Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lippens Grondwerken werkt efficiënter en professioneler met Dynamics NAV

Lippens Grondwerken, een aannemer met vijf administratieve medewerkers, koos voor Microsoft Dynamics NAV als ERP-systeem. Softwarepartner Astena installeerde het pakket Astena Comfort dat het op basis van Dynamics NAV ontwikkelde met specifieke aanpassingen voor de bouwsector. Zo kon Lippens Grondwerken zonder enig maatwerk snel met de software van start gaan.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lippens Grondwerken werkt efficiënter en professioneler met Dynamics NAV

  1. 1. Lippens Grondwerken werkt efficiënter en professioneler met Dynamics NAV tel. +32 (0)9 272 73 60 info@astena.be land: België sector: bouw profiel Familiebedrijf Lippens Grondwerken is opgericht in 1967. De onderneming ontstond als een loonwerkbedrijf maar is uitgegroeid tot een gezond aannemingsbedrijf met een eigen container- en transportdienst en een terrein voor grondopslag en recyclage van bouw- en slooppuin. Lippens Grondwerken telt 30 medewerkers van wie vijf op het kantoor in Zulte. uitdaging De klanten van Lippens Grondwerken eisen een steeds snellere reactie op hun vragen. Het werd stilaan moeilijk om aan die eisen te voldoen, door- Lippens Grondwerken, een aannemer met vijf administratieve medewerkers, koos voor Microsoft Dynamics NAV als ERP-systeem. Softwarepartner Astena installeerde het pakket Astena Comfort dat het op basis van Dynamics NAV ontwikkelde met specifieke aanpassingen voor de bouwsector. Zo kon Lippens Grondwerken zonder enig maatwerk snel met de software van start gaan. Vroeger waren de boekhoudsoftware en de software voor projectbeheer bij Lippens Grondwerken niet met elkaar geïntegreerd, zodat er heel wat tijd verloren ging met het opvragen van informatie aan collega’s. De gebruikers werkten ieder op hun eigen manier, wat het nog moeilijker maakte om documenten terug te vinden. Tegelijk eisen de klanten een steeds snellere reactie op hun vragen. Met Dynamics NAV en Astena Comfort beschikt Lippens Grondwerken nu over een centraal systeem waarin alle gebruikers op een gestructureerde, efficiënte manier werken en informatie snel kunnen terugvinden. Bovendien kan de software gemakkelijk meegroeien met de toekomstplannen van de onderneming. Dynamics NAV
  2. 2. dat de organisatie werkte met niet-geïntegreerde Aannemersbedrijf Lippens Grondwerken gebruikt Micro- en verouderde software voor administratie en soft Dynamics NAV als centraal administratief systeem. IT- boekhouding. partner Astena installeerde Astena Project Comfort, een door hen aangepaste standaardversie van Dynamics NAV oplossing De bouwonderneming koos als KMO voor de uitgebreide mogelijkheden van Microsoft Dynamics NAV samen met Astena Project Comfort, het standaardpakket van Astena voor de bouwsector. Door te kiezen voor een standaardproduct kon Lippens er meteen efficiënt mee werken. De software wordt stapsgewijs geïmplementeerd volgens de prioriteiten van de organisatie. specifiek voor de bouwsector. “We bieden Astena Project Comfort al jaren aan”, verklaart Wim Vandesompele, Managing Director van Astena. “Klanten willen meer en meer zekerheid en ze willen de risico’s vermijden die vaak geassocieerd worden met een ERP-traject. Vandaar dat we een standaardproduct ontwikkelden. In Dynamics NAV 2013 is het mogelijk om onderdelen die je niet nodig hebt weg te laten, zodat de software nog toegankelijker is voor kleinere ondernemin- voordelen Û versneld terugverdieneffect door de productaanpak Û documenten sneller terugvinden Û professionele uitstraling Û betere klantenservice Û toekomstgericht platform Û integratie met Microsoft Office Û kostenstroom beter beheren Û overal beschikken over de nodige informatie Û één systeem en één partner gen zoals Lippens Grondwerken. Met slechts vijf administratieve medewerkers is het immers niet nodig om processen zoals goedkeuringsprocedures te automatiseren.” Voor Lippens Grondwerken betekent Dynamics NAV een belangrijke stap in de professionalisering van het bedrijf. De vorige software voor boekhouding en administratie was immers verouderd en was bovendien niet met elkaar geïntegreerd. Dat veroorzaakte heel wat tijdverspilling omdat collega’s telkens naar elkaars bureau moesten lopen om informatie te vragen. Meer gestructureerd werken software&services “Met Microsoft Dynamics NAV beschikken we over een Servers centraal systeem waarin al onze bureaumedewerkers zelf Developer Tools Windows Desktop Applications Business Solutions Dynamics NAV Online Services Microsoft Services Microsoft Technologies Microsoft Security alle informatie kunnen terugvinden”, vertelt zaakvoerder Marleen Lippens. “Zo kunnen we ook dubbel werk – het twee keer invoeren van dezelfde informatie – vermijden. Iedereen werkt meer gestructureerd en op dezelfde manier. Uiteindelijk is het onze bedoeling om onze projecten en de kostenstroom nog beter te gaan beheren. Door een duidelijker overzicht kunnen we de knelpunten beter blootleggen. Ook potentiële klanten merken de professionele manier van werken. Op een vraag van een klant of een potentiele klant kunnen we nu nog sneller en accurater antwoorden.” Meer dan een boekhoudpakket Oorspronkelijk dacht de zaakvoerder dat een ERP-systeem te uitgebreid en te complex zou zijn voor een KMO. “We waren er op dat moment nog niet aan toe”, bevestigt Marleen Lippens. “Toen we echter op zoek gingen naar een nieuw boekhoudpakket zijn we ons gaan realiseren dat we het ruimer moesten zien en meteen al onze admi-
