Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

REVOLUTIONEN ÄR HÄR: Små och medelstora företag kräver kraftfull dataanalys

3,643 views

Published on

Visuell dataanalys kan få stor betydelse för företaget – du får den information du behöver för att kunna förbättra produkterna, sänka kostnaderna, stärka konkurrensfördelarna och mycket annat. Och tack vare molnbaserad dataanalys kan små och medelstora företag (SMB) få samma datadrivna insikter i världsklass som de stora aktörerna.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

REVOLUTIONEN ÄR HÄR: Små och medelstora företag kräver kraftfull dataanalys

  1. 1. Användning av dataanalysprogram för att få åtkomst till data: Mobilitet är viktig – och samverkan är avgörande: 23 % av yrkespersonerna kan inte fatta affärsbeslut på grund av begränsade kunskaper om datasystem9 24 % av yrkespersonerna uppger att mindre än 10 % av medarbetarna använder Business Intelligence och/eller verktyg för dataanalys10 REVOLUTIONEN ÄR HÄR: Små och medelstora företag kräver kraftfull dataanalys DET ÄR DAGS ATT HAKA PÅ TRENDEN. VAD VILL SMB-FÖRETAG HA? INSIKTER. NÄR VILL DE HA DEM? NU. Vad är det som hindrar SMB-företagen från att införa lösningar för dataanalys? Lösningar för molnbaserad dataanalys är startklara: Komplexa system gör användarna maktlösa: Bland SMB som inte använder data:11 BI med självbetjäning vinner mark: 40 % har inte tid5 78 % behöver snabbare tid till värde6 Du måste ha data som du kan komma åt – och lita på: 44 % av företagen anger att de har svårt att få åtkomst till sina data20 65 % av cheferna uppger att styrning ger slutanvändarna möjlighet att nå insikter21 78 % av cheferna uppger att datastyrning är nödvändigt eller viktigt för Business Intelligence-arbetet22 av storföretagen4 49 % jämfört med MAKT TILL FOLKET 83 % av affärsanvändarna uppger att enkel åtkomst till data är en stor fördel med BI med självbetjäning16 71 % av cheferna samverkar i dag med IT för att införa BI med självbetjäning14 42 % av företagen behöver fatta datadrivna beslut inom en dag15 63 % av företagsledarna anser att dataanalys med självbetjäning gör det möjligt för slutanvändare att utveckla mer visuellt tilltalande dataanalyser13 Rätt lösning ger dig insikter vid beslutsfattandet: Du ska inte behöva vänta i veckor, dagar eller ens timmar på att få dina rapporter. Du bör få svar i samma ögonblick som du ställer frågan. Pröva Qlik Sense Cloud kostnadsfritt qlik.com/cloud ∙ Ingen nedladdning eller installation krävs ∙ Skapa interaktiva visualiseringar så att du kan utforska data och dela insikter ∙ Team kan samverka kring en enda säker källa till information ∙ Hitta dolda samband så att du får hela bilden ∙ Arbeta på vilken enhet som helst, när som helst och var som helst Var säker. Nu. UTNYTTJA DINA DATA Det är enklare än du tror att delta i revolutionen och börja få svar från dina data. Faktum är att du kan komma igång med Qlik Sense® Cloud redan i dag: Du behöver en lösning som gör att du kan: kontrollera åtkomsten – så att du kan dela data och säkerställa efterlevnad av säkerhets- och sekretesstandarder samarbeta – så att utspridda team kan se data och skapa dataanalyser tillsammans dela brett – så att medarbetare, kolleger och nätverk kan se samma information Redo att starta en datadriven revolution på ditt företag? Börja använda Qlik Sense Cloud direkt – och nå insikterna du har väntat på. Molnbaserad dataanalys erbjuder enkel självbetjäning: Mer än hälften av företagen är överens: En av de största fördelarna med molnbaserad dataanalys är att man får ett självbetjäningsverktyg för användare utan tekniska kunskaper.12 Visuell dataanalys kan få stor betydelse för företaget – du får den information du behöver för att kunna förbättra produkterna, sänka kostnaderna, stärka konkurrensfördelarna och mycket