Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pierwsza pomoc w pigułce

14,007 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Pierwsza pomoc w pigułce

 1. 1. PIERWSZA POMOC W PIGUŁCEPołączenie z tematem - kliknij w tytuł3. OBOWIĄZEK UDZIELANIA POMOCY4. PIERWSZE KROKI RATOWNICZE5. OCENA STANU POSZKODOWANEGO6. OCENA STANU POSZKODOWANEGO I CZYNNOŚCI RATOWNICZE - ALGORYTM7. POSZKODOWANY - NIE MA ODDECHU8. POSZKODOWANY - NIEPRZYTOMNY MA ODDECH9. WZYWANIE POGOTOWIA10. ZAWAŁ SERCA - chory przytomny11. UDAR MÓZGU - chory przytomny12. PADACZKA – NAPAD DUŻY13. DUŻY KRWOTOK14. WSTRZĄS15. WSTRZĄS UCZULENIOWY – ANAFILAKTYCZNY16. WYPOSAŻENIE APTECZKI SAMOCHODOWEJ17. KRWAWIENIE Z NOSA18. ZŁAMANIA19. OPARZENIA TERMICZNE20. UŁOŻENIA21. OPRACOWANO W OPARCIU22. WIĘCEJ I PEŁNIEJSZE INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY23. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY24. PAMIĘTAJMYMÓZGU - chory przytomny
 2. 2. OBOWIĄZEK UDZIELANIA POMOCYObowiązek udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu wynika przede wszystkim z nakazu moralnego.Jednocześnie istnieje prawny obowiązek udzielania pomocy nakazany 162 artykułem kodeksu karnego, który brzmi:§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.
 3. 3. PIERWSZE KROKI RATOWNICZEUdzielanie pierwszej pomocy należy prowadzić według planu-schematu kolejnych kroków. PIERWSZE KROKI RATOWNICZE
 4. 4. OCENA STANU POSZKODOWANEGOI. -Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczniII. - OCEŃ PRZYTOMNOŚĆ - delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj: Czy wszystko w porządku?III. - Jeżeli poszkodowany nie reaguje: wołaj o pomocIV. - UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE – tj.: odegnij głowę i unieś żuchwęV. - OCEŃ ODDECH - sprawdź (w czasie nie dłuższym niż 10 sekund), czy poszkodowany oddycha prawidłowo używając: wzroku, słuchu, dotykuVI. – OKREŚL RODZAJ POMOCYo Jeżeli poszkodowany ma prawidłowy oddech: ułóż go w pozycji bezpiecznej i wezwij pogotowie - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>o Jeżeli poszkodowany nie ma prawidłowego oddechu: - wezwij pogotowie i wykonuj – resuscytację krążeniowo-oddechową RKO - >>>>>>>>>
 5. 5. OCENA STANU POSZKODOWANEGO I CZYNNOŚCI RATOWNICZE - ALGORYTM BLS u dorosłych OCEŃ ZAGROŻENIA Jest bezpiecznie OCEŃ Sprawdź, jakie ma obrażenia PRZYTOMNOŚ Opatrz obrażenia Jest przytomny Wezwij pogotowie, jeżeli jest potrzebne Ć Regularnie oceniaj jego stan Jest nieprzytomny Wołaj o pomoc Udrożnij drogi oddechowe OCEŃ Oddycha ODDECH prawidłowo Ułóż w pozycji bezpiecznej, wezwij pogotowie rat. tel. 112 lub 999, Brak prawidłowego regularnie oceniaj oddech oddechu Wezwij pogotowie: tel. 112 lub 999 Uciskaj klatkę piersiową i wykonuj oddechy ratownicze w stosunku 30:2
 6. 6. POSZKODOWANY - NIE MA PRAWIDŁOWEGO ODDECHU Ocena stanu poszkodowanegoSprawdź oddech przez 10``- odchylona głowa i uniesiona bródka• PATRZ, czy klatka piersiowa się porusza• WYSŁUCHAJ szmeru oddechowego• WYCZUJ oddech na policzkuPoproś kogoś lub sam wezwij pogotowie ratunkoweNa środku klatki piersiowej uciskaj mostek 30 x na głębokość 5-6 cm z częstotliwością 100-120/min.Wykonaj 2 oddechy ratownicze i kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 : 2 do czasu przybycia pogotowia
 7. 7. POSZKODOWANY - NIEPRZYTOMNY MA ODDECHSprawdź oddech przez 10``- (Ocena stanu poszkodowanego)> odchylona głowa i uniesiona bródkaPATRZ, czy klatka piersiowa się poruszaWYSŁUCHAJ szmeru oddechowegoWYCZUJ oddech na policzkuUłóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej – na boku z głową odchyloną do tyluPoproś kogoś lub sam wezwij pogotowie ratunkowetel. 999 lub 112
 8. 8. WZYWANIE POGOTOWIANumery tel.:Centrum powiadamiania ratunkowego – 112Pogotowie ratunkowe - 999Straż pożarna - 998Policja - 997Należy podać:• dokładną lokalizację wypadku• rodzaj wypadku• liczbę i wiek poszkodowanych, jaki jest ich stan• informacje o zagrożeniach• jakie czynności ratownicze są wykonywane• swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego dzwoniszZ POGOTOWIEM RATUNKOWYM, STRAŻĄ POŻARNĄ I POLICJĄ UZYSKUJESZ POŁĄCZENIE BEZPŁATNIE Nie odkładaj słuchawki pierwszy, uważnie wysłuchaj pytań i instrukcji.
