Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Our group   (‘’,) christy (‘’,) francisca(‘’,) zora zeka  (‘’,) emmieta  (‘’,) melorica
MAKSUD Kesan rumah hijau merujuk kepada pemerangkapan bahangan matahari oleh “Lapisan selimut karbon dioksida” yang t...
1.Menyebab berlakunya pemanasan global.Huraian-ia berlaku kerana adanya prosespemerangkapan bahang matahariyang dipantul...
2.Kawasan yang tercemar akan bertambah panas.huraian-hal ini disebabkan banyakkarbon dioksida yangterbebas ke atmosfer...
3.menganggu iklim dunia akibat suhu yang tidak menentu.Huraian-pencemaran yangdilakukan oleh manusiamembawa kesan terh...
4.Kepupusan flora dan faunaHuraian-kewujudan kesan rumahhijau menyebabkan bnyakflora dan fauna pupus.kesandari itu, gene...
5.Kenaikan aras lautHuraian-kenaikan paras air laut iniadalah akibat daripadapencairan ais diartik.keadaan ini dapatmenen...
PUNCA
MAKSUD Pemanasan global merupakan fenomena pemanasan bumi secara makro akibat pelbagai faktor terutamanya akibat pencemara...
KESAN
1.kenaikan aras lautHuraian-suhu dunia yang terlalu tinggimampu mencairkan glasieryang mengakibatkan paras airlaut semaki...
2.pencairan glasierHuraian-haba yang terlalu tinggiatau panas memberi kesannegatif terhadap ais di kutubutara dan selatan...
3.banjir sering berlakuHuraian-suhu dunia yang terlalu panasmenggalakkan kejadian hujan.Hujan yang lebat di sesebuahkawas...
4.Memberi penyakit kepada manusiaHuraian-manusia akan mengalami penyakitkulit sekiranya terkena hujan yangsudah tercemar ...
PUNCA
1.Penerokaan kawasan hutan yang berleluasaHuraian-manusia sering melakukanaktiviti pembalakan untukTujuan pembinaan.hal ...
2.kegiatan pembakaran terbukaHuraian-aktiviti pembakaran secaraterbuka di kawasan hutanuntuk tujuan perladanganatau pert...
3. penggunaan  kenderaan yang  melibatkan  pembakaran  fosilHuraian-usia kereta yang terlalu lamaiaitu melebihi 10 tah...
MAKSUDmerujuk kepada terputusnya ikatan kovalentiga atom oksigen (O3) yang selama inimembentuk lapisan ozon akibat seranga...
KESAN
1.penyakit barah kulitHuraian-manusia akan mengalamipenyakit bara kulitsekiranya terkenapancaran suria yang tidakdilindun...
2. kejadian kulit  yang cepat  kedut dan  kelihatan tuaHuraian-disebabkan ozon yangsemakin nipis menimbulkanbanyak peny...
3. Gangguan  ekosistem  lautan dan  daratanHuraian-suhu di lautan semakinmeningkat dan hal inimampu membunuh banyakhidu...
4.Mencairkan litupan ais di kedua-dua kutub bumiHuraian-salji yang telah cair akanmeningkatkan paras air lautdan mampum...
SEBAB
1.Penggunaan bahan CFC dalam pembuatan pendingin hawa dan penyembur aresol.
2. Penggunaan  baja organik  yang  berterusan  dalam  pertanian
3. Pembakaran  bahan api fosil
4.ujian senjata nuklear
5. Peperangan  yang  menggunakan  bahan letupan.
6. Jet supersonik  yang melalui  lapisan  stratosfera
7. Pembalakan  yang beterusan
punca dan kesan rumah hijau, pemanasan global, dan
punca dan kesan rumah hijau, pemanasan global, dan
punca dan kesan rumah hijau, pemanasan global, dan
punca dan kesan rumah hijau, pemanasan global, dan
punca dan kesan rumah hijau, pemanasan global, dan
punca dan kesan rumah hijau, pemanasan global, dan
punca dan kesan rumah hijau, pemanasan global, dan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