annat. Och tack vare molnbaserad dataanalys kan små och medelstora företag (SMB) få samma datadrivna insikter i världsklass som de stora aktörerna. Var ska vi börja? Vi har inte tillräckligt med tid. Vi har inte åtkomst till data. 49 % 40 % 21 % Företag har sett en ökning på 50 % av den tid som ägnas åt samverkan de senaste 20 åren.18 83 % av företagen uppger att mer än 25 % av medarbetarna använder mobila enheter i arbetet.19 VI STÅR ENADE Företagsledare säger: 46 % 46 % Affärspersoner tillbringar exakt lika mycket tid hemma som på jobbet.17 57 % av företagen är eniga: Molnbaserad Business Intelligence ger större flexibilitet och kortare tid till marknaden8 2,5 gånger snabbare implementering än med traditionella BI-plattformar7 © 2017 QlikTech International AB. Med ensamrätt. Logotyperna för Qlik® , Qlik Sense® , QlikView® , QlikTech® , Qlik Cloud® , Qlik DataMarket® , Qlik Analytics Platform® , Qlik NPrinting™ , Qlik Connectors™ , Qlik GeoAnalytics™ och QlikTech är varumärken som tillhör QlikTech International AB och som är registrerade i ett flertal länder. Andra varumärken och logotyper som nämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. 1 Källa: http://www.dexmedia.com/blog/new-survey-reveals-growing-importance-small-data-small-businesses/ 2 Källa: http://tech.co/big-data-matters-small-companies-customers-2016-08 3 Källa: http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2015/05/25/roundup-of-analytics-big-data-business-intelligence- forecasts-and-market-estimates-2015/#39f0ff124869 4 Källa: http://tech.co/big-data-matters-small-companies-customers-2016-08 5 Källa: http://www.dexmedia.com/blog/new-survey-reveals-growing-importance-small-data-small-businesses/ 6 Källa: https://tdwi.org/articles/2011/11/09/research-excerpt-introduction-to-self-service-business-intelligence.aspx 7 Källa: “Why Cloud Providers are embedding analytics”, Aberdeen Group, juni 2014 8 Källa: http://www.computerworld.com/article/3048544/data-analytics/the-tipping-point-for-cloud-analytics.html 9 Källa: “Learning from the New Breed of Confident Decision-Makers”, Harvard Business Review, 2014 10 Källa: http://download.1105media.com/tdwi/Downloads/infographics/TDWI_Infographic_Business-Driven-BI_full.jpg 11 Källa: http://www.dexmedia.com/blog/new-survey-reveals-growing-importance-small-data-small-businesses/ 12 Källa: http://www.computerworld.com/article/3048544/data-analytics/the-tipping-point-for-cloud-analytics.html 13 Källa: http://www.forbes.com/sites/forbespr/2016/04/25/the-most-successful-business-intelligence-programs- provide-self-service-data-says-new-study/#21f557e53966 14 Källa: “Time to Get on Board with Self-Service”, Forbes Insights och Qlik 15 Källa: White, David. “Agile BI: Complementing Traditional BI to Address the Shrinking Decision-Window”, Aberdeen Research, november 2011 16 Källa: http://cisonline.bu.edu/news-resources/why-business-intelligence-is-key-for-competitive-advantage/ 17 Källa: http://quickbooks.intuit.com/r/trends-stats/how-small-business-gets-started-and-keeps-running- infographic/?img=12-01-27_howsmallbusinessoperate 18 Källa: https://hbr.org/2016/01/collaborative-overload 19 Källa: http://www.smb-gr.com/wp-content/uploads/2017/01/2017_top_10_final.pdf 20 Källa: “Learning from the New Breed of Confident Decision-Makers”, Harvard Business Review, 2014 21 Källa: “BI’s Secret Weapon: Governance: The Key to Unlocking Untapped Potential”, Forbes Insights och Qlik 22 Källa: “BI’s Secret Weapon: Governance: The Key to Unlocking Untapped Potential”, Forbes Insights och Qlik av små-23 % och medelstora företag 89 % Big data kommer att revolutionera verksamhetenpå samma sätt som internet gjorde.3 65 % Business Intelligence bidrar till en bättre kundupplevelse.1 Business Intelligencebidrar till att nåen större marknad.2 73 %

×