 9. 9. ZAWAŁ SERCA – chory przytomnyObjawy: Najczęściej występuje ostry, długotrwały, nie ustępujący ból za mostkiem promieniujący często do żuchwy, lewego barku i do lewej ręki. Twarz blada, skóra pokryta zimnym potem, sinica warg. Niepokój i lęk, nudności, wymioty.Pomoc:• Ułóż chorego wygodnie w pozycji półsiedzącej ze zgiętymi nogami, powiedz mu, aby nie wykonywał żadnych ruchów.• Wezwij pogotowie ratunkowe informując o objawach i o podejrzeniu zawału serca.• Podaj aspirynę – z wyjątkiem krwawień, alergii, przeciwwskazań• Oceniaj ciągle oddech i bądź przygotowany do wykonywania resuscytacji.Jeżeli chory straci przytomność, należy postępować zgodnie z procedurami resuscytacyjnymi – jeżeli nie ma prawidłowego oddechu -
 10. 10. UDAR MÓZGU - chory przytomnyObjawy:- bóle głowy,- zaburzenia mowy, wzroku. równowagi- trudności ze zrozumieniem czegoś- wyciek śliny z ust- utrata przytomnościPomoc:• Ułóż chorego z głową i ramionami nieco uniesionymi.• Przychyl głowę chorego w jedną stronę i podłóż ręcznik przy ustach, aby wchłaniał ślinę.• Jak najwcześniej wezwij pogotowie ratunkowe !!!• Sprawdzaj czynności życiowe i bądź przygotowany do wykonywania odpowiednich czynności ratowniczych w zależności od stanu chorego.• Jeżeli straci przytomność należy postępować zgodnie z procedurami resuscytacyjnymi – jeżeli nie ma prawidłowego oddechu -
 11. 11. PADACZKA – NAPAD DUŻY Pomóż choremu upaść bezpiecznie i umieść go w bezpiecznym miejscu (jeżeli upadek jest w miejscu niebezpiecznym). W czasie napadu połóż pod głowę chorego coś miękkiego, marynarkę itp. Po ustaniu drgawek ułóż chorego w pozycji bezpiecznej Sprawdź, czy chory ma informację o tym, że jest chory na padaczkę. Wezwij pogotowie (999 lub 112 Pozostań z chorym dopóki nie odzyska przytomności.
 12. 12. DUŻY KRWOTOKPrzyłóż na ranę gazę (czysty materiał) i mocno dociskaj gazę ręką.Połóż poszkodowanego. Jeżeli i nie można utrzymać ręcznego ucisku, przymocuj mocno gazę bandażem. Unieś kończynę ponad pozom serca. Poproś kogoś lub sam jak najszybciej wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112
 13. 13. WSTRZĄSPrzyczyny: krwawienia, ciężkie urazy, reakcja uczuleniowa organizmu i innePierwsze objawy: bladość, skóra wilgotna i zimna, uczucie zimna, tętno przyśpieszone.Kolejne objawy- (faza wstrząsu ciężka): zaburzenia w orientacji, mowa bełkotliwa, z przejściem do niezrozumiałej, nudności, tętno nitkowate, oddech płytki, przyspieszony, utrata przytomności.Pomoc1.Usuń przyczynę wstrząsu, np. zatamuj krwawienie.2.Ułóż poszkodowanego na plecach Jeżeli wystąpią objawy wstrząsu, unieś mu nogi 30-40 cm nad poziom głowy3.Okryj poszkodowanego, nie dopuść do przegrzania4.Rozluźnij ubranie, paski itp.5.Uspokój poszkodowanego i kontroluj czynności życiowe6. Wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112
 14. 14. WSTRZĄS UCZULENIOWY – ANAFILAKTYCZNYJest ciężką reakcją alergiczną, która może wystąpić w ciągu kilku minut od użądlenia, wstrzyknięcia leku, spożycia pokarmu.Objawy: rumień, obrzęk na skórze, obrzęk krtani, utrudnienie oddychania, niewydolność krążeniowa prowadząca do zatrzymania oddechu.Pomoc:- Jak najszybciej wezwij pogotowie tel. 999 lub 112- Jeżeli poszkodowany jest przytomny, pomóż mu usiąść w pozycji ułatwiającej oddychanieJeżeli chory straci przytomność, należy postępować zgodnie z procedurami resuscytacyjnymi – jeżeli nie ma prawidłowego oddechu -
 15. 15. Wyposażenie apteczki samochodowej wg normy DIN ( Niemiecki Instytut Standaryzacji) wymagane w: NIEMCZECH, AUSTRII, FRANCJI, HOLANDII, CZECHACH, LITWIE• opatrunek indywidualny G • opatrunek indywidualny M(1szt.) (3szt.)• plastry 10x6cm (8szt.) • chusta trójkątna (2szt.)• plaster 5m x 2,5cm (1szt.) • nożyczki 14,5cm (1szt.)• opaska elastyczna 6 cm (2szt.) • rękawice lateksowe (4szt.)• opaska elastyczna 8 cm (3szt.) • koc ratunkowy 160x210 cm• chusta opatrunkowa 40x60cm • worek foliowy (1szt)(2szt.) • instrukcja udzielania I-ej• chusta opatrunkowa 60x80cm pomocy(1szt.)• kompres 10x10 cm (3szt.)
