Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gert Diels, Cegeka: overzicht en aanpak social media

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Gert Diels, Cegeka: overzicht en aanpak social media

  1. 1. Social media bij Cegekaoverzicht en aanpak06/09/2011
  2. 2. Situatie “as-was”: vanuit acquisities/dochterbedrijvenverschillende social media initiatievenNood om alle die verschillende initiatieven te stroomlijnenin een globaal Social Media beleid (strategie & plan) voorde ganse Cegeka groepRol van Corporate Marketing: owner van het project,ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie &strategie/plan in samenspraak met alle stakeholders.Bottom-up aanpak: gegroeid vanuit de buik van deorganisatie, medewerkers sterk betrokken (ambassadors)Pragmatische aanpak: social media is geen doel , maar eenextra communicatie medium om doelgroepen te bereiken.Social Media moet Cegeka waarden ondersteunen:betrokkenheid, ondernemerschap, authenticiteit ennabijheidSocial Media binnen Cegeka2
  3. 3. Social Media: focus extern• Corporate Branding• Employer Branding & Rekrutering• Lead Generation• Brand monitoring/ conversation starter• Expert’s opinion/credibility/leadership• Boost website traffic• SEO• Community buildingEnterprise Social Software: focus intern• Interne communicatie• Kennisdeling• Samenwerking• Innovation• Community building/betrokkenheid/teamspirit (Employer Branding-Retention)Doelstellingen3
  4. 4. Keuze maken social media kanalen (prioriteiten)Identificatie & empowerment van ‘ambassadeurs’Social Media guidelines/policyOpzetten monitoringsoftwareMeten, evalueren & bijsturenStappenplan4
  5. 5. Social Media kanalen
  6. 6. Enterprise Social Software (intern)
  7. 7. Transparantie en openheidControle uit handen gevenSocial media is geen one-man-showSocial Media is not for free: resources, contentcreationAandachtspunten7
  8. 8. “We don’t have a choice onwhether we DO social media, thequestion is how WELL we DO it.”9

×