punca dan kesan rumah hijau, pemanasan global, dan

 • Login to see the comments

punca dan kesan rumah hijau, pemanasan global, dan

 1. 1. Our group (‘’,) christy (‘’,) francisca(‘’,) zora zeka (‘’,) emmieta (‘’,) melorica
 2. 2. MAKSUD Kesan rumah hijau merujuk kepada pemerangkapan bahangan matahari oleh “Lapisan selimut karbon dioksida” yang terbentuk di ruang atmosfera.
 3. 3. 1.Menyebab berlakunya pemanasan global.Huraian-ia berlaku kerana adanya prosespemerangkapan bahang matahariyang dipantulkan semula olehpermukaan bumi.
 4. 4. 2.Kawasan yang tercemar akan bertambah panas.huraian-hal ini disebabkan banyakkarbon dioksida yangterbebas ke atmosfera yangmenyumbang kepadaberlakunya kesan rumahhijau.
 5. 5. 3.menganggu iklim dunia akibat suhu yang tidak menentu.Huraian-pencemaran yangdilakukan oleh manusiamembawa kesan terhadapiklim dunia dimana gasseperti CFC terperangkap diatmosfera.hal inimenyebabkan haba duniatidak menentu.
 6. 6. 4.Kepupusan flora dan faunaHuraian-kewujudan kesan rumahhijau menyebabkan bnyakflora dan fauna pupus.kesandari itu, generasi barukemungkinan tidak akanmengenali nya lagi.
 7. 7. 5.Kenaikan aras lautHuraian-kenaikan paras air laut iniadalah akibat daripadapencairan ais diartik.keadaan ini dapatmenenggelamkan kawasanrendah seperti pulau-pulaukecil.
 8. 8. PUNCA
 9. 9. MAKSUD Pemanasan global merupakan fenomena pemanasan bumi secara makro akibat pelbagai faktor terutamanya akibat pencemaran udara yang begitu hebat.
 10. 10. KESAN
 11. 11. 1.kenaikan aras lautHuraian-suhu dunia yang terlalu tinggimampu mencairkan glasieryang mengakibatkan paras airlaut semakin meningkat darisemasa ke semasa.
 12. 12. 2.pencairan glasierHuraian-haba yang terlalu tinggiatau panas memberi kesannegatif terhadap ais di kutubutara dan selatan iaitusemakin mencair.
 13. 13. 3.banjir sering berlakuHuraian-suhu dunia yang terlalu panasmenggalakkan kejadian hujan.Hujan yang lebat di sesebuahkawasan tanah ratamenyebabkan banyakperumahan ditenggelami air.
 14. 14. 4.Memberi penyakit kepada manusiaHuraian-manusia akan mengalami penyakitkulit sekiranya terkena hujan yangsudah tercemar akibat pelepasanasap yang tercemar seperti asapkilang dan kenderaan.
 15. 15. PUNCA
 16. 16. 1.Penerokaan kawasan hutan yang berleluasaHuraian-manusia sering melakukanaktiviti pembalakan untukTujuan pembinaan.hal iniMenyumbang kepada kejadianpemanasan global
 17. 17. 2.kegiatan pembakaran terbukaHuraian-aktiviti pembakaran secaraterbuka di kawasan hutanuntuk tujuan perladanganatau pertanian jugamenyebabkan peningkatansuhu dunia berlaku.
 18. 18. 3. penggunaan kenderaan yang melibatkan pembakaran fosilHuraian-usia kereta yang terlalu lamaiaitu melebihi 10 tahun akanmengeluarkan asap yangbanyak.hal ini menyebabkanasap tersebut terbebas keudara seterusnyameningkatkan suhu dunia.
 19. 19. MAKSUDmerujuk kepada terputusnya ikatan kovalentiga atom oksigen (O3) yang selama inimembentuk lapisan ozon akibat serangankloroflorokarbon (CFCs) di lapisanstratosfera.
 20. 20. KESAN
 21. 21. 1.penyakit barah kulitHuraian-manusia akan mengalamipenyakit bara kulitsekiranya terkenapancaran suria yang tidakdilindungi oleh ozon bumi
 22. 22. 2. kejadian kulit yang cepat kedut dan kelihatan tuaHuraian-disebabkan ozon yangsemakin nipis menimbulkanbanyak penyakit seperti kulityang berkedut. Olehitu,manusia akan kelihatanlebih tua berbanding usianya.
 23. 23. 3. Gangguan ekosistem lautan dan daratanHuraian-suhu di lautan semakinmeningkat dan hal inimampu membunuh banyakhidupan laut.-begitu juga suhu di kawasandaratan yang mampumengeringkan tanah danmematikan tumbuh-tumbuhan hijau.
 24. 24. 4.Mencairkan litupan ais di kedua-dua kutub bumiHuraian-salji yang telah cair akanmeningkatkan paras air lautdan mampumenenggelamkanPulau-pulau yang rendah
 25. 25. SEBAB
 26. 26. 1.Penggunaan bahan CFC dalam pembuatan pendingin hawa dan penyembur aresol.
 27. 27. 2. Penggunaan baja organik yang berterusan dalam pertanian
 28. 28. 3. Pembakaran bahan api fosil
 29. 29. 4.ujian senjata nuklear
 30. 30. 5. Peperangan yang menggunakan bahan letupan.
 31. 31. 6. Jet supersonik yang melalui lapisan stratosfera
 32. 32. 7. Pembalakan yang beterusan

×