 16. 16. KRWAWIENIE Z NOSA• Posadź rannego z głową pochyloną do przodu.• Każ rannemu, aby oddychał ustami i ściskał palcami skrzydełka nosa poniżej nasady kostnej przez 10`.• Połóż zimny okład na grzbiet nosa.• Po ustaniu krwawienia podaj rannemu wilgotną gazę, aby wytarł krew z ust i twarzy.• Jeżeli krwawienie nie ustaje w czasie 30 minut, należy odwieźć poszkodowanego do lekarza lub wezwać pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112
 17. 17. ZŁAMANIAZłamania należy ustabilizować w pozycji zastanej aby ograniczyć ruch,np. kończyny, co dazmniejszenie bólui zabezpieczy przeddalszymi urazami. Nie powinno się prostować kończyny czy też osiować.
 18. 18. OPARZENIA TERMICZNESpłukuj ranę chłodną wodą z kranu (15 ° do 25 °C) aż do ustąpienia bólu, około 15 minut. Nie wolno ochładzać całego ciała może to doprowadzić do hipotermii (wychłodzenia organizmu).Szybko zdejmij odzież, pierścionki, zegarekOkryj ranę opatrunkiemOkryj oparzonegoPodczas chłodzenia rany sprawdzaj oddechi bądź przygotowany do resuscytacji.Wezwij pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112.
 19. 19. UŁOŻENIANa plecach – układamy przytomnych, u których nie ma wskazania do ułożenia specjalnegoZ uniesionymi nogami – ułożenie przeciwwstrząsoweZ uniesionym tułowiem - przy urazach czaszkowo- mózgowychZ wysoko uniesionym tułowiem – przy zawale sercaW pozycji bezpiecznej – nieprzytomnych z prawidłowym oddechemNa plecach ze zgiętymi nogami – przy ranach brzuchaW pozycji zastanej - poszkodowanych, u których podejrzewamy złamanie kręgosłupa, miednicy unieruchamiany ich w zastanej pozycji bez poruszania.
 20. 20. OPRACOWANO W OPARCIUPrzedstawione w prezentacji czynności ratownicze są zgodne z opisanymi procedurami pierwszej pomocy w tych książkach, które zawiera bibliografia Ramowego programu i planu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy - zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, tj.:• Andres J. : Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa – podręcznik dla studentów, Kraków 2006 – wydanie III 2011• Pierwsza pomoc dziecku ABC – ilustrowany poradnik dla rodziców i opiekunów, [red. C. Greene, J. Dunne] Oficyna Wydawnicza LOTOS s.c. Łódź 1996• Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna – podręcznik do kursu, Polska Rada Resuscytacji, wyd. 2, 2006 - wydanie 2011 wg wytycznych ERC 2010 oraz• WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2010 Europejska Rada Resuscytacji Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2010• 2010 Międzynarodowe Porozumienie ds. Pierwszej pomocy i zalecenia terapeutyczne - jest rekomendowane przez Międzynarodową Radę Doradczą ds. Nauczania Pierwszej Pomocy (First Aid International Science Advisory Board) - skupiającą ponad 30 krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym Europejskie Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy
 21. 21. WIĘCEJ I PEŁNIEJSZE INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY na internetowej stronie Polskiej Rady Resuscytacji: - Wytyczne resuscytacji 2010 - testy - gry edukacyjne - terminy i miejsce kursów BLS/AED - kliknij >>>> http://www.prc.krakow.pl/ na internetowej stronie Brytyjskiego Czerwonego Krzyża – filmy edukacyjne z krótkim wyszczególnieniem najważniejszych czynności ratowniczych – kliknij >>>> http:// www.redcross.org.uk/What-we-do/First-aid/Everyday-First-Aid
 22. 22. SERDECZNIE DZIĘKUJEMYKierownikowi Grupy Roboczej BLS/AED oraz Pierwszej pomocyPolskiej Rady ResuscytacjiPanu lek. med. Bartoszowi Frączekza korektę materiału
 23. 23. Pamiętajmydo niesienia pomocy poszkodowanemu w rzeczywistym wypadku będziemy przygotowani dopiero wtedy, gdy nabędziemy praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów ratowniczych do poziomu działania odruchowego.Gratuluję i dziękujęza czas poświęcony pozyskaniu i doskonaleniu wiedzy z zakresu pierwej pomocy. Marian Stebelski

×