  3. 3. Marleen Lippens, zaakvoerder Lippens Grondwerken: “Met Dynamics NAV en Astena Project Comfort krijgen we alle faciliteiten van een ruim platform, afgestemd op ons niveau.” nistratieve processen moesten integreren. Het vroeg ming al heel snel van start gaan met haar nieuwe gewoon ook wat tijd om daarbij stil te staan en alles ERP-systeem. “We wilden maatwerk vermijden en zo op een rijtje te zetten.” veel mogelijk binnen de standaardmogelijkheden blijven”, beklemtoont Marleen Lippens. Toen Astena een uitnodiging mailde voor een webinar over Microsoft Dynamics NAV, besliste Lippens Door te kiezen voor een standaardpakket kon Lip- om deel te nemen. “Zo’n online demo is ideaal om- pens Grondwerken niet alleen snel operationeel zijn dat je je niet hoeft te verplaatsen maar je alles kan maar beperkte men ook de risico’s van de imple- volgen op je eigen bureau. Zo krijg je op een paar mentatie. “We willen een kant en klaar product leve- uur tijd heel wat informatie”, aldus Marleen Lippens. ren dat de noden van een klein of middelgroot Na een aantal gesprekken met Astena, besliste de bouwbedrijf 100% afdekt”, aldus Wim Vandesompe- bouwonderneming om voor het eerst met hen sa- le. “Dit laat ons toe om onze aandacht toe te spitsen men te werken. op het introduceren van het pakket in het bedrijf, wat aan de CEO sneller een hogere ROI biedt met “We krijgen alle faciliteiten van een ruim platform, meer zekerheid. We zien ook dat de KMO-markt dat perfect te integreren is in onze bestaande Mio- vragende partij is voor deze aanpak en meer en crosoft-omgeving, maar wel afgestemd op ons ni- meer terughoudend wordt tegenover de traditione- veau”, verklaart Marleen Lippens. “Als we dat in de le werkwijze waar vaak heel wat maatwerk bij komt toekomst willen, kunnen we het systeem toch uit- kijken.” breiden en laten evolueren met onze behoeften. Die integratiemogelijkheden, rijke functionaliteit en Brug tussen business en IT flexibiliteit vonden we niet bij andere softwarepak- Binnen die standaardfuncties blijft het wel perfect ketten voor de bouwsector.” mogelijk om het pakket aan te passen aan de specifieke manier van werken bij elk bedrijf. “Het vertalen Geen maatwerk, snelle start van business naar IT blijft wel een moeilijk punt voor Lippens Grondwerken koos dus voor Astena Project ons, maar daarvoor overleggen we met de mensen Comfort omdat het pakket toonde wat het bedrijf van Astena”, zegt Marleen Lippens. “Zij hebben er- nodig had. Op die manier kon de bouwonderne-
  4. 4. varing met de technologie en in de bouwsector, wat voor ons ideaal is.” Stap voor stap invoeren Het invoeren van de ERP-software bij Lippens Grondwerken gebeurt stap voor stap. In de eerste fase schakelde de boekhouding over naar het nieuwe systeem. Het opzetten van het systeem en de opleiding van de gebruikers namen een 5-tal dagen in beslag. In een volgende fase ging ook het administratieve projectbeheer over naar Dynamics NAV. Dat projectbeheer is behoorlijk complex en omvat onder meer het bijhouden van prestaties en goederen die op de werven worden gebruikt. Die gegevens dienen ook als basis voor de facturatie. “De huidige gebruikers zijn al Wim Vandesompele erg enthousiast”, zegt Marleen Lippens. “Uiteindelijk zullen onze oude softwarepakketten volledig verdwijnen. “We willen een kant en klaar product leveren dat de noden van een klein of middelgroot bouwbedrijf 100% afdekt. Dit laat ons toe om onze aandacht toe te spitsen op het introduceren van het pakket in het bedrijf, wat aan de CEO sneller een hogere ROI biedt met meer zekerheid.” Astena blijft de verdere stappen begeleiden en zorgt daarna nog voor ondersteuning bij onze toekomstplannen.” Toekomstplannen Lippens Grondwerken denkt eraan om Dynamics NAV in de toekomst ook te gebruiken voor tijdregistratie en documentbeheer. Ook de weegbonnen van het tweede depot, die nu nog manueel worden ingevoerd, wil men in het ERP-systeem integreren, net als de aankoop van brandstof. Op termijn zullen de werfleiders mogelijk op tablet pc’s al hun projectinfo op afstand kunnen inkijken. “Dit is echt een verhaal op lange termijn, een andere manier van werken die de ontwikkeling van onze onderneming ondersteunt”, besluit Marleen Lippens. voor meer informatie Voor meer informatie over de beschreven producten en diensten van Microsoft, bel naar +32 (0)2 503 31 13 of bezoek www.microsoft.be/ cases. U vindt er andere bedrijven die soortgelijke toepassingen gebruiken. Voor meer informatie over Astena, bel naar +32 (0) 9 272 73 60 of bezoek www.astena.be. Voor meer informatie over Lippens Grondwerken, bezoek www.lippensgrondwerken.be.

×