Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikt 2009

235 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ikt 2009

  1. 1. IKT 2009 Ett område som intresserar mig inom IKT
  2. 2. Google <ul><li>Har alltid varit det verkliga sökredskapet för mig </li></ul><ul><li>Har möjligheter som Yahoo och andra saknar </li></ul><ul><li>Uttömmande, ger möjligheter till djupa sökningar på andra språk än engelska, svenska och finska </li></ul>
  3. 3. Google <ul><li>Lätt att använda, lätt att förstå sig på. </li></ul><ul><li>Möjligt att söka efter bilder som hör till sökorden. </li></ul><ul><li>Bra användning av sökfraser. </li></ul>
  4. 4. Googlemaps <ul><li>Intressant sätt att få en överblick över områden man ska besöka. </li></ul><ul><li>En tjänst som gör att man lätt kan hitta intressanta platser och printa ut kartor. </li></ul>
  5. 5. Google Earth <ul><li>Fascinerande program där man med hjälp av satteliter kan se städer och områden, tämligen detaljerat. </li></ul><ul><li>Nästan för avslöjande i vissa fall. </li></ul>

×