma’s na de uitzending, als voor de forecasting van Microsoft Services Microsoft Technologies Microsoft Security Verder adviseren we ook welke uitzenduren het meest belangrijke rol bij het nemen van heel belangrijke strategigebruiken de software zowel voor de evaluatie van mogelijke opbrengsten van geplande programma’s en voor de maandelijkse financiële rapportering. De rapporten worden door de financiële dienst ook voorgelegd aan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de programmering en aan het directiecomité.” Eenvoudig gegevens mappen, valideren en uitbreiden De automatische verwerking is volgens VMMa een van de grote pluspunten van de BI-oplossing van Microsoft. José Rotsaert: “Het mappen van de gegevens uit verschillende databases gebeurde vroeger te weinig geautomatiseerd. We moesten toen manueel de drie bronnen naast elkaar inladen en alles valideren aangezien er niet altijd een eenvoudige en consistente koppeling mogelijk is. Het nieuwe systeem kan echter proactief gegevens uit de verschillende databases koppelen op basis van de ingestelde logica. Dankzij die automatische verwerking kunnen we ons nu
  3. 3. José Rotsaert, Manager Business Applications bij VMMa: “SQL Server speelt een belangrijke rol bij het nemen van strategische beslissingen in onze concurrentiële mediawereld.” concentreren op de validatie van de uitzonderingen SQL Server 2012 zitten voorgedefinieerde cubes die ook automatisch opgelijst worden. Gedaan met waarin de kijkcijfers aan de juiste kosten en op- manueel werk dus, wat een grote tijdbesparing op- brengsten worden gerelateerd. “De eindgebruikers levert. Vroeger nam de manuele verwerking van de kunnen de gegevens met Excel pivots en vanuit ver- uitzendgegevens van een week gemakkelijk drie schillende invalshoeken bekijken en analyseren”, kwartier tot een uur in beslag. Dat is nu geredu- zegt Frederik Vandeputte, partner bij Kohera. ceerd tot nul minuten als er geen uitzonderingen “Vroeger had VMMa ook wel technologie voor Busi- zijn of een paar minuten als we wel enkele uitzon- ness Intelligence, maar toen waren dat aparte appli- deringen moeten valideren. Die tijd- en kostenbe- caties. Nu hebben ze alles in één, wat veel efficiën- sparing was niet onze primaire doelstelling, maar ter werkt.” levert ons wel veel op.” Uitbreiding en verandering flexibel opvangen De uitzonderingen bij de koppeling van gegevens Terwijl tijd- en kostenbesparing niet de eerste doel- uit de verschillende databases hebben vaak te ma- stelling waren, waren een grotere flexibiliteit en au- ken met de titels van films of tv-programma’s die tonomie dat wel. Vroeger waren er veel meer manu- niet overal consistent zijn. De titels die VMMa zelf ele ingrepen nodig om tot dezelfde resultaten te gebruikt in haar applicaties zijn namelijk niet altijd komen. Toen verwerkte een .Net-toepassing de ge- hetzelfde als de titels uit de kijkcijfers. “In hun data- gevens en was het erg arbeidsintensief om iets te base kan bijvoorbeeld The Voice staan terwijl wij The wijzigen of toe te voegen. Voice van Vlaanderen gebruiken”, legt José Rotsaert uit. Door gebruik te maken van Master Data Servi- “Het uitbreiden van functionaliteit was voordien ces kunnen we in de mapping logica integreren heel complex en kon alleen door de code manueel waardoor bij het opladen van de brondata het me- te herwerken.”, zegt José Rotsaert. “Nu kunnen de rendeel automatisch gekoppeld wordt. Enkel de eindgebruikers dankzij de Master Data Services uitzonderingen dienen dan nog gevalideerd te wor- add-in voor Excel gemakkelijk zelf iets wijzigen. Het den in de Master Data Services Excel add-in.” hele systeem is bovendien flexibel aan te passen aan toekomstige wijzigingen in onze organisatie. Als In het data warehouse dat nu draait op Microsoft we bijvoorbeeld een andere zender zouden overne-
  4. 4. men, kunnen we die snel en eenvoudig integreren in onze BI-software. Na de overname van Vitaya hadden we nog heel veel manueel werk, maar nu zou het volstaan om enkele parameters te veranderen zodat ook hun gegevens worden opgenomen in onze analyses.” Vroeger zaten er bovendien heel wat instellingen voor het uitvoeren van de procedures geprogrammeerd op serverniveau. “We hebben dat herbekeken zodat dat nu in de frontend zit”, zegt Hans Van den Troost, BI Consultant bij Kohera. “Daardoor kunnen de eindgebruikers veel meer zelf aanpassen zonder hulp van de IT-afdeling. De financiele dienst is nu dus minder afhankelijk van IT waardoor ze Hans Van den Troost sneller kunnen werken op businessniveau. Tegelijk hoeft de IT-afdeling zich niet meer bezig te houden met dergelijke taken die weinig toegevoegde waarde hebben.” “De eindgebruikers kunnen nu veel meer zelf aanpassen zonder hulp van de ITafdeling. De financiële dienst is nu dus minder afhankelijk van IT waardoor ze sneller kunnen werken op businessniveau.” Ervaren BI-partner VMMa maakte een overtuigde keuze voor de samenwerking met Kohera. “We hadden eerder al met hen samengewerkt en bovendien zijn ze heel goed vertrouwd met deze BI-technologie. Ze hadden als een van de eerste Microsoft-partners ervaring met SQL Server 2012”, verklaart José Rotsaert. “Ook de keuze voor Microsoft was niet moeilijk. We hadden immers intern al kennis in huis van de Microsoft BI-technologie. Voor de eindgebruikers was er zelfs niet echt een opleiding nodig en zij waren zelf vragende partij voor de nieuwe werkwijze. Het feit dat ze nu zelfstandig de parameters kunnen beheren en minder manueel moeten valideren maakt hun werk veel aangenamer en efficiënter.” voor meer informatie Voor meer informatie over de beschreven producten en diensten van Microsoft, bel naar +32 (0)2 503 31 13 of bezoek www.microsoft.be/ cases. U vindt er andere bedrijven die soortgelijke toepassingen gebruiken. Voor meer informatie over Kohera, bel naar +32 (0)3 451 23 91 of bezoek www.kohera.be Voor meer informatie over de Vlaamse Media Maatschappij, bezoek www.vmma.be

×